سعید موحدی

سعید موحدی

کد ملی 005779xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14212254
آگهی تأسیس شرکت پردیس فناوران آرون کیش (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۱۳۶۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۲۸۹۸
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ xxx۷.۰۵.۲۴ تحت شماره xxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی میشود . ۱ ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و لوازم و تجهیزات آرایشی و بهداشتی و محصولات طبیعی تغذیه ای و انواع محصولات و مکمل های غذایی و ورزشی پس از اخذ مجوزهای لازم و مشاوره و تحقیقیات در زمینه موضوع فعالیت، شرکت در مناقصات و مزایدات، ترخیص کالاها و تجهیزات و محصولات از گمرکات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی ال سی در داخل و خارج از کشور . ۲ ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش، برج صدف، طبقه هشتم، واحدxxx، کدپستی شماره xxxxxxxxx۳ . ۳ ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxxریال منقسم به xxx سهم بانام ۱.xxx.xxx ریالی که تمامی آن به موجب گواهی شماره xxx.۹۷.xxx مورخ xxx۷.۰۵.۰۱ بانک انصار شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است . ۴ ـ مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود . ۵ ـ مدیران شرکت: آقای آرش محمدی ابلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء)، آقای شاهرخ بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدهادی جلیل القدر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقأ و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه . ۸ ـ اولین بازرسان: خانم سیما آدینه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم اشرف کامران حبیب خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851039
آگهی تغییرات شرکت کار آفرینان توسعه صنعت مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمدرضا بابایی، کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) xxxxxxxxx۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد حاتمی، کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد بیدآبادی، کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره هسایار xxxxxxxxx۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مسعود تمسکی بید گلی، کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید موحدی، کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت واگن سازی پارس xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اروراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575157
آگهی تغییرات شرکت كيا مهستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، غیر موظف ـ آقای محمدعلی اخوان باکدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، غیر موظف ـ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره، غیر موظف ـ آقای حمیدرضا عطار با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیأت مدیره، غیر موظف ـ آقای سعید موحدی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، موظف ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته،برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ با استناد به مفاد مواد xxx و xxx ل.ا.ق.ت و ماده ۵۰ اساسنامه شرکت، هیأت مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱و۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556673
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پويا همگام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای محمدعلی اخوان باکد ملیxxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای حمیدرضا عطار با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای علیرضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، موظف برای مدت دو سال منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱۳ ـ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱و۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572385
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت‌۲۲۸۸۵۹ وشناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای محمدعلی اخوان باکد ملیxxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای حمیدرضا عطار با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای علیرضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، موظف برای مدت دو سال منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱۳ ـ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱و۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود.

پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543891
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژي آريا دانا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲به سمت رئیس هیأت مدیره غیرموظف ـ آقای محمد فلاح با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره غیرموظف ـ آقای محمد مرادی با کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره غیرموظف ـ آقای هانی بابازاده شیروان با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دادو ستد آریا (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به سمت عضو هیأت مدیره غیر موظف ـ آقای مجتبی مهدوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل موظف برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اسناد محاکم داخلی و خارجی له یا علیه شرکت با امضاء منفرد نائب رئیس هیأت مدیره جناب آقای محمد فلاح همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. هیأت مدیره اختیارات خود را در ماده ۵۰ اساسنامه در بندهای ۱و ۴و ۵ و۷ و۸ و۱۱ و ۱۲و ۱۸و۲۱ به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516817
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري جامي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ آقای حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و آقای علی کمیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، آقای احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داد و ستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212877
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید موحدی با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره ـ محمد فلاح با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ علیرضا قاضی مقدم با کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیات مدیره ـ مرجان میمندی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره ـ سید رضا سلیمانی تکلیمی با کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، بلوار صبا، پلاک ۳۷ با کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت. به استناد مواد xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت و ماده ۵۰ اساسنامه، هیات مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته،برات و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اسناد محاکم داخلی و خارجی له یا علیه شرکت با امضاء منفرد نائب رئیس هیات مدیره جناب آقای محمد فلاح همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206391
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سروش بهمن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد فلاح باکدملی xxxxxxxxx۴به جای آقای محمود بوذری به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سعید موحدی باکدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای نعمت مهدیان زاده به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای رضا اسلامی باکدملیxxxxxxxxx۵به جای آقای نعمت مهدیان زاده خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته،برات و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اسناد محاکم داخلی و خارجی له یا علیه شرکت با امضاء منفرد نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد فلاح همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود. مرکز اصلی شرکت به نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، بلوار صبا، پلاک ۳۷ با کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره؛ آقای سعید موحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ؛ آقای امیر خرمی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره ؛ آقای محمدرضا رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره ؛ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563674
آگهی تغییرات شرکت ارین دوچرخ سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به موجب نامه شماره۲/۹۳,xxx مورخ ۹۳/۲/۱۵ به جای آقای حسن معمارییان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ایران دوچرخ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره ـآقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای مهدی آقا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای رسول مولا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره. آقای میثم درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428178
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رحمتیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پویا همگام شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید موحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی اخوان به کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با دو امضا رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری جامی سهامی عام شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
الف: برابر وارده شماره ۳۲/xxx۹۲/۹۲ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ و صورت جلسه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۱ هیئت مدیره شرکت مرکز اصلی شرکت از تهران به کاشان منتقل و در ثبت شرکت های ثبت کاشان شماره ثبت xxx۳ بثبت رسید.
ب: باستناد صورت جلسه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ مجمع عمومی عادی سالیانه.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتی xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر شماره ثبتی xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج: برابر صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۱ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت که در تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۲ به این واحد ارسال گردیده است.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتی xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر شماره ثبتی xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ آقای حسین پناهیان فرزند علی عباس کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شاسی ساز ایران بسمت رئیس هیات تعهدآور مدیره و آقای محمد رضا رستمی فرزند دادرس کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید موحدی فرزند خسرو با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی کمیلی فرزند رضا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد نبی زاده فرزند خضر کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت داد و ستد آریا بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۵ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را باستناد مفاد بندهای ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۴ را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354909
آگهی تغییرات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا سروش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سمت رئیس هیئت مدیره.
آقای سعید موحدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی آقاصادقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رسول مولابیکی با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود ودیگر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343006
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صدر ارین سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی اخوان کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و خانم فاطمه هویشی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای رضا جلیلی کدملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره
آقای علیرضا قاضی مقدم کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره
آقای مهرداد امینی خویی کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیان مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیات مدیره
خانم فاطمه هویشی کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره
آقای شهرام ملکی کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311066
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی اخوان کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مسیح زرگر خرازی کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره
آقای رضا حسین پور کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیان مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا قاضی مقدم کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا جلیلی کدملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی اخوان کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه هویشی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرآرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244413
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی آقاصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233596
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای علی رضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای محمدعلی اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ,آقای سعید موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , آقای حمیدرضا عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای مهدی آقا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140182
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
باستناد نامه شماره xxxxxx/xxxـ ۱۲/۵/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۲ و ۲۷/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۵/۹۲ واصل گردید: تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت گروه بهمن بنمایندگی سعید موحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پویا همگام بنمایندگی بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صدر آرین بنمایندگی مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بنمایندگی مهدی شهبازی کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان بنمایندگی احمد رضا سبزواری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. صورت های مالی و تراز مالی ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد. اساسنامه جدید شرکت مطابق با نمونه سازمان بورس اوراق بهادار شامل ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078334
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۲ محمدرضا سروش به ش.ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی عصر بهمن به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ با نمایندگی شرکت شاسی ساز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن معماریان به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و رضا حسین پور به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بهمن لیزینگ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071124
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۰۲شرکت بیمه ملت به ش م xxxxxxxxx۵۱ شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ سعید موحدی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور ثابت پور به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و بهروز امیدعلی به ک م xxxxxxxxx۸ و علی کمیلی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به استثنا مفاد مواد ۲و۳و۶و۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۷و۱۹و۲۰وxxx را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرسین اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان‌زالی‌بگلو به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان زالی بگلو به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 463393

آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز میشود و در روز ۳۰ آذرماه سال بعد به پایان می رسد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موسسه آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساشی ساز ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن معمارییان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964007
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۳۱۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید:

حمیدرضا عطار به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و افسانه جلاوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی میرحکیم‌حسینی‌خشه‌حیران به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت شاسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی فرشید فرید به کد ملی xxxxxxxxx۵ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ سعید موحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میرحکیم‌حسینی‌خشه‌حیران به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اصغر عامری به کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیر‌عامل تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای متفق رئیس هیأت‌مدیره و یکی از اعضای هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676392
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۹ مجید شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود هراتی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت شاسی‌سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره وروح‌اله داودآبادی‌فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قسمتی از اختیارات هیئت‌مدیره در ماده ۵ بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916309
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر بزرگمهر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مانا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و مهرداد امینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11277508
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: مجید بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود مهردادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حسین پناهیان کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت شاسی‌ساز ایران و سعید موحدی کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مزدا یدک بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نموده‌اند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727603
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11305473
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری اعتماد جم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مهدی شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ بنمایندگی احمدرضا سبزواری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی بهزاد قنبری به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه بهمن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مسیح زرگرخرازی به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085915
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۱۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز میشود و در روز ۳۰ آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موسسه آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت شاسی‌ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساشی‌ساز ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسن معمارییان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127947
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صدر آذین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۶/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۹/۱۱/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی رضا حسین‌پور به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سعید موحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به کدملیxxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علیرضا قاضی‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه انرژی هور به کدملیxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمدعلی اخوان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به کدملیxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976263
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۵۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به کد ملی xxxxxxxxx۷۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صدر آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدرا آرین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا قاضی‌مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام و رضا حسین‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت انرژی هور بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات