مجید زمانیان

آقای مجید زمانیان

کد ملی 006476xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14524281
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : خانم لادن زمانیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای نعمت اله زمانیان کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس و عضو هیأت مدیره آقای حمید زمانیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس و عضو هیأت مدیره خانم مریم زمانی بروجنی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل آقای امیر مهدی زمانیان کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275580
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیهان تجارت پارس پاسارگاد درتاریخ ۰۱/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید وفروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی وخارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و سمینارها و کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی_ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-محله میرداماد-خیابان نیک خو-خیابان شهید امیرسهیل تبریزیان-پلاک ۰-مجتمع تجاری رز میرداماد-A۲-طبقه چهارم-واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم سارا ماهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سارا ماهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272198
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای امیرمهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم لادن زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای منوچهر خراجی منوچهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100818
آگهی تغییرات همیاران توسعه دانش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ ومجوز شماره xxx۸۴ مورخ ۳۰/۲/۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالحسن خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای قاسم روزبه به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان خزانه دار تعیین شدند آقای محمدعلی شرافت به کد ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیرعامل موسسه انتخاب گردید درخصوص صاحبان امضای موسسه، به استناد تبصره ۳ ماده ۳۱ اساسنامه مصوب امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است: «کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود.» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100837
آگهی تغییرات همیاران توسعه دانش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ ومجوز شماره xxx۸۴ مورخ ۳۰/۲/۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید.. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال و بازرسین برای مدت یک سال بشرح ذیل انتخاب شدند:. آقای قاسم روزبه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره. آقای محمد علی شرافت به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره. آقای سید محمود میر حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره. آقای ابوالحسن خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای حمید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای محمد باقر تحویل زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره. آقای حسین بهرامی ترابی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره. آقای سید علی احدی فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی هیات مدیره. آقای محمد حامد ناظم رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068811
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمهدی زمانیان کدملی xxxxxx۲ xxx به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم لادن زمانیان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای منوچهر خراجی منوچهرآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید زمانیان کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمید زمانیان کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ضمنا " مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و حدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه شرکت میباشد. کلیه اسناد واوراق بهاردار شرکت به امضاءمشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. اوراق و مکاتبات عادی غیرمالی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068827
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت الله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مهدی زمانیان بعنوان نایب رئیس ومدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای احمدمعین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای حمیدزمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده وحدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه شرکت می‌باشد. کلیه چکها واوراق واسناد تعهدآورو قراردادها متفقا باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت واوراق ومکاتبات عادی غیرمالی باامضاء مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068828
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۰۵/۹۶ وحساب وزیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرارداد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای نعمت الله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای احمد معین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس وبازرس قانونی اصلی وموسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068831
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰ اسفند xxx۵ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای امیر مهدی زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره خانم لادن زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل آقای سعید زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای منوچهر خراجی منوچهر آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692183
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد معین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692185
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی شماره xxxxxx xxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و احمد معین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی غیرمالی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686622
آگهی تغییرات شرکت گروه سام گستر شیمی کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۲۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۰۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هئیت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300960
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میرداماد مقابل بیمارستان ولی عصر برج پیروز طبقه نهم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143894
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای منوچهر خراجی منوچهر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سرکار خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۷/۶/۹۴ انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور در شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و حدود اختیارات ایشان به شرح اساسنامه شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124114
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ نام آقای حمید زمانیان با کدملی xxxxxxxxx۶ صحیح می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051707
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۶۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لادن زمانیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای مجید زمانیان به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندکلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است.اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436768
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ آقای نعمت اله زمانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای مهدی زمانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای حمید زمانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره، آقای منوچهر خراجی منوچهر آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سرکار خانم مریم زمانی بروجنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور در شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و حدود اختیارات ایشان به شرح اساسنامه شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517696
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت اله زمانیان شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی زمانیان شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانیان شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای سعید زمانیانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مریم زمانی بروجنی شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاءعلی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270933
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۹۷۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵ و ۲۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ نعمت اله زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد معین امین کد ملی xxxxxxxxx۱ و مریم زمانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمید زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان کد ملی xxxxxxxxx۳۹ و مهرداد آل علی کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753688
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپاداناسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نعمت اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نعمت اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ( بعنوان عضو علی البدل) و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606152
آگهی تغییرات شرکت گروه تداوم اندیشان پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۵۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی عسکری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مهدی سلیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۱۶/۱۲/xxx۲
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سلیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی سلیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور, قراردادها, چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۹/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513480
آگهی تغییرات شرکت گروه تداوم اندیشان پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور , قراردادها , چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۹/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11651153
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نعمت‌اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم مریم زمانی‌بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی‌البدل تا تاریخ۱۱/۰۲/xxx۳

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نعمت‌اله زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ( بعنوان عضو علی‌البدل) و خانم مریم زمانی‌بروجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای حمید زمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات