محسن صفاجو

آقای محسن صفاجو

کد ملی 005876xxxx
گراف ارتباطات
75
شرکت‌ها
130
آگهی‌ها

شرکت های محسن صفاجو

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محسن صفاجو دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
صنایع کاغذ غرب
صنایع کاغذ غرب
بازرس علی‌البدل
تولیدی زرین دشت سفره
تولیدی زرین دشت سفره
بازرس علی‌البدل
صنایع غذائی عالیا گلستان
صنایع غذائی عالیا گلستان
بازرس علی‌البدل
پلی نار
پلی نار
بازرس علی‌البدل
کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران
کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران
بازرس علی‌البدل
پشتیبان توسعه مهر ونداد
پشتیبان توسعه مهر ونداد
بازرس علی‌البدل
پخش روز به روز مریم
پخش روز به روز مریم
بازرس علی‌البدل
پارس آوا ایرانیان
پارس آوا ایرانیان
زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی
زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی
بازرس علی‌البدل
توسعه کشت نوآوران پارس
توسعه کشت نوآوران پارس
بازرس علی‌البدل
کارگزاری رسمی بیمه حامیان پگاه آسایش
کارگزاری رسمی بیمه حامیان پگاه آسایش
بازرس اصلی
خاور پلاست پویا
خاور پلاست پویا
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز
تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز
بازرس علی‌البدل
آراد گل فردا
آراد گل فردا
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی هیمه گستر شمال
تولیدی بازرگانی هیمه گستر شمال
بازرس علی‌البدل
کاشفان نو اندیش پارس
کاشفان نو اندیش پارس
بازرس علی‌البدل
پیام آوران مدیریت ایرانیان
پیام آوران مدیریت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ایترون پارس
ایترون پارس
بازرس علی‌البدل
ساختمان پوشش تامین آتیه
ساختمان پوشش تامین آتیه
بازرس علی‌البدل
گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه
گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه
بازرس علی‌البدل
پدیده تابان سرآمد
پدیده تابان سرآمد
بازرس علی‌البدل
بازرگانی پارس پلیمر رام
بازرگانی پارس پلیمر رام
بازرس علی‌البدل
خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
بازرس علی‌البدل
پدیده تابان تجارت
پدیده تابان تجارت
بازرس علی‌البدل
چکاد توانگری
چکاد توانگری
بازرس علی‌البدل
ارمغان تجارت پایدار
ارمغان تجارت پایدار
ایمن مسکن پایدار
ایمن مسکن پایدار
فرآوری سبوس مازند
فرآوری سبوس مازند
بازرس علی‌البدل
میراث راستین پارس
میراث راستین پارس
بازرس علی‌البدل
بارمان مدیران پارس
بارمان مدیران پارس
بازرس علی‌البدل
حافظ اندیشه ماد
حافظ اندیشه ماد
بازرس علی‌البدل
اندیشه تجارت میهن
اندیشه تجارت میهن
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی نهان گل
تولیدی صنعتی نهان گل
بازرس علی‌البدل
صنایع بسته بندی نهان گل بروجن
صنایع بسته بندی نهان گل بروجن
بازرس علی‌البدل
بارقه امید ایرانیان
بارقه امید ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد
تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد
بازرس علی‌البدل
نظم آوران پویای ایرانیان
نظم آوران پویای ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
بازرس علی‌البدل
سحاب امید شرق
سحاب امید شرق
بازرس علی‌البدل
نوین پردازان قطعه
نوین پردازان قطعه
بازرس اصلی
اندیشه سازان بسامان ونداد
اندیشه سازان بسامان ونداد
راهبر توسعه تجارت سرمایه طاها
راهبر توسعه تجارت سرمایه طاها
بازرس علی‌البدل
دانش گستران آتی ساز پویا
دانش گستران آتی ساز پویا
نوآوران توسعه و تجارت خاورمیانه
نوآوران توسعه و تجارت خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
نوآوران دانش پژوه خاورمیانه
نوآوران دانش پژوه خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
آینده سازان دانش گستر توسن
آینده سازان دانش گستر توسن
بازرس علی‌البدل
اندیشه تجارت سروش سهند
اندیشه تجارت سروش سهند
بازرس علی‌البدل
نیک اندیشان سروش فجر
نیک اندیشان سروش فجر
بازرس علی‌البدل
نو آوران تجارت تامین آتیه
نو آوران تجارت تامین آتیه
بازرس علی‌البدل
انرژی یاب نوین
انرژی یاب نوین
بازرس علی‌البدل
تدبیرگران راستین کاسپین شمال
تدبیرگران راستین کاسپین شمال
بازرس علی‌البدل
مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس
مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس
آتی اندیشان تدبیرگر پارس
آتی اندیشان تدبیرگر پارس
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر
تدبیرگران پیشرو پایدار زرین
تدبیرگران پیشرو پایدار زرین
بازرس علی‌البدل
نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب
نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب
بازرس علی‌البدل
نو اندیش توسعه متین
نو اندیش توسعه متین
بازرس علی‌البدل
مهندسی معدنی کانی شارق شرق
مهندسی معدنی کانی شارق شرق
بازرس علی‌البدل
آرمان گستر خردمند
آرمان گستر خردمند
بازرس علی‌البدل
نوین سازان ستاره صنعت
نوین سازان ستاره صنعت
بازرس اصلی
آرمان پژوه آریان
آرمان پژوه آریان
بازرس علی‌البدل
تجارت پیشگان میهن نگر پارس
تجارت پیشگان میهن نگر پارس
بازرس علی‌البدل
اکسدانه
اکسدانه
بازرس علی‌البدل
فراورده های غذائی وقندیاسوج
فراورده های غذائی وقندیاسوج
بازرس علی‌البدل
دارا گستر نوآوران
دارا گستر نوآوران
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت بینش گستر
توسعه تجارت بینش گستر
بازرس علی‌البدل
بین الملل انرژی پاسارگاد
بین الملل انرژی پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
نوید گسترش تجارت نوآوران
نوید گسترش تجارت نوآوران
بازرس علی‌البدل
سپهر خرد ایرانیان
سپهر خرد ایرانیان
بازرس علی‌البدل
خرد پیشگان آریایی
خرد پیشگان آریایی
بازرس علی‌البدل
نو آوران مقدم ایرانیان
نو آوران مقدم ایرانیان
بازرس علی‌البدل
فرش ایران
فرش ایران
بازرس علی‌البدل
تجارت بال های بی مرز
تجارت بال های بی مرز
بازرس علی‌البدل
پیشگامان گستر رایمند
پیشگامان گستر رایمند
رییس هییت مدیره
داروسازی امین
داروسازی امین
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14562101
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت پارس دارو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۰۸/۰۳/xxx۸ ) انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002895
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن صفا جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از کاهش سرمایه: آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای سهم الشرکه xxxxxx۰ ریال آقای احمد عیسائی خوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای سهم الشرکه xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997947
آگهی تغییرات شرکت تجارت بال‌های بی مرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۱۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رییس هیئت مدیره، خانم پریسا فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نماد توسعه تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ه و خانم زینب اصغر پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضا ء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ را به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین پوران صفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805919
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان گستر رایمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید رضی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل حافظ فرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اویس رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050444
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۳/۶/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محسن صفا جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. آقای احمد عیسائی خوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه، به موسسه وارد و در ریف شرکاء قرار گرفت. بالنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و میزان جدید سهم الشرکه هر یک از شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای سهم الشرکه xxxxxx۰ ریال آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای سهم الشرکه xxxxxx ریال آقای احمد عیسائی خوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای سهم الشرکه xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900202
آگهی تغییرات شرکت مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۳۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663937
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۵/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه به تهران - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه ششم، پلاک ۲۰، واحد ۶، کد پستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده ۴ در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید آقای سید علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در موسسه ندارد، در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافته و ماده ۷ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای سهم الشرکه xxxxxx ریال آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای سهم الشرکه xxxxxx ریال ماده ۲۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: موسسه توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از ۲ نفر که از بین شرکاء توسط مجمع شرکاء برای مدت نامحدود انتخاب می‌شوند، اداره خواهد_شد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است. هیئت مدیره از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌نماید. ضمنا مدیرعامل می‌تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردد. وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. ماده ۲۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: به استثنای گزارش‌های موضوع ماده ۱۷، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663942
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۵/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن صفا جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395008
آگهی تغییرات شرکت فراورده های غذائی وقندیاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۳ شرکت به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای محسن صفا جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۴ تعیین گردیدند. ـ ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های رسمی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۴ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375107
آگهی تغییرات شرکت فرش ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو با کد ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333951
آگهی تغییرات شرکت مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۵۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۰۰۱۲۳۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ به تصویب رسید . ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیربه شماره ثبت xxx۴۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان حسابرس به نمایندگی آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307585
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت بال های بی مرز در تاریخ ۱۳/۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های خرید، فروش، مشارکت، تامین، نگهداری، پشتیبانی، راهبری، مدیریت، بازرگانی، طراحی، ساخت، پیمانکاری، حق العمل کاری، نظارت فنی، اجرا، خدمات فنی و مهندسی، راهبری و تاسیس در حوزه های حفاری چاه های نفت و گاز، کلیه خدمات حفاری، خدمات بازرسی دکل ها، قطعات ماشین آلات و تجهیزات حفاری در خشکی و دریا صنایع معدنی و فولادی، صنایع نفت و گاز پتروشیمی، صنعت ساختمان و ابنیه وصنایع وابسته ـ کلیه فعالیت ها در دریا، سواحل، بنادر، ترمینال ها، سکو ها، لایروبی، استخراج مغروقه ها، خدمات امدادی و فنی مهندسی و باری ـ فعالیت درکلیه صنایع مادرتخصصی، تاسیس، واگذاری، اجاره، عرضه و فروش شرکتها و موسسات اقتصادی در حوزه های مختلف پس از آماده سازی و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و نظارت فنی و پیگیری، ارائه خدمات تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، تاسیس شعب داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی اعم از بخش خصوصی و عمومی یا دولتی انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقوداسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چار چوب قوانین حاکم بر کشور نماید. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد خیابان ۲۸ غربی پلاک ۶۵ واحد ۴ کدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۳ مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ بانک سامان شعبه ۲۴متری سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مسعود لطفی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره وخانم پریسا فرهادی با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نماد توسعه تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب اصغر پناهی با کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاءمدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای افشین پوران صفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روز نامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد برای درج اگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206089
آگهی تغییرات شرکت فرش ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۱۰ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۸۰۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر ش م xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو ش مxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیأت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند : بانک تجارت ش م xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان ش م xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان ش م xxxxxxxxx۸۹ شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان ش م xxxxxxxxx۰۴ وشرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت ش م xxxxxxxxx۲۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129678
آگهی تغییرات شرکت چکاد توانگری سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436671
آگهی تغییرات شرکت نو آوران مقدم ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۱۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی آرمان بصیرشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425646
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421367
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد مؤسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کد ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385201
آگهی تغییرات شرکت خرد پیشگان آریایی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۹۶۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‏البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‏های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385215
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۱۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای محسن صفاجوبه کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‏البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765788
آگهی تغییرات شرکت سپهر خرد ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و محسن صفاجو به کد ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی‏البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764180
آگهی تغییرات شرکت نوید گسترش تجارت نوآوران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757218
آگهی تغییرات شرکت بین الملل انرژی پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۳۲۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۰۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‏البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "عصر اقتصاد " برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756585
آگهی تغییرات شرکت دارا گستر نوآوران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۲۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹شامل ترازنامه و صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر ش م xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای محسن صفاجو ش م xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‏البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756635
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بینش گستر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر ش م xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو ک م xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی‏البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747745
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های غذائی وقندیاسوج سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۸/xxx۲ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۲ شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای محسن صفا جو با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ تعیین گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ تعیین گردید. ۴ـ هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: بانک تجارت " شرکت سهامی عام " به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان " سهامی خاص " به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان "سهامی خاص" به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت "سهامی خاص" به شناسه ملی xxxxxxxxx۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723988
آگهی تغییرات شرکت پخش روز به روز مریم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه آرمان بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمود رضا زند کریم خانی ش م:xxxxxxxxx۴ آقای مهدی یوسف زاده بروجنی ش م:xxxxxxxxx۹ آقای علیرضا رویتوند ش م:xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724005
آگهی تغییرات شرکت اکسدانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به سمت بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707003
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان پژوه آریان درتاریخ ۰۲/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر مواردمرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویاساخت واحدهای مسکونی،اداری،تجاری،آموزشی،درمانی،ورزشی وسایرکاربری هاوبخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۹/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: امین ناطقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ملیحه رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سحر کمال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707009
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان میهن نگر پارس درتاریخ ۰۲/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر مواردمرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویاساخت واحدهای مسکونی،اداری،تجاری،آموزشی،درمانی،ورزشی وسایرکاربری هاوبخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران.سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص / xxx مورخ ۹/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: سحر کمال زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وحیداله بختیاری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امین ناطقی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار عصراقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703265
آگهی تغییرات شرکت نوین سازان ستاره صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۱۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشماره ثبت xxx۴۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای محسن صفا جو کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا ملک عسگر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندآقای محمد اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای سعید جیرانی خامنه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای سیدمحمدرضا جزایری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای فریدون چوپان قلعه جوقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای محمود امید بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700186
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان گستر خردمند درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر مواردمرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی:xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۹/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: علیرضا امیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره سمیه اتفاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدحمید امری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار عصراقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686806
آگهی تغییرات شرکت مهندسی معدنی کانی شارق شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۹۳۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۰۹۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان علیرضا اورعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمد آعبداله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای علی تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای حسین صولت خیاوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای علی بخش جهانبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای محسن صفا جو به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666854
آگهی تغییرات شرکت خاور پلاست پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان بصیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636306
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نو اندیش توسعه متین در تاریخ ۰۶/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاک xxx، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۲۲/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ایمن مسکن پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی شهاب الدین شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره پدیده تابان تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای روح اله شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحید جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ارمغان تجارت پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفا جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664523
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نهان گل سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۶۲۳۰
باستناد صورت جلسات عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید.
آقایان سید مصطفی ارجائی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین حسینخانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا نیکی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس اصلی و محسن صفا جو به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت و محلی ارمغان جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و تایید بازرس شرکت بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665583
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی نهان گل بروجن سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید.
موسسه حسابرسی و خدماتی مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت و محلی ارمغان جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و تایید بازرس شرکت بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب در تاریخ ۱۰/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویاساخت واحدهای مسکونی،اداری،تجاری،آموزشی،درمانی،ورزشی وسایرکاربری هاوبخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، درصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم،کد پستی xxxxxxxxx۴ تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام: سرمایه شرکت مبلغ۱۰.xxx.xxx ریال نقد منقسم به ۱۰.xxx سهم هزار ریالی که صددرصد سهم بانام می باشد.مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxxمورخ ۱۱/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای حسین شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره،آقای آرش مناف زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید جدید الاسلام مذهبی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیرگران پیشرو پایدار زرین در تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویا بامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی و یاساخت واحدهای مسکونی،اداری،تجاری،آموزشی،درمانی،ورزشی و سایرکاربری هاوبخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، درصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸طبقه دوم واحد سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت مبلغxxxxxx۰۰ ریال نقد منقسم به xxx۰۰ سهم هزار ریالی که صددرصد سهم بانام می باشد. مبلغxxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۳ص/xxxمورخ ۱۰/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای عبدالرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۵بسمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی فرامرزی پارسابه کدملی xxxxxxxxx۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای همایون رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588323
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ومجوزxxx۹۱/۹۳مورخ ۲۰/۵/۹۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعلی حسینی باکدملی xxxxxxxxx۷ محسن صفاجو باکدملیxxxxxxxxx۶ و حمیدرضا ملک عسگرباکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیات مدیره موسسه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585500
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتی اندیشان تدبیرگر پارس در تاریخ ۰۲/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایرکاربری هاوبخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار میر داماد پلاک xxx طبقه دوم واحد شرقی، کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم یکهزار ریالی بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ ص / xxx مورخ ۵/۵/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میردامادکد xxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. شرکت مدبران تجارت ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای مسعود لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و ۲. شرکت نظم آوران شایسته به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای معراج خلیلی مریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و ۳. شرکت میراث راستین پارس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای مسعود منتظری هدش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و ۴. آقای امیرحسین خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران)، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537648
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت تدبیرگران راستین کاسپین شمال در تاریخ ۳۰/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایرکاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/ xxxمورخ ۱۲/۳/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. کامران حاتمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۰ مدت ۲. حسین شهرستانی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۳ مدت ۳. حمید رضا رسولی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م xxxxxxxxx۱ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج اگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534693
آگهی تغییرات شرکت بارمان مدیران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۰۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو با کد ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532720
آگهی تغییرات شرکت پدیده تابان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و محسن صفا جو با کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541133
آگهی تغییرات شرکت مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۳۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت حسابرس و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518504
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص نيك انديشان سروش فجر در تاريخ xxx۳/۰۴/۱۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت نیک اندیشان سروش فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸طبقه دوم واحد سوم، کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰,xxx,xxxریال منقسم به ۱۰,xxx سهم ۱,xxx ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰,xxx,xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳,xxx ص / xxx مورخ ۹۳/۴/۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای فرائد سلطان نژاد به به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۲. آقای آرش مناف زاده به به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۳. آقای حسین شهرستانی به به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528710
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512881
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص انديشه تجارت سروش سهند در تاريخ xxx۳/۰۴/۱۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت اندیشه تجارت سروش سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور و در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم. کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰,xxx,xxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰.xxx.xxxریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک پاسارگاد شعبه میر داماد بشماره xxx/ ۹۳ص/xxx مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تماماً توسط سهامداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. فرائد سلطان نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. هادی فرامرزی پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. میثم شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ محسن صفا جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533592
آگهی تغییرات شرکت انرژی یاب نوین سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۷۶۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491808
آگهی تغییرات شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید مؤسسه حسابرسی آرمان بصیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491869
آگهی تغییرات شرکت میراث راستین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان شرکت را برای سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرمان بصیر به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492152
آگهی تغییرات شرکت حافظ اندیشه ماد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرمان بصیربه شماره شناسه xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492173
آگهی تغییرات شرکت کاشفان نو اندیش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان شرکت را برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب نمود. ـ مؤسسه حسابرسی آرمان بصیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492185
آگهی تغییرات شرکت ارمغان تجارت پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو با کد ملیxxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505979
آگهی تغییرات شرکت ایمن مسکن پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شامل ترازنامه و صورت سود وزیان وگردش وجوه نقد مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510197
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص نوآوران توسعه و تجارت خاورميانه در تاريخ xxx۳/۰۴/۱۱ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران توسعه و تجارت خاورمیانه در تاریخ xxx۳/۰۴/۱۱ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویا با مشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری،آموزشی، درمانی، ورزشی و سایرکاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم. کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰,xxx,xxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰,xxx,xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxxص مورخ ۹۳/۳/۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ کامران حاتمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ هادی فرامرزی پارسا به سمت مدیرعامل ـ هادی فرامرزی پارسا به سمت عضو هیئت مدیره ـ میثم شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528711
آگهی تغییرات شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۰۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531549
آگهی تغییرات شرکت نو‌ آوران تجارت تامین آتیه سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۰۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۷۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491941
آگهی تغییرات شرکت ایمن مسکن پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو با کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528730
آگهی تغییرات شرکت پدیده تابان تجارت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۸۶۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۳۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشماره ثبت xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510469
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آینده سازان دانش گستر توسن در تاریخ ۲/۴/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارایه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور، ارایه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تاسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیتهای مجاز در چهارچوب قوانین حاکم بر کشور در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم کدپستی xxxxxxxxx۴..
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳صxxx/ مورخ ۱۷/۳/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
۱. عبدالرضا صادقی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۵
فرائد سلطان نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۸
حسین شهرستانی بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۳
بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از طرف مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی
آقای محسن صفا جو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503673
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص دانش گستران آتی ساز پویا در تاریخ ۱/۴/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرک حق العمل کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارایه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارایه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه راه سازی و تاسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی اداری تجاری آموزشی درمانی ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور خرید سهام برای شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیتهای مجاز در چهارچوب قوانین حاکم بر کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت:
از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران سعادت آباد بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم کدپستی xxxxxxxxx۴.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/۱۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص xxx مورخ ۷/۳/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
۱. حسین شهرستانی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بشماره ملی xxxxxxxxx۳
۲. میثم شریفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۷
۳. حمیدرضا رسولی بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری و اوراق عادی باامضای مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشماره ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی
آقای محسن صفا جو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510448
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص نوآوران دانش پژوه خاورمیانه در تاریخ ۳۱/۳/۹۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهارچوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، سعادت آباد بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک۱۸ طبقه دوم واحد سوم کد پ xxxxxxxxx۴
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx مورخ ۱۰/۳/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
۱. حمید رضا رسولی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۱ و کامران حاتمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۰ و فرائد سلطان نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ به عنوان بازرس اصلی.
۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461905
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تجارت میهن سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۵۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابوالفضل شهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی شبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مریم سلیمان ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396565
آگهی تغییرات شرکت چکاد توانگری سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281387
تاسیس شرکت سهامی‌خاص راهبر توسعه تجارت سرمایه طاها
در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
خرید و فروش انواع کالا و خدمات ـ خرید و فروش و تولید انواع ماشین آلات صنعتی تولیدی و بسته بندی و ارائه خدمات مربوط به نصب و راه اندازی ـ واردات و صادرات ـ تولید و توزیع و فروش هر نوع کالای مجاز. اعم از ماشین آلات، مواد اولیه، محصول و خدمات ـ خرید و انتقال دانش فنی ـ ایجاد شعب نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ـ اخذ اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ انعقاد قرارداد اعم از خرید و فروش و خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران همت غرب بلوار کامران کبیری ـ خ بصارتی ـ بن بست محمدی پلاک ۴ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۹
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ ص xxx مورخ ۶/۷/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
ابراهیم ضیائی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی
محمد اعلائی بروجنی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی
مصطفی سودی به سمت مدیرعامل و عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی
محسن صفاجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
روزنامه کثیرالانتشار شرکت اطلاعات می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261423
آگهی تغییرات شرکت نوین پردازان قطعه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۲ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ (منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱) به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشماره ثبت xxx۴۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای محسن صفاجو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا ملک عسگر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263967
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ تصویب رسید. و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسهxxxxxxxxx۶۵ و آقای محسن صفاجو ک.مxxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221500
آگهی تغییرات شرکت پخش روز به روز مریم شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.
سید محسن ارجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ محمد حسینخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا صادقی ش م xxxxxxxxx۱ و علیرضا رویتوند ش م xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216924
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به ش مxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو با کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216890
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218388
آگهی تغییرات شرکت سحاب امید شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار بمنظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216888
آگهی تغییرات شرکت بارقه امید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216925
آگهی تغییرات شرکت نظم آوران پویای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216926
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184252
آگهی تغییرات شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۶۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184248
آگهی تغییرات شرکت پدیده تابان سرآمد سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۶۳۲۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۸۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184249
آگهی تغییرات شرکت کاشفان نواندیش پارس سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140579
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین دشت سفره سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147225
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نهان گل (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۶۲۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بسمت بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلیارمغان و کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147228
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی نهان گل بروجن (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۷۶۰۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان حمید رضا نیکی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ غلامحسین حسینخانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی ارجائی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور، عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا" و مهر شرکت معتبر است
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بسمت بازرس اصلی و محسن صفا جو کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140434
آگهی تأسیس شرکت اندیشه تجارت میهن سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۵/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی، صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تاسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی به طور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقوداسلامی و سایر فعالیتهای مجاز در چهارچوب قوانین حاکم بر کشور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی ـ بالاتر از مطهری ـ ک بیشمه ـ پ ۲ ـ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال منقسم به چهارده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد چهارده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۹ مورخ ۷/۵/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای مهدی دلبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای ابوالفضل شهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم مریم سلیمان ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای ابوالفضل شهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126375
آگهی تاسیس شرکت بارمان مدیران پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی و خرید اوراق بهادار برای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت میدان فرهنگ خیابان معارف پلاک ۳ طبقه ۴ ـ واحد۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۳ مورخ ۲۴/۴/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای معراج خلیلی مریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای امیرحسین خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم پروانه سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم پروانه سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126376
آگهی تاسیس شرکت حافظ اندیشه ماد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی و خرید اوراق بهادار برای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد ـ پلاک xxx ـ طبقه دوم اداری ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۰ مورخ ۱۲/۴/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود خدام به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای معراج خلیلی مریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت کاشفان نو اندیش پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود لطفی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای اصغر سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126361
آگهی تاسیس شرکت میراث راستین پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی و خرید اوراق بهادار برای شرکت ـ شرکت در مناقصات مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت مذکور.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد ـ پلاک xxx ـ ط دوم اداری ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۱ مورخ ۱۲/۴/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای معراج خلیلی مریان به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود خدام به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت کاشفان نواندیش سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود لطفی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای عباسعلی ایل بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079543
آگهی تاسیس شرکت ایمن مسکن پایدار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: مدیریت و ساخت پروژه های ساختمانی بطور مستقل و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، طراحی مشاوره نظارت ضمن ساخت و تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های نمای ساختمانی، نظافت نماهای ساختمانی شیشه ای، سنگ پوششی، تجهیزات مکانیکی و دستی، خرید و فروش و مشاوره در خصوص کلیه مصالح ساختمانی، ماشین آلات صنعتی و مکانیکی سبک و سنگین و همکاری با موسسات، سازمانها و شرکتهای مرتبط با موضوع مذکور، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان میرداماد، جنب مسجد الغدیر، شماره xxx طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۱ص مورخ ۸/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت پدیده تابان تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود امیراللهی به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای روح اله شریفیان به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه سهامی خاص با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای حمیدرضا حدادیان نیستانکی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079531
آگهی تاسیس شرکت ارمغان تجارت پایدار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان میرداماد، جنب مسجد الغدیر، شماره xxx طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۰ مورخ ۸/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت پدیده تابان تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود امیراللهی به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای روح اله شریفیان به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه سهامی خاص با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ خانم مهدیه افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082936
آگهی تغییرات شرکت فرآوری سبوس مازند سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۵۸۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی فاضلی تا تاریخ ۳/۲/xxx۴
در تاریخ ۱۲/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073554
آگهی تأسیس شرکت چکاد توانگری سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی

ـ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی مجاز

ـ خرید سهام و انواع اوراق بهادار برای شرکت

ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس هر نوع شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی

ارایه خدمات تخصصی و مشاوره بازرگانی، مدیریتی و انعقاد قرارداد مدیریت منابع برای اشخاص حقیقی و حقوقی

ـ اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت

ـ مبادرت به انجام کلیه اقدامات و معاملات ضروری برای انجام موارد فوق.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از نیایش نبش کوچه ارمغان غربی پلاک xxx۳ طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به سیصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد سیصد میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۰ مورخ ۷/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای معصوم ضمیری بسمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمد آسوده خلجانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجتبی کباری بسمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای ولی جاویدی قریچه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل

پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044548
آگهی تأسیس شرکت پدیده تابان تجارت (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیت‌های مجاز در داخل و خارج ازکشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت‌ها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران، شهر تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، شماره xxx، طبقه سوم اداری، کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۳/۹۲/xxx مورخ ۱۴/۲/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمود امراللهی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای روح اله شریفیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت نوآوران تجارت تامین آتیه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای شاهرخ سلیمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028655
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به شماره ثبت ۳۹۸۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ , روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011132
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008690
آگهی تاسیس شرکت بلند سازه آتیه سازان همیلا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: مدیریت و ساخت پروژه‌های ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و یا انبوه سازان، قبول عاملیت بمنظور بررسی نظارت فنی و مشاوره مدیریت در بخش ساختمان، ارائه خدمات مشاوره‌ای و امکان سنجی پروژه‌های ساختمانی، خرید، مشارکت، در اختیارگرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و جذب سرمایه خارجی و تاسیس شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور، تاسیس شعبه یا نمایندگی‌ها برای شرکت در داخل و یا خارج از کشور، انجام سایر کالاها، امور و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف‌های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر شماره xxx طبقه سوم (دوم اداری) کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/۹۱/xxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت نوآوران تجارت تامین آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا قدرتی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی خانم پگاه ابراهیمی نیا به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای شاهرخ سلیمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیا ت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008688
آگهی تاسیس شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: مدیریت و ساخت پروژه‌های ساختمانی به طور مستقل و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، طراحی، مشاوره نظارت ضمن ساخت و تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی، تاسیساتی، راه سازی و اجرای پروژه‌های نمای ساختمانی، نظافت نماهای ساختمانی شیشه‌ای، سنگی پوششی، تجهیزات مکانیکی و دستی، خرید و فروش و مشاوره در خصوص کلیه مصالح ساختمانی، ماشین آلات صنعتی و مکانیکی سبک و سنگین و همکاری با موسسات، سازمانها و شرکتهای مرتبط با موضوع مذکور، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و خصوصی و کلیه امور مجاز در راستای موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر شماره xxx طبقه سوم اداری کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا قدرتی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی خانم پگاه ابراهیمی نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای روح اله شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008689
آگهی تاسیس شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیت‌های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت‌ها و امور عملیاتی که برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر شماره xxx طبقه سوم اداری کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا قدرتی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم پگاه ابراهیمی نیا به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم پگاه ابراهیمی نیا به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیا ت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005512
آگهی تغییرات شرکت آسیا تامین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988960
آگهی تأسیس شرکت کاشفان نو اندیش پارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی و خرید اوراق بهادار برای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح ها و فعالیتهای مذکور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران آدرس: تهران خیابان میرداماد پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۱/xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود لطفی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود خدام به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت شرکت نظم آوران شایسته سهامی خاص با نمایندگی آقای معراج خلیلی مریان به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای حمیدرضا کچوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988961
آگهی تأسیس شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی و خرید اوراق بهادار برای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح ها و فعالیتهای مذکور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان میرداماد پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶۵ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت نظم آوران شایسته سهامی خاص با نمایندگی آقای معراج خلیلی مریان به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود لطفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود خدام به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای روح اله امین اسمعیلی تجن گوکه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984791
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی هیمه گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۳۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ۲۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967210
آگهی تاسیس شرکت آراد گل فردا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفیت در صنایع بازرسی کالا و بازرسی های قبل از حمل بازرسی در ارتباط با صادرات و واردات کالا، بازرسی حین ساخت، بازرسی در ارتباط با خریدهای داخلی، بسته بندی و علامت گذاری کالاها و محصولات ـ ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی در تاسیسات درحال بهره برداری ـ نگهداری و تعمیر و بازرسی فنی حین ساخت ـ بازرسی جوش و خوردگی فلزات ـ بازرسی مواد و تست ها ـ انجام خدمات بازرسی بصری (چشمی) ـ بازرسی از ماشین آلات تجهیزات و خطوط تولید (کنترل کیفیت و تضمین کیفیت) و ارائه کلیه خدمات مربوط به بازرسی سیستم های حفاظت کاتدی ـ ارائه خدمات مشاوره برای سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی صنعتی، ارزیابی و انطباق محصول، ممیزی و ارزیابی کیفیت و تولیدکنندگان، آنالیزریسک، گواهی و تضمین تست عملکرد پس از اخذ مجوزهای لازم، ایجاد، اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل ایران و یا خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ فعالیت در زمینه شرکت و برگزاری و مشارکت در برپایی سمینارها و نمایشگاه های عمومی تخصصی داخلی و بین المللی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور ـ انجام خدمات فنی و مهندسی، مطالعاتی، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات، نظارت و اجرای پروژه های صنایع غذائی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، انجام خدمات بازرگانی، صادرات و واردات کالاهای مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و کلیه اقلام مجاز مرتبط با فعالیت های شرکت ـ مشارکت در ساخت پروژه های مختلف و سایر مواردی که به هر نحو با موضوع فعالیت های شرکت مرتبط باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان استاد مطهری، خ مفتح، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ۲۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵۳ مورخ ۲۵/۰۸/xxx۱ نزد بانک ملی شعبه خشایار پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای نعمت اله زمانیان به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ شرکت تعاونی کارخانجات فراوری روغن و دانه های روغنی ایران با نمایندگی آقای ابوالحسن خلیلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه ی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936009
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع بسته‌بندی تدبیر البرز سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۶۱۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۱۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به ش م xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848758
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع بسته‌بندی تدبیر البرز سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۶۱۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۱۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به ش م xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904109
آگهی تصمیمات شرکت زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۸۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سیدعلی حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925215
آگهی تغییرات شرکت خاور پلاست پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913098
آگهی تاسیس شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان پگاه آسایش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران بالاتر از میدان ولیعصرـ خ زرتشت غربی ـ پلاک ۶ـ واحد ۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۳ مورخ ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه زرتشت ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدمصطفی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای بهنام شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم آتیه شفیعی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ خانم آتیه شفیعی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای محسن صفاجو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای شهروز معنوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906428
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت نوآوران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۳۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741895
آگهی تغییرات شرکت پارس آوا ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۵۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۹۱۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740752
آگهی تغییرات شرکت پخش روز به روز مریمسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۳۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723764
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان توسعه مهر وندادسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۲۵۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711727
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924832
آگهی انحلال شرکت صنایع کاغذغرب سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۸۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/.۵/۹۱ و تنفسهای مربوطه شرکت مذکور منحل گردید شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ساسان محمدیه فامیلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی ایرج طالب علی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت تصفیه تعیین شدند نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار ش ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت ناظر اصلی تصفیه و محسن صفا جو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت ناظر علی البدل تصفیه برای مدت یکسال تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705444
آگهی انحلال شرکت صنایع کاغذغرب سهامی خاصبه شماره ثبت ۷۸۸۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/.۵/۹۱ و تنفسهای مربوطه شرکت مذکور منحل گردید شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ساسان محمدیه فامیلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی ایرج طالب علی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت تصفیه تعیین شدند نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار ش ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت ناظر اصلی تصفیه و محسن صفا جو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت ناظر علی البدل تصفیه برای مدت یکسال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693782
آگهی تصمیمات شرکت پلی نارسهامی عام ‌به شماره ثبت۹۱۴۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690523
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی عالیا گلستانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۱۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658118
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۱۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687612
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی زرین دشت سفرهسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670032
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ غرب سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ تنفس مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381950
آگهی تأسیس شرکت آسیا تامین خاورمیانه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری در جهت تامین تجهیزات صنایع کشور خصوصا نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها، تهیه و تدارک تجهیزات وسائط نقلیه موتوری هیبریدی و دوگانه سوز، مشارکت در سرمایه گذاری با شرکتها و بانکهای داخلی و خارجی با استفاده از منابع داخلی و خارجی و ایجاد شرکت و یا دفاتر در کشورهای خارجی و یا مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور و سایر شهرها جهت ارائه خدمات نمایندگی، واردات و صادرات انواع مخازن جایگاههای سوخت رسانی، سیستم‌های انتقال فرآوری و تهیه و تدارک کلیه تجهیزات صنایع گاز طبیعی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرائی در کلیه پروژه‌ها و نیز اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی، انجام تعمیر و نگهداری فنی مخازن گاز طبیعی و سیستم‌های سوخت رسانی خودروها و جایگاههای عرضه، گاز. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان ایرانشهر جنوبی ساختمان ۹۷ کدپستی xxxxxxxxx۵. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱/۱۲/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه ایرانشهر جنوبی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود بیطرفان به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سیاوش وکیلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت توسعه تجارت پترو امید کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدباقر ممقانی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای امیرهوشنگ مهرآرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720181
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت نوآوران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۳۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722871
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر
موسسه فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ تحت شماره xxx۴۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی ـ مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری مالیاتی ـ نظارت بر امور تصفیه ـ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و تسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود. سایر مواردی که توسط شورای عالی حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت ۲ سال

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی ک۳۶ مجتمع ولیعصر ۲ واحدxxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای سیدعلی حسینی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای محسن صفاجو ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای حمیدرضا ملک‌عسگر ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای حمیدرضا ملک‌عسگر ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031941
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039977
آگهی تصمیمات شرکت زراعی و تولیدمواد غذایی زیتون طلایی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۸۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سیدعلی حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11122545
آگهی تغییرات شرکت پارس آوا ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۵۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۹۱۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11251823
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ غرب سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ تنفس مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11317214
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان توسعه مهر ونداد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۲۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11640622
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام ‌به شماره ثبت۹۱۴۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642151
آگهی تغییرات شرکت خاور پلاست پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11665348
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی زرین دشت سفره سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799228
آگهی تاسیس شرکت آراد گل فردا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفیت در صنایع بازرسی کالا و بازرسی‌های قبل از حمل بازرسی در ارتباط با صادرات و واردات کالا، بازرسی حین ساخت، بازرسی در ارتباط با خریدهای داخلی، بسته‌بندی و علامت‌گذاری کالاها و محصولات ـ ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی در تاسیسات درحال بهره‌برداری ـ نگهداری و تعمیر و بازرسی فنی حین ساخت ـ بازرسی جوش و خوردگی فلزات ـ بازرسی مواد و تست‌ها ـ انجام خدمات بازرسی بصری (چشمی) ـ بازرسی از ماشین‌آلات تجهیزات و خطوط تولید (کنترل کیفیت و تضمین کیفیت) و ارائه کلیه خدمات مربوط به بازرسی سیستم‌های حفاظت کاتدی ـ ارائه خدمات مشاوره‌ برای سیستم‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی صنعتی، ارزیابی و انطباق محصول، ممیزی و ارزیابی کیفیت و تولیدکنندگان، آنالیزریسک، گواهی و تضمین تست عملکرد پس از اخذ مجوزهای لازم، ایجاد، اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل ایران و یا خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ فعالیت در زمینه شرکت و برگزاری و مشارکت در برپایی سمینارها و نمایشگاه‌های عمومی تخصصی داخلی و بین‌المللی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور ـ انجام خدمات فنی و مهندسی، مطالعاتی، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات، نظارت و اجرای پروژه‌های صنایع غذائی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، انجام خدمات بازرگانی، صادرات و واردات کالاهای مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و کلیه اقلام مجاز مرتبط با فعالیت‌های شرکت ـ مشارکت در ساخت پروژه‌های مختلف و سایر مواردی که به هر نحو با موضوع فعالیت‌های شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان استاد مطهری،‌خ مفتح، کوچه شهید بخشی‌موقر، پلاک ۲۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵۳ مورخ ۲۵/۰۸/xxx۱ نزد بانک ملی شعبه خشایار پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نعمت‌اله زمانیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت تعاونی کارخانجات فراوری روغن و دانه‌های روغنی ایران با نمایندگی آقای ابوالحسن خلیلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه‌ی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11883533
آگهی تغییرات شرکت پخش روز به روز مریم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11923911
آگهی تاسیس شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان پگاه آسایش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه‌ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه، دستورالعمل‌های صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بالاتر از میدان ولیعصرـ خ زرتشت غربی‌ـ پلاک ۶ـ واحد ۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۳ مورخ ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه زرتشت ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمدمصطفی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای بهنام شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ خانم آتیه شفیعی‌ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ خانم آتیه شفیعی‌ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای محسن صفاجو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای شهروز معنوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات