رضا عزپور

آقای رضا عزپور

کد ملی 007295xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

شرکت های رضا عزپور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که رضا عزپور دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
نوآوران تجارت صادقین
نوآوران تجارت صادقین
بازرس علی‌البدل
پیشگامان توسعه و عمران صادقین
پیشگامان توسعه و عمران صادقین
عضو هییت مدیره
پیشگامان اقتصاد صادقین
پیشگامان اقتصاد صادقین
بازرس علی‌البدل
دامپروری و کشاورزی پروار سمنان
دامپروری و کشاورزی پروار سمنان
بازرس علی‌البدل
مزرعه ده نمک
مزرعه ده نمک
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت
کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت
بازرس علی‌البدل
روغن موتور لیا
روغن موتور لیا
بازرس اصلی
تلاشگران فلق
تلاشگران فلق
بازرس اصلی
کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش
کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش
بازرس اصلی
کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار
کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار
بازرس علی‌البدل
دام راهیان جمکران قم
دام راهیان جمکران قم
بازرس علی‌البدل
کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره
کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره
بازرس علی‌البدل
سیمرغ سبز جماران
سیمرغ سبز جماران
بازرس اصلی
نصر گستران بهشهر
نصر گستران بهشهر
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران
سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران
بازرس اصلی
کارآفرین مزرعه طلایی سمن
کارآفرین مزرعه طلایی سمن
بازرس اصلی
خدمات کشاورزی گلشن سبز ری
خدمات کشاورزی گلشن سبز ری
بازرس علی‌البدل
کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر
کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر
بازرس علی‌البدل
کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد
کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد
بازرس اصلی
سرمایه گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس
سرمایه گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس
بازرس علی‌البدل
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت مبین دام نیکان
کشت و صنعت مبین دام نیکان
بازرس اصلی
دام و کشت سبزینه آفتاب برکت
دام و کشت سبزینه آفتاب برکت
بازرس اصلی
مزرعه خوشه طلائی ایرانیان
مزرعه خوشه طلائی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سفیر تجارت آریا کهن
سفیر تجارت آریا کهن
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14832198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سفیر تجارت آریا کهن در تاریخ 10/07/1398 به شماره ثبت 548164 به شناسه ملی 14008661966 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و گوشت و فرآورده های گوشتی و خوراک دام. اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایش ها و سمینارهای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهیدقندی ـ نیلوفر ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان هویزه ، پلاک 64 ، ساختمان مهر ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی کدپستی 1559913623 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2000000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 2000000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 750000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 839604/98/60 مورخ 26/06/1398 نزد بانک رفاه کارگران شعبه بلوار 17 شهریور سمنان با کد 1339 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیأت مدیره آقای محمدطاها ورمقانی به شماره ملی 3240015102و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای مهرداد دهقان به شماره ملی 3790143431 و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی 3839097721و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا عزپور به شماره ملی 0072958626 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ناهید زارعی به شماره ملی 3801023427 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980710871739505  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14587469
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی ( عج ) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه ( س ) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد ( ع ) به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ( ع ) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای سلمان صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575110
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای محسن کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای قاسم شبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575137
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575296
آگهی تغییرات شرکت دام و کشت سبزینه آفتاب برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575333
آگهی تغییرات شرکت مزرعه خوشه طلائی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند : آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای رجب رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14467939
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337743
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای علی جلال به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای ولی اله فراهانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295870
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290576
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209488
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164613
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شماره ثبتxxx۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(س) به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157032
آگهی تغییرات شرکت کارآفرین مزرعه طلایی سمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سیمرغ سبز جماران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای روح الله بطیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مزرعه خوشه طلایی ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای محمدعلی بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102521
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محمد سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084121
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای رضا شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082231
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سبز جماران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل: مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دوسال انتخاب شدند. رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت انتشار آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997646
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973512
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964271
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13954009
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فیروزدام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت دام راهیان جمکران قم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949119
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران فلق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیر انتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای علی جلال به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926482
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای مصطفی رضائی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن رسولی کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت آتیه سازان خویشاوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای رضا قاسمی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقای رضا عزپور کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914660
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896283
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851489
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768497
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان اقتصاد صادقین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد هادی زاهدی وفا شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام عباد پور شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسکندری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای روح اله رازینی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سهیل طاهری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امیر محمد کیانمنش شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای غلامرضا گودرزی شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای حسن فدائی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای علی اکبر خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716299
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران صادقین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۰۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان اقتصاد صادقین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی روح الله رازینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره سهیل طاهری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره موسسه عدالت ورزان صادقین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمد اسکندری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره بابک حمیدیا شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. علی اکبر خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و محمد جواد محسنی بندپی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640396
آگهی تغییرات شرکت نوآوران تجارت صادقین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید و آقای رضا عزپور به ش. م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. محل تصفیه تهران خیابان نیاوران، خیابان تبریزی، خیابان محمودی ۱، پلاک ۶، واحد ۲ کد پستی xxxxxxxxx۷ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883477
آگهی تغییرات شرکت نوآوران تجارت صادقین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان اقتصاد صادقین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای بهرام عباد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه عدالت ورزان صادقین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای ابراهیم زینل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مسعود بهرامی نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سیدپیام طبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محسن فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بها دار و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای سهیل طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365763
آگهی تغییرات شرکت نوآوران تجارت صادقین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۱۸۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۳۳۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی "جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای علیرضا مزیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات