راضیه علی محمدی

خانم راضیه علی محمدی

کد ملی 005775xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
51
آگهی‌ها

شرکت های راضیه علی محمدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که راضیه علی محمدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
کیمیا راه ماهان
کیمیا راه ماهان
بازرس اصلی
سامان برق سیراف
سامان برق سیراف
بازرس علی‌البدل
پوپک نیک آرا
پوپک نیک آرا
رییس هییت مدیره
سرمای باران کوه سپید
سرمای باران کوه سپید
نایب رییس هییت مدیره
ابتکار پارسیان راد
ابتکار پارسیان راد
بازرس اصلی
نامی راد آریا
نامی راد آریا
بازرس اصلی
ایپک بتن عصر
ایپک بتن عصر
بازرس اصلی
کیمیا گران تجارت البرز
کیمیا گران تجارت البرز
بازرس علی‌البدل
بازرگانی الماس داران راه ابریشم
بازرگانی الماس داران راه ابریشم
آذر پارس تجهیز
آذر پارس تجهیز
بازرس علی‌البدل
آذر تجارت نگار
آذر تجارت نگار
بازرس علی‌البدل
یاسمین گوهر غرب
یاسمین گوهر غرب
نایب رییس هییت مدیره
بازرگانی یکتا تجارت آراسته
بازرگانی یکتا تجارت آراسته
عضو هییت مدیره
غزل گستر ایرانیان
غزل گستر ایرانیان
ارمغان طلائی زمان
ارمغان طلائی زمان
یاس فارمد
یاس فارمد
بازرس علی‌البدل
صنایع لوله پلیمر البرز غرب
صنایع لوله پلیمر البرز غرب
بازرس علی‌البدل
بین المللی دخان اتحاد
بین المللی دخان اتحاد
بازرس اصلی
گروه طرح صنعت کارین
گروه طرح صنعت کارین
بازرس اصلی
دفتر معماری شصت و سه طراحی روشمند فضا
دفتر معماری شصت و سه طراحی روشمند فضا
بازرس علی‌البدل
ژرف دارو
ژرف دارو
یاران طلوع نور
یاران طلوع نور
بازرس اصلی
کاچار عصر فردا
کاچار عصر فردا
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه اقتصادی تیر سی
گروه توسعه اقتصادی تیر سی
بازرس اصلی
توسعه تجارت ترابزاده
توسعه تجارت ترابزاده
بازرس اصلی
دارا تجارت پیروز
دارا تجارت پیروز
بازرس اصلی
کارگزاری رسمی بیمه پارس حامی
کارگزاری رسمی بیمه پارس حامی
بازرس علی‌البدل
آذر پارس تامین
آذر پارس تامین

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14775302
آگهی تغییرات شرکت آذر پارس تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ساجد غنی زاده ک.م xxxxxxxxx۱ و خانم راضیه علی محمدی ک.م xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ملیحه اصغری علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیلا حسینی علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14688537
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه پارس حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۹۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۷ و به موجب تائیدیه شماره xxxxxx/xxx/۹۷ مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ جواد صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد مهدی صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و فیروزه فریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهسا صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲ محمد ساجد تنهادوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد . ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۶ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14617308
آگهی تغییرات شرکت دارا تجارت پیروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸۰۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۹۲۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانمها راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی ، صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401950
آگهی تغییرات شرکت یاس فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۲۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -خانم صدیقه علی محمدی شماره ملی: xxxxxxxxx۴و خانم راضیه علی محمدی شماره ملی: xxxxxxxxx۲، با رعایت ماده xxx قانون تجارت بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - آقای سید علی ترابزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم بهاره اقبالی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، احسان شیرین آبادی فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شیوا شادمند به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اقبالی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر نایب رئیس هیئت مدیره و یا آقای علی اقبالی متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300396
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت ترابزاده درتاریخ ۱۴/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تولید و توزیع انواع دارو های انسانی و دامی، تجهیزات پزشکی، تولید و توزیع کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی، تولید و توزیع کلیه مواد غذائی و آشامیدنی، تولید و توزیع انواع مکمل های داروئی و غذائی و مواد اولیه مرتبط با تولید داروها، تولید و توزیع انواع غذای ویژه کلیه تجهیزات پزشکی و آزملیشگاهی و بیمارستانی، واردات انواع چوب، کاغذ، ام دی اف، پارکت، لمینت، ماشین آلات وابسته، کلیه ماشین آلات صنعتی، انتقال تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری، وادرات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کالاهای مرتبط با موضوع شرکت واخذ و اعطاء نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاهها ی بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد ـ اندیشه، خیابان شهید دکتر مفتح، کوچه شهید منصور دوست محمدی(ششم)، پلاک ۷، ساختمان آئینه، طبقه سوم، واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۰ مورخ ۲۶/۰۷/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه دکتر بهشتی با کد xxx۶۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سید احمد ترابزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی ترابزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شیوا شادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731449
آگهی تغییرات شرکت ارمغان طلائی زمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد جهانتاب با کدملی xxxxxxxxx۱ و حامد کیارستمی با کدملی xxxxxxxxx۳ و محسن روشن با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان مهرداد جهانتاب با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد کیارستمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محسن روشن دل با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانمها صدیقه علی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۴ و راضیه علی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668456
آگهی تغییرات شرکت یاس فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۲۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سید علی ترابزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - شیوا شادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآوراز قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252723
آگهی تغییرات شرکت ژرف دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی محمدی خو کدم xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی ترابزاده کدم xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین محمدی خو کدم xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها وعقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانمها صدیقه علی محمدی کدم xxxxxxxxx۴ و راضیه علی محمدی کدم xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187548
آگهی تغییرات شرکت آذر پارس تجهیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۰۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صدیقه علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ و راضیه علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مرتضی جباری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سیده فاطمه ابراهیمی میان پشته به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028460
آگهی تغییرات شرکت ایپک بتن عصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۸۷۹
آگهی تغییرات شرکت ایپک بتن عصر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانمها راضیه علی محمدی بشماره ملی: xxxxxxxxx۲، صدیقه علی محمدی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴، بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - آقای محمد بزاز کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل و آقای مهرداد غلامرضائی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن پور هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967359
آگهی تغییرات شرکت نامی راد آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919950
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه اقتصادی تیر سی درتاریخ ۲۹/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، تولید، تهیه و توزیع و پخش و صادرات و واردات کلیه کالاها و تولیدات مجاز بازرگانی در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان و حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و تجارت، تولیدی خدماتی کشاورزی. انجام خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در حوزه‌های یاد شده. انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری خرید و فروش و بازاریابی و خدمات پس از فروش، تولید، تهیه، بسته بندی و توزیع و پخش و صادرات و واردات مواد غذایی و آشامیدنی و محصولات کشاورزی و دامی، محصولات دارویی , اولیه دارویی و غذایی و شیمیایی، مکمل‌های غذایی و دارویی و لوازم بهداشتی و آرایشی و کالاهای پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و بیمارستانی، گیاهان دارویی. کالاهای شوینده و موادشیمیایی.، قطعات و ماشین آلات صنعتی، مواداولیه واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و آلی پس از اخذ مجوز، اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور. و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور. گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها، اخذ و اعطا نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام، تسهیلات و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و صندوقهای قرض الحسنه شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی طبق قوانین و مقررات جاری کشور، تاسیس، تجهیز و بهره برداری فروشگاه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کننده کالا و خدمات، انجام خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز. انجام خدمات زیبایی و کلیه خدمات حوزه بهداشت و درمان مانند واحد‌های خدمات درمانی و پزشکی پس از اخذ مجوز‌های لازم. سرمایه گذاری، احداث و مدیریت واحد‌های صنعتی، کشاورزی و تولیدی در زمینه‌های گوناگون به ویژه داروها، گیاهان دارویی، مکمل‌ها، لوازم پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و مواد آرایشی و بهداشتی و فراوری و بسته بندی و فروش محصولات. مشاوره تجاری و توسعه کسب و کار نهادهای اقتصادی اخذ نمایندگی برای خود و دیگر افراد و نهادها کمک به شراکت و مشارکت‌های اقتصادی برندینگ و بازاریابی غیر شبکه‌ای و غیر هرمی و تامین منابع و سرمایه گذار اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان هشتم پلاک ۳ طبقه ۳ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ , xxx مورخ ۲۹/۹/۹۴ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای حامد حسن زاده اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن روشندل به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان دهقان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905645
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاچار عصر فردا در تاریخ ۲۱/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: پیمانکاری برق و الکترونیک سیستمهای امنیتی وحفاظتی امورخدماتی تعمیر ونگهداری سیستمهای برق و الکترونیکی دوربین مداربسته طراحی مشاوره واجرا دکراسیون داخلی وخارجی سیستمهای شبکه و ای تی اجرای کلیه پروژه‌ها از قبیل طرح، مشاوره نظارت در زمینه خدماتی نطافت اماکن عمومی در خصوص جمع آوری و تخلیه زباله پاک سازی معابر عمومی ایجاد و نگهداری فضای سبز محوطه سازی و نگهداری گل و گیاه چمن کاری و کاشت و نگه داری درخت، ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی آذین بندی خیابانها جهت جشنهاو اعیاد مذهبی ارائه سرویسهای ایاب و ذهاب درون شهری به وسیله اتوبوس و مینی بوس جهت کلیه بخشهای خصوصی و دولتی رنگ آمیزی جداول خیابانها و ایزوگام ماشین نویسی دبیر خانه تکثیر و خدمات برگزاری مراسم و سمینارها برگزاری همایشها و کنفرانسها فضا آرائی و دکور بندی طبخ و توزیع غذا به کلیه شرکتهای دولتی و خصوصی، ایجاد کترینگ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی به و از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بخارست کوچه هشتم پلاک ۳ طبقه ۳ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۲/۹۵ مورخ ۳۰/۳/۹۵ نزد بانک شهر شعبه فلکه دوم تهرانپارس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مهیار صنعی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. غلامرضا شکری xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهدیه رئیسی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایرمکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید بازرس اصلی و علی البدل: صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816153
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاران طلوع نور درتاریخ ۰۴/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:. واردات و صادرات انواع ماشین آلات اعم از صنعتی، معدنی، ساختمانی، الکترونیکی، فنی مهندسی و کشاورزی. واردات و صادرات انواع مواد غذائی مجازشامل برنج، گوشت، روغن، شکر و ….. واردات و صادرات انواع محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی. واردات و صادرات انواع غلات (گندم، جو) و نهاده‌های دامی، ذرت، کنجاله سویا، کلزا و …. واردات و صادرات انواع مواد اولیه شامل صنعتی، ساختمانی، تبدیلی، تزریقی، مواد شیمیایی و آهن آلات. واردات و صادرات انواع لوازم خانگی، صوتی وتصویری. واردات و صادرات مواد و لوازم بهداشتی و شوینده پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت. واردات و صادرات انواع منسوجات، مواد و لوازم پلاستیکی. واردات و صادرات هواپیما، هلیکوپتر، کشتی، قطار، لوکوموتیو، وسایل نقلیه، ادوات کشاورزی و قطعات و لوازم یدکی آنها.. ایجاد صنایع سنگین و سبک و کارخانه جات. واردات و صادرات و خرید و فروش سایر انواع کالاها ی مجاز و خدمات و ماشین آلات و مواد اولیه. ترخیص کالا از گمرکات کشور. گشایش اعتبارو امور ارزی نزد بانک‌ها برای شرکت. کلیه عملیات حق العمل کاری یا کمیسیون خرید و فروش کلیه مواد اولیه و محصولات (کشاورزی و صنعتی و معدنی) ماشین آلات، کالاها. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوق، مشارکت در ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی وساختمانی. انجام خدمات مشاوره، مدیریتی، تجاری، بازرگانی، و سایر خدمات مجازسایر امور مجاز بازرگانی، تجاری، اخذنمایندگی، عاملیت خرید و فروش محصولات سازمان هاو موسسات عمومی، کارخانجات، شرکت‌ها، اشخاص حقوقی و حقیقی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سعادت آباد خیابان سرو غربی انتهای خیابان صراف‌های شمالی نبش کوچه ۱۹ شمالی پلاک ۲۳ واحد ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰۰/۹۵ مورخ ۲۹/۲/xxx۵ نزد بانک بانک شهر شعبه پاکنژاد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای حمید فرحانی خواه باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی صادق باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای مسعود موفق یامی باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و نامه‌ها ی اداری با امضای ثابت مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها، بروات با امضای ثابت مدیرعامل و متغیریکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670056
آگهی تغییرات شرکت ژرف دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها صدیقه علی محمدی ک. م xxxxxxxxx۴ و راضیه علی محمدی ک. م xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی ترابزاده ک. م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره و خانم شیوا شادمند ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اورا بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12583093
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دفتر معماری شصت و سه طراحی روشمند فضا درتاریخ ۱۳/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت مهندسی مشاور در زمینه مطالعه، طراحی، مهندسی و مشاوره در مراحل شناسائی و تهیه نقشه های امور مربوط به معماری، معماری داخلی، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی در پروژه های ساختمانی، عمرانی، شهر سازی، امور زیر بنائی، بازسازی و مقام سازی بناهای فرسوده، ارائه خدمات مدیریت طرح های ساخت و اجرا، پیمانکاری و سرمایه گذاری و نظارت فنی برحسن انجام کار در خصوص موضوع فعالیت برگزاری نمایشگاه، سمینار و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، ایجاد نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی، واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گاندی جنوبی بین کوچه هشتم و نهم، ساختمان مروارید طبقه همکف واحد اول سمت چپ کدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد. که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx/۹۴ مورخ ۲۶/۹/۹۴نزد بانک سامان شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: زهرا خانیکی با کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی محمد حیدری با کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ساناز فاتح با کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره مژگان دهقان با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579732
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه طرح صنعت کارین در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت های مرتبط با مطالعه طراحی ساخت توزیع خرید فروش بازرگانی و بازار یابی مجازی غیرهرمی و غیرشبکه ای صادرات و واردات تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات در زمینه صنایع دستی انواع جواهرات سنگ های قیمتی و زینتی طلا و مصنوعات طلا نقره و مصنوعات نقره انواع زیور آلات بدلی انواع ساخته های چوبی فلزی سرامیکی شیشه ای سنگی پارچه ای و چرمی دکوراسیون داخلی و مبلمان و صنایع روشنائی و صنایع مرتبط پوشاک و صنایع نساجی صنایع بسته بندی عکاسی و گرافیک برگزاری نمایشگاه سمینار همایش های داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی اخذ نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ترخیص کالا از گمرکات کشور در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گاندی جنوبی بین هشتم و نهم ساختمان مرواید طبقه همکف واحد اول سمت چپ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx/۹۴ مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ نزد بانک سامان شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم مژگان دهقان شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا خانیکی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم ساناز فاتح شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علی محمد حیدری شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و نامه های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) )
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439138
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی دخان اتحاد در تاریخ ۲۵/۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید، واردات و صادرات و خرید و فروش و پخش و توزیع انواع کالا های دخانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاههای دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، جردن، تابان شرقی، پلاک ۴، طبقه ۴ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۴/۷/xxx۴ نزد بانک ملی ایران شعبه چهر راه امیر اکرم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمد رضا تاجدار به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آرش درخش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد سعیدی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله افزار فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع لوله پلیمر البرز غرب در تاریخ ۲۲/۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید لوله های پی وی سی و پخش و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک ولی عصر ۲۰ متری حیدری جنوبی ۲۰ متری وحدت پلاک ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۱۶/۶/۹۴ نزد بانک ملت شعبه شعبه شهرک صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: رسول مطلبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سکینه ترکاشوند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قرارداد ها و عقود اسلامی و نامه های عادی اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271007
آگهی تغییرات شرکت نامی راد آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۳۴۷۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۴۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نیلوفر یوسفیان باکدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای هادی اسلام پور مراغی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانمها راضیه علی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و صدیقه علی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194185
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاس فارمد در تاریخ ۱۰/۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع انواع دارو های انسانی و دامی، تجهیزات پزشکی، تولید و توزیع کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی، تولید و توزیع کلیه مواد غذائی و آشامیدنی، تولید و توزیع انواع مکمل های داروئی و غذائی و مواد اولیه مرتبط با تولید داروها، تولید و توزیع انواع غذای ویژه کلیه تجهیزات پزشکی و آزملیشگاهی و بیمارستانی وادرات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کالاهای مرتبط با موضوع شرکت واخذ و اعطاء نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاهها ی بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) کوچه ششم، پلاک یک واحد ۳ کد پ xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۳/۰۳/xxx۹ نزد بان ک ملت شعبه خیابان کارگر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شیوا شادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعلی ترابزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143222
آگهی تغییرات شرکت پوپک نیک آرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۱۵۷۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عابدین اناری بز چلویی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا جعفری فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای علی ولاشجردی (به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051745
آگهی تغییرات شرکت ارمغان طلائی زمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۴۴۴۰ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۴۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها صدیقه علی محمدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند آقایان مهرداد جهانتاب شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیئت مدیره و حامد کیا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رامین براتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035625
آگهی تغییرات شرکت غزل گستر ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۱۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راضیه علی محمدی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای مهدی دوستار قاسم آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . خانم ربابه اصغری خطیر بشماره ملی xxxxxxxxx۶بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه بهجت پناهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره و خانم مریم حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531320
آگهی تغییرات شرکت آذر پارس تجهیز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۰۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سیده فاطمه ابراهیمی میان پشته به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407481
آگهی تغییرات شرکت ایپک بتن عصرسهامی خاص شماره ثبت ۴۰۲۳۰۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم ها راضیه علی محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و صدیقه علی محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
خانم طاهره غلامرضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای سید محسن پورهاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای محمد بزاز به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406049
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی الماس داران راه ابریشم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۸۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۰۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
راضیه علی محمدی، بشماره ملی: xxxxxxxxx۲، صدیقه علی محمدی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴، بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند.
آقای محمد عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲: بسمت مدیرعامل و رییس هیئت مدیره خانم الناز عباسی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵، بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093777
آگهی تاسیس شرکت صدرا تجارت قرن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاههای بین المللی اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا برج نگین آفریقا پ ۸۸ ط ۴ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۸ مورخ۱۲/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقای و مبلغ xxx/۱۰ ریال به صورت آورده غیر نقدی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ خانم پری ناز علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای فاطمه مایلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم عاطفه نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ ۵ـ خانم پری ناز علیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم راضیه علی محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054472
آگهی تغییرات شرکت کیمیا راه ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۸۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028651
آگهی تغییرات شرکت ایپک بتن عصر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008793
آگهی تغییرات شرکت ایپک بتن عصر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم طاهره غلامرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محسن پور هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پیمان شاه قلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۰۷/۱۲/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم طاهره غلامرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن پور هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان شاه قلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان شاه قلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936911
آگهی تاسیس شرکت نامی راد آریا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی واردات گندم خوراکی سویا جو دامی و خوراکی ذرت گوشتهای دامی و خوراکی و جو دامی کنجاله سویا و دام زنده
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان طالقانی نرسیده به سپهبد قرنی مقابل هتل کاج کوچه بیمه ساختمان شماره ۲۰ ط ۴ واحد ۱۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۵/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای هادی اسلام پورمراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نیلوفر یوسفیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم نیلوفر یوسفیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم راضیه علی محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای مرتضی خالدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757744
آگهی تغییرات شرکت پوپک نیک آرابامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۶۱۵۷۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش داد. خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش داد. خانم راحیل ترابی سفیدابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۲۸/۲/۶۵ فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۲ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به پانزده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پانزده هزار سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ ۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل،
۴ـ ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ ۲ـ آقای شهروز دورودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم هنگامه رنجبرفردوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ ظفر نرسیده به خیابان نفت پلاک xxx طبقه ۳ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744814
آگهی تاسیس شرکت ابتکار پارسیان راد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۷/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانپارس بزرگراه باقری خ xxx غربی پ۲۳ واحد۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۸/۷/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای هادی اسلام پورمراغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نیلوفر یوسفیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای هادی اسلام پورمراغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم راضیه علی محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644289
آگهی تغییرات شرکت سرمای باران کوه سپید سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای شهروز دورودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای توکل رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم رکسانا دهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۳۱/۲/۹۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم رکسانا دهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعـضای هیئـت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10391854
آگهی تغییرات شرکت سرمای باران کوه سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای شهروز دورودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای توکل رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم رکسانا دهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۳۱/۲/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم رکسانا دهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637858
آگهی تغییرات شرکت پوپک نیک آرا بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۶۱۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۲۵/۶/۵۶ فرزند چنگیز با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۶۲ تاریخ تولد ۱/۱/۵۲ فرزند هیبت اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ ظفر نرسیده به خیابان نفت پلاک xxx طبقه ۳ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
خرید و فروش و توزیع و پخش مواد غذائی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات بانکی و دریافت تسهیلات از موسسات دولتی و خصوصی انجام کلیه امور نرم افزاری و سخت افزاری و نصب و راه اندازی سیستمهای رایانه ای تهیه و توزیع قطعات آن و مشاوره در زمینه های مدیریتی و صنعتی و دریافت و انتقال دانش فنی و علوم کاربردی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد کارخانه تولید وسایل و لوازم تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی آزمایشگاهی و تجهیزات مطب و مراکز درمانی مشاوره در جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و بهداشت حرفه ای و مدلهای تعالی سازمانی و سایر سیستمهای مدیریتی و مشاوره و اجرا و نظارت فنی و انجام کلیه عملیاتهای اجرائی و فنی در زمینه های اکتشاف تولید و استخراج و بهره برداری و فروش مواد معدنی به ویژه سنگهای ساختمانی و تزئینی پس از اخذ مجوزهای لازم مشاوره و طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه ها و شبکه های کامپیوتری و تهیه و تولید نرم افزار غیررسانه ای و غیرآموزشی در زمینه اتوماسیون صنعتی و خدماتی و کامپیوتری مجاز اداری و فروش محصولات تولیدی قطعات سخت افزاری و نصب و تعمیرات و ارتقا سیستمهای کامپیوتری نگهداری تاسیسات اماکن دولتی مشاوره طرح و نظارت فنی اجرای دکوراسیون داخلی و سرویس و نصب و تولید انواع فلز و شیشه و چوب ام دی اف سرمایه گذاری خصوصی و خرید سهام کارخانجات تولیدی و صنعتی برای شرکت و انجام مشاوره مربوط به موضوع با بخشهای داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت و مبادله دانش فنی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی اخذ و اعتبار از بانکها و موسسات مالی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش خدمات پس از فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات برای شرکت نزد بانکها ترخیص کالا از گمرکات داخل اخذ و اعطای نمایندگی از کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462237

آگهی تغییرات شرکت سامان برق سیراف
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای محمدمهدی گلبند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم راضیه علی محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا قانع به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم ندا قانع به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای سیامک بستان بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۲۹/۱۰/xxx۲.
۳ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا قانع به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ندا قانع به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیامک بستان بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک بستان بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۴ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۱/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 456766

آگهی تغییرات شرکت کیمیا راه ماهان
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم راضیه علی محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917294
آگهی تغییرات شرکت سرمای باران کوه سپید سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۱۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم مهدیه هزارپیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم رکسانا دهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای نصرت‌اله حاجتی‌مدارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۰/۶/xxx۲

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم رکسانا دهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای نصرت اله حاجتی‌مدارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم رکسانا دهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564733
آگهی تغییرات شرکت آذر تجارت نگاربامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۲۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای وحید رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، خانم نیلوفر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای وحید رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۱ ـ آقای علی‌مرتضی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685617
آگهی تاسیس شرکت نامی راد آریا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی واردات گندم خوراکی سویا جو دامی و خوراکی ذرت گوشتهای دامی و خوراکی و جو دامی کنجاله سویا و دام زنده

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان طالقانی نرسیده به سپهبد قرنی مقابل هتل کاج کوچه بیمه ساختمان شماره ۲۰ ط ۴ واحد ۱۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۵/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای هادی اسلام‌پورمراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ خانم نیلوفر یوسفیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ خانم نیلوفر یوسفیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا و یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ خانم راضیه علی‌محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای مرتضی خالدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832484
آگهی تغییرات شرکت سرمای باران کوه سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۱۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای مهدی کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای توکل رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۵/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و خانم رکسانا دهری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای علی ولاشجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۱۵/۱۱/xxx۲.

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم رکسانا دهری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی ولاشجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم رکسانا دهری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته ـ بروات‌ـ قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11185727
آگهی تغییرات شرکت یاسمین گوهر غرب بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۹۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم راضیه علی‌محمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به شماره‌شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱/۱/xxx۲ فرزند هیبت‌اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم آیدا راه‌آورد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به شماره‌شناسنامه xxx۰۹ تاریخ تولد ۲۵/۲/xxx۵ فرزند عباس با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای امیر ایازباش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه ۸۴ تاریخ تولد ۱/۱/xxx۹ فرزند علی‌اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سید محمدجواد بنیادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. خانم مریم امینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به شماره‌شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۱۶/۴/xxx۳ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیر ایازباش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و خانم راضیه علی‌محمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید محمدجواد بنیادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیر ایازباش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم راضیه علی‌محمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمدجواد بنیادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیر ایازباش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌‌ای عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443860
آگهی تغییرات شرکت کیمیا راه ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۸۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539076
آگهی تاسیس شرکت ابتکار پارسیان راد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۷/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانپارس بزرگراه باقری خ xxx غربی پ۲۳ واحد۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۸/۷/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای هادی اسلام‌پورمراغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم نیلوفر یوسفیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای هادی اسلام‌پورمراغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم صدیقه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562496
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی یکتا تجارت آراسته با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۴۵۳۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۹۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای احمد ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۱/۴/۴۸ فرزند چنگیز با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱/۱/۵۲ فرزند هیبت‌اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم رکسانا دهری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۵/۱/۴۷ فرزند خلیل با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خانم رکسانا دهری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای احمد ولاشجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم رکسانا دهری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد ولاشجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۵ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ پاسداران ابتدای خیابان کلاهدوز جنب بانک ملی پشت ساختمان پرمهر ۲ ساختمان داور پژوه طبقه ۲ واحد ۲ کد پستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ایجاد کارخانه تولید وسایل و لوازم تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی تجهیزات مطب و مراکز درمانی مشاوره در جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت امنیتی و بهداشتی حرفه‌ای و مدلهای تعالی سازمانی مدیریت زیست محیطی و سایر سیستمهای مدیریتی و مشاوره و اجرا و نظارت و انجام کلیه عملیاتهای اجرائی و فنی در زمینه اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری و فروش مواد معدنی بویژه سنگهای ساختمانی و تزئینی پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره و طرح و نظارت و اجرای کلیه پروژه‌ها و شبکه‌های کامپیوتری و تهیه و تولید نرم‌افزار در زمینه اتوماسیون صنعتی و خدماتی و کامپیوتری مجاز اداری و فروش محصولات تولیدی و قطعات سخت و فلز و شیشه، نگهداری تاسیسات اماکن دولتی و ام‌دی‌اف افزاری و نصب و تعمیرات و ارتقا سیستمهای کامپیوتری، مشاوره طرح و نظارت و اجرای دکوراسیون داخلی و سرویس و نصب و تولید انواع چوب خصوصی سرمایه‌گذاری و خرید سهام کارخانجات تولیدی و صنعتی و انجام مشاوره با بخشهای داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت و مبادله دانش فنی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، اخذ اعتبار از بانکها و موسسات مالی، واردات و صاردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۴/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11664541
آگهی تغییرات شرکت پوپک نیک آرا بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۶۱۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۲۵/۶/۵۶ فرزند چنگیز با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۶۲ تاریخ تولد ۱/۱/۵۲ فرزند هیبت‌اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ ظفر نرسیده به خیابان نفت پلاک xxx طبقه ۳ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

خرید و فروش و توزیع و پخش مواد غذائی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات بانکی و دریافت تسهیلات از موسسات دولتی و خصوصی انجام کلیه امور نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نصب و راه‌اندازی سیستمهای رایانه‌ای تهیه و توزیع قطعات آن و مشاوره در زمینه‌های مدیریتی و صنعتی و دریافت و انتقال دانش فنی و علوم کاربردی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد کارخانه تولید وسایل و لوازم تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی آزمایشگاهی و تجهیزات مطب و مراکز درمانی مشاوره در جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و بهداشت حرفه‌ای و مدلهای تعالی سازمانی و سایر سیستمهای مدیریتی و مشاوره و اجرا و نظارت فنی و انجام کلیه عملیاتهای اجرائی و فنی در زمینه‌های اکتشاف تولید و استخراج و بهره‌برداری و فروش مواد معدنی به ویژه سنگهای ساختمانی و تزئینی پس از اخذ مجوزهای لازم مشاوره و طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه‌ها و شبکه‌های کامپیوتری و تهیه و تولید نرم‌افزار غیررسانه‌ای و غیرآموزشی در زمینه اتوماسیون صنعتی و خدماتی و کامپیوتری مجاز اداری و فروش محصولات تولیدی قطعات سخت‌افزاری و نصب و تعمیرات و ارتقا سیستمهای کامپیوتری نگهداری تاسیسات اماکن دولتی مشاوره طرح و نظارت فنی اجرای دکوراسیون داخلی و سرویس و نصب و تولید انواع فلز و شیشه و چوب ام دی اف سرمایه‌گذاری خصوصی و خرید سهام کارخانجات تولیدی و صنعتی برای شرکت و انجام مشاوره مربوط به موضوع با بخشهای داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت و مبادله دانش فنی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی اخذ و اعتبار از بانکها و موسسات مالی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش خدمات پس از فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات برای شرکت نزد بانکها ترخیص کالا از گمرکات داخل اخذ و اعطای نمایندگی از کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین‌المللی.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11801673
آگهی تغییرات شرکت پوپک نیک آرا بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۶۱۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش داد. خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش داد. خانم راحیل ترابی‌سفیدابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۲۸/۲/۶۵ فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۲ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به پانزده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پانزده هزار سهم بی‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای علی ولاشجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل،

۴ـ ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ ۲ـ آقای شهروز دورودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم هنگامه رنجبرفردوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ ظفر نرسیده به خیابان نفت پلاک xxx طبقه ۳ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11853307
آگهی تغییرات شرکت سامان برق سیراف سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۹۴۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۱۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای محمدمهدی گلبند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۹/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا قانع به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم ندا قانع به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای سیامک بستان‌بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۲۹/۱۰/xxx۲.

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا قانع به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم ندا قانع به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیامک بستان‌بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیامک بستان‌بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۱/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12015173
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی یکتا تجارت آراسته با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۴۵۳۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۹۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای عابدین اناری‌بزچلویی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامهxxx۷۱ تاریخ تولد۱/۱۱/۴۴ فرزند نظامعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عابدین اناری‌بزچلویی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عابدین اناری‌بزچلویی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم راضیه علی‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

راه‌اندازی و تاسیس رستوران کافی‌شاپ و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور و اقدام به واردات و صادرات انواع محصولات خوراکی و نوشیدنی‌های مجاز و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تهیه و توزیع و تولید انواع مواد غذایی و مواد اولیه آن و خرید و فروش تجهیزات و ماشین‌آلات طبخ غذا و ارائه کلیه خدمات از قبیل تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی آماده و نیمه آماده در رستوران ارائه کلیه فعالیتهای تجارتی و خدمات بازرگانی در زمینه خرید فروش خدمات پی از فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال‌سی برای شرکت نزد بانکها ترخیص کالا از گمرکات داخل اخذ و اعطا نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین‌المللی.

در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات