ابوالفضل پایداری

آقای ابوالفضل پایداری

کد ملی 006114xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
113
آگهی‌ها

شرکت های ابوالفضل پایداری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابوالفضل پایداری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14937629
آگهی تغییرات شرکت غذا فرآور پنگوئن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 425916 و شناسه ملی 10320787198
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی 0061143081 به سمت رئیس هیات مدیره و سیدکاظم میرغنی به کدملی 0067610439 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و لیلا مبارزکندری به کدملی 0077337743 به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدحسین محمدزمان به کدملی 2559855755 به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت زمان تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای ثابت مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از بین: رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل منتخب متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ980917199298205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14913726
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده شرکا از مبلغ 2.250.000.000.000 ریال به مبلغ 6.250.000.000.000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. شرکای فعلی شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می باشد: ابوالفضل پایداری به شماره ملی 0061143081 دارای مبلغ 4.500.000.000.000 ریال سهم الشرکه سیدکاظم میرغنی به شماره ملی 0067610439 دارای مبلغ 500.000.000.000 ریال سهم الشرکه علی پایداری به شماره ملی 0077456531 دارای مبلغ 625.000.000.000 ریال سهم الشرکه محمد مختاریانی کندری به شماره ملی 0077319699 دارای مبلغ 625.000.000.000 ریال سهم الشرکه./ ش980903419853936  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14819986
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردید: ـ آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره. ـ آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای علی پایداری به شماره شناسنامه xxx۶ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات و قرارداد با وکیل با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شماره ثبت xxx۷۶ برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰و شماره ثبتxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ئ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14819996
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره ـ ابوالفضل پایداری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره ـ حسین پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وعلی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات با امضاء آقای ایوب پایداری (رئیس هیأت مدیره) وآقای ابوالفضل پایداری (عضو هیأت مدیره) هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد . موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوردیلمی پور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14803235
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مزرعه خوراک سالم درتاریخ ۲۴/۰۶/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات آزمایشگاهی گوشت و فرآورده های پروتئینی و انجام آزمون و همچنین صدور گواهینامه انطباق محصول جهت تدوین استانداردهای ملی و تحقیقات و برگزاری دوره های آموزشی در حوزه استانداردها واردات و صادرات، خرید و فروش، تولید، بسته بندی و پخش و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از انواع مواد غذایی، خوراکی و نوشیدنی های مجاز و انواع فرآورده های گوشتی و مواد پروتینی و انواع کنسرو های غذایی، من جمله: غلات، گندم، ذرت(مورد مصرف انسان یا دام)، جو(مورد مصرف انسان یا دام)، انواع کنجاله، برنج، چای، تن ماهی، انواع ماهی و ماکیان، دام زنده و فرآورده های خام دامی، انواع روغن های خوراکی خام یا فرآوری شده و انواع دانه های روغنی خوراکی، انواع مواد بهداشتی و آرایشی، نهاده های دامی، واردات نهاده های خوراک دام و مکمل های غذایی دام و طیور، داروی دامی و تجهیزات مرتبط تاسیس و ایجاد کارخانجات در زمینه تولید انواع مواد غذایی، انواع مواد پروتئینی و انواع کنسرو و خرید و فروش کلیه مواد غذایی و مرتبط با تولید و واردات انواع مواد اولیه کارخانجات مذکور پس از اخذ مجوزات لازم. اعطای نمایندگی داخلی یا خارجی به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشارکت با موسسات، سازمانها، ارگانها و شرکتها دولتی، خصوصی، شبه دولتی یا نیمه خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا غیردولتی داخلی یا خارجی، انجام هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی (اعم از سرمایه گذاری مستقیم، تأسیس شرکت و خرید و فروش سهام برای شرکت)، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی و بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت، کلیه موضوعات فوق الذکر در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه ۱۴ ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهران جنوبی ، خیابان کانون ، خیابان (مخابرات)ش سرگیس اردوشاهی ، پلاک ـ ۳ ، طبقه سوم ، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸/xxx۷/۱/۷۵ مورخ ۰۹/۰۶/xxx۸ نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه جنت آباد با کد xxx۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هژیر ضیائی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال زیست خوراک آریایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و به نمایندگی هژیر ضیائی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت سه نفر از بین اعضای هیات مدیره (رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل) مجتمعا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سمیرا رضادوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14795875
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوان گرد دیلمان درتاریخ ۱۷/۰۶/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی (اعم از سرمایه گذاری مستقیم، تأسیس شرکت و خرید و فروش سهام برای شرکت) ، انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و تجاری شامل: خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی داخلی و خارجی بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی و خصوصی داخلی و خارجی و بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت و در خصوص تمامی موارد مذکور در موضوع فعالیت چنانچه نیاز به اخذ مجوزهای خاصی باشد، تهیه زمین اعم از خرید یا اجاره جهت اجرای پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری، انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار فعالیتهای سود آور اقتصادی مرتبط با موضوع اصلی شرکت اعم از: تولید قطعات ساختمانی ، صنعتی سازی، بهره برداری از آنها و ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی مدیریت اجرا پیمانکاری، نظارت بر اجرا و عملیات بازرگانی و خرید و فروش مرتبط در داخل و خارج از کشور و تهیه و تولید مصالح و لوازم ساختمانی و خرید ماشین آلات ساختمانی از داخل یا خارج و یا ایجاد کارخانه به منظور تولید مصالح مورد نیاز مصرفی یا فروش سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه فعالیتها و پروژه های عمرانی، پیمانکاری ،تجاری ، خدماتی ، امور ساختمانی ، آماده سازی زمین، تخریب و ساخت و ساز ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی یا غیره از پی تا بام، ساخت و ساز و گسترش واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی، تفریحی، توریستی، آموزشی و سایر کاربری ها، مشاوره و اجرای پروژه های ساختمانی به صورت مشارکتی، مباشرتی و امانی و نیز شهرک سازی، بلند مرتبه سازی، انبوه سازی، انجام کلیه خدمات نقشه برداری، محوطه سازی و اجرای فضای سبز کلیه اماکن و انجام انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری و مقاطعه کاری و واگذاری واحدهای احداثی، جذب سرمایه های اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت مدنی در ساخت و ساز یا توسعه و تکمیل پروژه ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهران جنوبی ، خیابان کانون ، خیابان (مخابرات)ش سرگیس اردوشاهی ، پلاک ـ ۳، طبقه سوم، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/۱/۷۵ مورخ ۲۸/۰۵/xxx۸ نزد بانک صادرات ایران شعبه جنت آباد با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بشیر انیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم اکرم رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای ماکان عیدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره به همراه امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سمیرا رضادوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14783530
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره سیدکاظم میرغنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره علی پایداری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره مهدی قدیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14739463
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیرساوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و سیدکاظم میرغنی به شماره شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وشرکت طبیعت سبز پارس کهن بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به سمت عضو هیأت مدیره وسمیرا رضا دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهاداروتعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت دو نفر ازاعضای هیأت مدیره(رئیس هیأت مدیره ـ نایب رئیس هیأت مدیره ـ عضو هیأت مدیره)متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740302
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز کهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و میثم مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ( خارج از شرکت ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای ثابت دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره ( رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره ، عضو هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14728268
آگهی تغییرات شرکت یکتا صنعت مامونیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای ابوالفضل پایداری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ آقای سیدکاظم میرغنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ آقای غلامرضا خرم کندری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای علی اصغر اله قلی به شماره شناسنامه xxx۰ و کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیات مدیره ) ، برای مدت زمان تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب گردید . کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634199
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سبز غزال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۰۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالفضل پایداری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدکاظم میرغنی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی حضرتی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین : رئیس هیات مدیره ، نایب رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل ( متفقا ) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634201
آگهی تغییرات شرکت رهاب آرته ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۵۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۲۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند : آقای ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدکاظم میرغنی به شماره شناسنامه xxx۹ و کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای بشیر انیسی به شماره شناسنامه xxx۳ و کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای ماکان عیدی پور به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی پایداری به شماره شناسنامه xxx۶ و کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560907
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت اوغور سوغوتما ماکینالاری صنایع و تجارت انونیم شرکتی به کد فراگیر xxxxxx۰ طالب تاکماکلی به کد فراگیر xxxxxx۳۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560926
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره یوسف اکسوزعمر به کد فراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اوغور سوغوتما ماکینالاری صنایع و تجارت انونیم شرکتی به کد فراگیر xxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره طالب تاکماکلی به کد فراگیر xxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسین تکین به کد فراگیر xxxxxxxxx ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و اخذ وام با امضاء مشرکا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اوراق و مکاتبات عادی و روز مره شرکت با امضاء منفردا مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498398
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سلام بازار میهن درتاریخ ۰۶/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : تولید ، خرید ، فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مزایدات و مناقصات اعم از دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی ، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی ، ارائه طرح ، محاسبه ، نظارت فنی و اجرا پروژه‌های عمرانی ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه‌های خدماتی با ارگان‌های خصوصی و دولتی . پخش و توزیع کلیه محصولات غذایی و فرآورده‌های خوراکی ، آشامیدنی و نوشیدنی . خریدوفروش اینترنتی و الکترونیکی و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پونک شمالی خیابان یاس خیابان شهید میرزابابایی پلاک ۵۵ ساختمان اسپینانس طبقه پنجم واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷/۷۵ مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ نزد بانک صادرات شعبه جنت آباد با کد xxx۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید کاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمد نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء ۳ نفر از ۴ نفر هئیت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم حمیده فهیمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سمیرا رضادوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14467943
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد . ۲ - سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد . ۳ - علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxxxxx افزایش داد . ۴ - محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ۵ - اسامی شرکا و مبلغ نهایی سهم الشرکه شرکا بدین شرح می‌باشد : - ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - سید کاظم میر غنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه - علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه - محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401918
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت غزال میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۰۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره خانم لیلا مبارزکندری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها سفته ها بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین: رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره، مدیرعامل (متفقا) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317130
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حمایت از کودکان مصروع محام درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع خیریه و نیکوکاری با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. براساس مجوز شماره xxx۵/۲۲دمورخه۱۸/۰۲/xxx۷وزارت کشور ـ دفتر امور اجتماعی وفرهنگی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهران جنوبی ـ بلوار شهران ـ کوچه حامد ـ پلاک ـ ۲۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۶,xxx,xxx,xxx ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمود محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۱,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۱,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای بهرام یارعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۱,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۱,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمود محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای بهرام یارعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218648
آگهی تغییرات شرکت رهاب ساخت ماهان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سید کاظم میرغنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ناصر سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره). کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها ، سفته ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218670
آگهی تغییرات شرکت غذا فرآور پنگوئن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ابوالفضل پایداری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدکاظم میرغنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین محمدزمان دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای ثابت مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186131
آگهی تغییرات شرکت غذا فرآور پنگوئن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سمیرا رضادوست به شماره شناسنامه: ۷۰ و کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیئت مدیره)برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای ثابت نایب رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165556
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیات مدیره و بوالفضل پایداری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و حسین پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات با امضاء آقای ایوب پایداری (رئیس هیات مدیره) وآقای ابوالفضل پایداری (عضو هیات مدیره) هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165573
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل ورئیس هیات مدیره آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱بسمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها وعقوداسلامی و مکاتبات با امضا مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152352
آگهی تغییرات شرکت زر باختر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدکاظم میرغنی به کدملیxxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای کاوه زرگران به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اسناد عادی و مکاتبات و نامه های اداری با امضای ثابت مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق رسمی بهادار و تعهدآور از قبیل تمامی اوراق بانکی و اسناد تجاری اعم از چک سفته و بروات و نیز کلیه عقود و قراردادهای اسلامی با امضا متغیر دو نفر از بین رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل مجتمعا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128125
آگهی تغییرات شرکت زرین بوکاء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال با سمتهای تعیین شده ذیل انتخاب گردیدند. آقای ابوالفضل پایداری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای سیدکاظم میرغنی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای محمدرضا زارع کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از: چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره (دو نفر از بین رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل) شرکت متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095253
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص پایا تجارت میهن درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: ۱ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از: کلیه مواد غذایی و کالاهای اساسی شامل: غلات، گندم، ذرت (مورد مصرف انسان یا دام)، جو (مورد مصرف انسان یا دام)، انواع کنجاله، انواع روغن خام یا فرآوری شده، برنج، انواع خوراک و مکمل‌های دام و طیور ۲ اعطای نمایندگی داخلی یا خارجی به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشارکت با موسسات، سازمانها، ارگانها و شرکتها دولتی، خصوصی، شبه دولتی یا نیمه خصوصی ۳ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا غیر دولتی داخلی یا خارجی، انجام هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی (اعم از سرمایه گذاری مستقیم، تأسیس شرکت و خرید و فروش سهام برای شرکت)، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی و بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت، کلیه موضوعات فوق الذکر در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله شهران جنوبی خیابان اعتمادیه خیابان (مخابرات) ش سرگیس اردوشاهی پلاک ۳ طبقه دوم واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸۱/۹۷ مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کاوه زرگران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد عادی و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای ثابت مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق رسمی، بهادار و تعهدآور از قبیل تمامی اوراق بانکی و اسناد تجاری اعم از: چک، سفته و بروات و نیز کلیه عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متغیر دو نفر از بین رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل مجتمعا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اکرم رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم حمیده فهیمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094332
آگهی تغییرات شرکت آرته پارس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۴۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدکاظم میرغنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بشیر انیسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ماکان عیدی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره نظیر انیسی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082932
آگهی تغییرات شرکت غذا فرآور پنگوئن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و سیدکاظم میرغنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اکرم رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سمیرا رضادوست به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره)، برای مدت زمان تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای ثابت نایب رئیس هیات مدیره منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056980
آگهی تغییرات شرکت پترو پاک مشرق زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۶۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیلبرای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری، بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ آقای سیدکاظم میرغنی، بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی: xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی آقای نیما خوش اخلاق بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056984
آگهی تغییرات شرکت پترو پاک مشرق زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۶۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هئیت مدیره آقای پیمان طرب خواه بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هئیت مدیره) تعیین گردیدند. امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا: (دو نفر از سه نفر ۱ مدیرعامل ۲ رئیس هئیت مدیره ۳ نایب رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است). حق امضاء کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052102
آگهی تغییرات شرکت رهاب ساخت ماهان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدکاظم میرغنی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم اکرم رمضانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای ناصر سهرابی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره)برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933604
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ هر یک با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش دادند. ۲ ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. ۳ سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. ۲ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919888
آگهی تغییرات شرکت رهاب آرته ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۵۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۲۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره سیدکاظم میرغنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره بشیر انیسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره محمد وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره ماکان عیدی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره علی پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597238
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای سیدکاظم میرغنی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای علی پایداری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مهدی قدیری کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا، به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584631
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدکاظم میرغنی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای غلامرضا خرم کندری کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اصغر اله قلی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557309
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای طالب تاکماکلی به شماره فراگیر xxxxxx۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فاتح تاکماکلی به شماره فراگیر xxxxxx۳۴ به نمایندگی شرکت اوغور سوغوتما ماکینالاری صنایع و تجارت آنونیم شرکتی به شماره فراگیر xxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جان الماجی اوغلو به شماره فراگیر xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت هر دو نفر: ۱ مدیرعامل و ۲ رئیس هیئت مدیره به اتفالق یکی از دو نفر: ۱ آقای فاتح تاکماکلی یا ۲ آقای طالب تاکماکلی به همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و روز مره شرکت با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557859
آگهی تغییرات شرکت پترو پاک مشرق زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۶۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم اکرم رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پیمان طرب خواه به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529824
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید سبزی صومعه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی قدیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)، برای به مدت دو سال تعیین گردیدند کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا، به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511699
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردید: ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره. ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13449985
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید کاظم میر غنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و میثم مختاریانی کندری (خارج از هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای ثابت دو نفر ازسه نفر اعضای هیأت مدیره (رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس هیأت مدیره، عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374410
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx به xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء بشرح ذیل میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298443
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای طالب تاکماکلی به شماره فراگیر xxxxxx۳۱ وآقای فاتح تاکماکلی به شماره فراگیر xxxxxx۳۴ به نمایندگی شرکت اوغور سوغوتما ماکینالاری صنایع و تجارت آنونیم شرکتی به شماره فراگیر xxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298484
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای طالب تاکماکلی به شماره فراگیر xxxxxx۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فاتح تاکماکلی به شماره فراگیر xxxxxx۳۴ به نمایندگی شرکت اوغور سوغوتما ماکینالاری صنایع و تجارت آنونیم شرکتی به شماره فراگیر xxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهمت علی کورشون به شماره فراگیر xxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا و هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت هر دو نفر: ۱ مدیرعامل و ۲ رئیس هیئت مدیره به اتفالق یکی از دو نفر: ۱ آقای فاتح تاکماکلی یا ۲ آقای طالب تاکماکلی به همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و روز مره شرکت با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238245
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهاب آرته ایرانیان درتاریخ ۱۳/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه فعالیتها و پروژه‌های عمرانی، پیمانکاری، تجاری، خدماتی، امور ساختمانی، آماده سازی زمین، تخریب و ساخت و ساز ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی یا غیره از پی تا بام، ساخت و ساز و گسترش واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی، تفریحی و سایر کاربری‌ها پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز، مشاوره و اجرای پروژه‌های ساختمانی به صورت مشارکتی، مباشرتی و امانی و نیز شهرک سازی، بلند مرتبه سازی، انبوه سازی، انجام کلیه خدمات نقشه برداری، محوطه سازی و اجرای فضای سبز کلیه اماکن و انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری و مقاطعه کاری و واگذاری واحدهای احداثی، جذب سرمایه‌های اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت مدنی در ساخت و ساز یا توسعه و تکمیل پروژه‌ها فعالیتهای سود آور اقتصادی مرتبط با موضوع اصلی شرکت اعم از: تولید قطعات ساختمانی، صنعتی سازی، ایجاد واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و بهره برداری از آنها و ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی، مدیریت، اجرا، پیمانکاری، نظارت بر اجرا و عملیات بازرگانی و خرید و فروش مرتبط در داخل و خارج از کشور و تهیه و تولید مصالح و لوازم ساختمانی و خرید ماشین آلات ساختمانی از داخل یا خارج و یا ایجاد کارخانه به منظور تولید مصالح مورد نیاز مصرفی یا فروش مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی (اعم از سرمایه گذاری مستقیم، تأسیس شرکت و خرید و فروش سهام برای شرکت)، انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و تجاری شامل: خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی داخلی و خارجی بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی و خصوصی داخلی و خارجی و بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت تهیه زمین اعم از خرید یا اجاره جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری، انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر زیبا میدان کودک کوچه معین پلاک ۳ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx / xxx۷ / ۱ / ۷۵ مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه جنت آباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بشیر انیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ماکان عیدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد عادی و مکاتبات اداری و نیز امضاء اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه اوراق بانکی، چک‌ها و سفته‌ها و بروات و نیز کلیه عقود و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190607
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۱ ریال افزایش داد. سیدکاظم میرغنی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال افزایش داد. محمد مختاریانی کندری به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش داد. علی پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000862
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدهادی نبوی وشاره بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) و آقای محمد مختاریانی کندری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هئیت مدیره وآقای ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید کاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ء ۲ نفر از ۳ (۱ - آقای ابوالفضل پایداری ۲ - آقای سید کاظم میرغنی ۳ - آقای محمد مختاریانی کندری) متفقا «همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا ء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000882
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱، سیدکاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای محمد مختاریانی کندری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977057
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیات مدیره آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای حسین پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء آقای ایوب پایداری رئیس هیات مدیره وآقای ابوالفضل پایداری عضو هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977063
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال به شرح ذیل تعیین گردیدند: - آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل ورئیس هیات مدیره. - آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971161
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری با دریافت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک از آنان بشرح ذیل است: آقای ابوالفضل پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدکاظم میرغنی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مختاریانی کندری به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی پایداری به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928582
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال آقای سیدکاظم میر غنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای علی پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925942
آگهی تغییرات شرکت پترو پاک مشرق زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۶۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکرم رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید کاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و حق امضاء کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا ء مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925945
آگهی تغییرات شرکت پترو پاک مشرق زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۶۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدکاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و اکرم رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916820
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر اله قلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) و ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر شریفی صدر بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلام رضا خرم کندری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر است. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تجاری و مکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل منفردا " همراه بامهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894245
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی اصغر شریفی صدر بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضاخرم کندری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807729
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱، سیدکاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و سیدهادی نبوی وشاره بشماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807746
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید هادی نبوی وشاره بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید کاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ء ۲ نفر از ۳ (۱ - سیدهادی نبوی وشاره ۲ - ابوالفضل پایداری ۳ - سیدکاظم میرغنی) متفقا «همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا ء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802313
آگهی تغییرات شرکت زرین بوکاء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی: xxxxxxxxx۱، سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ و اکرم رمضانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802339
آگهی تغییرات شرکت زرین بوکاء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا جعفری بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هئیت مدیره) و ابوالفضل پایداری بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید کاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هئیت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ء ۲ نفر از ۳ (رضا جعفری ابوالفضل پایداری سیدکاظم میرغنی) متفقا «همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا ء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777663
آگهی تغییرات شرکت غذا فرآور پنگوئن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱، سیدکاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و اکرم رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777717
آگهی تغییرات شرکت غذا فرآور پنگوئن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید کاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکرم رمضانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید مبارک زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و حق امضاعقود اسلامی با امضا ء (دونفر از سه نفر ۱ سعید مبارک زاده ۲ ابوالفضل پایداری ۳ سید کاظم میرغنی متفقا «همراه با مهر شرکت معتبر است) کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا آقای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772321
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال با تصویب کلیه اعضای مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره. آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665398
آگهی تغییرات شرکت تکنولند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری، بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ و آقای سیدکاظم میرغنی، بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ و خانم اکرم رمضانی، بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665403
آگهی تغییرات شرکت تکنولند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم اکرم رمضانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سهرابی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا: (دو نفر از سه نفر ۱ آقای ناصر سهرابی ۲ آقای ابوالفضل پایداری ۳ آقای سیدکاظم میرغنی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است). حق امضاء کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا آقای مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654446
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هئیت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مختاریانی کندری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با ۲ امضا از ۳ امضاء (۱ - مدیرعامل ۲ - رئیس هئیت مدیره ۳ - نایب رئیس هئیت مدیره) متفقا «همراه بامهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا» همراه با مهرشرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341250
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۳۲۹۰۴ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری با دریافت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. آقای سیدکاظم میرغنی با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک از آنان بشرح ذیل است: آقای ابوالفضل پایداری کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدکاظم میرغنی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مختاریانی کندری کد ملیxxxxxxxxx۹ دارایxxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی پایدار کندرودی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارایxxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312979
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۵۷۴۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. ـ آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حسین پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء آقای ایوب پایداری رئیس هیئت مدیره وآقای ابوالفضل پایداری عضو هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312988
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۵۴۰۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره. آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248383
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ و سعید سبزی صومعه بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ مجتبی نجفی بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی وخانم ندا سلحشور کیا بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248391
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی قدیری، بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید کاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید سبزی صومعه بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ حق امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء: (دو نفر از سه نفر: ۱ ـ آقای مهدی قدیری ۲ ـ آقای ابوالفضل پایداری کندرودی ۳ ـ آقای سیدکاظم میرغنی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است).حق امضاء کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12222923
آگهی تغییرات شرکت سایپا خمین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۳۵۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره به جای آقای مرتضی احمدی علویجه کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدکاظم میرغنی کد ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به جای آقای حسن احدزاده کد ملی xxxxxxxxx۳و خانم اکرم رمضانی کد ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای بهروز حمزه زاده کد ملی xxxxxxxxx۳و خانم سمیرا رضادوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا و سهامداران برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749530
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هئیت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید . بند (ز)از ماده ۱۴ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید : هیئت مدیره یکنفر را از بین خود یا خارج بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات او را تعیین می کند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها با امضا دو نفر از سه نفر آقایان مهدی قدیری ش م xxxxxxxxx۷ ابوالفضل پایداری کندرودی ش مxxxxxxxxx۱ وسیدکاظم میرغنی ش مxxxxxxxxx۹ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.حق امضاعقود اسلامی و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749533
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی قدیری بشماره ملی : xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج ازاعضای هئیت مدیره) و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی : xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید کاظم میرغنی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید سبزی صومعه بشماره ملی : xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هئیت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. حق امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها با امضا دو نفر از سه نفر آقای مهدی قدیری آقای ابوالفضل پایداری وآقای سیدکاظم میرغنی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است حق امضاعقود اسلامی و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا آقای مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749541
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی : xxxxxxxxx۱ سیدکاظم میرغنی بشماره ملی : xxxxxxxxx۹ و سعید سبزی صومعه بشماره ملی : xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند . آقای مجتبی نجفی بشماره ملی : xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی وخانم ندا سلحشور کیا بشماره ملی : xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703373
آگهی تغییرات شرکت کالا تجارت ایرانیان پدرام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ و سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ و خانم اکرم رمضانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. خانم قاسم نیکزاد بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی وآقای سعید مبارک زاده بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703380
آگهی تغییرات شرکت کالا تجارت ایرانیان پدرام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هئیت مدیره خانم اکرم رمضانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هئیت مدیره، آقای ناصر سهرابی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هئیت مدیره) انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای دو نفر از سه نفر: ۱( ـ آقایان ابوالفضل پایداری کندرودی و۲ ـ سید کاظم میرغنی و ۳ ـ ناصر سهرابی) متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل " همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665292
آگهی تغییرات شرکت رهاب ساخت ماهان بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۳۲۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۱۵۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسینعلی مرادی جعفری ش م xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال و آقای امیرمرشدی زاده ش مxxxxxxxxx۷ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکاء خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه سایر شرکا به این شرح میباشد: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی ش م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای سید کاظم میرغنی ش م xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638665
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهمت علی کورشون به شماره هویت ملی xxxxxxxxx۲۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره طالب تاکماکلی به شماره هویت ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت اوغور سوغوتما ماکینا لاری صنایع و تجارت آنونیم به نمایندگی فاتح تاکماکلی به شماره هویت ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها (با امضای ثابت هر دو نفر: ۱ـ مدیرعامل و ۲ـ رئیس هئیت مدیره به اتفاق یکی از دو: ۱ـ آقای فاتح تاکماکلی یا ۲ـ آقای طالب تاکماکلی) بهمراه مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و روزمره شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636114
آگهی تغییرات شرکت رهاب ساخت ماهان بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۳۲۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۱۵۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/ ۳/ ۹۴ بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای جهانگیر رستم زاده ش م xxxxxxxxx۰بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای ابوالفضل پایداری کندرودی ش م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیدکاظم میرغنی ش م xxxxxxxxx۹بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای قربانعلی مناعی تلخاب ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) کلیه اسناد و مدارک تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات و اوراق بهادار و قراردادها با امضای جهانگیررستم زاده یا سیدکاظم میرغنی یا ابوالفضل پایداری کندرودی(۲ نفر از ۳ نفر) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634495
آگهی تغییرات شرکت رهاب ساخت ماهان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۳۲۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۱۵۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای ابوالفضل پایداری کندرودی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال و آقای سید کاظم میرغنی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سایرشرکا پس از افزایش سرمایه به این شرح است: حسینعلی مرادی جعفری ش م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و امیر مرشدی زاده ش م xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آدرس شرکت به: تهران شهران میدان الغدیر خیابان مخابرات کوچه رز بن بست حامد پلاک۲۴ ط۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588574
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردید: ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره. ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره علی پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588575
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۵۵۳۳۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیات مدیره و ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل و حسین پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی پایداری کندرودی به شماره شناسنامه xxx۶ به شماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576768
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای سعید سبزی صومعه بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای سید شهرام بصام بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: ـ شرکت اوغور سوغوتما ماکینا لاری صنایع و تجارت آنونیم بنمایندگی آقای فاتح تاکماکلی بشماره هویت ملی:xxxxxxxxx۳۲ ـ آقای ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ ـ آقای طالب تاکماکلی بشماره هویت ملی: xxxxxxxxx۴۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534635
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر اله قلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و علی اصغر شریفی صدر بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و غلامرضا خرم کندری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضاء اوراق و اسناد تجاری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل می باشد. سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و سعید سبزی صومعه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443780
آگهی تغییرات شرکت پلیمر فراور پنگوئن شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکرم رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مبارک زاده بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند.
حق امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها با امضا: (دو نفر از سه نفر ۱ـ آقای سعید مبارک زاده ۲ـ آقای ابوالفضل پایداری ۳ـ آقای سیدکاظم میرغنی متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است). حق امضا عقود اسلامی و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا آقای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373587
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید سبزی صومعه بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای سید شهرام بصام بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شرکت اوغور سوغوتما ماکینا لاری تکستیل سریگرافی باسگی معدن و مرمر صنایع و تجارت آنونیم بنمایندگی آقای فاتح تاکماکلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳۲:
آقای ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
آقای طالب تاکماکلی بشماره ملی xxxxxxxxx۴۰
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373588
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید کاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای طالب تاک ـ ماکل ـ ی شماره هویت ملی xxxxxxxxx۴۰: بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فاتح تاکماکلی نماینده شرکت اوغور سوغوتما ماکینا لاری تکستیل سریگرافی باسگی معدن و مرمر صنایع و تجارت آنونیم بشماره هویت ملی: xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از دو نفر آقایان فاتح تاکماکلی یا طالب تاکماکلی بهمراه مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و روزمره شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230964
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ایوب پایداری شماره xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل پایداری کندرودی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین پایداری کندرودی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی پایداری کندرودی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ب سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205489
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند:
آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان حسابرس و آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021306
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید کاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای قربانعلی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید شهرام بصام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای غلامرضا خرم کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۳. در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021307
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید شهرام بصام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا خرم کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید شهرام بصام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940218
آگهی تأسیس شرکت طبیعت سبز میهن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات و مناقصات اعم از دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، ارائه طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرا پروژه های عمرانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های خدماتی با ارگانهای خصوصی و دولتی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
ایران تهران اسلامشهر ایرانشهر کوچه ششم پ ۸۹ کدپستی xxxxxxxxx۴.
شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ محمد مختاریانی کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت مدیرعامل
۲ـ۵ ـ سید کاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منتفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9854623
آگهی تأسیس شرکت طبیعت سبز میهن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات و مناقصات اعم از دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی، ارائه طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرا پروژه‌های عمرانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه‌های خدماتی با ارگانهای خصوصی و دولتی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

ایران تهران اسلامشهر ایرانشهر کوچه ششم پ ۸۹ کدپستی xxxxxxxxx۴.

شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ محمد مختاریانی‌کندری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت مدیرعامل

۲ـ۵ ـ سید کاظم میرغنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منتفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912068
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید کاظم میرغنی به کدملی xxxxxxxxx۹ و ابوالفضل پایداری کندرودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی پایداری کندرودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید سبزی صومعه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بند ز ماده ۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه تغییر ماده مربوطه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۱ ابوالفضل پایداری کندرودی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید کاظم میرغنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سعید سبزی صومعه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856265
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید کاظم میرغنی به کدملی xxxxxxxxx۹ و ابوالفضل پایداری‌کندرودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی پایداری‌کندرودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید سبزی‌صومعه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بند ز ماده ۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه تغییر ماده مربوطه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۸/۹۱ ابوالفضل پایداری‌کندرودی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید کاظم میرغنی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، سعید سبزی‌صومعه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696950
آگهی تغییرات شرکت پلیمر فراور پنگوئن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده و هیئتمدیره مورخ ۹/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سعید سبزیصومعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم اکرم رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۹/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابوالفضل پایداریکندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید کاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم لیلا مبارزکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۹/۵/۹۳
۳ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل پایداریکندرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئتمدیره و آقای سید کاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و خانم لیلا مبارزکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای رضا جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۹/۵/۹۳
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئتمدیره به اتفاق نائب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870694
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۷۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین پایداری‌کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی پایداری‌کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۳

۴ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین پایداری‌کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و و آقای علی پایداری‌کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677688
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهنسهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۷۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۳
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ایوب پایداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و و آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663636
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایوب پایداری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، ابوالفضل پایداری کندرودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی پایداری کندرودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633925
آگهی تأسیس شرکت پلیمر فراور پنگوئن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش, صادرات و واردات انواع محصولات پلیمری و سلولزی , تولید انواع قطعات پلاستیکی و سلولزی جهت یخچالهای فروشگاهی, خانگی , ظروف پلاستیکی و بسته بندی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران جنت آباد خیابان شهید عسگری پلاک۹۰ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۹۶ مورخ۰۹/۰۳/xxx۱ نزد بانک صادرات شعبه فردوسی۳ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای سید کاظم میرغنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم لیلا مبارز کندری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای رضا جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک , سفته, بروات, عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای سعید سبزی صومعه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم اکرم رمضانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712705
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۷۰۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: مجتبی نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و ندا سلحشور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید کاظم میرغنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و ابوالفضل کندرودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی پایداری کندرودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید سبزی صومعه به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ ابوالفضل پایداری کندرودی بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید سبزی صومعه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید کاظم میرغنی بسمت مدیرعامل تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605453
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: مجتبی نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و ندا سلحشور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید کاظم میرغنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و ابوالفضل کندرودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی پایداری‌کندرودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید سبزی‌صومعه به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ ابوالفضل پایداری‌کندرودی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید سبزی‌صومعه بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید کاظم میرغنی بسمت مدیرعامل تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.‌

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613396
آگهی تأسیس شرکت لبنیات و بستنی مگنوم آریا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید، توزیع و پخش انواع فرآورده های لبنی و بستنی و کلیه محصولات مشتق از لبنیات از قبیل پنیر، ماست، دوغ، خامه کره و بطور کلی هر نوع فرآورده های لبنی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات و اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جنت آباد ـ بالاتر از همت ـ خیابان شهید عسگری ـ پلاک ۹۰ ـ طبقه ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم اکرم رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم اکرم رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620456
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید کاظم میرغنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای قربانعلی باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای علی اصغر شریفی صدر به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سید شهرام بصام به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای غلامرضا خرم کندری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای رضا خرم کندری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۷/۴/۹۳.
در تاریخ۱۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620475
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر شریفی صدر به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید شهرام بصام به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا خرم کندری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا خرم کندری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید شهرام بصام به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104520
آگهی تأسیس شرکت لبنیات و بستنی مگنوم آریا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید، توزیع و پخش انواع فرآورده‌های لبنی و بستنی و کلیه محصولات مشتق از لبنیات از قبیل پنیر، ماست، دوغ، خامه کره و بطور کلی هر نوع فرآورده‌های لبنی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران جنت آباد بالاتر از همت خیابان شهید عسگری پلاک ۹۰ طبقه ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم اکرم رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ۵ خانم اکرم رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478050
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر شریفی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید شهرام بصام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا خرم کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا خرم کندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید شهرام بصام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321654
آگهی تاسیس شرکت صنایع برودتی اوغور آریا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود. ۱ موضوع شرکت: تولید خرید و فروش انواع سیستمهای برودتی پشتیبانی فنی و ارائه خدمات پس از فروش محصولات فوق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص سیستمهای برودتی اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران جنت آباد بالاتر از بزرگراه همت خ شهید عسگری پ ۹۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به دویست هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصدوهفتادوهشت هزار سهم با نام، تعداد بیست ودوهزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۲ مورخ ۱۸/۹/xxx۹ نزد بانک سرمایه شعبه کریمخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای طالب تاکماکلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت اوغور سوغوتما ماکینا لاری تکستیل سریگرافی باسگی معدن و مرمر صنایع و تجارت آنونیم با نمایندگی آقای فاتح تاکماکلی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از دو نفر آقای فاتح تاکماکلی یا آقای طالب تاکماکلی با مهر شرکت معتبر است و حق امضای اوراق و مکاتبات عادی و روزمره شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای سعید سبزی صومعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای سیدشهرام بصام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696844
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۰۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۰۷/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایوب پایداری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای حسین پایداری‌کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای علی پایداری‌کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۱۷/۰۷/xxx۱.

۲‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایوب پایداری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین پایداری‌کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی پایداری‌کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۳‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک‌‌ بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۳/۰۸/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10941844
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید کاظم میرغنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای قربانعلی باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای علی‌اصغر شریفی‌صدر به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سید شهرام بصام به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای غلامرضا خرم‌کندری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای رضا خرم‌کندری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۷/۴/۹۳.

در تاریخ۱۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11628447
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایوب پایداری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، ابوالفضل پایداری‌کندرودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علی پایداری‌کندرودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11714174
آگهی تغییرات شرکت پلیمر فراور پنگوئن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سعید سبزی صومعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم اکرم رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید کاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم لیلا مبارزکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۹/۵/۹۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید کاظم میرغنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم لیلا مبارزکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۹/۵/۹۳

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11751144
آگهی تأسیس شرکت پلیمر فراور پنگوئن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش, صادرات و واردات انواع محصولات پلیمری و سلولزی , تولید انواع قطعات پلاستیکی و سلولزی جهت یخچالهای فروشگاهی, خانگی , ظروف پلاستیکی و بسته‌بندی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران جنت‌آباد خیابان شهید عسگری پلاک۹۰ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۹۶ مورخ۰۹/۰۳/xxx۱ نزد بانک صادرات شعبه فردوسی۳ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سید کاظم میرغنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم لیلا مبارز‌کندری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای رضا جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک , سفته, بروات, عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای سعید سبزی‌صومعه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم اکرم‌ رمضانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات