علی‌رضا شایان

علی‌رضا شایان

کد ملی 005465xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
89
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا شایان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا شایان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تولیدی و صنعتی آلیاژهای غیرآهنی نوین گداز امین
تولیدی و صنعتی آلیاژهای غیرآهنی نوین گداز امین
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی کابل سازان
تولیدی و صنعتی کابل سازان
بازرس علی‌البدل
پترو فرین کیهان
پترو فرین کیهان
بازرس علی‌البدل
پایالیو
پایالیو
بازرس علی‌البدل
مهندسی توان افروز وینه
مهندسی توان افروز وینه
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای اقتصاد نوین
خدمات بیمه ای اقتصاد نوین
بازرس علی‌البدل
جرثقیل پولاد
جرثقیل پولاد
بازرس علی‌البدل
نیک آهن
نیک آهن
بازرس علی‌البدل
سای بر صنعت
سای بر صنعت
بازرس علی‌البدل
بازرگانی خدماتی سپهر رخ
بازرگانی خدماتی سپهر رخ
بازرس علی‌البدل
خانه همراه پاسارگاد
خانه همراه پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
مهندسی خانه آب اندیشان
مهندسی خانه آب اندیشان
توسعه مدیریت سبا
توسعه مدیریت سبا
بازرس علی‌البدل
سروش همای سعادت
سروش همای سعادت
بازرس علی‌البدل
خدمات بازرگانی آموزش ایران
خدمات بازرگانی آموزش ایران
بازرس علی‌البدل
بازرگانی و خدمات بندری ایران
بازرگانی و خدمات بندری ایران
بازرس علی‌البدل
آترین تجارت پیشرو
آترین تجارت پیشرو
بازرس علی‌البدل
پترو شاران
پترو شاران
بازرس علی‌البدل
آریا دانا کیمیا
آریا دانا کیمیا
بازرس علی‌البدل
حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی
حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی
بازرس علی‌البدل
خدمات مالی وحقوقی راهبر ایرانیان
خدمات مالی وحقوقی راهبر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
آلوارس موتور
آلوارس موتور
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری آوا سیر پارسیان
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری آوا سیر پارسیان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه
خدمات فنی نصب شبکه کابل همسو پیام
خدمات فنی نصب شبکه کابل همسو پیام
بازرس علی‌البدل
خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین
خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بانک سامان
کارگزاری بانک سامان
بازرس علی‌البدل
حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
عضو هییت مدیره
صنایع الکتریک ایران ساینا
صنایع الکتریک ایران ساینا
بازرس علی‌البدل
بانک سامان
بانک سامان
سرو سودمند مدبران
سرو سودمند مدبران
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
هوراد الکترونیک خاورمیانه
هوراد الکترونیک خاورمیانه
بازرس اصلی
زر پخش مهیار همدان
زر پخش مهیار همدان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14946942
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12138 و شناسه ملی 14005304440
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با نمایندگی آقای علیرضا شایان به شماره ملی 0054653207 و آقای کوروش شایان به شماره ملی 0041832906 به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با نمایندگی آقای محمد حاجی پور به شماره ملی 2142956977 و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی 0453002125 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. -3 روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ش980923240879484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14923816
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هوراد الکترونیک خاورمیانه درتاریخ 10/09/1398 به شماره ثبت 550877 به شناسه ملی 14008801748 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:1-مشارکت،اداره،در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، فروش ،واگذاری و اجاره کارخانه ها ،واحدها و شرکتهای فعال در بخشهای تولیدی و خدماتی در مناطق آزاد، داخل یا خارج از کشور. انجام دادن مطالعات و بررسی های اقتصادی ،فنی ، مالی ، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای سرمایه گذاری و ایجاد شرکتها و موسسه های مطالعاتی و اجرائی در جهت تکمیل هدفهای شرکت. ارائه خدمات فنی ،سازماندهی ،تجاری ، بازرگانی ،تولیدی ،صنعتی ، عمرانی ،کشاورزی ، علمی ، پژوهشی ،مشاوره ای و مدیریتی. تجاری سازی یافته های پژوهشی و انجام تحقیقات کاربردی عقد هرنوع قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی برای تسریع و تسهیل دستیابی به هدفهای شرکت. وارد کردن ،خریدن ،در اختیار گرفتن ،به امانت پذیرفتن ،اجازه انواع کالاهای مصرفی ،واسطه ای و سرمایه ای تهیه شده در مناطق آزاد ،داخل یا خارج از کشور برای به کار گرفتن ، به مصرف رسانیدن، واگذاری،فروختن ، به اجاره دادن، معاوضه یا مبادله کردن در مناطق آزاد ،داخل یا خارج از کشور ودر جهت تحقق بخشیدن به هدفهای شرکت. ساختن ،خریدن، اجاره کردن ،در اختیار گرفتن ،شریک شدن یا اداره فروشگاه ،نمایشگاه یا هر مکان دیگریکه در آن بتوان به توزیع ،مبادله ،معاوضه ،فروش، عرضه یا نمایش فرآورده ها ،محصولات و کالاهای تولیدی پرداخت. اداره کردن ،به وجودآوردن ،یا مشارکت در هر واحد یا شرکتی که به فعالیتهای مشابه یا مکمل موضوع شرکت اشتغال داشته باشد. صادرات هرنوع کالاهای مصرفی ،واسطه ای یا سرمایه ای. مطالعه ،مشاوره ، بازاریابی ،نظارت و انجام دادن خدمات مشابه. سرمایه گذاری در خرید، مشارکت،در اختیار گرفتن ،واگذاری و فروش اموال منقول و غیرمنقول دایر و بایر در مناطق آزاد ،داخل و خارج کشور. انجام دادن داد و ستدهای بازرگانی مناطق آزاد ، داخلی و خارجی در چارچوب هدفها و موضوع شرکت. انجام دادن سایرکارها و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدفهایشرکت لازم و مفید باشد، یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت پیدا کند. تاسیس شعبه ها یا نمایندگیها برای شرکت در مناطق آزاد ،داخل یا خارج از کشور. استفاه از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسه های اعتباری و مالی ایرانی و خارجی ودر صورتیکه نیاز باشد در قبال ارائه وثیقه و رهن از اموال شرکت در برابر دریافتی ها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک اکباتان ، بلوار شهید محمود صارمی ، خیابان شهدای صنایع هوایی ، پلاک 0 ، ساختمان بلوک 17 فاز2 ، ورودی سه شاخه 3 ، طبقه پنجم ، واحد 162 کدپستی 1395733496 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1500000000 ریال نقدی منقسم به 1500000 سهم 1000 ریالی تعداد 1500000 سهم آن با نام عادی مبلغ 525000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 27198406 مورخ 28/05/1398 نزد بانک پاسارگاد شعبه سعدی با کد271 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای بابک ضرابی به شماره ملی 0054728630و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اصغرآقا مدنی به شماره ملی 1261584295و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مهرنوش عسکری بهبهانی به شماره ملی 2298231060و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علیرضا شایان به شماره ملی 0054653207 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی عجمی به شماره ملی 0055865704 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980910983473913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14826428
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان درتاریخ 07/07/1398 به شماره ثبت 48266 به شناسه ملی 14008653360 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان و مشارکت در تاسیس آنها است. صندوق می تواند بخشی از منابع مازاد خود را به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است مدت: از تاریخ ثبت به مدت ده سال مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین ـ ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، پلاک 18، طبقه سوم، واحد 9 کدپستی 1513644333 سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 200000000000 ریال منقسم به 200000 واحد سرمایه گذاری 1000000 ریالی می باشد تعداد 200000 واحد سرمایه گذاری آن با نام عادی می باشد سرمایه صندوق متغیر است. اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: موسسه دانش بنیان برکت به شناسه ملی 10320708061 با تعداد واحدهای سرمایه گذاری50000.صندوق توسعه فناوری های نوین به شناسه ملی 10100573323 با تعداد واحدهای سرمایه گذاری 50000 شرکت توسعه آزاد پاسارگاد به شناسه ملی 10380076460 با تعداد واحدهای سرمایه گذاری 100000 ارکان صندوق: مجید شکر الهی با کد ملی0059676728 به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین به شناسه ملی 10320708061 به سمت مدیر و مدیر ثبت علیرضا شایان با کد ملی0054653207 به نمایندگی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005773323 به سمت متولی احمد حسنی با کد ملی 0942328991 به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به سمت حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قرارداد ها، چک، سفته، بروات...، به امضای دو نفر از سه نفر آقایان مجید شکرالهی، مهدی معدنچی زاج و جعفر نائیچ حقیقی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مجید شکرالهی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد مجوز شماره 53558,122 مورخ10/6/98 سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ980707803534132 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14593564
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران درتاریخ ۱۴/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۸۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی برصندوق سرمایه گذاری در سهام قابل معامله که در بورس و یا فرابورس پذیرفته_شده_است ، می‌باشد . طبق مجوز شماره xxx۹۰ , xxx تاریخ مجوز ۰۷/۱۲/xxx۷ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان گلفام ، پلاک - ۳۸ ، طبقه زیرزمین ( منفی یک ) کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی : مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می‌باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق : مشاور سرمایه گذاری مدبران هما به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ دارای xxxxxx واحد سرمایه گذاری با نام ممتاز هومن هرندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری با نام ممتاز ارکان صندوق : اختصاصی بازار گردان صبا نیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و به نمایندگی مهدی کاشی زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت بازار گردان مشاور سرمایه گذاری مدبران هما به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی رضا درخشان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرصندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته ، برات و . . . با امضا دو نفر از سه نفر ( آقایان رضا درخشان فر و هومن هرندیان و حسین سلیمی ) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای رضا درخشان فر و مهر صندوق معتبر است . اختیارات مدیر صندوق : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299754
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان درتاریخ ۱۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال شمسی می‌باشد. مدت فعالیت صندوق مطابق اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی: تهران شهر تهران گاندی خیابان بیست و پنجم خیابان آفریقا پلاک ۶۲ ساختمان ۲۹ آفریقا طبقه همکف واحد A کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام xxxxxx۰ ریالی می‌باشد. اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت بانک سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ (به نمایندگی آقای قاسم سرخوش با کدملی xxxxxxxxx۳) دارنده xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام xxxxxx۰ ریالی میزان سرمایه: xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت کارگزاری بانک سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ (به نمایندگی آقای حمیدرضا مهرآور با کدملی xxxxxxxxx۰) دارنده xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتازبانام xxxxxx۰ ریالی میزان سرمایه: xxxxxxxxx۰ ریال ارکان صندوق: شرکت بانک سامان با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان ضامن نقدشوندگی ومدیر ثبت (به نمایندگی آقای اکبر جعفرعبدی باکدملی: xxxxxxxxx۲) شرکت کارگزاری بانک سامان با شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان مدیر صندوق (به نمایندگی آقای هنریک وسکانیانس اعقان با کدملی: xxxxxxxxx۱) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شماره ثبت xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان متولی (به نمایندگی آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷) موسسه حسابرسی بهراد مشاربا شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس (به نمایندگی آقای رضا یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴) اسامی دارندگان حق امضای مجاز صندوق: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق با امضای دونفر از سه نفر آقایان حمیدرضا مهر آور (با کدملی xxxxxxxxx۰) و یوسفعلی شریفی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و حمید جلال دوست آستانه (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) همراه با مهر صندوق و اوراق عادی و اداری به امضای آقای حمیدرضا مهرآور همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170379
آگهی تغییرات شرکت خانه همراه پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۵۲۷۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی وآقای علیرضا شایان کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152177
آگهی تغییرات شرکت پایالیو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۰۹۴۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۲۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳و آقای علیرضا شایان به کدملیxxxxxxxxx۷بترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149309
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات بندری‌ایران سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۷۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا شایان با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx آقای عبدالرضا جمالی با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای فرامرز امین دانشپور با کدملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135829
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098831
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات فنی نصب شبکه کابل همسو پیام به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ و مجوز ادراه کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۲۰/۱۱/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092178
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تعاونی سهام عدالت xxx۱ شهرستان سرپل ذهاب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ و تعاونی سهام عدالت xxx۶ شهرستان گیلان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و تعاونی سهام عدالت xxx۰ شهرستان کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و تعاونی سهام عدالت xxx۰ شهرستان روانسر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ و تعاونی سهام عدالت xxx۷ شهرستان هرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و تعاونی سهام عدالت xxx۹ شهرستان اسلام آباد غرب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ وتعاونی سهام عدالت xxx۱ شهرستان سنقر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718548
آگهی تغییرات شرکت نیک آهن شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۵۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۴۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان. به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690677
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی وحقوقی راهبر ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲بتصویب رسید . موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به عنوان بازرس اصلی وعلیرضا شایان باشماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671752
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی آوا سیر پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۳۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۷ مورخ ۲۴/۶/xxx۳ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666597
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی سپهر رخ سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ نوبت دوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آکهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661488
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی صنعتی آلیاژهای غیرآهنی نوین گداز امین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۶۷۰
پیرو آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ثبتxxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای علیرضا شایان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند که بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578765
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کابل سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518837
آگهی تغییرات شرکت سایبر صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳۶۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۲۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای علی رضا شایان با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476156
آگهی تغییرات شرکت پایالیو سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۰۹۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1649378
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات فنی نصب شبکه کابل همسو پیام به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۷۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۲۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۱/۱۱/۹۲ اداره تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523215
آگهی تغییرات شرکت جرثقیل فولاد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۴۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۱۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420871
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران سهامی خاص ‌شماره ثبت ۷۰۲۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362497
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۲ به شماره ثبتxxx۷۲ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران, اوراق بهادار با درآمد ثابت, سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال
مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا خیابان۲۵ ساختمان۲۹ طبقه هفتم کدپستیxxxxxxxxx۱
سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر می باشد.
نمایندگان ارکان صندوق:
شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به نمایندگی حمیدرضا مهرآور به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان مدیر
بیمه سامان (سهامی عام) به نمایندگی احمدرضا ضرابیه به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان ضامن نقدشوندگی
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان متولی
موسسه حسابرسی شراکت به نمایندگی مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان حسابرس
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمود عبداللهی نمین, یوسف علی شریفی و حمیدرضا مهرآور به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای حمیدرضا مهرآور و مهر صندوق معتبر میباشد.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.
بموجب مجوز شمارهxxxxxx/xxx مورخ۲۳/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373967
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۶۵ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شماره ثبت xxx۶۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ آقای علی رضا شایان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکتها کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271323
آگهی تغییرات شرکت الوارس دانه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۰۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۴۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم پگاه روشن دل (کدملی xxxxxxxxx۵) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای آیدین فضلعلی زاده (کدملی xxxxxxxxx۲) بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239426
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نعمت الله پوستین دوز کد ملی xxxxxxxxx۸ بمنایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران با شناسه ملی، xxxxxxxxx۶۴ محمدجواد شیخ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس چشمه، محمد زارع پوراشکذری کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶، آقای حسین خزلی کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس xxxxxxxxx۱۸ و آقای مهدی معین الدینی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مهندسی کانی مس xxxxxxxxx۴۷ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
با رعایت ماده xxx قانون تجارت شرکت آقای علیرضا شایان کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای کوروش شایان کد ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256296
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت سبا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. محمدعلی مهدوی زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و زیبا رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خوشنویس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187872
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی آموزش ایران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۶۹۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۹۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان به ش.ملی xxxxxxxxx۷ بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159387
آگهی تاسیس شرکت خدمات مسافرت هوایی آوا سیر پارسیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۶/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: دفتر خدمات مسافرتی در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی، فروش بلیط مسافرت ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافرتهای هوایی مستقیم یا غیرمستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می نماید.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کوی نصر ـ نبش خیابان شهید جواد فاضل شرقی پلاک ۶۹ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱۲/۴/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه کوی نصر پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای بابک شاینده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای بهنام شاینده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم ناهید برادران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای بهنام شاینده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157759
آگهی تغییرات شرکت آلوارس دانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۴۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۴۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148968
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی سپهر رخ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
ـ اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: کیامرز صادقی چیگانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و عباس دانشپورمقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ عباس علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ و هوشنگ سامانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسن مشکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء اصلی و محمدتقی مشهدی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و غلامحسین سلیمانی دلارستاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149190
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۶۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت تامین سرمایه نوین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یکم بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت سرمایه گذاری غدیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت سرمایه و ساخت و سازه فرایند آرین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125016
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آلیاژهای غیرآهنی نوین گداز امین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۷۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورتهای مالی سال۹۱ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ثبتxxx۶۶ شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان بشماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

شxxxxxx۸ ثبت اسناد منطقه دو قم

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110901
آگهی تغییرات شرکت پترو فرین کیهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۴۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۳/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرهاد خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدحسن مرادی شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۰/۳/xxx۴
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای فرهاد خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن مرادی شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل مهدی محمدی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079828
آگهی تصمیمات شرکت آریادانا کیمیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ‌ ۲۳۳۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۳۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055908
آگهی تغییرات شرکت آترین تجارت پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۳۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041726
آگهی تصمیمات شرکت پایالیو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۳۵۰
باستناد صورتجلسه مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049287
آگهی تصمیمات شرکت توان افروز وینه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۲۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033587
آگهی تصمیمات شرکت سایبر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ک م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علی رضا شایان به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055909
آگهی تغییرات شرکت پترو شاران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۷۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۵۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید بختیاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم شهرزاد بختیاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدامین بختیاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۷/۱۲/۹۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حمید بختیاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهرزاد بختیاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین بختیاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدامین بختیاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.
در تاریخ ۲۷/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004852
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی خدمات بندری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 876770
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آلیاژهای غیرآهنی نوین گداز امین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۷۲۴ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۶۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۵/۸/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ثبت xxx۶۶ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ صورتهای مالی سال ۹۰ بتصویب رسید.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856841
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی آموزش ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۹۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۹۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۹۱ و ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ماده ۱۳ و xxx اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707898
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی آموزش ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۹۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۹۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۱۹/۷/۹۱ و ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ماده ۱۳ و xxx اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717119
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت سباسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۵۷۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۴۲۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علی رضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723860
آگهی تغییرات شرکت سروش همای سعادت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۰۵۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909502
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت سباسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۵۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۴۲۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علی‌رضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717089
آگهی تصمیمات شرکت سایبر صنعتسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۳۶۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۶۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علی رضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۹ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرخ طایفی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ رضا طایفی نصرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ امیر فقیه نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمدمهدی واحدی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شاهین عسگری جاوید به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ ساناز آقایی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ الناز آقایی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ مریم میرزایی رودپشتی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بهزاد هدایت فر به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ فرخ طایفی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و الناز آقائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرمایه تعهدی سهامداران پرداخت گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705409
آگهی تغییرات شرکت خانه همراه پاسارگادسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۲۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حامد باقرنژاداحمدنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم شهرزاد زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی اکبر محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲/۴/۹۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708367
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خانه آب اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694839
آگهی تغییرات شرکت پترو فرین کیهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690420
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و خدماتی سپهر رخ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۵۷۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۳۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوم مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9612911
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و خدماتی سپهر رخ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۵۷۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۳۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوم مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683888
آگهی تصمیمات شرکت سایپر صنعتسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۳۶۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۶۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10035431
آگهی تصمیمات شرکت سایپر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661999
آگهی تصمیمات شرکت نیک آهن سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۵۸۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۴۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540831
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای اقتصاد نوین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۱۳۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۸۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۳/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120033
آگهی تصمیمات شرکت جرثقیل پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۱۴۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609966
آگهی تصمیمات شرکت جرثقیل پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۱۴۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609720
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای اقتصاد نوین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۱۳۳۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۸۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605502
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توان افروز وینه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۹۰۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۲۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا ملک محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱، هادی پولایی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و جواد چله دوان کاشانی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نظری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کچوئی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032215
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توان افروز وینه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۹۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۲۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا ملک محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱، هادی پولایی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و جواد چله دوان کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نظری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کچوئی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583318
آگهی تغییرات شرکت پترو فرین کیهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۷/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584952
آگهی تصمیمات شرکت پایا لیو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 520536

آگهی تصمیمات آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی کابلسازان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علیرضا شایان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴          اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480168

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آلیاژهای غیر آهنی نوین گداز امین (سهامی خاص) بشماره ثبتxxx۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۴/۹۰ و هییت مدیره ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ثبت xxx۶۶ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ ـ آقایان و خانمها علی اکبر ملتجی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رییس هییت مدیره,مهتاب برنجی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نائب رییس,مریم ملتجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هییت مدیره و محمد حسین رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا خانم مریم ملتجی و مهر شرکت میباشد.
۴ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رییس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184378
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی آموزش ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۹۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9989077
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۰۲۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711396
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۳۲۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۲/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10176483
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک سامان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10591189
آگهی تصمیمات شرکت نیک آهن سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۵۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۴۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622273
آگهی تغییرات شرکت سروش همای سعادت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۰۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714989
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خانه آب اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921363
آگهی تاسیس موسسه حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
موسسه فوق در تاریخ ۷/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxx۰۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع موسسه: خدمات مالی شامل حسابداری و مشاور مالیاتی و مدیریت مالی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد خ نفت شمالی نبش خ نهم پxxx ط۶ واحد۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای کوروش شایان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای علیرضا شایان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای حمیدرضا شایان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای علیرضا شایان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد‌آور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی وبا امضای دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952319
آگهی تصمیمات شرکت پایا لیو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055856
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریک ایرانیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۲۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صدرا نصیری به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرت مسنیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی عباس نصیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و امیر منصوری به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو تن از سه تن اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11261780
آگهی تغییرات شرکت پترو فرین کیهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11279362
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت سبا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۲۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابریس شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11285216
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریک ایران ساینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۶۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309271
آگهی تغییرات شرکت خانه همراه پاسارگاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حامد باقرنژاداحمدنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم شهرزاد زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی‌اکبر محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲/۴/۹۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11510987
آگهی تصمیمات شرکت سایبر صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۳۶۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۶۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علی‌رضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۹ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرخ طایفی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ رضا طایفی‌نصرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ امیر فقیه‌نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمدمهدی واحدی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شاهین عسگری‌جاوید به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ ساناز آقایی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ الناز آقایی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ مریم میرزایی‌رودپشتی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بهزاد هدایت‌فر به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ فرخ طایفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و الناز آقائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سرمایه تعهدی سهامداران پرداخت گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11621226
آگهی تغییرات شرکت خانه همراه پاسارگاد ایرانیان سهامی ‌خاص ثبت ‌شده‌ به‌ شماره ۳۲۵۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730234
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آلیاژهای غیر آهنی نوین گداز امین (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۲۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۶۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۴/۹۰ و هییت مدیره ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ ـ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید.

۲ ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ثبت xxx۶۶ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ ـ آقایان و خانمها علی اکبر ملتجی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رییس هییت مدیره,مهتاب برنجی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نائب رییس,مریم ملتجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هییت مدیره و محمد حسین رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا خانم مریم ملتجی و مهر شرکت میباشد.

۴ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

رییس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11621284
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آلیاژهای غیرآهنی نوین گداز امین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۷۲۴ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۶۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۵/۸/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ثبت xxx۶۶ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا شایان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ صورتهای مالی سال ۹۰ بتصویب رسید.

ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636819
آگهی تغییرات شرکت پترو فرین کیهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۷/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11672651
آگهی تغییرات شرکت خانه همراه پاسارگاد ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۵۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا شایان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725804
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک سامان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۹۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11771900
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خانه آب اندیشان سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11844896
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی کابلسازان (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردیده:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علیرضا شایان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات