ابوالفضل مغربی

آقای ابوالفضل مغربی

کد ملی 094655xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

شرکت های ابوالفضل مغربی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابوالفضل مغربی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14040348
آگهی تغییرات بین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد مروج به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفضل مغربی به کدملی xxxxxxxxx۷ خانم مریم موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۹ خانم نجمه غلامی به کدملی xxxxxxxxx۳ خانم فاطمه عیدی قله زو به کدملی xxxxxxxxx۵ خانم الهام السادت ضیائی هاشمیان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای هادی گلزاری به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم ستاره خوش نوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ خانم سارا نیازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040357
آگهی تغییرات بین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مغربی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مریم موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۹ خانم نجمه غلامی به کدملی xxxxxxxxx۳ خانم فاطمه عیدی قله زو به کدملی xxxxxxxxx۵ خانم الهام السادت ضیائی هاشمیان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای هادی گلزاری به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم ستاره خوش نوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ خانم سارا نیازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997561
آگهی تغییرات بهار مهر زیبال موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۱۰۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جواد مروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فرخ طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل مغربی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) ۲ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور و رسمی و بانکی با امضاء منفردرئیس هیئت مدیره موسسه به همراه مهر موسسه معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966887
آگهی تغییرات بهار مهر ارمغان سبز والاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۱۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موارد ذیل به موضوع موسسه الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: مطالعه، مشاوره، طراحی در زمینه انواع محصولات غذایی و آشامیدنی و آب معدنی و نوشابه‌های غیرالکلی، محصولات خشکبار غذائی، نوشیدنیهای مجاز غیرالکلی، و انواع بطری پت و محصولات بسته بندی و انواع درپوش و سرپوشهای پلاستیکی و انواع مواد غذایی و غیرغذایی تولید انواع محصولات غذایی و آشامیدنی و آب معدنی و نوشابه‌های غیرالکلی، محصولات خشکبار غذائی، نوشیدنیهای مجاز غیرالکلی، و انواع بطری پت و محصولات بسته بندی و انواع درپوش و سرپوشهای پلاستیکی و انواع مواد غذایی و غیرغذایی و بسته بندی از جنس مواد پتروشیمی و مواد اولیه تولید بطری و انواع پت تهیه و تولید و توزیع و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات و مشاوره و طراحی و نصب و راه اندازی واجراء انواع مواد و صنایع غذایی و غیرغذایی و انواع ماشین آلات وابسته و انواع قالب‌های صنعتی و انواع مواد اولیه کارخانجات کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله‌ی اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ۲ خانم فرخ طلوعی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در نتیجه شرکای موسسه و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می‌باشد: آقای جواد مروج کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ آقای ابوالفضل مغربی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه ۳ خانم فرخ طلوعی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی توسعه آب ارغوان ایرانیان در تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو‌ها. رشته آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدورلیکی وتونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، وعملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب. رشته تاسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستمهای سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی.) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک. (فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی). ضمنا ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت‌های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان جنوبی شهرستان قائنات بخش مرکزی شهر قاین کوی ولیعصر کوچه سعدی ۱۲ خیابان سعدی غربی پلاک ۳۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ وشعبه شرکت به آدرس دامغان باغ عالمی کوچه فرعی ۱۵ پلاک ۳ طبقه ۰ باکدپستی xxxxxxxxx۱ افتتاح گردید. سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ نزد بانک سپه شعبه دامغان به حساب xxxxxxxxxxxx۶ بنام شرکت پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای ابوالفضل حسین زاده کلانژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل وارثی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای حسین گلزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیت مدیره و آقای سیدمحمد رضا علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم معصومه زارع نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائنات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686339
آگهی تغییرات توسعه بهارکاران هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابوالفضل مغربی کدملی xxxxxxxxx۷ - آقای جواد مروج کدملی xxxxxxxxx۱ - آقای محسن روح بخش کیانی (خارج از شرکاء) کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550596
آگهی تغییرات شرکت طرح غذای ارمغان فرنام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۸۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۴۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - خانم نجمه غلامی کدملی xxxxxxxxx۳ - آقای ابوالفضل مغربی کدملی xxxxxxxxx۷ - آقای جواد مروج کدملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491343
آگهی تغییرات بین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفضل مغربی کد ملی xxxxxxxxx۷ خانم مریم موسوی کد ملی xxxxxxxxx۸ اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی کد ملی xxxxxxxxx۹ خانم نجمه غلامی کد ملی xxxxxxxxx۳ خانم فاطمه عیدی قله زو کد ملی xxxxxxxxx۵ خانم الهام السادت ضیائی هاشمیان مقدم کد ملی xxxxxxxxx۸ خانم سمیرا عادلی پور سیرجانی کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای هادی گلزاری کد ملی xxxxxxxxx۸ خانم ستاره خوش نوری زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ خانم سارا نیازی کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491365
آگهی تغییرات بین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جواد مروج کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مغربی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی گلزاری کد ملی xxxxxxxxx۸ و خانمها الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم کد ملی xxxxxxxxx۸ و اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی کد ملی xxxxxxxxx۹ و فاطمه عیدی قله زو کد ملی xxxxxxxxx۵ و نجمه غلامی کد ملی xxxxxxxxx۳ و مریم موسوی کد ملی xxxxxxxxx۸ و سمیرا عادلی پور سیرجانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و ستاره خوش نوری زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و سارا نیازی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403840
آگهی تغییرات بین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد مروج به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفضل مغربی به کدملی xxxxxxxxx۷ خانم مریم موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۹ خانم نجمه غلامی به کدملی xxxxxxxxx۳ خانم حمیده نسائی به کدملی xxxxxxxxx۱ خانم الهام السادت ضیائی هاشمیان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم مرضیه حسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای هادی گلزاری به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم ستاره خوش نوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ خانم سارا نیازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403842
آگهی تغییرات بین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مغربی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۹ خانم نجمه غلامی به کدملی xxxxxxxxx۳ خانم حمیده نسائی به کدملی xxxxxxxxx۱ خانم الهام السادت ضیائی هاشمیان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم مرضیه حسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای هادی گلزاری به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم ستاره خوش نوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ خانم سارا نیازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327988
آگهی تغییرات شرکت توسعه سبزكاران بوكان شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۹۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابوالفضل مغربی به کد ملی xxxxxxxxx۷ - آقای جواد مروج به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303946
آگهی تغییرات توان کاران راه سبز میهن نارگون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. آقای ابوالفضل مغربی به کدملی xxxxxxxxx۷ خانم نجمه غلامی به کدملی xxxxxxxxx۷۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173434
آگهی تغییرات توسعه بهارکاران هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جواد مروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره اقای داوود نیکخواه به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم برزشی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173454
آگهی تغییرات توسعه بهارکاران هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۷۰۲۰
آگهی تغییرات موسسه توسعه بهارکاران هخامنش به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد مروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و اقای داوود نیکخواه به کد ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مریم برزشی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13166598
آگهی تغییرات توسعه نگین چشمه سبز هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای جواد مروج به کد ملی xxxxxxxxx۱ - آقای ابوالفضل مغربی به کد ملی xxxxxxxxx۷ - آقای محمد مشهدی حسینی (خارج از شرکاء) به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13166599
آگهی تغییرات توسعه نگین چشمه سبز هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مشهدی حسینی (خارج از شرکاء) به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای جواد مروج به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مغربی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدندو حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110476
آگهی تغییرات بهار مهر ارمغان سبز والاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۱۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابوالفضل مغربی کد ملی xxxxxxxxx۷ - آقای جواد مروج کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052105
آگهی تغییرات توسعه نگین چشمه سبز هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۰۶۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه نگین چشمه سبز هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای جواد مروج کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفضل مغربی کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052151
آگهی تغییرات توسعه نگین چشمه سبز هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل مغربی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وآقای جواد مروج کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدندو کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901407
آگهی تغییراتتوان کاران راه سبز میهن نارگون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901410
آگهی تغییراتتوان کاران راه سبز میهن نارگون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و آقای جواد مروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره موسسه به همراه مهر موسسه معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901414
آگهی تغییراتتوان کاران راه سبز میهن نارگون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای جواد مروج کد ملی xxxxxxxxx۱ - آقای ابوالفضل مغربی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802535
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازان آذین سایمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۲۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج کدملی و xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل مغربی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743112
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار بنای فراسان درتاریخ ۲۴/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها رشته آب: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه‌های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب رشته آب شامل سه زیر رشته می‌باشد: سازه‌های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه‌های آب و فاضلاب رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی تاسیسات و تجهیزات: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق، فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی) سیستم‌های خبر و هشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) وایستگاههای پمپاژآب و فاضلاب کوچک تجارت: کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و پخش و بسته بندی و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و اجراء انواع مواد و مصالح ساختمانی و انواع مواد غذایی و غیر غذایی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد آب و برق بلوار حافظ حافظ ۱۸ پلاک ۶۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد که کل مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶۸ مورخ ۳/۱۲/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه میدان طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نجمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736960
آگهی تغییرات شرکت پایدار سازه دستاورد ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۶۳۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و آقای جواد مروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736965
آگهی تغییرات شرکت پایدار سازه دستاورد ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۶۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای جواد مروج به کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفضل مغربی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723259
آگهی تغییراتبین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل میباشد. آقای جواد مروج به کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفضل مغربی به کد ملی xxxxxxxxx۷ خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به کد ملی xxxxxxxxx۲ خانم مریم موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ خانم نجمه غلامی به کد ملی xxxxxxxxx۳ خانم حمیده نسائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ خانم الهام السادت ضیائی هاشمیان مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۸ خانم سپیده محمد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ خانم مرضیه حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702568
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار بنای هخامنش در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته آب: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه‌های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب. رشته آب شامل سه زیر رشته می‌باشد: سازه‌های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه‌های آب و فاضلاب رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی. تاسیسات و تجهیزات: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق، فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی) سیستم‌های خبر و هشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) وایستگاههای پمپاژآب و فاضلاب کوچک. تجارت: کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العملکاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم. تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و پخش و بسته بندی و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و اجراء انواع مواد و مصالح ساختمانی و انواع مواد غذایی و غیرغذایی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد: هاشمیه پردیس، خیابان ۲۲ بهمن، بهمن ۲۲/۴ پلاک ۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۸ مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه میدان طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم موسوی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وابوالفضل مغربی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. نجمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه حمایت جهت درج اگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688544
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی شرکتهای صنایع غذایی جام عسل ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۳۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای احسان جعفری به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفضل مغربی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم مریم موسوی به سمت بازرس اصلی به کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم فرخ طلوعی به سمت بازرس علی البدل به کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688551
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی شرکتهای صنایع غذایی جام عسل ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۳۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681521
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار فراسان اقلیما در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها رشته آب: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه‌های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب رشته آب شامل سه زیر رشته می‌باشد: سازه‌های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه‌های آب و فاضلاب رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی تاسیسات و تجهیزات: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق، فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی) سیستم‌های خبر و هشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) وایستگاههای پمپاژآب و فاضلاب کوچک تجارت: کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و پخش و بسته بندی و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و اجراء انواع مواد و مصالح ساختمانی و انواع مواد غذایی و غیرغذایی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوار شهید فکوری فکوری ۶۶ حق شناس ۱۰ پلاک ۷۸ طبقه یک کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که کل مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۸ ۹ مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه فلکه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: نجمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و الهام السادات ضیایی هاشمیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سایمان مهر آفاق در تاریخ ۲۸/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها ـ رشته آب:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب، رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد:سازه های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی ـتهیه و تولید و توزیع و پخش و خرید و فروش و بسته بندی و صادرات و واردات انواع مواد غذایی و غیرغذایی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد:هاشمیه ـ پردیس، خیابان ۲۲ بهمن، بهمن ۲۲/۴ پلاک۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۸/۹ مورخ ۲۴/۸/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه فلکه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ابوالفضل مغربی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲. مریم موسوی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. نجمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535678
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سایمان مهر فرحان درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها ـ رشته آب:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد:سازه های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی ـ تهیه و تولید و توزیع و پخش و خرید و فروش و بسته بندی و صادرات و واردات انواع مواد غذایی و غیر غذایی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوارشهید فکوری ـ فکوری۶۶ حق شناس ۱۰ پلاک۷۸ طبقه یک ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۸ ـ ۹ مورخ ۲۳/۸/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه فلکه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: نجمه غلامی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مریم موسوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ که برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506793
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سایمان مهر اورنگ درتاریخ ۰۳/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها ـ رشته آب:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد:سازه های دریایی، سدسازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی ـ تهیه و تولید و توزیع و پخش و خرید و فروش و بسته بندی و صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ آب و برق ـ بلوار حافظ ـ حافظ ۱۸ ـ پلاک ۶۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که کل مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۸ ـ ۹ مورخ ۳/۸/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه میدان طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ابوالفضل مغربی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نجمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469702
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سازان آرتا سپنتا در تاریخ ۱۳/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها ـ رشته آب:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد:سازه های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی ـ تهیه و تولید و توزیع و پخش و خرید و فروش و بسته بندی و صادرات و واردات انواع مواد غذایی و غیرغذایی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد: بلوار لادن ـ بین لادن ۷ و ۹ ـ پلاک۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می باشد که کل مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۸ ـ ۹ مورخ ۳/۸/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالفضل مغربی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نجمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438344
آگهی تغییرات شرکت جهان سايه گستر اكباتان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۴۱۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱خانم مریم موسوی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابوالفضل مغربی کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327870
آگهی تغییرات شرکت بین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۱۵۷۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جواد مروج به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ وخانمها الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و حمیده نسائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و نجمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مریم موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و سباء اسماعیل زاده فارمدبه شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره موسسه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327885
آگهی تغییرات شرکت بین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۱۵۷۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جواد مروج به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانمها الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و حمیده نسائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و نجمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مریم موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و سباء اسماعیل زاده فارمدبه شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره موسسه انتخاب گردیدندو کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128161
آگهی تغییرات شرکت آب و خاک هیرسا (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۱۲۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۵۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ برابر صلح نامه شماره xxx۷۹ مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ دفترخانه xxx مشهد، آقای جواد مروج بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل مغربی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم نجمه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تمام سهم الشرکه خود را به آقایان میلاد بابا علی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و حامد حقیقت خراعی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و احسان سالخورده حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانمها ریحانه حقیقت خزاعی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و انسیه رحمانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ انتقال نمودند و از شرکت خارج گردیدند. ۲ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هیات مدیره شرکت مرکب از ۳ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب میشوند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450307
آگهی تغییرات شرکت کوشا کار عمران مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۹۰۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۱۳/۲/۹۳ تغییرات زیر بعمل آمد:
۱ـ با توجه به خروج کامل اعضاء و سهامداران قبلی از شرکت آقای هاشم اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۷، خانم معصومه سادات مهاجری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مهسا سادات مهاجری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب که آقای هاشم اسماعیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، معصومه سادات مهاجری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهسا سادات مهاجری بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای منفرد آقای هاشم اسماعیلی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ خانمها محبوبه سادات افضلیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مغربی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد و املاک سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341477
آگهی تاسیس شرکت توسعه پیمان جهان اقلیما (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/۹۲ تحت شماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی اجرای پیاده روها ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برای هرکدام از موارد قید شده که نیاز به اخذ مجوز داشته باشد لذا ثبت موارد مندرج در موضوع شرکت مجوزی برای فعالیت شرکت نمیباشد.
۲ـ موسسین شرکت:
آقایان ابوالفضل مغربی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) جواد مروج (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و خانم آتنا حسن پور (شماره ملی xxxxxxxxx۹)
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
خراسان جنوبی ـ فردوس ـ چهارراه جانبازان ـ جانبازان ۱۴ ـ پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد که تماما نقدی و پرداخت شده است.
۵ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند:
آقای ابوالفضل مغربی و خانم آتنا حسن پور به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که آقای ابوالفضل مغربی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم آتنا حسن پور بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ میزان سهم شرکه هریک از شرکاء:
ابوالفضل مغربی xxx/۱ ریال سهم الشرکه و خانم آتنا حسن پور دارای xxx/۱ ریال سهم الشرکه و آقای جواد مروج دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
۷ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد.
۸ـ اساسنامه شرکت در ۲۷ ماده و ۱ تبصره به تصویب رسیده است.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات