علی‌رضا کلاهی صمدی

آقای علی‌رضا کلاهی صمدی

کد ملی 006396xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
92
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا کلاهی صمدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا کلاهی صمدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بیا و برو بستنی
بیا و برو بستنی
رییس هییت مدیره
صادرات تولیدات صنعتی ایران
صادرات تولیدات صنعتی ایران
تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر
تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر
نوین اندیشان سر آوا پارس
نوین اندیشان سر آوا پارس
عضو علی‌البدل
درکا نوین نما
درکا نوین نما
نو آوران فن آوازه
نو آوران فن آوازه
حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرسی کاربرد ارقام
رایمون نوآور فردا
رایمون نوآور فردا
عضو هییت مدیره
کابل افزار نورین
کابل افزار نورین
نایب رییس هییت مدیره
صنایع کیمیا پلیمر نور
صنایع کیمیا پلیمر نور
رییس هییت مدیره
سیم و کابل ابهر
سیم و کابل ابهر
نیروگاه شهرک صنعتی نورین
نیروگاه شهرک صنعتی نورین
رییس هییت مدیره
تولیدی آمیزه های پلیمری ابهر
تولیدی آمیزه های پلیمری ابهر
رییس هییت مدیره
کابل ابزار دقیق ابهر
کابل ابزار دقیق ابهر
نایب رییس هییت مدیره
آرشا تجارت فردا
آرشا تجارت فردا
ماشین سازی مجتمع صنعتی نورین
ماشین سازی مجتمع صنعتی نورین
تولیدی گرانول قزوین
تولیدی گرانول قزوین
پارس کالای کژال کیش
پارس کالای کژال کیش
نایب رییس هییت مدیره
بیتا پارسه گیتی گستر
بیتا پارسه گیتی گستر
گروه سلامت بنیان مومه پارس
گروه سلامت بنیان مومه پارس
عضو هییت مدیره
مجتمع صنعتی نورین
مجتمع صنعتی نورین
گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا
گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا
عضو هییت مدیره
نورین پایدار ابهر
نورین پایدار ابهر
یارانش داده دیجیتال منطقه آزاد ماکو
یارانش داده دیجیتال منطقه آزاد ماکو
نایب رییس هییت مدیره
آریا چاشنی فردا
آریا چاشنی فردا
توسعه صنایع ریلی ایرانیان
توسعه صنایع ریلی ایرانیان
عضو اصلی هییت مدیره
توسعه ابزار نوین ابهر
توسعه ابزار نوین ابهر
نایب رییس هییت مدیره
کابل و سیستم شبکه نوری ابهر
کابل و سیستم شبکه نوری ابهر
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14921864
آگهی تغییرات شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61311 و شناسه ملی 10101063491
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر خسروی لرگانی به شماره ملی: 6269765277 (خارج از سهامداران و خارج از اعضا هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل ـ آقای سیروس شرافت به شماره ملی: 3050942551 به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی: 10460039587 به نمایندگی آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی: 0063962187 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی: 10100914610 به نمایندگی آقای رسول کیوان آرا به شماره ملی:1291349146 به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق دو نفر از اعضا هیأت مدیره و یا با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980909292646858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14921876
آگهی تغییرات شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61311 و شناسه ملی 10101063491
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: ـ آقای سیروس شرافت به شماره ملی: 3050942551 و شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی: 10460039587 به نمایندگی آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی: 0063962187 و شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی: 10100914610 به نمایندگی آقای رسول کیوان آرا به شماره ملی:1291349146 به سمت اعضا هیأت مدیره انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29 اسفند ماه سال 97 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ آقای محمد گل گونه به شماره ملی: 0053435133 به سمت بازرس اصلی و آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی: 0037276476 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ980909145203114 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14873926
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید محمدی به شماره ملی 0064388573 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی 0046506421 به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی 10320689476 به سمت رئیس هیئت مدیره سعید محمدی به شماره ملی 0064388581 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی 1289496161 به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی 0063962187 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف: کلیه اعضاء هیئت مدیره با آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیرعامل) و آقای جواد نجفی به شماره ملی 0071363531(معاون مالی) گروب: آقای محسن مکرمی به شماره ملی 0073190667(معاون منابع انسانی) و آقای امیر پاشا زانوس به شماره ملی 2200517688(معاون بازاریابی) با آقای وحید حیدری به شماره ملی 3860124676(مدیرارشد مالی) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقوداسلامی، تصمیمات، مجوزها ومعاملات تا مبلغ پنج میلیارد ریال با دو امضاء از گروه(الف) یا یک امضاء از گروه(الف) و یک امضاء از گروه(ب) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و برای مبالغ پنج میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال با دو امضاء از گروه(الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ، برای مبالغ بیشتر از پنجاه میلیارد ریال با سه امضاء از گروه(الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود، حق امضاء کلیه تضامین و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ980807566308211  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14873930
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی 10320689476 ـ حمید محمدی به شماره ملی 0064388573 ـ سعید محمدی به شماره ملی 0064388581 ـ امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی 1289496161 ـ علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی 0063962187 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100527339 به عنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید پ980807380191954  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14854520
آگهی تغییرات شرکت بیتا پارسه گیتی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 469068 و شناسه ملی 14004769081
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی 0063962187 - سیدامیرحسین سعید به شماره ملی 4284663224 - سهند صباحی میاب به شماره ملی 0060794852 - سعید نادری به شماره ملی 0051295059 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند سیروس ناصری به شماره ملی 1601836015 به عنوان بازرس اصلی و سیده سایه حسینی به شماره ملی 2217950959 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ980723793508122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14854525
آگهی تغییرات شرکت بیتا پارسه گیتی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 469068 و شناسه ملی 14004769081
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی 0063962187 به سمت رئیس هیئت مدیره سیدامیرحسین سعید به شماره ملی 4284663224 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سهند صباحی میاب به شماره ملی 0060794852 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سعید نادری به شماره ملی 0051295059 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد پ980723363273166 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کابل و سیستم شبکه نوری ابهر درتاریخ ۳۰/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ۱ انجام فعالیتهای تولیدی ، مهندسی و بازرگانی در زمینه کابل و شبکه نوری اعم از تولید ، توزیع و فروش و کلیه عملیات مربوط آن از قبیل تأسیس و بهره برداری از کارخانجات تولیدی و واردات و خرید مواد اولیه و ماشین آلات مربوطه . ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی که موضوع آنها در جهت موضوع شرکت بوده و یا تأسیس و مشارکت در آنها به نحوی در راه نیل به اهداف شرکت مفید باشد . صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ترخیص و انجام امور گمرکی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی اخذ تسهیلات و ضمانت نامه بانکی و ارزی ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی و خصوصی و خارجی و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی در زمینه موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، روستا نورین ، شهرک صنعتی نورین ، جاده ترانزیت ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ نزد بانک ملی ایران شعبه مهر وطن با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رسول کیوان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیروس شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیده سایه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14710497
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ابزار نوین ابهر درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : اشتغال به فعالیت در زمینه طراحی ، ساخت ، تولید ، مونتاژ ، تدارک ، تامین ، خرید و فروش ، واردات و صادرات ، توزیع ، بازاریابی ، انتقال تکنولوژی ، پیمانکاری ، مشاوره ، طراحی ، مدیریت ، نظارت ، تعمیر و نگهداری و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی فنی و نصب و اجرا و راه اندازی و بهره برداری در زمینه کلیه کالاها و خدمات مجاز و تجهیزات و لوازم و قطعات برقی ، الکترونیکی و کامپیوتری ، تابلو‌های برقی و کنترلی ، سرورهای کامپیوتری ، مراکز داده ( دیتا سنتر ) ، مراکز داده‌های ابری و ارائه خدمات و سرویس مراکز داده و داده‌های ابری و همچنین یارانش و پردازش داده‌ها و داده‌های ابری و صادرات خدمات فوق و شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و بین المللی و اخذ و یا اعطای نمایندگی و افتتاح شعب مشترک در داخل و خارج از ایران و دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و بین المللی و تجاری و اقدام نسبت به سایر اقدامات و فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم مجاز که برای امور شرکت مناسب یا لازم باشد و سایر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مجاز . ترخیص از گمرکات - تجارت الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، روستا نورین ، شهرک صنعتی نورین ، جاده ترانزیت ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸ - xxx - ۱۶ مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ نزد بانک صنعت و معدن شعبه شهید بهشتی با کد xxx۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی خارزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای آرش الهی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سیده سپیده کاشی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مهدی نژادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14618224
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا پلیمر نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا کلاهی صمدی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی گرانول قزوین به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن مزینانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ژرف اندیشان امرداد به ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز بختیاری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نیک کوشان امرداد به ش ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای خداداد اعتزال خیابانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14618230
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا پلیمر نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . آقای ابراهیم عباسی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز امانت به ش ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . شرکت تولیدی گرانول قزوین به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای علیرضا کلاهی صمدی به ش ملی xxxxxxxxx۷ ، شرکت نیک کوشان امرداد به ش ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای فرامرز بختیاری به ش ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ژرف اندیشان امرداد به ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محسن مزینانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14526372
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانول قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ خانم سیده سایه حسینی به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر عامل ( خارج از هیئت مدیره ) وآقای علیرضاکلاهی صمدی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هئیت مدیره خانم گلریزکلاهی صمدی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای سیروس شرافت کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هئیت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه چکها ، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از نامبردگان ذیل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . آقای علیرضاکلاهی صمدی رئیس هئیت مدیره کدملی xxxxxxxxx۷ - آقای سیروس شرافت عضو هئیت مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ - خانم گلریزکلاهی صمدی نایب رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۵ - آقای رسول کیوان ارا کدملی xxxxxxxxx۶ - آقای عباس مویدزفره کدملی : xxxxxxxxx۱ ۵ - امضاءکلیه مکاتبات عادی شرکت باامضاءمدیرعامل ویاامضاءهریک ازاعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمیباشد . - ۲ در اجرای ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت کلیه اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۴۴ و ۴۸ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14476763
آگهی تغییرات شرکت آریا چاشنی فردا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علاالدین عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای نریمان پیکر آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14476770
آگهی تغییرات شرکت آریا چاشنی فردا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای علاالدین عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای نریمان پیکر آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره تعیین سمت گردیدند . حق امضای کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و در صورت عدم حضور با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14434615
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری باشگاه سرمایه گذاران اشراق استان زنجان درتاریخ ۲۷/۱۰/xxx۷ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع موسسه : شناسایی و احصاء مزیت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه گذاری استان و معرفی آن به سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام مطالعات امکان سنجی طرح‌های سرمایه گذاری ، اقتصادی ، تولیدی ، و ارائه گزارش برای اجرا توسط اعضاء و مشارکت در تامین منابع مالی اعم از داخلی و خارجی ، نظارت براجرا و هزینه کرد منابع تشکیل تیم‌های تخصصی در زمینه مطالعه بازار ، شناخت نقاط قوت و ضعف استان در زمینه‌های سرمایه گذاری ، جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش تحلیلی و آماری به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت توسعه سرمایه گذاری تشکیل کارگروه هاوکمیته‌های تخصصی مختلف ، انجام بررسی‌های لازم برای تدوین راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش‌های تحقیقی در حوزه فعالیت شرکت‌های عضو جهت انجام تحقیقات کاربردی شناسایی و معرفی فرصت‌های کسب و کار ، مزایده‌ها ، مناقصات و توسعه سرمایه گذاری‌ها و پروژه‌ها و سایر زمینه‌های مربوط به توسعه فعالیت شرکت‌های عضو ارائه خدمات مشاوره‌ای بمنظور تسریع و تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در انواع طرح‌های کسب و کار حمایت از شرکت‌های عضو در جهت کمک به کارخانجات و واحدهای تولیدی برای پویایی اقتصاد و انجام هماهنگی با ارگان‌های ذیربط درفراهم آوردن امکان اخذ تسهیلات ، مجوزهای لازم برای عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی ، رفع موانع گمرکی و مالیاتی ، تامین اجتماعی جلب حمایت مدیران بالادست دستگاه‌های اجرایی دولت ازتولیدکنندگان ، علی الخصوص بنگاه‌های کلان و شرکت‌های عضو باشگاه و فراهم نمودن امکانات در راستای عمل به رسالت اعضا در کمک به چرخه اقتصادی کشور برگزاری جلسات با مقامات اجرایی استان و وزرا و معاونین آنها و مدیران وزارتخانه‌ها و ارگانها و ارائه پیشنهادات در راستای افزایش سرمایه گذاری ، کاهش مشکلات و روان سازی مقررات تولید برگزاری جلسات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استان ، کمسیونها و فراکسیون‌های مجلس و مشارکت در تدوین قوانین و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع موانع تولید و صادرات تبادل نظر و تشریک مساعی با قانون گذاران ومراجع تصمیم گیری ومشارکت در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات در توسعه بازار کارآمد با حفظ منافع سرمایه گذاران برنامه ریزی وتدوین دستورالعمل‌های اجرایی داخلی باشگاه به منظور التزام اعضا به رعایت قوانین و مقررات در احترام به اخلاق حرفه‌ای اعتلای اعتبار و وجهه اعضا در جامعه هدف از طریق ترویج استانداردهای اخلاق حرفه‌ای و ترغیب اعضا به رعایت قوانین و مقررات ارتقا و توسعه دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان شرکت‌های عضو ازطریق گسترش و بهبود آموزش‌های حرفه‌ای ، توسعه روابط با موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی همکاری با انجمن‌ها ، کانون‌ها ، نهادهای مشابه ، داخلی وبین المللی ، نهادهای آموزشی و پژوهشی ، نهادهای مالی . برای توسعه حضور در جامعه مالی جهان و عضویت احتمالی در آنها تشکیل کارگروه‌های مشورتی در جهت حل مشکلات اعضاء با سازمان مالیاتی ، بیمه و تامین اجتماعی ، شهرداری‌ها ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، بانک‌ها ، نهادهای کارگری برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و حرفه‌ای درراستای تربیت نیروی انسانی متخصص هماهنگ با فعالیت هریک از شرکت‌های عضو ، با بهره گیری از پرسنل وکارکنان متخصص اعضا یا عقد قرارداد با مراکز آموزشی همکاری با دانشگاه‌های استان و دانشگاه‌های سراسر کشور در جهت هماهنگی بیشتر صنعت و دانشگاه و انجام فعالیت‌های پژوهشی و کارآموزی و کارورزی دانشجویان بررسی و رسیدگی به اختلافات احتمالی اعضا با اشخاص حقیقی یا ارگان‌های ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در جهت حل و فصل اختلاف برگزاری همایش‌ها و انتخاب و معرفی سرمایه گذاران نمونه و تجلیل از اعضاء موفق به منظورتشویق وترغیب در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزاری و شرکت فعالانه و برنامه ریزی شده در نمایشگاه‌های داخلی وبین المللی مرتبط با فعالیتهای اعضاء باشگاه تعامل با سرمایه گذاران خارجی در راستای جذب سرمایه برای استان . مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان ، شهرک کارمندان فاز ۲ ، بلوار حاج احمدمهدوی ، خیابان ملاصدرا [ اول غربی ] ، پلاک xxx۶ ، طبقه همکف ، کدپستی xxxxxxxxx۷ اولین مدیران موسسه : شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی غلامحسن حسن نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره به مدت ۲ سال . شرکت مجتمع فولاد البرز غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی احمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال . شرکت مجتمع آندیا فولاد زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی جوان جیه وانگ به شماره فراگیر xxxxxxxxx به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال . شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال . شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی محمود اسکندری نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره به مدت ۲ سال . شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی محمدحسین مدیری همدان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال . شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی بهرام کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال . شرکت گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی ابراهیم جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال . شرکت روی پرور زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی علی فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال . آقای امید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از هیئت مدیره ) به مدت ۲ سال . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا نائب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید . بازرسین موسسه : آقای باقر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید . آقای علیرضا موبد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید . ( ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ) . به موجب مجوز شماره xxx۲۲ , xxx مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14424743
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای علیرضا کلاهی صمدی شماره ملی: xxxxxxxxx۷ ـ آقای سیروس شرافت شماره ملی: xxxxxxxxx۱ ـ شرکت تولیدی گرانول قزوین به نمایندگی آقای رسول کیوان آرا شماره ملی xxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339142
آگهی تغییرات شرکت کابل افزار نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، اقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ـ آقای سیروس شرافت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علیرضا کلاهی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیم وکابل ابهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ نایب رئیس هئیت مدیره ـ آقای رسول کیوان آرا عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۶ تاتاریخ ۳۰/۰۴/۹۹ انتخاب گردیدند. ـ کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و امضاء کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عیناً به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318747
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضاکلاهی صمدی به کدملیxxxxxxxxx۷ رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیروس شرافت به کدملی xxxxxxxxx۱نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای داود صبوری به کدملیxxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره ـ شرکت تولیدی گرانول قزوین با نمایندگی آقای رسول کیوان آرا به کدملی xxxxxxxxx۶عضو هیئت مدیره ـ آقای حسین میربابایی به کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.اختیارات و مسئولیتهای هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عیناً به مدیرعامل تفویض گردید.کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ویا امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمیباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309936
آگهی تغییرات شرکت آریا چاشنی فردا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نریمان پیکر آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علاالدین عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: نیما صدر پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سیدشهاب الدین نعیمائی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال حسن صدر پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال امیر عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال نریمان پیکر آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال علاالدین عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309992
آگهی تغییرات شرکت آریا چاشنی فردا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیما صدر پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سیدشهاب الدین نعیمائی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید حسن صدر پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: امیر عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال نریمان پیکر آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال علاالدین عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274702
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یارانش داده دیجیتال منطقه آزاد ماکو در تاریخ ۲۳/۰۷/۹۷ بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: با رعایت مقررات جاری و پس از اخذ مجوزات لازم اقدام به ؛ اشتغال به فعالیت در زمینه طراحی،ساخت،تولید، مونتاژ،تدارک، تامین،خرید و فروش، واردات وصادرات، توزیع، بازاریابی، انتقال تکنولوژی، پیمانکاری، مشاوره،طراحی، مدیریت،نظارت، تعمیر و نگهداری وهمچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی وپشتیبانی فنی و نصب و اجرا و راه اندازی و بهره برداری در زمینه کلیه کالاها و خدمات مجاز ولوازم کامپیوتری و تجهیزات کامپیوتری،سرورهای کامپیوتری، مراکزداده (دیتاسنتر)، مراکز داده های ابری وارائه خدمات و سرویس مراکز داده و داده های ابری و همچنین رایانش و پردازش داده ها و داده های ابری و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی و اخذ یا اعطای نمایندگی و افتتاح شعب مشترک در داخل و خارج از ایران و دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و بین المللی و تجاری و اقدام نسبت به سایر اقدامات و فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم مجاز که برای امور شرکت مناسب یا لازم باشد و سایر فعالیتهای اقتصادی و تجاری مجاز . مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی: منطقه آزاد ماکو ـ بازرگان ـ خیابان امام (ره) ـ مجتمع آرارات ـ طبقه همکف ـ دفتر شرکت یارانش داده دیجیتال کدپستی xxxxxxxxx۹ . سرمایه شخصیت حقوقی: به مبلغ ده میلیون ریال منقسم به xxx۰ سهم ده هزار ریالی بانام که تماماً برابر فیش شماره xxx مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ پرداخت گردیده است . هیئت مدیره: آقای علی خارزی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، آقای آرش الهی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضاء: کلیه عقود ، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی ، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . بازرسان: آقای رضا پورابراهیم سهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم سپیده کاشی علی آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258901
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانول قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای علیرضا کلاهی صمدی شماره ملی: xxxxxxxxx۷ ـ آقای سیروس شرافت شماره ملی: xxxxxxxxx۱ ـ خانم گلریز کلاهی صمدی شماره ملی: xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی وجناب آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ حسابها و ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و صورت سود و زیان سال منتهی ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195674
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آمیزه های پلیمری ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضاکلاهی صمدی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷به سمت رئیس هئیت مدیره ـ آقای سیروس شرافت به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای رسول کیوان آرا به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای عباس موید زفره به کدملیxxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ اختیارات و مسئولیتهای هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عیناً به مدیرعامل تفویض گردید. ـ کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و امضاءکلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل ویا امضاءهریگ از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195675
آگهی تغییرات شرکت نیروگاه شهرک صنعتی نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کلاهی صمدی کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیم وکابل ابهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین میربابایی نایب رئیس هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۵ ـ آقای رسول کیوان آرا عضو هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۶ * آقای محمد زمانی فرکدملیxxxxxxxxxبه عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. *کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل ویا امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد * اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عیناً به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195682
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آمیزه های پلیمری ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ـ حسابها و ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۶ و صورت سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای علیرضا کلاهی صمدی به کدملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ـ آقای سیروس شرافت به کدملی:xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ آقای رسول کیوان آرا به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ ۳ مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد گل گونه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195686
آگهی تغییرات شرکت نیروگاه شهرک صنعتی نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *حسـابها و ترازنامه وصورت سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. * اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال عبارتند از:: آقای علیرضا کلاهی صمدی به کدملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ ـ آقای حسین میر بابایی کدملی: xxxxxxxxx۵ ـ آقای رسول کیوان آرا کدملی: xxxxxxxxx۶ *موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و جناب آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195687
آگهی تغییرات شرکت نورین پایدار ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۲۳۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کلاهی صمدی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ رئیس هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۷ ـ اقای مجید شمس نایب رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای حسین میربابایی عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای رسول کیوان آرا عضو هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۶ آقای محمد زمانی فر عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ آقای رسول کیوان ارابه کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل ویا امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. *اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عیناً به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195692
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای علیرضاکلاهی صمدی کدملیxxxxxxxxx۷ رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیم وکابل ابهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ ـ آقای سیروس شرافت کدملیxxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ ـ آقای حسین میربابایی به کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت امیزه های پلیمری ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ * آقای حسین میربابایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و امضاءکلیه مکاتبات عادی شرکت باامضاء مدیرعامل ویا امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. ۳ ـ اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عیناً به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195695
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از:: ـ آقای علیرضا کلاهی صمدی به کدملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ـ آقای سیروس شرافت کدملی: xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ آقای حسین میر بابایی کدملی: xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آمیزه های پلیمری ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ اقای محمد گل کونه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195705
آگهی تغییرات شرکت کابل ابزار دقیق ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضاکلاهی صمدی به کدملیxxxxxxxxx۷ رئیس هیئت مدیره ـ آقای داود صبوری کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیم وکابل ابهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ عضوهیئت مدیره ـ آقای حسین میر بابایی به کدملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره *آقای داود صبوری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. *کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاءمدیرعامل ویا امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. * اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عیناً به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195712
آگهی تغییرات شرکت کابل افزار نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسا بها و ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۶ و صورت سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصـویب گردید. ۲ ـ اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ـ آقای علیرضا کلاهی صمدی به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهربه کدملی: xxxxxxxxx۷ ـ آقای رسول کیوان آرا به کدملی: xxxxxxxxx۶ ـ آقای سیروس شرافت به کدملی: xxxxxxxxx۱ ۳ ـ مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهـت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیـد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195717
آگهی تغییرات شرکت کابل ابزار دقیق ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابها و ترازنامه صورت سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید.. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کلاهی صمدی کدملی: xxxxxxxxx۷ آقای داود صبوری به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهر کدملی:xxxxxxxxx۲ آقای حسین میر بابایی کدملی xxxxxxxxx۵ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و جناب آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعلت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196828
آگهی تغییرات شرکت نورین پایدار ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۲۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال عبارتند از: اقای علیرضاکلاهی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ اقای مجید شمس کدملی xxxxxxxxx۰ اقای رسول کیوان آرا کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد زمانی فر کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین میربابایی کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد گل گونه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای یونس صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169504
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *حسابها و ترازنامه وصورت سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶به تصویب رسید. * اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال عبارتند از:: ـ آقای علیرضا کلاهی صمدی شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای سیروس شرافت شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای داود صبوری شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای حسین میر بابایی شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای رسول کیوان آرا شماره ملی xxxxxxxxx۶ * موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و جناب آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. *روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهـت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161678
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کالوت صنعت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آرش الهی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره - ساختمانی و تاسیساتی کالوت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمد الهی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت سیم و کابل ابهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - سمانه رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با نکی و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته قرارداد و غیره با امضای متفق دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075154
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه‌ای واردات، صادرات، خرید، فروش و بازرگانی کالا و خدمات مجاز سرمایه گذاری در تمام حوزه‌های مجاز توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم‌های یکپارچه سازمانی، سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه‌ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها افتتاح حساب‌های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت شرکت در مناقصات، پیمان‌ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انجام فعالیت مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بوستان خیابان عطار پلاک ۴۲ طبقه پنجم واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی تعداد xxx۰ سهم آن ممتاز سهام ممتاز دارای حقوق یکسان با سایر سهام می‌باشد جز اینکه در زمان انحلال یا تصفیه شرکت، سهام ممتاز نسبت به سایر سهام، به میزان سرمایه گذاری خود در شرکت دارای حق تقدم در خصوص حاصل فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه می‌باشد. مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۷ , xxx مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ نزد بانک سامان شعبه میدان آرژانتین با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم حامده اخوان هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و به نمایندگی علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان نو آوا پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و به نمایندگی امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال اینترنشنال اینترنت اینوستمنت کوپراتیف یو آ به شناسه فراگیر xxxxxxxxx۵ و به نمایندگی سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات مجوزها با دوامضاء از سه امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997645
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای علیرضا کلاهی صمدی کدملی xxxxxxxxx۷ رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای سیروس شرافت کدملی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آمیزه‌های پلیمری ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای حسین میربابایی کدملی xxxxxxxxx۵ عضوهیئت مدیره و مدیرعامل *کلیه چک‌ها و سفته‌ها و سایر اسناد تعهداور با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. *اختیارات و مسئولیت‌های هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عینا به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997650
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: شرکت سیم و کابل ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای علیرضا کلاهی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت تولیدی گرانول قزوین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای سیروس شرافت به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت آمیزه‌های پلیمری ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی حسین میربابایی به کدملی xxxxxxxxx۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965569
آگهی تغییرات شرکت بیا و برو بستنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیان خالقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان ژوبین علاقبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و عبدالمحمد عطاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات با امضا متفق رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره یا با امضا متفق مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721543
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه سلامت بنیان مومه پارس درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات مواد غذایی، آشامیدنی و تجهیزات و ماشین آلات مربوطه فعالیت در حوزه صنایع مانند ظروف و لوازم جانبی نیز در دامنه کسب و کار قرار دارند. همچنین مواد خوراکی آشامیدنی هم به صورت آماده مصرف و هم به صورت خام جهت مصارف آینده در خانه و یا محل کار (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن بزرگراه شهید آیت اله مدرس بلوار صبا غربی پلاک ۲۵ پاساژ نوذر طبقه همکف واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه نریمان پیکرآرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه مونا محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه علاالدین عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه امیر عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره نریمان پیکرآرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره مونا محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره علاالدین عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره امیر عسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوارق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669269
آگهی تغییرات شرکت بیتا پارسه گیتی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۹۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده سایه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سید امیر حسین سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای سهند صباحی میاب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سعید نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669276
آگهی تغییرات شرکت بیتا پارسه گیتی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۹۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید امیر حسین سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس آقای سهند صباحی میاب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای سعید نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653907
آگهی تغییرات شرکت بیا و برو بستنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای بهنام کریمی خدائی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا)، آقای کیان خالقیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان روزبه پیروز به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ و ژوبین علاقبند به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و عبدالمحمد عطاران به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ب) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات با امضا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره یا امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره یا امضا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556106
آگهی تغییرات شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد گل گونه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای یونس صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند: - آقای سیروس شرافت شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای علیرضا کلاهی صمدی شماره ملی xxxxxxxxx۷ - شرکت تولیدی گرانول قزوین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556110
آگهی تغییرات شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس شرافت با کدملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره - ۲ - آقای علیرضاکلاهی صمدی با کدملی xxxxxxxxx۷ نائب رئیس هیئت مدیره - ۳ - آقای رسول کیوان آرا با کدملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره - ۴ - آقای منوچهر خسروی لرگانی با کدملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل انتخلب گردیدند کلیه چکها، سفته‌ها وسایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت عمل شود. - اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل با توجه به مواد ۴۴ و ۴۸ اساسنامه به شرح زیر تعیین گردید: - ۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - ۲ - تهیه بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. - ۳ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون. - ۴ - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. - ۵ - اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. - ۶ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی‌ها و صورتحساب عملکرد شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. - ۷ - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سودوزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - ۸ - امضا کلیه مکاتبات عادی شرکت. - ۹ - امضا کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و یا امضا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541122
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶، سعید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358006
آگهی تغییرات شرکت کابل ابزار دقیق ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کلاهی صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای حسین میر بابایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت سیم و کابل ابهر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای داود صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221006
آگهی تأسیس شرکت پارس کالای کژال کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۲۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۵۸۷۳
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ xxx۵. ۰۸. ۲۲ تحت شماره xxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌ها در زمینه تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، خرید و فروش و واردات و صادرات انواع البسه ورزشی و تجهیزات ورزشی و کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، تأمین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاه‌ها و همایشها و سمینارها و کنفرانسها در داخل و خارج از کشور. ۲ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش بازار ونوس طبقه اول شماره xxx کد پستی xxxxxxxxx. ۳ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم بانام ۱. xxx. xxx ریالی که ۳۵ ٪ آن به موجب گواهی شماره xxx/xxx۰/۷۰ مورخ xxx۵. ۰۸. ۲۲ بانک تجارت شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد. ۴ مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ مدیران شرکت: خانم لیلا دانش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم گلریز کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیر عامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ اولین بازرسان: خانم نسرین خیوه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۹ روزنامه کثیرالانتشار ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087513
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۷/۹۷ آقای علیرضا کلاهی صمدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیروس شرافت با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین میربابایی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی گرانول قزوین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای رسول کیوان آرا با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای داوود صبوری باکدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره * اختیارات و مسئولیتهای هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عینا به مدیرعامل تفویض گردید. * کلیه چک‌ها و سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان سیروس شرافت، علیرضا کلاهی صمدی و رسول کیوان آرا به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت معتبر خواهد_بود. امضا کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و یا امضا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087517
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کلاهی صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سیروس شرافت بشماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین میر بابایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت تولیدی گرانول قزوین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای رسول کیوان آرا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای داود صبوری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051548
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانول قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ۲ آقایان علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سیروس شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خداداد اعتزال خیابانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۳ موسسه حسابرسی کار برد ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای یونس صفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051730
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانول قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خداداد اعتزال خیابانی با کدملی xxxxxxxxx۲ رئیس هئیت مدیره آقای علیرضا کلاهی صمدی با کدملی xxxxxxxxx۷ نائب رئیس هئیت مدیره آقای سیروس شرافت با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هئیت مدیره آقای داود صبوری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل (خارج از هئیت مدیره و سهامداران) انتخاب گردید، ۲ کلیه اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ با توجه به ماده ۴۹ اساسنامه کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از نامبردگان ذیل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای خداداد اعتزال خیابانی رئیس هئیت مدیره آقای علیرضا کلاهی صمدی نائب رئیس هئیت مدیره آقای سیروس شرافت عضو هئیت مدیره آقای داود صبوری مدیرعامل آقای رسول کیوان آراء مدیریت مالی و اداری و کلیه مکاتبات عادی شرکت باامضاءمدیرعامل ویاامضاءهریک ازاعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044483
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی مجتمع صنعتی نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۹۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۴/۹۷ شرکت تولیدی گرانول قزوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای علیرضا کلاهی صمدیرئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت تولیدی آمیزه‌های پلیمری ابهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای سیروس شرافت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سیم و کابل ابهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای رسول کیوان آراء عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۶ * کلیه اختیارات هیات مدیره در اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید * حق امضاء: کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از اعضای هیت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. وامضاءکلیه مکاتبات عادی شرکت باامضاءمدیرعامل ویا امضاء هریک ازاعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمیباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044495
آگهی تغییرات شرکت کابل افزار نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/۹۷ آقای سیروس شرافت به شماره xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رسول کیوان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) *حق امضاء: کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044497
آگهی تغییرات شرکت کابل افزار نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * حسابها و ترازنامه و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیروس شرافت با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای علیرضا کلاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای رسول کیوان آراء با کدملی xxxxxxxxx۶ * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آئین ابرار حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یونس صفری نفعی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005949
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آمیزه‌های پلیمری ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۴/۹۷ شرکت سیم و کابل ابهر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای علیرضا کلاهی صمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رییس هیات مدیره شرکت تولیدی گرانول قزوین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای سیروس شرافت با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رییس هیات مدیره شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای رسول کیوان آراء با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره آقای عباس موید زفره با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکت) * حق امضاء: کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از نامبردگان ذیل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947437
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت کالوت صنعت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آرش الهی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت کالوت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمد الهی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره. شرکت سیم و کابل ابهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. سمانه رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. رضا پور ابراهیم سهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سپیده کاشی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته قرارداد و غیره با امضای متفق دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشدو سایر نامه‌های اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807485
آگهی تغییرات شرکت آرشا تجارت فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۴۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند: علیرضا کلاهی صمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ لادن زهرا اژدری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ساسان رهنما با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بهاءالدین سادات طهرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ شراره دوانلو با شماره ملی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807498
آگهی تغییرات شرکت آرشا تجارت فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۴۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کلاهی صمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و لادن زهرا اژدری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ وساسان رهنما با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و بهاءالدین سادات طهرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شراره دوانلو با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12581184
آگهی تغییرات شرکت بيا و برو بستني شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان رامین ربیعی به ک م xxxxxxxxx۱و علیداد ورشوچی به ک م xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ آقای کیان خالقیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان ژوبین علاقبند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و عبدالمحمد عطاران به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات با امضا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره یا امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538669
آگهی تغییرات شرکت كابل ابزار دقيق ابهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: *آقای هرمز عالیداعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره *شرکت سیم و کابل ابهر با نمایندگی آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره *آقای حسین میر بابائی به شمارملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره *آقای داود صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت تاتاریخ ۲۲/۲/xxx۵انتخاب شدند * مقررگردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490125
آگهی تغییرات شرکت توليدي آميزه هاي پليمري ابهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تاتاریخ ۱۷/۰۴/۹۵ بشرح ذیل میباشد. ـ ۱ ـ شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ ۲ ـ شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سیروس شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ ۳ ـ شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای رسول کیوان آراء به شمارملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره ـ ۴ ـ آقای عباس مؤید زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل(خارج ازاعضای هیات مدیره) ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478591
آگهی تغییرات شرکت نيروگاه شهرك صنعتي نورين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به ماده ۴۹ اساسنامه، صاحبان امضاء مجاز به شرح ذیل تعیین گردیدند: • شرکت سیم و کابل ابهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای علیرضاکلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره • اقای حسین میربابایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ • اقای رسول کیوان آرابه سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ • آقای محمد زمانی فربه سمت مدیر عامل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ۰۲/۰۶/xxx۵انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا دونفر از اعضای هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت معتبر و اورلق عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهائی به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12418073
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹بعنوان بازرس اصلی و آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * ترازنامه مورخ۲۹/۱۲/xxx۳ و سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ را تصویب نمود. *روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیروس شرافت شماره ملی:xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا کلاهی صمدی شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای هرمز عالیداعی شماره ملی: xxxxxxxxx۱ شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸با نمایندگی آقای رسول کیوان آراء شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای حسین میر بابائی شماره ملیxxxxxxxxx۵
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12372643
آگهی تغییرات شرکت صنایع کیمیا پلیمر نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی گرانول قزوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نیک کوشان امرداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن مزینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ژرف اندیشان امرداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای خداداد اعتزال خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363769
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۳۸۴۵ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۳ به تصویب رسید موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد کمیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ وآقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وآقای سعید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و اقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و اقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359870
آگهی تغییرات شرکت کابل افزار نورین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مجید شمس باکد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) تا تاریخ ۳۰/۰۴/xxx۵ انتخاب گردید. ـ آقای سیروس شرافت به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای رسول کیوان آراء به شمارملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355722
آگهی تغییرات شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس شرافت باکد ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا کلاهی صمدی باکد ملی xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیئت مدیره آقای رسول کیوان آراء باکد ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره آقای منوچهر خسروی لرگانی باکد ملی xxxxxxxxx۸ مدیـرعامل (خارج از شرکا) کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با مهـر شرکت معتبراست اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل با توجه به مواد ۴۴ و ۴۸ اساسنامه بشرح زیر به نامبرده تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تهیه بودجه سالیـانه شرکت و ارائـه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. دریافت مـطالبات شرکت و پرداخت دیـون. مبـادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجـاری. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره با اجرای آن. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیها وصورتحساب عملکرد شرکت هرشش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. امضاء کلیه مـکاتبـات عادی شرکت. امضاء کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306133
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب و سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. خانم سیلوا مارکاریانس مجد تبریز کدملی xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و خانم سپیده کاشی علی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کالوت ش.م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی اقای محمد الهی پناه ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت سیم و کابل ابهر ش.م xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی اقای علیرضا کلاهی صمدی ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره و شرکت کالوت صنعت ش.م xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی اقای ارش الهی پناه ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و اقای سید حسین میر آقایی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته قرارداد و غیره با امضا متفق دو عضو از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های ادارای با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمون نوآور فردا درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ واردات، صادرات، خرید، فروش و بازرگانی کالا و خدمات مجاز ـ توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ـ ارائه خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیر هرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای) توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها ـ افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت ـ شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس ـ پارک فناوری پردیس ـ خیابان نوآوری شانزدهم ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام عادی و xxx۰ سهم با نام ممتاز می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx۱ مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ نزد بانک پارسیان شعبه شیر پاستوریزه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲. آقای سعید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳. آقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۴. آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵. آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642339
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گرانول قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۴/۴/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید.
۲ـ آقایان سیروس شرافت کدملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا کلاهی صمدی کدملی xxxxxxxxx۷ و خداداد اعتزال خیابانی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشایی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۴/xxx۳ آقای خداداد اعتزال خیابانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس شرافت بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای علیداد موقوفه کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیرعامل تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه امضاء معاونت مالی آقای رسول کیوان آرا و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در مواد ۴۴ و ۴۸ اساسنامه را بشرح متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۳۱/۶/۹۳ تکمیل امضاء گردید.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475983
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه‌گیر کالوت ابهر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کالوت صنعت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آرش الهی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت کالوت شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی محمد الهی پناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سیم و کابل ابهر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی علیرضا کلاهی صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
سید حسین میر آقایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته قراردادها و غیره با امضای متفق دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری باامضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
سیلو ا مارکاریانس مجد تبریز بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سپیده کاشی علی آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422550
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان نوآوا پردیس (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پیشگامان نوآوا پردیس (سهامی خاص) که در تاریخ ۰۱/۰۲/۹۳ شماره ثبت xxx در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۰۲/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار آگهی میگردد.

۱ ـ موضوع شرکت: خدمات مطالعه، طراحی، مشاوره و انتقال تکنولوژی در زمینه مدیریت راهبردی، کنترل و گزارش دهی، بازاریابی مجاز غیر هرمی، غیر الکترونیکی و غیر شبکه ای، خدمات مشاوره مدیریتی و انتقال پیشرفته ترین روش های مدیریتی و بهترین عملکردها در خصوص مدیریت فناوری، خدمات در خصوص سیستم های یکپارچه، سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، سیستم های اتوماسیون انبار، شبکه توزیع و ... (طبق اساسنامه و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم)

۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ پارک فناوری پردیس خیابان نوآوری شانزدهم پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۵

۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx ریالی با نام که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال آن طی گواهی شماره xxx/۹۲/xxx۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ بانک خاور میانه شعبه آفتاب کد xxx۱ پرداخت و در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا کلاهی صمدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید سعید رحمانی خضری به سمت مدیرعامل به کد ملی xxxxxxxxx۱ و بهاءالدین سادات طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء:

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:

بازرس اصلی آقای فرهاد صادقی و شوشادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و بازرس علی البدل خانم سیده بنفشه معینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند.

شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357908
آگهی تغییرات شرکت بیا و برو بستنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علیداد ورشوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
کیان خالقیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و روزبه پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ژوبین علاقبند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و محمدرضا کاغذیان به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات با امضا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره یا امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قرارد ادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154329
آگهی تغییرات شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سیروس شرافت با کد ملی بسمت xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره و علیرضا کلاهی صمدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیئت مدیره و محمد گل گونه با کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و سیلوا مارکاریانس مجدتبریز به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه چکها، سفته ها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت عمل شود. اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138977
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۲/xxx۲
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردید: شرکت کالوت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمد الهی پناه کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی علیرضا کلاهی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کالوت صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آرش الهی پناه به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدحسن میرآقایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، قرارداد و غیره با امضاء متفق دو عضو از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. خانم سیلوا مارکاریانس مجدتبریز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مطهره سادات حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088838
آگهی تغییرات شرکت نوآوران فن آوازه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری تا تاریخ ۱۷/۱/۹۴.
در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088857
آگهی تغییرات شرکت نوآوران فن آوازه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سعید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نوین اندیشان سرآواپارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها سفته ها بروات قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید تا مبلغ یک میلیارد ریال (xxx/xxx/xxx/۱ ریال) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و برای مبالغ بیشتر با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979880
آگهی تغییرات شرکت درکا نوین نما با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۰۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم آنی مشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فرشید ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱.
در تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979881
آگهی تغییرات شرکت درکا نوین نما با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۰۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آنی مشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرشید ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته برات و غیره با امضاء ثابت آقای فرشید ابراهیمی مدیرعامل و آقای علی کلاهی صمدی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه های عادی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914070
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهاالدین سادات طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی و شرکت سرمایه گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو تا تاریخ ۰۹/۰۷/xxx۳
در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914100
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهاالدین سادات طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی به به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها ـ سفته ها ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی ـ تصمیمات مجوزها و معاملات به امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755044
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کالوت بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای محمد الهی پناه به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کالوت صنعت سهامی خاص با نمایندگی آقای آرش الهی پناه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیم و کابل ابهر سهامی خاص با نمایندگی خانم کتایون کیوان عبدالهی رضائی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین میرآقای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱/۳/xxx۳.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق، بانکی و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای متفق ۲ عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۷/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719813
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم سیلوا مارکاریانس مجدتبریز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم مطهره سادات حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کالوت صنعت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای آرش الهی پناه و شرکت سیم و کابل ابهر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۲ با نمایندگی خانم کتایون کیوان عبدالهی رضائی و شرکت کالوت بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۳۲ با نمایندگی آقای محمد الهی پناه تا تاریخ ۱/۳/xxx۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555231
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سیلوا مارکاریانس‌مجدتبریز به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم مطهره سادات حسینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا کلاهی‌صمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کالوت صنعت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای آرش الهی‌پناه و شرکت سیم و کابل ابهر سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxx۷۲ با نمایندگی خانم کتایون کیوان‌عبدالهی‌رضائی و شرکت کالوت بامسئولیت‌محدود به شماره‌ثبت xxx۳۲ با نمایندگی آقای محمد الهی‌پناه تا تاریخ ۱/۳/xxx۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701058
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۱۳۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمد گل گونه به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و سیلوا مارکاریانس مجدتبریز به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس شرافت به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا کلاهی صمدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی جمشید فراروی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ سیروس شرافت بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا کلاهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کتایون کیوان عبدالهی رضائی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222688
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمد گل گونه به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و سیلوا مارکاریانس مجدتبریز به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس شرافت به کد ملی xxxxxxxxx۱ علیرضا کلاهی صمدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی جمشید فراروی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ سیروس شرافت بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا کلاهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کتایون کیوان عبدالهی رضائی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460335

آگهی تغییرات شرکت بیا و برو بستنی
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کاغذیان به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ژوبین علاقبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیان خالقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیان خالقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118976
آگهی تغییرات شرکت بیا و برو بستنی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کاغذیان به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ژوبین علاقبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیان خالقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیان خالقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320829
آگهی تغییرات شرکت بیا و برو بستی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا کاغذیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲/۳/۲۸ فرزند طاهر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۷ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی اکبر بهبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه ۲۴ تاریخ تولد ۲۶/۴/۵۳ فرزند خسرو با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۸ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ژوبین علاقبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx۲ تاریخ تولد ۲۸/۱۱/۴۹ فرزند بهرام با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۷ ریال به صندوق، شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عبدالمحمد عطاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه ۷۲ تاریخ تولد ۲۵/۳/۳۲ فرزند جواد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۷ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای روزبه پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۴/۱۰/۵۰ فرزند بهروز با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۷۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای سید محمد عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۹/۴/۴۲ فرزند سید احمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۷ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای کیان خالقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۱۲/۹/۵۲ فرزند محمدحسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان خرمشهر پلاک ۶۴ کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۳ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای روزبه پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا کاغذیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ژوبین علاقبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای کیان خالقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای کیان خالقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۴ ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۳ آقای رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیداد ورشوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059383
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علیرضا کلاهی‌صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت کالوت بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای محمد الهی‌پناه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کالوت صنعت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای آرش الهی‌پناه به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سیم و کابل ابهر سهامی‌خاص با نمایندگی خانم کتایون کیوان‌عبدالهی‌رضائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حسین میرآقای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۱/۳/xxx۳.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق، بانکی و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای متفق ۲ عضو از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۷/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088536
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۹/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدسعید رحمانی‌خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پرویز عقیلی‌کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهاالدین سادات‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا کلاهی‌صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی‌البدل و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی و شرکت سرمایه‌گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال‌هدایت و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امین‌رضا وهوش‌اصفهانی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز و شرکت سرمایه‌گذاری پارس گستر دینا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو تا تاریخ ۰۹/۰۷/xxx۳

در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11513994
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز عقیلی‌کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدسعید رحمانی‌خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهاالدین سادات‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا کلاهی‌صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و شرکت سرمایه‌گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال‌هدایت به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی به به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری پارس گستر دینا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت رهنما کامیابان‌نخستین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امین‌رضا وهوش‌اصفهانی به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و آقای سیدسعید رحمانی‌خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها ـ سفته‌ها ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی ـ تصمیمات مجوزها و معاملات به امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات