علی محمد سهرابی

علی محمد سهرابی

کد ملی 128992xxxx
گراف ارتباطات
11
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14768518
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۶۹,xxx مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه فعلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: ۱)نام و شمارۀ ثبت شرکت:شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص)به شماره ثبت xxx۶۹ اصفهان وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ۲)موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف ـ موضوع فعالیت اصلی: ۱ ـ سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت ، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ ۲ ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ب) موضوع فعالیت های فرعی: ۱ ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ ـ سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت ، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ ۳ ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۴ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ ـ ۱ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ۴ ـ ۲ ـ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ ۴ ـ ۳ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ـ ۴ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۵ ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. ۳)مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: اصفهان ـ سی و سه پل ـ ابتدای چهارباغ بالا ـ مجتمع تجاری و اداری کوثر ـ فاز دوم ـ طبقه دوم ـ واحد xxx کدپستی: xxx۱۳ ـ xxx۳۶ تلفن xxxxxx۸۴ ـ xxx (شرکت فاقد شعبه می باشد) ۴)مدت شرکت:نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال نقدی است که به یکصد و پنجاه میلیون سهم عادی بانام xxx۰ ریالی تقسیم گردیده و تماماً پرداخت شده است. ۶) سهام ممتاز:شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت توکا فولادشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی علی محمد سهرابی کدملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل توکاشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶به نمایندگی جواد عشقی نژاد کدملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توکا بتن شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی احمدرضا سبزواری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸به نمایندگی عباس اکبری محمدیکدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره ۸)شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان می توانند در کلیه مجامع عمومی حاضر شوند و هر صاحب سهم برای هر سهم حق یک رای خواهد داشت. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص مالی شرکت منهای زیان های مالی قبل و اندوخته های قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده و به بعد منتقل شده باشد. تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود.از سود خالص شرکت پس الز وضع زیان های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه xxx۷ به عنوان اندوخته قانونی کسر گردد.به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود. انحلال و تصفیه شرکت بر طبق موازین و مقررات قانون تجارت و سایر مقررات جاری مملکتی خواهد بود و در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تصمیم به انحلال شرکت اتخاذ نماید ، مجمع مذکور بایستی در همان جلسه نحوه تصفیه را تعیین و مدیران تصفیه را انتخاب نماید. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی های کوتاه مدت xxxxxx میلیون ریال ، بدهی های بلند مدت xxx میلیون ریال و بدهی های احتمالی بهمراه مبلغ تضمین اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث xxx۳۵ میلیون ریال بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده. ۱۱)نام روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد: اصفهان امروز اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در اداره ثبت شرکتهای اصفهان و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671763
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی محمد سهرابی کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد رییس هیئت مدیره جواد عشقی نژاد کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت حمل و نقل توکا نایب رییس هیئت مدیره احمدرضا سبزواری کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوزتوکا عضو هیئت مدیره و عباس اکبری محمدی کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک عضو هیئت مدیره فاطمه سادات هاشمی فشارکی کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت توکا بتن عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۲/۹۹ انتخاب شدند . مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و در امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14616510
آگهی تغییرات شرکت سپاهان صیانت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اکبر عباسی تودشکی کد ملی : xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و آقای مرتضی شفائی کد ملی : xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره و آقای علیمحمد سهرابی کد ملی : xxxxxxxxx۵ نایب رئیس و آقای محمد حسن رضوانیان کد ملی : xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا نریمانی کد ملی : xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . چکها و اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ضمنا آقای علی اکبر عباسی تودشکی ( مدیرعامل ) مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود و هیئت مدیره بر اساس ماده ۲۲ ۲۱ اساسنامه شرکت اختیارات بندهای ۱ ۷ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ماده ۲۱ اساسنامه را نیز به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14616511
آگهی تغییرات شرکت سپاهان صیانت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیمحمد سهرابی کد ملی : xxxxxxxxx۵ و آقای محمد حسن رضوانیان کد ملی : xxxxxxxxx۵ و آقای علی اکبر عباسی تودشکی کد ملی : xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی شفائی کد ملی : xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا نریمانی کد ملی : xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14454241
آگهی تغییرات انجمن مددکاری امام زمان عج موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۵/xxx۳/xxx۴ مورخ ۳/۱۰/xxx۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان : اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مصطفی یراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره علی حسینعلی زاده خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ( خارج از شرکا ) محمد علی بصیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت خزانه دار حسن صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت منشی مهدی بصیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی محمود مشکوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی علیمحمد سلامتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295747
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۵/۲۴/۲۰ مورخ ۱۷/۷/xxx۷ صادره از استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمدرضا اخوان روفیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرسین اصلی، کیارش تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد. ـ ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۱ / ۰۳/ xxx۷ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136984
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ علی محمد سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره ، محسن دستگیر به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، حاج محمد معتضدی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت توکابتن (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، احمدرضا سبزواری به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا (سهامی عام) و سولماز وزیر زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۲/xxx۹ انتخاب گردیدند.کلیه چکها ـ قراردادها ـ اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت معتبر است ، کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841523
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیر گاز ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ وشماره ثبت xxx۳۰ بعنوان بازرس اصلی و مهرداد آجودانیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: انجمن مددکاری امام زمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شماره ثبت ۸۲ با نمایندگی آقای علی محمد سهرابی با کدملی xxxxxxxxx۵، موسسه گلبانگ اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شماره ثبت xxx۸۹ با نمایندگی آقای محسن سمیعی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۵، آقای حسن عبودیت با کدملی xxxxxxxxx۳ محمود نیلی با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای فرید هسته‌ای به کد مل xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان: علی عبودیت به کدملی xxxxxxxxx۳ و احمد راد پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثرالانتشار نسل فردا برای ثبت آگهی‌های قانونی شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829174
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیر گاز ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه انجمن مددکاری امام زمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگیآقای علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره موسسه آموزشی و فرهنگی غیرانتفاعی گلبانگ اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای محسن سمیعی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن عبودیت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمود نیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وفرید هسته‌ای باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک وسفته با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا یا هریک ازآقایان رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13766010
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی شیر آلات صنعتی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۵۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجمن مددکاری امام زمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مقتدا عادلی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران)، موسسه آموزشی و فرهنگی غیرانتفاعی گلبانگ اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای محسن سمیعی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود نیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای فرید هسته‌ای به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن عبودیت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712602
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۱/۲۴/۲۰ مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ استانداری اصفهان صدرالدین مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۳ و سید حسن ابطحی کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد سجادی فر کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی و احمد هیرادفر xxxxxxxxx۴ و فاطمه ظهوریان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی محمد سهرابی کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد رضا اخوان روفیگر کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و کیارش تابش xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365108
آگهی تغییرات شرکت قیر و عایق رطوبتی ناژوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفائی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی محمد سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر عباسی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سپاهان صیانت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت مأموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ویا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255072
آگهی تغییرات شرکت سپاهان صیانت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ آقای علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد حسن رضوانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا نریمانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی شفائی کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی اکبر عباسی تودشکی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255079
آگهی تغییرات شرکت سپاهان صیانت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ آقای علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای محمد حسن رضوانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا نریمانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مرتضی شفائی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره و آقای علی اکبر عباسی تودشکی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود و هیات مدیره اختیارات بندهای ۱ ۷ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ماده ۲۱ اساسنامه را نیز به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038455
آگهی تغییرات انجمن مددکاری امام زمان عج موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۴ و نامه شماره ۱۲/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور انجمن با امضاء مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هئیت مدیره و خزانه دار و مهر انجمن معتبر خواهد_بود. مصطفی یراقی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هئیت مدیره و مهدی بصیری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و علی محمد سهرابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) و محمد علی بصیری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت خزانه دار و حسن صلواتی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت منشی هئیت مدیره و باقر قوه عود کدملی xxxxxxxxx۱ و علی حسینعلی زاده خراسانی کدملی xxxxxxxxx۰۱ و علی محمد سلامتیان کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033610
آگهی تغییرات شرکت قیر و عایق رطوبتی ناژوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۹۵۸۲
آگهی تغییرات شرکت قیر و عایق رطوبتی ناژوان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفائی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی محمد سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سپاهان صیانت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای علی اکبر عباسی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا تاجی اشکفتکی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای نصرالله تاجی اشکفتکی به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033612
آگهی تغییرات شرکت قیر و عایق رطوبتی ناژوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۹۵۸۲
آگهی تغییرات شرکت قیروعایق رطوبتی ناژوان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوهیار نامداری گشنیگانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره آقای علی محمد سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی شفائی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر عباسی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سپاهان صیانت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918087
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد کارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت توکا نسوز به سمت رییس هیات مدیره آقای علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توکا فولاد به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای مهران برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توکا تدارک به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن دست گیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت حمل و نقل توکا به سمت عضو هیات مدیره آقای فرامرز مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت توکا بتن به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302412
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. ـ آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ کماکان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای ابوالفضل وقوعی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، به موجب معرفی نامه شماره xxx۹/ص/۱۰/۹۴ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای جواد زرگرباشی طوسی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ گردیدند. جناب آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/ص/۱۰/۹۴ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمدرضا نیک ذات برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ گردیدند. گردیدند.وکلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی مشترکاً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ..ضمنا اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای یک، هفت، هشت، نه، ده، یازده، چهارده و شانزده از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528203
آگهی تغییرات شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا سهامیخاص به شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توکا نسوز نمایندگی احمد کارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیاتمدیره، شرکت توکا فولاد به نمایندگی علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایبرییس هیاتمدیره، شرکت توکا تدارک به نمایندگی مهران برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت حملونقل توکا به نمایندگی سعید صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت توکا بتن به نمایندگی فرامرز مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا اصلی هیاتمدیره و فرامرز مظاهری به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیاتمدیره و یکی از اعضا و با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیاتمدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166899
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴ و ۴/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقای محسن مشکاتی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. همچنین اختیاراتی بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ـ سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679269
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکاسهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲ و ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله رمضانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فولاد متیل شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فرامرز مظاهری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۶/۸۷ می باشد و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9591564
آگهی تغییرات در موسسه خیریه علی و حسین همدانیان ثبت شده بشماره ۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/xxx۹ حسن مجتبی گلشیرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا شیرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیمحمد سهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید طاهر نشاط دوست به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید حسین بدخشیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه باامضای مدیرعامل و در غیاب وی باامضای رئیس هیئت مدیره و همچنین باامضای آقای علیرضا شیرانی نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضای آقای حمید طاهر نشاط دوست و با مهر موسسه معتبر است و سایر اوراق عادی و اسناد موسسه باامضای مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726356
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴ و ۱۶/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علیمحمد سهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد رومی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام پرورش به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد

۲ـ سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778414
آگهی تغییرات موسسه خیریه علی و حسین همدانیان ثبت شده بشماره ۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵
برابر صورت جلسه هیئت امنا مورخ ۲۷/۹/۸۹ و معرفی نامه مورخ ۱/۹/۸۹ ریاست محترم عالیه موسسه آقایان محمد جواد ایروانی، علیرضا شیرانی، حسن مجتبی گلشیرازی، مهدی مظاهری، محمد مهدی مظاهری بعنوان هیئت امناء برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقایان حسن مجتبی گلشیرازی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا شیرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای سید حسین بدخشیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید طاهر نشاط دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیمحمد سهرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه مالی منتهی به

۳۱/۳/۸۹ بتصویب رسید و آقای محمد حسن مظاهری بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11375119
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علیمحمد سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس‌هیات‌مدیره و سیدحسین بدخشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سیمان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس‌هیات‌مدیره و مهرداد رومی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد.

۲ ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای رضا معصوم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس داره ثبت شرکت‌های و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679471
آگهی تغییرات در شرکت سپاهان صیانت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۸۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان علی محمد سهرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمد حسن رضوانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علیرضا نریمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و رضا مصلحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و علی اکبر عباسی تودشکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای رضا مصلحی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی محمد سهرابی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر عباسی تودشکی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیئت مدیره اختیارات مواد بندهای ۱، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰ ماده ۲۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11702783
آگهی تصمیمات در شرکت سپاهان صیانت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۸۴۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: رضا مصلحی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی محمد سهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر عباسی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و محمد حسن رضوانیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علیرضا نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰ ماده ۲۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11596887
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲ و ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله رمضانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فولاد متیل شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فرامرز مظاهری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۶/۸۷ می‌باشد و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بازرسان علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات