رضا علی قاضی

آقای رضا علی قاضی

کد ملی 006307xxxx
گراف ارتباطات
40
شرکت‌ها
90
آگهی‌ها

شرکت های رضا علی قاضی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که رضا علی قاضی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بنا ساخت تحکیم ایلیا
بنا ساخت تحکیم ایلیا
ثابت سازه رها
ثابت سازه رها
رییس هییت مدیره
صبا ابنیه ایرسا
صبا ابنیه ایرسا
رییس هییت مدیره
تدبیر نیرو ابنیه
تدبیر نیرو ابنیه
نایب رییس هییت مدیره
ایریا سازه غرب
ایریا سازه غرب
بازرس اصلی
ویرا تجارت پارس امین
ویرا تجارت پارس امین
رییس هییت مدیره
آب گستران قرن
آب گستران قرن
رییس هییت مدیره
عمرانی فوژان دشت تهران
عمرانی فوژان دشت تهران
بازرس اصلی
سماء گستر بنای تهران
سماء گستر بنای تهران
پژواک سازه تیراژه
پژواک سازه تیراژه
رییس هییت مدیره
ساختمانی وحدت پی نما
ساختمانی وحدت پی نما
بازرس علی‌البدل
پردیس راه تیسفون
پردیس راه تیسفون
عمران پردیس ایرسا
عمران پردیس ایرسا
رییس هییت مدیره
بنای عماد فرید
بنای عماد فرید
بازرس اصلی
اندیشه نو سازان تهران
اندیشه نو سازان تهران
بازرس علی‌البدل
پدیده سازه صفاهان
پدیده سازه صفاهان
بازرس اصلی
بستر بنای کیان
بستر بنای کیان
عمران سازه سداد
عمران سازه سداد
بازرس اصلی
تحکیم بنای سداد
تحکیم بنای سداد
بازرس علی‌البدل
آراد راه سداد
آراد راه سداد
بازرس اصلی
تدبیر بنای کهن
تدبیر بنای کهن
اریکه سازه الوان
اریکه سازه الوان
بازرس علی‌البدل
عمران خاک ژیزمان
عمران خاک ژیزمان
بازرس علی‌البدل
بتن پایه آلوارس
بتن پایه آلوارس
بازرس علی‌البدل
رهاب سازه آرتین
رهاب سازه آرتین
بازرس علی‌البدل
فرا سپید و هنر امروز
فرا سپید و هنر امروز
ایستا بتون
ایستا بتون
بازرس علی‌البدل
دامون دژ بنا
دامون دژ بنا
بازرس اصلی
توسعه عمران بهساز آتیه آیندگان
توسعه عمران بهساز آتیه آیندگان
بازرس اصلی
ره گشایان پیشرو
ره گشایان پیشرو
بازرس اصلی
فنی مهندسی عمران خاک آیریا
فنی مهندسی عمران خاک آیریا
بازرس علی‌البدل
سیویل سازه متین
سیویل سازه متین
مشاوران تندیس مهر کیمیا
مشاوران تندیس مهر کیمیا
عمران خاک کیمیا
عمران خاک کیمیا
رییس هییت مدیره
عمران داراب کویر
عمران داراب کویر
بازرس علی‌البدل
عمران خاک جامین
عمران خاک جامین
بازرس علی‌البدل
عمران خاک آراد
عمران خاک آراد
بازرس اصلی
سامان افسا نارین
سامان افسا نارین
عمران خاک تچرا
عمران خاک تچرا
رییس هییت مدیره
تچرا هخامنش صدرا
تچرا هخامنش صدرا
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14855063
آگهی تغییرات شرکت عمران خاک جامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 541128 و شناسه ملی 14008327449
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رضا علی قاضی بشماره ملی 0063071088 به سمت بازرس اصلی و داود شبانیان بروجنی به شماره ملی 4650418933 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ معصومه رئیسی فرادنبه به شماره ملی 4650603412 به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد غفاری به شماره ملی 4679385881 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آرش رئوف به شماره ملی 3500858287 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ,سفته, بروات , قراردادها , و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ980724295918734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14717577
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خاک تچرا درتاریخ ۳۱/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و باند ، ساختمان ، برق ، تاسیسات و تجهیزات ، آب و کشاورزی ، نفت و گاز ، صنعت و معدن ، سدسازی و تونل سازی ، پلسازی ، محوطه سازی ، خاکبرداری ، و مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آسمان ، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ، خیابان گلستان دوم ، پلاک ۹۴ ، ساختمان گلستان ، طبقه اول ، واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷۰ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه حافظ بروجن با کد xxx۷۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریبا رئیسی فرادنبه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سلمان بردبار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم عفت علائی فرادنبه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14717593
آگهی تغییرات شرکت تچرا هخامنش صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۲۰۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعیین اعضای هیئت مدیره افراد ذیل برای مدت دوسال تعیین گردیدند . بنفشه ملک محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مریم ذکی زاده گیگاسری به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ سمت اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل میباشد : بنفشه ملک محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم ذکی زاده گیگاسری به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و علی احمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بنفشه ملک محمدی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . افراد ذیل به مدت یک سال بعنوان بازرسین انتخاب گردیدند . رضا علی قاضی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و روشنک رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14651560
آگهی تغییرات شرکت عمرانی فوژان دشت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 195208 و شناسه ملی 10102370956
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی0063071088به سمت بازرس اصلی و آقای محمد دوست محمدی به شماره ملی 0491680872 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مینا ماژرز به شماره ملی 0055923224 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ریحانه شریعتی به شماره ملی 0021284679 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی شریعتی به شماره ملی 2269359100 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ980321182222871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643297
آگهی تغییرات شرکت سامان افسا نارین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۲۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای امیر حسین بیرم زادگان به شماره ملی : xxxxxxxxx۶ - آقای رضا علی قاضی به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ - آقای محسن شکرالهی یانچشمه به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند - آقای امیر حسین بیرم زادگان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای رضا علی قاضی به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محسن شکرالهی یانچشمه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) برای مدت نامحدود انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورشرکت از قبیل چک - سفته –بروات وعقود اسلامی وقراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610709
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خاک آراد درتاریخ ۲۴/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و باند ، ساختمان ، برق ، تاسیسات و تجهیزات ، آب و کشاورزی ، نفت و گاز ، صنعت و معدن ، سدسازی و تونل سازی ، پل سازی ، محوطه سازی ، خاکبرداری ، و مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشوردر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، داوودیه ، خیابان دوازدهم ، خیابان تخارستان ، پلاک ۲۳ ، طبقه اول ، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۰ مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه حافظ بروجن با کد xxx۷۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم بنفشه ملک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم معصومه رئیسی فرادنبه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای داود شبانیان بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609415
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خاک کیمیا درتاریخ ۲۳/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و باند ، ساختمان ، برق ، تاسیسات و تجهیزات ، آب و کشاورزی ، نفت و گاز ، صنعت و معدن ، سدسازی و تونل سازی ، پل سازی ، محوطه سازی ، خاکبرداری ، و مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشوردر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، داوودیه ، خیابان دوازدهم ، خیابان تخارستان ، پلاک ۲۳ ، طبقه اول ، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۰ مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه حافظ بروجن با کد xxx۷۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم بنفشه ملک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای داود شبانیان بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای معصومه رئیسی فرادنبه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609530
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران داراب کویر درتاریخ ۲۳/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و باند ، ساختمان ، برق ، تاسیسات و تجهیزات ، آب و کشاورزی ، نفت و گاز ، صنعت و معدن ، سدسازی و تونل سازی ، پل سازی ، محوطه سازی ، خاکبرداری ، و مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشوردر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، داوودیه ، خیابان دوازدهم ، خیابان تخارستان ، پلاک ۲۳ ، طبقه اول ، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۰ مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه حافظ بروجن با کد xxx۷۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم بنفشه ملک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای داود شبانیان بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم معصومه رئیسی فرادنبه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609553
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خاک جامین درتاریخ ۲۳/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و باند ، ساختمان ، برق ، تاسیسات و تجهیزات ، آب و کشاورزی ، نفت و گاز ، صنعت و معدن ، سدسازی و تونل سازی ، پل سازی ، محوطه سازی ، خاکبرداری ، و مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، دریان نو ، خیابان چهارم ، کوچه مجاهد کعبه ، پلاک - ۴ ، طبقه اول ، واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۰ مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه حافظ بروجن با کد xxx۷۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم بنفشه ملک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم معصومه رئیسی فرادنبه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای داود شبانیان بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343155
آگهی تغییرات شرکت مشاوران تندیس مهر کیمیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید متین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: محمدصادق احمدی دانش آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال یاسمن کیا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343175
آگهی تغییرات شرکت مشاوران تندیس مهر کیمیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پیروزی، خیابان شهید محمدرضا نجارمحمودی، کوچه شهید مجید عسگری، پلاک ـ ۱۱، طبقه اول، واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. حق امضا را اعضای هیئت مدیره مشخص می کنند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۹۹ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عبارت: انجام خدمات طراحی در امور ساختمان، ارائه خدمات انجام و اجرای پروژه های ساختمانی، طراحی معماری، سازه، تاسیسات و ابزار دقیق و سایر زیر شاخه های مهندس، نظارت و اجرا و مدیریت کلیه پروژه های عمرانی و انبوه سازی عمرانی و انبوه سازی فنی و مهندسی و سایر صنایع وابسته و همچنین مطالعات و آزمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، جوش، بتن و تحصیل هرگونه اعتبار و قرارداد در موضوعات فوق، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک های داخلی و خارجی دولتی و خصوصی، خدمات پژوهشی و مشاوره و سرمایه گذاری و هرگونه فعالیتی که در رابطه با موضوع شرکت مرتبط می باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید محمدصادق احمدی دانش آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. یاسمن کیا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال متین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال محمدصادق احمدی دانش آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال یاسمن کیا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890994
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۱۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه ترقی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: پژمان خاکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سروناز رضامند نهر خلج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891044
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۱۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولنجک خیابان ولنجک کوچه بیست و یکم پلاک ۲۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. عبارت: آی تی و شبکه سیستم‌های آتشنشانی اعلام و اطفاء حریق اجرا و نصب و تعمیرات آسانسور سیستم‌های هوشمند سازی اماکن (بی ام اس) دوربین‌های مدار بسته و سیستم‌های امنیتی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حق امضا را هیئت مدیره مشخص می‌نماید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پژمان خاکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سروناز رضامند نهر خلج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: فاطمه ترقی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال پژمان خاکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سروناز رضامند نهر خلج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710725
آگهی تغییرات شرکت ره گشایان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و ناصر محسنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند عدنان البوغبیش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهرداد رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین بیگ پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و برزو اسدی سنقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و امین قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علی غلام رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714498
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آروین آچاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۸۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر محسنیان اصل شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وآقای رضا علی قاضی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای حجت جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرشاد عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خانم مهناز رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب هیئت مدیره خانم هانیه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهراد قلی نژاد خامنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای صمید پرستار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد منیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ضمنا حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576043
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران بهساز آتیه آیندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۶۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم متین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس امینی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید امینی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مهدی امینی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن امینی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین اکبری سولا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576053
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران بهساز آتیه آیندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۶۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم متین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی امینی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس امینی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای طالب امینی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160321
آگهی تغییرات شرکت دامون دژ بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۷۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه ترقی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. معین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هئیت مدیره و سهند پورگلمحمد گلشنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهسا ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105305
آگهی تغییرات شرکت عمرانی فوژان دشت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی شریعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره و مینا ماژرز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رضا علی قاضی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محمد دوست محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042774
آگهی تغییرات شرکت ایستا بتون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۵۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علیرضا محفوظی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و رضا علی قاضی فرزند محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. زهرا بناء زاده کعبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، صلاح بناء زاده کعبی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، عاطف بناء زاده کعبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و توفیق بناء زاده کعبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، تعهدآور و اداری و عمومی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام منفردا با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979460
آگهی تغییرات شرکت اندیشه نو سازان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی فرزند محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای رحیم ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند آقای رسول برارش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای شهرام ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره آقای حسن نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877965
آگهی تغییرات شرکت فرا سپید و هنر امروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۷۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. خانم متین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: خانم مهوش قاسمی سلمانیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال آقای فرزاد میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای امیربهادر بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال آقای تورج بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم ترانه بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال خانم آفاق ظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877998
آگهی تغییرات شرکت فرا سپید و هنر امروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۷۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران سید خندان سهروردی شمالی کوی بسطامی پلاک ۳۱ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۶ نفر افزایش یافت در نتیجه ماده مربوط به اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای فرزاد میراحمدی فرزند ابوالمحمد به شماره شناسنامه xxx صادره از سنندج متولد ۰۲/۰۶/xxx۹ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای تورج بهادری فرزند عبدالصمد به شماره شناسنامه xxx۴۳ صادره از باختران متولد ۲۸/۰۴/xxx۶ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم آفاق ظاهری فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه xxx صادره ازسنندج متولد ۲۹/۰۶/xxx۸ به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم مهوش قاسمی سلمانیه فرزند عزت اله به شماره شناسنامه xxx صادره ازباختران متولد ۲۶/۰۵/xxx۷ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم ترانه بهادری فرزند تورج به شماره ملی xxxxxxxxx۸ صادره از تهران متولد ۰۹/۰۱/xxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای امیربهادر بهادری فرزند تورج به شماره ملی xxxxxxxxx۸ صادره ازکرمانشاه متولد ۱۱/۰۵/xxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: خانم متین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم مهوش قاسمی سلمانیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال آقای فرزاد میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای امیربهادر بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای تورج بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم ترانه بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال خانم آفاق ظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862097
آگهی تغییرات شرکت رهاب سازه آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - آقای جبرائیل عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هئیت مدیره - خانم زهرا بندی گلستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره - آقای ناصر حسن نژاد دانشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هئیت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828301
آگهی تغییرات شرکت اندیشه نو سازان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس امن اللهی فرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. افراد ذیل به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای رسول برارش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821504
آگهی تغییرات شرکت بتن پایه آلوارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۱۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ناصری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای جبرائیل عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای چیا زند کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریکه سازه الوان درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی , مشاوره , نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی , ابنیه سبک و سنگین , سازه‌های بتونی , فلزی , ارائه کلیه پروژه‌های راه سازی , پل سازی , سد سازی , تونل سازی , شهرک سازی و پروژه‌های انبوه سازی مسکن , خاکبرداری و اجرای محوطه سازی و فضای سبز و زیبا سازی شهری , اجرای پروژه‌های تاسیساتی و مکانیکی صنعتی و برقی , اجرای کلیه پروزه‌های آبرسانی و شبکه آبیاری و خطوط انتقال آب , گاز , نفت و شبکه‌های آب و فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ و تقلیل فشار و تصفیه خانه و خطوط انتقال نیرو و شبکه‌های فشار ضعیف برق. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. وادرات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان بعد از سه راه تهران ویلا خیابان دهقان پلاک ۵۹ طبقه ۱ واحد ۱ غربی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸/xxx۷ مورخ ۲۱/۲/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شادمهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: روشنک رحمتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا رحمتی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکرم هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12812117
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خاک ژیزمان درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی , مشاوره , نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی , ابنیه سبک و سنگین , سازه‌های بتونی , فلزی , ارائه کلیه پروژه‌های راه سازی , پل سازی , سد سازی , تونل سازی , شهرک سازی و پروژه‌های انبوه سازی مسکن , خاکبرداری و اجرای محوطه سازی و فضای سبز و زیبا سازی شهری , اجرای پروژه‌های تاسیساتی و مکانیکی صنعتی و برقی , اجرای کلیه پروزه‌های آبرسانی و شبکه آبیاری و خطوط انتقال آب , گاز , نفت و شبکه‌های آب و فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ و تقلیل فشار و تصفیه خانه و خطوط انتقال نیرو و شبکه‌های فشار ضعیف برق. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. وادرات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ستارخان بعد از سه راه تهران ویلا خیابان دهقان پلاک ۵۹ طبقه ۱ واحد ۱ غربی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷/xxx۷ مورخ ۲۱/۲/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شادمهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: روشنک رحمتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا رحمتی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکرم هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733691
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای کهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۴۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد مدیران به ۳ نفر افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. شهریارآصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سکینه دانش آبجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: شهریار آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سکینه دانش آبجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه رحیم ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازه سداد درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه‌های ابنیه، راهسازی، آب، تاسیسات، خطوط انتقال نفت وگاز، پتروشیمی، حفاری، صنایع ومعادن، تولید مواد مورد نیاز حفاری، پتروشیمی، نفت وگاز، تهیه، تامین، واردات، وصادرات هرگونه مواد وکالا مجاز بازرگانی، اخذهرگونه ضمانتنامه بانکی ازبانکهای دولتی وخصوصی، داخلی وخارجی، ارائه خدمات پشتیبانی به ادارات دولتی وخصوصی تهیه و تعمیرات کلیه وسایل نقلیه سبک وسنگین (درصورت لزوم پس ازاخذمجوزهای لازم ازسازمانهای مربوطه) ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی، اجری، سنگی، بتنی وفلزی ونظایر آن) انبوه سازی مسکن اعم از دولتی وخصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته اب (شامل: ساخت سیستمهاوتصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، سدها وبندهاوتونلهای انحراف آب ومخازن آب وشبکه‌های آب، سازه‌های دریایی وساحلی وخطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل: ساخت راهها نظیرجاده‌های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برق صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات ومزایدات بخشهای دولتی وخصوصی اخذ وام از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران ستارخان خیابان حبیب الهی نبش کوچه ششم پلاک ۱۴ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۲/xxx۴ ۱۳ نزد بانک ملی ایران شعبه غدیر اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مدینه محمد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امیر هوشنگ عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وعباسقلی عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و سارا وکیل خیاط به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725616
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بنای سداد درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه‌های ابنیه، راهسازی، آب، تاسیسات، خطوط انتقال نفت و گاز، پتروشیمی، حفاری، صنایع و معادن، تولید مواد مورد نیاز حفاری، پتروشیمی، نفت و گاز، تهیه، تامین، واردات، و صادرات هرگونه مواد و کالا مجاز بازرگانی، اخذ هرگونه ضمانتنامه بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، ارائه خدمات پشتیبانی به ادارات دولتی و خصوصی تهیه و تعمیرات کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای مربوطه). ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، اجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن) انبوه سازی مسکن اعم از دولتی و خصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته آب (شامل: ساخت سیستمها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب، سازه‌های دریایی و ساحلی و خطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل: ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برق - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی - اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - ستارخان خیابان بهبودی نبش چهار راه صالحیان پلاک xxx واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ نزد بانک ملی ایران شعبه غدیر اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. مدینه محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲. امیرهوشنگ عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. سارا وکیل خیاط به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: عباسقلی عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725631
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد راه سداد در تاریخ ۱۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه‌های ابنیه، راهسازی، آب، تاسیسات، خطوط انتقال نفت و گاز، پتروشیمی، حفاری، صنایع ومعادن، تولید مواد مورد نیاز حفاری، پتروشیمی، نفت وگاز، تهیه، تامین، واردات، و صادرات هرگونه مواد وکالا مجاز بازرگانی، اخذ هرگونه ضمانتنامه بانکی ازبانکهای دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، ارائه خدمات پشتیبانی به ادارات دولتی و خصوصی تهیه و تعمیرات کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، اجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن) انبوه سازی مسکن اعم از دولتی خصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته اب (شامل: ساخت سیستمها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب، سازه‌های دریایی و ساحلی و خطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل: ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برق - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی - اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان ابتدای خیابان شادمان کوچه فرحزاد پلاک ۸ ساختمان پزشکان طبقه ۲ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۷/۸/۹۴ نزد بانک رفاه کارگران شعبه زیتون اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سارا وکیل خیاط به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - عباسقلی عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - امیرهوشنگ عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و مدینه محمد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676980
آگهی تغییرات شرکت بستر بنای کیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۵۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. شهرام ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. رحیم ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست صاحبان سهم الشرکه پس از خروج شریک و کاهش سرمایه: فرنوش فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه کلثوم قانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654847
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده سازه صفاهان درتاریخ ۲۴/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مجاز در زمینه‌های: سرمایه گذاری در بخش‌های تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن و خدمات مربوطه انجام امور بازرگانی از قبیل خرید، فروش، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‌های مجاز داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و مالی از بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی خرید سهام انواع شرکت‌ها از بورس اوراق بهادار و خارج از بورس سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، داخلی و خارجی (در بخش: تولیدی، بازرگانی وتوزیعی) انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم اکتشاف و استخراج از معادن و ایجاد واحد‌های صنعتی و تولیدی جهت تبدیل انواع مواد معدنی تشکیل شعبه در داخل و خارج از کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران خیابان فرشته خیابان بیداری پلاک ۵ برج جم طبقه اول واحد ۱ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات ایران شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: ندا حاجی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. افشین امین پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آذر دخت عابدینی کلهرودی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: /آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای حامد لطفعلی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12565077
آگهی تغییرات شرکت انديشه نو سازان تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سجاد صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای رحیم ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای شهرام ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره آقای عباس امن اللهی فرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته,بروات, قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431151
آگهی تغییرات شرکت بناي عماد فريد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فردین عبدالمالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هئیت مدیره و عضو هئیت مدیره. رضا سمیعی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره. حسین کهن ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره. الهه مدیحی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هئیت مدیره. سید محمدامین ندائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مجید رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته ,بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هئیت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091014
آگهی تغییرات شرکت صبا ابنیه ایرسا بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۸۱۹۵۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ اتوبان حکیم غرب ـ خیابان سرو ـ کوچه هشتم ـ پلاک ۱۳ کدپستی: xxxxxxxxx۱تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. الف) خانم سکینه خاکسار بلداجی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا علی قاضی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم ربابه اخوان سیار بشماره ملی xxxxxxxxx۲و آقای عباس حقانی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ وخانم روشنک رحمتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند ودر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی و سهم الشرکه شرکاء پس از کـاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد. ـ آقای حامد یوسفیان ک م xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای امید رضا بهرامی پور ک م xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771168
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پژواک سازه تیراژه درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پیمانکاری در زمینه های مختلف ساختمانی از جمله کارهای ساختمان سازی از قبیل: ابنیه ـ اسکلت فلزی و اسکلت بتنی و نقشه کشی ساختمان ـ ساخت و طراحی کلی و جزئی ساختمان پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی بزرگراههای ریلی سیستم های انتقال هوای پایدار تونل ها پل ها راه های زیرزمینی و عملیات آسفالت پایپینگ و تجهیزات خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل طراحی و ساخت و اجرای سیستم های برقی و تاسیساتی حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ طراحی و اجرای معابر و بناها و فضای شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و کلیه امور پیمانکاری اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت . شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان ستارخان ـ ابتدای خیابان شادمان کوچه فرحزاد ساختمان پزشکان پلاک ۸ طبقه ۲ واحد ۷ کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱/۸/۹۳ نزد بانک ملی شعبه مجتمع تجاری مفید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد علی قاضی کلهرودی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره ـ . رضا علی قاضی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ اکرم هدایتی شماره ملیxxxxxxxxx۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی . محمدرضا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728972
آگهی تغییرات شرکت صبا ابنیه ایرسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۱۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد یوسفیان فرزندعلی ش ش xxx۶ متولد ۲۵/۰۲/xxx۸ صادره از تهران بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و همچنین آقای امید رضا بهرامی پور فرزند شیرعلی ش ش ۶ متولد ۰۱/۱۲/xxx۷ صادره از پلدختربشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴۴ ریال بمبلغ xxx/xxx/۴۶ ریال افزایش یافت و ماده (۴) اساسنامه شرکت اصلاح گردید و اسامی و سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد. خانم سکینه خاکسار بلداجی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx/xxx/۲۲ ریال سهم الشرکه آقای رضا علی قاضی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه خانم ربابه اخوان سیار کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه آقای عباس حقانی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه خانم روشنک رحمتی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/۶ ریال سهم الشرکه آقای حامد یوسفیان کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه آقای امید رضا بهرامی پور کدملی xxxxxxxxx دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720027
آگهی تغییرات شرکت سماءگستر بنای تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۶۵۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۹۰۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای سید حسین احسانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای حمید کاویانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای هادی فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ خانم سولماز کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938028
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم بنت الهدی صابر شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938035
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیاوش فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳
در تاریخ ۲۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522331
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم بنت الهدی صابر شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734905
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی فوژان دشتسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۵۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx سهم بی نام xxx/۲۰ ریالی می باشد. رضاعلی قاضی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محمد دوست محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554112
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی فوژان دشت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۵۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل و ماده اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx سهم بی‌نام xxx/۲۰ ریالی می‌باشد. رضاعلی قاضی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محمد دوست‌محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653106
آگهی تغییرات شرکت ثابت سازه‌ رهابا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۴۵۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای هادی تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای روح‌اله علی‌اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹

در تاریخ ۶/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709395
آگهی تغییرات شرکت ثابت سازه‌ رهابا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۴۵۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای هادی تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای روح اله علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹
در تاریخ ۶/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709406
آگهی تغییرات شرکت ثابت سازه رهابا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۴۵۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۲ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۶/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706163
آگهی تغییرات شرکت آب‌گستران قرن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۰۸۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای پیمان قدرت به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید رحیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۵/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجید رستمی کیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و خانم بنت الهدی صابر شهرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای رضا علی قاضی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱۰/۵/xxx۳.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ ستارخان، خ حبیب الهی نبش خ۶ پ۱۴ ط۲ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۲۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706164
آگهی تغییرات شرکت آب‌گستران قرن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۰۸۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای رضا علی قاضی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم بنت الهدی صابر شهرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۲۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10359536
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیمان قدرت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۵/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم بنت الهدی صابر شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۰/۵/xxx۳. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ ستارخان، خ حبیب الهی نبش خ ۶ پ ۱۴ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689556
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیرو ابنیه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۹۲۷
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علیقاضی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای رضا جوهرچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای کامران پورآزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای کامران پورآزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئتمدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689557
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیرو ابنیه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۹۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا علیقاضی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای کامران پورآزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412127
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای منصور ولی پورعرب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۲۵/۶/۶۴ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۴/۶/۵۸ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۶۰ تاریخ تولد ۹/۷/۵۶ فرزند مهدی با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه ۴۱ تاریخ تولد ۱۱/۱/۵۹ فرزند یداله با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم به چهار هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد چهار هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور ولی پورعرب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره، خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل. ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۲ خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیینن شد. در تاریخ ۹/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679929
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرنبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۸۰۸۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای منصور ولی پورعرب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۲۵/۶/۶۴ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۴/۶/۵۸ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۶۰ تاریخ تولد ۹/۷/۵۶ فرزند مهدی با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه ۴۱ تاریخ تولد ۱۱/۱/۵۹ فرزند یداله با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم به چهار هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد چهار هزار سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ ۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای منصور ولی پورعرب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره، خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۴ـ ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ۲ـ خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیینن شد.
در تاریخ ۹/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677700
آگهی تغییرات شرکت ویرا تجارت پارس امینسهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۶۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ودود ممقانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسن امتنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فاطمه رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امین محمدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۰/۴/xxx۳
در تاریخ ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048657
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۰۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644272
آگهی تغییرات شرکت ویرا تجارت پارس امین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۹۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امیر حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ تعداد xxx/xxx سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم آن بی نام می باشد.
در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642036
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۰۸۳۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای رضا علی قاضی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامهxxx۹۸ تاریخ تولد۳۰/۰۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۹ ریال به مبلغxxx/xxx/۱۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604535
آگهی تغییرات شرکت کتاب رسان ارمغان پایتخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۹۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم فاطمه رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد ۳۰/۲/xxx۴ فرزند کریم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ودود ممقانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه ۷۵ تاریخ تولد ۳/۱/xxx۶ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای امین محمدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۸/۱/xxx۲ فرزند غلامعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدحسن امتنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۱۱ تاریخ تولد ۱۴/۱۲/xxx۶ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان مطهری خیابان کوه نور خیابان هفتم پلاک ۱ ساختمان آژند نور واحد ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
اجرای کلیه پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری غیررسانه ای استقرار سیستمها ارائه اطلاعات در خصوص موضوع فعالیت شرکت و نگهداری و خدمات مرتبط با تجهیزات و ماشین آلات و برگزاری همایشها و نمایشگاهها و ارائه اطلاعات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و تهیه و توزیع و فروش کلیه محصولات نرم افزاری غیر رسانه ای و سخت افزاری تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کتب آموزشی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و مشاوره و اجرا در فعالیت های عمرانی شامل اجرای شبکه های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات راه و باند سدسازی تونل سازی پل سازی ساختمان سازی محوطه سازی زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه های گازرسانی و اجرای پروژه های برقی فشار ضعیف و فشار قوی و اجرای پروژه های فضای سبز و زیباسازی ابنیه شهری عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات و گشایش اعتبار اسنادی و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای داخلی و خارجی.
۴ـ نام شرکت به ویرا تجارت پارس امین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۵ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۵ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۵ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ۵ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ودود ممقانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدحسن امتنالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امین محمدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل
۴ـ۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۵ـ آقای امیر حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۵ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۳/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580285
آگهی تغییرات شرکت شیرین قند عسل ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۹۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمد صفوی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، سهمالشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا علیقاضی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رضا جوهرچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹
۳ـ سمت اعضاء هیئتمدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علیقاسی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئتمدیره و آقای رضا جوهرچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای کامران پورآزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) بسمت مدیرعامل.
۴ـ نام شرکت به "تدبیر نیرو ابنیه" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئتمدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572366
آگهی تغییرات شرکت کتاب رسان ارمغان پایتخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۹۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۰۳ تاریخ تولد ۳۱/۶/xxx۳ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حامد علی قاضی کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد علی قاضی کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد علی قاضی کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ستارخان خیابان حبیب الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
اجرای کلیه پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری غیر رسانه ای استقرار سیستمها ارائه اطلاعات در خصوص موضوع فعالیت شرکت و نگهداری و خدمات مرتبط با تجهیزات و ماشین آلات و برگزاری همایشها و نمایشگاهها و ارائه اطلاعات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و تهیه و توزیع و فروش کلیه محصولات نرم افزاری غیر رسانه ای و سخت افزاری تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کتب آموزشی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و مشاوره و اجرا در فعالیت های عمرانی شامل اجرای شبکه های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات راه و باند سدسازی تونل سازی پل سازی ساختمان سازی محوطه سازی زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه های گازرسانی و اجرای پروژه های برقی فشار ضعیف و فشار قوی و اجرای پروژه های فضای سبز وزیباسازی ابنیه شهری عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور.
۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424665
آگهی تغییرات شرکت کتاب رسان ارمغان پایتخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۹۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۰۳ تاریخ تولد ۳۱/۶/xxx۳ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حامد علی قاضی کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد علی قاضی کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد علی قاضی کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان ستارخان خیابان حبیب الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اجرای کلیه پروژه‌های سخت افزاری و نرم افزاری غیر رسانه‌ای استقرار سیستمها ارائه اطلاعات در خصوص موضوع فعالیت شرکت و نگهداری و خدمات مرتبط با تجهیزات و ماشین آلات و برگزاری همایشها و نمایشگاهها و ارائه اطلاعات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و تهیه و توزیع و فروش کلیه محصولات نرم افزاری غیر رسانه‌ای و سخت افزاری تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کتب آموزشی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و مشاوره و اجرا در فعالیت‌های عمرانی شامل اجرای شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات راه و باند سدسازی تونل سازی پل سازی ساختمان سازی محوطه سازی زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه‌های گازرسانی و اجرای پروژه‌های برقی فشار ضعیف و فشار قوی و اجرای پروژه‌های فضای سبز وزیباسازی ابنیه شهری عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه‌های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570599
آگهی تغییرات شرکت ایریا سازه غرب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۳۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای رضاغلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان قدرت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن بک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای روح اله قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم آزاده دارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد معادی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۱/۱/xxx۳.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ فلکه اول شهران خیابان قدس خیابان مطهری پلاک ۵۳ واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 555111
آگهی تغییرات شرکت صبا برتر صبا افرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۱۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۰۳ تاریخ تولد ۳۱/۰۶/xxx۳ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۰۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عباس حقانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حقانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس حقانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان خ حبیب الهی نبش خ ششم پ ۱۴ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۷ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اجرای کلیه امور مربوط به نمایشگاههای داخلی و خارجی اعم از دکوراسیون و تهیه کلیه تجهیزات مربوطه و طراحی داخلی و خارجی کلیه امور زیباسازی فضای ساختمانها و طبخ و توزیع انواع غذاها جهت شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ اعتبار و وام از کلیه بانکهای سراسر کشور و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ طراحی و مشاوره و اجرا در فعالیتهای عمرانی شامل اجرای شبکه های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات، راه و باند، سدسازی، تونل سازی، پل سازی، ساختمان سازی، محوطه سازی، زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه های گازرسانی و برق رسانی ـ نصب و اجرا و راه اندازی و تعمیر و نگهداری پستهای هوائی ـ احداث شبکه فشار ضعیف و قوی برق و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، کابل کشی، سیم کشی صنعتی و اجرای فضای سبز و زیباسازی ابنیه شهری ـ عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور
۸ـ نام شرکت به "صبا ابنیه ایرسا" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۶/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 555112
آگهی تغییرات شرکت شیرین قند عسل ایراینان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای سیدمحمد صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۳۰/۰۶/xxx۹ فرزند سیداسمعیل با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۰۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیدمحمد صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمد صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ستارخان خیابان حبیب الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه و تولید و توزیع و بسته بندی قندهای حبه ای و خردشده ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور ـ طراحی و مشاوره اجرا در فعالیتهای عمرانی شامل اجرای شبکه های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات، راه و باند، سدسازی، تونل سازی، پل سازی، ساختمان سازی، محوطه سازی، زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه های گازرسانی و برق رسانی ـ نصب و اجرا و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و پستهای هوائی ـ احداث شبکه فشار ضعیف و قوی برق و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، کابل کشی، سیم کشی صنعتی و اجرای فضای سبز، زیباسازی ابنیه شهری، عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور
۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۶/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175320
آگهی تغییرات شرکت صبا برتر صبا افرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۱۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۰۳ تاریخ تولد ۳۱/۰۶/xxx۳ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۰۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عباس حقانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حقانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس حقانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان خ حبیب الهی نبش خ ششم پ ۱۴ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۷ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اجرای کلیه امور مربوط به نمایشگاههای داخلی و خارجی اعم از دکوراسیون و تهیه کلیه تجهیزات مربوطه و طراحی داخلی و خارجی کلیه امور زیباسازی فضای ساختمانها و طبخ و توزیع انواع غذاها جهت شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ اعتبار و وام از کلیه بانکهای سراسر کشور و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی طراحی و مشاوره و اجرا در فعالیتهای عمرانی شامل اجرای شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات، راه و باند، سدسازی، تونل سازی، پل سازی، ساختمان سازی، محوطه سازی، زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه‌های گازرسانی و برق رسانی نصب و اجرا و راه اندازی و تعمیر و نگهداری پستهای هوائی احداث شبکه فشار ضعیف و قوی برق و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، کابل کشی، سیم کشی صنعتی و اجرای فضای سبز و زیباسازی ابنیه شهری عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه‌های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور ۸ نام شرکت به «صبا ابنیه ایرسا» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۶/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543805

آگهی تغییرات شرکت ثابت سازه رها
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای رضا علی‎قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا علی‎قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای هادی تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۲
۴ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی‎قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای هادی تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای روح‎اله علی‎اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ خیابان ستارخان خیابان حبیب‎الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ـ۱ طراحی و نظارت فنی و اجرا، مشاوره امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین و بتونی فلزی و محوطه‎سازی, فضای سبز، سدسازی، راهسازی، ساختمان‎سازی، انبوه‎سازی ـ۲ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ـ۳ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور نصب و اجرا و راه‎اندازی تعمیر و نگهداری پستهای هوائی احداث شبکه فشار ضعیف و قوی برق و تعمیر و نگهداری تاسیسات برق کابل‎کشی سیم‎کشی صنعتی و تاسیسات ساختمانی.
۷ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 440945

آگهی تغییرات شرکت بنا ساخت تحکیم ایلیا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پژمان طهرانیاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱/۱۰/xxx۲
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ستارخان خیابان حبیب الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 440949

آگهی تغییرات شرکت بنا ساخت تحکیم ایلیا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پژمان طهرانیاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان طهرانیاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9898848
آگهی تغییرات شرکت بنا ساخت تحکیم ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۱۲۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم روشنک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پژمان طهرانیاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱/۱۰/xxx۲

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ستارخان خیابان حبیب‌الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607046
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی وحدت پی نما سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۰۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۰۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: مریم افروغ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و رضا علی‌قاضی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مددی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ رضا مددی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ امین خوارزمی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ زهرا بنگاله به کدملی xxxxxxxxx۸ آ اعضای هیئت‌مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ محمد مددی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و زهرا بنگاله به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رضا مددی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652867
آگهی تغییرات شرکت پردیس راه تیسفون با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۲۱۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رضاعلی قاضی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال افزایش داد.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضاعلی قاضی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای اسماعیل بیات به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ناصر حسن‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضاعلی قاضی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای اسماعیل بیات به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر حسن‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر حسن‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10666881
آگهی تغییرات شرکت بنا ساخت تحکیم ایلیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۱۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای پژمان ‌طهرانیاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پژمان ‌طهرانیاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740513
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیرو ابنیه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۹۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا علی قاضی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای کامران پورآزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹

در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968884
آگهی تغییرات شرکت ثابت سازه رها با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۹۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای رضا علی‎قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا علی‎قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای هادی تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۲

۴ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی‎قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای هادی تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای روح‎اله علی‎اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ خیابان ستارخان خیابان حبیب‎الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ـ۱ طراحی و نظارت فنی و اجرا، مشاوره امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین و بتونی فلزی و محوطه‎سازی, فضای سبز، سدسازی، راهسازی، ساختمان‎سازی، انبوه‎سازی ـ۲ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ـ۳ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور نصب و اجرا و راه‎اندازی تعمیر و نگهداری پستهای هوائی احداث شبکه فشار ضعیف و قوی برق و تعمیر و نگهداری تاسیسات برق کابل‎کشی سیم‎کشی صنعتی و تاسیسات ساختمانی.

۷ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984802
آگهی تغییرات شرکت آب‌گستران قرن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۰۸۳۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم بنت‌الهدی صابر‌شهرستانی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید رستمی‌کیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و و آقای مجید رستمی‌کیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۲۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11030312
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۸۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم بنت‌الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجید رستمی‌کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیاوش فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11168637
آگهی تغییرات شرکت ویرا تجارت پارس امین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۹۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیر حسین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ تعداد xxx/xxx سهم از سهام با‌نام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم آن بی‌نام می‌باشد.

در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11261499
آگهی تغییرات شرکت شیرین قند عسل ایراینان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای سیدمحمد صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۳۰/۰۶/xxx۹ فرزند سیداسمعیل با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۰۹/xxx۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سیدمحمد صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمد صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ستارخان خیابان حبیب‌الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه و تولید و توزیع و بسته‌بندی قندهای حبه‌ای و خردشده ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور ـ طراحی و مشاوره اجرا در فعالیتهای عمرانی شامل اجرای شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات، راه و باند، سدسازی، تونل‌سازی، پل‌سازی، ساختمان‌سازی، محوطه‌سازی، زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه‌های گازرسانی و برق‌رسانی ـ نصب و اجرا و راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری و پستهای هوائی ـ احداث شبکه فشار ضعیف و قوی برق و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، کابل‌کشی، سیم‌کشی صنعتی و اجرای فضای سبز، زیباسازی ابنیه شهری، عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور

۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۶/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11299635
آگهی تغییرات شرکت پردیس راه تیسفون با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۸۲۱۵۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ آقای بهروز واثقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۲ تاریخ تولد ۱۳/۳/۵۹ فرزند حسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxxریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای اسماعیل بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۵۷ تاریخ تولد ۳۰/۶/۵۷ فرزند صادق با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ناصر حسن‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۱۸/۸/۲۹ فرزند عطاءاله با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ فلکه دوم صادقیه خ آیت‌اله کاشانی نرسیده به سه راه جنت‌آباد خ نیرو پ۱ واحد ۲ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۳ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۳ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دویست هزار سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ ۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای بهروز واثقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای اسماعیل بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای ناصر حسن‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای ناصر حسن‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ ـ ۳ـ آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ ـ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ۲۰/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11398778
آگهی تغییرات شرکت بنا ساخت تحکیم ایلیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۱۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۷/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای پژمان طهرانیاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمد هاشمی به ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۳/۷/۹۲.

در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481412
آگهی تغییرات شرکت شیرین قند عسل ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۹۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمد صفوی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا علی قاضی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رضا جوهرچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹

۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی قاسی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا جوهرچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کامران پورآزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل.

۴ـ نام شرکت به "تدبیر نیرو ابنیه" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11506621
آگهی تأسیس شرکت عمران پردیس ایرسا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت فنی و اجرای و مشاوره امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین و بتنی و فلزی ساختمان و محوطه‌سازی ایجاد و نگهداری فنی فضای‌سبز سد سدسازی و راهسازی خط‌کشی خیابانها و معابر سیویل پلها و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی خطوط انتقال آب و نفت و گاز و اجرای پروژه‌های خطوط برق پستهای فشار قوی و تصفیه‌خانه و شبکه‌های لوله‌کشی آب و انتقال فاضلاب شهری و آبیاری و زهکشی و نگهداری تاسیسات و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و اخذ و اعطای نمایندگی از موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ستارخان خ حبیب‌الهی نبش ششم پ ۱۴ ط ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم مریم کاظم‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای سامان فصیحی‌یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای سامان فصیحی‌یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11551842
آگهی تغییرات شرکت ویرا تجارت پارس امین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۶۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر حسین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ودود ممقانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسن امتنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فاطمه رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امین محمدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۰/۴/xxx۳

در تاریخ ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11690412
آگهی تغییرات شرکت ثابت سازه رهابا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۴۵۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای هادی تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای روح‌اله علی‌اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای روح‌اله علی‌اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۲ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758623
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیرو ابنیه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۹۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی قاضی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا جوهرچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران پورآزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامران پورآزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794394
آگهی تغییرات شرکت عمران پردیس ایرسا با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۵۵۱۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۴۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدرضا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رضا علی‌قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۷/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860170
آگهی تغییرات شرکت کتاب رسان ارمغان پایتخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۹۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم فاطمه رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد ۳۰/۲/xxx۴ فرزند کریم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ودود ممقانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه ۷۵ تاریخ تولد ۳/۱/xxx۶ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای امین محمدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۸/۱/xxx۲ فرزند غلامعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدحسن امتنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۱۱ تاریخ تولد ۱۴/۱۲/xxx۶ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان مطهری خیابان کوه نور خیابان هفتم پلاک ۱ ساختمان آژند نور واحد ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

اجرای کلیه پروژه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری غیررسانه‌ای استقرار سیستمها ارائه اطلاعات در خصوص موضوع فعالیت شرکت و نگهداری و خدمات مرتبط با تجهیزات و ماشین آلات و برگزاری همایشها و نمایشگاهها و ارائه اطلاعات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و تهیه و توزیع و فروش کلیه محصولات نرم‌افزاری غیر رسانه‌ای و سخت‌افزاری تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کتب آموزشی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و مشاوره و اجرا در فعالیت‌های عمرانی شامل اجرای شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات راه و باند سدسازی تونل سازی پل سازی ساختمان سازی محوطه سازی زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه‌های گازرسانی و اجرای پروژه‌های برقی فشار ضعیف و فشار قوی و اجرای پروژه‌های فضای سبز و زیباسازی ابنیه شهری عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه‌های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات و گشایش اعتبار اسنادی و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای داخلی و خارجی.

۴ـ نام شرکت به ویرا تجارت پارس امین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۵ـ نوع شرکت از با مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۵ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۵ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ۵ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ودود ممقانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمدحسن امتنالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، خانم فاطمه رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای امین محمدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره، خانم فاطمه رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل

۴ـ۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب نایب رئیس هیئت‌مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۵ـ آقای امیر حسین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۵ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۳/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11974870
آگهی تغییرات شرکت بنا ساخت تحکیم ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۱۲۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا علی قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم مریم کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای پژمان طهرانیاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پژمان طهرانیاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات