سید حسین اشرفی شهری

آقای سید حسین اشرفی شهری

کد ملی 091931xxxx
گراف ارتباطات
14
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14683412
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۷ , xxx , xxx مورخ ۳۰/۳/۹۸ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد سلامت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از عضویت هیئت مدیره استعفاء نمود و آقای مهدی منوچهری عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین ایشان برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۴/۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید . آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و به شماره ثبت xxxxxx بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای علی اصغر پورفتح الله برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۴/۹۸ تعیین گردید . در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد : ۱ آقای محسن گرامی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ( سهامی عام ) بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ آقای حسین امینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایران سازه ( سهامی خاص ) بعنوان عضو هیئت مدیره . ۳ آقای سیدرحیم هژبرالساداتی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس سازه تامین ( سهامی خاص ) بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و به شماره ثبت xxxxxx بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ۵ آقای مهدی منوچهری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۸ انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری ، دادخواست ، اظهارنامه و تنظیم قرارداد با وکیل با حق توکیل و عزل وکیل توسط هیئت مدیره از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی در محاکم قضایی و کلیه اختیارات ماده ۳۵ آئین دادرسی مدنی که شامل موضوع فوق خواهد_بود با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاءهیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635410
آگهی تغییرات شرکت افق سهام شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۷۷۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۷ به تصویب رسید . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493998
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنیان ابنیه راه افق نوید در تاریخ ۰۵/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : ساختمانی : امور پیمانکاری مربوط به مهندسی ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی ، آجری ، سنگی ، بتنی ، فلزی . کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی محاسبه نظارت مشاوره انبوه سازی ساخت ، تخریب و بازسازی کلیه پروژه‌های ساختمانی . فعالیت در زمینه پروژه‌های عمرانی . مطالعه ، طراحی و اجرای کلیه فعالیتهای ساختمانی و شهرسازی . مشاوره و اجرای پروژه‌های ساختمانی به صورت مشارکتی ، مباشرتی و امانی . تهیه مصالح و لوازم ساختمانی و خرید ماشین آلات ساختمانی از داخل و خارج . امور مربوط به طراحی ، اجرا ، بیمارستان و کلینیک و واردات و نصب تجهیزات مورد نیاز مربوطه . تاسیسات : امور پیمانکاری مربوط به راهسازی وخطوط انتقال ( آب ، گاز ، نفت ) شبکه گاز رسانی ، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی ، سیستم‌های سرد کننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان ( گاز ، برق ، آب و فاضلاب ، وسایل انتقال زباله ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب ، وسایل انتقال ( آسانسور و پله برقی ) سیستم‌های خبر و هشداردهنده حریق ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه . سیستم‌های ارتباطی ، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان ، ماسه پاشی ( سندپلاست ) حفاظت کاتودی ، پوشش ( لاینینگ ) ، سیستمهای انرژی نوین ( خورشیدی ، بادی ) ، اجرای فضای سبز ( گرین هوس ) ، تاسیسات ورزش ( استخر ، سونا ، جکوزی ، بدنسازی ) اخذ وام تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی جهت شرکت . انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی . شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد ، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و کلیه خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی . مشارکت در موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی خرید سهام تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور . انجام امور بازرگانی و واردات صادرات و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات و انبار کشور امور مربوط به مدیریت ایمن سازی و نگهداری و تعمیرات ساختمانی و نظافت صنعتی و بهداشت و محیط زیست امور مربوطه به مدیریت هوشمند ساختمان و طراحی اجراء سیستمهای هوشمند ساختمان پس از اخذ مجوزهای لازم ، ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله /هاشمیه بلوار هاشمیه ( شهیدصارمی ۲۱ ) خیابان هاشمیه ۱۰ پلاک ۴۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰ مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه فلکه طالقانی با کد xxx۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حامد مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم احمدی مروست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هشام مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم اکبری لر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره و متغیرمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسین یوسف نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علیرضا یوسف نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408965
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۸۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین اشرفی شهری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامی خاص) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حبیب ایزدی شیروان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت عمران و نوسازی مجد به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سیدجلیل لاری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت افق سهام شرق به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ آقای یاسر تقی زاده مهنه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دوسال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های ادرای با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیأت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408934
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه شهریاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران سارا (سهامی خاص) دارنده شماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای یاسر تقی زاده مهنه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ ۲موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شماره ثبت xxx۳۰ و xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی آقایی ازغندی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه خراسان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408935
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه شهریاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سیدحسین اشرفی شهری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری عمران سارا با شماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای علی اکبر راه چمنی سبزواری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای یاسر تقی زاده مهنه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ ۲کلیه چک ها ، اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311014
آگهی تغییرات صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۹۱۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxxxxx/۲۲مورخ۱۵/۰۸/xxx۷شهرداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا کلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو و رئیس هیات امناء • آقای سید کمال الدین شاه چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو و دبیر هیات امناء • آقای نریمان حسین علیزاده سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیات امناء • آقای جواد تون تاب حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات امناء • آقای محسن شریعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (رئیس هیات امناء) • آقای حسنعلی رجب زاده خیبری به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ آقای محمد رضاکلائی (رئیس هیات امناء) •برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای عباس عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای اسماعیل احمدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای مجید هراتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیداحسان باقرزاده حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علیرضا سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند تعداد اعضای هیات امناء از ۹ نفر به ۶ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید مرکز اصلی موسسه به مشهد، راهنمایی، خیابان سلمان فارسی ۸، پلاک ۱۷طبقه اول، واحد شرقی به کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییروماده ۳در اساسنامه اصلاح شد موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شماره ثبت xxx۵۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۳۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311028
آگهی تغییرات صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۹۱۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxxxxx/۲۲مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ شهرداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل احمدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید هراتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیداحسان باقرزاده حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای علیرضا سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره موسسه برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶) یا نایب رئیس هیئت مدیره (آقای اسماعیل احمدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸) همراه مهر مؤسسه معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074748
آگهی تغییرات شرکت عمران ونوسازی سپیده ایمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۰۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد میرزابیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت رفاه پرستاران شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ آقای سید جلیل لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران سارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ آقای سید حسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای سید علیرضا سعادتجو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود عجم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره وآقای محمد میرزابیگی بعنوان رئیس هیئت مدیره و اقای سید حسین اشرفی شهری بهنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد حکیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال تعیین گردیدند ۲ کلیه اسناد و اوراق بهدار و قرارداد‌های تعهد آور شرکت با امضا یک نفر از آقایان محمود عجم یا سید علیرضا سعادتجو و یک نفر از آقایان میلاد حکیم زاده یا سید حسین اشرفی شهری به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031232
آگهی تغییرات شرکت افق سهام شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۷۷۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۶ به تصویب رسید. مجمع شرکتهای عمران و مسکن سازان منطقه شرق به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد به شماره ثبت xxx۷۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت سرمایه گذاری عمران سارا به شماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار، جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912242
آگهی تغییرات شرکت توسعه آفتاب فروزان هشتم طوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۷۱۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای سید حسین اشرفی شهری کدملی: xxxxxxxxx۶ - آقای هادی فرهنگ کدملی: xxxxxxxxx۱ - آقای محمد احمدی مروست کدملی: xxxxxxxxx۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912256
آگهی تغییرات شرکت توسعه آفتاب فروزان هشتم طوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۷۱۴۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: - آقای سید حسین اشرفی شهری کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای هادی فرهنگ کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد احمدی مروست کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13907040
آگهی تغییرات شرکت ستاره فروزان هشتم طوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۷۱۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین اشرفی شهری کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی فرهنگ کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد مقدسی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13907044
آگهی تغییرات شرکت ستاره فروزان هشتم طوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۷۱۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین اشرفی شهری کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای هادی فرهنگ کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای حامد مقدسی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617002
آگهی تغییرات شرکت عمران ونوسازی زعفرانیه تربت حیدریه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۷۷۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ ونامه شماره xxx۳ , xxx , xxx مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی ونامه شماره xxx۲/۹۶ مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ شورای اسلامی شهر تربت حیدریه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۵ به تصویب رسید. مهدی اخلاقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ رسول عباسی بنهنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شهرداری تربت حیدریه به نمایندگی حامد اقدسی تربتی فرزند علیرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۰۹/xxx۶ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و سید حسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592603
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۸۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای سیدجلیل لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده جدید شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق برای بقیه دوره هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدو آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای یاسر تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تعیین گردید ۲ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483854
آگهی تغییرات شرکت عمران ونوسازی سپیده ایمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۰۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای جواد برزگراز سمت مدیرعاملی، آقای میلاد حکیم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و آقای سید حسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق جایگزین آقای احمد نوروزی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱/xxx۷ گردیدندو سمت ایشان در هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با یک امضاء از آقایان محمود عجم یا سیدعلیرضا سعادت جو و یک امضاء ازآقایان میلاد حکیم زاده یا سید حسین اشرفی شهری (جمعا دو امضاء) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه به وی تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406971
آگهی تغییرات شرکت آمایش ونوسازی مهرمشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۲۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۳ به تصویب رسید. آقای محمدرضا جوانشیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدحسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933324
آگهی تغییرات شرکت عمران و سرمایه گذاری فرزان بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه آئین محاسب وهمکاران به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای محمد ابراهیم پژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت رحمتی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ - شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای سید حسین اشرفی شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان جنوبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای عباسعلی مدیح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی آقای محمود رضا کمیلی دوست به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ - روزنامه کثیر الانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630144
آگهی تغییرات شرکت عمران ونوسازي سپيده ايمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۰۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-۱صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۴ به تصویب مجمع رسید. -۲مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت(حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین اشرفی شهری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ انتخاب شدند -۳روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476345
آگهی تغییرات شرکت سافرون سافرون شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۲۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی معصومیان کدملی xxxxxxxxx۱ ـ خانم الناز معصومیان کدملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای محمد حسن اکرمی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره که برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۵/۹۵ انتخاب گردیدند. ـ آقای سیدحسین اشرفی شهری کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن شهری برآبادی کدملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032801
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق سهامی عام شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵ و کد پستی ۹۶۱۳۸۳۵۱۳۷
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده_است: ۱ با توجه به اینکه تشریفات قانونی درخصوص آگهی شماره xxx۱۲ ۹/۱۱/۷۹ مربوط به انحلال شرکت مزبور انجام نشده_است و بموجب مجمع عمومی فوق العاده فوق الذکر، سهامداران شرکت از انحلال آن انصراف داده‌اند لذا انحلال کان لم یکن تلقی می‌گردد و شرکت مذکور کماکان بقوت خود باقی است. ۲ آقایان سید حسین اشرفی شهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین موسوی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس و مدیرعامل و شهرداری سبزوار بنمایندگی غلامرضا میر چولی کد ملی xxxxxxxxx۹ روح اله اعتمادی اصیل کد ملی xxxxxxxxx۸ علی امیری کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم مهری تیموری شبان کد ملی xxxxxxxxx۵ و رضا شفیقی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۴ آقایان حمید رضا نیکفر کد ملی xxxxxxxxx۰ و موسی الرضا مقیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۵ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات