محمد هدایت

آقای محمد هدایت

کد ملی 093891xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

شرکت های محمد هدایت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد هدایت دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
افق دید امید
افق دید امید
بازرس اصلی
راستین کان
راستین کان
نایب رییس هییت مدیره
وانیا نیک تدبیر
وانیا نیک تدبیر
بازرس علی‌البدل
عمران مبتکر سما گستر
عمران مبتکر سما گستر
عضو هییت مدیره
پخش فرآورده های فردوس فرآور
پخش فرآورده های فردوس فرآور
بازرس علی‌البدل
رسالت سازه خوارزم
رسالت سازه خوارزم
آچیلان سورنا
آچیلان سورنا
کشت و صنعت صیانت آب و خاک
کشت و صنعت صیانت آب و خاک
افشره ساز فردوس
افشره ساز فردوس
بازرس اصلی
ستاره طوس طاهر
ستاره طوس طاهر
بازرس اصلی
صبا مبتکر افق گستر
صبا مبتکر افق گستر
بازرس اصلی
هیبرید موتور فردوس
هیبرید موتور فردوس
بازرس اصلی
خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان
خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان
مانادام ایرانیان
مانادام ایرانیان
کشت و صنعت آبرسان کویر شرق
کشت و صنعت آبرسان کویر شرق
اکسیر دارو سینا
اکسیر دارو سینا
تولیدی صنعتی و معدنی پترو فردوس
تولیدی صنعتی و معدنی پترو فردوس
بازرس اصلی
سپهر الماس زرین
سپهر الماس زرین
یگانه شمس امید
یگانه شمس امید
صنایع شیر سرایان
صنایع شیر سرایان
بازرس اصلی
تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق
تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق
بازرس اصلی
توسعه و عمران فردوس شاد
توسعه و عمران فردوس شاد
بین المللی پویشگران توس
بین المللی پویشگران توس
فراز آبزی شرق
فراز آبزی شرق
ظروف یکبار مصرف آرمان بهداشت خراسان
ظروف یکبار مصرف آرمان بهداشت خراسان
آبتین مبتکر فرتاک
آبتین مبتکر فرتاک
بازرس اصلی
آردین آراد اسپادانا
آردین آراد اسپادانا
بازرس اصلی
گل خواب مشهد
گل خواب مشهد
یگانه هورخش عرشیا
یگانه هورخش عرشیا
بازرس اصلی
بازرگانی رویان تجارت امید پاژ
بازرگانی رویان تجارت امید پاژ
آساگستران خراسان
آساگستران خراسان
بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد
بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد
توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی
توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی
نایب رییس هییت مدیره
خوشه خدماتی یحیی گستر توس
خوشه خدماتی یحیی گستر توس
ساختمانی فرا اسکان بهاران
ساختمانی فرا اسکان بهاران
بازرس اصلی
توسعه عمران تارا نفیس فردوس
توسعه عمران تارا نفیس فردوس
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786311
آگهی تغییرات شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25509 و شناسه ملی 10380409301
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی 0859276104، شرکت مشاورین زیبا آفرین غرب به شناسه ملی 10380433601به نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی 0859299562، شرکت توسعه و عمران فردوس شادبه شناسه ملی10380413510 به نمایندگی آقای غلامحسن درودی به شماره ملی 5749650391 به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا مورخ 18/07/1399 انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی 0938915959 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی 0859872696 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ش980611615648602 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14684582
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه عمران تارا نفیس فردوس درتاریخ ۱۱/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ایجاد کارگاههای تولیدی بصورت نرم افزای و ایجاد کارگاه‌های متمرکز وشعبه کارخانه‌ای ، بسته بندی و تخصصی در رشته‌های مختلف اعم از نان سنتی ، زعفران ، زرشک ، زیره ، انواع گوشت قرمز و سفید ، ، پسته ، اناب و غیره طبق ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران ، احداث کارخانجات تولیدی ، فرآوری کلیه کالاهای مجاز و کلیه خدمات جانبی ، تخصصهای مختلف و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام امور بازرگانی مربوطه ، خدمات مشاوره‌ای به واحد‌های صنعتی و تولیدی ، حضور درنمایشگا‌های بین المللی داخلی وخارجی جهت ارائه محصولات تولیدی ، برگزاری تورهای نمایشگاهی تجاری و چند منظوره برای بازرگانان و تجار ( به جز برگزاری نمایشگاههای مد ولباس ونمایشگاه قرآنی ومدیحه سرایی وسخنرانی تبلیغی دینی ) ، انعقاد قرار دادو عقوداسلامی بامراجع مالی وبانکی داخل و خارج از کشور واشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیلات ازبانک‌ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، بخش مرکزی ، شهر فردوس ، جانبازان ، خیابان حجت الاسلام معنوی ، بلوار امام رضا ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ نزد بانک ایران زمین شعبه فردوس با کد xxx۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین ارشادی فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آساگستران خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و به نمایندگی مرجان رئیس زاده سرند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و به نمایندگی غلامحسن درودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه و عمران فردوس شاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و به نمایندگی حسین ارشادی فاز به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء آقای حسین ارشادی فاز ( مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14675972
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مانادام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای عباس احمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه هدف و اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633223
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی فرا اسکان بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، آقای محمد ضیائیان قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، آقای محمدرضا بیهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، آقای اکبر ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای سیدحجت اله سمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ج - روزنامه هدف اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14616322
آگهی تغییرات شرکت مانادام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت زعفران تحفه فردوس به نمایندگی آقای کاظم تصویری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق به نمایندگی آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آکهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14591323
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران فردوس شاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت اساگستران خراسان به نمایندگی آقای سید مجید حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، آقای سید مرتضی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . آقای محمدهدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560951
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و معدنی پترو فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۲۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محمد رضا طالب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای محمد مجلل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد رضا احمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره اصلی شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ آقای جواد خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ۳ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای xxx۵ و xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522474
آگهی تغییرات خوشه خدماتی یحیی گستر توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۱۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به شماره ثبت xxx۳۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، شرکت آساگستران خراسان به شماره ثبت xxx۴۹ به نمایندگی آقای سعید پایانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وشرکت گل خواب مشهد به شماره ثبت xxx۲۵ به نمایندگی آقای علی ظریفیان قندهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14469579
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل جهان گستر فردوس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت مانادام ایرانیان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وشرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای سعید توکلی دستجرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ۲ آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل برای مابقی تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14444721
آگهی تغییرات شرکت بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت آسا گستران خراسان به شماره ثبت xxx۴۹ به نمایندگی آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شماره ثبت xxx۰۹ به نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم راحله برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14425837
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت اساگستران خراسان به نمایندگی خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین آرمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به نمایندگی آقای مهدی نجات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان به شماره ثبت xxx۳۳ به نمایندگی آقای قاسم زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313432
آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، خانم سمیرا صابوناتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، آقای حسن بادپر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، آقای فرزاد گنجی خیبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا مورخ ۲۰/۲/۹۸ انتخاب گردیدند ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306991
آگهی تغییرات شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آساگستران خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸به نمایندگی آقای حسین آدم صفت ، شرکت مشاورین زیبا آفرین غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱به نمایندگی آقای حسین ارشادی فاز، شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای غلامحسن درودی ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250663
آگهی تغییرات شرکت آساگستران خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۵۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وخانم راحله برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۴و شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور به شماره ثبت xxx۰۹ به نمایندگی خانم مهسا مهاجر کوهستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195914
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رویان تجارت امید پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۷۲۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حجت اله سمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وخانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱وآقای کاظم تصویری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077320
آگهی تغییرات شرکت گل خواب مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم‌ها مهری پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وفروزان فیروزکوهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077330
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یگانه هورخش عرشیا درتاریخ ۲۴/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی جهت شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد - محله احمد آباد - خیابان عارف - خیابان احمدآباد - پلاک ۲۸. xxx - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵ , xxx مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ نزد بانک ایران زمین شعبه دکتر شریعتی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رحیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065773
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آردین آراد اسپادانا درتاریخ ۱۹/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گرمکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی جهت شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد - محله احمد آباد - خیابان عارف - خیابان احمدآباد - پلاک ۲۸. xxx - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶ , xxx مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ نزد بانک ایران زمین شعبه دکتر شریعتی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن سرایانی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده الهه باغداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌یاشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14064497
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبتین مبتکر فرتاک درتاریخ ۱۷/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری وخدمات بازرگانی درزمینه خرید وفروش وخدمات پس ازفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ترخیص کالا ازگمرکات داخلی. اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبرخارجی وداخلی. برپایی غرفه وشرکت درکلیه نمایشگاههای داخلی وبین المللی. انعقاد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. ایجاد شعب ونمایندگی درداخل وخارج ازکشور واخذ وام واعتبارات بانکی به صورت ارزی وریالی ازکلیه بانکهای داخلی وخارجی جهت شرکت. شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اعم ازداخلی وبین المللی. انتشار نشریه پس ازاخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد - محله احمد آباد - خیابان عارف - خیابان احمدآباد - پلاک ۲۸. xxx - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴ , xxx مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ نزد بانک ایران زمین شعبه دکتر شریعتی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهرا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم راحله برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قرارداد‌ها با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14059863
آگهی تغییرات شرکت ظروف یکبار مصرف آرمان بهداشت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۸۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مانادام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین آرمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060014
آگهی تغییرات شرکت مانادام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت زعفران تحفه فردوس به نمایندگی آقای کاظم تصویری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق به نمایندگی آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آکهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049250
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پویشگران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت اساگستران خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی خانم زهرا دلاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآوربه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت توسعه تجارت رضوان هیراد سورنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی خانم سمیه عرفانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049453
آگهی تغییرات شرکت فراز آبزی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مانادام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای حسین آرمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای عبدالرحمن امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035710
آگهی تغییرات شرکت افشره ساز فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سیدمرتضی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وسیدحمید حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035724
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران فردوس شاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، سیدمرتضی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، حسین یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۱/۹۸ انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023525
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۵/۷/۹۷ انتخاب شدند: آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه قدس برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007396
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صیانت آب و خاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۳۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و اقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992941
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت زعفران تحفه فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی آقای حمید سیف الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه و عمران فردوس شاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986891
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، حسین آرمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱۴، مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، محمد جلینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای قاسم زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۸/۶/۹۷ انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956711
آگهی تغییرات شرکت اکسیر دارو سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی نجات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آسا گستران خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵، خانم زهرا دلاوری به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۳/۹۸ تعیین گردیدند ۲ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705530
آگهی تغییرات شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626373
آگهی تغییرات شرکت یگانه شمس امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم راحله برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم سمیرا صابوناتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمد حسین حافظی به شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572588
آگهی تغییرات شرکت سپهر الماس زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هدایت با شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای کاظم تصویری با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید ملیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم نرجس ناظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد حسین حافظی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530584
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و معدنی پترو فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۲۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای xxx۳ و xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وشرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور یه شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای ابوذر مهروان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای محمد رضا احمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۳ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه قدس جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513667
آگهی تغییرات شرکت اکسیر دارو سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان و خانمها محمد مهدی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ صفورا افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ امیر رضا افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و المیرا محتشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. - ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489719
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مهدی رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۲ -، حسین افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۳ - مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۴ - محمد جلینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۵ - قاسم زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تاتاریخ ۲۸/۰۶/۹۷ انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481540
آگهی تغییرات شرکت مانادام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای مهدی ساقی به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین آدم صفت به نمایندگی از شرکت زعفران تحفه فردوس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم اسمر قراگوزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم نرجس ناظمی xxxxxxxxx۰ ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳ روزنامه قدس جهت درج آکهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445611
آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیرا صابوناتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم مهسا مهاجر کوهستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای فرزاد گنجی خیبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ اقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آکهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425718
آگهی تغییرات شرکت افشره ساز فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321846
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیبرید موتور فردوس درتاریخ ۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تولید و تأمین تجهیزات انرژی‌های نو و پاک مشاوره، طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌های تأمین برق توسط پنل‌های خورشیدی (سولار) هیبرید باتری‌های خشک (لیتیم) راه اندازی سامانه حمل و نقل پاک درون شهری تولید و ساخت تجهیزات و وسایل حمل و نقل پاک (دوچرخه برقی، ماشین و موتور هیبرید و برقی) کلیه فعالیت‌های مربوط به طراحی، مونتاژ، ساخت و تولید پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مشهد احمد آباد خیابان عارف پلاک ۲۸. xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم آن با نام می‌باشد که برابر نامه ۱۰، xxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ بانک ایران زمین شعبه چهار راه لشگر مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال پرداخت شده_است. اولین مدیران: آقای محسن سرایانی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مریم جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اساگستران خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رییس. خانم طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از توسعه و عمران فردوس شاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رییس هیئت مدیره. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313175
آگهی تغییرات شرکت صبا مبتکر افق گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مریم جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بازرسین شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند: محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی کاظم تصویری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304955
آگهی تغییرات شرکت ستاره طوس طاهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۱۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:. آقای پیام آهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵. خانم راحله برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۴. آقای امیر مسعود رجب پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ۲ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه قدس برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291141
آگهی تغییرات شرکت آچیلان سورنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها طاهره رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمیراصابوناتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمدهدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291151
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صیانت اب وخاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۳۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضااحمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و فرخزاد عرفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291179
آگهی تغییرات شرکت افشره ساز فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف اعضاء اصلی هیات مدیره به شرح ذیل و برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان سیدمهدی پیرایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ب بازرسین شرکت به شرح ذیل و برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: ۱ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی ۲ خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل ج روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276597
آگهی تغییرات شرکت رسالت سازه خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۲۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم راحله برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی نجات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم سودابه حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۳ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197870
آگهی تغییرات شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آساگستران خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای حسین آدم صفت، شرکت مشاورین زیبا آفرین غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای علیرضا شایسته، شرکت توسعه و عمران فردوس شادبه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای غلامحسن درودی،، به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042243
آگهی تغییرات شرکت عمران مبتکر سما گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۱۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی نجات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بین المللی پویشگران توس به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای حسین مؤیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و رسمی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یانائب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042251
آگهی تغییرات شرکت عمران مبتکر سما گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۱۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان جواد رستگارمقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷، ومحمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی پویشگران توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، و آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438291
آگهی تغییرات شرکت مصرف مشترک کارگران شهرستان فردوس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۴۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان حسین بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وسیدحسین کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و سیدمجید حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وحمید رضا واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وسیداسماعیل علیپرست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد دوستی به شماره ملی xxxxxxxxx۰وآقای سیدمرتضی هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ شرکت وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به مدیریت آقای احمد خالقی بایگی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318676
آگهی تغییرات شرکت راستین کان شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت۷۲۴۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۲۳۰۵۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۴ ونامه شماره xxx۵۱ مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سیدمرتضی مجتبی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل ومنشی هیئت مدیره آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل(سیدمرتضی مجتبی زاده) ومتغیررئیس (علیرضا امیرحسنخانی)یا نائب رئیس(محمدهدایت) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318677
آگهی تغییرات شرکت راستین کان شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت۷۲۴۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۲۳۰۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ ونامه شماره xxx۵۱ مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت مدیران. اعضا اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای سیدمرتضی مجتبی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ واعضا علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد ضیائیان قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱. بازرسین شرکت به شرح ذیل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند: آقای جواد رستگارمقدم جوبداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000671
آگهی تأسیس شرکت افق دید امید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری بازرگانی خرید فروش پخش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجارت و بازرگانی تولیدی صنعتی ساختمانی و عمران شهری و صنایع دارویی و دارو و مواد مصرفی مجاز پزشکی و دندانپزشکی و مراکز درمانی و تجهیزات بیمارستانی و پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی ساخت تولید خرید فروش تهیه و توزیع واردات و صادرات تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی بیمارستانی دندانپزشکی و دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم مشاوره و تجهیز مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت نانوتکنولوژی پیشرفته اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی ضمانتنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی مجاز داخل و خارج از کشور جهت شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی برگزاری نمایشگاهها و همایشها و سمینارها مرتبط با موضوع شرکت در سطح داخلی و بین‌المللی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران تهران خ میرداماد میدان مادر خ وِزیری‌پور کوچه کاووسی پ۳۵ واحد۵‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به شش میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد شش میلیون سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۶۵ مورخ۲۲/۰۵/xxx۰ نزد بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمود جبار‌وندبهروز به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم فاطمه علیپور به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای ساسان میرفصیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای ساسان میرفصیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نائب رئیس هیات‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمد هدایت به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محمدحسین حافظی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات