حسین علی قارداشی

آقای حسین علی قارداشی

کد ملی 007169xxxx
گراف ارتباطات
31
شرکت‌ها
62
آگهی‌ها

شرکت های حسین علی قارداشی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین علی قارداشی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گلپخش اول
گلپخش اول
گلپخش اول گیلان
گلپخش اول گیلان
نایب رییس هییت مدیره
گل پخش اول قم
گل پخش اول قم
نایب رییس هییت مدیره
گل پخش اول جنوب تهران
گل پخش اول جنوب تهران
نایب رییس هییت مدیره
گل پخش اول شرق تهران
گل پخش اول شرق تهران
نایب رییس هییت مدیره
معین گلپخش خوزستان
معین گلپخش خوزستان
گل پخش اول ارومیه
گل پخش اول ارومیه
نایب رییس هییت مدیره
معین گل بخش اول مازندران
معین گل بخش اول مازندران
نایب رییس هییت مدیره
آرین پخش اول کرمانشاه
آرین پخش اول کرمانشاه
نایب رییس هییت مدیره
مارینا پخش هستی
مارینا پخش هستی
نایب رییس هییت مدیره
ماستر پخش هستی
ماستر پخش هستی
نایب رییس هییت مدیره
گل پخش اول همدان
گل پخش اول همدان
معین گل پخش اول اصفهان
معین گل پخش اول اصفهان
نایب رییس هییت مدیره
صنایع غذایی ماستر فوده
صنایع غذایی ماستر فوده
صنایع سلولزی مارینا سان
صنایع سلولزی مارینا سان
نایب رییس هییت مدیره
معین گل پخش اول تبریز
معین گل پخش اول تبریز
گل پخش اول اراک
گل پخش اول اراک
نایب رییس هییت مدیره
بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق
بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق
عضو هییت مدیره
گسترش گل پخش اول
گسترش گل پخش اول
عضو هییت مدیره
گسترش مارینا سان
گسترش مارینا سان
عضو هییت مدیره
گسترش صنایع غذایی ماستر
گسترش صنایع غذایی ماستر
عضو هییت مدیره
گروه صنعتی آنیتاسان
گروه صنعتی آنیتاسان
عضو هییت مدیره
حمل و نقل گلرنگ ترابر
حمل و نقل گلرنگ ترابر
رییس هییت مدیره
گروه صنعتی گلرنگ
گروه صنعتی گلرنگ
عضو هییت مدیره
ستاره طلایی سینا
ستاره طلایی سینا
نایب رییس هییت مدیره
گسترش گلرنگ ترابر
گسترش گلرنگ ترابر
عضو هییت مدیره
ویرا سیستم پویا
ویرا سیستم پویا
نایب رییس هییت مدیره
گلرنگ ترابر قزوین
گلرنگ ترابر قزوین
گسترش ستاره طلایی سینا
گسترش ستاره طلایی سینا
عضو هییت مدیره
کار کیا سورنا
کار کیا سورنا
رییس هییت مدیره
لجستیک بازارگاه ایرانیان
لجستیک بازارگاه ایرانیان
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14764138
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ ترابر قزوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۵۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۴۳/۱۵ مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ (از شرکا) با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی xxxxxxxxx۵ متولد ۳۰/۰۵/xxx۹ فرزند علی و شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴ (از شرکا) با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم کد ملی xxxxxxxxx۹ متولد ۰۱/۰۵/xxx۶ فرزند علی و آقایان اسماعیل صابری کد ملی xxxxxxxxx۱ فرزند حسین (خارج از شرکا) و مهدی اشرفی حبیب آبادی فرزند رضا کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) همگی به نشانی قزوین، شهرستان البرز، بخش مرکزی، دهستان پیریوسفیان، روستا شهرک صنعتی لیا، پارک صنعتی لیا، جاده بوئین زهرا، کوچه پایانه، پ ۰، طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که آقای حسین علیقارداشی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) (از شرکا) به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای هادی قانعی رضایی مقدم کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر (سهامی خاص) (از شرکا) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقایان اسماعیل صابری کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) و مهدی اشرفی حبیب آبادی کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند و آقای احمد اطهری کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکاء و هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته وبرات با امضاء متفق یکی از آقایان حسین علیقارداشی یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه مدیرعامل با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاءهیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716381
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای محمد حسین اسمایی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای احسان گودرزی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات وغیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14659709
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لجستیک بازارگاه ایرانیان درتاریخ ۲۶/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : طراحی ، توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای مرتبط با حمل و نقل شهری و بین شهری و بین المللی در زمینه IT/ICT . ایجاد بازارگاه اینترنتی و برخط حمل و نقل کالا . ایجاد سامانه نرم افزاری جهت حمل و نقل درون و برون شهری اعم از مسافری و باربری و پیک موتوری و مرسولات در داخل و خارج از کشور . طراحی ، توسعه و پشتیبانی نرم افزار صدور بارنامه . طراحی ، توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای ساماندهی کالا و بار در کلیه گمرکات و پایانه‌های مرزی پس از اخذ مجوزهای لازم . طراحی ، توسعه و پشتیبانی کسب و کارهای آنلاین . طراحی ، توسعه و پشتیبانی کسب و کارهای مربوط به تجارت الکترونیک مجاز به صورت غیرشبکه‌ای و غیرهرمی . انجام کلیه فعالیت‌ها در زمینه طراحی ، توسعه ، اجرا ، نصب ، محاسبه ، نظارت فنی ، تعمیر و نگهداری ، ارتقا اسمبل انواع سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری در IT/ICT . ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری مدیریتی اجرایی در کلیه زمینه‌های حمل و نقل ، بازرگانی ، تولیدی ، صنعتی ، عمرانی ، کشاورزی ، اقتصادی . مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری . ایجاد شعب در تهران و شهرستانها در زمینه حمل و نقل از طریق جاده ، ریلی ، هوایی و دریایی و صدور بارنامه الکترونیکی و آنلاین . ایجاد نمایندگی خدمات پس از فروش انواع وسائل و قطعات نقلیه سبک و سنگین . تامین مواد اولیه قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط . خدمات به کلیه دارندگان کالا و خدمات و ایجاد شبکه گسترده فروش . حق العملکاری و نمایندگی تجاری . انجام عملیات بارگیری و تخلیه و ترخیص کالا . کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد و ترابری دریایی . انجام انواع تخلیه و بارگیری کالاهای کشتی . حمل و نقل ریلی بار و مسافر اعم داخلی و خارجی . خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و سبک و سنگین و موتور سیکلت‌ها و سایر موارد . شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی . اخذ وام و تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی . اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی . خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ؛ در صورت لزوم و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط . صادرات و واردات تکنولوژی ارائه و توزیع برنامه‌های کاربردی تلفن همراه پس از اخذ مجوزهای لازم . انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی . شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارها و کنفرانس های داخل و خارج کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، داوودیه ، خیابان شهید مسعود صفویان ، خیابان نفت شمالی ، پلاک ۱۵ ، طبقه ششم ، واحد ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵ , xxx مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گلپخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و به نمایندگی هادی قانعی رضائی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال حمل و نقل گلرنگ ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و به نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گلرنگ سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و به نمایندگی مهدی اشرفی حبیب آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال کار کیا سورنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و به نمایندگی اسماعیل صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . همچنین مقرر گردید در صورت برابری آراء رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14659738
آگهی تغییرات شرکت کار کیا سورنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۰۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۵۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۰/۱۱ مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت گسترش گلرنگ ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضائی مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای اسماعیل صابری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) آقای مهدی اشرفی حبیب آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ( خارج از شرکاء ) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14654301
آگهی تغییرات شرکت کار کیا سورنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۰۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۵۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گسترش گلرنگ ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای اسماعیل صابری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) بعنوان عضو هیات مدیره و آقای مهدی اشرفی حبیب آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ( خارج از شرکاء ) بعنوان عضو هیات مدیره آقای شهریار حبابی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ( خارج از اعضاء ) بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق مدیر عامل به همراه تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14636354
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای سیدمحمدجواد سیدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی یا محمد رضا قلی پور به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600288
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۲/۱۱ مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره . شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای اسماعیل صابری کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت گسترش گلرنگ ترابر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای مهدی اشرفی حبیب آبادی بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل به همراه امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه امضاء آقایان حسین علیقارداشی ، هادی قانعی رضایی مقدم ، اسماعیل صابری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ( ( همچنین مقرر گردید در صورت برابری آراء رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء خواهد_بود ) ) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14507064
آگهی تغییرات شرکت گسترش ستاره طلایی سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۰۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۱۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضوهیئت مدیره آقای مجتبی کریمی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463464
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ ترابر قزوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۵۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۲۷/۱۵ مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم کدملی xxxxxxxxx۹ وآقای اسماعیل صابری کدملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکا ) همگی به نشانی : قزوین ، شهرستان البرز ، بخش مرکزی ، دهستان پیریوسفیان ، روستا شهرک صنعتی لیا ، پارک صنعتی لیا ، جاده بوئین زهرا ، کوچه پایانه ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب که آقای حسین علیقارداشی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی قانعی رضایی مقدم کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای اسماعیل صابری کدملی xxxxxxxxx۱ ( خارج از شرکاء ) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد اطهری کدملی xxxxxxxxx۳ ( خارج از شرکا ) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ۲. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته وبرات با امضاء متفق یکی از آقایان حسین علیقارداشی یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه مدیرعامل با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاءهیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14461365
آگهی تغییرات شرکت ویرا سیستم پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۴۹۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت گلپخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی علی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ، شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ، امیدرضا پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429690
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی با کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سعید گمار با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳با نمایندگی آقای حسین کنگاوری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق یکی از مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330394
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل پخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰با نمایندگی مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی حسین علیقارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید گمار به کد می xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدندو اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315787
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۰۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۱۴۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی با کدملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای سینا انعامی باکدملی xxx۵۷خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت تصدی انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167335
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دالین مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152054
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش مارینا سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان مهران ابول نژادیان یا حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797247
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۰۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۱۴۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک. م xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گلپخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ک. م xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سینا انعامی ک. م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره طلایی سینا درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها , بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - پارک ساعی - خیابان ولی عصر - خیابان سی و چهارم - پلاک ۲ - طبقه سوم - - کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx , xxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی کد xxx به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدهادی مداح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694356
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش ستاره طلایی سینا در تاریخ ۱۴/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها , بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx/۹۶/xxx مورخ ۸/۸/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی توسط سهامداران پرداخت گردید. ه_است اولین مدیران: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت گل پخش اول با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646988
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو شرکت گروه صنعتی پاکشو با نمایندگی آقای سعید گماربا کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614119
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx۲ مورخ ۴/ ۶/ xxx۶ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول ش م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش ش م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم ش م xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی اسماعیل صابری ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء ثابت مدیر عامل به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء ثابت مدیر عامل به همراه امضاء آقایان حسین علیقارداشی و هادی قانعی رضایی مقدم همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536406
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی محمد حسین اسمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219751
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ش م xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو ش م xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای محمد کریمی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه ش م xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ش م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید محمد جواد سید پور ش م xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170401
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا سان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. - شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره. - آقای سید جلال مونسی حصاری کد ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و اوراق و اسناد عادی ورسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160179
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل پخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید گمار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی تامین پخش فرآورده‌های نفتی افق در تاریخ ۱۱/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه‌های مرتبط با حوزه انرژی، نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع وابسته در داخل و خارج از کشور اجرای کلیه عملیات مهندسی فاز صفر، ۱ و ۲ و ۳ تأسیساتی، ساختمانی، تدارکات، تأمین کالا و خدمات، نصب، پیش راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگه داشت پروژه‌های حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته و جایگاه‌های سوخت در داخل و خارج کشور. ایجاد پالایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و انجام امور مرتبط در منابع انرژی و پایین دستی هر یک خرید و فروش انواع دارائی‌ها، تجهیزات، خدمات فنی، مهندسی و تکنولوژی، اموال منقول و غیرمنقول به منظور تسهیل سود ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و پیمانکاری درخصوص موارد فوق به اشخاص حقیقی، حقوقی، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های سرمایه پذیر در داخل و خارج کشور ایجاد و مشارکت در تأسیس شرکت‌های جدید زیرمجموعه و نظارت و پشتیبانی این شرکت‌ها در رابطه با موارد فوق در داخل و خارج از کشور استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی تولید، ذخیره سازی، مخزن داری، بسته بندی، حمل و نقل، انتقال، فروش فرآورده‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و محصولات سایر صنایع مرتبط و اخذ نمایندگی و مشارکت اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور واردات، صادرات، ترانزیت، سوآپ مواد اولیه، افزودنی‌ها، کاتالیست و سایر فرآورده‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط با حوزه انرژی و توجیه پذیر و اخذ نمایندگی و مشارکت با شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی و کلیه کالاهای مجاز قانونی شرکت در کلیه مزایدات، مناقصات دولتی، خصوصی و حقیقی و انعقاد قرارداد با کلیه شرکت‌های دولتی، خصوصی و حقیقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گاندی جنوبی خیابان پنجم پلاک ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۰۲/۰۸/۹۵ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت پترو صنعت نوین اعتماد شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی آقای علی امیرآبادی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گلپخش اول شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای حسین علیقارداشی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان ابوالقاسم حبیبی خراسانی، علی امیرآبادی، حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032328
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی حسین علیقارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی سید جعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی سعید گمار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق یکی از مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک ازاعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021862
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دالین مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003619
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش مارینا سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیرآن با امضای یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان مهران ابول نژادیان یا حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت و سایراوراق عادی با امضای هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656454
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۰۰۷۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت معین گل پخش اول مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای مسعود درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت معین گل پخش اول تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی آقای حمید رضا شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره آقای محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366820
آگهی تغییرات شرکت معين گل پخش اول تبريز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۴۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت معین گل پخش اول مازندران به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت گل پخش اول گیلان به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای طاهر محمد نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای اصغر امانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ وآقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366824
آگهی تغییرات شرکت معين گل پخش اول تبريز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۴۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت معین گل پخش اول مازندران به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به کدملی xxxxxxxxx۴بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گل پخش اول گیلان به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای طاهر محمد نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای اصغر امانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به کد ملیxxxxxxxxx۰ به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351944
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بانمایندگی آقای حمیدرضا واعظ پور به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت پخش پدیده پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا محسن صادق بیان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایراوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290016
آگهی تغییرات شرکت مارینا پخش هستی ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۶۷۷۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۱۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش مارینا پخش هستی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بانمایندگی آقای حسین علیقارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سلولزی مارینا سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بانمایندگی آقای حمیدرضا واعظ پور به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای احسان گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا محسن صادق بیان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290042
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو شرکت گروه صنعتی پاکشو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سعید گمار کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا محسن صادق بیان به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک ازاعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262591
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای محمد اورنگ با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت دالین مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد کریمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل ـ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا محسن صادق بیان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258120
آگهی تغییرات شرکت معین گل پخش اول اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۶۹۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۴۴۹۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت معین گل پخش اول مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای طاهر محمد نژاد گنجینه کتاب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان ویا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185410
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول همدان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۷۶۲ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۰۳۲۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت معین گل پخش اول مازندران با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت گل پخش اول گیلان با نمایندگی آقای طاهرمحمدنژاد گنجینه کتاب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت معین گل پخش اول تبریز با نمایندگی آقای یعقوب اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ ـ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳به عنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت وآقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185424
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول همدان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۷۶۲ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۰۳۲۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ شرکت گل پخش اول به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معین گل پخش اول مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴به عنوان عضوهیئت مدیره ـ شرکت گل پخش اول گیلان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶با نمایندگی آقای طاهر محمدنژاد گنجینه کتاب به شماره ملیxxxxxxxxx۱به عنوان عضوهیئت مدیره ـ شرکت معین گل پخش اول تبریزبه شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵با نمایندگی آقای یعقوب اسدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل ۲ ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازقبیل چک،سفته،برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمدرضا فضلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به همراه یکی دیگر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164703
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول گيلان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱سمت اعضای هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: ـ آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقایان محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ومسعود درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای محمدصالح فضلی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ـ ۲کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164704
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول گيلان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳وآقای سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ـ ۳روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ۴اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت معین گل پخش اول مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت معین گل پخش اول تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی آقای مسعود درویشی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت گل پخش اول کرج به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدصالح فضلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12109869
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماستر پخش هستی درتاریخ ۲۲/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری، خرید، فروش، توزیع، پخش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجازغیرهرمی و غیرشبکه ای و انبارداری و پخش هرگونه کالا ومحصول مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و داروئی وغذائی و غیر آن درداخل وخارج از کشورتاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی درداخل وخارج ازکشور عرضه مستقیم کالاوتوزیع درب منازل ومکانها و اخذنمایندگی ازشرکتهای داخلی وخارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی وسرمایه گذاری درشرکتها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و سپرده های بانکی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ ولی عصر، روبه روی پارک ساعی، بین بانک ملت و سپه، پxxx۰، طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۵, xxx مورخ ۲۱/۱۲/۹۳ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت گسترش ماستر پخش هستی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع غذایی ماستر فوده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای سیدمحمدرضا الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا محسن صادق بیان بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی- سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069267
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل شمس بار قزوین (بامسئولیت‌محدود) به‌شماره‌ثبت ۴۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۵۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقایان علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) و مسعود لطفی پور کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) و حسین علیقارداشی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و محمد عنایت شعار کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ همگی به نشانی تهران خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی کوچه ساعی یکم پلاک ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند که آقایان علی ابراهیمی کردلر (خارج از شرکاء) به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین علیقارداشی به نمایندگی از شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد عنایت شعار به نمایندگی از شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر (سهامی خاص) و مسعود لطفی پور (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیئت مدیره و کمال رفیعی (خارج از شرکا) با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و آقای علی ابراهیمی کردلر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037550
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ تهران به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ تهران به نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،شرکت معین گل پخش اول مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ بابلسر به نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ رشت بانمایندگی آقای مسعود درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول کرج (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ کرج به نمایندگی آقای پیمان توائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی و با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422612
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش اول کرمانشاه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۲۵۵ و شناسه‌ملی ۱۰۶۶۰۱۳۹۱۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلپخش اول گیلان بشماره ملی xxxxxxxxx۱۶به نمایندگی آقای مسعود درویشی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان بشماره ملی xxxxxxxxx۴۹با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره .شرکت معین گل پخش اول مازندران بشماره ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول بشماره ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول کرج بشماره ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدرضا علیقارداش بشماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یامحمدرضا افضلی به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422613
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش اول کرمانشاه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۲۵۵ و شناسه‌ملی ۱۰۶۶۰۱۳۹۱۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی وخدمات مالی خبره بشماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی برای اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلپخش اول گیلان بشماره ملی xxxxxxxxx۱۶به نمایندگی آقای مسعود درویشی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۵وشرکت گروه صنعتی آنیتا سان بشماره ملی xxxxxxxxx۴۹با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۵ وشرکت معین گل پخش اول مازندران بشماره ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴تا تاریخ۱۱/۰۴/xxx۵و شرکت گل پخش اول بشماره ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۵. و شرکت گل پخش اول کرج بشماره ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدرضا علیقارداش بشماره ملی xxxxxxxxx۷تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۵
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مارینا پخش هستی در تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری، خرید، فروش، توزیع، پخش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای و انبارداری و پخش هرگونه کالا و محصول مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و داروئی و غذائی و غیر آن د ر داخل و خارج از کشورتاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی در داخل و خارج از کشورعرضه مستقیم کالاو توزیع درب منازل و مکانها و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و سرمایه گذاری در شرکتها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و سپرده های بانکی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان سایه ـ خیابان مهر شاد ـ پلاک ۵ طبقه ۲ واحد یک کدپ xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵۲,xxx مورخ ۹/۱۱/xxx۳ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت صنایع سلولزی مارینا سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶به نمایندگی سیدحمیدرضا واعظ پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش مارینا پخش هستی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا محسن صادق بیان بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضا، هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه رسالت جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760539
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول اروميه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۵۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ شرکت گل پخش اول بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت معین گل پخش اول مازندران بشماره ثبت xxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول گیلان بشماره ثبت xxx۶۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای طاهر محمدنژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کسرایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407606
آگهی تغییرات شرکت معین گل پخش اول مازندران شماره ثبت ۱۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه تغییرات ذیل حاصل شد:
۱ـ شرکت گلپخش اول بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بنمایندگی آقای حسینی علیقارداشی و شرکت گلپخش اول شرق تهران بنمایندگی آقای محمدرضا فضلی و شرکت معین گلپخش اول تبریز بنمایندگی آقای محسن صادق بیان و شرکت گلپخش اول گیلان بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شماره ثبت xxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
۴ـ ترازنامه و عملکرد مالی سال ۹۲ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس بتصویب مجمع رسید.
۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای حسین علیقاداشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت معین گلپخش اول تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بنمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت گلپخش اول گیلان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت گلپخش اول شرق تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بنمایندگی محمدرضا فضلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره آقای رضا غلامی آهو دشتی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضا متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کرد لر و یا محسن بیان و یا محمدرضا فضلی به یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705918
آگهی تغییرات شرکت معین گلپخش خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۲۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول کرج به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی بهنام عبدل شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت گل پخش اول گیلان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی طاهر محمد نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت معین گل پخش اول مازندران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و گروه صنعتی آنیتاسان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی حسین علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گل پخش اول به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705920
آگهی تغییرات شرکت معین گلپخش خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۲۳۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت گل پخش اول کرج به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی بهنام عبدل شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت گل پخش اول به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ گروه صنعتی آنیتاسان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی حسین علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معین گل پخش اول مازندران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت گل پخش اول گیلان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی طاهر محمد نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان ویا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682540
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول جنوب تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ موسسه حسابرسی خبره ش مxxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی ک م xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت گل پخش اول ش م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی ک م xxxxxxxxx۵ ـ شرکت گل پخش اول شیراز ش م xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک م xxxxxxxxx۴ ـ شرکت معین گل پخش اول مازندران ش م xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای پیمان کاتبی ک م xxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672273
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول شرق تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند:. شرکت گل پخش اول ش ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره. شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت گل پخش اول شیراز ش ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیأت مدیره. شرکت معین گل پخش اول مازندران ش ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای مجتبی کریمی ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو _ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک،سفته،برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669347
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول جنوب تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ شرکت گل پخش اول ش مxxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی آنیتا سان ش م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ک م xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره ـ شرکت گل پخش اول شیراز ش م xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت معین گل پخش اول مازندران ش م xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای پیمان کاتبی ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمد رضا فضلی ک م xxxxxxxxx۰ به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575907
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ تهران به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ تهران به نمایندگی آقای حسین علیقارداشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،شرکت گل پخش اول کرج (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ کرج به نمایندگی آقای پیمان توائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ بابلسر به نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴، شرکت گل پخش اول گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ رشت به نمایندگی آقای مسعود درویشی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187709
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی خبره ش م xxxxxxxxx۰۳ بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی ک م xxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک م xxxxxxxxx
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م xxxxxxxxx۱
شرکت گروه صنعتی پاکشو ش م xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان ک م xxxxxxxxx۵
شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش م xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ک م xxxxxxxxx۵
شرکت گسترش گل پخش اول ش م xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک م xxxxxxxxx۴
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188014
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک م xxxxxxxxx رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی پاکشو ش م xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان ک م xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش م xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ک م xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت گسترش گل پخش اول ش م xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک م xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904069
آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره به ش ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه صنعتی گلرنگ به ش م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به ک م xxxxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به ش م xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی حسین علی قارداشی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت تولیدی و شیمیائی پاکشو به ش م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی کردلر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علی قارداشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875713
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول گیلان سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبره بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت معین گل پخش اول مازندران به نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت معین گل پخش اول تبریز با نمایندگی آقای سجاد نصرالهی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول کرج با نمایندگی آقای مسعود درویشی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمد رضا فضلی بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617310
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول گیلان سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبره بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت معین گل پخش اول مازندران به نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره‌ـ شرکت معین گل پخش اول تبریز با نمایندگی آقای سجاد نصرالهی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول کرج با نمایندگی آقای مسعود درویشی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمد رضا فضلی بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452489

آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی حسین علی ‎قارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۸۹ مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی‎کردلر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علی ‎قارداشی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی‎کردلر یا شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی‎مزرعه‎شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708613
آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی حسین‌علی ‎قارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۸۹ مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ابراهیمی‎کردلر بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین‌علی ‎قارداشی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی‎کردلر یا شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی‎مزرعه‎شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11149976
آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره به ش‌ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به ک‌م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه صنعتی گلرنگ به ش‌م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به ک‌م xxxxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش‌م xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی‌کردلر به ک‌م xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به ش‌م xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی حسین‌علی قارداشی به ک‌م xxxxxxxxx۵ و شرکت تولیدی و شیمیائی پاکشو به ش‌م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ابراهیمی‌کردلر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین‌علی قارداشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از علی ابراهیمی‌کردلر یا محمد شرکت‌بزازان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات