محسن حلاج باشی

آقای محسن حلاج باشی

کد ملی 126219xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
67
آگهی‌ها

شرکت های محسن حلاج باشی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محسن حلاج باشی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14979949
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی انتخاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت 254370 و شناسه ملی 10102947602
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1397 بتصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی 10260117975 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی10100617632 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد رضا دیانی با شماره ملی 1282845896 به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ عباس دیانی با شماره ملی 1286347858 به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل ـ علی دیانی با شمار ملی 1282409352به عنوان عضو هیأت مدیره ـ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با شناسه ملی 10260496279بانمایندگی محسن حلاج باشی با شماره ملی1262199859به عنوان عضو هیأت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان با شماره ملی10102837181 با نمایندگی مجتبی چیت ساز اصفهانی به شماره ملی 1286862477به عنوان عضو هیأت مدیره به مدت 2سال تعیین گرددند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآورازقبیل چک ,سفته, برات وقراردادهابا امضای دو نفر از اعضاءهیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد وهمچنین کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980927255790584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14703702
آگهی تغییرات شرکت بسپار شیمی سپیدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد کریمیان کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت متین تجارت جم کدملی xxxxxxxxx۷۷ ( سهامی خاص ) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مبین پوشش آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ( سهامی خاص ) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود مسیبی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پایدار بنیان متین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ( سهامی خاص ) عضو هیئت مدیره و آقای مسعود مسیبی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت بقیه مدت تصدی ( تا تاریخ ۱۷/۰۱/xxx۰ ) سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء و در غیاب هریک از اعضا با امضای آقای مهدی کشکولی و یا آقای محمد نصرتی نیا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میمه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14440454
آگهی تغییرات شرکت کوثر اندیشان نوین توسعه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امین منانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ رئیس هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مدیا الکترونیک مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا حسن پور کدملی به نمایندگی شرکت بازرگانی جاوید تجارت مهاب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ عضو هیئت مدیره آقای محسن دولتیار کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت حمل و نقل کالابران انتخاب شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ عضو هیئت مدیره آقای محمد کریمیان کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت انتخاب اول شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ عضو هیئت مدیره وآقای رضا حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب درتاریخ ۱۲/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ریالی و پرداخت وام قرض الحسنه ریالی با دریافت کارمزد منحصراً برای اعضاء، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مقررات مرتبط با آن، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب شورای محترم پول و اعتبار، بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی؛ اخذ وام قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز؛ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی؛ دریافت وجوه اداره شده از اشخاص جهت اعطای وام به اعضاء و نیز سرمایه گذاری در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب شورای محترم پول و اعتبار؛ تودیع وجوه به حساب سپرده نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز؛ خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوطه و خرید اوراق مشارکت، صکوک، اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق مشابه تضمین شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک ها در چارچوب مدیریت نقدینگی تعاونی. تبصره ۱: در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. تبصره ۲:تعاونی می تواند با رعایت مفاد ماده (۸) این اساسنامه وام به اعضاء را به نحوی که در آیین نامه مصوب مجمع عمومی تعیین می گردد پرداخت نماید. تبصره ۳:افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حسابهای مشابه (حسابهایی که وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد)، حسابه سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزد تعاونی و همچنین اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه ای به اعضاء ممنوع است. تبصره ۴: تعاونی مجاز به انجام هیچ نوع فعالیت برای غیر اعضای خود نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، روستا شهرک صنعتی مورچه خور، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان زکریا سوم، خیابان زکریا چهارم، پلاک xxx، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxxxxx۰ریال می باشد منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxxریالی که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی مورخ ۲۱/۱/xxx۷ بانک توسعه تعاون شعبه شمس ابادی تماما پرداخت شده است اولین مدیران: آقای سید مجتبی بنی طبا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای عبدالرسول توکلی گارماسه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای اصغر قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال اقای محسن شریف زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۳ سال اقای محمد جواد زمانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل به مدت ۳ سال اقای حسین اصل ملاپورکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل مدت ۳ سال اقای سید امید میربد کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضوعلی البدلمدت ۳ سال آقای مجید اعرابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داریوش کمپانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و آقای محسن حلاج باشی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء آقای محسن شریف زاده(منشی هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر خواهد بودو اوراق عادی با امضاء آقای اصغر قربانی (مدیرعامل)یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازگشت به نامه شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۹/xxx۷ اداره تعاون اصفهان و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۱/۷/xxx۷ بانک مرکزی
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335432
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی متین تجارت طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ پس از گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه غیرتجاری پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326604
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه غیرتجاری پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14149976
آگهی تغییرات شرکت مدیا الکترونیک مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۷ امین منانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ نماینده شرکت جاوید تجارت مهاب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ رئیس هیئت مدیره - محسن حلاج باشی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بهبود تجارت نوین اراک به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ نایب رئیس هیئت مدیره - محمد جنتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ارتباط سازان مبتکر آرمانهای تجاری به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ عضو هیئت مدیره و سعید فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ۳۰/۱۱/xxx۸ انتخاب گردیدند.مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.در غیاب اعضای هیات مدیره سعید رضایی حق امضا خواهد داشت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14149986
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی فن آوران آراد پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت بازرگانی آرمان تجارت میلاد سپاهان رئیس هیئت مدیره و محمدجواد زمانی کدملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت بازرگانی آریا تجارت نیک سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره ونویدرضا فرجام نیا کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت بازرگانی کیان تجارت فیروزه اصفهان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031294
آگهی تغییرات شرکت مدیا الکترونیک مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت جاوید تجارت مهاب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای امین منانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ارتباط سازان مبتکر آرمانهای تجاری شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای محمد جنتیان شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت بهبود تجارت نوین اراک شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای محسن حلاج باشی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031299
آگهی تغییرات شرکت مدیا الکترونیک مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت جاوید تجارت مهاب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بهبود تجارت نوین اراک شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جنتیان شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ارتباط سازان مبتکر آرمانهای تجاری شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب اعضای هیئت مدیره آقای سعید رضایی حق امضا خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020774
آگهی تغییرات شرکت اصفهان زلال کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ امین منانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا عنوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و سیدمحسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020778
آگهی تغییرات شرکت اصفهان زلال کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ امین منانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا عنوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای محمدرضا عنوانی مدیرعامل و امین منانی رئیس هیئت مدیره و درغیاب هر یک محسن حلاج باشی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015903
آگهی تغییرات شرکت کوثر اندیشان نوین توسعه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی ک. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان ش. م xxxxxxxxx۷۷، آقای محسن حلاج باشی ک. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیا الکترونیک مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳، آقای رضا حسن پور ک. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی جاوید تجارت مهاب ش. م xxxxxxxxx۷۰، آقای محسن دولتیار ک. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت حمل و نقل کالابران انتخاب شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و آقای محمد کریمیان ک. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت انتخاب اول شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007790
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس دیانی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب رئیس هیئت مدیره و محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا شیرانی فر کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حایر تهران عضو هیئت مدیره وامین منانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر آسا عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا عنوانی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر عضو هیئت مدیره و برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای امین منانی مدیرعامل و آقای عباس دیانی رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک محسن حلاج باشی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007798
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس دیانی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و محمدرضا عنوانی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر و امین منانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت حایر آسا و علیرضا شیرانی فر کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حایر تهران و محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۰۹/۳۰/ xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و سیدمحسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت نعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007802
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ آقای عباس دیانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حایر آسا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن حلاج باشی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران، آقای محمد کریمیان سیچانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر و آقای محمدرضا عنوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای محسن حلاج باشی مدیرعامل و آقای عباس دیانی رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک آقای محمد جنتیان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007819
آگهی تغییرات شرکت مطهر ضمیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ امین منانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیأت مدیره، محمد جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت حایر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت رئیس هیأت مدیره، حمیدرضا دیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت حایر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، علیرضا شیرانی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت حایر پلاست به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیأت مدیره، محسن حلاج باشی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء محمد جنتیان (رئیس هیئت مدیره) و حمیدرضا دیانی (مدیرعامل) و در غیاب هر یک محسن حلاج باشی (نایب رئیس هیئت مدیره) شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007835
آگهی تغییرات شرکت حایر آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب سهامی خاص به شناسه xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علیرضا شیرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت حایر تهران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و آقای امین منانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی حایر پلاست سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای آقای عباس دیانی (رئیس هیئت مدیره) و آقای محمد جنتیان (مدیرعامل) و در غیاب هریک با امضای آقای محسن حلاج باشی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876864
آگهی تغییرات شرکت بسپار شیمی سپیدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود مسیبی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کوثر تجارت فیروزه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و آقای محمد کریمیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت امین برتر اقتصاد میلاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و آقای محسن حلاج باشی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ساری گستر سبک متین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750894
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای محمدرضا دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی نواب فر به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا «کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570736
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عبد الرسول توکلی گارماسه کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آریا تجارت نیک سپاهان خانم شقایق خسروی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صالحان تجارت اصیل جنوب آقای محسن شریف زاده طادی ک. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی کیان تجارت فیروزه اصفهان به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه غیرتجاری پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569108
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذین فیروزه ایرانیان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ارکان توسعه پایدار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید محسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آرمان تجارت میلاد سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محسن شریف زاده طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن شریف زاده طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557086
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی متین تجارت طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به xxx۵/۱۲/۳۰ پس از گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت.. آقای محسن شریف زاده طادی ک. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ارکان توسعه پایدار ایرانیان ش. م xxxxxxxxx۷۰ و آقای عبدالرسول توکلی گارماسه ک. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آرمان تجارت میلاد سپاهان ش. م xxxxxxxxx۵۵ و آقای اصغر قربانی ک. م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجارت نیلگون ساری ش. م xxxxxxxxx۸۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه غیرتجاری پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515055
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین اصل ملاپور ک. م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی کاوش تجارت صالحان امید ک. م xxxxxxxxx۴۰ و آقای محسن حلاج باشی ک. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجارت نیلگون ساری ک. م xxxxxxxxx۸۴ و آقای نویدرضا فرجام نیا ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان ک. م xxxxxxxxx۱۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ موسسه پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ صورتهای مالی منتهی به xxx۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394952
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه غیرتجاری پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368495
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی متین تجارت طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه غیرتجاری پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338122
آگهی تغییرات شرکت مطهر ضمیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حایر آسا به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت حایر تهران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین منانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۰۱/xxx۷ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای محمد جنتیان رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا دیانی مدیرعامل و درغیاب هریک آقای محسن حلاج باشی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285246
آگهی تغییرات شرکت انتخاب سرویس حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ نصرا … مهاجر نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شماره ملی xxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره امین منانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت حایرپلاست به شماره ثبت xxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره امیرپاشا پیدایش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت حایر تهران به شماره ثبت xxx۲۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل علیرضا شیرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سپید مطهر انتخاب به شماره ملی xxx۱۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محمد جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت حایرآسا به شماره ثبت xxx۸۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شماره ثبت xxx۸۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محمد کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مطهرضمیر به شماره ثبت xxx۹۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره حق امضاء خواهند_داشت. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285270
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان صنعت میلاد درتاریخ ۱۱/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد: تولید انواع لوازم خانگی اعم از لوازم برودتی شامل انواع یخچال و فریزر، لوازم شوینده شامل لباسشوئی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و ظرفشوئی، لوازم خانگی گازسوز، لوازم خانگی کوچک و لوازم صوتی و تصویری، لوازم آشپزخانه ولوازم بهداشتی، تولید قطعات مورد نیاز، انجام امور بازرگانی مجاز، خرید و فروش، واردات و صادرات، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری‌های مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات مالی در داخل و خارج از کشور جهت پیشبرد اهداف شرکت و هرگونه عمل و اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. انجام مفاد موضوع پس ازکسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ابتدای شهرک صنعتی مورچه خورت کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام عادی xxx۰ ریالی که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره xxx مورخ ۴/۱۱/xxx۵ بانک ملی شعبه شهرک صنعتی مورچه خورت پردااخت و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: آقای علیرضا شیرانی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاوش تجارت صالحان امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای محمد جنتیان کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آرمان تجارت میلاد سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای محمد کریمیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آریا تجارت نیک سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای محسن حلاج باشی به کدملی xxxxxxxxx۹ نمایندگی از شرکت امین تجارت پایدار ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای امین منانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارکان توسعه پایدار ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای محسن شریف زاده طادی به کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۵/۱۰/xxx۷ انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند. کلیه اوراق اداری و عادی با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی امجد تراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای نویدرضا فرجام نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129266
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی متین تجارت طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093288
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003852
آگهی تغییرات شرکت اصفهان زلال کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/ xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و آقای سیدمحسن سجادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای امین منانی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عنوانی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مطهر ضمیر شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان xxxxxxxxx۷۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896047
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس دیانی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نون ایرانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جنتیان کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حایرآسا به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد کریمیان سیچانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیربه سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا شیرانی فر کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حایر تهران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای عباس دیانی رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک آقای محسن حلاج باشی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893389
آگهی تغییرات شرکت حایر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شیرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شمار ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای محمد جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حایر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای امین منانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و آقای عباس دیانی به شماره شناسنامه xxx۹ و کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای علیرضا شیرانی فر رئیس هیئت مدیره و عباس دیانی مدیرعامل و درغیاب هریک آقای محسن حلاج باشی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890790
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و سیدمحسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. عباس دیانی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و محمدرضا عنوانی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر و امین منانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت حایر آسا و علیرضا شیرانی فر کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حایر تهران و محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890793
آگهی تغییرات شرکت مطهر ضمیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس دیانی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کریمیان کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت حایر تهران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین منانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر آسا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حایرپلاست به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کریمیان کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890801
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ آقای عباس دیانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حایر آسا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن حلاج باشی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران، آقای محمد کریمیان سیچانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر و آقای محمدرضا عنوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای محسن حلاج باشی مدیر عامل و آقای عباس دیانی رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک آقای محمد جنتیان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697860
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی فن آوران آراد پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ شرکت بازرگانی آرمان تجارت میلاد سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی محسن حلاج با شی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره و آریا تجارت نیک سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمدجواد زمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره و بازرگانی کیان تجارت فیروزه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی نوید رضا فرجام نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12322114
آگهی تغییرات شرکت بسپار شیمی سپیدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298702
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذین فیروزه ایرانیان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. - آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ارکان توسعه پایدار ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، آقای محسن شریف زاده طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آتیه سازان صنعت سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آرمان تجارت میلاد سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای علی ابراهیمی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا رحمانی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299001
آگهی تغییرات شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت بازرگانی متین تجارت طوس سهامی خاص به نمایندگی آقای محمد کریمیان سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک سهامی خاص به نمایندگی آقای سیدعلی نواب فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا سهامی خاص به نمایندگی آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284630
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی متین تجارت طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۲/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت بازرگانی ارکان توسعه پایدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۹۱، شرکت بازرگانی آرمان تجارت میلاد سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شماره ثبت xxx۰۶ و شرکت بازرگانی تجارت نیلگون ساری به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شماره ثبت xxx۹۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ صورتهای مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ پس از قرائت بازرس مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273775
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای عبد الرسول توکلی گارماسه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آریا تجارت نیک سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، آقای محمد نصرتی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صالحان تجارت اصیل جنوب سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و آقای محسن شریف زاده طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی کیان تجارت فیروزه اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270189
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاك شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نصرتی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی کاوش تجارت صالحان امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ رئیس هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجارت نیلگون ساری به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رحمانی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت با امضای مدیرعامل ویک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا" مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214332
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن حلاج باشی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا شیرانی فر کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیرعضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا دیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت حایر آساعضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا عنوانی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱/۴/۹۵) انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت با امضاء آقای علیرضا شیرانی فر مدیرعامل و آقای محسن حلاج باشی عضو هیئت مدیره و درغیاب هر یک آقای حمیدرضا رحمانی مهر مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214346
آگهی تغییرات شرکت مطهر ضمیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امین منانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب بعنوان رئیس هیئت مدیره و محسن حلاج باشی کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کریمیان سیچانی کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت حایر آسا بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا عنوانی کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره و حمیدرضا دیانی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست بعنوان عضو هیئت مدیره و محمد کریمیان کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک آقای علیرضا رضوانی مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214351
آگهی تغییرات شرکت توليدي و بازرگاني حاير پلاست شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ آقای علیرضا شیرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا پریشانی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و آقای محمد جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای میرعمادالدین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (۱/۴/xxx۵) انتخاب گردیدند. میرعماد الدین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (۱/۴/xxx۵) انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای میرعماد الدین آقائی مدیرعامل و حمیدرضا پریشانی عضو هیئت مدیره ودر غیاب هریک آقای اصغرقربانی سینی مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393717
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ امین منانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن حلاج باشی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی معصومی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیربه سمت عضو هیئت مدیره، آقای حمید رضا پریشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت حایر آسابه سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا عنوانی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی معصومی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت۲ سال (تا تاریخ ۱/۴/xxx۵) انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هریک از اعضا با امضای مدیر مالی شرکت آقای محمد نصرتی نیا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390216
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني متين تجارت طوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ارکان توسعه پایدار ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت بازرگانی آذین فیروزه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵، بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9391749
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني رها گستر آذين پويا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ـ ۲ شرکت بازرگانی ارکان توسعه پایدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت بازرگانی صالحان تجارت اصیل جنوب به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ وشرکت بازرگانی کیان تجارت فیروزه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ـ ۳آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ـ ۴روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384392
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني آذين فيروزه ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ارکان توسعه پایدار ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شریف زاده طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجارت نیلگون ساری سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ عضو هیئت مدیره و آقای محسن شریف زاده طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت ۲سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384394
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذین فیروزه ایرانیان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/xxx۳ شعبه شماره ۱ شرکت در نشانی تبریزخیابان ولیعصر مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار طبقه فوقانی بانک دی ساختمان آرین طبقه یازدهم کدپستی xxxxxxxxx۸ به مدیریت آقای سید محسن سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ افتتاح گردید. شعبه شماره ۲ شرکت در تهران ـ سه راه امین حضور ـ خ دیالمه ـ بن بست شهید موحدی ـ پلاک ۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ افتتاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763965
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۲۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب رئیس هیأت مدیره، آقای محسن حلاج باشی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران نایب رئیس هیأت مدیره، آقای علیرضا شیرانی فر کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیرعضو هیأت مدیره، آقای حمیدرضا دیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت حایر آساعضو هیأت مدیره، آقای محمدرضا عنوانی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱/۴/۹۵) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هریک از اعضا با امضای مدیر مالی شرکت آقای حمیدرضا رحمانی مهر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735469
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني اعتماد تجارت زرين پاك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در آدرس اهواز ـ خیابان نادری ـ نبش خیابان حافظ ـ ساختمان شهرزاد ـ طبقه ۳ ـ پلاک xxx و xxx و کدپستی xxxxxxxxx۹ به مدیریت آقای محمد نصرتی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تاسیس گردید. شعبه شرکت در تهران ـ سه راه امین حضور ـ خیابان دیالمه ـ بن بست شهید موحدی ـ پلاک ۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730884
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کریمیان سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی متین تجارت طوس به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی نواب فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730884
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کریمیان سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی متین تجارت طوس به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی نواب فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712675
آگهی تغییرات شرکت پترو رامشه (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۶۳۶۵
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۰۶/۰۶/۹۳ سید علی نواب فر با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹، مسعود مسیبی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آذین فیروز ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و علی ربانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و محسن حلاج باشی با کدملی xxxxxxxxx۹ و پدرام کاظمی نافچی با کدملی xxxxxxxxx۳ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند و سید علی نواب فر به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مسیبی به نمایندگی از شرکت بازرگانی آذین فیروز ایرانیان (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ربانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در تاریخ ۲۰/۰۸/۹۳ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704274
آگهی تغییرات شرکت حایر آسا سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امین منانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹، آقای محمد جنتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، آقای محسن حلاج باشی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷، آقای محمد رضا عنوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و آقای جواد صاحبان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704272
آگهی تغییرات شرکت مطهر ضمیر سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امین منانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای حمید رضا دیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت حایر پلاست شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای محسن حلاج باشی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و آقای محمد کریمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت حایر آسا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای محمد رضا عنوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628745
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امین منانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن حلاج باشی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمنایندگی از شرکت حایر تهران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی معصومی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به سمت عضو هیئت مدیره، آقای جواد دباغی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حایرآسا به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا عنوانی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی معصومی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هریک از اعضا با امضای مدیرمالی شرکت آقای محمد نصرتی نیا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629208
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ آقای امین منانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای جواد دباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حایرآسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای محمدرضا عنوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و علیرضا شیرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هر یک از اعضاء با امضای مدیرمالی شرکت آقای حمیدرضا رحمانی مهر همراه با شرکت معتبر می باشد.
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628747
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا شیرانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای محمد جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و آقای حمیدرضا پریشانی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و آقای میرعمادالدین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592424
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد کریمیان سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی متین تجارت طوس سهامی خاص به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا سهامی خاص به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سیدعلی نواب فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک سهامی خاص به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد کریمیان سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284133
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های روغنی انتخاب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای محسن حلاج باشی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان ـ آقای محسن دولتیار به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ارکان فروش نگین یاسیان ـ آقای سعید اکبری به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کوثر فیروزه آذران ـ آقای مسعود مسیبی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کوثر تجارت فیروزه اصفهان و آقای سید علی نواب به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی امین برتر اقتصاد میلاد به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فرد به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284134
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های روغنی انتخاب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن حلاج باشی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای محسن دولتیار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی ارکان فروش نگین نوین یاسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای سعید اکبری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کوثر فیروزه آذران به سمت عضو و مدیرعامل
آقای مسعود مسیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت کوثر تجارت فیروزه اصفهان به سمت عضو و هیئت مدیره
آقای سید علی نواب به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی امین برتر اقتصاد میلاد به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122061
آگهی تصمیمات در شرکت مطهر ضمیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی عباس دیانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی محمدکریمیان سیچانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی بازرگانی حایر پلاست به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی علیرضا شیرانی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و شرکت حایر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی محمد جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت حایر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ محسن حلاج باشی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی امجد تراز با کد ملی xxxxxxxxx۷۵ و محمدحسین واحدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازمالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11673901
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل کالا بران انتخاب سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۳۵۹۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۲۳۷۶۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۸/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده‌است:

۱ـ آقایان محمدرضا دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و عباس دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و احمدرضا نیک‌دستی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امین منانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و غلامحسین سطوت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و آقایان محسن حلاج‌باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و مجید عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ ـ هیات مدیره از بین خود آقای احمدرضا نیک‌دستی را به سمت رئیس هیئت‌مدیره آقای امین منانی را به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین سطوت را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد.

۳ ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۹/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات