فاطمه حکیم

فاطمه حکیم

کد ملی 005715xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12474859
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو سازه داتیک درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگراهها، و عملیات آسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری تجاری مسکونی اعم از چوبی، بتونی، آجری و غیره، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ستارخان ـ خ پاتریس لومومبا ـ کوچه مهیار ـ پ ۸ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ کد پ xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹ مورخ ۲۹/۷/xxx۴ نزد بانک مسکن شعبه تهران ویلا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرزاد ملک زاده به ش ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک سهرابی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و فاطمه حکیم به ش ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاطمه حکیم به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاطمه حکیم به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین طاهرخانی صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. آقای صمد کلانتریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259043
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهاب سازه آرتین درتاریخ ۰۸/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: میدان نارمک ـ خیابان گلستان میدان ۹۰ کوچه شهید مصر پلاک۴۳ طبقه ۲ کد پ xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷/xxx۱/۳/۷۵ مورخ ۱۸/۳/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه xxx۱ طرشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابوذر راز ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و پرهام پارسیان ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه حکیم ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حامد قهوه چیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و میثم سرور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633973
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بلند پایه راسپینا در تاریخ ۰۵/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها ،بزرگ راهها و عملیات آسفالتیِ، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف، آب بندها،سدها،زهکشی،ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری،مسکونی،تجاری اعم از جوبی،بتونی آجری وغیره...تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی،تاسیسات برقی،خطوط لوله نفت و گاز، آب و فاضلاب،کشاورزی،فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه ی خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط،اجرای پروژه های صنعت و معدن،زیباسازی شهری، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری شهرک دولت آباد میدان بروجردی بلوار قدس پ ۲۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۲۲/۲/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. سیدناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۰ و الهه ریاضت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۴ و مرتضی غفاری مقدم به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به ش م xxxxxxxxx۹ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سیدناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای سید ناصر جبرائیلی بسمت رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم فاطمه حکیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای شهرام قدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624478
آگهی تغییرات شرکت افرند راه نوژان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۱۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۶۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید جمشیدی گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای وحید بردباری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای احسان قلعه نائینی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. خانم فاطمه حکیم به کد ملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه الیچه باف مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621939
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسه سازان ماژین در تاریخ ۲۶/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ سبلان جنوبی ـ نبش کوچه لشگری پلاک ۷۵ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۳۱/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ خانم فاطمه حکیم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای حسین جماعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای رضا علی وردی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سمانه صفری دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ منیژه شرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597327
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چاوش سازه سپنتا در تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ راهها وعملیات آسفالتیِ، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف، آب بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری اعم از جوبی، بتونی آجری وغیره...تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه ی خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوچه ۷ غربی پلاک ۲۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره فاقد شماره مورخ ۱۴/۲/۹۲ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سیدناصر جبرائیلی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا صدیقیان شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل ـ المیرا ریاضت شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا, منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا, رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ فاطمه حکیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. میثم کریمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597332
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی ساز زیما در تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ راهها وعملیات آسفالتیِ، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف، آب بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری اعم از جوبی، بتونی آجری و غیره... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه ی خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری م نماز خ امام حسین کوچه شهیدبهشتی پ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره فاقد شماره مورخ ۱۳/۲/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سیدناصر جبرائیلی شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت رئیس هیئت مدیره. الهه ریاضت شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ . میثم کریمان شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا, منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا, رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه حکیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. رامین ایران گرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1583033
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازه آرتنوس در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب، کشاورزی، فضای سبز،معماری و مرمت آثار باستانی،اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان پیروزی روبروی بیمارستان فجر ساختمان بهنام پ xxx طبقه ۳ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۴/۵/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه حکیم شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره میلاد شقاقی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل فاطمه الیچه باف مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سبا صفری دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی مهدی جعفر بگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل سازه راسپینا در تاریخ ۲۸/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب، کشاورزی، فضای سبز،معماری و مرمت آثار باستانی،اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ پیروزی بین پرستار و نیروی هوایی اول پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰ریال نقد منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که xxxسهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد.مبلغxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۸/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه حکیم به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت رئیس هیأت مدیره، مهدی سبحانی نسب به کدملی xxxxxxxxx۱بسمت نایب رئیس هیأت مدیره، سید یاسر سادات مال امیر به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت مدیرعامل و آقای سید یاسر سادات مال امیر و خانم فاطمه حکیم و آقای مهدی سبحانی نسب بسمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاطمه حکیم به سمت رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاطمه حکیم به سمت رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ محمد امینی سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544395
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل سازه آپادانا در تاریخ ۰۵/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی،آزاد راه ها، بزرگ راه ها و عملیات آسفالتی،پلها،جاده ها،تونلهای انحراف آب،بندها،سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری،مسکونی،تجاری، اعم از چوبی،بتونی، آجری و غیره تاسیسات مکانیکی،وهیدرومکانیکی،تاسیسات برقی،خطوط لوله،نفت و گاز، برق، نیرو،آب و فاضلاب،کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی،اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط،اجرای پروژه های صنعت و معدن،زیبا سازی شهری،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری میدان فرمانداری خ سیمانی پ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۱۰/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه الیچه باف مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیده اکرم موسوی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل فاطمه حکیم به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: آرش بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. سید هادی جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534774
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت بتن پوشش آژند در تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری و غیره..... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ تهرانپارس حد فاصل فلکه سوم و چهارم نبش خیابان ۸ پ ۱۲ واحد ۲ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ فاطمه حکیم به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد مهدی سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ هومن رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای فاطمه حکیم به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ نعمت الله ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. صادق رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520089
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت طرح و سیویل آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری و غیره.... .تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، آب فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز،معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: رسالت ـ خیابان دردشت ـ جنب پارک شقایق پ xxx واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ...... مورخ ۱۰/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه حکیم شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. فاطمه الیچه باف مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمدرضا شفیعی اکبرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو بمدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی غفاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. نعمت الله ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563916
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص جهان پوشش مشاهیر در تاریخ ۹/۴/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، اجری تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: شهرری، خیابان بسیج، خیابان شهید شعبان اختری، پ ۶۶ کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۰ مورخ ۲۷/۳/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ فرامرز پور عطا به سمت مدیرعامل ۲ـ الهه ریاضت به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ـ المیرا ریاضت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
فاطمه حکیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498945
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آترین سازه آساره در تاریخ ۲۸/۳/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزاد راه ها، بزرگ راه ها و عملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری و غیره... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: شهر ری، باقر شهر، خ امام خمینی م شهدا انتهای سی متری امام شرقی پ ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۷/۱/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
سید ناصر جبرائیلی بسمت رئیس هیئت مدیره
المیرا ریاضت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
الهه ریاضت بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد الهه ریاضت بسمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی و الهه ریاضت بسمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
فاطمه حکیم بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی
نعمت اله ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1459995
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
آداک سازه آگرین در تاریخ ۲۸/۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ‎راهها و عملیات آسفالتی، پلها، جاده‎ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان‎سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری و غیره ... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار محمدعلی جناح ابتدای بلوار گلاب پ ۷۴ واحد ۵ ک‎پ xxxxxxxxx۹
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۱/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ سیدناصر جبرائیلی به سمت عضو هیئت‎مدیره و مدیرعامل به ش‎م xxxxxxxxx۰
و المیرا ریاضت بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره به ش‎م xxxxxxxxx۷
و الهه ریاضت بسمت رئیس هیئت‎مدیره به ش‎م xxxxxxxxx۴ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی‎البدل:
۸ـ خانم فاطمه حکیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی
۸ـ آقای نعمت‎اله ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار جهت آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454487
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
فروزش سازه فریمان در تاریخ ۲۲/۲/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ‎راهها و عملیات آسفالتی، پلها، جاده‎ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان‎سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری و غیره ... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه‎های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری خ ۲۴ متری ۱۰ متری مسلم‎ابن عقیل پ ۵۸ کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۴/۲/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
ـ سیدناصر جبرائیلی بسمت رئیس هیئت‎مدیره
ـ الهه ریاضت بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره
ـ شهرام قدمی بسمت مدیرعامل
ـ شهرام قدمی بسمت عضو هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای سیدناصر جبرائیلی بسمت رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علیالبدل:
ـ فاطمه حکیم بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
ـ رامین ایران‎گرد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454488
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
گیتی ساز راسپینا در تاریخ ۲۲/۲/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد.
ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگراهها و عملیات آسفالتی، پلها، جاده‎ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان‎سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری و غیره تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه‎های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، اجرای پروژه‎های حمل و نقل و ترافیک شهری و بین شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری سراهی تقی‎آباد خ عربخدای پ ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۰
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/۱۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۴/۲/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ سیدناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت‎مدیره‎ـ عضو اصلی
۲ـ المیرا ریاضت بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره‎ـ عضو اصلی
۳ـ رامین ایران‎گرد به سمت مدیرعامل
۴ـ رامین ایران‎گرد بسمت عضو هیئت‎مدیره‎ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علیالبدل:
ـ فاطمه حکیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی
ـ مرتضی غفاری‎مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‎البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420717
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آریانا سازه آساره
در تاریخ ۳۱/۱/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات آسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم.
ـ مدت شرکت:
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران بلوار جناح ابتدای بلوار گلاب پ ۷۴ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۹
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxxسهم xxx/۱۰ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۱۷/۱/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
ـ الهه ریاضت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
ـ المیرا ریاضت به سمت عضو هیئت مدیره
ـ المیرا ریاضت به سمت مدیرعامل
ـ سید ناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای المیرا ریاضت به سمت مدیرعامل و المیرا ریاضت به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
ـ فاطمه حکیم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
ـ نعمت اله ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات