بابک جهان آرا

آقای بابک جهان آرا

کد ملی 094286xxxx
گراف ارتباطات
34
شرکت‌ها
77
آگهی‌ها

شرکت های بابک جهان آرا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بابک جهان آرا دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تجهیز توس جاودان
تجهیز توس جاودان
نایب رییس هییت مدیره
جاودان کادوس ری
جاودان کادوس ری
منشی هییت مدیره
گروه مالی دانایان پارس
گروه مالی دانایان پارس
پیشتازان بیسان رایانه
پیشتازان بیسان رایانه
بازرس اصلی
حقوقی اشارت
حقوقی اشارت
پارس سرمایه هم افزا دانا
پارس سرمایه هم افزا دانا
عضو هییت مدیره
بانک آینده
بانک آینده
عضو هییت مدیره
خدمات فولاد نوین جاودان
خدمات فولاد نوین جاودان
نایب رییس هییت مدیره
خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد
خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد
نایب رییس هییت مدیره
مسکن سازان بهشت پویا
مسکن سازان بهشت پویا
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان
عضو هییت مدیره
بین المللی مشاوره مدیریتی خرد پایه
بین المللی مشاوره مدیریتی خرد پایه
پویا تجارت فریاب
پویا تجارت فریاب
سرمایه گذاری دانایان پارس
سرمایه گذاری دانایان پارس
عضو هییت مدیره
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
عضو هییت مدیره
توسعه رویان شهر باد
توسعه رویان شهر باد
نایب رییس هییت مدیره
صنایع کشاورزی و کود زنجان
صنایع کشاورزی و کود زنجان
عضو هییت مدیره
پروژه های صنعتی ایران
پروژه های صنعتی ایران
نایب رییس هییت مدیره
بازتاب سهام توس
بازتاب سهام توس
صبا برق اشتهارد
صبا برق اشتهارد
رییس هییت مدیره
سرمایه آب خاک توسعه
سرمایه آب خاک توسعه
نایب رییس هییت مدیره
نیک پردازش زنگان
نیک پردازش زنگان
نایب رییس هییت مدیره
مدیریت و مشاوره طرفه دستان
مدیریت و مشاوره طرفه دستان
مدیریت سرمایه آسای دانا
مدیریت سرمایه آسای دانا
رییس هییت مدیره
مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا
مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا
توسعه کسب و کار هیوا
توسعه کسب و کار هیوا
توسعه کسب و کار مهستان
توسعه کسب و کار مهستان
نایب رییس هییت مدیره
گروه مدیریت سرمایه تابان
گروه مدیریت سرمایه تابان
رییس هییت مدیره
آسان سرمایه پویای دانا
آسان سرمایه پویای دانا
رییس هییت مدیره
توسعه کسب و کار ونداد
توسعه کسب و کار ونداد
گروه مدیریت و سرمایه ساتیا
گروه مدیریت و سرمایه ساتیا
نایب رییس هییت مدیره
پارس بتن ماهان
پارس بتن ماهان
طرح و ساخت المان
طرح و ساخت المان
صرافی بابک جهان آرا و شرکاء
صرافی بابک جهان آرا و شرکاء

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14765635
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ خانم فاطمه نسبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی خانم زهرا سرفرازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ کلیة اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه های اداری شرکت نیز با امضای منفرد رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765644
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ خانم فاطمه نسبی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14621286
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای مسعود مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی خانم الهام جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14607169
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار ونداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۸۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۷۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14595569
آگهی تغییرات شرکت بین المللی مشاوره مدیریتی خرد پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۴۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین عبده تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای نامدار افروغ به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای ساسان مظاهری به کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از هیئت مدیره ) به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14595580
آگهی تغییرات شرکت بین المللی مشاوره مدیریتی خرد پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای حسین عبده تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۴ آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14562975
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تضامنی صرافی بابک جهان آرا و شرکاء درتاریخ ۲۵/۰۱/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : فعالیت صرافی شامل ؛ خرید و فروش نقدی ارز ، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می‌باشد . بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، شهرک قدس ( غرب ) - درختی ، خیابان گلبرگ دوم غربی ، خیابان بهارستان ، پلاک - ۱۱ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای نامدار افروغ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدامیر صفوی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای نامدار افروغ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدامیر صفوی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور صرافی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر صرافی معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350963
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx۳۰,xxx مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و هر یک از آقایان بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲، رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی صدر پارس (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، محمدرضا مایلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین (سهامی خاص) و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دونفر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200716
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۳,xxx مورخه ۲۲/۵/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدمحمد جعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهرام کلانترپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مجید نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مجید برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و منصوب گردیدند. ـ امضای اسناد تعهدآور و مالی: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997261
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای سیدافضل موسوی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) به شماره‌ی ثبت xxx۳ و به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲. آقای فیض اله محمدخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سامان پلاستیک (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۷ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمدحسن کشوری راستی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت نیک پردازش زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ۴. آقای بابک جهان آرا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه تابان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵. آقای بهرنگ اسدی قره جلو با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه کسب و کار هیراد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره ۶. آقای محمدرضا مدیری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۸ انتخاب شدند. ۷. کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819541
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت المان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۹۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ونک خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی خیابان ملا صدرا پلاک xxx طبقه دوم واحد ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای دانیال جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817836
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۷ , xxx مورخ xxx/۰۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گروه مالی صدر پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای تیرداد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مایلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه هم افزا پارس امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهاب الدین شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769281
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت المان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۹۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای دانیال جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گریدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657156
آگهی تغییرات شرکت پارس بتن ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۲۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت پروژه‌های صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی هادی افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. نقی رحیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657158
آگهی تغییرات شرکت پارس بتن ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۲۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل شرکت پروژه‌های صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی هادی افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655803
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار ونداد درتاریخ ۲۲/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه‌های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی، معاملات بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل‌های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، انجام فعالیت‌های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم‌های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم‌های صنعتی، برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه‌ی گزارش‌های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت‌ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - ونک - خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی - خیابان ملا صدرا - پلاک xxx - طبقه دوم - واحد ۲۱ - کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxx۸/xxx/۹۶ مورخ ۱۲/۷/۹۶ از بانک آینده شعبه مرکزی به مبلغ xxx۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گروه مالی صدر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و به نمایندگی احمد ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655848
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مدیریت و سرمایه ساتیا درتاریخ ۲۲/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه‌های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی، معاملات بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل‌های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، انجام فعالیت‌های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم‌های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم‌های صنعتی، برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه‌ی گزارش‌های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت‌ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی خیابان ملا صدرا پلاک xxx طبقه دوم واحد ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۶/ xxx/ ۹۶ مورخ ۱۵/ ۷/ xxx۶ بانک آینده شعبه مرکزی تماما پرداخت گردیده است. اولین مدیران: گروه مالی صدر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و به نمایندگی مجید محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نقی رحیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل وآقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609860
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی سیدافضل موسوی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی حسین مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت طرح و ساخت المان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی رضا درستی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی احمد ساعی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان، با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کسب و کار آژند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت دزمند آرت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای رضا جلالی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت تاوریژ آلتون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای قنبر آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب ایشان، با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532292
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۹ / xxx مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کانسرام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام کلانترپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح ماده ۳۹ اساسنامه تعیین نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529734
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دزمند آرت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای قنبر آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت تاوریژ آلتون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای احمد ساعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ب سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه کسب و کار آژند (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احمد ساعی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520396
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسان سرمایه پویای دانا در تاریخ ۲۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برگزاری همایش و سمینار، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها، مشاوره سیستم‌های حسابداری و حسابرسی، مشاوره مدیریت، مشاوره تجدید ساختار، انجام امور مالی و مالیاتی شرکتها، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و موسسات مالی و اقتصادی و پروژه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از خصوصی و دولتی و بین المللی، احداث کارخانه، انجام طراحی، محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سند بلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه‌های فلزی، بازسازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، اینترنت و انترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات ای تی، سیستم‌های ارتباطی و سوئیچینگ و کابلهای ارتباطی مربوطه، طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه‌ای سفارش مشتری (غیرفرهنگی و غیرهنری)، فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه‌ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای سفارش مشتری (غیرفرهنگی و غیرهنری)، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه تهیه و تولید و ارائه سیستم‌های رایانه‌ای شخصی و فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه‌های کابلی و غیرکابلی کامپیوتری، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب و ارائه دستگاه‌های جانبی رایانه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی خیابان ملا صدرا پلاک xxx طبقه دوم واحد ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۴/۴/xxx۶ از بانک آینده شعبه مستقل مرکزی به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بابک اطروش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی امیر عسگری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل خانم سحر شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511058
آگهی تغییرات شرکت نقش گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازتاب سهام توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و رضا جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه کسب و کار مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455539
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار مهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای قنبر آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه مدیریت صدر پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای رضا جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451400
آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدامیر صفوی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414713
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار هیوا درتاریخ ۱۶/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت‌های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش واردات و صادرات و تولید کلیه محصولات از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل‌های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، بازاریابی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم‌های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم‌های صنعتی برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه‌ی گزارش‌های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت‌ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی خیابان ملا صدرا پلاک xxx طبقه دوم واحد ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد همه‌ی آن طی گواهی شماره ۶۲/xxx/۹۵ مورخه ۲۷/۱/۹۶ بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت شده_است اولین مدیران: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قنبر آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد شیرگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله‌ی اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412371
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۵۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر عسگری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، نامه‌های اداری، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413251
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۶۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سعید کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، نامه‌های اداری، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377090
آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای بهرنگ اسدی قره جلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای امیر عسگری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) تعیین گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدبران مستقل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عباسعلی منزل آبادی کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه رویان شهر باد (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مقدوری کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان حیدری کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت آکام گستر تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس نویدی کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت آکام تجارت تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر پورفتح اله (خارج از اعضاء) کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307654
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای نامدار افروغ به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا درستی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داراپلاست آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305420
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای نامدار افروغ به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت دارا پلاست آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. قنبر آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک پردازش زنگان درتاریخ ۱۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ۱ - ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی واقتصادی وسرمایه گذاری صنعتی ومعدنی شامل سرمایه گذاری درکلیه‌ی بخش‌های اقتصادی وتولیدی وجذب سرمایه گذاران خارجی وتوسعه بخش‌های صنعتی ومعدنی وکانه‌های فلزی، صادرات، واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجازبازرگانی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای خصوصا دستگاه‌های صوتی وتصویری، خانگی و قطعات متعلقه به آنها و قطعات و ابزارهای صنعتی، کشاورزی و لوازم یدکی خودرو و موادغذایی، حق العمل کاری و قبول نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی - انجام فعالیتهای مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی، طراحی، پیمانکاری، مشاوره فنی و نظارت، مشارکت در ساخت، اجاره و توزیع و فروش، ارائه مشاوره‌های فنی، اقتصادی، بازاریابی، تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی، مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و سایر اموری که به نحوی از انحاء بافعالیت فوق مرتبط باشد - خرید و فروش سهام، سرمایه گذاری و مشارکت درتشکیل انواع شرکت‌ها - انجام کلیه امور معاملاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی در چهارچوب موضوع شرکت. انجام خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در موارد سرمایه گذاری‌های جدید توسعه و تکمیل و برنامه ریزی. اخذتسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از داخلی و خارجی، انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز و هرعملیات دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجر او تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان استاد مطهری خیابان کوه نور بن بست دوم پلاک ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بابت سرمایه طی گواهی شماره xxx۹ مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی کد xxx پرداخت گردیده و مبلغ ۰ ریال در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: شرکت گروه مدیریت صدر پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای امیر عسگری مقدم کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا تجارت فریاب شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای مسعود مددی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور وبانکی اعم از چک، سفته، بروات و عقود و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت وسایرنامه‌های اداری باامضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای محمد شیرگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252666
آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و هر یک از آقایان بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲، بهرنگ اسدی قره جلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دونفر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160992
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای محمدرضا مدیری به کد ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه هم افزا پارس امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای احمد ساعی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها واوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل ودر غیاب ایشان، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره به علاوه امضای یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114530
آگهی تغییرات شرکت صبا برق اشتهارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت بین الملللی مشاوره مدیریتی خرد پایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت مدیریت سرمایه امید توس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - آقای محمدعلی شکرالهی حسن باروق به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره - آقای فریبرز شکرالهی حسن باروق به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره و خارج از سهامداران) تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره به علاوه امضای یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095850
آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرنگ اسدی قره جلو باه شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و بابک جهن آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای مسعود اکبری قرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای امیر عسگری مقدم با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر عسگری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و خارج از اعضاء هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092573
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۴/۹۷ آقای سیدافضل موسوی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای فیض الله محمدخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سامان پلاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن کشوری راستی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت نقش گستر شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بهرنگ اسدی قره جلو با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مدیری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل * حق امضاء کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056566
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای مجید محمد بیگی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای هادی افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038043
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان بهشت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه آب خاک توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و. شرکت گروه مدیریت صدر پارس (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ سمت نائب رئیس هیئت مدیره و. شرکت سرمایه هم افزا پارس امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای قنبر آقاجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و براساس اساسنامه شرکت و مصوبات هیأت مدیره و مقررات جاری کشور وظایف خود را انجام خواهند_داد. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032412
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۷ , xxx مورخ ۹/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت مدیرعامل و آقای ولی نادی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کان سرام (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را مطابق ماده ۳۹ اساسنامه تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937686
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۲/۹۵ آقای سیدافضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سپهر فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی حقانی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت اسکان راهان چاوش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت نقش گستر شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل حق امضاء: کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842241
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه هم افزا پارس امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی سید افضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره - محمدرضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت طرح و ساخت المان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بنمایندگی رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی حسین مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره حدود و اختیارات مدیرعامل را بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه شرکت تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا ی هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842267
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۰۶/۹۴ بتصویب رسید. محمد رضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت سرمایه هم افزا پارس امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ - شرکت طرح و ساخت المان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربردارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779946
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ / xxx مورخه ۱۵/۰۱/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهد آور قرار دادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و هر یک از آقایان احمد اشتیاقی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ محمد رضا امیری بهمن بیگلو با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردا گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و بابک جهان آرا با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771899
آگهی تغییرات شرکت توسعه رویان شهر باد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: محمدرضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت صدر پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه عمران راه صافات با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ رضا جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. حدود و اختیارات مدیرعامل را بر اساس ماده ۴۴ اساسنامه شرکت تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور قرار دادها و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398289
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به سمت عضوهیئت مدیره و آقای محمد رضا مدیری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به سمت عضوهیئت مدیره و آقای عباسعلی منزل آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱/۱۱/۹۵ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ وتائیدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد اشتیاقی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا امیری بهمن بیگلو با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردا گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس (سهام عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا مدیری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای بابک جهان آرا با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای بهرنگ اسدی قره جلو با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدندوکلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300637
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت فریاب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وعضوهیات مدیره آقای رضا جهان آرا باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای دانیال جهان آرا باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره کلیه اسناد، اوراق واسنادبهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادهاو عقوداسلامی باامضاءمنفرد مدیرعامل ودرغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاهمراه با مهرشرکت معتبرمی باشد و مکاتبات و نامه های اداری شرکت باامضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبرخواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300644
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت فریاب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای جدید هیات مدیره به شرح زیر برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای بابک جهان آرا باکدملی xxxxxxxxx۸ آقای رضاجهان آراباکدملی xxxxxxxxx۲ آقای دانیال جهان آراباکدملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261719
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان بهشت پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۴۸۱۶۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۳/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بابک جهان آرا به کد ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیۀ اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731168
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی مشاوره مدیریتی خرد پایه سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۴۲۸۴۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین عبده تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۴ بابک جهان ارا به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی نامدار افروغ به کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734087
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی مشاوره مدیریتی خرد پایه سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۴۲۸۴۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۴۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۸/۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین عبده تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک جهان ارا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی نامدار افروغ به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضا علوی به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677769
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت ره اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. آقای ولی نادی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای میرعمادالدین مدیر زاده طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴بنمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کان سرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی بسمت نایب بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای علی محمد یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را مطابق ماده ۳۹ اساسنامه تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660647
آگهی تغییرات شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: حسین عبده تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بهرنگ اسدی قره جلوبه کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوهیئت مدیره نامدارافروغ به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق وانساد تعهدآور بانکی با امضای متفق مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یانائب رئیس هیئت مدیره همراه بایکی ازاعضا هیئت مدیره همراه بامهرشرکت وسایر اوراق ونامه های عادی واداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635467
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان بهشت پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج معزی کد ملی: xxxxxxxxx۱ نمایندۀ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بابک جهان آرا کد ملی: xxxxxxxxx۸ نمایندۀ شرکت تأمین سرمایه نوین شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای آقا حسین نعیمی ابیانه کد ملی: xxxxxxxxx۸ نمایندۀ شرکت هم افزا پارس امین شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا مدیری همدان کد ملی: xxxxxxxxx۸ نمایندۀ شرکت سرمایه آب خاک توسعه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدتقی جنت رستمی کد ملی: xxxxxxxxx۱ نمایندۀ شرکت پارس مسکن سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدتقی جنت رستمی کد ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. ـ افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ـ عقد هر نوع قرارداد، موافقنامه، و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. ـ تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و مسائل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و مصوبات هیأت مدیره. ـ درخواست تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح های مصوب شرکت در چهارچوب هر یک از عقود مجاز ـ تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. ـ استخدام، عزل و نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسبت ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه ها و... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. ـ اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599864
آگهی تغییرات شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین عبده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهرنگ اسدی قره جلو به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هادی لاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599868
آگهی تغییرات شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند آقایان حسین عبده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴، بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸، بهرنگ اسدی قره جلو به کد ملی xxxxxxxxx۰ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ثبت xxx۲۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261508
آگهی انحلال شرکت تعاونی جاودان کادوس ری به شماره ثبت۴۲۴۸۰۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۲ تاییدیه شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۶/xxx۲اداره کل تعاون(وزارت تعاون) استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و نامدار فروغ ک م xxxxxxxxx۸ و مریم السادات شیرازی ک م xxxxxxxxx۸ و بابک جهان آرا ک م xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۶ ماه انتخاب و محل تصفیه به نشانی شهر ری خ فدائیان اسلام خ پورشه ـ پxxx کدپستی xxxxxxxxx۳ میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261214
آگهی تغییرات شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین عبده تبریزی ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرنگ اسدی قره جلو ک م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194867
آگهی تغییرات شرکت خدمات فولاد نوین جاودان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/xxx۲ آقای حسین عبده تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزار پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . آقای محمدرضا مدیری همدان با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر عسگری مقدم به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
محل شرکت به آدرس تهران خیابان ولی عصر خیابان خرسند پلاک ۷۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغیر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133272
آگهی تاسیس شرکت بانک آینده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ۱۶/۵/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۵/xxx۲از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: قبول سپرده ها ـ صدور گواهی سپرده عام و خاص ـ ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک و سایر قوانین مربوط، انجام عملیات بانکی ـ انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی ـ اجاره به شرط تملیک سلف جعاله مضاربه مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم مشارکت مدنی مزارعه مساقات خرید دین مرابحه و استصناع ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری و دایع و ... گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ـ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید کارت بدهی کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی) قبول و نگهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر) سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ... انجام وظایف قیمومیت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی ها بانک نزد شرکت ها و موسسات بیمه حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان پذیره نویسی شرکت های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها وصول مطالبات اسنادی وصول سود سهام مشتریان به حساب آن ها فروش تمبر مالیاتی و سفته.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان شهید احمدیان ـ ( پانزدهم) پلاک ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به هشت میلیارد سهمxxx/۱ریالی که تعداد هشت میلیارد سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۱/xxxxxx مورخ۲/۱۱/xxx۱نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۰ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی کد xxx۱ پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای قاسم بختیاری فر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدعلی بهزادان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای جلال رسول اف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای ناصر کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای عبداله فلاح دار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ـ آقای جلال رسول اف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضای مجاز کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانک به شرح ذیل می باشد الف): با امضای متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل ب): در غیاب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل با امضای یکی از آن ها به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره ج: ) در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت xxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857945
آگهی تغییرات شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امیرحسین فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباسعلی بیگوند بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین عبده تبریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نامدار افروغ تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین عبده تبریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای نامدار افروغ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852482
آگهی تغییرات شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۶۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ امیرحسین فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین عبده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نامدار افروغ تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسین عبده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای نامدار افروغ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل.
۶ـ کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۷/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498230
آگهی تغییرات شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ امیرحسین فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین عبده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نامدار افروغ تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین عبده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای نامدار افروغ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل. ۶ کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۷/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709249
آگهی تاسیس موسسه حقوقی کلام آخر
موسسه فوق در تاریخ۰۴/۰۶/xxx۱ تحت شمارهxxx۰۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۴/۰۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی ـ انجام وکالت در مراجع قضائی ـ اداری ـ مالی ثبتی ـ دادگاه های خانواده ـ شهرداری ها و کمیسیون های آن و بویژه کمیسیون ماده پنج ـ دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی ـ دیوان عدالت اداری ـ همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت۲ سال
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولی عصر روبروی جام جم ک خرسند پ۷۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه موسسه: ندارد.
۵ـ اولین مدیر موسسه:
۱ـ ۵ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس موسسه به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702182
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان بیسان رایانهسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۵۴۳۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۱۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن علیزاده مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ تعداد xxx۰ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بانام می باشد.
در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921835
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان بیسان رایانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۱۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای بابک جهان‌آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن علیزاده‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ تعداد xxx۰ سهم از سهام بی‌نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بانام می‌باشد.

در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659958
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر کاهش یافت و ماده ۲۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ساعی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ محمدرضا مدیری همدان به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ مصطفی ازگلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ حسین عبده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ـ بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ احمد ساعی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبده تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک جهان آرا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. محل شرکت به تهران ـ خ ولیعصر ـ روبروی جام جم ـ خ خرسند ـ پ ۷۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083646
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر کاهش یافت و ماده ۲۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ساعی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ محمدرضا مدیری همدان به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ مصطفی ازگلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ حسین عبده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ احمد ساعی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبده تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک جهان آرا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. محل شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی جام جم خ خرسند پ ۷۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612433
آگهی تأسیس شرکت تعاونی جاودان کادوس ری
شرکت فوق در تاریخ ۹/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تامین مواد اولیه کارخانجات و کارگاههای داخلی و خارجی مابقی طبق ماده ۳ اساسنامه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهر ری خ فدائیان اسلام خ شهید پورشه پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۳۱ ریال منقسم به بیست و یک سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد بیست و یک سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ ۱۶/۹/xxx۰ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهر ری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای نامدار افروغ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم مریم السادات شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای حسین عبده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۴ـ۵ ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
۵ـ۵ ـ آقای آرش آزرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضای آرش آزرمی مدیرعامل به اتفاق بابک جهان آرا منشی هیئت مدیره و در غیاب وی مریم سادات شیرازی نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود کلیه اسناد و نامه های عادی با امضای آرش آزرمی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید کاوه شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید حسین شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 386017

آگهی تاسیس شرکت تجهیز توس جاودان
با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۹/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه های عمرانی تجاری صنعتی مسکونی و ساختمانهای گردشگری و مشارکت با اشخاص و نهادها در مورد مذکور انجام فعالیتهای مجاز ساختمانی شامل آماده سازی طراحی پیمانکاری مشاوره فنی و نظارت فنی مشارکت در ساخت ارائه مشاوره های فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی و تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی مطالعات فنی و سایر اموری که به نحوی از انحا با فعالیت فوق مرتبط باشد خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز برای شرکت سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکتها صادرات و واردات و انجام کلیه امور مجاز معاملاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی در چارچوب موضوع شرکت اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی انجام عملیات مجاز دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه کردستان نبش حکیم اعظم پ ۱ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای نامدار افروغ به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221955
آگهی تاسیس شرکت تجهیز توس جاودان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی تجاری صنعتی مسکونی و ساختمانهای گردشگری و مشارکت با اشخاص و نهادها در مورد مذکور انجام فعالیتهای مجاز ساختمانی شامل آماده سازی طراحی پیمانکاری مشاوره فنی و نظارت فنی مشارکت در ساخت ارائه مشاوره‌های فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و غیر الکترونیکی و تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی مطالعات فنی و سایر اموری که به نحوی از انحا با فعالیت فوق مرتبط باشد خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز برای شرکت سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکتها صادرات و واردات و انجام کلیه امور مجاز معاملاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی در چارچوب موضوع شرکت اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی انجام عملیات مجاز دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بزرگراه کردستان نبش حکیم اعظم پ ۱ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای نامدار افروغ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11210770
آگهی تغییرات شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیرحسین فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباسعلی بیگوند بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین عبده‌تبریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بابک جهان‌آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نامدار افروغ تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین عبده‌تبریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بابک جهان‌آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای نامدار افروغ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بابک جهان‌آرا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806933
آگهی تاسیس موسسه حقوقی کلام آخر
موسسه فوق در تاریخ۰۴/۰۶/xxx۱ تحت شمارهxxx۰۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۴/۰۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی ـ انجام وکالت در مراجع قضائی ـ اداری ـ مالی ثبتی ـ دادگاه‌های خانواده ـ شهرداری‌ها و کمیسیون‌های آن و بویژه کمیسیون ماده پنج ـ دادگاه‌های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی ـ دیوان عدالت‌ اداری ـ همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین‌الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین‌المللی.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت۲ سال

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولی‌عصر روبروی جام‌جم ک خرسند پ۷۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه موسسه: ندارد.

۵ـ اولین مدیر موسسه:

۱ـ ۵ـ آقای بابک جهان‌آرا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس موسسه به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته‌ بروات و‌ قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11983376
آگهی تأسیس شرکت تعاونی جاودان کادوس ری
شرکت فوق در تاریخ ۹/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تامین مواد اولیه کارخانجات و کارگاههای داخلی و خارجی مابقی طبق ماده ۳ اساسنامه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهر ری خ فدائیان اسلام خ شهید پورشه پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۳۱ ریال منقسم به بیست و یک سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد بیست و یک سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ ۱۶/۹/xxx۰ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهر ری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای نامدار افروغ به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم مریم السادات شیرازی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای حسین عبده‌تبریزی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۴ـ۵ ـ آقای بابک جهان‌آرا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت منشی هیئت‌مدیره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

۵ـ۵ ـ آقای آرش آزرمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضای آرش آزرمی مدیرعامل به اتفاق بابک جهان‌آرا منشی هیئت‌مدیره و در غیاب وی مریم سادات شیرازی نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود کلیه اسناد و نامه‌های عادی با امضای آرش آزرمی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای سید کاوه شیرازی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای سید حسین شیرازی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000062
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۲۲۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ساعی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت عمران و توسعه فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حسن ممتحن به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه آب ـ خاک ـ توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی محمدرضا مدیری‌ همدان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه هم‌افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی مجید محمدبیگی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پارس سرمایه هم‌افزا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مهدی اخلاقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی بابک جهان‌آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مصطفی ازگلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ احمد ساعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا مدیری‌همدان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مجید محمدبیگی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات