علی خسروی لرگانی

علی خسروی لرگانی

کد ملی 006881xxxx
گراف ارتباطات
65
شرکت‌ها
200
آگهی‌ها

شرکت های علی خسروی لرگانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی خسروی لرگانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گسترش اقتصاد نامی
گسترش اقتصاد نامی
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
توسعه باغات سبز و صنایع جانبی
توسعه باغات سبز و صنایع جانبی
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت اهدا
توسعه صنعت اهدا
بازرس علی‌البدل
سامان تجارت آتیه ایرانیان
سامان تجارت آتیه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مایا پخش آسیا
مایا پخش آسیا
بازرس علی‌البدل
امید تجارت مبینبامسئولیت محدود
امید تجارت مبینبامسئولیت محدود
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس
حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس
نایب رییس هییت مدیره
بازرگانی تعاهد وحدت
بازرگانی تعاهد وحدت
بازرس علی‌البدل
جهان گسترش تجارت
جهان گسترش تجارت
بازرس علی‌البدل
پدیده فرش شرق
پدیده فرش شرق
بازرس علی‌البدل
آلج پارس
آلج پارس
بازرس علی‌البدل
روغن موتور ایران
روغن موتور ایران
بازرس علی‌البدل
لوله فولادین کویر
لوله فولادین کویر
بازرس علی‌البدل
مجتمع ذوب آهن فولاد خزر
مجتمع ذوب آهن فولاد خزر
بازرس علی‌البدل
روغن فوکس ایرانیان
روغن فوکس ایرانیان
بازرس علی‌البدل
گسترش مبلمان آسیا
گسترش مبلمان آسیا
بازرس علی‌البدل
مهندسی حفار چاه جنوب
مهندسی حفار چاه جنوب
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور اتاوا
مهندسین مشاور اتاوا
بازرس علی‌البدل
آوان تاوا تاو
آوان تاوا تاو
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس
تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس
بازرس علی‌البدل
مهندسی آبان پایه
مهندسی آبان پایه
بازرس علی‌البدل
آب آرا
آب آرا
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور فرپاک
مهندسین مشاور فرپاک
بازرس علی‌البدل
سوبرا رزین
سوبرا رزین
بازرس علی‌البدل
شرکت لو له و پروفیل امید البرز
شرکت لو له و پروفیل امید البرز
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی نیلپر
تولیدی بازرگانی نیلپر
بازرس علی‌البدل
صنعتی پیوند صنعت پیشرو
صنعتی پیوند صنعت پیشرو
بازرس علی‌البدل
سازه های پارچه ای اطلس سان
سازه های پارچه ای اطلس سان
بازرس علی‌البدل
تولیدی راش بر
تولیدی راش بر
بازرس علی‌البدل
پدیده شیمی قرن
پدیده شیمی قرن
بازرس علی‌البدل
صنعتی لوله پلیمر راوند
صنعتی لوله پلیمر راوند
بازرس علی‌البدل
چاپ بسته بندی فرارنگ آریا
چاپ بسته بندی فرارنگ آریا
بازرس علی‌البدل
ایران اسپیرال
ایران اسپیرال
بازرس علی‌البدل
صنایع الکترونیک افراتاب
صنایع الکترونیک افراتاب
بازرس علی‌البدل
نمایشگاه بین المللی کاسپین
نمایشگاه بین المللی کاسپین
بازرس علی‌البدل
آرین پخش پیشرو
آرین پخش پیشرو
بازرس علی‌البدل
دلتا راه ماشین
دلتا راه ماشین
بازرس علی‌البدل
شهاب ماشین سیرجان سمنگان پارس
شهاب ماشین سیرجان سمنگان پارس
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی خورشید زریوار
تولیدی و صنعتی خورشید زریوار
بازرس علی‌البدل
تولیدی آرپانوش
تولیدی آرپانوش
بازرس علی‌البدل
شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس
شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس
بازرس علی‌البدل
صنایع تولیدی سفال طبرستان
صنایع تولیدی سفال طبرستان
بازرس علی‌البدل
ناب کالا آوران آریا
ناب کالا آوران آریا
بازرس علی‌البدل
عصاره گستر کاسپین
عصاره گستر کاسپین
بازرس علی‌البدل
پویندگان پزشکی پردیس
پویندگان پزشکی پردیس
بازرس علی‌البدل
تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سوادکوه
تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سوادکوه
بازرس علی‌البدل
پرشین فولاد پاسارگاد
پرشین فولاد پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
پارس بست البرز
پارس بست البرز
بازرس علی‌البدل
پخش آرپا نوش
پخش آرپا نوش
بازرس علی‌البدل
آرین سامان کالا
آرین سامان کالا
بازرس علی‌البدل
ساختمانی سازانه بتون
ساختمانی سازانه بتون
بازرس علی‌البدل
صنایع تولیدی دالا پلیمرسهامی خاص
صنایع تولیدی دالا پلیمرسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
پخش کاسپین نوشیدنی ایرانیان
پخش کاسپین نوشیدنی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
آینده نگاران
آینده نگاران
بازرس علی‌البدل
آمون طب تجهیز
آمون طب تجهیز
بازرس علی‌البدل
پخش ایستک نوش
پخش ایستک نوش
بازرس علی‌البدل
گسترش راه و معدن شهسوار ماشین
گسترش راه و معدن شهسوار ماشین
بازرس علی‌البدل
پرشین سازه پرتو
پرشین سازه پرتو
بازرس اصلی
توسعه صنعتی و بازرگانی دلتا آرام
توسعه صنعتی و بازرگانی دلتا آرام
بازرس علی‌البدل
زیر اساس
زیر اساس
بازرس علی‌البدل
افزار ایمنی احصاء
افزار ایمنی احصاء
بازرس اصلی
عماد درمان پارس
عماد درمان پارس
بازرس علی‌البدل
ژینا نوش روژهلات
ژینا نوش روژهلات
زاگرس چوب سام
زاگرس چوب سام
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14634103
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۸ مورخ ۰۴ / ۰۲ / xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . داریوش کیان آسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره ، علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حسین آقامحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14534842
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۸/۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم خدیجه ارجمندی رفسنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت , از شرکت خارج گردید . آقای روزبه حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت , از شرکت خارج گردید . آقای طه حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت , از شرکت خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد : آقای حسین آقا محمدی ک . م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی خسروی لرگانی ک . م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای داریوش کیان آسا ک . م xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500211
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۸/۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد گواهی‌های انحصار وراثت به شماره دادنامه xxxxxx/۹۵ مورخ ۳۱/۵/xxx۵ گواهی واریز مالیات بر ارث بشماره xxxxxx مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ سهم الارث مرحوم آقای احمد حسینی بشرح ذیل می‌باشد : خانم خدیجه ارجمندی رفسنجانی ک . م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای روزبه حسینی ک . م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای طه حسینی ک . م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه لیست شرکاء بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه قهری آقای حسین آقا محمدی ک . م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی خسروی لرگانی ک . م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای داریوش کیان آسا ک . م xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم خدیجه ارجمندی رفسنجانی ک . م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای روزبه حسینی ک . م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای طه حسینی ک . م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210557
آگهی تغییرات شرکت زاگرس چوب سام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۹۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید سلطانی، یوسف عزیز شک و محمدرضا شاهد صادق بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس (حسابداران رسمی)به شماره ثبتxxx۰۰و شماره عضویت xxxxxx با نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی وآقای حمید رضا بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176308
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx /۹۷ مورخ ۳/۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی خسروی لرگانی کد ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ ۲.xxx.xxx ریال از سهم الشرکه خود را طی سند صلح بشماره xxx۰۵ مورخ ۸/۵/۹۷ در دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx۶ به آقای داریوش کیان آسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ منتقل نمود. سهم الشرکه شرکاء پس از انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می باشند: آقای حسین آقا محمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۵.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای احمد حسینی دارای مبلغ ۵.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای علی خسروی لرگانی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ ۸.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای داریوش کیان آسا کد ملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغ ۲.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156547
آگهی تغییرات شرکت آوان تاوا تاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر بهمن نیا کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند، ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۶مورد تصویب قرار گرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136522
آگهی تغییرات شرکت زاگرس چوب سام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۹۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حساب رسی حامیان کاردیده پارس (حسابداران رسمی)به شماره ثبت xxx۰۰و شماره عضویت xxxxxx با نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556562
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ژینا نوش روژهلات درتاریخ ۲۲/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: تولید، بسته بندی، خرید، فروش و توزیع عصاره مالت، انواع نوشیدنی گازدار و بدون گاز بر پایه آبمیوه و مالت، انواع ماءالشعیر ساده و طعم دار، انواع آبمیوه، نکتار و نوشابه میوه ایی گازدار و بدون گاز، کنسانتره و پوره و شربت انواع میوه جات، انواع لبنیات و محصولات لبنی، آب معدنی و آب آشامیدنی، انواع نوشیدنی‌های انرژی زا، ورزشی، هیپوتونیک و هایپرتونیک، انواع نوشیدنی‌ها بر پایه سبزیجات، صیفی جات و گیاهان خوراکی، واردات ماشین آلات مربوطه، صادرات محصولات تولیدی، بسته بندی کلیه تولیدات در شیشه، قوطی، پت و کارتن به صورت گازدار یا بدون گاز، انجام کلیه امور خدماتی مرتبط با موضوع شرکت، ایجاد شعب و اخذ و ایجاد نمایندگی بر اساس نیاز و ضرورت شرکت در کلیه استانها و شهرستانهای کشور و سایر کشورها، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. (ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کردستان - شهرستان مریوان - بخش مرکزی - دهستان سرگل - روستا برقلعه - خیابان ورودی روستا - خیابان اصلی - پلاک ۰ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که برابر گواهی شماره xxx/xxx۱/۶۲ مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ از بانک کشاورزی شعبه مریوان مبلغ xxxxxxxxx۰۰ پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران شرکت به شرح ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۸ انتخاب گردیدند: آقای کیوان قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای امید روشن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم روناک روشن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیوان روشن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضاء مجاز: امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک بها دار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل آقای کیوان قریشی با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برابر معرفی نامه شماره ۹۶/ م/ ۵۹ مورخه ۱۲/۰۵/xxx۶ سمت بازرس اصلی آقای مادح تاتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مریوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015130
آگهی تغییرات شرکت روغن فوکس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و به نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد مشعشعی حاجی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال دیگر تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12393146
آگهی تغییرات شرکت عماد درمان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227516
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي آروين الكتريك پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۱۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12221594
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت اهدا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۷۵۲۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۹۵۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی با کد ملیxxxxxxxxx۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170670
آگهی تغییرات شرکت افزار ایمنی احصاء سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۴۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۲۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم هدی فلاح زاده کدملی ۴ ـ xxxxxx ـ xxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158720
آگهی تغییرات شرکت زیر اساس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۱۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۵۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، موسسه حامیان کاردیده پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130678
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی دلتا آرام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۰۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سام بهنیا کدملی xxxxxxxxx۲و مهدی داورزنی کدملی xxxxxxxxx۳ و حسام حسین زادگان کدملی xxxxxxxxx۴ و هومن حسین زادگان شماره ملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا باقرزاده اسگوئی کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130690
آگهی تغییرات شرکت صنعتی لوله پلیمر راوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۶۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۸۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان منوچهر مجلسی کدملی xxxxxxxxx۸ و فریدون مجلسی کدملیxxxxxxxxx۶ و هوشنگ مجلسی کدملی xxxxxxxxx۶ وحسام حسین زادگان کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت سوبرارزین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای سید محسن نیک نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ و شهریار عظیم زاده خطایلو کدملی xxxxxxxxx۸ و فرهاد مجلسی کدملی xxxxxxxxx۰ و هومن حسین زادگان کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128477
آگهی تغییرات شرکت آوان تاوا تاو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۲۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12114117
آگهی تغییرات شرکت پرشین سازه پرتو شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ و شمارهشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای امیررضا شمسایی سروستانی کدملیxxxxxxxxx۴. به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084334
آگهی تغییرات شرکت گسترش راه و معدن شهسوار ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078183
آگهی تغییرات شرکت شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۶۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۰۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ وآقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر اگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406236
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپاک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی حسینیان با کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ اعظم شفیعی آزاد با کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور شفیعی با کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس بشماره ثبت و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724416
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرپانوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724418
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریوار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724415
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کرد افرا گستر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۲۹۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و عملکرد منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708061
آگهی تغییرات شرکت سوبر ارزین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۰۳۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۵۳۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و ابرار هریک به تنهایی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هوشنگ مجلسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار عظیم زاده خطایلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای فریدون مجلسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر مجلسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید محسن نیک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع شیمیایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای احسان اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمد تشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای یوسف نوری گشتی را به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل. کلیه چک ها و سفته ها و پرداخت های شرکت با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مجمع اختیارات مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725104
آگهی تصمیمات شرکت پویندگان پزشکی پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۸۸ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۱۸۱۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۳ منضم به نامه وارده شماره xxx۳۹/۹۳/۰۴/۲۸ مورخ ۱۸/۸/xxx۳ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای علی عماری الهیاری بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم گلناز عابدی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید عماری الهیاری بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۵ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634522
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک افراتاب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۰۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضا مرتضوی به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای احسان میوه چی به ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای علی فتوت احمدی به ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای احمد حاجی ملا حیدر به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ایزد فتوت احمدی به ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626213
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تعاهد وحدت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶بعنوان بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت ساختمانی پیام خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621190
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت اهدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی با کد ملیxxxxxxxxx۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614101
آگهی تغییرات شرکت راش بر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رحیم امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ملک مشاعی به شماره ملیxxxxxxxxx۵به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رحیم امینی رئیس هیئت مدیره و عباس امینی مدیرعامل و بابک امینی نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579173
آگهی تغییرات شرکت ایران اسپیرال سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/ ۱۲/ xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶به عنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی.xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565102
آگهی تغییرات شرکت آب آرا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565156
آگهی تغییرات شرکت توسعه باغات سبزوصنایع جانبی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید۰ ـ بنیاد پانزده خرداد باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت ساختمانی پیام خرداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت بازرگانی تعاهد وحدت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554693
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع سفال طبرستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۱۷۱۴ و کدپستی ۴۸۶۴۱۳۱۳۱۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شماره ۹۳/۲۶ مورخه ۲۹/۴/۹۳ منضم به و نامه شماره ۹۳/۲۸ ـ ۲۹/۴/۹۳ شرکت تولیدی صنایع سفال طبرستان تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس شماره ثبت xxx۰۰ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ عملکرد مالی شرکت در سال مالی ۹۲ پس از تایید بازرسان شرکت بتصویب حاضرین رسید.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک گلوگاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534640
آگهی المثنی این آگهی در تاریخ ۷/۵/۹۲ به شماره ۱۳۹۲۰۳۹۰۰۹۰۶۰۰۳۳۵۸ صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای شماره ۵۳۱۰۲۵۰۲۰۲۳۶۲۹۷۳۵۹۹ مورخ ۱۵/۴/۹۳ مجدداً جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می گردد. آگهی تغییرات شرکت آب آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس (حسابدار رسمی) به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی گرگانی شه شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516988
آگهی تغییرات شرکت آوان تاوا تاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس ش م xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470151
آگهی تغییرات شرکت راش بر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۴۱۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید.
عباس امینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیات مدیره
رحیم امینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره
بابک امینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره
ملک مشاعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ عضو علی البدل
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب گردید.
تراز و حساب سود و زیان ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412344
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاه بین المللی کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۶۱۰۱ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا افشارپورنیک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سعیده منصوری فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی عصب الظهور به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مانند چک سفته برات, قراردادها و کلیه عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405864
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن فولاد خزر سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۱۶۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۳۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ شرکت بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378256
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور ایران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۹۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343128
آگهی تغییرات شرکت ناب کالا آوران آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس (حسابدار رسمی) به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1337999
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریوار سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۷۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای یداله روزچنگ به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم مهاباد نوری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نگار روزچنگ به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
مجمع موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358067
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کرد افراگستر شرکت با مسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۰۱۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۲۹۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
آقای انور روزچنگ به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم روناک روشن به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468441
آگهی تغییرات شرکت دلتا راه ماشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۰۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۶۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی علی خسروی لرگانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303752
آگهی تغییرات شرکت صنعتی لوله پلیمر راوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۸۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فریدون مجلسی کدملی xxxxxxxxx۶ آقای شهریار عظیم زاده خطایلو کدملی xxxxxxxxx۸ آقای حسام حسین زادگان کدملی xxxxxxxxx۴ آقای هوشنگ مجلسی کدملی xxxxxxxxx آقای حسن حسین زادگان کدملی xxxxxxxxx۲ آقای منوچهر مجلسی کدملی xxxxxxxxx۸
آقای فرهاد مجلسی کدملی xxxxxxxxx۰ آقای هومن حسین زادگان کدملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295822
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرپانوش شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۲۰۰۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۳۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی عملکرد منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
اعضای هیئت مدیره به شرح زیر براب مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقاب انور روزچنگ به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم روناک روشن به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهاباد نوری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت درای اعتبار می باشد.
ـ مجمع موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال بشرح ذیل انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245920
آگهی تغییرات شرکت چاپ بسته‌بندی فرا رنگ آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343186
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپاک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی آقای علی خسروی لرگانی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247795
آگهی تغییرات شرکت گسترش مبلمان آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230908
آگهی تغییرات شرکت آلج پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۴۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187807
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تعاهد وحدت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت ساختمانی پیام خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196447
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک افراتاب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۰۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196926
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرزاد نیکنام فر با کدملی xxxxxxxxx۴ آقای علیرضا حجتی مفید با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای صمد یوسفی اصل با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و آقای علی خسروی کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156747
آگهی تغییرات شرکت شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۶۲۰۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۰۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146750
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرپا نوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۹۱ که در تاریخ ۲/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۰ به تصویب رسید.
مجمع موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161149
آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل امید البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۴۴۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس بشماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133646
آگهی تغییرات شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به ش. م xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به ش. م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116730
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریوار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092206
آگهی تغییرات شرکت آوان تاواتاو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۲۴۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس با نمایندگی آقای احمد حسینی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱/۴/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098274
آگهی تغییرات شرکت کرد افراگستر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۱۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088980
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حفار چاه جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۱/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حامیان کاردیده پارس شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی گرگانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سید احمد فاطمی لنگرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ وحسن پورهمتی کدملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069021
آگهی تغییرات شرکت شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۶۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عماد مهدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای خسرو مهدی زاده مینق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مرتضی هاشم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای داود مهدویان ذوالبین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهسوار مهدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۳
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071062
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت اهداء سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۷۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی گرگانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058915
آگهی تاسیس شرکت شهاب ماشین سیرجان سمنگان پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۹/۰۲/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام به امور مرتبط به فعالیت های عمرانی ساختمانی و پیمانکاری شامل اجرای کلیه پروژه های مربوط به مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساختمانهای مسکونی ـ تجاری ـ تفریحی با ابنیه فلزی و بتنی سبک و سنگین و چوبی از بنا تا نما تامین مصالح و ماشین آلات راهسازی و ساختمانی ـ اجرایی پروژه های عمرانی (مسکونی ـ تجاری ـ اداری ـ صنعتی ـ ساختمان سازی ـ شهرسازی ـ سدسازی ـ پل سازی ـ راه و باند ـ اسکله ـ بندرسازی ـ تونل سازی) مدیریت راهبردی و بهره برداری از معادن فعالیت استخراج و ذوب و نورد فراورده های فلزی و غیرفلزی از معادن و هر نوع سنگ اعم از روباز و زیرزمینی پیمانکاری و استخراج و حمل مواد معدنی و جابجایی مواد باطله حفاری کارخانه ذوب ـ کارخانه نورد احداث کارخانه گندله ـ کنستانتره ـ آهن اسفنجی ـ خردانیش و دانه بندی و بهره برداری و اجرای مکانیزم کشاورزی و خرید و فروش ادوات کشاورزی ـ کشف معادن و استخراج و دانه بندی پس از اخذ مجوزهای لازم. انجام کلیه فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت در رابطه با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جردن روبروی پمپ بنزین جردن خ بابک بهرامی پ۱۱ طبقه اول واحد۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۱ـ ۳ـ شعبه به آدرس ایران ـ کرمان ـ سیرجان بلوار سید جمال الدین اسدآبادی بعد از پلیس راه روبروی پمپ بنزین ۱۲ فروردین کدپستیxxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۹ مورخ۲۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه امام حسین سیرجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای مهدی دهنوی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم مریم منتظرین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای شهاب مهدی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای شهاب مهدی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056034
آگهی تصمیمات شرکت لوله فولادین کویر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056035
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع ذوب آهن فولاد خزر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۱۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۹۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی اردکانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034998
آگهی تصمیمات شرکت چاپ و بسته بندی فرارنگ آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۲۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017233
آگهی تصمیمات شرکت دلتا راه ماشین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۰۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروانی لرگانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981792
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۰/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954883
آگهی تصمیمات شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۴۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به ش مxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک مxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095256
آگهی تصمیمات شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۴۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به ش م xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925668
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکترونیک افرا تاب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۰۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدرضا مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ احسان میوه چی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ احمد حاجی ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ایزد فتوت احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ علی فتوت احمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ سید محمدرضا مرتضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی فتوت احمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احسان میوه چی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883258
آگهی تصمیمات شرکت چاپ و بسته بندی فرا رنگ آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۲۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به ش مxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک مxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10004476
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۹۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس بسمت بازرس اصلی و علی خسرولرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی حکاک به کدملی xxxxxxxxx۱ـ سید محمد حکاک به کدملی xxxxxxxxx۵ـ عباسعلی اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ نیما اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۶ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ سید علی حکاک بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد حکاک بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباسعلی اسلامی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929332
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۹۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس بسمت بازرس اصلی و علی خسرولرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی حکاک به کدملی xxxxxxxxx۱ـ سید محمد حکاک به کدملی xxxxxxxxx۵ـ عباسعلی اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ نیما اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۶ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ سید علی حکاک بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد حکاک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی اسلامی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912092
آگهی تصمیمات شرکت ایران اسپیرال سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به ش م xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207270
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع سفال طبرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۱۷۱۴ و کد پستی ۴۸۶۴۱۳۱۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شماره ۹۲/۶۱ مورخ ۲۹/۷/۹۲ و نامه شماره ۹۲/۶۲ مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی صنایع سفال طبرستان تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ ـ به موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به سازمانهای دولتی و غیردولتی الحاق گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می شود.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک گلوگاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220264
آگهی تصمیمات شرکت ایران اسپیرال سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به ش م xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757935
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی لوله پلیمر راوند (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۶۲۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۸۷۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ فریدون مجلسی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171794
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی راش بر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس (حسابداران رسمی) به ش ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رحیم امینی به ک م xxxxxxxxx۶ و عباس امینی به ک م xxxxxxxxx۱ و بابک امینی به ک م xxxxxxxxx۰ و به موجب صورتجلسه فوق رحیم امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس امینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734819
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی راش برسهامی خاص ثبت شده به شماره۴۱۴۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس (حسابداران رسمی) به ش ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک مxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رحیم امینی به ک مxxxxxxxxx۶ و عباس امینی به ک مxxxxxxxxx۱ و بابک امینی به ک مxxxxxxxxx۰ و به موجب صورتجلسه فوق رحیم امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس امینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737996
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی قرن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715695
آگهی تصمیمات شرکت پیوند صنعت پیشرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۳۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاردیده پارس به ش ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسرویکرمانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد بهنیا به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فرخنده بهنیا به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیاوش بهنیا به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716912
آگهی تغییرات شرکت سازه های پارچه ای اطلس سانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۴۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای جواد بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای ژان کلودماکونس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهاب مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای جواد بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ژان کلودماکونس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهاب مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ژان کلودماکونس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره بهمراه احدی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211263
آگهی تصمیمات شرکت پیوند صنعت پیشرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۳۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاردیده پارس به ش ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی کرمانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد به نیا به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فرخنده به نیا به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیاوش به نیا به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715562
آگهی تغییرات شرکت کرد افرا گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۶۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۳/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسرویلرگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9678440
آگهی تغییرات شرکت کرد افرا گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۶۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9959061
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی نیلپر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۵۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۲۹۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به ش م xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704607
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی نیلپر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۵۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۲۹۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به ش م xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699796
آگهی تصمیمات شرکت سوبرا رزینسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۲۰۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۳۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۸ و فریدون مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محسن نیک نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و شهریار عظیم زاده خطایلو به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد تشرفی به کدملی xxxxxxxxx و هوشنگ مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع شیمیایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی احسان اله بیات به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ هوشنگ مجلسی به سمت رئیس هیئت مدیره، شهریار عظیم زاده خطایلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، یوسف نوری گشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703903
آگهی تغییرات شرکت لوله و پرفیل امید البرز(سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۴شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۴۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت منعقد و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
۴ـ آقای اکبر رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رستمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان علیرضا رستمی، حسن رستمی و مسعود رستمی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
کلیه چکها ، سفته ها ، بروات، قراردادها و بطور کلی کلیه اسنادی که برای شرکت تعهد و یا از شرکت سلب نماید با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک از اعضاء هیئت مدیره امضاء گردد.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153241
آگهی تغییرات شرکت لوله و پرفیل امید البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۴۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت منعقد و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ آقای اکبر رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رستمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان علیرضا رستمی، حسن رستمی و مسعود رستمی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و بطور کلی کلیه اسنادی که برای شرکت تعهد و یا از شرکت سلب نماید با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک از اعضاء هیئت مدیره امضاء گردد. اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682688
آگهی اصلاحی در شرکت آب آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۵۰۳
پیرو آگهی شماره xxx۶۴/ت۳۲ مورخ ۱۰/۵/۹۱ اعلام می دارد مؤسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی گرکانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680037
آگهی تصمیمات شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۲۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسرویلرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی محمد پناهنده به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بازرگانی تعاهد وحدت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و به نمایندگی مهدی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی حسین صادقیپوررودسری به کدملی xxxxxxxxx۸ـ محمد پناهنده به سمت رئیس هیئتمدیره، مهدی اکبری به سمت نایب رئیس هیئتمدیره، حسین صادقیپوررودسری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل غیر از بندهای ۲ـ۳ـ۹ـ۱۰ـ۱۲ـ۱۶ـ۱۷ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ از ماده ۳۹ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683966
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرپاکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۶۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۲۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمرتضی حسینیان چشمه به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ فروغ اعظم شفیعی آزاد به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ منصور شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ سیدمرتضی حسینیان چشمه به سمت رئیس هیئت مدیره و اعظم شفیعی آزاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور شفیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671369
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تعاهد وحدتسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۱۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865815
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تعاهد وحدت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۱۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661788
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۹۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661791
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۹۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرزاد نیکنام فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی رضا حجتی مفید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم معصومه یوسفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم لیلا قره بیگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای صمد یوسفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۲
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666110
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آبان پایهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۱۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: علی خسروی لرگانی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657283
آگهی تغییرات شرکت آوان تاوا تاو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656023
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاو آتاوا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۸۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۳۹۶۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646706
آگهی تصمیمات شرکت گسترش مبلمان آسیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۱۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ زهرا رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ سحر رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ محل شرکت به اتوبان کردستان ـ جنوب به شمال ـ نبش خ ۳۳ ـ برج شهاب ـ ط ۶ ـ واحد ۱۱ و ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت. سعید رضائی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سحر رضایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650385
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصاد نامی سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۳۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۲۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا استکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای اصغر مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جواد سلطان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۰۴/۰۳/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649337
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حفار چاه جنوب سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۹۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639484
آگهی تغییرات شرکت معدن فتح جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۳۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116977
آگهی تصمیمات شرکت روغن فوکس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611441
آگهی تغییرات شرکت آسال نگین البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدعلی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۷/۱/۹۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رضا مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.
۵ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب ایشان با امضا منفرد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604254
آگهی تصمیمات شرکت روغن فوکس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595061
آگهی تصمیمات شرکت لوله فولادین کویر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۹۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۸۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. احمد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسرویلرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد قنبرزادهفرد به کدملی xxxxxxxxx۸ و پریسا غفاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اعتمادراد به کدملی xxxxxxxxx۲ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ احمد قنبرزادهفرد بسمت رئیس هیئت مدیره و پریسا غفاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اعتمادراد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595096
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع ذوب آهن فولاد خزر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۱۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۹۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶
بسمت بازرس اصلی و علی خسرویلرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9947800
آگهی تصمیمات شرکت لوله فولادین کویر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۹۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۸۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۹/۱۰/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. احمد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد قنبرزاده فرد به کدملی xxxxxxxxx۸ و پریسا غفاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اعتمادراد به کدملی xxxxxxxxx۲ـ

بموجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۳/۲/۹۱ احمد قنبرزاده فرد بسمت رئیس هیئتمدیره و پریسا غفاری بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و علی اعتمادراد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581594
آگهی تصمیمات شرکت آلج پارس سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۴۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966055
آگهی تصمیمات شرکت آلج پارس سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۴۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان‌کاردیده‌پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586301
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۹۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562319
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تعاهد وحدت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۵۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562399
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی جهان گسترش تجارت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۲۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۳۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی ارگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9649504
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی جهان گسترش تجارت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۲۷۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۳۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌ارگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553740
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به ‌شماره ثبت ۲۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد حسینی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین آقامحمدی تا تاریخ ۲۳/۹/۹۲.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای احمد حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین آقامحمدی بسمت عضو هیئت مدیره و علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610062
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به ‌شماره ثبت ۲۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد حسینی و آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین آقامحمدی تا تاریخ ۲۳/۹/۹۲.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای احمد حسینی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین آقامحمدی بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 555078
آگهی تغییرات شرکت معدن فتح جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۶/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549197
آگهي تغييرات شركت اميد تجارت مبين بامسئوليت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۴۵۰۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۷۷۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرهاد رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن قنواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا نوشین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا نوشین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل،
۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ۱ـ موسسه حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر هرگونه عملیات تجاری صنعتی خدماتی پیمانکاری طراحی و مشاوره در راستای موضوع شرکت در سایر شرکتها و موسسات، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری و شرکت در نمایشگاه های مربوطه داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت.
در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10174303
آگهی تغییرات شرکت امید تجارت مبین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۷۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن قنواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا نوشین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا نوشین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ موسسه حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر هرگونه عملیات تجاری صنعتی خدماتی پیمانکاری طراحی و مشاوره در راستای موضوع شرکت در سایر شرکتها و موسسات، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های مربوطه داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت. در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533568

آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت آتیه ایرانیان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصدهزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای خشایار حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرعلی بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مازیار کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مازیار کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ۱ـ موسسه حامیان کار دیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655890
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت آتیه ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۱۸۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصدهزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد‌هزار سهم بی‌نام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای خشایار حسین‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای امیرعلی بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای مازیار کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای مازیار کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ـ موسسه حامیان کار دیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540389

آگهی تغییرات شرکت مایا پخش آسیا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 573025
آگهی تغییرات شرکت پدیده فرش شرق سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۳۲۰۹ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۰۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ تهران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی خسروی برگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716220
آگهی تغییرات شرکت پدیده فرش شرق سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۳۲۰۹ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۰۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxx۰۰ تهران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی خسروی برگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید.

رئیس ثبت اسناد منطقه‌دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523447

آگهی تصمیمات شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶
بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‎لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530420

آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت اهداء
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167682
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت اهداء سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469675

آگهی تغییرات شرکت شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459460

آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصاد نامی
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185814
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی لوله پلیمر راوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۸۷۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سوبرارزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ فریدون مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۶ هوشنگ مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۶ شهریار عظیم زاده خطایلو به کدملی xxxxxxxxx۸ حسام حسین زادگان به کدملی xxxxxxxxx۴ هومن حسین زادگان به کدملی xxxxxxxxx۵ حسن حسین زادگان به کدملی xxxxxxxxx۲ منوچهر مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707067
آگهی تصمیمات شرکت سوبرارزین سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۳۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475222
آگهی تصمیمات شرکت الکترونیک افراتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۰۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: احمد حاجی ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و علی فتوت احمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احسان میوه چی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و ایزد فتوت احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و سید محمدرضا مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10259174
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی نیلپر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۵۴۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۲۹۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10380922
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی آریا نوش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۰۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کارد دیده پارس به کدملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: انور روزچنگ به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و روناک روشن به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806183
آگهی تغییرات شرکت پرشین فولاد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058525
آگهی تغییرات شرکت پارس بست البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۰۷۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‎لرگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد ۳ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای انور روزچنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم روناک روشن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲ ۴ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای انور روزچنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و خانم روناک روشن بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای انور روزچنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286869
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پیوند صنعت پیشرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۱۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۳۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090715
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آبان پایه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۴۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133934
آگهی تغییرات شرکت پخش آرپا نوش سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۰۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۸۴۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‎لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9702293
آگهی تغییرات شرکت تعاونی درنا پلت سوادکوه به شماره ثبت ۷۸۶و شناسه‌ملی ۱۰۷۶۰۱۲۶۲۲۰
به استناد صورتجلسات مجمع‌عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ و به ضمیمه نامه شماره xxx مورخه ۲۸/۳/۹۰ اداره تعاون سوادکوه تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید:

۱ـ آقایان اسماعیل کاظمی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل احسان کاظمی به عنوان نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره خانم ربابه کریمی به عنوان منشی و عضو اصلی هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند

۲ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته با امضاء آقای اسماعیل کاظمی (رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل) به اتفاق احسان کاظمی (نائب‌رئیس) و مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۳‌ـ ‌در نتیجه پذیرش یک نفر عضو جدید بنام خانم فاطمه کاظمی و خروج آقای محسن کاظمی از عضویت شرکت هیچگونه تغییری در میزان سرمایه شرکت و تعداد اعضای حاصل نگردید.

۴ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت xxxxxx به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند

رئیس اداره ثبت‌اسنادواملاک‌سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759476
آگهی تصمیمات شرکت آب آرا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۳۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۳/۹۰واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593282
آگهی تغییرات شرکت آلج پارس با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۱۵۴۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۵۳۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سپیده فدائی‌جونقانی فرزند علی به ش شxxx۵ و کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx۱ سهم xxx/xxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت گردیده است. محل شرکت به خ دماوند ـ بین سی متری نارمک و خاقانی ـ خ شهید حدادی ـ ک ۹ شرقی ـ پ۲ ـ واحد ۲ ـ کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. علی فدائی‌جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و سپیده فدائی‌جونقانی بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و علی خسروی‌لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. عباس فرشچیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل و علی فدائی‌جونقانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سپیده فدائی‌جونقانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین شدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ سفته‌ برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031962
آگهی تغییرات شرکت پارس بست البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۰۴/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826990
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حفار چاه جنوب سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسرولرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید احمد فاطمی‌لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حسن پورهمتی به کد ملی xxxxxxxxx۷. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ حسن پورهمتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید احمد فاطمی‌لنگرودی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785172
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی جهان گسترش تجارت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۳۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به کدملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج گردیده به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، الهام جدی‌کرمانشاهی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، ابراهیم زندی‌شهری‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء و سعید شفازند به کدملی به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950107
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی راش بر سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10308827
آگهی تصمیمات شرکت آب آرا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۳۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464831
آگهی تغییرات شرکت پخش آرپا نوش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۸۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397830
آگهی تصمیمات شرکت پیوند صنعت پیشرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۳۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585523
آگهی تصمیمات شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی محمد پناهنده به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بازرگانی تعاهد وحدت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و به نمایندگی مهدی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی حسین صادقی پوررودسری به کدملی xxxxxxxxx۸ـ محمد پناهنده به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی اکبری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین صادقی پوررودسری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل غیر از بندهای ۲ـ۳ـ۹ـ۱۰ـ۱۲ـ۱۶ـ۱۷ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ از ماده ۳۹ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602024
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی نیلپرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۴۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۹۲۹۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10626446
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تعاهد وحدت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۵۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10651861
آگهی تصمیمات شرکت فرپاک سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۲۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کامدیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657763
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع ذوب آهن فولاد خزر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۱۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۹۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶

بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766034
آگهی تغییرات شرکت آسال نگین البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدعلی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۷/۱/۹۳.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.

۵ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب ایشان با امضا منفرد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799798
آگهی تغییرات شرکت آرین سامان کالا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۶۶۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۱۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۱۴/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799918
آگهی تصمیمات شرکت گسترش مبلمان آسیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۱۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ زهرا رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ سحر رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ محل شرکت به اتوبان کردستان ـ جنوب به شمال ـ نبش خ ۳۳ ـ برج شهاب ـ ط ۶ ـ واحد ۱۱ و ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت. سعید رضائی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سحر رضایی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10870880
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۹۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرزاد نیکنام‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی‌رضا حجتی‌مفید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم معصومه یوسفی‌اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم لیلا قره‌بیگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای صمد یوسفی‌اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۲

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980280
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سازانه بتون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۸۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حامیان کاردیده پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000610
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی آرپانوش سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۰۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052276
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصاد نامی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۳۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۲۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073781
آگهی تصمیمات شرکت چاپ و بسته بندی فرا رنگ آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۲۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به ش‌مxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به ک‌مxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081891
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حفار چاه جنوب سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۹۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083651
آگهی تغییرات شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11087440
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آبان پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: علی خسروی‌لرگانی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی‌ به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103164
آگهی تصمیمات شرکت لوله فولادین کویر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‎ارگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11203088
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریوار سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۴۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‎لرگانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11207641
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصاد نامی سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۳۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۲۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا استکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای اصغر مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جواد سلطان‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۰۴/۰۳/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11279626
آگهی تغییرات شرکت مایا پخش آسیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۸۰۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11304830
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی دالا پلیمرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۲۶۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۱۱۰۷۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309189
آگهی تصمیمات شرکت ایران اسپیرال سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11390019
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی قرن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11393675
آگهی تأسیس شرکت پخش کاسپین نوشیدنی ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: پخش و توزیع انواع نوشیدنی و محصولات غذایی و انجام هرگونه عملیات تجاری مجاز، تحصیل نمایندگی و عاملیت شرکتها و تولیدکنندگان و کارخانجات داخلی و خارجی، واردات کلیه کالاهای مجاز خارجی و صادرات کلیه کالاهای مجاز ایرانی، انجام کلیه فعالیتهای مجاز (فعالیتهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با مقاصد موضوع فعالیت شرکت در ارتباط باشد ایجاد شعب بر اساس نیاز به منظور اجرای موارد فوق در داخل کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مزایده‌ و مناقصات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران کیلومتر۱۰ جاده مخصوص کرج‌ـ روبروی شرکت مینو کارخانه بین‌المللی محصولات پارس‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۷۸ مورخ۲۰/۰۹/xxx۰ نزد بانک کشاورزی شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای ابوالفضل افسری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای حسن ممی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم شقایق شهریاری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای ابوالفضل افسری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاردیده پارس به شماره ثبتxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11459742
آگهی تصمیمات شرکت چاپ و بسته ‌بندی فرا رنگ آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۷۵۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۹۲۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486800
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکترونیک افرا تاب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۰۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدرضا مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ احسان میوه‌چی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ احمد حاجی‌ملاحیدر به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ایزد فتوت‌احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ علی فتوت‌احمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ سید محمدرضا مرتضوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی فتوت‌احمدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احسان میوه‌چی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11514886
آگهی تصمیمات شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۲۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶

بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‎لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11544094
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۹۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11605875
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی راش بر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ رحیم امینی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ بابک امینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و ملک مشاعی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ رحیم امینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بابک امینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس امینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11628637
آگهی تصمیمات شرکت سوبرا رزین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۳۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۸ و فریدون مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محسن نیک‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و شهریار عظیم‌زاده‌خطایلو به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد تشرفی به کدملی xxxxxxxxx و هوشنگ مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع شیمیایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی احسان‌اله بیات به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ هوشنگ مجلسی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شهریار عظیم‌زاده‌خطایلو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، یوسف نوری‌گشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11650130
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۹۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11655936
آگهی تغییرات شرکت آسال نگین البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11661619
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاو آتاوا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۸۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۳۹۶۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700077
آگهی تصمیمات شرکت آینده نگاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۰۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۷۴۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: انجام فعالیت‌های در امور انفورماتیکی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید ـ خرید و فروش ـ صادرات و واردات تجهیزات رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار ـ تولید ـ خرید و واردات نرم‌افزار و ارائه خدمات فنی مهندسی مشاوره در زمینه تجهیزات رایانه‌ای و تجهیزات جانبی آن ـ فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای شامل طراحی ـ پیاده‌سازی و امنیت شبکه‌های رایانه‌ای ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات ـ نمایشگاه‌های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی ـ دولتی و خصوصی و مشارکت در پروژه‌های انفورماتیکی ـ به استثنای هر گونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای ـ نشر دیجیتال ـ حامل‌های دیجیتال (از قبیل سی‌دی ـ دی‌وی‌دی ـ بلوری و مانند آن‌ها) رسانه‌های بر خط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام محتوای سمعی ـ بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب ـ خدمات ـ تجهیزات ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای مخصوص فعالیت‌های یاد شده در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700962
آگهی تغییرات شرکت سازه های پارچه ای اطلس سان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده‌ پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای جواد بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای ژان کلودماکونس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهاب مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای جواد بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ژان کلودماکونس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای شهاب مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ژان کلودماکونس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره بهمراه احدی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11713933
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۹۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11796444
آگهی تغییرات شرکت معدن فتح جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۶/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817533
آگهی تغییرات شرکت آمون طب تجهیز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۹۷۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۰۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۹/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831751
آگهی تغییرات شرکت پخش ایستک نوش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۶۷۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۵۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسرولرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11858485
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی لوله پلیمر راوند (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۶۲۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۸۷۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ فریدون مجلسی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11871945
آگهی اصلاحی در شرکت آب آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۵۰۳
پیرو آگهی شماره xxx۶۴/ت۳۲ مورخ ۱۰/۵/۹۱ اعلام می‌دارد مؤسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی گرکانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11874940
آگهی تغییرات شرکت پرشین فولاد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۸۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‎لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11936795
آگهی تغییرات شرکت شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۶۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11939564
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرپاک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۲۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمرتضی حسینیان‌چشمه به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ فروغ اعظم‌شفیعی آزاد به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ منصور شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ سیدمرتضی حسینیان‌چشمه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اعظم شفیعی‌آزاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منصور شفیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951417
آگهی تغییرات شرکت آوان تاوا تاو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11963956
آگهی تصمیمات شرکت گسترش مبلمان آسیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۱۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و علی خسروی‌لرگانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006957
آگهی تغییرات شرکت آوان تاوا تاو سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۲۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی‌لرگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۶/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات