حسین اسلامی

حسین اسلامی

کد ملی 006467xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های حسین اسلامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین اسلامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14241096
آگهی تغییرات شرکت فنی و ارتوپدی توان سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم شیمی عزیززاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و اقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمید یعقوبی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک ـ سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای ثابت اقای نصراله اسلامی به همراه مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218667
آگهی تغییرات شرکت فنی و ارتوپدی توان سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نصراله اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شیمی عزیززاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169536
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود ویستا داده ایرانیان درتاریخ ۲۳/۰۵/xxx۷ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید و پشتیبانی محصولات و بسته های نرم افزاری و الکترونیکی سفارش مشتری و تولید داخل، بازی های رایانه ای و سرگرمی، طراحی برنامه های رایانه ای و خرید و فروش آنها، ایجاد و نگهداری پایگاه داده های الکترونیکی، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی ـ پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها، خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، تصدی به فعالیت در خصوص سرویسهای رادیویی، خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی، خدمات اینترنت آی اس پی، توزیع اینترنت اس دی پی، خدمات انتقال داده ها پی آی پی، خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره اس ای پی، خدمات عمومی تلفت ثابت پی اس تی ان، خدمات مخابراتی، ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای جی ام پی سی اس، اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی، ایجاد شعب و یا اعطای نمایندگی، شرکت در مزایده های داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و برگزاری همایش ها ـ مراسم ـ جشن ها و کنفرانس و تبادل اطلاعات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجام فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و نگهداری پایگاه های داده ـ توسعه ـ فروش مشاوره ـ تجزیه و تحلیل ـ نظارت فنی ـ پیاده سازی ـ پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سامانه های یکپارچه سازمانی ـ سامانه های پرداخت خرد روی بستر تلفن همراه و دیتا (اینترنت) ـ سامانه های مدیریت ارتباط با مشتریان ـ اتوماسیون سازمانی و توزیع کالا، کسب و ارائه خدمات ـ تجهیزات ـ ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های فوق، انجام فعالیت های مجاز تجاری ـ بازرگانی و اقتصادی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله نارمک ـ خیابان شهید حسن طاهری ـ خیابان شهید ثانی ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مصطفی مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار آسیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155806
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پردازش حامی محتوا درتاریخ ۱۵/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: تولید و پشتیبانی محصولات و بسته های نرم افزاری غیر فرهنگی و غیررسانه ای و الکترونیکی سفارش مشتری و تولید داخل. ایجاد و نگهداری پایگاه داده های الکترونیکی، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، طرح های انفورماتیکی و بازاریابی مجاز(غیر هرمی و غیر شبکه ای)توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها، طراحی و انجام سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات، خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، خدمات اینترنتی، توزیع اینترنت، خدمات انتقال داده ها.اخذ نمایندگی از شرکت و موسسات داخلی و خارجی، ایجاد شعب و یا اعطای نمایندگی، شرکت در مزایده های داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و برگزاری همایش ها، مراسم، جشن ها و کنفرانس و تبادل اطلاعات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجام فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و نگهداری پایگاه های داده، توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سامانه های یکپارچه سازمانی، سامانه های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون سازمانی و توزیع کالا، کسب و ارائه خدمات، تجهیزات، ماشین الات و نرم افزارهای غیر فرهنگی وغیر رسانه ای، مخصوص فعالیت های فوق، انجام فعالیت های مجاز تجاری، بازرگانی و اقتصادی و خریدو فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی هریک از موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم از بنا بر ضرورت مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مرزداران ـ خیابان شهید محمد عباسی ـ بن بست شهید انتظاری ـ پلاک ۷ ـ ساختمان سبز ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی موسوی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدمهدی موسوی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937551
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و نصرالله اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شیمی عزیززاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سمت عضوء هیئت مدیره و حسن اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922458
آگهی تغییرات شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ شرکت واصله به تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمود رضا قلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو عضو از سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910360
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نصرالله اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شیمی عزیززاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897527
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایده پردازان جهان پژوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۹۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمد ثابت راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. - آقای مهدی ثابت راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس xxxxxxxxx۸۶) به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای وحیدرضا سلامت با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) - کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651956
آگهی تغییرات شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد نژادصداقت کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام رحیمیان کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523272
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۳. ۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای کایا محقق با کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای حسین اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطلات پاسارگاد آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمهدی تولیت با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطالت پاسارگاد آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر محمد ظهره وند با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد فرتاک آریان اروند با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190138
آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۹۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲/۱۰/۹۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دماوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی دانشگر به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای سید محسن آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا هیئت مدیره) برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل (آقای سید محسن آزاد) و ر ئیس هیئت مدیره (آقای حسین اسلامی) و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای یکی از اعضای هیئت مدیره (آقایان سیدعلی دانشگر و مجید جعفری) همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175889
آگهی تغییرات شرکت فراز پنداران آریا موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۰۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷، طبق حکم شماره xxx۴ - ۱ - ۹۵ مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بهنام ناصری نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، طبق حکم شماره xxx۸ - ا ت ه - ۹۵ مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسن حبیب زاده به کدملی xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، طبق حکم شماره xxx۷ - ۱ - ۹۵ مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای مهدی ناظمیان به کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126637
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهرامن مغناطیس کاران درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات سیستم‌های رایانه‌ای از قبیل (تجهیزات، دستگاه‌های جانبی، قطعات و ملزومات) و مخابراتی، الکترونیکی، دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های حفاظتی و ارتباطی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اتوبان مرزداران خیابان ایثار کوچه مهر پلاک ۱۲ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx / ۹۵ ص / xxx مورخ ۱۰/۸/xxx۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت دانش پژوهان فن آور کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد ایمان افضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مغناطیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی مرتضی معین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجید پیراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی محمد حسین راکبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051422
آگهی تغییرات شرکت فراز پنداران آریا موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۰۳۵۳
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل انتخاب گردید: آقای حسین اسلامی کدملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - به سمت رئیس هیأت مدیره) آقای بهنام ناصری نژاد کدملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ - به سمت نایب رئیس هیأت مدیره) آقای مهدی ناظمیان کدملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ - به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036295
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی دارای کدملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیأت مدیره - بهنام ناصری نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شهرام رحیمیان دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره و حسین اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیا ت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014924
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی ذبیح اله خزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی شهرام رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990002
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد فرتاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای شهرام رحیمیان کدملی xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - آقای محمد نژاد صداقت کدملی xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره - آقای حسام مقصودلو کدملی xxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، به سمت عضو هیأت مدیره - آقای مجتبی بختیاری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهکاوان فناور هوشمند جاویدان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیدمهدی تولیت کدملی xxxxxxxxx۱، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972157
آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۷۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی دارای کدملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، به سمت رئیس هیأت مدیره و حسین اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده - پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و حامد ساجدی دارای کد ملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد نژادصداقت دارای کدملی xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، به سمت عضو هیأت مدیره و محسن یوسف پور دارای کدملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳، به سمت عضو هیأت مدیره و سیدعلی دانشگر دارای کدملی xxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت فاکس تون م م ح به شماره فراگیر xxxxxxxxx۷، به سمت عضو هیأت مدیره و علیرضا صابری انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۵، به تمایندگی از شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱، به سمت عضو هیأت مدیره و مصطفی نقی پورفر دارای کدملی xxxxxxxxx۳، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937954
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۲. ۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کایا محقق با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رجب زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا ء) برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد تعهدآور و تجاری، عقود اسلامی و قرار دادها، همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855219
آگهی تغییرات شرکت دانش پیام پژواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۶۶۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید آقای حسین اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدصابر امامی به کدملی xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کیوان جامه بزرگ به کدملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمجتبی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849144
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری نو آور پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی بهشتی روی کدملی xxxxxxxxx۳، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حسین اسلامی کدملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمود رضاقلی کدملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی ساعدی کدملی xxxxxxxxx۸، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد رفیع زاده کدملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846117
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد وادی دار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای مصطفی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای اسعد نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای محمد جلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند سرمد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسام مقصود لو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوران فرامد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین اسکاره طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد نژاد صداقت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839301
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد فرتاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای حسین اسلامی ش م xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیات مدیره آقای شهرام رحیمیان ش م xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد نژادصداقت ش م xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسام مقصودلو ش م xxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای مجتبی بختیاری ش م xxxxxxxxx۸، به نمایندگی از شرکت بهکاوان فناور هوشمند جاویدان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662587
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری نو آور پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی ش م xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اسعد نیازمندش م xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محمود رضاقلی ش م xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین اسلامی ش م xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷، به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا نظری ش م xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، به سمت عضو هیأت مدیره آقای مازیار فرمانی ش م xxxxxxxxx۹، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12600355
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات اروند « سهامی خاص » به شماره ثبت ۴۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات اروند (سهامی خاص) که در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۴ تحت شماره xxx۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۴ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: ۱) موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، خرید و فروش خدمات نرم افزاری و قطعات سخت افزاری، فعالیت در زمینه مدیریت ارزیابی و مشاوره، نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت نوآوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی، تولید، پیاده سازی، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری سیستم های رایانه ای، نرم افزار، سخت افزار، تجهیزات الکترونیکی، سیستم های پرداخت الکترونیک اجزاء و قطعات آنها، گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی یا خارجی، شرکت در کلیه مناقصه ها و پیمان ها و مزایدههای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم، سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق خرید و فروش سهام عرضه شده در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. ۲) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳) مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد اروند به نشانی آبادان، محله ذوالفقاری، چهل متری، بین شهدای یک و دو پلاک ۲۱ کدپستی: xxxxxxxxx۳۷ ۴) سرمایه شرکت: مبلغ ۳.xxx.xxx.xxx ریال نقدی منقسم به ۳.xxx.xxx سهم بانام به مبلغ اسمی xxx۰ ریال که ۳۵ % از سرمایه نقداً بموجب گواهی شماره xxx/ص۹۴ /xxx۳ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ بانک پاسارگاد شعبه آبادان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵) اولین مدیران شرکت: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاسارگاد فرتاک آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای محمد نژاد صداقت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا اردو بازارچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶) دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت. ۸) بازرس اصلی وعلی البدل: موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530338
آگهی تغییرات شرکت بهكاوان نوآور آرنا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۶۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کیوان جامه بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی فلاح نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن اکبری موید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12442420
آگهی تغییرات شرکت پردازش الكترونيك راشد سامانه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۷۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود پاینده داری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد نژاد صداقت به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین اسلامی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حامد سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302640
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایده پردازان جهان پژوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۷۰۸۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۶۵۹۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ثابت راسخ باکدملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسین اسلامی باکدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و آقای مهدی ثابت راسخ باکدملی xxxxxxxxx۵برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲به سمت بازرس اصلی و خانم لیلی زمانی باکدملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263745
آگهی تغییرات شرکت پرشین افزار ماندگار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۴۳۱۷۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۸۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی ابوالفضل رهنمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش پژوهان فن آور کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی محمد ایمان افضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا رحمانی جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیدت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت و سایر اوراق عادی و ادرای با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228613
آگهی تاسیس شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۴/۲/xxx۴ تحت xxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشارآگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خرید و فروش خدمات نرم افزاری و قطعات سخت افزاری، فعالیت در زمینه مدیریت ارزیابی و نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت نوآوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت در نمایشگاه های رایانه ای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت مشابه ازطریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید تعهد سهام شرکت های موجود، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای مجاز رایانه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه سوم ـ واحد xxxـ صندوق پستی شمارهxxx .
۳ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۱۰.xxx.xxx سهم با نام xxx۰ ریالی که ۳۵% آن به موجب گواهی شماره xxx/۹۴ ص/xxx۱ مورخ ۱۳/۲/xxx۴ بانک پاسارگاد شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مایقی در تعهد سهامداران می باشد.
۴ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۵ـ مدیران شرکت : آقای مهدی رجب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء)، آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای کایا محقق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه سهامی خاص و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل : طبق مفاد اساسنامه.
۸ـ اولین بازرسان: آقای امیرمسعود امیر کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد جیحوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۹ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش xxxxxx۳  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12126227
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شرکت داتوم اف زی ای به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ذبیح اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمدرضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115821
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۳۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ نصراله اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ شیمی عزیز زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115831
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۳۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره نصراله اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شیمی عزیز زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالخالق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت حسین اسلامی رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551907
آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان نو‌آور اطلاعات پارس (تعاونی) شماره ثبت ۵۷۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۹۵۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۱۸/۳/۹۳ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای شهرام رحیمیان شماره ملی xxxxxxxxx۵ از هیئت مدیره خارج گردید.
۲ـ آقای مجید جعفری شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی دانشگر شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای حسین اسلامی بسمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
۴ـ حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245866
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات آیریانا بوم با مسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۲۸۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت ارتباطات داده و فناوری آسیا (آدفا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای محمدحسن گلستانه به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت اسپید ارتباط سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای رحمن عزیزروستا به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۷۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت اسپید سامانه ی سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای رحمن عزیزروستا به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت آریا همراه سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای اسمعیل ثنایی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت برید سامانه ی نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای حدادی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت پارسان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای محمد ثروتی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت پرشیا سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای حسن اسدی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت پیشگامان کی پاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای امیراحمد سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت پیشگامان کیفیت گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای امیراحمد سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت تعاونی پیشگامان رسانه ی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای وحید محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت تیام شبکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای وحید تائب به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت داده کاوان آیسان لوتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای رحمن عزیزروستا به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد اریان (فناپ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای حسین اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت کهکشان مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای آرش صلح جوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت لاوان ارتباط به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای آزاد معروفی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت الگوریتم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای حمیدرضا قمی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای عباس عظیم زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت داده کاوان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی آقای عباس رادورزنگنه با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت عامل سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای نظام الدین خوارزمی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت فناوران اطلاعات و ارتباطات شمال غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
شرکت گروه دیبا رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای حامد ساعتچی به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
آقای مرتضی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ فرزند محرمعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
آقای شاهپور رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش داد.
شرکت پارس آریانا رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای پرویز شهپر به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۶۰ ریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.
شرکت پیشگامان توسعه ی ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای امیراحمد سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۵۰ ریال به xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش داد.
شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس (پویش برق) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای سیدعبدالکریم رئیس کرمی به کدملی xxxxxxxxx با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.
شرکت فناوری اطلاعات هم سو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای جاوید شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۱۵ ریال به xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش داد.
شرکت گسترش انفورماتیک ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای احمد شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۴۰ ریال به xxx/xxx/۸۰ ریال افزایش داد.
شرکت گیلاس کامپیوتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حمید بابایی نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۳۰ ریال به xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد.
شرکت مشاورین نگاه شگرف (منش) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای محمدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۶۰ ریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.
شرکت تعاونی توسعه کاربری فناوری اطلاعات یزد (یزد تکفا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا قمی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۴۰ ریال به xxx/xxx/۸۰ ریال افزایش داد.
شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای افشین نیاکان به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۸۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از xxx/xxx/۷۰ ریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11202571
آگهی تصمیمات شرکت فنی و ارتوپدی سازان توان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۵۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید:. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.

نصراله اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ حسین اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شیمی عزیززاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ نصراله اسلامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شیمی عزیززاده به سمت نائب‌رئیس و حسین اسلامی به سمت مدیر‌عامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیأت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیأت‌مدیره یا مدیر‌عامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات