علی‌رضا جم

علی‌رضا جم

کد ملی 128631xxxx
گراف ارتباطات
55
شرکت‌ها
121
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا جم

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا جم دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
لیزینگ پارسیان
لیزینگ پارسیان
بازرس علی‌البدل
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا
بازرس علی‌البدل
مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین
مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین
بازرس علی‌البدل
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان
بازرس علی‌البدل
نرم افزاری تندر نور
نرم افزاری تندر نور
بازرس علی‌البدل
پرداز شگران سامان
پرداز شگران سامان
بازرس علی‌البدل
لیزینگ بانک اقتصاد نوین
لیزینگ بانک اقتصاد نوین
بازرس علی‌البدل
ابنیه گستر کارآفرین
ابنیه گستر کارآفرین
بازرس علی‌البدل
پیمان دماوند همکاران سیستم
پیمان دماوند همکاران سیستم
بازرس علی‌البدل
همکاران سیستم پناه غرب
همکاران سیستم پناه غرب
بازرس علی‌البدل
همکاران سیستم پناه شرق
همکاران سیستم پناه شرق
بازرس علی‌البدل
نستله واترز ایرانیان
نستله واترز ایرانیان
بازرس علی‌البدل
پیمان الوند همکاران سیستم
پیمان الوند همکاران سیستم
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت صبا آرا
توسعه تجارت صبا آرا
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بانک سامان
کارگزاری بانک سامان
بازرس علی‌البدل
بازرس علی‌البدل
خدماتی آفتاب تجارت سامان
خدماتی آفتاب تجارت سامان
بازرس علی‌البدل
بین المللی تبدیل گاز به مایع نار کنگان
بین المللی تبدیل گاز به مایع نار کنگان
بازرس علی‌البدل
صرافی کارآفرین
صرافی کارآفرین
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای اقتصاد نوین
خدمات بیمه ای اقتصاد نوین
بازرس علی‌البدل
رایان هم افزا
رایان هم افزا
بازرس علی‌البدل
صرافی سامان
صرافی سامان
بازرس علی‌البدل
همکاران سیستم پناه تهران
همکاران سیستم پناه تهران
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
بازرس علی‌البدل
سیکا پارسیان
سیکا پارسیان
کارگزاری مفید
کارگزاری مفید
جلال اراء
جلال اراء
بازرس علی‌البدل
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تامین سرمایه نوین
تامین سرمایه نوین
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
تأمین سرمایه کاردان
تأمین سرمایه کاردان
خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
بازرس علی‌البدل
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
لامپ نور
لامپ نور
بازرس علی‌البدل
لیزینگ کار آفرین
لیزینگ کار آفرین
بازرس علی‌البدل
بیمه سامان
بیمه سامان
بازرس علی‌البدل
آبسال
آبسال
بازرس علی‌البدل
تامین سرمایه امین
تامین سرمایه امین
بازرس علی‌البدل
بانک سامان
بانک سامان
بازرس علی‌البدل
واسپاری سپهر صادرات
واسپاری سپهر صادرات
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری بانک کار آفرین
سرمایه گذاری بانک کار آفرین
بازرس علی‌البدل
ایران گچ
ایران گچ
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
ثروت آفرین پارسیان
ثروت آفرین پارسیان
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
ابزار دقیق والا پارس کیش
ابزار دقیق والا پارس کیش
بازرس علی‌البدل
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
زرین پارسیان
زرین پارسیان
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرسی بیات رایان
حسابرسی بیات رایان
کارگزاری توسعه معاملات کیان
کارگزاری توسعه معاملات کیان
با درآمد ثابت کاردان
با درآمد ثابت کاردان
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14688832
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور به شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۸/۳/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا جم با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق موسسه به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از موسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و . ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا و سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است : آقای ابوالقاسم مرآتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال آقای عبدالحسین رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی با کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای ابوالقاسم مرآتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالحسین رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ وآقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۴ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14440010
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه الزهرا س صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۵ , xxx مورخه ۱۶/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به اینکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از حداقل واحدهای سرمایه گذاری مندرج در امید نامه صندوق کمتر شده_است دارندگان واحد‌های مدیریتی صندوق با ادامه فعالیت صندوق موافقت نمودند حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به موسسه حسابرسی بیات رایان تغییر یافت تامین سرمایه لوتوس پارسیان ش ث xxxxxx ش م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی تیموری شندی ک م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق و مدیر ثبت و دانشگاه الزهرا به نمایندگی مهناز ملا نظری ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر اجرا و موسسه حسابرسی بهراد مشار ش ث xxx۹۸ ش م xxxxxxxxx۹۹ به سمت فریده شیرازی ک م xxxxxxxxx۹ به سمت متولی و موسسه حسابرسی بیات رایان ش ث xxx۰ ش م xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا جم ک م xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس به عنوان ارکان صندوق انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957063
آگهی تغییرات شرکت شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۶ ومجوز شماره xxx۹۹ , xxx مورخه ۳۰/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی بهنام چاوشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی وداد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952782
آگهی تغییرات شرکت با درآمد ثابت کاردان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۴ , xxx مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت سه ماه تا تاریخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تمدید گردید. تغییر مدیر ثبت صندوق از «بانک تجارت» به «تأمین سرمایه کاردان» تصویب گردید. مشخصات ارکان و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح ذیل است: مدیر صندوق و مدیر ثبت: شرکت تأمین سرمایه کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ضامن نقد شوندگی: بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ اسامی نمایندگان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل می‌باشد: مدیر صندوق و مدیر ثبت: المیرا نجف تومرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ضامن نقد شوندگی: آزاده رسولیان یزدان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ متولی صندوق: مهدی طحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ حسابرس صندوق: علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745142
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۸/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم مرآتی با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای عبدالحسین رهبری با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای علیرضا جم با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای امیرحسین ظهرابی با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل قرار گرفت: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه عبد الحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین ضهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733894
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان درتاریخ ۰۷/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهاردار مبتنی بر سکه طلا که در بورس پذیرفته_شده_است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده_است. شماره مجوز xxx۰۷ , xxx تاریخ مجوز ۱۵/۰۸/xxx۶ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بها دار مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آرژانتین خیابان شهید عماد مغنیه (بهاران) خیابان زاگرس پلاک ۱ طبقه سوم واحد شمال غربی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری آن بانام ممتاز می‌باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: ارکان صندوق: شرکت شرکت کارگزاری بورس آثل (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و به نمایندگی مجید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بنمایندگی مهدی طحانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان متولی صندوق شرکت گروه مالی نور انوار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی علی نوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازارگردان صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی علیرضا جم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، سفته و برات.، با امضاء دو نفر از آقایان مجید زمانی، علی نوریان، مسعود فاضلی نیاو خانم مونا حاجی علی اصغر به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد. سایرمکاتبات اداری و عادی با امضای آقای مجید زمانی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642975
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه عبد الحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین ضهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه اعضای جدید هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۴ سال انتخاب گردیدند: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432442
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در تاریخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا اوراق مشتقه مبنی بر سکه طلا، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران ونک خیابان امداد شرقی خیابان شیخ بهائی شمالی پلاک ۹۹ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی می‌باشد. ارکان صندوق: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بازارگردان صندوق شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از شش نفر امیربهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری، علی تیموری شندی، علیرضا مافی بالانی، مهدی محمودی، حسن کاظم زاده که یکی از آنها از میان آقایان امیر بهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری و علی تیموری شندی الزامی است، به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسن کاظم زاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید. به موجب مجوز به شماره xxx۲۱ , xxx مورخ ۱۹/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232788
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آنها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام در امیدنامه ذکر شده_است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال شمسی می‌باشد که مطابق اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی: تهران خ ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه صندوق: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری مدیریتی بانام هر یک به ارزش xxxxxx۰ ریال می‌باشد. ارکان صندوق برای مدت سه سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر ثبت پژوهشگاه رویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی حمید گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر اجرا موسسه حسابرسی بهرا د مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات وعقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از شش نفر آقایان امیر بهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری، علی تیموری شندی، علیرضا مافی بالانی، مهدی محمودی و حسن کاظم زاده به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی تیموری شندی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آگهی به موجب مجوز شماره xxx۹۰، xxx مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824034
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخه ۳۰/۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تأمین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری امین آوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی محسن شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609755
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر درتاریخ ۲۷/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امید نامه ذکرشده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی برج سپهر ساعی طبقه ۱۷ واحد xxx۲ کدپستیxxxxxxxxx۵ سرمایه صندوق: متغیراست.سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش مبنا ۲۰ میلیارد ریال شامل xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام xxx۰۰ ریالی میباشد. ارکان صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر صندوق و موسسه اعتباری کوثر مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی عیسی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳به سمت بازارگردان وشرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان علی اسلامی بیدکلی، امیر تقی خان تجریشی و مهدی اسلامی بیدگلی به همراه مهر صندوق معتبر میباشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. به استناد مجوز شماره xxx۵, xxx مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادارآگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597015
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري امين ملت موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱/۶/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند: ۱ ـ مدیر صندوق، شرکتتأمین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و۲ ـ مدیر ثبت، بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و ۳ ـ متولی، موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و۴ ـ حسابرس، موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ که نمایندگان ارکان نیز به شرح ذیل میباشند: علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت تامین سرمایه امین بعنوان مدیر صندوق و فاطمه افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملت بعنوان مدیرثبت و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان متولی و علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس تعیین گردیدند. ونیز اساسنامه ای مشتمل بر ۶۹ ماده و ۷۷ تبصره به تصویب رسید. و روزنامه عصر ایرانیان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. ونیز در خصوص موارد ذیل در ماده ۲۲ اساسنامه تغییراتی صورت پذیرفت. در خصوص تغییر حداقل واحد درتملک هر سرمایه گذار مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق و تغییر حداکثر واحد درتملک هر سرمایه گذار مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553410
آگهی تغییرات شرکت ثروت آفرين پارسيان صندوق سرمايه گذاري به شماره ثبت ۳۵۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx,xxx مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ وبازار گردان صندوق از شرکت تامین سرمایه امین با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به تامین سرمایه آرمان با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ تغییر یافت ومشخصات ارکان صندوق بعداز تغییر به شرح ذیل می باشد تامین سرمایه لوتوس پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به نمایندگی آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای علیرضا جم با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس تامین سرمایه آرمان با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محمود رضا خواجه نصیری با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازار گردان
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544837
آگهی تغییراتسرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۰۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx,xxx مورخه ۴/۸/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل میباشد شرکت تامین سرمایه نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مرتضی احمدی کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق بانک اقتصاد نوین شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱به نمایندگی نیما محمدی تودشکی کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت ضامن نقد شوندگی شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ندا نعمتیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳به نمایندگی مهدی عسجدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا جم کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۱ ماده و ۷۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475580
آگهی تغییرات شرکت زرين پارسيان صندوق سرمايه گذاري به شماره ثبت ۳۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۸۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۱/۴/۹۴سازمان بورسو اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح زیر است: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی تیموری شندی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی فریده شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا جم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363113
آگهی تغییرات شرکت شاخص سی شركت بزرگ فیروزه صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۴/۳/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح زیر است: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی به نمایندگی xxxxxxxxx۱۴ مجید پورنعمت رودسری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱به نمایندگی رامین ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازار گردان شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی وداد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۳به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲به نمایندگی علیرضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت حسابرس
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331871
آگهی تصمیمات شرکت ویکا اینسترو منتیشن پارس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۵۶۶ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۴۲۰۴۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید.
۲. آقای هیراد جناب زاده با کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای گرهارد ویلی بن با شماره گذرنامه xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت ویکا الکساندر ویگانت اس ای اند کوکی جی به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳. کلیه قراردادها و اسناد و مدارک تعهد آور شرکت از قبیل چک ُ سفته، ُبرات و غیره و افتتاح و بستن حساب بانکی و حسابهای مؤسسات اعتباری با دو امضاء از امضاهای آقایان هیراد جنابزاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ جهانبخش نورایی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و حمید صادقی یکتا با کد ملی xxxxxxxxx۵ و مهر شرکت و تعهدات پرداخت های بیش از xxx.xxx.xxx ریال در هرمورد و بالغ بر xxx.xxx.xxx ریال جمعاً در هر ماه با دو امضای آقایان هیراد جنابزاده و جهانبخش نورایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴. موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبتxxx۰و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای علیرضا جم با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۵. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۶  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290671
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان به شماره ثبت ۲۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۳/۹۴ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت کار گزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان مدیر صندوق تعیین گردید. - رکن ضامن جبران خسارت یاسود از ارکان صندوق حذف گردید. بنابراین ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت کار گزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی فردین آقابزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرصندوق بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان ضامن نقدشوندگی بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرثبت موسسه حسابرسی بهرادمشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمدرضا سرافراز یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس - محل صندوق به نشانی: تهران،خیابان مطهری، روبه روی کوچه لارستان،پلاکxxx - کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت. – اساسنامه ی جدید مشتمل بر ۷۱ ماده و ۸۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. - تعداد xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به شرکت کارگزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ انتقال یافت.لذا در نتیجه نقل و انتقال اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح ذیل می باشد: - بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ دارنده xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز - شرکت کار گزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ دارنده xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152759
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی درتاریخ ۲۰/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهیهای سپردهای بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی صندوق: تهران - خیابان ولیعصرعج بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی پلاک۸۹کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه صندوق: xxxxxxxxxxxxریال موسسین: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارانده xxxxxxxxxxxxریال شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵دارانده xxxxxxxxx۰۰ریال مدیران صندوق: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای هادی مورخ با کدملی xxxxxxxxx۹بعنوا ن مدیر صندق شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمد مرادی با کدملی xxxxxxxxx۲بعنوان متولی صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان فرهاد حنیفی با کدملی xxxxxxxxx۸و هادی مورخ با کدملی xxxxxxxxx۹و حمید رضا اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۱ و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای هادی مورخ با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علی رضا جم با کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان حسابرس صندوق تعیین گردیدند روزنامه های کثیر الا نتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد به استناد مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۰/۱/۹۴سازمان بورس اوراق بهادار آگهی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12118238
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان درتاریخ ۲۴/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق:بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران شهرک غرب فلامک شمالی برج آریو طبقه ۵ واحد ۳ سرمایه صندوق: xxxxxxxxx۰۰ریال ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر صندوق؛به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی تیموری به کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت تامین سرمایه امین به عنوان بازارگردان صندوق؛ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق؛ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علی رضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و... با امضا دو نفر از پنج نفر آقایان علی تیموری شندی و ابوالفضل شهر آبادی و مجید عشقی وعلیرضا مافی بالانی ومهدی محمودی که یکی از آنها آقای مجید عشقی یا آقای علی تیموری شندی خواهدبود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12113957
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری تندر نور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل تعیین شدند: آقای سید سامان قطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی گوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و همچنین آقای سید محمد امیر سیافی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101843
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی تبدیل گاز به مایع نار کنگان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۶۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۴۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای سید محمد علی فاطمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ آقای امیر هوشنگ جوادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ آقای نرسی قربان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی به شناسسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091436
آگهی تغییرات شرکت پرداز شگران سامان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۳۸۴۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۳ تصویب شد. موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند وروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061474
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان به‌شماره‌ثبت ۲۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۸/۰۳/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۱۱/۹۳ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. ـ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۹/۷/xxx۵ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی بهرام اکسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرصندوق بانک تات به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان ضامن نقدشوندگی ومدیرثبت بانک سامان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی یوسف علی شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان ضامن جبران خسارت یاسود موسسه حسابرسی بهرادمشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمدرضا سرافراز یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428496
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای علیرضا جم با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395480
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان درتاریخ ۳۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری دراوراق بهادار بادرآمدثابت سپرده ها وگواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده دربورس تهران وفرابورس ایران وموضوع فعالیت فرعی آن مشارکت درتعهد پذیره نویسی یاتعهدخریداوراق بهادار است خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری درهریک از آنها درامیدنامه ذکرشده است مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا خیابان رحیمی پلاک ۴ واحدxxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است در زمان تاسیس ۴۰ میلیارد ریال میباشد ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی مونا حاجی علی اصغر به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیر صندوق بانک سامان سهامی عام شماره ثبت xxxxxxشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بانمایندگی یوسف علی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت ضامن جبران خسارت یاسودآوری مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه شماره ثبت xxxxxxشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹بانمایندگی مهدی طحانی به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس بانک تجارت سهامی عام شماره ثبتxxx۲۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰بانمایندگی اسداله جلال آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ه سمت مدیرثبت وضامن نقدشوندگی بانک خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxxبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶بانمایندگی مجید نورمحمدی تقی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت ضامن نقدشوندگی به مدت سه سال انتخاب گردیدند ۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور باامضای دونفر از سه نفر (آقایان مجیدزمانی علی نوریان و خانم موناحاجی علی اصغر) همراه بامهرصندوق و سایر مکاتبات اداری وعادی باامضای خانم موناحاجی علی اصغر و مهر صندوق معتبر است روزنامه کثیرالانتشار صندوق دنیای اقتصاد میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۱۰/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوارق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418925
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان درتاریخ ۳۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری دراوراق بهادار بادرآمدثابت سپرده ها وگواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده دربورس تهران وفرابورس ایران وموضوع فعالیت فرعی آن مشارکت درتعهد پذیره نویسی یاتعهدخریداوراق بهادار است خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهدپذیره نویسی یاتعهدخریدوحدنصاب سرمایه گذاری درهریک از آنها درامیدنامه ذکرشده است مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا خیابان رحیمی پلاک ۴ واحدxxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است در زمان تاسیس ۴۰ میلیارد ریال میباشد ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxxشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵بانمایندگی مونا حاجی علی اصغر به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیر صندوق بانک سامان سهامی عام شماره ثبت xxxxxxشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بانمایندگی یوسف علی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت ضامن جبران خسارت یاسودآوری مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه شماره ثبت xxxxxxشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹بانمایندگی مهدی طحانی به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بانمایندگی علیرضاجم به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت حسابرس بانک تجارت سهامی عام شماره ثبتxxx۲۷شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰بانمایندگی اسداله جلال آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ه سمت مدیرثبت وضامن نقدشوندگی بانک خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxxبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶بانمایندگی مجید نورمحمدی تقی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت ضامن نقدشوندگی به مدت سه سال انتخاب گردیدند ۶-دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور باامضای دونفر از سه نفر (آقایان مجیدزمانی علی نوریان و خانم موناحاجی علی اصغر)همراه بامهرصندوق وسایرمکاتبات اداری وعادی باامضای خانم موناحاجی علی اصغر ومهرصندوق معتبراست روزنامه کثیرالانتشار صندوق دنیای اقتصاد میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751272
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان به شماره‌ثبت ۲۷۷۸۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۹۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۳۱/۶/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ارکان صندوق به شرح زیراست مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰محل ثبت تهران مدیرثبت وضامن نقدشوندگی، بانک آینده سهامی عام شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸ محل ثبت تهران متولی، موسسه حسابرسی بیات رایان شماره ثبت xxx۰شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲محل ثبت تهران حسابرس، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹محل ثبت تهران نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر تامین سرمایه نوین سهامی خاص موناحاجی علی اصغر کدملی xxxxxxxxx۸ بانک آینده سهامی عام اسماعیل جهدی کدملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی بیات رایان علیرضاجم کدملی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی کاربردارقام رضامعظمی کدملی xxxxxxxxx
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718912
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه درتاریخ ۱۱/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده ی بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است. مدت صندوق سرمایه گذاری : از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک یازده، طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق سرمایه گذاری : سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ریال میباشد ارکان صندوق سرمایه گذاری: مجید پورنعمت رودسری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت مدیرصندوق و وداد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت متولی ولی نادی قمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازارگردان علیرضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه صاحبان مجاز برای امضا اوراق و اسناد صندوق عبارتند از : ۱ ـ مجید پور نعمت رودسری ۲ ـ علی مشایخی ۳ ـ نادر صفاجو کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک ، سفته، برات و ... با امضا یک نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای مجید پور نعمت رودسری و مهر صندوق معتبر است. روزنامه صندوق سرمایه گذاری :دنیای اقتصاد اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705818
آگهی تغییرات شرکت صرافی سامان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۳۱۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۴۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳و تنفس مربوطه و مجوز شماره xxxxxx/۹۳ مورخ ۵/۷/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی وآقای علیرضاجم به شماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب شدند: بانک سامان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت پردازشگران سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت توسعه امید آتیه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702626
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک سامان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۹۷۳۶۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جم کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ‏ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.‏ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689837
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸
پیرو آگهی شمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۶/۱۱/xxx۲ نام بازرسان اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بیات رایان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای علیرضا جم با کدملی xxxxxxxxx۱ از قلم افتاده است که بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627263
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو در تاریخ ۳۱/۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امید نامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷ طبقه ۴ کد پستی xxxxxxxxx۱ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ریال می باشد. ـ اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری:شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به نمایندگی ولی نادی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیر صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به نمایندگی مهدی طحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲به نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت حسابرس صندوق به مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از آقایان غلامرضا زال پور و ولی نادی قمی و بهرام آکسته به به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای ولی نادی قمی و با مهر صندوق معتبر است. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۶/۶/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624567
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان در تاریخ ۲۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه وسرمایه گذاری در اوراق بهادارپذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران اوراق بادرآمدثابت سپرده ها وگواهی سپرده بانکی درراستای انجام فعالیت بازار گردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری وحد نصاب سرمایه گذاری مربوز درامید نامه ذکر شده است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران، بلوار فرحزادی، خیابان ایوانک، خیابان فلامک شمالی، نبش کوچه درخشان، برج آریو، طبقه پنجم، واحدسه کدپستی xxxxxxxxx۱ مدت صندوق: از تاریخ ثبت بمدت سه سال ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییراست سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxx میلیارد ریال میباشد ـ ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علی تیموری شندی ش م xxxxxxxxx۳ مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی هانیه حکمت ش م xxxxxxxxx۴ بسمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای علیرضاجم ش م xxxxxxxxx۱ بسمت حسابرس بمدت سه سال انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه صاحبان مجاز برای امضا اوراق و اسناد صندوق عبارتند از: ۱ ـ علی تیموری شندی ۲ ـ ابوالفضل شهرآبادی ش م xxxxxxxxx۶ ۳ ـ سینا خسرومرادی ش م xxxxxxxxx۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، قراردادها، چک، سفته، برات با امضا دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری با امضا سینا خسرومرادی به همراه مهر صندوق معتبر است. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625042
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۹۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۱۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جم با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" دنیای اقتصاد "جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669790
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی‌عام ثبت شده بشماره ۳۸ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
الف: باستناد صورتجلسه مورخ ۳۱/۲/xxx۳ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی بیات رایان شماره ثبتی xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم فرزند حسن با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ب: باستناد صورتجلسه مورخ ۲/۵/xxx۲ مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت و برابر صورتجلسه مورخ ۲۲/۶/xxx۳ هیات مدیره شرکت.
۱ـ آقایان علی اصغر حسینی نژاد فرزند علی اکبر با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره و علیرضا آهی فرزند رجبعلی با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره و آقایان هادی شیخ زین العابدینی فرزند بهائی با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و محسن رسولیان فرزند عقیل با کدملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت اعضاء غیر موظف هیات مدیره شرکت و آقای سید حسن حسینی فرزند سید مختار با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو موظف و مدیرعامل شرکت از تاریخ ۲/۵/xxx۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602357
آگهی تغییرات شرکت جلال اراء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۳۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597673
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جم با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580369
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه غرب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جم شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580372
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه عمران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576522
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی در تاریخ ۲۷/۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز سازمان بورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می باشد و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امید نامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است، و سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال میباشد. اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت کارگزاری مفید سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی هادی مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر صندوق و مدیر ثبت و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت متولی به نمایندگی علیرضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی بهروز دارش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۳ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء آقای حمید آذرخش یا دو نفر از سه نفر آقایان حسن آذرخش، مهدی آذرخش، هادی مهری به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای هادی مهری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539112
آگهی تغییرات شرکت رایان هم افزا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضاجم با کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت گروه آدورامشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت مشاورسرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ ـ روزنامه ی کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531641
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۰۸۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524719
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۶۶۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۳ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان و صورت زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518458
آگهی تغییرات شرکت صرافی کارآفرین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۸۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxx۵۶ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک کارآفرین (سهامی عام) به ش م xxxxxxxxx۲۶ شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۱۲ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۰۹ شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۸۴ شرکت عصر امین کارآفرین (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۴۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461971
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464396
آگهی تغییرات شرکت سیکا پارسیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۳۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سیکا آ.گ بنمایندگی آقای ژان دی مارترز به شماره گذرنامه ۰۹pcxxx۹۴ و شرکت سیکا قشم بنمایندگی آقای اولریخ کارل وبر بشماره گذرنامه xxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424702
آگهی تغییرات شرکت پردازشگران سامان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۳۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی به دوره مالی ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی بیات رایان شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397310
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری تندر نور سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد.
اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند:
ـ شرکت پردازشگران سامان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای احمد مجتهد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای مهدی قرهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای مجید صفری لنگرودی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
ـ آقای سیدمحمد امیرسیافی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل تعیین شدند.
ـ موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل یکسال مالی انتخاب شدند
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394090
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255415
آگهی تغییرات شرکت صرافی سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257675
آگهی تغییرات شرکت صرافی کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان با ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردید.
روزنامه اطلاعات جهت روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203404
آگهی تغییرات شرکت رایان هم افزا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۶۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت رایان هم افزار انتخاب شد.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت کارگزاری نهایت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ـ شرکت آدورا مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178845
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177778
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۱۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علی رضا جم با ش م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171102
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه عمران (سهامی ‌خاص) بشماره ثبت ۳۴۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرارگرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان به ش.ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس قانونی و اصلی و علیرضا جم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل:
شرکت همکاران سیستم سهامی عام به ش.ملیxxxxxxxxx۰۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص به ش.ملیxxxxxxxxx۹۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی سهامی خاص به ش.ملیxxxxxxxxx۵ انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144514
آگهی تصمیمات شرکت صرافی سامان سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۳۳۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ و تنفس مربوطه موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. بانک سامان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت پردازش گران سامان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت توسعه عمران هامین کوشش سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت کارگزاری بانک سامان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ آقای اله ویردی رجایی سلماسی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک سامان به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی صالحی امیری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پردازشگران سامان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای تورج کاکوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فریده گرامی نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان و آقای فرزاد رجایی سلماسی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران هامین کوشش به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146682
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شرکت همکاران سیستم ش م xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای مهدی امیری ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم ش م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی سید بابک علوی ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمدرضا ضیاظریفی ک م xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121376
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ بانک اقتصادنوین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۶۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088813
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076059
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۶۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078357
آگهی تصمیمات شرکت رایان هم افزا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۶۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۷۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان (حسابداران رسمی) به ش.م xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ش.م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تامین سرمایه نوین به ش.م xxxxxxxxx۰۰ و شرکت کارگزاری نهایت نگر به ش.م xxxxxxxxx۴۷ و شرکت آدورا مشاور به ش.م xxxxxxxxx۸۴ و شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به ش.م xxxxxxxxx۲۷ و شرکت کارگزاری امین سهم به ش.م xxxxxxxxx۶۷.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062178
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۸۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۳۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059160
آگهی تصمیمات شرکت نرم افزاری تندر نور سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۰۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058061
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۰۸۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054473
آگهی تغییرات شرکت صرافی کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۳/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052707
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی آناهیتا پلور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۴۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ محل شرکت به: تهران ولیعصر میدان ونک خ خدامی نبش خ آفتاب پ ۳ ط ۷ ک. پ xxxxxxxxx۳ منتقل گردید. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988402
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیا رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972454
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی تبدیل گاز به مایع نارکنگان سهامی خاص شماره ثبت۱۵۶۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۴۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۵/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمدعلی فاطمی به ک م xxxxxxxxx۳ و امیرهوشنگ جوادی به ک م xxxxxxxxx۷ و نرسی قربان به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا اصلی و شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت آسیای آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ سمت اعضا علی البدل انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ آقایان سیدمحمدعلی فاطمی بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرهوشنگ جوادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نرسی قربان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و تعهدآور و بهادار تجاری و بانکی از جمله چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی به امضا مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنها یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849506
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری فیروزه آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۶۱۴
شمارهxxxxxx/۹۱ ۱۲/۹/xxx۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253361
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890675
آگهی تغییرات شرکت خدماتی آفتاب تجارت سامان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۵۳۲۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۹۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۴/۳/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم فرشته ضرابیه و شرکت پردازشگران سامان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم فروغ السادات حسینی فیروزآبادی و شرکت توسعه و عمران هامین سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای غلامعباس خاکسار تا تاریخ۴/۳/xxx۳.
در تاریخ۱۴/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121071
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737035
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۳۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735751
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت صبا آراسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۲/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۲/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ۲ـ مشارکت در هر نوع شرکت و موسسه و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت، ۲ـ۲ـ انجام هر نوع فعالیت و معامله و خدمات فنی در امور تولیدی و خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی و واردات و صادرات کالاهای درمانی و تجهیزات پزشکی و دارویی بعد از اخذ مجوز و غذایی و هر نوع کالای مجاز و حق العمل کاری و ترخیص کالا از گمرکات و انجام خدمات پژوهش و مشاوره در زمینه موضوع شرکت ۳ـ۲ـ استفاده از هر نوع وام و تسهیلات و اعتبارات و ضمانتنامه ریالی و ارزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت، ۴ ـ۲ـ تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اعطای نمایندگی به اشخاص و اخذ نمایندگی اشخاص داخلی و خارجی ۵ـ۲ـ انجام هر نوع فعالیت و معامله تجاری، تولیدی و خدماتی مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی ـ پایین تر از خ دستگردی ـ کوچه افضل ـ پ ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۹/۵/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه افریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای سید بهاءالدین علائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت جلال آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن فقیه ایمانی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای محمود فقیه ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300732
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت صبا آرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۲/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۲/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ۱ ۲ مشارکت در هر نوع شرکت و موسسه و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت، ۲ ۲ انجام هر نوع فعالیت و معامله و خدمات فنی در امور تولیدی و خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی و واردات و صادرات کالاهای درمانی و تجهیزات پزشکی و دارویی بعد از اخذ مجوز و غذایی و هر نوع کالای مجاز و حق العمل کاری و ترخیص کالا از گمرکات و انجام خدمات پژوهش و مشاوره در زمینه موضوع شرکت ۳ ۲ استفاده از هر نوع وام و تسهیلات و اعتبارات و ضمانتنامه ریالی و ارزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت، ۴ ۲ تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اعطای نمایندگی به اشخاص و اخذ نمایندگی اشخاص داخلی و خارجی ۵ ۲ انجام هر نوع فعالیت و معامله تجاری، تولیدی و خدماتی مربوط به موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شریعتی پایین‌تر از خ دستگردی کوچه افضل پ ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۹/۵/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه افریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای سید بهاءالدین علائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت جلال آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن فقیه ایمانی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمود فقیه ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709494
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه عمرانسهامی خاص به شماره ثبت۳۴۷۴۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۶ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx تا تاریخ ۱/۳/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701159
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی آناهیتا پلور سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۴۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل : گای بانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و فیلیپ ریفی بسمت رئیس هیئت مدیره و یاسر عبدالملک بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، سفته ها، بروات و قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا از شرکت سلب حق نماید توسط هر دو نفر از آقایان گای بانی و یاسر عبدالملک و ویلیام فونتانیلالیم و علی صفائی نائینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسن صفار و محمدرضا نوربخش به کدملی xxxxxxxxx۲ و سوحان کم ساسان ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و طلال اشیتی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد علاوه بر موارد فوق چکهای بانکی با امضای بابک رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ متفقا هر یک از افراد فوق الذکر و الصاق مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اسناد عادی و مکاتبات شرکت توسط مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691234
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۹۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی امیرمصطفی اعرابی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی احمد اصلاح به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ فرید فولادی بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرمصطفی اعرابی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس طاهرخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691242
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم پناه غرب سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ تعیین گردیدند. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و نمایندگی از شرکت همکاران سیستم و محسن طلایی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم و محمدرضا ضیاء ظریفی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693764
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم پناه شرقسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۹۴۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۲۱۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی محمدرضا ضیاء ظریفی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی حمیدرضا رنجبری به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محسن کرباسچی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ محمدرضا ضیاءظریفی به سمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رنجبری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی قاسمپور به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095325
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم پناه شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۱۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی محمدرضا ضیاء ظریفی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی حمیدرضا رنجبری به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محسن کرباسچی به کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ محمدرضا ضیاءظریفی به سمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رنجبری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی قاسمپور به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437887
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی امیرمصطفی اعرابی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی احمد اصلاح به کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ فرید فولادی بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرمصطفی اعرابی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس طاهرخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824621
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم پناه غرب سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ تعیین گردیدند. به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و نمایندگی از شرکت همکاران سیستم و محسن طلایی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم و محمدرضا ضیاء ظریفی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی بسمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653319
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر کارآفرین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۶۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623887
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۴۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9577907
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۴۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات‌رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619291
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619362
آگهی تصمیمات شرکت نرم افزاری تندر نور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت پردازشگران سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد مجتهد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی قرهی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا آقابابائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620477
آگهی تغییرات شرکت پردازشگران سامان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۸۴۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ببات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10183260
آگهی تغییرات شرکت پردازشگران سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ببات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228415
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592000
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین سهامی خاص به‌شماره ثبت ۳۳۰۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574789
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۷۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9684177
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۷۶۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262168
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 567153
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263433
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776454
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی ضیایی‌اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت هزار کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضاء علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اله‌ویردی رجایی‌سلماسی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی ضیایی‌اردکانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199122
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گودرز حکیم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ و رامین حکیم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی اکبر صابری زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اوصاف به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت سرامیک طوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و نیما حکیم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9774583
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی‌البدل و علیرضا جم به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799897
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی آناهیتا پلور سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۶۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۴۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9438202
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۶۵۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۲/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288447
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197964
آگهی تأسیس شرکت صرافی کارآفرین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز و حواله ارزی در چهارچوب مقررات و خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره.. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ وحید دستگردی (ظفر) بین خ ولیعصر و آفریقا پ xxx ط ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد بیست میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت لیزینگ کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای فضل اله معظمی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای غلامرضا صادق ویشکایی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مسعود نستار بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مسعود نستار به نمایندگی از شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665343
آگهی تصمیمات شرکت لامپ نور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۳۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۸/۷/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی‌ بیات رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میر ابوطالب کمائی‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ سید منصور ابن‌الرضا به کدملیxxxxxxxxx۰۷‌ـ سیده آرزو کمائی‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx‌ـ سید هانیه کمائی‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ سیده آفرین کمائی‌مقدم‌ به کدملیxxxxxxxxx۴‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۱۱/۸۹ میر ابوطالب کمائی‌مقدم به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید منصور ابن‌الرضا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و طاهره سادات کمائی‌مقدم خارج از هیات‌مدیره به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای میر ابوطالب کمائی‌مقدم رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976799
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925853
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۴۴۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کد ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988230
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم پناه عمران سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۷۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت همکاران سیستم سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۹۶ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx تا تاریخ ۱/۳/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045765
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین سهامی خاص به‌شماره ثبت ۳۳۰۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046838
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی آناهیتا پلور سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۴۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات‌مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل : گای بانی به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و فیلیپ ریفی بسمت ‌رئیس هیئت‌مدیره و یاسر عبدالملک بسمت عضو هیات‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا از شرکت سلب حق نماید توسط هر دو نفر از آقایان گای ‌بانی و یاسر عبدالملک و ویلیام فونتانیلالیم و علی صفائی‌نائینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسن صفار و محمدرضا نوربخش به کدملی xxxxxxxxx۲ و سوحان کم‌ساسان‌ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و طلال اشیتی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد علاوه بر موارد فوق چکهای بانکی با امضای بابک رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ متفقا هر یک از افراد فوق‌الذکر و الصاق مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اسناد عادی و مکاتبات شرکت توسط مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11211645
آگهی تغییرات شرکت خدماتی آفتاب تجارت سامان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۵۳۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۹۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۴/۳/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بانک سامان سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم فرشته ضرابیه و شرکت پردازشگران سامان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم فروغ‌السادات حسینی‌فیروزآبادی و شرکت توسعه و عمران هامین سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای غلامعباس خاکسار تا تاریخ۴/۳/xxx۳.

در‌ تاریخ۱۴/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11273451
آگهی تصمیمات شرکت نرم افزاری تندر نور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت پردازشگران سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد مجتهد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی قرهی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رضا آقابابائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11345581
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۶۵۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11364455
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر کارآفرین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۶۸۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373576
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تبدیل گاز به مایع نارکنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۶۶۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۹۹۴۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرهوشنگ جوادی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ نرسی قربان‌ به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ سید محمدعلی فاطمی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی ـ شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ رضا خان‌طهرانچی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۷/۹۰ امیرهوشنگ جوادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدعلی فاطمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و نرسی قربان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و تجاری از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب هر یکی از آنها یکی‌دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11660828
آگهی تأسیس شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول بند الف، ب و ج ماده ۵ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب ۱۶/۴/۸۶ شورای پول و اعتبار و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ باهنر بعد از تقاطع کامرانیه نبش ک پونک پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به شصت میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد شصت میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ نزد بانک صادرات شعبه جماران پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی‌عام بشماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای مسعود غنی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت انرژی سپهر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا خلیلی‌ارجمندی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد مظاهری‌کروندی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جواد عین‌آبادی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر هشتم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رسول سعدی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای جواد عین‌آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اوجسپهر اصفهان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707178
آگهی تصمیمات شرکت سیکا پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۳۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817208
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11858135
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۴۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا جم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11875718
آگهی تصمیمات شرکت ایران گچ سهامی عام ‌به شماره ثبت ۳۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۹۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات