شاهرخ ایرجی

آقای شاهرخ ایرجی

کد ملی 120941xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های شاهرخ ایرجی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شاهرخ ایرجی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی و خدمات مدیریت داوران
حسابرسی و خدمات مدیریت داوران
عضو هییت مدیره
پالایش نمک طبی برلیان
پالایش نمک طبی برلیان
بازرس علی‌البدل
پدیده شیمی پایدار
پدیده شیمی پایدار
بازرس علی‌البدل
نودر
نودر
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری پارند
سرمایه گذاری پارند
بازرس علی‌البدل
پی ریز بنیان مرصوص بهساز
پی ریز بنیان مرصوص بهساز
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
توربین دار
توربین دار
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
تلاشگران مروارید جنوب
تلاشگران مروارید جنوب
بازرس علی‌البدل
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
پدیده شیمی جم
پدیده شیمی جم
پدیده شیمی نیلی
پدیده شیمی نیلی
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک
گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک
بازرس علی‌البدل
کیمه طرح ایرانیان
کیمه طرح ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سبک سازان لوشان
سبک سازان لوشان
بازرس علی‌البدل
پارس روتاتیو
پارس روتاتیو
بازرس علی‌البدل
سامانه های برنامه ریزی منابع کرانه
سامانه های برنامه ریزی منابع کرانه
بازرس علی‌البدل
مروارید درخشان آریا
مروارید درخشان آریا
بازرس علی‌البدل
پرگاس استیل
پرگاس استیل
بازرس علی‌البدل
مهندسی خدمات کشاورزی میثاق گیلان
مهندسی خدمات کشاورزی میثاق گیلان
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی لوله و پروفیل آریا منصور
گروه صنعتی لوله و پروفیل آریا منصور
بازرس علی‌البدل
دارو گستر نخبگان
دارو گستر نخبگان
بازرس علی‌البدل
پخش پدیده پایدار
پخش پدیده پایدار
بازرس علی‌البدل
کشت وصنعت تهران طلیسه
کشت وصنعت تهران طلیسه
بازرس علی‌البدل
حسابرسی اطهر
حسابرسی اطهر
خدماتی نسیم صبح
خدماتی نسیم صبح
بازرس علی‌البدل
صنایع پویان طب هگمتانه
صنایع پویان طب هگمتانه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13577737
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویان طب هگمتانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رامین رحیمیان با کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم اخترعظیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ وخانم راشین رحیمیان با کدملی xxxxxxxxx۲ هرسه نفر بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به شناسه xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ مریم رجبی گلبار به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454925
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویان طب هگمتانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مریم رجبی گلبار به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342792
آگهی تغییرات حسابرسی اطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پیرو آگهی تغییرات بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ نام آقای شاهرخ ایرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ اشتباها شاهرخ ایوبی در درج گردیده است که بدینوسیله اصلاح میگردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266811
آگهی تغییرات حسابرسی اطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ و مجوز xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غلامرضا ایوبی با کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید. لیست سهامداران بعداز افزایش سرمایه آقای مسعود هادیان جزی باکدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای شاهرخ ایوبی باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا ایوبی دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیات مدیره از ۲ نفربه ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976611
آگهی تغییرات خدماتی نسیم صبح موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان حج وزیارت بشماره xxx۱/۱۷/۹۵ مورخ ۱۶/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهالی مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای علیرضا معینی بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنیاد تعاون بسیج بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای مجید رهبر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت هواپیمائی ایران ایر تور بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای حمیدرضا بایندریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای حسن آشتیانی عراقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ کانون اتومبیلرانی و جهانگردی بشناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای منوچهر ناصرالملکی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت بازرگانی شاهد بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای شهاب خاکسار بشماره ملی xxxxxxxxx۲ سازمان سیاحتی و فرهنگی کوثر بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای علی عبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرسپولیس بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای یونس یحیی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای علی اصغر صانع بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اطهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرجی فرزند گودرز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730575
آگهی تغییراتحسابرسی اطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود هادیان جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیأت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446165
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت تهران طليسه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۵۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ عباس علی دهدشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن دهدشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و پرستو دهدشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410757
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران مروارید جنوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۸۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۵۷۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635122
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۶۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد و اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمد مهدی جاودان خرد به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای کورش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای صادق عسگری حسن آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و آقای شاهرخ ایرجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635187
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالیxxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی وآقای شاهرخ ایرجی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620130
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرجی کد ملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512301
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی جم سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۰۷۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۶۹۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی اطهر به کدملی xxxxxxxxx۶۱ و آقای شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ را بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439347
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی اطهر به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای شاهرخ ایرجی کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184480
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران مروارید جنوب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۸۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۵۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای کاظم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا مرزوقیان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نیز هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176576
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ب ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی: xxxxxxxxx۶ و اقای شاهرخ ایرجی با شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127379
آگهی تغییرات شرکت نودر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004057
آگهی تغییرات شرکت تست صنعت منطقه آزاد چابهار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989192
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نمک طبی برلیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۸۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952852
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳/۱۰/xxx۱ شرکت توربین دار (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرج بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187672
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳/۱۰/xxx۱ شرکت توربین دار (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شاهرخ ایرج بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883212
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارند سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۸۲۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۰۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالمحمود ضرابی به کدملیxxxxxxxxx۸ و شاهین متقیان به کدملیxxxxxxxxx۱ و علی دهدشتی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۲ در نتیجه تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از۳ الی۵ نفر خواهد بود و ماده۳۱ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۴/۹۱ عبدالمحمود ضرابی به سمت رئیس هیئت مدیره, شاهین متقیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, علی دهشتی نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894770
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران مروارید جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آ
قای کاظم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم سهیلا مرزوقیان نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱۶/۰۷/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کاظم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا مرزوقیان نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل.
۶ـ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10101727
آگهی تغییرات شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885651
آگهی تغییرات شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۸۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551613
آگهی تصمیمات شرکت نودر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۶۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود هادیان‎جزی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید هاشم خادم‎الشریعه به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محمدحسین خادم‎الشریعه به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید احمد خادم‎الشریعه به کدملی xxxxxxxxx۴ و جمیل شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ سید هاشم خادم‎الشریعه بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سید احمد خادم‎الشریعه بسمت قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره و سید محمدحسین خادم‎الشریعه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‎مدیره یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و در غیر اینصورت رئیس هیئت‎مدیره و نایب رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10140796
آگهی تصمیمات شرکت نودر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۶۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود هادیان‎جزی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید هاشم خادم‎الشریعه به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محمدحسین خادم‎الشریعه به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید احمد خادم‎الشریعه به کدملی xxxxxxxxx۴ و جمیل شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۵ سید هاشم خادم‎الشریعه بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سید احمد خادم‎الشریعه بسمت قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره و سید محمدحسین خادم‎الشریعه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‎مدیره یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و در غیر اینصورت رئیس هیئت‎مدیره و نایب رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512960

آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472305

آگهی تصمیمات شرکت پالایش نمک طبی برلیان
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عظیم عظیمی نژادان به کد ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ مهدی عظیمی نژادان به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ فهیمه اعلاباف به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ عظیم عظیمی نژادان بسمت رئیس هیئت مدیره و فهیمه اعلاباف بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی عظیمی نژادان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668234
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نمک طبی برلیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۸۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عظیم عظیمی‌نژادان به کد ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ مهدی عظیمی‌نژادان به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ فهیمه اعلاباف به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ عظیم عظیمی‌نژادان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فهیمه اعلاباف بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهدی عظیمی‌نژادان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453953

آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی اطهر
به شماره ثبتxxx۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۰/۹۰ موسسه مزبورکه در تاریخ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: غلامرضا ایوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شاهرخ ایرجی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود هادیان جزی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و مکاتبات اداری موسسه با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و گزارشات حسابرسی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344191
آگهی تصمیمات شرکت پارس روتاتیو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۹۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۱۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اکبری معین به کدملی xxxxxxxxx۸ و عباس اکبری معین به کدملی xxxxxxxxx۵ و بهجت نهضت خوشروح به کدملی xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ احمد اکبری معین به سمت رئیس هیئت مدیره، بهجت نهضت خوشروح به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباس اکبری معین به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007075
آگهی تصمیمات شرکت سبک‌سازان لوشان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۲۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۶۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900732
آگهی تغییرات شرکت کیمه طرح ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473318
آگهی تصمیمات شرکت سامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۶۰۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583057
آگهی تغییرات شرکت پخش مکمل کارن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۷۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعید فرهی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ولی خواجه‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سهیلا صلاحی‌فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۳/xxx۲.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار آفریقا خ عاطفی شرقی نبش کوی رفیع پ ۲ ط ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10019796
آگهی تصمیمات شرکت نودر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۶۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532312
آگهی تصمیمات شرکت سبک سازان لوشان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۲۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766256
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نمک طبی برلیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۸۰۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964058
آگهی تغییرات شرکت پخش مکمل کارن سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۷۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید فرهی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ولی خواجه‌فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سهیلا صلاحی‌فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۴/۷/۹۱.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار آفریقا ک ناهید غربی پ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱۷/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658833
آگهی تغییرات شرکت مروارید درخشان آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691410
آگهی تاسیس شرکت پرگاس استیل سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع پروفیل‌ فولادی و میلگرد خرید و فروش تهیه توزیع واردات و صادرات کلیه آهن‌آلات و ماشین‌آلات و فولاد و ماشین‌آلات مواد اولیه و قطعات یدکی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی ـ اخذ وام و تسهیلات و گشایش اعتبار ال‌سی از بانکها و موسسات معتبر داخلی و خارجی ـ تاسیس و راه‌اندازی خطوط تولید و کارخانجات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارهای تخصصی و غیرتخصصی داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی و هرگونه فعالیت مجاز که بنحوی برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان فاطمی خ شهید گمنام کوچه۱/۲ پ۷۷ ـ کدپستیxxxxxxxxx۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ۶/۶/۹۰ نزد بانک ملت شعبه قلهک پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حمیدرضا پیرایش‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای وحید پیرایش‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ خانم سودابه عمومیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای مهدی دهدشتی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای حسین هوشمندفرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698235
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خدمات کشاورزی میثاق گیلان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام بی‌نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم بهxxx/xxx سهمxxx/xxx ریالی بانام میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10867905
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لوله و پروفیل آریا منصور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۶۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۹۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889020
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران مروارید جنوب سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاظم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم سهیلا مرزوقیان‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۰/۵/xxx۲

۴ـ تعداد xxxxxx سهم از سهام بی‌نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریال که تعداد یکصد هزار سهم آن بانام می‌باشد.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای کاظم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سهیلا مرزوقیان‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاظم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۶ـ امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978880
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11050053
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051119
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لوله و پروفیل آریا منصور سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۶۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۹۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11113798
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خدمات کشاورزی میثاق گیلان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135465
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11289193
آگهی تغییرات شرکت کیمه طرح ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۵۰۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور مربوط به خدمات در زمینه دکوراسیون داخلی تامین و تجهیز قطعات و لوازم مربوط مورد نیاز شرکت از منابع داخلی و خارجی انجام امور تایپ و تکثیر و بسته‌بندی محصولات طراحی رایانه‌ای انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز خدمات نمایشگاهی برگزاری همایشها سمینارها و نمایشگاهها تولید بسته‌بندی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری احداث شعبه در داخل و خارج کشور.

در تاریخ۱۴/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11605068
آگهی تغییرات شرکت مروارید درخشان آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11693068
آگهی تصمیمات شرکت پارس روتاتیو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۹۶۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۱۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705586
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران مروارید جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آ

قای کاظم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم سهیلا مرزوقیان‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱۶/۰۷/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کاظم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سهیلا مرزوقیان‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاظم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل.

۶ـ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11967958
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارند سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۸۲۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۰۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ ایرجی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالمحمود ضرابی به کدملیxxxxxxxxx۸ و شاهین متقیان به کدملیxxxxxxxxx۱ و علی دهدشتی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۲ در نتیجه تعداد اعضاء هیئت‌مدیره مرکب از۳ الی۵ نفر خواهد بود و ماده۳۱ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۷/۴/۹۱ عبدالمحمود ضرابی به سمت رئیس هیئت‌مدیره, شاهین متقیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره, علی دهشتی‌نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات