مهدی سوادلو

آقای مهدی سوادلو

کد ملی 005305xxxx
گراف ارتباطات
118
شرکت‌ها
282
آگهی‌ها

شرکت های مهدی سوادلو

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهدی سوادلو دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بانک سرمایه
بانک سرمایه
بازرس علی‌البدل
تولیدی کیمیای ایران
تولیدی کیمیای ایران
بازرس علی‌البدل
طرح و توسعه آریا عمران پارس
طرح و توسعه آریا عمران پارس
بازرس علی‌البدل
بنا گستران ایرانشهر
بنا گستران ایرانشهر
بازرس علی‌البدل
خردمندان آریا زمین
خردمندان آریا زمین
بازرس علی‌البدل
میرداد
میرداد
بازرس علی‌البدل
مهندسی طرح و کاوش
مهندسی طرح و کاوش
بازرس علی‌البدل
توس پیوند
توس پیوند
بازرس علی‌البدل
بازرگانی جبل دماوند صبا
بازرگانی جبل دماوند صبا
بازرس علی‌البدل
طراحی مهندسی پارس پنگان
طراحی مهندسی پارس پنگان
بازرس علی‌البدل
گسترش شیر سازی
گسترش شیر سازی
بازرس علی‌البدل
سیمای توسعه کار
سیمای توسعه کار
بازرس علی‌البدل
یکتا سازان اورامان شمال غرب
یکتا سازان اورامان شمال غرب
بازرس علی‌البدل
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
بازرس علی‌البدل
یکتا سازان سروش امید
یکتا سازان سروش امید
بازرس علی‌البدل
مارلیک سان
مارلیک سان
بازرس علی‌البدل
نگین اندیشه البرز
نگین اندیشه البرز
بازرس علی‌البدل
سرمایه یمین
سرمایه یمین
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری گنجینه شایستگان
سرمایه گذاری گنجینه شایستگان
بازرس علی‌البدل
آتیه سازان میشا
آتیه سازان میشا
بازرس علی‌البدل
توسعه ارتباطات تابا
توسعه ارتباطات تابا
بازرس علی‌البدل
تامین اندیش کاسپین
تامین اندیش کاسپین
بازرس علی‌البدل
گسترش ارتباطات تالیا
گسترش ارتباطات تالیا
تدبیرگران فردای امید
تدبیرگران فردای امید
بازرس علی‌البدل
گیتی گستر لیو
گیتی گستر لیو
بازرس علی‌البدل
افق گنجینه ایرانیان
افق گنجینه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کارگزاری کالای خاورمیانه
کارگزاری کالای خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا
پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا
بازرس علی‌البدل
بهامین تجارت مهر
بهامین تجارت مهر
بازرس علی‌البدل
امین اعتماد پیشرو
امین اعتماد پیشرو
بازرس علی‌البدل
تامین اعتماد زاگرس
تامین اعتماد زاگرس
بازرس علی‌البدل
طلیعه سروش پایدار
طلیعه سروش پایدار
بازرس علی‌البدل
توسعه عمران رهاد
توسعه عمران رهاد
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی پلور سبز
گروه صنعتی پلور سبز
بازرس علی‌البدل
پوشاک نوپوش
پوشاک نوپوش
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس
سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس
بازرس علی‌البدل
گسترش تجارت ثمرا
گسترش تجارت ثمرا
بازرس علی‌البدل
توسعه و ساختمان مهندسان مشاورایران
توسعه و ساختمان مهندسان مشاورایران
بازرس علی‌البدل
مبین تجارت فناور
مبین تجارت فناور
بازرس علی‌البدل
پردازش تصویر رایان
پردازش تصویر رایان
بازرس علی‌البدل
سروش گستر هیرسا
سروش گستر هیرسا
بازرس علی‌البدل
بنیان گستر کاوا
بنیان گستر کاوا
بازرس علی‌البدل
تدبیر گستر تات
تدبیر گستر تات
بازرس علی‌البدل
گسترش اقتصادی نفیس
گسترش اقتصادی نفیس
بازرس علی‌البدل
خدمات اول مبین صبا
خدمات اول مبین صبا
بازرس علی‌البدل
توسعه گستر یسنا
توسعه گستر یسنا
بازرس علی‌البدل
امین برج سازان البرز
امین برج سازان البرز
بازرس علی‌البدل
توسعه گستر وستا
توسعه گستر وستا
بازرس علی‌البدل
لیزینگ انصار
لیزینگ انصار
بازرس علی‌البدل
اقتصاد و رفاه فرهنگیان
اقتصاد و رفاه فرهنگیان
بازرس علی‌البدل
بنا توسعه ایلیا
بنا توسعه ایلیا
بازرس علی‌البدل
همکاران راهپویان همتا
همکاران راهپویان همتا
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
بازرس علی‌البدل
رسام نگار جاوید
رسام نگار جاوید
بازرس علی‌البدل
صنعت پردازان الماس
صنعت پردازان الماس
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ
سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
بازرس علی‌البدل
خدماتی سیمان پیما
خدماتی سیمان پیما
بازرس اصلی
مهندسی طرح و کاوش ابنیه
مهندسی طرح و کاوش ابنیه
بازرس علی‌البدل
جهاد نصر استان مرکزی
جهاد نصر استان مرکزی
بازرس علی‌البدل
جهاد نصر لرستان
جهاد نصر لرستان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی
حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی
سایپا آذربایجان
سایپا آذربایجان
مبین سازه پارند
مبین سازه پارند
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور پل میر
مهندسین مشاور پل میر
بازرس علی‌البدل
تولیدی پارس میل لنگ
تولیدی پارس میل لنگ
بازرس علی‌البدل
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
بازرس علی‌البدل
باتیس سازان الماس
باتیس سازان الماس
بازرس علی‌البدل
نیکان پترو تک
نیکان پترو تک
بازرس علی‌البدل
بنیاد خیریه فاطر صادق
بنیاد خیریه فاطر صادق
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بورس بیمه ایران
کارگزاری بورس بیمه ایران
بازرس علی‌البدل
افرا موتور
افرا موتور
بازرس علی‌البدل
نصر عمران گستر اراک
نصر عمران گستر اراک
بازرس علی‌البدل
کارگزاری تدبیرگر سرمایه
کارگزاری تدبیرگر سرمایه
بازرس علی‌البدل
صندوق ذخیره فرهنگیان
صندوق ذخیره فرهنگیان
بازرس علی‌البدل
جهاد نصر استان کرمانشاه
جهاد نصر استان کرمانشاه
بازرس علی‌البدل
توسعه اقتصادی آساره
توسعه اقتصادی آساره
بازرس علی‌البدل
داروئی ره آورد تامین
داروئی ره آورد تامین
بازرس علی‌البدل
ناب ایگل آریا
ناب ایگل آریا
بازرس علی‌البدل
ارتباطات هدی ارقام
ارتباطات هدی ارقام
بازرس علی‌البدل
توسعه گردشگری استان بوشهر
توسعه گردشگری استان بوشهر
بازرس علی‌البدل
سامان سرمایه هما
سامان سرمایه هما
هومن شیمی
هومن شیمی
گداز قطعه کیا
گداز قطعه کیا
بازرس علی‌البدل
پرداز شگران سامان
پرداز شگران سامان
بازرس اصلی
بستیران
بستیران
بازرس علی‌البدل
دفع آفات البرزسهامی خاص
دفع آفات البرزسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
سرامیک البرز
سرامیک البرز
بازرس علی‌البدل
کف
کف
بازرس علی‌البدل
پشمبافی ایران برک
پشمبافی ایران برک
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ایرانیان اطلس
سرمایه گذاری ایرانیان اطلس
بازرس علی‌البدل
کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام
کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری فرهنگیان
سرمایه گذاری فرهنگیان
بازرس علی‌البدل
لیزینگ خودرو بیستون
لیزینگ خودرو بیستون
بازرس علی‌البدل
مدیریت انرژی داریان ماد
مدیریت انرژی داریان ماد
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک تجارت
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری فرآیند
سرمایه گذاری فرآیند
بازرس علی‌البدل
فناوران اطلاعات انصار
فناوران اطلاعات انصار
بازرس علی‌البدل
ساختمانی معلم
ساختمانی معلم
بازرس علی‌البدل
صنایع بسته بندی البرز
صنایع بسته بندی البرز
بازرس علی‌البدل
فن آوری تجهیزات سرچاهی
فن آوری تجهیزات سرچاهی
بازرس علی‌البدل
شیمیائی پارس پامچال
شیمیائی پارس پامچال
بازرس علی‌البدل
شتاب آذر شرق
شتاب آذر شرق
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری دانایان پارس
سرمایه گذاری دانایان پارس
بازرس علی‌البدل
ارزش آفرینان سرمایه
ارزش آفرینان سرمایه
بازرس علی‌البدل
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
ایران ارقام
ایران ارقام
بازرس علی‌البدل
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان
بازرس علی‌البدل
خدماتی آفتاب تجارت سامان
خدماتی آفتاب تجارت سامان
بازرس علی‌البدل
توسعه صادرات صنعت سیمان
توسعه صادرات صنعت سیمان
بازرس علی‌البدل
نگین خاتم ایرانیان
نگین خاتم ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
مسکن کارکنان بانک سامان
مسکن کارکنان بانک سامان
بازرس علی‌البدل
جامعه حسابداران رسمی ایران
جامعه حسابداران رسمی ایران

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13860778
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی امانی کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت نقدی مبلغ xxx. xxx. xxx ریال و آقای غلامحسین دوانی کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت نقدی مبلغ xxx. xxx. xxx ریال و آقای مهدی سوادلو کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت نقدی مبلغ xxx. xxx. xxx ریال از صندوق موسسه، از جمع شرکای موسسه خارج شدند سرمایه موسسه از مبلغ xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx ریال کاهش یافت و مفاد ماده (۷) اساسنامه موسسه بشرح زیر اصلاح شد: ماده (۷) اساسنامه - سرمایه موسسه مبلغ xxx. xxx. xxx ریال می‌باشد که بطور نقدی توسط شرکا پرداخت شده_است. لیست اسامی شرکا مؤسسه بعد از کاهش سرمایه: مصطفی جهانبانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه احمدحسنی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه کاظم محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیدجمیل خباز سرابی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خسرو واشقانی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عبدالحسین فرزان با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مرتضی عسگری به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسن منوچهری فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه منصور اسد زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سید خضرا … ولی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سنجر مقبلی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه احمد وحیدنیا با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه نوروزعلی میر با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فریده محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حمید خادم به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627019
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه از بین شرکای موسسه خارج شدند. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از کاهش سرمایه: مصطفی جهانبانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدخضرا … ولی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سنجر مقبلی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد وحیدنیا با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و نوروزعلی میر با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فریده محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حمید خادم به کدملی xxxxxxxxx۱ داری مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579498
آگهی تغییرات حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۱/۵/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه به تهران شهر تهران - سلیمان خاطر - خیابان سهروردی جنوبی - خیابان شهیدان برادران نوبخت - پلاک ۲۹ طبقه اول - واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و داریوش امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه تهران شهر تهران - سلیمان خاطر - خیابان سهروردی جنوبی - خیابان شهیدان برادران نوبخت - پلاک ۲۹ طبقه اول - واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ می‌باشد. امضاهای بانکی و صدور چک تواما توسط هر دو مدیر تصفیه انجام خواهد_شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535624
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ و مجوز xxxxxx/۹۶ مورخ ۳۱/۳/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید خادم به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد. مصطفی جهانبانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدخضرا … ولی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و داریوش امین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سنجر مقبلی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد وحیدنیا با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و نوروزعلی میر با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فریده محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حمید خادم به کدملی xxxxxxxxx۱ داری مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204691
آگهی تغییرات جامعه حسابداران رسمی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل موسسه به شرح ذیل تعیین گردید: آقای رحمت ا … صادقیان کدم xxxxxxxxx۱ آقای کیهان مهام کدم xxxxxxxxx۰ آقای شهریار دیلم صالحی کدم xxxxxxxxx۶ آقای اکبر سهیلی پور کدم xxxxxxxxx۴ آقای عباس وفادرا کدم xxxxxxxxx۱ آقای مرتضی اسدی کدم xxxxxxxxx۷ آقای محمد علی زاهدی کدم xxxxxxxxx۱ آقای سید محمدرضا بنی فاطمه کاشی کدم xxxxxxxxx۹ آقای مهدی سوادلو کدم xxxxxxxxx۴ آقای یحیی حساس یگانه کدم xxxxxxxxx۸ آقای مجیدروحانی نیا کدم xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی شورای عالی و آقایان حسن حاجیان کدم xxxxxxxxx۱، حسین شیخ سفلی کدم xxxxxxxxx۵، فرشاد اسکندر بیاتی کدم xxxxxxxxx۳، آقای سید محمد خلیلی کدم xxxxxxxxx۱، آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی کدم xxxxxxxxx۹ و آقای روح ا … مقیمی فرکدم xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء علی البدل تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187275
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۲/۸/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حجی زاده کلاته سالاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و تورج امجدیان به کدملی xxxxxxxxx۰ دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از زمره شرکاء موسسه خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافته و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد مصطفی جهانبانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سید خضرا … ولی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و داریوش امین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سنجر مقبلی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد وحیدنیا با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و نوروزعلی میر با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فریده محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996700
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان بانک سامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۳۶۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۱۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781438
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۰۱/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مصطفی جهانبانی با کدملی xxxxxxxxx۰، علی امانی با کدملی xxxxxxxxx۷، مجید صفاتی با کدملی xxxxxxxxx۷ و غلامحسین دوانی با کدملی xxxxxxxxx۵ هر یک با دریافت شانزده میلیون و دویست پنجاه هزار ریال از صندوق موسسه، سرمایه و سهم الشرکه خود را از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد - مصطفی جهانبانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سید خضرا … ولی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن حجی زاده کلاته سالاری به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و تورج امجدیان به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و داریوش امین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781454
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۰۱/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سنجر مقبلی با کدملی xxxxxxxxx۸، احمد وحیدنیا با کدملی xxxxxxxxx۹، نوروزعلی میر با کدملی xxxxxxxxx۲ هر یک با پرداخت مبلغ نقدی پانزده میلیون ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفتند خانم فریده محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ هر یک با پرداخت مبلغ نقدی ده میلیون ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفتند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید - لیست شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد - مصطفی جهانبانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سید خضرا … ولی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن حجی زاده کلاته سالاری به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و تورج امجدیان به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و داریوش امین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سنجر مقبلی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد وحیدنیا با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و نوروزعلی میر با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فریده محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760448
آگهی تغییراتانجمن حسابداران خبره ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۶ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هوشنگ خستویی با کدملی xxxxxxxxx۲، غلامحسین دوانی با کدملی xxxxxxxxx۵، رحمت اله صادقیان با کدملی xxxxxxxxx۱، منصور شمس احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲، عباس شجاعی با کدملی xxxxxxxxx۳، مهدی سوادلو با کدملی xxxxxxxxx۴، ابوالقاسم فخاریان باکدملی xxxxxxxxx۶، فرزام زمانی با کدملی xxxxxxxxx۶، اسفندیار گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶، بعنوان اعضای اصلی شورای عالی برای مدت ۳ سال ومحمد منیری با کدملی xxxxxxxxx۲، امیر پوریانسب با کدملی xxxxxxxxx۱، مجید شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۱، بعنوان اعضای علی البدل شورای عالی برای مدت یک سال انتخاب شدند خانم فریده شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل انجمن برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه‎های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‎های انجمن تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12629379
آگهی تغییرات شرکت صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550480
آگهی تغییراتحسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۶/۹/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت و داریوش امین نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت.و در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد مصطفی جهانبانی با کد ملیxxxxxxxxx۰دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و علی امانی با کد ملی xxxxxxxxx۷دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کد ملی xxxxxxxxx۱دارای xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کد ملی xxxxxxxxx۳دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کد ملی xxxxxxxxx۸دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کد ملیxxxxxxxxx۷دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کد ملیxxxxxxxxx۵دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگریxxx۰ به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سید خضرا... ولی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن حجی زاده کلاته سالاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و تورج امجدیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و داریوش امین نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی جهانبانی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و علی امانی به کد ملیxxxxxxxxx۷ و کاظم محمدی به کد ملیxxxxxxxxx۳ و جمیل خباز سرابی به کد ملیxxxxxxxxx۳ و احمد حسنی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و خسرو واشقانی فراهانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی سوادلوبه کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531617
آگهی تغییرات شرکت صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای منصور رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای رضا اویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ۲ ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملیxxxxxxxxx۳۶به سمت بارزس اصلی وآقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات وپیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.۴ ـ ترازنامه مالی شرکت منتهی به سال۹۰ و ۹۱مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479995
آگهی تغییراتحسابرسي اريان فراز حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۵/۹۴ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داریوش امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد مربوط به موسسه از قبیل قراردادهای موضوع فعالیت موسسه و چک، سفته، براوات و سایر قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480002
آگهی تغییراتحسابرسي اريان فراز حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۵/۹۴ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت شش ماه انتخاب گردیدند: آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای داریوش امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275315
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت۱۳۸۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۸/۳/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رضا ناظری ش ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده ۸ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: لیست بعد از خروج بشرح زیر است داریوش امین نژاد ش ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال مهدی سوادلو ش ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12126230
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر لرستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۶۵۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شماره ثبتی xxx۳۸ بعنوان بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ تعیین گردید. و مهدی سوادلو با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس قانونی علی البدل سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ شرکت مذکور تعیین گردید. - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094041
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ و مچوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۰ به تصویب رسید. ـ آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059795
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری و مدیریت ساخت تاژ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۹۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و اقای مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی بهxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.مؤسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051129
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043698
آگهی تغییرات شرکت مارلیک سان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹اسفندxxx۲موردتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶وآقای مهدی سوادلو کد ملیxxxxxxxxx۴بعنوان بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039639
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گستر تات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035235
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت‌های مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035270
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432743
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۶ و آقای مهدی سوادلو با کد ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420254
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصادی نفیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/xxx۲بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420272
آگهی تغییرات شرکت سروش گستر هیرسا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420274
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان ماهان جنوب شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412086
آگهی تغییرات شرکت نگین‌اندیشه البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۹۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۲مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آریان فرازبه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412551
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و کاوش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406329
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طرح و کاوش ابنیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۲۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385416
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو با کد ملی xxxxxxxxx۴ را به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب نمودند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771700
آگهی تغییرات شرکت سامان سرمایه هما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار مهستان(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای علیرضا شاه میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای سعید فرخ منش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر گستر یمین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای امیرحسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سامان تجارت مجد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای سید مهدی شاهچراغ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وشرکت توسعه اقتصادی سبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای سید محمد قافله باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید محسن مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدامضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقـاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768432
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری استان بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۰۴/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۶/۱۲/xxx۵ تعیین گردیدند: ـ شرکت توسعه گردشگری ایران به نمایندگی آقای محمد فائقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ استانداری بوشهر با نمایندگی محمد حسین زارع به شماره xxxxxxxxx۳ ـ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با نمایندگی لیلا گدا علی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ محمدعلی دشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ محمد چهارلنگی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به اسفند xxx۲ به تصویب رسید ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758918
آگهی تغییرات شرکت بهامین تجارت مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758926
آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758940
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۱۲/xxx۲تصمیمات زیر اتخاذگردید ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711366
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696972
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630262
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران ایرانشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627761
آگهی تغییرات شرکت امین برج سازان البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627063
آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر یسنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621938
آگهی تغییرات شرکت گسترش شیر سازی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و مهدی سوادلو با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622320
آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر وستا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617797
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و کاوش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۰۴/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613096
آگهی تغییرات شرکت ناب ایگل آریا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575544
آگهی تغییرات شرکت داروئی ره آورد تامین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت اوزان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565202
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. صورت های مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565205
آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و تراز نامه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب مجمع رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550838
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550883
آگهی تغییرات شرکت توس پیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای مهدی سوادلو با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563943
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
موسسه آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544170
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آساره سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال تعیین گردیدند: شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز فام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای محمد رئوفی نژاد بهشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت حامی سرمایه اقتصاد بشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای یداله مکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه بامداد بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای محمدمهدی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت توسعه عمران رهاد بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای غلامرضا حسینی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بانی تجارت آسان بشناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای خداخواست جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت نفتا سپهر کیش بشناسه ملی به نمایندگی آقای عباسعلی امینی علویچه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات تابا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای مجید خلیلی خشنود به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1514533
آگهی تغییرات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۸۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه برای سال منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سواد لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536743
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر کرمانشاه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۳۸ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۵۹۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای هاشم پور حسینقلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای داریوش افشاریان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای فریدون کیانی فر شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای کیومرث محمدی نیا شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای جهانبخش یلوه شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای محمدرضا جمشیدی شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای شهریار نیری دوآبی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ صورتهای مالی شامل: ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان و گزارش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474767
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۲۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464451
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طرح و کاوش ابنیه سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۲۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۳۰۵۰
آگهی های ذیل در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۲ به شماره های xxxxxxxxxxxxxxxxxx و xxxxxxxxxxxxxxxxxx صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۸/۲/۹۳ مجددا جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می گردد:
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۹/۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت امین برج سازان البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای کریم حلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای محمد رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت بناگستران ایرانشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای احمد پورامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت توسعه گستر یسنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی خانم سارا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه گستر وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای مسعود هسته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای عبداله آستانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470183
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات تالیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۹۰۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۹۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴
به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465866
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه خاک بتن نصر مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۹۴۹۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۳۰۲۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۳۰/۸/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454763
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx/۱۲ مورخ ۱۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ تصویب شد.
روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431709
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز بشماره ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصل و مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443882
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق شماره ثبت ۲۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۲ و مجوز ناجا بشماره xxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامرضا فرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن قادری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند
آقای مسعود مهردادی ک م xxxxxxxxx۸، آقای سید یحیی حسینی ک م xxxxxxxxx۶، آقای محسن سجادی نیا ک م xxxxxxxxx۲، آقای احمد وحید دستجردی ک م xxxxxxxxx۴، آقای عیسی شریفی ک م xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی و آقای مرتضی رضائی ک م xxxxxxxxx۷ و آقای جمال آبرومند xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461936
آگهی تغییرات شرکت افرا موتور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۲۱۹۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۲۱۷۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سواد لو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488061
آگهی تغییرات شرکت مارلیک سان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۰اسفندxxx۱موردتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶وآقای مهدی سوادلو کد ملیxxxxxxxxx۴بعنوان بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxx۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434212
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر استان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۲۹۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان علی شجاعی کد ملی xxxxxxxxx و حبیب حاجیقربانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد ملکی کد ملی xxxxxxxxx۸ و داوود دالائی کد ملی xxxxxxxxx و موسسه جهاد نصر بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و موسی محمدی مطلق کد ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا مسعودی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و مهدی سوادلو کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421053
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اریان فراز شماره ثبت ۱۳۸۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۱/۸/۹۲ و سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی xxx حوزه ثبتی تهران آقایان مهدی سوادلو به ک‎م xxxxxxxxx۴ و داریوش امین‎نژاد به ک‎م xxxxxxxxx۵ هر کدام به مبلغ xxx/۶۰ ریال از سهم‎الشرکه خود را به آقای محمودرضا ناظری به ک‎م xxxxxxxxx۵ واگذار و صلح حقوقی نمودند در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید و میزان سهم‎الشرکه هر یک از شرکا پس از نقل و انتقال بشرح ذیل میباشد: مهدی سوادلو دارای xxx/xxx ریال‎ـ داریوش امین‎نژاد دارای xxx/xxx ریال‎ـ محمودرضا ناظری دارای xxx/xxx ریال
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425666
آگهی تغییرات شرکت صنایع انرژی شهیر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۱۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت تجارت الماس مبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ و شرکت نماد سازه جنوب به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx و شرکت مبین رایان پارند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به عنوان بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413668
آگهی تغییرات شرکت خردمندان آریا زمین سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۷۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474555
آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر وستا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۶۶۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ضمنا ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398723
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۱۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434740
آگهی تغییرات شرکت نیکان پترو تک شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۱۱۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سواد لو کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید علی اصغر طائریان اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۹
ـ آقای امیرعباس سالاری پور کدملی xxxxxxxxx۰
ـ آقای پیمان اله داد کدملی xxxxxxxxx۸
ـ آقای سید محمدرضا طائریان اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۶
ـ آقای ایمان خسروی کدملی xxxxxxxxx۶
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474556
آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر یسنا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۵۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۰۷۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382902
آگهی تغییرات شرکت تجارت الماس مبین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362801
آگهی تغییرات شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362804
آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361686
آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361694
آگهی تغییرات شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۹۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361696
آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
صورتهای مالی ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال منتهی ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345946
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارس میل لنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یونس خاضعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
ـ علی اوسط روحی فردپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷
ـ علی اصغر روحی فردپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸
ـ محمدعلی روحی فردپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ محمد خاضعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289896
آگهی تغییرات شرکت توسعه و ساختمان مهندسان مشاور ایران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۱۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مهندسین مشاور سازواره نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت مهندسی ایتوک ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ منوچهر فخرصمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مجید امیرذهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ فرهنگ شعفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حبیب اله افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ رضا طالعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و پروین غریب نواز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرسین اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249249
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصادی نفیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233930
آگهی تغییرات شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو با کدملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238412
آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید .
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238414
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249400
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پل میر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدفاضل رسولی قاسملوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی ذکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219680
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216914
آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213116
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212100
آگهی تغییرات شرکت رسام نگار جاوید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201987
آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آبان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203402
آگهی تغییرات شرکت مبین رایان پارند شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت پردازش تصویر رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت نماد سازه جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189123
آگهی تغییرات شرکت پردازش تصویر رایان سهامی ‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه وحساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سواد لو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193057
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۲/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۳/۶/۹۲که در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام (ترازنامه ـ حساب سود و زیان ـ صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و نام شرکت برابر تائیدیه xxxxxxxxxxxxxxxxxx ـ ۳۱/۶/۹۲ به نام سایپا آذربایجان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت xxx۳۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمد علی جبرئیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۱۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای وحید علی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا تدبیری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای اصغر خوش فهم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای علیرضا محمدی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای اصغر خوش فهم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جبرئیلی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا تدبیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان وحید علی حسینی و علیرضا محمدی زاده بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه هیئت مدیره در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173393
آگهی تغییرات شرکت رایان تصویر پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۷۹۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145598
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۵/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ بررسی و به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی و آقای مهدی سوادلو با کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144414
آگهی تغییرات شرکت توس پیوند سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۹۴۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
شرکت صنایع تجهیزات نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای علیرضا فلسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای محمد خادمی موغاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰
شرکت گسترش شیرسازی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای امیرحسین عرشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز حسابداران رسمی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و مهدی سوادلو کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136170
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اریان فراز به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ داریوش امین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ که طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۲ داریوش امین نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی سوادلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمودرضا ناظری به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مربوط به موسسه از قبیل قراردادهای موضوع فعالیت موسسه با امضای دو عضو از هیات مدیره و چک و سفته و بروات و سایر قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112802
آگهی تغییرات شرکت همکاران راهپویان همتا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان تراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رِسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103783
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر لرستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۶۵۲۹۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ در شرکت جهاد نصر لرستان سهامی خاص تصمیمات ذیل بعمل آمد:
۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود تقسیم نشده شرکت و طبق گزارش بازرسان و هیئت مدیره افزایش یافت که تعداد xxxxxx۰ سهم از کل سهام شرکت متعلق به موسسه جهاد نصر (عمومی غیردولتی) بعنوان سهام ممتاز محسوب می شود
۲ ـ صورت های مالی (ترازنامه صورت عملکرد سود و زیان گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرارگرفت
۳ ـ موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شماره ثبتی xxx۳۸ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مهدی سوادلو کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت مذکور تعیین گردید که برای مدت یک سال انتخاب شدند
۴ ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092056
آگهی تغییرات شرکت خدمات اول مبین صبا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۸۹۱۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۶/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان ناهید غربی ـ کوچه اختران ـ پلاک ۵۷ ـ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219768
آگهی تصمیمات شرکت خردمندان آریا زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۷۰۵ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۴۸۷۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074601
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993924
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طرح و کاوش ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۳۵۲ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۳۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۲/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به ش ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضای هیات مدیره از۳ نفر به۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ به ش ملیxxxxxxxxx۳۳ و شرکت بناگستران ایرانشهر به ش ملیxxxxxxxxx۱۷ و شرکت توسعه گستر یسنا به ش ملیxxxxxxxxx۹۸ و شرکت توسعه گستر وستا به ش ملیxxxxxxxxx۳۶ و شرکت امین برج سازان البرز به ش ملیxxxxxxxxx۲۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۱/۹۱ محمد رسولیان به ک مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت و ساز به سمت رئیس هیئت مدیره, سارا رسولیان به ک مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه گستر یسنا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , و مسعود هسته به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه گستر وستا به سمت مدیرعامل و عضو احمد پورامینی به ک مxxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی شرکت بناگستران ایرانشهر ـ جعفر اردکانیان به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت امین برج سازان البرز تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015053
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر استان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۲۹۴۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978360
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۰۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969435
آگهی تغییرات شرکت رایان تصویر پردیس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۷۹۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976155
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ سهامی‌خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۱۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنا توسعه ایلیا به کدملxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی سارا رسولیان به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ شرکت بناگستران ایرانشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی احمد پور امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت توسعه گستر وستا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی مسعود هسته به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت توسعه گستر یسنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی محمدرضا غروی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت امین برج سازان البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی محمد رسولیان به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۶/۹۱ محمد رسولیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا غروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود هسته به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966464
آگهی تصمیمات شرکت رسام نگار جاوید سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریان فراز با ش م xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377920
آگهی تصمیمات شرکت رسام نگار جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریان فراز با ش م xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959422
آگهی تغییرات شرکت همکاران راهپویان همتا سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۳۳۶۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958107
آگهی تغییرات شرکت واردات گستر ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۰۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ نام شرکت به "بنا توسعه ایلیا" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982045
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۱۵/۸/۹۱ و تاییدیه شمارهxxx/xxx/ن اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نظرآباد در شرکت تعاونی خدماتی سیمان پیما ثبت شده بشمارهxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ صورت حساب مالی سال۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ آقای مهدی سوادلو بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مهدی حسینی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949284
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طرح و کاوش سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تعداد اعضا هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. توسعه گستر یسنا به ش م xxxxxxxxx۹۸ شرکت امین برج سازان البرز به ش م xxxxxxxxx۲۲ شرکت واردات و صادرات وستا به ش م xxxxxxxxx۳۶ شرکت بنا گستران ایرانمشهر به ش م xxxxxxxxx۱۷ محمدحسین لواسانی به ک م xxxxxxxxx۷.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954889
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو بیستون سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۵۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش مxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947787
آگهی تغییرات شرکت واردات و صادرات وستا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۶۶۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم سارا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پورامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳
۵ـ نام شرکت به "توسعه گستر وستا" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954895
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار صدف سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: امیرحسین عسکری زاده به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978358
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978359
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938050
آگهی تغییرات شرکت خدمات اول مبین صبا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939366
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران ایرانشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960811
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۰۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823217
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۰۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9959495
آگهی تغییرات شرکت خدمات اول مبین صبا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۸۹۱۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939341
آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر یسنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت موسسه حسابرسی آریان فراز سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۲۲/۰۹/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ۱۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263559
آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر یسنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت موسسه حسابرسی آریان فراز سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم سارا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۲/۰۹/xxx۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939367
آگهی تغییرات شرکت امین برج سازان البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۲/۰۹/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۰۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880786
آگهی تغییرات شرکت مبین تجارت فناور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866480
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین بوذرجمهری و شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی راد تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین بوذرجمهری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین بوذرجمهری به نمایندگی از شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۲/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866618
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و ساختمان مهندسان مشاور ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۴۷۵۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۳۶ پروین غریب نواز به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929255
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصادی نفیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۴۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی راد و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی علی پور تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی علی پور به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی علی پور به نمایندگی از شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقدقرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913197
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسن سیفیان به شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی راد و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری تا تاریخ ۱۱/۴/۹۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن سیفیان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن سیفیان به نمایندگی از شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911895
آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی راد و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی علی پور تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیرگستر تات سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی علی پور به سمت عضو هیئت مدیره و خانم بهاره عامری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و یگی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115932
آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی راد و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی علی پور تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیرگستر تات سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی علی پور به سمت عضو هیئت مدیره و خانم بهاره عامری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و یگی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909609
آگهی تغییرات شرکت سروش گستر هیرسا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۲۳۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۰۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای رضا بهمن آبادی و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی راد تا تاریخ۱۱/۴/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا بهمن آبادی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا بهمن آبادی به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست و درغیاب مدیرعامل با امضا۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.
در تاریخ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906550
آگهی تصمیمات شرکت پردازش تصویر رایان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10000984
آگهی تصمیمات شرکت پردازش تصویر رایان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854696
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۱۰۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397755
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۳۱۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859391
آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای اردشیر مردان پور و شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم نفیسه دروکی و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منصور رضائی تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص با نمایندگی خانم نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور رضائی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منصور رضائی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749036
آگهی تصمیمات شرکت پوشاک نوپوشسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۷۰۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9628937
آگهی تصمیمات شرکت پوشاک نوپوش سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۷۰۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012840
آگهی تصمیمات شرکت پوشاک نوپوش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749004
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبزسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087075
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744954
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۳۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۱۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743367
آگهی تغییرات شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۵۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین نویدی چافی و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید احمدی و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم مریم محسنی تا تاریخ ۵/۴/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین نویدی چافی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید احمدی به نمایندگی از شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743368
آگهی تغییرات شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر محسنی و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی تا تاریخ ۵/۴/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر محسنی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر محسنی به نمایندگی از شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743362
آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین نویدی چافی و شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید احمدی و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم مریم محسنی تا تاریخ ۵/۴/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین نویدی چافی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نویدی چافی به نمایندگی از شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق اسناد و بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611547
آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین نویدی‌چافی و شرکت طلیعه سروش‌پایدار سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید احمدی و شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم مریم محسنی تا تاریخ ۵/۴/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین نویدی‌چافی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین نویدی‌چافی به نمایندگی از شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق اسناد و بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940455
آگهی تغییرات شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۵۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت طلیعه سروش‌ پایدار سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین نویدی‌چافی و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید احمدی و شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم مریم محسنی تا تاریخ ۵/۴/xxx۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت طلیعه سروش‌پایدار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین نویدی‌چافی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید احمدی به نمایندگی از شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10509576
آگهی تغییرات شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر محسنی و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر محسنی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر محسنی به نمایندگی از شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738209
آگهی تغییرات شرکت بهامین تجارت مهرسهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732138
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیاسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۴۹۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730522
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری کالای خاورمیانهسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۲۳۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9914917
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۲۳۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716963
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیوسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم نفیسه دروکی و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان پور و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی کله تا تاریخ۱۰/۰۴/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص با نمایندگی خانم نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی کله به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباسعلی شریفی کله به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716978
آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۱۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714095
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۸۱۰۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960026
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۸۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709417
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشاسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۱۸۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان پور و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی خانم خانم نفیسه دروکی و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی کله تا تاریخ ۵/۴/xxx۳
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی خانم نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی کله به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباسعلی شریفی کله به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا هریک از اعضای به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709422
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تاباسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۶۲۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709491
آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپینسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۸۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم نفیسه دروکی و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم فاطمه کرمی و شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای اردشیر مردان پور تا تاریخ ۵/۴/xxx۳
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام با نمایندگی خانم فاطمه کرمی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه کرمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا هریک از اعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964190
آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم نفیسه دروکی و شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم فاطمه کرمی و شرکت گیتی گستر لیو سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای اردشیر مردان‌پور تا تاریخ ۵/۴/xxx۳

۳ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت گیتی گستر لیو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی خانم نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌عام با نمایندگی خانم فاطمه کرمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم فاطمه کرمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا هریک از اعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352601
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710460
آگهی تاسیس شرکت گسترش ارتباطات تالیاسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام فعالیتهای اقتصادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT و الکترونیک ایجاد توسعه و تجهیز سیستمهای مخابراتی کامپیوتری بعنوان اپراتور فنی و عرضهکننده خدمات مربوطه تولید تجهیزات الکترونیکی و واردات و صادرات آنها پشتیبانی فنی از کلیه طرحهای فنی پژوهشی و اجرایی در زمینه موضوع شرکت مجاز غیرهرمی و غیر شبکهای گسترش بازارهای داخلی و خارجی سرمایهگذاری در امر خدمات طراحی مهندسی نصب راهاندازی نوسازی تعمیر و نگهداری فنی انواع سیستمها سرمایهگذاری در امر واردات و صادرات محصول و خدمات و فنآوری در صنایع الکترونیکی و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی. مشارکت و سرمایهگذاری صنعتی بازرگانی و خدماتی داخل یا خارج کشور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بررسی مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فنآوری انتقال دانش فنی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه فعالیت شرکت اخذ هرگونه وام تسهیلات مالی از منابع بانکی داخلی و خارجی ایجاد شعبه و تاسیس شرکت در داخل و خارج از کشور خرید سهام شرکتها برای شرکت اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی اعم از داخلی و خارجی هرگونه فعالیت مجاز داخلی و خارجی که مبتنی و مرتبط با موضوع شرکت باشد اعم از اینکه در حال حاضر موجود باشد یا در آینده به نحوی در صنایع الکترونیکی در داخل و خارج از کشور پدید آید.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ خالد اسلامبولی نبش کوچه ۱۸ پ ۶۶ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به شصت میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد شصت میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۴/۵/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانیپوده به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین مظلومی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ شرکت توسعه ارتباطات تابا سهامی خاص با نمایندگی آقای سید جهانگیر آقازاده به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ شرکت توسعه مخابراتی آریا سل سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا جمارانیان به سمت عضو هیئتمدیره.
۵ـ۵ـ شرکت خدمات پشتیبانی معین کار سهامی خاص با نمایندگی آقای یونس بخشمندی به سمت عضو هیئتمدیره.
۶ـ۵ـ آقای فریبرز نژاددادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیاتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامههای اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ثبت xxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9559737
آگهی تاسیس شرکت گسترش ارتباطات تالیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام فعالیتهای اقتصادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT و الکترونیک ایجاد توسعه و تجهیز سیستم های مخابراتی کامپیوتری بعنوان اپراتور فنی و عرضه کننده خدمات مربوطه تولید تجهیزات الکترونیکی و واردات و صادرات آنها پشتیبانی فنی از کلیه طرح های فنی پژوهشی و اجرایی در زمینه موضوع شرکت مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای گسترش بازارهای داخلی و خارجی سرمایه گذاری در امر خدمات طراحی مهندسی نصب راه اندازی نوسازی تعمیر و نگهداری فنی انواع سیستم ها سرمایه گذاری در امر واردات و صادرات محصول و خدمات و فن آوری در صنایع الکترونیکی و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی. مشارکت و سرمایه گذاری صنعتی بازرگانی و خدماتی داخل یا خارج کشور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بررسی مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فن آوری انتقال دانش فنی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه فعالیت شرکت اخذ هرگونه وام تسهیلات مالی از منابع بانکی داخلی و خارجی ایجاد شعبه و تاسیس شرکت در داخل و خارج از کشور خرید سهام شرکتها برای شرکت اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی اعم از داخلی و خارجی هرگونه فعالیت مجاز داخلی و خارجی که مبتنی و مرتبط با موضوع شرکت باشد اعم از اینکه در حال حاضر موجود باشد یا در آینده به نحوی در صنایع الکترونیکی در داخل و خارج از کشور پدید آید.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خالد اسلامبولی نبش کوچه ۱۸ پ ۶۶ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به شصت میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد شصت میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۴/۵/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانی پوده به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین مظلومی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت توسعه ارتباطات تابا سهامی خاص با نمایندگی آقای سید جهانگیر آقازاده به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ شرکت توسعه مخابراتی آریا سل سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا جمارانیان به سمت عضو هیئت مدیره.

۵ـ۵ـ شرکت خدمات پشتیبانی معین کار سهامی خاص با نمایندگی آقای یونس بخشمندی به سمت عضو هیئت مدیره.

۶ـ۵ـ آقای فریبرز نژاددادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ثبت xxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704651
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۷۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702402
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری یمینسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی اردشیر مردان پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی کله به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697966
آگهی تغییرات شرکت نگین اندیشه البرزسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694689
آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان اورامان شمال غربسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694849
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان ماهان جنوبشرقسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694850
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان سروش امیدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10482067
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان ماهان جنوبشرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10487005
آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696170
آگهی تصمیمات شرکت مارلیک سان سهامی خاص به شماره ثبت۵۹۴۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9538955
آگهی تصمیمات شرکت مارلیک سان سهامی خاص به شماره ثبت۵۹۴۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683828
آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کارسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658703
آگهی تصمیمات شرکت گسترش شیرسازی سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۸۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656012
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۱۹۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۲۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10448562
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653336
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664540
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۳۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620801
آگهی تصمیمات شرکت توس پیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۴۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299479
آگهی تصمیمات شرکت توس پیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۴۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619365
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طرح و کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10349906
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طرح و کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10536525
آگهی تصمیمات شرکت میرداد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565989
آگهی تصمیمات شرکت خردمندان آریا زمین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۴۸۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566040
آگهی تصمیمات شرکت میرداد سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۶۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۴۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557596
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران ایرانشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زهرا رسولیان و آقای محمد رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۹/۸/xxx۲
در تاریخ ۲۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533710

آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506268

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیمیای ایران
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع بسته بندی داروگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی مهناز عقبایی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی بیژن اسمیعلی به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462420

آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه
سهامی عام ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی اسفند ماه xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304999
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی داریان ماد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۶۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۵/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881570
آگهی تصمیمات شرکت دفع آفات البرز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۴۳۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۴۰۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلوه به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و امیرهوشنگ ذاکرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و فیروز سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و فرزاد جواهری به کدملی xxxxxxxxx۶ و مسعود ذاکرانی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ علی سلیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود ذاکری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فیروز سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9899247
آگهی تصمیمات شرکت سرامیک البرز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۸۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۰۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مانی ظفرقندی‌مطلق به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ اردشیر مرادنپورپینوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مریم جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت فضای بهشت برین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ـ شرکت سرمایه‌‌گذاری صنعت و معدن ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ عباس سمیعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مانی ظفرقندی‌مطلق به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321316
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک تجارت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900878
آگهی تصمیمات شرکت گسترش شیرسازی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفسهای مربوطه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10005673
آگهی تصمیمات شرکت مارلیک سان سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۹۴۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842040
آگهی تصمیمات شرکت بستیران سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۵۷۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۰۲۳۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سرکز مهدیخانی به کد ملیxxxxxxxxx۳ ـ لیندا یادگاریان‌حاجی‌آبادی به کد ملیxxxxxxxxx۷ ـ ماردیریس یعقوبیان به کد ملیxxxxxxxxx۹ ـ چنار غریبیان به کد ملیxxxxxxxxx۹

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240824
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی شایسته نیا به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و علی بخشایش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و بهروز امیدعلی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و رسول سعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و جلال قاسمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ محمدعلی شایسته نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بخشایش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664814
آگهی تصمیمات شرکت گذار قطعه کیا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۱۳۳۱۷۹و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی ومهدی سوادلو به ش ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9879802
آگهی تصمیمات شرکت توس پیوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۹۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۴۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز حسابدار رسمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416280
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آریان فراز ثبت شده به شماره ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی سوادلو به کدملی xxxxxx۹۴ داریوش امین نژادبه کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ داریوش امین نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی سوادلو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940130
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۷۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی آریان‌فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۶/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۸۴ با نمایندگی آقای فرهاد روز‌خوش و شرکت ساختمانی معلم سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۷۲ با نمایندگی آقای ایرج محمودکلایه و شرکت پرشین‌ نگین صدرا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدباقر رکن‌الدینی تا تاریخ۲۶/۱۰/xxx۱.

۴‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۳/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098470
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شایان بهرام به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10235795
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاران ایران سهام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل عباس کنی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شاهرخ امیرصمیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و عباس خواجه پیری به کدملی xxxxxxxxx۹ و تاجلی فاطمه کنی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مجید قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی و محسن فرشادیکتا به سمت عضو علی البدل تعیین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ عباس کنی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، عباس خواجه پیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10040086
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طرح و کاوش ابنیه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۲۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۳۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: محمد رسولیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی طرح و کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ انتخاب گردیدند. در نتیجه ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح شد و تعداد اعضای هیئت مدیره از این پس ۳ نفر خواهد_بود و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۸۹ محمد رسولیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود هسته به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت طرح و کاوش بسمت مدیرعامل و سارا رسولیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10038407
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و کارخانجات تولیدی پلاستیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت گردباف یزد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و کارخانجات تولیدی رنگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9955087
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۱۰۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۰۶۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470726
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524741
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10382515
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طرح و کاوش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ محمد رسولیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به جای محمدکاظم معین زاده برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10149503
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی ابراهیم حمیدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا شباهنگ به ش ملی xxxxxxxxx۷ و اسماعیل داورپناه به ش ملی xxxxxxxxx۸ و جواد وکیلی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و رامین طهماسبی ابر به ش ملی xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ ابراهیم حمیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا شباهنگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رامین طهماسبی ابر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات تا سقف xxx میلیون ریال با امضاء مدیرمالی شرکت احمد خوشدونی فراهانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و یکی از اعضاء هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10278125
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو بیستون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۵۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ و فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: خرید انواع کالاهای مندرج در بندهای الف و ب ماده ۵ دستورالعمل اجرای تاسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب مورخ ۹/۴/۸۶ و ۱۶/۴/۸۶ شورای پول و اعتبار انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق عقود فروش اقساطی و یا اجازه خرید و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای ذیربط در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار آیت اله کاشانی بلوار شقایق ک اول پ ۶ واحد ۲ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539380
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پارس میل لنگ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۷۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس خاضعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ علی‌اصغر روحی‌فردپور به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بهرام خاضعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ داریوش سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ علی اوسط‌روحی‌فردپور به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۹/۸۹ یونس خاضعی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی اوسط‌روحی‌فردپور بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر روحی‌فردپور بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و قراردادها و دیگر اسناد مالی با امضای یک نفر از میان یونس خاضعی یا بهرام خاضعی و نیز یک نفر از میان علی اوسط‌روحی‌فردپور یا علی‌اصغر روحی‌فردپور متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601563
آگهی تغییرات در شرکت هومن شیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۲۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۷ و ۴/۱۰/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت سهامی عام کف بنمایندگی بیژن اسمعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت تولیدی کیمیای ایران بنمایندگی مهناز عقبایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع بسته بندی داروگر بنمایندگی عیسی اسحاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و مهدی سوادلو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای بیژن اسمعیلی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عیسی اسحاقی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد اسمعیلی خارج از هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ ماده ۳۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10375207
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرآیند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۱۸۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳، شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712249
آگهی تأسیس شرکت پردازشگران سامان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ طراحی تولید و پشتیبانی و توسعه محصولات ابزارها و نرم‌افزارهای کاربردی ویژه بانک مبتنی بر ساختار متمرکز

۲ـ طراحی ارائه و استقرار نظامات جامع کسب و کار و نیز مهندسی مجدد فرایندهای محیط کسب و کار

۳ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مدیریت و بهره‌برداری از فن‌آوری‌های نوین بانکی

۴ـ مکانیزه‌کردن سیستم‌های اداری و اجرای سیستم مکانیزه

۵ـ انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت

۶ـ اجرای طرحهای جامع‌ فن‌آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه‌اندازی و پشتیبانی راه‌کارهای مبتنی بر نرم‌افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه‌ها و سازمانها و در شرکت وابسته به دولت و بخش خصوصی

۷ـ استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجرا و نظارت بر پروژه‌های فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد و بهبود فرایند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای و طراحی نظام‌های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل و افزایش‌ کارایی سازمان‌ها

۸ـ مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی تولیدکننده نرم‌افزار

۹ـ طراحی و ساخت و نصب و راه‌اندازی و تعمیرات و آموزش در زمینه‌ کامپیوتر و سیستم‌های الکترونیکی و اینترنتی و اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون اداری و ابزار دقیق رایانه‌ای

۱۰ـ ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز و تحلیل سیستم‌ و طرح سیستم‌ و طرح تکنولوژی در زمینه موضوع فعالیت شرکت

۱۱ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و علی‌الخصوص کالاهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ انجام خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ و خدمات مهندسی ازرش و مطالعات امکان‌سنجی و توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی طرح‌های انفورماتیکی به استثنای "هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای و چند رسانه‌ای ـ نشر دیجیتال حامل‌های دیجیتال (از قبیل سی‌دی ـ دی‌وی‌دی ـ بلوری و مانند آنها) رسانه‌های بر خط (شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی ـ بصری و متنی دیجیتال) و همچنین اماکن کسب ـ خدمات ـ تجهیزات و ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای مخصوص فعالیت‌های یاده شده."

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند خ ۳۵ پ ۱۲ ط دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/۰۰/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت بانک سامان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ولی ضرابیه بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای احمد مجتهد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای مهدی قرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای مجید صفری‌لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آریان فراز حسابداران رسمی به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013066
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت بین المللی البرز تجارت رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت کیوان تجارت دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۹ علی نقیب کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت جهان شیمی آریا به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی کد ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی شرکت البرز آریا رازی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت البرز شیمی رازی و نیلوفر اسمعیلی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت البرز تجارت رازی و مهناز عقبایی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کیوان تجارت دارو به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345463
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585128
آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گیتی گستر لیو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای اردشیر مردان‌پور و شرکت آتیه‌سازان میشا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم نفیسه دروکی و شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منصور رضائی تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آتیه سازان میشا سهامی‌خاص با نمایندگی خانم نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای منصور رضائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای منصور رضائی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611425
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیمیای ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۴۶۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی مهناز عقبایی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی بیژن اسمیعلی به کدملیxxxxxxxxx۷‌ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619048
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید حیدری به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه‌گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10623635
آگهی تغییرات شرکت امین برج سازان البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۲/۰۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۲/۰۹/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۰۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693927
آگهی تغییرات شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10699537
آگهی تصمیمات شرکت گسترش شیرسازی سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۸۹۲۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10713711
آگهی تغییرات شرکت واردات گستر ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۰۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زهرا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۶ـ نام شرکت به "بنا توسعه ایلیا" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722579
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی حفیظ سامان سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۹۰۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز می‌شود و در آخر آذر ماه سال بعد پایان می‌یابد و ماده ۳۹ اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. ماده ۲۳ اساسنامه نیز بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735925
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی اردشیر مردان‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی علیرضا نورزاده‌لیاسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی‌کله به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10827100
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۳۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۱۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10828073
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری آریا زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۷۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۴۸۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیمحمد بد به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و شهلا طاهری‌حکاک به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و فرزانه فداکار به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ اعضای اصلی و لیلان زارع به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و طاهره باقرزاده‌چم به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ اعضای علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ علیمحمد بد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شهلا طاهری‌حکاک به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرزانه فداکار به سمت مدیرعامل و منشی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ تمامی سرمایه تعهدی شرکت پرداخت شده می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10844965
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیاسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۴۹۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851008
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی معلم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۰۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891535
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10917204
آگهی تصمیمات شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۰۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۷۶۸۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان‌ فراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10941156
آگهی تغییرات شرکت مبین تجارت فناورسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943066
آگهی تصمیمات شرکت پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10951721
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سواد‌لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیر‌الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

ثبت شرکت ها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10979119
آگهی تصمیمات شرکت شتاب آذر شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۲۲۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شتابکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی علی متدین به کد ملی xxxxxxxxx۲۸ و ابوالفضل باباپور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا امیر ناصری به کد ملی xxxxxxxxx۷. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۸۹ علی متدین به سمت رئیس هیئت مدیره، ابوالفضل باباپور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا امیرناصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اسناد تعهدآور شامل قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996903
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای‌اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997397
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۳۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کف شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کیمیای ایران شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت البرز شیمی رازی شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت جهان شیمی آریا شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت البرز شیمی رازی و عیسی اسحاقی کدملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی شرکت کف و نیلوفر اسمعیلی کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت تولیدی کیمیای ایران و مهناز عقبائی کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت جهان شیمی آریا و سید مصطفی صفاری کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر بسمت مدیرعامل تعیین و اختیارات وی بشرح صورتجلسه است. بیژن اسمعیلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عیسی اسحاقی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله و چک و سفته و برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045337
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو بیستون سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۵۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش‌مxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک‌مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067275
آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی اسفند ماه xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099687
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری پارسیان کالای کشاورزی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی مرتضی صدیقیان‌کاشی کدملی xxxxxxxxx۸ ـ حسینعلی زادمهر کدملی xxxxxxxxx۵ و اصغر شریفیان کدملی xxxxxxxxx۶ انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112356
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۷۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127771
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ولی جاویدی‌قریچه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسن کمال‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی ابراهیمی‌کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای وحید فرح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۳/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175380
آگهی تصمیمات شرکت خردمندان آریا زمین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۷۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۴۸۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11178935
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت تدبیر گستر تات سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین بوذرجمهری و شرکت بنیان گستر کاوا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی‌راد تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بنیان گستر کاوا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی‌راد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سروش گستر هیرسا سهامی‌خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تدبیر گستر تات سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین بوذرجمهری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین بوذرجمهری به نمایندگی از شرکت تدبیر گستر تات سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۲/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11182455
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طرح و کاوش سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تعداد اعضا هیئت‌مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. توسعه گستر یسنا به ش م xxxxxxxxx۹۸ شرکت امین برج‌سازان البرز به ش م xxxxxxxxx۲۲ شرکت واردات و صادرات وستا به ش م xxxxxxxxx۳۶ شرکت بنا گستران ایرانمشهر به ش م xxxxxxxxx۱۷ محمدحسین لواسانی به ک م xxxxxxxxx۷.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11187085
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصادی نفیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۴۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت بنیان گستر کاوا سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی‌راد و شرکت تدبیر گستر تات سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی علی‌پور تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بنیان گستر کاوا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی‌راد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی‌خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تدبیر گستر تات سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مصطفی علی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مصطفی علی‌پور به نمایندگی از شرکت تدبیر گستر تات سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقدقرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11316655
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشاسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۱۸۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گیتی گستر لیو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان‌پور و شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌خاص با نمایندگی خانم خانم نفیسه دروکی و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی‌کله تا تاریخ ۵/۴/xxx۳

۳ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت گیتی گستر لیو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌خاص با نمایندگی خانم نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی‌کله به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عباسعلی شریفی‌کله به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا هریک از اعضای به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11351831
آگهی تغییرات شرکت همکاران راهپویان همتا سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۳۳۶۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11382887
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۴۵۵۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سروش گستر هیرسا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسن سیفیان به شرکت بنیان گستر کاوا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی‌راد و شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری تا تاریخ ۱۱/۴/۹۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بنیان گستر کاوا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی‌راد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی‌خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سروش گستر هیرسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن سیفیان بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن سیفیان به نمایندگی از شرکت سروش گستر هیرسا سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11392668
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11396745
آگهی تصمیمات شرکت تدبیرگر سرمایه سهامی‌‌ خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11410950
آگهی تغییرات شرکت واردات و صادرات وستاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۶۶۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم سارا رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم رباب اردکانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم سارا رسولیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد پورامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳

۵ـ نام شرکت به "توسعه گستر وستا" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11411614
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۱/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11418698
آگهی تغییرات شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11433686
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران ایرانشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم زهرا رسولیان و آقای محمد رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۹/۸/xxx۲

در تاریخ ۲۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11454942
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری پارسیان کالای کشاورزی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۰۱۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11457639
آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آریان‌فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11457780
آگهی تأسیس شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۷/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارتست از اجرای پروژه‌های صنعتی بصورت کلیه تحویل مشتمل بر طراحی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، اجراء، انجام کلیه فعالیتهای مهندسی، پیمانکاری ارائه خدمات مشاوره فنی، ساخت و نظارت فنی بر حسن انجام کار هرگونه پروژه پیمانکاری عمومی از جمله پروژه‌های تاسیساتی نفت، گاز، پتروشیمی، حفاری و غیره با استفاده از پیمانکاران و مشاوران مختلف داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف در این خصوص، نصب و راه‌اندازی تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی، حفاری و برق و خدمات پیمانکاری تجهیزات توسعه میادین گاز در خشکی و دریا، احداث مخازن و نیروگاه برق و پیمانکاری توزیع و نگهداری فنی و بهره‌برداری از تجهیزات ذیربط. انجام هرگونه عملیات بازرگانی داخلی و خارجی و عقد هرگونه قرارداد تجاری مجاز. اخذ هرگونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت. اخذ دانش فنی و لیسانس از شرکتهای دارای تکنولوژی برتر. مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ اجرای طرحها و پیمانکاری پروژه‌های بزرگ صنعت برق، تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، ایجاد شعب و نمایندگی‌های داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به اهداف شرکت، تاسیس و تشکیل و سرمایه‌گذاری در انواع شرکتها در داخل و خارج از کشور برای عملیاتی شدن موارد فوق و کلیه فعالیتهای مرتبط با مجوز صادره شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک۶۴، کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۷۵ مورخ۲۰/۰۶/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه مستقل سازمان گسترش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مجید خدابخش به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت پترو امید آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای کامیار عطایی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ شرکت مدیریت انرژی داریان ماد سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای منصور جهانبازی‌گوجانی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ شرکت توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای فرداد دلیری به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵‌ـ ۵‌ـ شرکت انرژی آسماری کیش سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۹ با نمایندگی آقای امیر یوسفی‌تبریِزی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶‌ـ ۵‌ـ آقای امیر یوسفی‌تبریِزی به نمایندگی از شرکت انرژی آسماری کیش سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته‌ بروات‌ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و در غیاب آن دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486266
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۶۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید .

در تاریخ۲۸/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11497666
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان‌فراز به شماره ثبت xxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شماره ثبت xxxxxx و موسسه مطالعات علوم شناختی به شماره ثبت xxx۵۱ و احمد طاهری‌هنجنی به کدملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۷/۸۹ سید محمدباقرسبحانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، احمد طاهری‌هنجنی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به نمایندگی جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و سید مهدی آستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی موسسه مطالعات علوم‌شناختی به سمت عضو هیئت‌مدیره و پرویز عالیوند به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539402
آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11549786
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11576744
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت آتیه‌سازان میشا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم نفیسه دروکی و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان‌پور و شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی‌کله تا تاریخ۱۰/۰۴/xxx۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اردشیر مردان‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آتیه‌سازان میشا سهامی‌خاص با نمایندگی خانم نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی‌کله به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عباسعلی شریفی‌کله به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات‌مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11598938
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران ایرانشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم رباب اردکانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد رسولیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11613578
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و ساختمان مهندسان مشاور ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۵۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و پروین غریب‌نواز به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر فخرصمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت مهندسی مشاوره سازواره‌ نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی قدرت‌اله قزل‌ایاغ به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت مهندسی ایتوک ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی محمدرضا شکرکار به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ مجید امیرذهنی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ رضا طالعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و حسین درکی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت بنیاد صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی ابوالفضل بازرگان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی‌البدل تعیین شدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/۹۰ منوچهر فخرصمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و قدرت‌اله قزل‌ایاغ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهدی قاسمیان‌امیری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11665443
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و ساختمان مهندسان مشاور ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۴۷۵۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۳۶ پروین غریب‌نواز به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11763038
آگهی تأسیس شرکت خدماتی آفتاب تجارت سامان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۳/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات پشتیبانی فنی و انجام کلیه فعالیتهای خدماتی امور تدارکاتی شامل خدمات نظافتی و تنظیف و ارائه خدمات پذیرایی و نگهداری فنی فضای سبز و فضاهای رفاهی ارائه خدمات تعمیرات و پشتیبانی و نگهداری فنی ساختمانها و تاسیسات اماکن مسکونی اداری و تجاری طبخ و تهیه و توزیع غذا و سلف سرویس و رستوران ارائه خدمات پیمانکاری و طرح و نظارت فنی و اجرا در پروژه‌های فنی و مهندسی و صنعتی انجام امور بازرگانی مجاز ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات اعم از دولتی یا خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ انقلاب بعد از چهارراه کالج ساختمان شماره xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۳ مورخ ۵/۲/۹۰ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علی رادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت بانک سامان سهامی‌عام بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامعباس خاکسار بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای مرتضی اولیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای مرتضی اولیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است امضا اوراق و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آریان‌فراز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11795887
آگهی تصمیمات شرکت میرداد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی بهروز امیدعلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مصطفی قوام به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی مسعود ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ و ۱/۱۲/۸۹ بهروز امیدعلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی قوام بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و باقر نیک‌طبع به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۱/۱۲/۸۹ تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840789
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۸۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۷۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان مازندران سهامی‌عام و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۹ و شرکت سیمان آبیک سامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر سهامی‌خاص به شماره صبت xxx۹ و شرکت سیمان تهران سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۳ تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۲/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11875692
آگهی تصمیمات شرکت پوشاک نوپوش سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۷۰۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11879939
آگهی تغییرات شرکت سروش گستر هیرسا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۲۳۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۰۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی‌خاص به شماره‌ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای رضا بهمن‌آبادی و شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت بنیان‌گستر‌کاوا سهامی‌خاص به شماره‌ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای حامد حسینی‌راد تا تاریخ۱۱/۴/xxx۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

شرکت بنیان‌گستر‌کاوا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی‌راد ‌به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی‌خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا بهمن‌آبادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا بهمن‌آبادی به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست و درغیاب مدیرعامل با امضا۲ نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.

در‌ تاریخ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898503
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار صدف سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: امیرحسین عسکری‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12007361
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۳۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۶۲۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات