کریم هاتفی

آقای کریم هاتفی

کد ملی 005740xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های کریم هاتفی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کریم هاتفی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا
سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا
بازرس علی‌البدل
آئین محاسبان امین
آئین محاسبان امین
رییس هییت مدیره
تولید برق ماه تاب کهنوج
تولید برق ماه تاب کهنوج
بازرس علی‌البدل
داروئی آترا
داروئی آترا
بازرس علی‌البدل
تولیدی آب و برق ماهتاب سازان
تولیدی آب و برق ماهتاب سازان
بازرس علی‌البدل
راه و ساختمان سازه سازان
راه و ساختمان سازه سازان
بازرس علی‌البدل
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
بازرس علی‌البدل
گروه پزشکی ابن سینا
گروه پزشکی ابن سینا
بازرس علی‌البدل
روغن نباتی پارس
روغن نباتی پارس
بازرس علی‌البدل
تولید برق ماهتاب کاسپین
تولید برق ماهتاب کاسپین
بازرس علی‌البدل
توسعه و مدیریت انرژی پارسیان
توسعه و مدیریت انرژی پارسیان
بازرس علی‌البدل
هما پیوند تامین
هما پیوند تامین
بازرس علی‌البدل
تولیدی آرین مه باد
تولیدی آرین مه باد
بازرس علی‌البدل
کیمیا آفرینان پاسارگاد
کیمیا آفرینان پاسارگاد
بازرس اصلی
عمران و مسکن سازه پایدار همیار استان خراسان شمالی
عمران و مسکن سازه پایدار همیار استان خراسان شمالی
بازرس اصلی
آب و نیروی ماهتاب کیش
آب و نیروی ماهتاب کیش
بازرس علی‌البدل
ماهتاب سازان خلیج فارس
ماهتاب سازان خلیج فارس
بازرس اصلی
پتروشیمی پترو ناد آسیا
پتروشیمی پترو ناد آسیا
بازرس اصلی
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14002291
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۹۶۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ وسال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی حساب گسترپویا به شماره ثبت xxx۸۳ اداره ثبت شرکتهای ثبت تهران و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ را به عنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی اصلی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۷ انتخاب نمود و موسسه حسابرسی حساب گسترپویا به شماره ثبت xxx۸۳ اداره ثبت شرکتهای ثبت تهران و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای کریم هاتفی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی باغداران استان فارس به شماره ثبت xxx۸ اداره ثبت شرکتهای ثبت شیراز وبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای کمال یداللهی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی. برای مدت یکسال انتخاب و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی لارستان به شماره ثبت ۳۰ اداره ثبت شرکتهای ثبت لار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای حامد حقیقت پسند با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660602
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲/۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره موسسه برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای کامران خدائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ با سمت رئیس هیأت مدیره. آقای کریم هاتفی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ با سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد حسن کریمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد ترامشلو دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579011
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۸/۴/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم هاتفی شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای کامران خدائی شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای بلال محمد زاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای محمد ترامشلو شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۴. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۳. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه: محمد حسن کریمی xxxxxxxxx۸ دارنده ۲. xxx. xxx ریال محمد رضا عزیزی xxxxxxxxx۸ دارنده ۲. xxx. xxx ریال کریم هاتفی xxxxxxxxx۰ دارنده ۲. xxx. xxx ریال کامران خدائی xxxxxxxxx۱ دارنده ۲. xxx. xxx ریال محمد ترامشلو xxxxxxxxx۵ دارنده ۲. xxx. xxx ریال بلال محمد زاده xxxxxxxxx۰ دارنده ۱. xxx. xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561473
آگهی تغییرات آئین محاسبان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صالح ضیائی شهمیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکاء مؤسسه خارج شد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۷ اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای کامران خدائی کدم xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای کریم هاتفی کدم xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای بلال محمدزاده کدم xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561479
آگهی تغییرات آئین محاسبان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران خدائی کدم xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره آقای کریم هاتفی کدم xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای بلال محمدزاده کدم xxxxxxxxx بسمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری به امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561485
آگهی تغییرات آئین محاسبان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کریم هاتفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای کامران خدائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای بلال محمدزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933952
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پتروناد اسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۰۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی باکدملی xxxxxxxxx۰ سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی باکدملی xxxxxxxxx۱ سید جواد موسوی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی وکریم اقبال بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج ونشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273899
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماهتاب سازان خلیج فارس درتاریخ ۲۰/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در خرید، ایجاد و احداث واحدهای تولید آب شیرین و انتقال آب و بهره برداری از آنها و فروش محصولات ـ سرمایه گذاری و مشارکت در خرید، ایجاد و احداث واحدهای تصفیه خانه آب و فاضلاب و بهره برداری از آنها و فروش محصولات ـ سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای در جریان ساخت نیروگاهی و تولید و فروش انرژی برق با خرید، ایجاد و احداث نیروگاه اعم از آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و انرژیهای نو با رعایت قوانین مقررات ضوابط مربوطه و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ تامین ماشین آلات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز موضوع فعالیت شرکت ـ اخذ و یا ایجاد نمایندگی فروش و یا عاملیت فروش ـ ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی در صورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه صدر خیابان بهار جنوبی کوچه نیکبخت پ ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۵ مورخ ۲۸/۳/۹۴ نزد بانک ملت شعبه میدان چیذر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرضا کرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل (و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید بازرس اصلی و علی البدل: آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی . آقای عباس قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129362
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار همیار استان خراسان شمالی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۱۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه وحساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای کریم هاتفی با کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143338
آگهی تصمیمات شرکت توسعه آب و نیروی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید.
۲ـ مؤسسه آئین محاسبان امین با شماره شناسنه ملیxxxxxxxxx۸۰بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی با شماره ملیxxxxxxxxx۰بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718676
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی ابن سینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686023
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸و شرکت تجارت انرژی فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663171
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین مه باد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635205
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه,وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲تصویب شد موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت شیمیایی ره آورد تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588875
آگهی تغییرات شرکت هما پیوند تامین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبات امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580808
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سازه سازان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577010
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448524
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماهxxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468516
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه، صورت سود و زیان شرکت برای دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰ دیماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431778
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302455
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی ابن سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
الف ـ آقای سید محمدرضا زارع بشماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای مرتضی سالم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم ترمرجان زارع بشماره ملی xxxxxxxxx۳، خانم رایحه سالم بشماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم مهسان زارع بشماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم کتایون سالم (عضو علی البدل) بشماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247846
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150244
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین ش.ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150245
آگهی تغییرات شرکت سازه سازان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۶۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086344
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۷۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052600
آگهی تغییرات موسسه آئین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بلال محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۹/۱۱/xxx۳ فرزند شاه حسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه , در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامران خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای صالح ضیایی شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بلال محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کامران خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صالح ضیایی شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بلال محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۴ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر خواهد_بود.. در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883726
آگهی تصمیمات شرکت گروه پزشکی ابن سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶۲۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ و ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به ش.م xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به ش.م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327910
آگهی تصمیمات شرکت گروه پزشکی ابن سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ و ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به ش. م xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به ش. م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854845
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ـ شرکت سرمایهگذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ـ شرکت کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ـ شرکت شیمیایی رهآورد تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ـ شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720469
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان سازه سازان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به ش م xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126900
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان سازه سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به ش م xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699674
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۱۷۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724973
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۱۷۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677964
آگهی تصمیمات شرکت داروئی آترا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۹۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671222
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوجسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948187
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603962
آگهی تغییرات موسسه آئین محاسبان امین ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای صالح ضیایی شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۱/۱۱/xxx۶ فرزند کریم با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای کامران خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای صالح ضیایی شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱/۱۲/xxx۲.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کامران خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صالح ضیایی شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامران خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 517778

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رفاهی
خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946127
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483623
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا آفرینان پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۲۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردیدند موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کریم هاتفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و علی یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9696148
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682130
آگهی تصمیمات شرکت داروئی آترا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۹۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11152275
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۱۷۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11157640
آگهی تغییرات شرکت هما پیوند تامین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۰۳۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۶۸۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در‌ تاریخ۱۳/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175110
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11301529
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق داروسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ـ شرکت کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ـ شرکت شیمیایی ره آورد تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ـ شرکت اوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ـ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11351188
آگهی تغییرات موسسه آئین محاسبان امین ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای صالح ضیایی‌شهمیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به شماره‌شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۱/۱۱/xxx۶ فرزند کریم با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای کریم هاتفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و آقای کامران خدائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای صالح ضیایی‌شهمیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱/۱۲/xxx۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای کریم هاتفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای کامران خدائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای صالح ضیایی‌شهمیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کامران خدائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود.

در تاریخ ۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826987
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۱۷۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات