ماریه غلامی

خانم ماریه غلامی

کد ملی 007835xxxx
گراف ارتباطات
41
شرکت‌ها
72
آگهی‌ها

شرکت های ماریه غلامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ماریه غلامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
عمران بتن آناهیتا
عمران بتن آناهیتا
رییس هییت مدیره
الیت خشت
الیت خشت
رییس هییت مدیره
آباد راهان ارزش
آباد راهان ارزش
رییس هییت مدیره
آرمان عمران یکتا
آرمان عمران یکتا
رییس هییت مدیره
آرتا گستر یکتا
آرتا گستر یکتا
رییس هییت مدیره
آرمان عمران اهورا
آرمان عمران اهورا
عضو هییت مدیره
پیمانکاری تاجواره
پیمانکاری تاجواره
عضو هییت مدیره
بتن خدمات آفرینش
بتن خدمات آفرینش
رییس هییت مدیره
ساختمان چشام
ساختمان چشام
ماوی عمران پهلوان
ماوی عمران پهلوان
رییس هییت مدیره
راه کومه مشاهیر
راه کومه مشاهیر
رییس هییت مدیره
سروش راه شمیم
سروش راه شمیم
نایب رییس هییت مدیره
اخگر سازه آراز
اخگر سازه آراز
رییس هییت مدیره
پیمانکاری رستهم
پیمانکاری رستهم
نایب رییس هییت مدیره
پیمانکاری مشاعره
پیمانکاری مشاعره
رییس هییت مدیره
دلاور ابیانه
دلاور ابیانه
سیستم پیشتاز سازندگی
سیستم پیشتاز سازندگی
افتخار ادوار
افتخار ادوار
احداث سازه و پل
احداث سازه و پل
اقتدار عمران آساره
اقتدار عمران آساره
سازه عمران لیو
سازه عمران لیو
بازرس اصلی
کنج سازه دنج
کنج سازه دنج
بازرس علی‌البدل
پارس عهد ماندگار
پارس عهد ماندگار
بازرس اصلی
مهندسین مشاور مارال بستر
مهندسین مشاور مارال بستر
بازرس اصلی
افرنگ پانیذ
افرنگ پانیذ
آسا دژ پارینا
آسا دژ پارینا
بازرس علی‌البدل
پایه سنگی آسیا
پایه سنگی آسیا
بازرس اصلی
نیارش بنای پارینا
نیارش بنای پارینا
بازرس اصلی
آژند دژ نیوساد
آژند دژ نیوساد
بازرس علی‌البدل
پل دژ هانی
پل دژ هانی
ساختار گهر هزاره
ساختار گهر هزاره
نایب رییس هییت مدیره
بتن دیانا هزاره
بتن دیانا هزاره
بازرس علی‌البدل
فدلک سازه پارمیس
فدلک سازه پارمیس
بازرس علی‌البدل
بتن کاران آرنیکا
بتن کاران آرنیکا
بازرس علی‌البدل
سازه دژ هورام
سازه دژ هورام
بازرس علی‌البدل
کهن دژ اهورا
کهن دژ اهورا
بازرس اصلی
ضربدر دو
ضربدر دو
رییس هییت مدیره
سازه ضربدر
سازه ضربدر
کوشا بتن مشاهیر
کوشا بتن مشاهیر
رییس هییت مدیره
مانا دژ مشاهیر
مانا دژ مشاهیر
عضو هییت مدیره
اتحاد دژ استوار
اتحاد دژ استوار
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14609660
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اتحاد دژ استوار درتاریخ ۲۳/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : مشاوره طراحی ، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی ، راهسازی ، ساختمان سازی ، انبوه سازی ، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری . سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی . انجام کلیه امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور . انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی . اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی . خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی . کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان درگز ، بخش مرکزی ، شهر درگز ، شهرداری ، کوچه ( ( معرفتی ) ) ، کوچه مدرس ۱۸ ، پلاک ۱ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم نگار خباره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم نگار خباره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درگز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133754
آگهی تغییرات شرکت ضربدر دو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۹۰۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۵۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدجواد بهرام پور به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. محمدحسین سودمند سنگ بجاری به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ابوالفضل بهرامپور به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: ماریه غلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پریا السادات وزیر مختار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه محمدجواد بهرام پور به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه محمدحسین سودمند سنگ بجاری به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابوالفضل بهرامپور به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۲ الی ۱۰ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. دارندگان حق امضا و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها و اوراق عادی و اداری با هیئت مدیره خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله عباس آباد-اندیشه-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان دهم-پلاک ۲۴-ساختمان ۵-طبقه پنجم-واحد ۲۸ -کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133780
آگهی تغییرات شرکت ضربدر دو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۹۰۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۵۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماریه غلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. پریا السادات وزیر مختار به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: محمد جواد بهرام پور به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه محمد حسین سودمند سنگ بجاری به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابوالفضل بهرامپور به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اجرای کلیه امور مرتبط با انرژی، نیروگاه های خورشیدی، بادی، گازی و اجرای کلیه امور پیمانکاری و عمرانی مرتبط با ابنیه و ساختمان اعم از فلزی و بتونی و تاسیس کارگاه. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مانا دژ مشاهیر درتاریخ ۲۸/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی - شهر کرج - شهرک جهان نما - خیابان (سرو ۱) - کوچه صدف سوم شرقی - پلاک ۰ - ساختمان جهان نما - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835443
آگهی تغییرات شرکت سازه ضربدر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۹۳۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ماریه غلامی ک مxxxxxxxxx۹با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ـ آقای حسنعلی بکائی ک م xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - خانم سپیده بکائی ک م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم لشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764556
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوشا بتن مشاهیر درتاریخ ۲۶/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهرستان کرج بخش مرکزی شهر کرج شهرک جهان نما خیابان (سرو ۱) کوچه صدف سوم شرقی پلاک ۰ ساختمان جهان نما طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت مبلغ ریال مشتمل بر xxxxxx۰ ریاال می‌باشد. اسامی شرکا و یا موسسین اعضا هیئت مدیره: خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره وقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736417
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازه ضربدر درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی و مشاور از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه‌های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، انجام کارهای حسابداری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران صادقیه بزرگراه محمد علی جناح میدان دوم صادقیه پلاک xxx۸ مجتمع گلدیس طبقه زیر زمین واحد ۵۶. ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوارق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726152
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ضربدر دو درتاریخ ۰۱/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی و مشاور از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه‌های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، انجام کارهای حسابداری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - کوی نصر - خیابان فروزانفر - خیابان سوم - پلاک ۲ - طبقه چهارم - واحد ۸ - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریاالسادات وزیرمختار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریاالسادات وزیرمختار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا رئیس هیئت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627591
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه دژ هورام درتاریخ ۰۳/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه‌های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران صادقیه بزرگراه محمد علی جناح میدان دوم صادقیه پلاک xxx۸ مجتمع گلدیس طبقه زیر زمین واحد ۳۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/۹۶ , xxx مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ از بانک آینده شعبه صادقیه به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای نیما پازوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه پازوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم طاهره تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627740
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کهن دژ اهورا درتاریخ ۰۳/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه‌های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران تهرانسر کوچه سنبل کوچه شهیدمحمدرضاآقاکثیری (چهارم) پلاک ۲۱ ساختمان اطلس طبقه سوم واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx مورخه ۲۶/۶/۹۶ نزد بانک پارسیان شعبه تهرانسر توسط سهامداران پرداخت گردیده. است اولین مدیران: آقای نیما پازوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه پازوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها وعقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی خانم طاهره تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232775
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن کاران آرنیکا درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه‌های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران تهرانسر خیابان اصلی خیابان آقا کثیری پلاک ۲۱ واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۴۵/۹۵/xxx۳ مورخه ۱۵/۰۹/xxx۵ بانک پارسیان شعبه ستارخان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مجید متفکرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. فاطمه هادی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل و حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639195
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ هانی در تاریخ ۰۹/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی ـ راهسازی ـ سد سازی ـ شبکه های آبیاری و زهکشی ـ تاسیسات ـ تاسیسات ساختمانی ـ لوله کشی آب و فاضلاب ـ کلیه امور مربوط به تجهیزات برقی الکترونیکی ـ ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز ـ شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی و دولتی ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هر گونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت لازم وضروری است پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران میدان پونک. بلوار کمالی. خیابان جهاد یکم پ ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۱ مورخ ۱۲/xxxنزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پوریا خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم رستم زاده قربائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ احدی از سهام داران (خارج از اعضای هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میر حامد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378298
آگهی تغییرات شرکت افرنگ پانیذ بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای غلامرضا پورمحمد فرزند: قربانعلی به ش ش: ۴ صادره از: شبستر ۳۰/۳/۴۵ بشماره ملی xxxxxxxxx۰: با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
ـ آقای حمیدرضا فیضی فرزند: کریم به ش ش: xxx۴ صادره از: تهران متولد: ۲۸/۶/۶۰ بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می باشد:
خانم ماریه غلامی ک م xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ خانم زهرا مصطفلو ک xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ غلامرضا پورمحمد ک م xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx/۱ ریال و حمیدرضا فیضی ک م xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه.
نشانی شرکت به »تهران ـ خ رودبار ـ نبش خ شمشاد ـ پلاک ۲ ـ کدپستی: xxxxxxxxx۷« انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397082
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آسا سازان دژ نیارش در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمان های تحقیقاتی و تربیتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها و مسکونی و تجاری، اداری، صنعتی، کارخانه ها، بهسازی، نوسازی و سازماندهی و توانمند سازی بافت های ویژه و میادین و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزار آلات و صنایع سنگین و تاسیسات سر چاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستم های سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و کلیه کارهای کشاورزی و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوش های دریایی و اکتشاف معدن و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راه ها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار سیستم های برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق، گاز، آب، فاضلاب و جمع آوری زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستم های هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراه ها و راه های ریلی و سیستم های انتقال هوایی پایه دار و راه های زیر زمینی و عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه های عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیر زمینی و راه های روستایی و شهری و اصلی و فرعی و آزاد راه ها و پل ها و تونل ها انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، شهر ری، خیابان ۲۴ متری، کوچه مسلم بن عقیل، کوچه ملکی، بن بست اول، پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۴
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی ـ ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
سلمی قرایلو بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بشمار ملی xxxxxxxxx۲، داوود مصطفلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹، زهرا مصطفلو بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفت، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل (خانم سلمی قرایلو) همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی
خانم فاطمه ابراهیمی گلچوان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397105
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آژند دژ نیوساد
شرکت سهامی خاص آژند دژ نیوساد در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
مشاوره طراحی نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی تربیتی بهداشتی درمانی آزمایشگاه ها مسکونی و تجاری و اداری صنعتی کارخانه ها بهسازی نوسازی سازماندهی توانمند سازی بافت های ویژه میادین شبکه های آبرسانی بندهای انحرافی شبکه های آبیاری زهکشی اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار تاسیسات مربوطه مخازن آب تلمبه خانه ها تصفیه خانه های آب و تاسیسات تجهیزات صنایع غذایی صنایع فلزی کارخانجات ابزار آلات صنایع سنگین تاسیسات سرچاهی شبکه های برق و پست های توزیع تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ فضای سبز ایجاد مجتمع های زراعی دامی گلخانه ای کلیه کارهای کشاورزی تسطیح و بهسازی اراضی کاوش های دریایی اکتشاف معدن و ابنیه فنی نگهداری ماشین آلات راهسازی بهسازی راهها تاسیسات مکانیکی و الکتریکی الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی آبرسانی فاضلاب و برق تلفن و هوای فشرده بخار سیستمهای برفگیر خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز آب و فاضلاب جمع آوری زباله و آسانسور پله برقی ماسه پاشی حفاظت کاتدی ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ سلف سرویس شبکه های آب شهری جمع آوری انتقال فاضلاب شهری و صنعتی پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن جاده های دسترسی و بزرگراه ها راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوایی پایه دار و راههای زیرزمینی عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک ابنیه های عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی جمع آوری و رفع آبهای سطحی زیرزمینی و رودخانه تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی نیروگاه آب و تونل آب آبرسانی سطحی و زیرزمینی راههای روستایی شهری و اصلی فرعی آزاد راهها پلها و تونلها انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مراجع ذیصلاح خرید و فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران شهر ری میدان نماز خیابان شهید پاک طینت کوچه شهید واحدی پلاک ۱۹ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۷.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
۱. سمیه معنوی گلچوان بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی ۲. عدلیه معنوی گلچوان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی ۳. نرگس بقایی بابا نظر بسمت مدیرعامل ۴. نرگس بقایی بابا نظر بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
زهرا مصطفلو بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی
ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل
روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397079
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آسا دژ پارینا در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمان های تحقیقاتی و تربیتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها و مسکونی و تجاری، اداری، صنعتی، کارخانه ها، بهسازی، نوسازی و سازماندهی و توانمند سازی بافت های ویژه و میادین و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزار آلات و صنایع سنگین و تاسیسات سر چاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستم های سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و کلیه کارهای کشاورزی و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوش های دریایی و اکتشاف معدن و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راه ها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار سیستم های برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق، گاز، آب، فاضلاب و جمع آوری زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستم های هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراه ها و راه های ریلی و سیستم های انتقال هوایی پایه دار و راه های زیر زمینی و عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه های عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیر زمینی و راه های روستایی و شهری و اصلی و فرعی و آزاد راه ها و پل ها و تونل ها انجام موضوعات فوق، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
شهر ری، بلوار قدس، شهرک عقیق، قطعه ۵۳، کدپستی xxxxxxxxx۸
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی ـ والعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
ابراهیم معنوی بسمت رئیس هیئت مدیره، نرگس بقایی بابا نظر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فاطمه ابراهیمی گلچوان بسمت عضو هیئت مدیره، فاطمه ابراهیمی گلچوان بسمت مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نرگس بقایی بابا نظر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
زهرا مصطفلو بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی
ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397102
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص نیارش بنای پارینا
شرکت سهامی خاص نیارش بنای پارینا در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
مشاوره طراحی نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی تربیتی بهداشتی درمانی آزمایشگاه ها مسکونی و تجاری و اداری صنعتی کارخانه ها بهسازی نوسازی سازماندهی توانمند سازی بافت های ویژه میادین شبکه های آبرسانی بندهای انحرافی شبکه های آبیاری زهکشی اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار تاسیسات مربوطه مخازن آب تلمبه خانه ها تصفیه خانه های آب و تاسیسات تجهیزات صنایع غذایی صنایع فلزی کارخانجات ابزار آلات صنایع سنگین تاسیسات سرچاهی شبکه های برق و پست های توزیع تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ فضای سبز ایجاد مجتمع های زراعی دامی گلخانه ای کلیه کارهای کشاورزی تسطیح و بهسازی اراضی کاوش های دریایی اکتشاف معدن و ابنیه فنی نگهداری ماشین آلات راهسازی بهسازی راهها تاسیسات مکانیکی و الکتریکی الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی آبرسانی فاضلاب و برق تلفن و هوای فشرده بخار سیستمهای برفگیر خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز آب و فاضلاب جمع آوری زباله و آسانسور پله برقی ماسه پاشی حفاظت کاتدی ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ سلف سرویس شبکه های آب شهری جمع آوری انتقال فاضلاب شهری و صنعتی پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن جاده های دسترسی و بزرگراه ها راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوایی پایه دار و راههای زیرزمینی عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک ابنیه های عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی جمع آوری و رفع آبهای سطحی زیرزمینی و رودخانه تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی نیروگاه آب و تونل آب آبرسانی سطحی و زیرزمینی راههای روستایی شهری و اصلی فرعی آزاد راهها پلها و تونلها انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مراجع ذیصلاح خرید و فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران شهری ری بلوار قدس شهرک عقیق قطعه ۵۳ کدپستی xxxxxxxxx۸.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxـ xxx مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی ـ ولصعر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
زهرا مصطفلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ حسین قربانی بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ ابراهیم معنوی بسمت مدیرعامل و عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx بمدت انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضای زهرا مصطفلو نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی
خانم فاطمه ابراهیمی گلچوان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218598
آگهی تغییرات شرکت دلاور ابیانه بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۲۳۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم ماریه غلامی با کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
آقای احد رعنائی با کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
درنتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد.
لیست صاحبان سهم الشرکه پس از کاهش سرمایه:
ـ آقای شهیار مهدیزاده دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای سعید قلندرمحمودجق مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه می باشند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190607
آگهی تغییرات شرکت افتخار ادوار بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۲۶۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سامان ملک پور فرزند: وجیهه اله بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
۲ـ آقای محمدرضا آقامحمدی فرزند: جهانگیر بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
۳ـ خانم آیدا حلاجیان فرزند: فیروزه بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لیست شرکا پس از افزایش سرمایه:
خانم ماریه غلامی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه خانم نادیه غلامی کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه آقای سامان ملک پور کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx/xxx/۹ ریال سهم الشرکه
ـ آقای محمدرضا آقامحمدی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ خانم آیدا حلاجیان کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه. همچنین مرکز اصلی شرکت به تهران اکباتان فاز ۲ بلوک ۱۸ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و درنتیجه ماده ۱۱ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126398
آگهی تأسیس شرکت پایدار گستر آرشیت سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۵/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۵/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن و کلیه فعالیت های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات. پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب. انبوه سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه های ساختمانی و ابنیه. شرکت در مناقصات و مزایدات. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. هر کدام از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ بزرگراه همت ـ بالاتر از سه راه ضرابخانه ـ خ کوشا ـ پلاک ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۵ مورخ ۱۷/۴/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم خانم باجی قشلاقچای به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای کمال خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای کمال خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119266
آگهی تاسیس شرکت پارس عهد ماندگار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. هر کدام از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران ـ ابتدای بلوار میردامادـ انتهای رودبار غربی ـ پلاک ۲ـ طبقه ۵ـ واحد ۱۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۱۷/۴/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم خانم باجی قشلاقچای بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم خانم باجی قشلاقچای بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای کمال خدادادی (احدی از سهامداران) بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111555
آگهی تاسیس شرکت کنج سازه دنج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ابتدای بلوار میرداماد ـ انتهای رودبار غربی ـ پلاک ۲ ـ طبقه ۵ ـ واحد ۱۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۵ مورخ۳۰/۳/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه جوانان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ خانم خانم باجی قشلاقچای به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم خانم باجی قشلاقچای به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای کمال خدادادی (احدی از سهامداران) بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای کمال خدادادی (احدی از سهامداران) بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106853
آگهی تأسیس شرکت سازه عمران لیو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکار مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان جوانان ـ خ کوشا ـ نبش رودبار ـ پلاک ۲ ـ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۵ مورخ ۳۰/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه جوانان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم خانم باجی قشلاقچای به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای کمال خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای کمال خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081922
آگهی تغییرات شرکت احداث سازه و پل (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۳۶۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۲۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۴/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن جان نثارملکوتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. آقای سید عبدالصمد مقدسیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسنعلی خسروی زاده فروشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. آقای کاوه قراچورلو به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۷ریال به مبلغxxx/xxx/۴ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076004
آگهی تغییرات شرکت اقتدار عمران آساره با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهرداد قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم اعظم فلاح بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مریم سلامی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050321
آگهی تغییرات شرکت اقتدار عمران آساره سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد، که تماما پرداخت گردیده است. و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد: خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکه xxx/۱۰ ریال، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکه xxx/۱۰ ریال ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ۴ ۱ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا خانم ماریه غلامی (احدی از شرکا) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037204
آگهی تغییرات شرکت احداث سازه و پل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال , آقای حسنعلی خسروی زاده قروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال , آقای سید عبدالصمد مقدسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال , خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی خسروی زاده قروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید عبدالصمد مقدسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا خانوم ماریه غلامی (احدی از شرکا) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۷/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044635
آگهی تغییرات شرکت آرتا گستر یکتا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015512
آگهی تغییرات شرکت آرمان عمران اهورا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. ۴ همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای رحیم مباشرفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/۱۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990876
آگهی تغییرات شرکت آرمان عمران یکتا بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دیافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج شد. خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج شد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940224
آگهی تاسیس شرکت سیستم پیشتاز سازندگی با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱. ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب. ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی. ایجاد و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز. شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران تهران حکیمیه بلوار بهار خیابان لاله کوچه یاسمن ۶ غربی پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ نادیه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.
۲ـ۵ـ ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت رییس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ نادیه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئتمدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940232
آگهی تاسیس شرکت افتخار ادوار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱. انجام کلیه امور عمرانی اعم از ساخت و ساز، ابنیه، محوطه سازی، راه سازی، پل سازی، تونل سازی و معماری و طراحی داخلی و خارجی، بنا، برج سازی و ساخت مجتمع های توریستی و گردشگری و هتل و ارائه مشاوره در زمینه های فوق. انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته. شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان. کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران تهران حکیمیه بلوار بهار خیابان قزوین خیابان یاس کوچه یاسمن ۲ پلاک xxx۸ طبقه ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.
۲ـ۵ـ ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت عضو هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ نادیه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت رییس هیئتمدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9710809
آگهی تاسیس شرکت سیستم پیشتاز سازندگی با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱. ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب. ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی. ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز. شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران تهران حکیمیه بلوار بهار خیابان لاله کوچه یاسمن ۶ غربی پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ نادیه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.

۲ـ۵ـ ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ نادیه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10349007
آگهی تاسیس شرکت افتخار ادوار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ۱. انجام کلیه امور عمرانی اعم از ساخت و ساز، ابنیه، محوطه سازی، راه سازی، پل سازی، تونل سازی و معماری و طراحی داخلی و خارجی، بنا، برج سازی و ساخت مجتمع‌های توریستی و گردشگری و هتل و ارائه مشاوره در زمینه‌های فوق. انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته. شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان. کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران تهران حکیمیه بلوار بهار خیابان قزوین خیابان یاس کوچه یاسمن ۲ پلاک xxx۸ طبقه ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت مدیرعامل. ۲ ۵ ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ نادیه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929955
آگهی تأسیس شرکت دلاور ابیانه (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۳/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ ارائه خدمات درزمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی پس از اخذ مجوزهای لازم، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایرآن، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی شامل تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ تهران، تهران اتوبان محلاتی بلوار ابوذر خیابان بهشتی کوچه۲۶ پلاک۲ کدپستیxxxxxxxxx۳.
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ۶ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906332
آگهی تأسیس شرکت پیمانکاری رستهم سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران حکیمیه ـ بلوار بهار ـ ۲۰ متری بهشت ـ دانش ۴ ـ پلاک ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۱۵/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه حکیمیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907266
آگهی تأسیس شرکت پیمانکاری مشاعره سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: احداث کارخانجات و ایجاد خطوط تولید، فعالیت در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستائی و پیمانکاری، مشارکت، طراحی و نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، تاسیساتی، ساختمانی، شهرسازی، ساخت راه ها نظیر جاده های اصلی و فرعی و بزرگراهها، ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری، کابل کشی و برق ساختمان، دکوراسیون داخلی، و نماسازی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران حکیمیه ـ بلوار بهار ـ ۲۰ متری بهشت ـ بهار ۲ ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۱۵/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه حکیمیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631240
آگهی تأسیس شرکت پیمانکاری مشاعره سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث کارخانجات و ایجاد خطوط تولید، فعالیت در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستائی و پیمانکاری، مشارکت، طراحی و نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، تاسیساتی، ساختمانی، شهرسازی، ساخت راه‌ها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی و بزرگراهها، ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای‌سبز شهری، کابل‌کشی و برق ساختمان، دکوراسیون داخلی، و نماسازی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران حکیمیه ـ بلوار بهار ـ ۲۰ متری بهشت ـ بهار ۲ ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۱۵/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه حکیمیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757657
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری تاجوارهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۵۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید قربانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای یوسف مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید قربانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ آیت اله مدنی خ سجاد پxxx واحد۱ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۴ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سپیده بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۳/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550664
آگهی تاسیس شرکت ساختار گهر هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان رسالت ـ خ هنگام ـ شمیران نو ـ میدان پاکدامن ـ خ ابوذر ـ کوچه دوم غربی ـ پلاک ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۹/۶/xxx۱نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است.و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617281
آگهی تاسیس شرکت بتن دیانا هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن و کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب انبوه‌سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت‌اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۹/۶/xxx۱نزد بانک صادرات شعبه خ آیت‌اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم خانزاده ‌بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049120
آگهی تاسیس شرکت ماوی عمران پهلوان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و کلیه فعالیت‌های خدمات، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب، انبوه سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران خ آیت اله مدنی کوچه رمضانی پلاک ۲۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744912
آگهی تغییرات شرکت اخگر سازه آرازبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۳۶۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۹۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۱/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید میلاد معین السادات به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای ایرج قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید میلاد معین السادات به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان برق آلستوم نبش خ جهانی نسب پ۱ ط۲واحد۵ کدپستیxxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ خانم اکرم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای کوروش کمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۱/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743312
آگهی تاسیس شرکت راه کومه مشاهیرسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور عمرانی اعم از ساخت و ساز، ابنیه، محوطه سازی، راه سازی، پل سازی، تونل سازی و معماری و طراحی داخلی و خارجی، بنا، برج سازی و ساخت مجتمع های توریستی و گردشگری و هتل و ارائه مشاوره در زمینه های فوق. انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت اله مدنی خ سجاد پ xxx واحد۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743313
آگهی تاسیس شرکت سروش راه شمیمسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت های خدماتی، تاسیساتی و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ هنگام شمیران نو میدان پاکدامن خ ابوذر کوچه دوم غربی پ ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587790
آگهی تاسیس شرکت راه کومه مشاهیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور عمرانی اعم از ساخت و ساز، ابنیه، محوطه‌سازی، راه سازی، پل سازی، تونل سازی و معماری و طراحی داخلی و خارجی، بنا، برج سازی و ساخت مجتمع‌های توریستی و گردشگری و هتل و ارائه مشاوره در زمینه‌های فوق. انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت اله مدنی خ سجاد پ xxx واحد۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740570
آگهی تاسیس شرکت ماوی عمران پهلوان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۴/۷/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و کلیه فعالیت های خدمات، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب، انبوه سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه های ساختمانی و ابنیه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خ آیت اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732096
آگهی تاسیس شرکت پیمانکار چشام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تاسیسات فنی آب فاضلاب شهری و روستایی و پیمانکاری مشارکت طراحی و نظارت فنی و اجرا کلیه پروژههای عمرانی تاسیساتی ساختمانی شهرسازی ساخت راهها نظیر اصلی و فرعی و بزرگراهها ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری کابلکشی و برق ساختمان دکوراسیون داخلی و نماسازی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان آیتالله مدنی خیابان سجاد پلاک xxx واحد ۱ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیتاله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373164
آگهی تاسیس شرکت پیمانکار چشام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تاسیسات فنی آب فاضلاب شهری و روستایی و پیمانکاری مشارکت طراحی و نظارت فنی و اجرا کلیه پروژه‌های عمرانی تاسیساتی ساختمانی شهرسازی ساخت راهها نظیر اصلی و فرعی و بزرگراهها ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری کابل کشی و برق ساختمان دکوراسیون داخلی و نماسازی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان آیت الله مدنی خیابان سجاد پلاک xxx واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم زهرا روستائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727657
آگهی تغییرات شرکت بتن خدمات آفرینشبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۰۴۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۳۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۱/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و خانم زهرا اسدی اسمرود به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مهدی حاجی حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا اسدی اسمرود به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان ـ خ خسروی شمالی ـ روبروی تره بار صادقیه ـ برج بهاران ـ ط دوم ـ واحد۵ کدپستیxxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ خانم معصومه بیگدلی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۷/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693662
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان ارزشبامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۱۵۵۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639745
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان ارزش بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611305
آگهی تاسیس شرکت پیمانکاری تاجواره با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۶/۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: طراحی، نظارت فنی و اجرای انواع شبکه های داخلی رایانه ای و ارائه خدمات سخت افزاری به اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانسر بلوار اصلی کوچه عیوض لو پلاک ۲۹ ساختمان یاس ورودی B ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587404
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان ارزش با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۱۵۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای محمد عمرانی عزیزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۷/۶/xxx۳ فرزند انوش با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۸۲ تاریخ تولد ۲۶/۷/xxx۶ فرزند علی مردان با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم نفیسه نایب عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۴۶ تاریخ تولد ۵/۷/xxx۹ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم نفیسه نایب عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد عمرانی عزیزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نفیسه نایب عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عمرانی عزیزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عمرانی عزیزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ نعمت آباد خ نور روبروی پایانه جانباز پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۷ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها، بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی ایجاد و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام پیمانکاری در زمینه ساختمان سازی اعم از ابنیه های چوبی بتنی و فلزی و اسکلت و راه و باند و جدول گذاری و پیاده رو سازی و محوطه سازی و عملیات آسفالتی و قیرپاشی.
در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588624
آگهی تأسیس شرکت آرمان عمران یکتا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جادههای اصلی و فرعی بزرگراهها راههای زمینی عملیات آسفالتی و کلیه فعالیتهای خدماتی تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیهخانههای آب و فاضلاب سدها و بندها و تونلهای انحراف آب ایجاد پروژههای ساختمانی و ابنیه خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالتـ خ استاد حسن بناـ ک مقدمـ پ ۲ـ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‎باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم سپیده بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم سپیده بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588631
آگهی تأسیس شرکت آرتا گستر یکتا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جادههای اصلی و فرعی بزرگراهها راههای زمینی عملیات آسفالتی و کلیه فعالیتهای خدماتی تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیهخانههای آب و فاضلاب سدها و بندها و تونلهای انحراف آب ایجاد پروژههای ساختمانی و ابنیه خرید و فروش واردات و صادرات.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا، کوچه مقدم، پلاک ۲، واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‎باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588632
آگهی تأسیس شرکت آرمان عمران اهورا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جادههای اصلی و فرعی بزرگراهها راههای زمینی عملیات آسفالتی و کلیه فعالیتهای خدماتی تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیهخانههای آب و فاضلاب سدها و بندها و تونلهای انحراف آب ایجاد پروژههای ساختمانی و ابنیه خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک حکیمیه بلوار بهار خ بهشت ۸ مجتمع تجاری بهشت پ ۹ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‎باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم سپیده بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 585995
آگهی تغییرات شرکت الیت خشت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۹۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رحمن غنمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سهیل مصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحمن غنمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل مصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهیل مصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578996
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن آناهیتا با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای میثم صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای شهرام درهمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام درهمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام درهمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ خانم بهنوش مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سعید صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637507
آگهی تغییرات شرکت الیت خشت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۹۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رحمن غنمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سهیل مصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رحمن غنمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای سهیل مصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سهیل مصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795150
آگهی تغییرات شرکت اخگر سازه آراز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۳۶۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۹۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۱/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید میلاد معین‌السادات به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای ایرج قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید میلاد معین‌السادات به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ایرج قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ایرج قاسمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان برق آلستوم نبش خ جهانی‌نسب پ۱ ط۲واحد۵ کدپستیxxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ خانم اکرم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای کوروش کمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۱/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823305
آگهی تاسیس شرکت سروش راه شمیم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیساتی و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ هنگام شمیران نو میدان پاکدامن خ ابوذر کوچه دوم غربی پ ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052241
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان ارزش با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۱۵۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای محمد عمرانی‌عزیزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۷/۶/xxx۳ فرزند انوش با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۸۲ تاریخ تولد ۲۶/۷/xxx۶ فرزند علی‌مردان با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم نفیسه نایب‌عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۴۶ تاریخ تولد ۵/۷/xxx۹ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم نفیسه نایب‌عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد عمرانی‌عزیزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹

۴ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم نفیسه نایب‌عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد عمرانی‌عزیزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد عمرانی‌عزیزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ نعمت آباد خ نور روبروی پایانه جانباز پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۷ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها، بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام پیمانکاری در زمینه ساختمان سازی اعم از ابنیه‌های چوبی بتنی و فلزی و اسکلت و راه و باند و جدول گذاری و پیاده‌رو سازی و محوطه سازی و عملیات آسفالتی و قیرپاشی.

در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110123
آگهی تأسیس شرکت آرمان عمران یکتا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده?های اصلی و فرعی بزرگراهها راههای زمینی عملیات آسفالتی و کلیه فعالیتهای خدماتی تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه?خانه?های آب و فاضلاب سدها و بندها و تونلهای انحراف آب ایجاد پروژه?های ساختمانی و ابنیه خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بزرگراه رسالت?ـ خ استاد حسن بناـ ک مقدم?ـ پ ۲ـ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ خانم سپیده بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ خانم سپیده بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات? قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت?مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11469020
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری تاجواره با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۵۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعید قربانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای یوسف مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید قربانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای یوسف مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ آیت‌اله مدنی خ سجاد پxxx واحد۱ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۴ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سپیده بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۳/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11525831
آگهی تغییرات شرکت فدلک سازه پارمیس سهامی‌خاص بشماره ثبت۳۵۲۳۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۲۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم زینب حبیبی‌خان‌قشلاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم ماریه غلامی به شماره‌‌ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۴/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای مسعود صادقیان‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و خانم مریم رستمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی غفاری‌مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۴/۴/xxx۲.

در‌ تاریخ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11647368
آگهی تأسیس شرکت آرتا گستر یکتا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده?های اصلی و فرعی بزرگراهها راههای زمینی عملیات آسفالتی و کلیه فعالیتهای خدماتی تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه?خانه?های آب و فاضلاب سدها و بندها و تونلهای انحراف آب ایجاد پروژه?های ساختمانی و ابنیه خرید و فروش واردات و صادرات.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا، کوچه مقدم، پلاک ۲، واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات? قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت?مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11653498
آگهی تأسیس شرکت دلاور ابیانه (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۳/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ ارائه خدمات درزمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی پس از اخذ مجوزهای لازم، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایرآن، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی شامل تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی، ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ تهران، تهران اتوبان محلاتی بلوار ابوذر خیابان بهشتی کوچه۲۶ پلاک۲ کدپستیxxxxxxxxx۳.

شعبه ندارد

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ احد رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.

به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ۶ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11657204
آگهی تغییرات شرکت بتن خدمات آفرینش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۰۴۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۳۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۱/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و خانم زهرا اسدی‌اسمرود به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مهدی حاجی‌حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم زهرا اسدی‌اسمرود به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی حاجی‌حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی حاجی‌حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان ـ خ خسروی شمالی ـ روبروی تره‌بار صادقیه ـ برج بهاران ـ ط دوم ـ واحد۵ کدپستیxxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ خانم معصومه بیگدلی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۷/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11776291
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن آناهیتا با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای میثم صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای شهرام درهمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای میثم صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای شهرام درهمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای شهرام درهمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ خانم بهنوش مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سعید صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11780586
آگهی تأسیس شرکت آرمان عمران اهورا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده?های اصلی و فرعی بزرگراهها راههای زمینی عملیات آسفالتی و کلیه فعالیتهای خدماتی تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه?خانه?های آب و فاضلاب سدها و بندها و تونلهای انحراف آب ایجاد پروژه?های ساختمانی و ابنیه خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران شهرک حکیمیه بلوار بهار خ بهشت ۸ مجتمع تجاری بهشت پ ۹ـ کدپستی xxxxxxxxx۸

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم سپیده بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات? قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت?مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12019007
آگهی تاسیس شرکت پیمانکاری تاجواره با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۶/۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: طراحی، نظارت فنی و اجرای انواع شبکه‌های داخلی رایانه‌ای و ارائه خدمات سخت‌افزاری به اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانسر بلوار اصلی کوچه عیوض‌لو پلاک ۲۹ ساختمان یاس ورودی B ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات