سید حسن لاجوردی

سید حسن لاجوردی

کد ملی 126175xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14819846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لنت ترمز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. حمیدرضا امیری مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ سید حسن لاجوردی با کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ حسین فیاض بخش با کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633944
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی پشم استیل نقره‌ای کویر کاشان درتاریخ ۰۷/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : تولید پشم فلز انجام کلیه عملیات بازرگانی و تجاری شامل ترخیص کالا و حق العمل کاری خرید و فروش ، صادرات و واردات مواد اولیه ، ماشین آلات ، قطعات یدکی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مجاز صرفا در راستای اهداف شرکت حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی ایجاد شعبه در سراسر کشور اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان ، شهرک صنعتی راوند ، خیابان شماره ۱۶ شرقی ، خیابان شماره ۱۰ ، پلاک xxx۹ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/xxx۹۰/۵۳ مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان با کد xxx۹۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیدعلی لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمد لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسن لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدمجتبی مناقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدجمال عدسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14481423
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علی لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای سید حسن لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره خانم زهرا سادات لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338060
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی سیلک راد کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت صادراتی پویاراد کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴، شرکت خدمات قالیبافان ماشینی کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲، شرکت مجتمع کشاورزی و صنعتی صالحین کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، شرکت صنایع سپیدپودر کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷، شرکت کشاورزی دشت صالحین کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، شرکت فرش زرین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ سیدحسن لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۷ و سیدتقی حجازی کدملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه راه مردم جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال های منتهی به پایان اسفند xxx۴، xxx۵ و xxx۶ به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200240
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم زهرا سادات لاجوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - آقای سید علی لاجوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای سید حسن لاجوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151214
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ سیدحسن لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ زهرا سادات لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اریا روش حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان بازرس اصلی و محمود صیاد قربان شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124439
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی راوند کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۲۸۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ناصری طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، سیدحسن لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، عباسعلی مهدی زاده طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، علیرضا پورمحمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سیدمصطفی ساداتی ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال و مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت بازرس اصلی ومحمد قطبی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی xxx۵ و xxx۶ شرکت به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124442
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی راوند کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۲۸۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ناصری طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره , سیدحسن لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وعباسعلی مهدی زاده طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا پورمحمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمصطفی ساداتی ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علی کامران منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل شرکت خارج از اعضا برای مدت دو سال تعیین شدندکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس ، نائب رئیس هیئت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082375
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای سید حسن لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره خانم زهرا سادات لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082387
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس میرعلی نیکخو کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی شرکت و اقای محمود صیاد قربان شیرین کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند آقای سید علی لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید حسن لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم زهرا سادات لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716875
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی سیلک راد کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های منتهی به پایان اسفند xxx۱، xxx۲ و xxx۳ را تصویب نمود. شرکت صنایع توری کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای مهندس رضا فرزانه کدملی xxxxxxxxx۱، شرکت خدمات قالیبافان ماشینی کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای خلیل اله افشاری کدملی xxxxxxxxx۵، شرکت صادراتی پویاراد کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای محمود تولایی کدملی xxxxxxxxx۰، شرکت پوشاک قهرود شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای احمد صادقی کدملی xxxxxxxxx۳، شرکت بوذرجمهر صنعت شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای خداشکر کاظمی کدملی xxxxxxxxx۳، شرکت فرش زرین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای مهندس اصغر رسمی کدملی xxxxxxxxx۶، شرکت تقطیران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای مهندس سیدتقی حجازی کدملی xxxxxxxxx۳، بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سیدحسن لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد فرهی نام پدر غلامحسین ش ش xxx کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه آفرینش جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123263
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی شهرک صنعتی راوند کاشان در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ، انجام کلیه وظایف واموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت واداره امور شهرکهای صنعتی وآیین نامه اجرایی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد.انجام کلیه اموری که در ارتقاء کمی وکیفی انجام خدمات عمومی وعمرانی در شهرک/ناحیه صنعتی را در یک روند خودگردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی واداری فراهم نماید. تسهیل تعامل واحدهای مستقر در شهرک/ناحیه صنعتی با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادی کشور و برگزاری نمایشگاه ها ، سمینارها ، نشست های تخصصی ، در سطح محلی ، ملی وبین المللی در جهت رفع نیازهای فنی ، مدیریتی ، بازاریابی ، پژوهشی ، خدماتی در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی ومقررات جاری کشور. انجام کلیه امور ناظر بر حفظ ونگهداری واداره شهرک/ناحیه صنعتی از قبیل: حفظ و نگهداری تاسیسات وتجهیزات آب وفاضلاب و تصفیه خانه های مربوطه و تاسیسات برقی ومکانیکی ـ حفظ و نگهداری فضای سبز ، معابر و ساختمانهای عمومی ـ جمع آوری زباله وضایعات غیر صنعتی ونظافت عمومی شهرک/ناحیه صنعتی ـ مرمت وتعمیر ، نوسازی ضروری هریک از تاسیسات وامکانات زیربنایی مذکور ـ اخذ هزینه های مشترک موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت واداره امور شهرکهای صنعتی هماهنگی جهت ارائه هرگونه خدمات از جمله خدمات مخابراتی ، اینترنتی ، اطلاع رسانی که بنا به تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی برای نگهداری وارتقاء کمی وکیفی اداره شهرک/ناحیه صنعتی وتسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم وضروری می باشد. ـ حفاظت فیزیکی ازعرصه ، ابنیه وتاسیسات شهرک/ناحیه صنعتی براساس قوانین ومقررات با قانون وآیین نامه مربوطه ـ تبصره: شرکت خدماتی صرفاً در چارچوب موضوع خود فعالیت می کند وحق واگذاری زمین یا بهره برداری و دخالت در وظایف واختیارات شرکت را ندارد ، پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح/ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کاشان ـ شهرک صنعتی راوند ، کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغxxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۸/۱۰/xxx۳ نزد بانک ملی شعبه راوند کاشان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علی کامران منش کدملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حسین ناصری طاهری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسن لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی مهدی زاده طاهری xxxxxxxxx۱کدملی و علیرضا پورمحمدیان کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان صدوقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس نایب رئیس متفقا همراه بامهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: محمد قطبی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و سید مصطفی ساداتی ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045440
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا سادت لاجوردی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید حسن لاجوردی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید علی لاجوردی با کد ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045446
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا سادت لاجوردی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسن لاجوردی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی لاجوردی با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل،برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681375
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ـ آقای سید حسن لاجوردی به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره ـ خانم آسیه سادات لاجوردی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681376
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محی الدین سراج به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و اقای محمود صیاد قربان شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند آقایان سید علی لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سید حسن لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و خانم آسیه سادات لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680063
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به ش م xxxxxxxxx۵۶ به سمت بازرس اصلی و سید محیالدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۵ و سید حسن لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۷ و آسیه سادات لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۶
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۵/۴/۹۱ آسیه سادات لاجوردی به سمت رئیس هیئتمدیره و سید علی لاجوردی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867154
آگهی تأسیس شرکت کاشان پلاست ایرانیان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۳/۰۸/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۳/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع فیلم پلی اتیلن (نایلون، نایلکس، شیرینگ) با چاپ فلکسو و بازیافت مواد پلی اتیلن به صورت گرانول، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه شرکت‌ها و ارگان‌های خصوصی و دولتی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، گشایش اعتبارات و ال‌سی برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی، ایجاد و برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران میدان رسالت ابتدای هنگام ک آژنگ نبش سلامت۲ پ۲‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای سید حسن لاجوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌‌ـ آقای احمد ترحمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای احمد ترحمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته‌‌ بروات‌ قراردادها‌ و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11231723
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: سید حسن لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۷ بجای آسیه سادات لاجوردی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شد. سایر اعضای هیئت‌مدیره سید علی لاجوردی و ریحانه سادات‌لاجوردی در سمت خود ابقاء شدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/۸۹ سید علی لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و سید حسن لاجوردی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ریحانه سادات‌لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11459944
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۲/۹۰ سید حسن لاجوردی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید علی لاجوردی به کدملیxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759147
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به ش م xxxxxxxxx۵۶ به سمت بازرس اصلی و سید محی الدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۵ و سید حسن لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۷ و آسیه سادات لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ آسیه سادات لاجوردی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی لاجوردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات