مسعود صالح آبادی

آقای مسعود صالح آبادی

کد ملی 126145xxxx
گراف ارتباطات
69
شرکت‌ها
147
آگهی‌ها

شرکت های مسعود صالح آبادی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مسعود صالح آبادی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پرشیا فاوا گسترش
پرشیا فاوا گسترش
بازرس علی‌البدل
مولد نیروی خوی
مولد نیروی خوی
بازرس علی‌البدل
انرژی گستران متحد
انرژی گستران متحد
بازرس علی‌البدل
گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد
گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور سفیدرود گیلان
مهندسین مشاور سفیدرود گیلان
بازرس علی‌البدل
تولید مواد شیمیائی ایران
تولید مواد شیمیائی ایران
نرم افزاری پویامهر
نرم افزاری پویامهر
بازرس علی‌البدل
گنجینه سلامت پاسارگاد
گنجینه سلامت پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد
توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
خدمات شایسته نیرو
خدمات شایسته نیرو
بازرس علی‌البدل
تهران سمع اندیش
تهران سمع اندیش
بازرس علی‌البدل
تجارت پاسارگاد
تجارت پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
پی سازان زرین پاسارگاد
پی سازان زرین پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
نشر الکترونیک ایران
نشر الکترونیک ایران
بازرس علی‌البدل
بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین
بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین
بازرس علی‌البدل
حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی
حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی
مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو
مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو
بازرس علی‌البدل
نظم آوران پویای ایرانیان
نظم آوران پویای ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
بازرس علی‌البدل
بارقه امید ایرانیان
بارقه امید ایرانیان
بازرس علی‌البدل
اندیشه سازان بسامان ونداد
اندیشه سازان بسامان ونداد
بازرس علی‌البدل
نو آوران مقدم ایرانیان
نو آوران مقدم ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد
تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان صنعت آب و برق
سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان صنعت آب و برق
بازرس علی‌البدل
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
نو آوران تجارت تامین آتیه
نو آوران تجارت تامین آتیه
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب سبزوار
آب و فاضلاب سبزوار
بازرس علی‌البدل
تولید برق خوزستان غدیر
تولید برق خوزستان غدیر
بازرس علی‌البدل
توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه
توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
نوژان صنعت آتی ساز
نوژان صنعت آتی ساز
بازرس علی‌البدل
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
بازرس علی‌البدل
توسعه فناوران نو اندیش پاسارگاد
توسعه فناوران نو اندیش پاسارگاد
مدیریت توسعه شهر میر پارسه
مدیریت توسعه شهر میر پارسه
بازرس علی‌البدل
خدمات مهندسی پژواک انرژی
خدمات مهندسی پژواک انرژی
بازرس علی‌البدل
مشاورین گسترش الکترونیک ایما
مشاورین گسترش الکترونیک ایما
بازرس علی‌البدل
مدیریت تولید برق آذربایجان غربی
مدیریت تولید برق آذربایجان غربی
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب استان البرز
آب و فاضلاب استان البرز
توان کاو
توان کاو
بازرس علی‌البدل
بینش پژوه ایرانیان
بینش پژوه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
احیاء اراضی کوثر
احیاء اراضی کوثر
بازرس علی‌البدل
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
صرافی سپهر صادرات
صرافی سپهر صادرات
بازرس علی‌البدل
تولید برق توس مپنا
تولید برق توس مپنا
بازرس علی‌البدل
گروه مپنا
گروه مپنا
بازرس علی‌البدل
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
بازرس علی‌البدل
نظم آوران شایسته
نظم آوران شایسته
بازرس علی‌البدل
تدبیر سازان سرآمد
تدبیر سازان سرآمد
بازرس علی‌البدل
احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک
احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک
بازرس علی‌البدل
خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
موننکوایران
موننکوایران
بازرس علی‌البدل
ارزش آفرینان پاسارگاد
ارزش آفرینان پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری نیرو
سرمایه گذاری نیرو
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا
بازرس علی‌البدل
سدید کاران باسق
سدید کاران باسق
بازرس علی‌البدل
مدبران تجارت ایرانیان
مدبران تجارت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تدبیر نیرو
تدبیر نیرو
بازرس علی‌البدل
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
طرح و توسعه سلمان شهر
طرح و توسعه سلمان شهر
بازرس علی‌البدل
تدبیر نظام گستر
تدبیر نظام گستر
بازرس علی‌البدل
مهندسی و ساخت بویلر مینا
مهندسی و ساخت بویلر مینا
بازرس علی‌البدل
سهاب امید ایرانیان
سهاب امید ایرانیان
بازرس علی‌البدل
میلاد گستر نوآوران
میلاد گستر نوآوران
بازرس اصلی
بهره برداری و تعمیراتی مپنا
بهره برداری و تعمیراتی مپنا
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب استان اصفهان
آب و فاضلاب استان اصفهان
بازرس علی‌البدل
تولیدی آرین ماهتاب گستر
تولیدی آرین ماهتاب گستر
بازرس علی‌البدل
گوهررود گیلان
گوهررود گیلان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14148596
آگهی تغییرات شرکت گوهررود گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۰۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ثبت xxx۷۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559515
آگهی تغییرات شرکت گوهررود گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۰۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ثبت xxx۷۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۵۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه دریک ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی آقای اسعد نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید رفیع سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سام پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی آقای مهدی قنادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عطا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهران قدرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. اختیارات مدیر عامل بر طبق اساسنامه می‌باشد. هیئت مدیره از اختیارات خود مندرج در بند‌های ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قرارداد‌ها با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضای مدیر عامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930062
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد شیمیائی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۴۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885551
آگهی تغییرات شرکت گوهررود گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۰۴۹۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ثبت xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609135
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري تامين آتيه كاركنان و بازنشستگان صنعت آب و برق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۹۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305076
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری گوهر رود گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۰۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت. ۲- موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ثبت xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297619
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد شیمیائی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۴۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294924
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122147
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان صنعت آب و برق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۹۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه مربوط به سال مالی ۹۲ شرکت مورد تصویب گرفت. موسسه حسابرسی صالح اندیشان بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی ش م xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت در ج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122962
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۹۹۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۱۲۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099786
آگهی تغییرات شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۵۵۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116148
آگهی تغییرات شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۵۵۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036906
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۸۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرس صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی کدملی xxxxxxxxx۸بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770231
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان البرز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی شرکت به تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال xxx۲ شامل ترازنامه و صورت های سود و زیان مورد تصویب قرارداد. ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان بازرس علی البدل سال مالی xxx۳ انتخاب نمود. ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680206
آگهی تغییرات شرکت بهکاوان نوآور آرنا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۶۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. شرکت پردیس داده پردازان شاخص بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای محسن اکبری موید دارای کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجتبی فلاح نژاد دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620235
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران متحد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۸۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰بعنوان بازرس اصلی وآقای مسعودصالح آبادی به کد ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615625
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سفید رود گیلان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۵۷۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ثبت xxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603853
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری پویامهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۰۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607509
آگهی‌ تغییرات شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۰۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و عملیات مالی سال xxx۱ تصویب گردید.
۲ـ شرکت سهامی خاص انرژی گستر جم به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت سهامی خاص گسترش انرژی پاسارگاد به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت سهامی خاص تولیدی آرین ماهتاب گستر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مسعود صالح آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۵ـ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۹/۵/xxx۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570624
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد شیمیائی ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۴۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سودوزیان وترازنامه عملکرد سال مالی شرکت منتهی بتاریخ۹۲/۱۲/۲۹،به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی وآقای مسعود صالح آبادی بشماره کدملی xxxxxxxxx۸بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398721
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۲۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی صالح اندیشان کدملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و جناب آقای مسعود صالح آبادی با شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362813
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه شهر میر پارسه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی غیاث آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد بیوک پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و پژمان تاج محرابی نمینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی اعم از عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338920
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران متحد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه فرهنگی صدرای کرمان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت آرین ماهتاب گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت کمار صنعت بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و شرکت بخار صنعت آتیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت قدس نیرو بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی صالح اندیشان بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298343
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی بین‌المللی گروه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280169
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوران نواندیش پاسارگاد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266870
آگهی تغییرات شرکت گنجینه سلامت پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497934
آگهی تغییرات شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۹۵۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ تصویب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255264
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی صالح اندیشان به ‌شماره ثبت ۱۳۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود صالح آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید.
آقای سهیل لشگری با کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد و آقای سید جواد غروی با کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش داد.
آقایان سید جواد غروی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و سهیل لشگری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236541
آگهی تغییرات شرکت پی سازان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236625
آگهی تغییرات شرکت بهکاوان نوآور آرنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. مجتبی فلاح نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پردیس داده پردازان شاخص با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ              اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228229
آگهی تغییرات شرکت نوژان صنعت آتی ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به سال۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213267
آگهی تغییرات شرکت تهران سمع اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۱۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال مالیxxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184262
آگهی تغییرات شرکت نوآوران تجارت تامین آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۶۰۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۶۷۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ مورد تایید و تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ثبت xxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه های رسمی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160755
آگهی تغییرات شرکت تجارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156209
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴۲
باستناد صورت جلسه عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید..
۲ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان بعنوان بازرس اصلی آقای مسعود صالح آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۶/۶/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140645
آگهی تغییرات شرکت خدمات شایسته نیرو شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۹۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
مرکز اصلی شرکت به تهران میدان ونک خ برزیل ساختمان شهید عباسپور بلوک ۱ طبقه ۶ شماره xxx انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126131
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سفیدرود گیلان سهامی خاص
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۲ شرکت فوق شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است.
۱ ـ موسسه حسابداری شماره ثبت xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقای غلامحسین بهزاد نظیف کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای عبدالناصر عبادی زاویه کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا خوش چین گیلک کد ملی xxxxxxxxx بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدی پور هوشیار زیده سرایی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تا تاریخ ۲۷/۳/۹۴ تعیین گردیدند.
۴ـ حق امضای اسناد مالی و تعهدآور شرکت کماکان با آقایان غلامحسین بهزاد نظیف مدیرعامل و عبدالناصر عبادی زاویه رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085462
آگهی تصمیمات شرکت نرم افزاری پویا مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به ش م xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079536
آگهی تاسیس شرکت عمران و توسعه آتیه خاورمیانه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت:
ـ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی, درمانی، ورزشی وسایر کاربریها. ایجاد و ساخت مجتمع های توریستی، رفاهی و اقامتی سرمایه گذاری و مشارکت در احداث خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری و مجتمع های ایستگاهی و فضاهای مرتبط. قبول عاملیت بمنظور بررسی، نظارت فنی و بازرسی فنی و مدیریت ساخت در بخش ساختمان و مسکن و راه، خطوط ریلی. ارائه خدمات مورد لزوم اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید سرمایه گذاریهای جدید توسعه تکمیل برنامه ریزی و بودجه بندی پروژه ها و اعتباربخشی و تهیه گزارشات توجیهی و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت تسهیل افزایش کارایی آنها مباشرت یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه. مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی خدماتی ساختمانی مدیریتی و سرمایه گذاری یا مشارکت در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی. سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، انواع واحدهای مسکونی، اداری، خدماتی، تجاری، توریستی، اقامتی، تفریحی، کارخانه ها و واحدها و شرکتهای فعال در بخش های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه امور مجاز که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور و واگذاری حصه داراییها به اشخاص ثالث و سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و جذب سرمایه خارجی. خرید کلیه سهام و اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند. عرضه واحدها و شرکتهای مورد سرمایه گذاری پس از آماده سازی و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز از طرق مختلف انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و نظارت فنی اجرای طرح های سرمایه گذاری و کلیه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد شرکتها و موسسه های مطالعاتی فنی، مهندسی و اجرائی ذیربط. ارائه خدمات اقتصادی، فنی، سرمایه گذاری، سازماندهی، مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای. انجام معاملات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور. تاسیس شعبه ها یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و یا خارج از کشور. انجام سایر کارها، امور و عملیاتی مجاز که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته باشد. انجام عملیات و فعالیتهای پیمانکاری و حق العملکاری اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت در داخل و خارج از کشور با یا بدون ایجاد شعبه. شرکت در نمایشگاهها، مزایده ها، مناقصه ها در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش تکنولوژی دانشهای فنی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور. طراحی ساخت، احداث و تجهیز و تجهیز انواع مراکز خدماتی، اقامتی، تفریحی، آموزشگاهی، نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسه های مالی و اعتباری ایران، تعاونیهای اعتبار، صندوق قرض الحسنه، در داخل و خارج از کشور. تاسیس شعبه ها یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و یا خارج از کشور. انجام سایر کارها، امور و عملیاتی مجاز که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نرسیده به پل میرداماد، کوچه سپیدار، شماره ۶۱ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۸ مورخ ۱۱/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت بین المللی توسعه تجارت ثمن سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر بندارصاحبی به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود توانا به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای سید سعید فاضلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای مسعود صالح آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059096
آگهی تغییرات شرکت تولید برق خوزستان مپنا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۴۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۰ با نمایندگی آقای عبدالمجید رجبی و شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش گفتار و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای اسداله دلگشانی و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۰ با نمایندگی آقای محسن انوشه پور و شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی تا تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش گفتار به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید رجبی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن انوشه پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای اسداله دلگشانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
در تاریخ ۲۹/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015607
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به ش ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا شاکری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و مسعود شکیبا به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توکا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و محمدابراهیم مصلی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و عباس علی آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و مجید بهمنی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۹۱ عباس علی آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شکیبا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شاکری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011996
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب سبزوار سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۴۱۴۶ و کدپستی ۹۶۱۸۶۷۵۹۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۵/۹۱ شرکت فوق که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ به این اداره واصل شده_است: ۱ صورت‌های مالی سال xxx۰ شرکت، شامل تراز نامه و سود و زیان و صورت سود و زیان انباشته بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی صالح اندیشان بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008687
آگهی تاسیس شرکت نوآوران تجارت تامین آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیت‌های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت‌ها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر شماره xxx طبقه سوم اداری کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۱/xxx مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا قدرتی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی خانم پگاه ابراهیمی نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939309
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان صنعت آب و برق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۶۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۹۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت حسابرسی صالح اندیشان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319516
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان صنعت آب و برق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۹۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی صالح اندیشان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934155
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940394
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925391
آگهی تغییرات شرکت نو آوران مقدم ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۴۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914456
آگهی تغییرات شرکت نظم آوران پویای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914457
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914458
آگهی تغییرات شرکت بارقه امید ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914459
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223551
آگهی تغییرات شرکت نظم آوران پویای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330663
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748884
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشینسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957376
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751015
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی صالح‌اندیشانبشماره ثبت۱۳۸۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ۳۱/۵/۹۱ موسسه مزبورکه در تاریخ۹/۷/۹۱ واصل گردید: ماده۲۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مسعود صالح آبادی به کدملیxxxxxxxxx۸ و سید جواد غروی به کد ملیxxxxxxxxx۶. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۵/۹۱ مسعود صالح آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید جواد غروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرموسسه معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743628
آگهی تصمیمات شرکت نشر الکترونیک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه انتشارات امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت نرم افزاری پویا مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و محمدرضا اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی خطیبی به کدملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602077
آگهی تصمیمات شرکت نشر الکترونیک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه انتشارات امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت نرم‌افزاری پویا مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و محمدرضا اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی خطیبی به کدملی xxxxxxxxx۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740767
آگهی تغییرات شرکت پی سازان زرین پاسارگادسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۸۷۷۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10481643
آگهی تغییرات شرکت پی سازان زرین پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736820
آگهی تغییرات شرکت تجارت پاسارگاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۳۴۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس کفاش طهرانی تا تاریخ ۲۳/۵/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729311
آگهی تصمیمات شرکت تهران سمع اندیشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۱۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی سلیمانی امیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و سعید مهدیزاده تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و جهانگیر عسگری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی و حسن واحدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل ـ محمدتقی سلیمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید مهدی زاده تهرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء محمدتقی سلیمانی امیری همراه با مهر شرکت یا با امضاء سعید مهدی زاده تهرانی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719839
آگهی تصمیمات شرکت خدمات شایسته نیروسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۲۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت تکاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی احمد طائف پور به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تعمیرات نیروگاهی به ش.م xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی پرویز نیک منش به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدتقی جوادی به کدملی xxxxxxxxx۹۲ انتخاب گردیدند. پرویز نیک منش به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد طائف پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی جوادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مسئول امور مالی محمدحسین رحیمیان به کدملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و اسناد مناقصات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712626
آگهی تغییرات شرکت گنجینه سلامت پاسارگاد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۳۶۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712687
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی سپهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۴۵۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنون بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710775
آگهی تصمیمات شرکت نرم افزاری پویا مهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۰۲۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782644
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فاوا گسترش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706287
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فاوا گسترش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالحاندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالحآبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703531
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۸۵۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تامین مسکن کارکنان گروه مالی پاسارگاد به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منوچهر کلهری و شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای اسماعیل دوستی و شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای داود مجتهد و شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای اسماعیل همدانلو و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس کفاش طهرانی تا تاریخ ۲۶/۴/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707762
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سفید‌رود گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۵۷۴۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی ها تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570612
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران متحد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۸۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۹/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502921

آگهی تصمیمات شرکت مولد نیروی خوی
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449185

آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فاوا گسترش
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به کدملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286181
آگهی تأسیس شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش انواع انرژی برق و خدمات مربوطه به آن در داخل و خارج از کشور در چهارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه‌های مرتبط انجام امور عاملیت و حق العمل کاری جهت خرید و فروش انرژی برق تاسیس شرکت یا موسسه جدید یا سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و موسسات اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی مبادرت به امور بازرگانی در ارتباط با موارد فوق اخذ وام و تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ارائه تسهیلات به شرکتها و موسسات زیرمجموعه و نیز شرکتها و واحدهای طرف قرارداد و انجام سایر موارد مرتبط. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج خ شهید عبقری بلوار بهزاد شمالی پ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به سه هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد دو هزار و نهصد و نود و دو سهم با نام، تعداد هشت سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۶/۵/۹۰ نزد بانک ملی شعبه برق تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا حدادیان بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت نیرو سرمایه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید مجتبی احمدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ شرکت داده پردازی برق و اب پویش پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۶ با نمایندگی آقای سید عبدالکریم رئیس کرمی بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای ایمان قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10287149
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس علی ابادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و حمید زرگرپور به کدملی xxxxxxxxx۸ و خلیل پارسا به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ عباس علی ابادی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شکیبا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل پارسا بسمت مدیرعامل و علیرضا یزدی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو و حمید زرگرپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل یا اعضاء هیئت مدیره امضاء چکها به شرح ذیل خواهدبود. چکها و اوراق بهادار تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضاء مدیر امور مالی کامران قاصدی علمداری به کدملی xxxxxxxxx۱ و مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و چکها و اوراق بهادار تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال با امضاء هدایت اله طاهری به کدملی xxxxxxxxx۵ و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهدبود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10385997
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946257
آگهی تاسیس شرکت نوژان صنعت آتی ساز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید ـ خرید ـ فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح‌ها و فعالیتهای مذکور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی‌عصر ـ بالاتر نبش ارمغان غربی ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۷ مورخ۲۹/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدناصر توحیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای عباس صادق‌کار‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای حسین شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای حسین شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079241
آگهی تاسیس شرکت اندیشه سازان بهین سرآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید خرید فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز و اوراق بهادار شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقوداسلامی در زمینه ایجاد و طرح‌ها و فعالیت‌های مذکور. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان ولی عصر بالاتر از نیایش نبش ارمغان غربی ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۲ مورخ ۲۱/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مهرداد حداد خوشکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای حمیدرضا علوی زاده نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای هادی فرامرزی پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای هادی فرامرزی پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532688
آگهی تاسیس شرکت تدبیر سازان سرآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح‌ها و فعالیتهای مذکور اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان آفریقا نبش سپیدار پ ۶۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۶ مورخ ۲۹/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حمیدرضا رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای میثم قمری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای همایون رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای همایون رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533807
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‎آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‎های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752534
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۴۵۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی مسعود شکیبا به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی عبدالحسین فضل الهی به کدملی xxxxxxxxx۱ و عباس علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و خلیل پارسا به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجید بهمنی به کدملی xxxxxxxxx۲.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9719852
آگهی تصمیمات شرکت تهران سمع اندیش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۷۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۱۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801730
آگهی تغییرات شرکت بینش پژوه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۷/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۰/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9563982
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مواد شیمیایی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۴۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ جواد خوینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170589
آگهی تصمیمات شرکت صرافی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9955043
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب سبزوار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۴۱۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت فوق که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ به این اداره واصل شده است:

موسسه حسابرسی صالح اندیشان بشماره ثبت xxx۷۳ و آقای مسعود صالح آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند.

رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306229
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران متحد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10420845
آگهی تغییرات شرکت نظم آوران شایسته سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153630
آگهی تصمیمات شرکت تهران سمع اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۱۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی سلیمانی امیری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و سعید مهدیزاده تهرانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و جهانگیر عسگری به ش ملی xxxxxxxxx۳ که محمدتقی سلیمانی امیری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سعید مهدیزاده تهرانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء محمدتقی سلیمانی امیری همراه با مهر شرکت و یا امضای سعید مهدیزاده تهرانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572058
آگهی تصمیمات شرکت توان کاو سهامی‌‌ خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۹/۸۹ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۵/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802519
آگهی تصمیمات شرکت احیای اراضی کوثر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۸۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آباد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317448
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297249
آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی راد مکانیک اهواز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد xxx سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم آن بی نام می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184868
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق قدس مپنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۵۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708395
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مواد شیمیایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۴۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالحاندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالحآبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۸/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید کورس به کدملی xxxxxxxxx۱ـ علیرضا قدسطینت به کدملی xxxxxxxxx۶۵ـ محمدمهدی امامی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیران اصلی و حسین رضاییدلفی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیاتمدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802845
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مواد شیمیایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۴۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید کورس به کدملی xxxxxxxxx۱ـ علیرضا قدس طینت به کدملی xxxxxxxxx۶۵ـ محمدمهدی امامی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیران اصلی و حسین رضایی دلفی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568864
آگهی تغییرات شرکت بارقه امید ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585289
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۷۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587255
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فاوا گسترش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به کدملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10591310
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602802
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی بین‌المللی گروه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۵۵۲و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ مؤسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10604355
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۴۵۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه‌ مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی مسعود شکیبا به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی عبدالحسین فضل‌الهی به کدملی xxxxxxxxx۱ و عباس علی‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و خلیل پارسا به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجید بهمنی به کدملی xxxxxxxxx۲.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607631
آگهی تصمیمات شرکت موننکو ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۴۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‎آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10615618
آگهی تاسیس شرکت تجارت و توسعه مهر آفرینان سرآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید ـ خرید ـ فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ایجاد شرکتهای جدید و مشارکت اشخاص حقیقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع معاملات و عقوداسلامی در زمینه ایجاد و طرح‌ها و فعالیت‌های مذکور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی‌عصر ـ نبش ارمغان پلاک ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۹ مورخ۲۹/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حسین شهرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای امیر مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای نعمت‌اله کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای نعمت‌اله کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698984
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723795
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نیرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۴۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح‌ اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خرقانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت مهاب قدس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ و سعید مقدم‌فر به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت پارس تابلو به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx و شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت اعضای اصلی و شرکت کارآفرینان سبز خلیج‌فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ و شرکت تکاب زاینده‌رود به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت اعضاء علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10731450
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی سپهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۴۵۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنون بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10772315
آگهی تصمیمات شرکت مولد نیروی خوی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886160
آگهی تغییرات شرکت گنجینه سلامت پاسارگاد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۳۶۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10904289
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بسالیانه مورخ۱۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۹/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928960
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب و صبا//
(سهامی‌‌عام) بشماره ثبتxxx۰۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953954
آگهی تصمیمات شرکت مولد نیروی خوی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973123
آگهی تصمیمات شرکت نرم افزاری پویا مهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۰۲۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976584
آگهی تغییرات شرکت پی سازان زرین پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۸۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021483
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی صالح اندیشان ‌به شماره ثبت ۱۳۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۵/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود کشمیری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ مسعود صالح‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، مسعود کشمیری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028485
آگهی تغییرات شرکت ویتامین گستر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۶۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۹/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11132701
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۸۵۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تامین مسکن کارکنان گروه مالی پاسارگاد به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منوچهر کلهری و شرکت مدیریت بازرگانی آینده‌نگر پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اسماعیل دوستی و شرکت خدمات مالی بانک‌ پاسارگاد به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای داود مجتهد و شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اسماعیل همدانلو و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس کفاش‌طهرانی تا تاریخ ۲۶/۴/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145847
آگهی تغییرات شرکت تجارت پاسارگاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۳۴۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش بازرگانی بین‌المللی گروه پاسارگاد سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس کفاش‌طهرانی تا تاریخ ۲۳/۵/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153961
آگهی تغییرات شرکت پی سازان زرین پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۸۷۷۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11226965
آگهی تصمیمات شرکت تهران سمع اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۱۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی سلیمانی‌امیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و سعید مهدیزاده‌تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و جهانگیر عسگری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی و حسن واحدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی‌البدل ـ محمدتقی سلیمانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سعید مهدی‌زاده‌تهرانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء محمدتقی سلیمانی‌امیری همراه با مهر شرکت یا با امضاء سعید مهدی‌زاده‌تهرانی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11230214
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق توس مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۵۹۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۳۱۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ ‌به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11237757
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11299004
آگهی تصمیمات شرکت خدمات شایسته نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۲۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت تکاب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی احمد طائف‌پور به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تعمیرات نیروگاهی به ش.م xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی پرویز نیک‌منش به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدتقی جوادی به کدملی xxxxxxxxx۹۲ انتخاب گردیدند. پرویز نیک‌منش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد طائف‌پور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی جوادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مسئول امور مالی محمدحسین رحیمیان به کدملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و اسناد مناقصات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11368522
آگهی تغییرات شرکت مدبران تجارت ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۱۶۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۶/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11416946
آگهی تغییرات شرکت ویتامین گستر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۰/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11433135
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان بشماره ثبت۱۳۸۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ۳۱/۵/۹۱ موسسه مزبورکه در تاریخ۹/۷/۹۱ واصل گردید: ماده۲۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مسعود صالح‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۸ و سید جواد غروی به کد ملیxxxxxxxxx۶. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۵/۹۱ مسعود صالح‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید جواد غروی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرموسسه معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11449646
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۹۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11488642
آگهی تصمیمات شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۵۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11523116
آگهی تغییرات در شرکت لوله سازی قائم‌اصفهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۸۷۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۷۸۳۳۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۱۱و۱۶/۸/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده‌است:

۱ـ آقای حامد شاهری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای اکبر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تکاب زاینده رود و آقای مسعود میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صادرات نیرو خلیج فارس به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقای فرهاد فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پایاب راد به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ هیات مدیره از بین خود آقای حامد شاهرخی را به سمت رئیس هیئت‌مدیره آقای اکبر ابوطالبی را به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرهاد فرهمند رابه سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از دو نفر رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ـ تراز مالی سال منتهی به ۳۱/۴/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۹/۸۹تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11641363
آگهی تاسیس شرکت طرح و توسعه سلمان شهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۹/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری اجرا ساخت در پروژه‌های شهرک‌سازی و عمرانی و شهرک‌سازی ساختمان ایجاد کشت و صنعت و اخذ تسهیلات از بانکها انجام کلیه امور تجاری و تولیدی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک بزرگراه حقانی بعداز آفریقا خیابان علامه شهیدی کوچه هوشیار پلاک ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۲/۸/۹۰ نزد بانک سامان شعبه آفریقا پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدحسین هاشمی‌فخر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای سید محمدباقر کیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای مهرداد علی‌احمد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای مسعود عبداله‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای عبدالوهاب حاجی‌میرزاامین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای مسعود عبداله‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از سه امضاء (رئیس هیئت‌مدیره ـ نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ مدیرعامل) برای اوراق بهادار ـ بانک ـ چک ـ سفته ـ و برای نامه‌های اداری مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11667605
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679419
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سفید‌رود گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۵۷۴۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌ها تعیین شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11686914
آگهی تاسیس شرکت نظم آوران پویای ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز و ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی . اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح‌ها و فعالیتهای مذکور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ولی‌عصر بالاتر از نیایش نبش ارمغان غربی پ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۰ مورخ۲۱/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای ارشد هدایتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای امیر حسن کشفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای مجتبی نیک‌روش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای مجتبی نیک‌روش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و احدی از اعضاء هیات‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11689623
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر نظام گستر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۹۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ بتصویب رسید. مریم شکوهی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11710160
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۹۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۹۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس علی‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و عبدالمجید رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا «توکا» به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ عباس علی‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عبدالمجید رجبی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مسعود شکیبا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا و محمدنبی فرجی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران و محسن حامدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و سفته‌ها و اوراق بهادار و تعهدآور تا سقف xxx میلیون ریال و یا معادل ارزی آن با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره یا سیدمنصور میرعابدینی به کدملی xxxxxxxxx۷ ممهور به مهر شرکت و مازاد بر سقف مذکور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728574
آگهی تغییرات شرکت نو آوران مقدم ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۱۵۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۴۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11765991
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فاوا گسترش سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۲۰۶۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به کدملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11781099
آگهی تغییرات شرکت سهاب امید ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۵۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۷/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۰/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11803503
آگهی تغییرات شرکت میلاد گستر نوآوران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11859249
آگهی تاسیس شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی . اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید تابعه یا مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات تابعه دیگر و مبادرت به انواع عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح‌ها و فعالیتهای مذکور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ولی‌عصر بالاتر از نیایش نبش ارمغان غربی پلاک ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۴ مورخ۲۹/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای میثم قمری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای یداله دکا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای ارشد هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای ارشد هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860983
آگهی تصمیمات شرکت نرم افزاری پویا مهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۰۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11867504
آگهی تاسیس شرکت تجارت و توسعه مهر آفرینان ونداد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز و اوراق بهادار ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی . اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر ـ مبادرت به انواع معاملات و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح‌ها و فعالیتهای مذکور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آفریقا ـ نبش سپیدار پلاک ۶۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۱ مورخ۲۹/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای امیر گرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای امیر مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای یداله دکا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای یداله دکا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به شماره ملیxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11890302
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11987437
آگهی تصمیمات شرکت بهره‌ برداری و تعمیراتی مپنا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۶۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۸۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12013833
آگهی تاسیس شرکت نو آوران مقدم ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ ایجاد شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع معاملات و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح‌ها و فعالیتهای مجاز مذکورـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر نبش ارمغان غربی ـ پ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۵ مورخ۲۹/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای امیرحسن کشفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای مهرداد حدادخوشکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای امیر گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای امیرگرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات