سید رسول موسویان

آقای سید رسول موسویان

کد ملی 109146xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های سید رسول موسویان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید رسول موسویان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1557102
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام شماره ثبت ۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ تراز مالی سال ۹۲ تصویب شد.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت و روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه محلی انتخاب گردید.
۳ـ آقای عبدالعظیم ایزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید رسول موسویان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
امضای دفاتر ثبت در تاریخ ۱۲/۴/۹۳ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰ کفیل ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات