محمدجعفر دهقان طرزجانی

محمدجعفر دهقان طرزجانی

کد ملی 005190xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
49
آگهی‌ها

شرکت های محمدجعفر دهقان طرزجانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدجعفر دهقان طرزجانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آرمان گستر انصار
آرمان گستر انصار
بازرس علی‌البدل
سازندگان ارکان راه
سازندگان ارکان راه
بازرس علی‌البدل
بهین دژ سازه پردیس
بهین دژ سازه پردیس
بازرس علی‌البدل
طراحی و تولید آماک کوشا
طراحی و تولید آماک کوشا
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر
تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی رویین صافی
تولیدی بازرگانی رویین صافی
بازرس علی‌البدل
مهندسی تاسیساتی اذر اوبا
مهندسی تاسیساتی اذر اوبا
بازرس علی‌البدل
ساختمانی پیکر نهاد
ساختمانی پیکر نهاد
بازرس علی‌البدل
اکسون پالار نیرو
اکسون پالار نیرو
مهندسین همکار صنایع
مهندسین همکار صنایع
بازرس علی‌البدل
بنیان سازه میهن
بنیان سازه میهن
بازرس علی‌البدل
سازه سازان عرش
سازه سازان عرش
بازرس علی‌البدل
ساختمانی راهداد تهران
ساختمانی راهداد تهران
بازرس علی‌البدل
ایران خودرو
ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
تولید کفش نسیم سحر
تولید کفش نسیم سحر
بازرس علی‌البدل
دیزل محرک پارسیان
دیزل محرک پارسیان
بازرس علی‌البدل
فیدار پویش هیرکان
فیدار پویش هیرکان
بازرس علی‌البدل
تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو
تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب
بازرس علی‌البدل
حسابرسی وخدمات مدیریت آئین پژوهان صادق
حسابرسی وخدمات مدیریت آئین پژوهان صادق
آرمان اندیش آگاه
آرمان اندیش آگاه
رییس هییت مدیره
آریادالمن
آریادالمن
بازرس اصلی
توسعه تجارت و تهاتر برهان
توسعه تجارت و تهاتر برهان
بازرس علی‌البدل
داریا روش
داریا روش

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14003706
آگهی تغییرات آرمان اندیش آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ - ۱۹/۱/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمدجعفردهقان طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء و عضویت موسسه خارج شد ۲ - اصل سرمایه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت ۳ - با قطعیت کاهش سرمایه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال، مواد ۷ و ۸ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969474
آگهی تغییرات داریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۲/۱۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای شهریار دیلم صالحی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای داریوش امین نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سیدعلی شیرازی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ ۵۰. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن فامیلی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن طهرانی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرشید سلطانی لرگانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518128
آگهی تغییرات آرمان اندیش آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۳۹/۹۶ ۳۰/۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مفاد ماده ۲۶ اساسنامه بشرح زیر تغییر و اصلاح شد: مؤسسه توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از ۴ نفر از شرکاء که توسط مجمع شرکاء برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره خواهد_شد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است. هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک مدیرعامل تعیین می‌کند. وظایف و اختیارات رئیس، نایب رئیس و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. ۲ آقایان رامین جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، فرهاد مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و قادر صادقیان آژیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518138
آگهی تغییرات آرمان اندیش آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۳۹/۹۶ ۳۰/۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای قادر صادقیان آژیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای رامین جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349812
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت و تهاتر برهان درتاریخ ۲۱/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مبادرت به انجام و اجرای عملیات ساختمانی، عمرانی و راه سازی اعم از خرید، ارائه خدمات، مشارکت و واگذاری اموال منقول و غیر منقول، ماشین آلات، برگزاری مزایده و مناقصه و سرمایه گذاری مشترک برای پروژه‌های عمرانی در مناطق شهری و روستایی در کلیه مناطق کشور، تاسیس و ایجاد کارخانجات مرتبط با تولید مصالح و مواد نیاز برای پروژه‌های عمرانی ساختمانی و راه سازی، برگزاری مزایده و مناقصه در خصوص واگذاری ساختمان و اراضی سازمانها، موسسات، ادارات، شرکتها، بانکها، نهادها و سایر متقاضیان. انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، فنی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های در جهت تحقق اهداف شرکت. مدیریت و نظارت بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و راه سازی برای اجرای موضوع فعالیت و سایر موضوعات مرتبط احیای منابع مالی و پیگیری وصول مطالبات معوقه برای کلیه افراد حقیقی اعم از بانکها، استفاده از تسهیلات و منابع مالی و اعتباری از بانکها، موسسات اعتباری و سایر مراکز، ایجاد غرفه و مشارکت در بر پایی نمایشگاههای داخلی و خارجی. اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد ارائه کلیه خدمات در موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت، طراحی مشاوره ساخت فنی تولید پشتیبانی نصب و راه اندازی پیمانکاری کلیه طرح‌های صنعتی و انجام کلیه پروژه‌های صنعتی و خدماتی بازرگانی و تولیدی و عمرانی و فعالیت در امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش تهیه و تولید اقلام مجاز بازرگانی و ماشین آلات صنعتی و قطعات تاسیس و راه اندازی کارخانجات مجاز و سرمایه گذاری و ارائه کلیه خدمات مجاز تعمیرات و نگهداری کلیه کالاهای مجاز. تشویق و تسهیل در امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و عقد انواع قراردادهای قانونی لازم و اخذ هرگونه نمایندگی و تاسیس ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و انعقاد قرار داد جهت انجام کلیه پروژه‌ها و طرح‌های ملی و دولتی و خصوصی با اخذ مجوز‌های لازم. انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی و عمرانی و خدمات مجاز بصورت دائم یا موقت از طریق کلیه گمرکات قانونی، اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت صنعتی اداری برابر استاندارد‌های بین المللی. مشارکت در سایر شرکتها و کارخانجات از طریق سر مایه گذاری در شرکتهای در شرف تاسیس و یا خرید سهام شرکتهای موجود و اخذ وام و انواع تسهیلات مالی و اعتباری ریالی و ارزی و ضمانت نامه‌های قانونی از کلیه بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و همچنین گشایش اعتبارات اسنادی و بانکی و یا بروات بین بانکها و طرق قانونی متداول جهت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با مراکز و سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و شرکت و ایجاد برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی و هر گونه فعالیت مجاز انعقاد قرارداد و اجرای فسخ و تفاسخ و اقاله کلیه عقود مندرج در قانون مدنی و قانون تجارت و سایر قوانین جاری به صورت عادی یا رسمی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در جهت به تونیق نهادن اموال منقول و غیر منقول متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی که شرکت به صورت قانونی و توافق دارای اختیار ترهین با سایر اموال برای اخذ سایر تسهیلات بعدی برای شرکت و امضای ذیل اسناد مربوط تشویق و تسهیل در امر سرمایه گذاری «در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم» مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - آپادانا - خیابان مرغاب - کوچه شهیدان کردبچه (هفتم) - پلاک ۱۵ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد و تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانک اینده بشماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۳۰/۱۱/۹۵ شعبه آپادانا پرداخت گردید و الباقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای علیرضا روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم فائزه فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک، سفته و بروات و کلیه قرار دادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جعفر دهقان طرز جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. " ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340977
آگهی تغییرات آرمان اندیش آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/xxx ۷/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288014
آگهی تغییرات آرمان اندیش آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ ۲۷/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان رامین جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، فرهاد مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389958
آگهی تغییرات موسسه آرمان اندیش آگاه به‌شماره‌ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد جعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443810
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق شماره ثبت ۲۷۱۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxx۳۱/۹۳ مورخ ۰۶/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید احمد جعفری تنها بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx/xxx/۴۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید
سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/۸۰ ریال کاهش یافت و مواد ۷ و ۸ اساسنامه اصلاح گردید و شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل:
آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال سهم الشرکه و آقای جواد صفاپور بشماره کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292213
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آیین پژوهان صادق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ بعنوان بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سالxxx۲ انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156579
آگهی تغییرات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147754
آگهی تاسیس شرکت فیدار پویش هیرکان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۰۵/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۳/۰۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه امور تولیدی, صنعتی, بازرگانی , عمرانی, ساختمانی, تاسیساتی, راهسازی, شهر و شهرک سازی , تاسیسات زیربنایی آب و فاضلاب و برق و گاز و پتروشیمی و تولید و ساخت واحدهای مسکونی, تجاری, تفریحی, توریستی و اقامتی و ارائه خدمات مشاوره ای , طراحی, مشاوره مدیریت و مدیریت طرح, نظارت فنی, اجرایی, راهبردی و تعمیر و نگهداری انواع ساختمان ها واحدهای تولیدی و خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری و توسعه و تهیه طرح توجیهی و بررسی اقتصادی, فنی و مالی پروژه ها, بودجه بندی و تامین منابع مالی و اعتباری طرح ها و هر امری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق سر و کار داشته باشد. ۲ ـ خرید, فروش, صادرات, واردات و ایجاد واحدهای تولید و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی, تجاری, ساختمانی, تاسیساتی, انواع ماشین آلات تولید و خدمات ساختمانی, تجهیزات پزشکی, مواد خوراکی, آشامیدنی, بهداشتی, دارویی و کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۳ ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه ها و افتتاح انواع حساب و اخذ وام و استفاده از تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شرکتهای جدید و خرید سهام سایر شرکتها و احداث شعب و کارخانجات مورد نیاز در سراسر ایران و جهان و مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه امور و فعالیت های مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید باشد انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب ـ خ هرمزان ـ خ پیروزان جنوبی ـ ک هشتم ـ پ۹ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۲ مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ نزد بانک ملی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرهمایون سیدباقری به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت ساتراپ رهجو سهامی خاص با نمایندگی آقای سلمان نوغانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت ساختمان و خدمات نوساز سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی خزائی کمجانی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای حسن کمری بیدکرپه به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با نایب رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب وی یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973800
آگهی تصمیمات شرکت دیزل محرک پارسیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۶۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934147
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی البرز استیل پارس غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آئین پژوهان صادق به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503187
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی البرز استیل پارس غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آئین پژوهان صادق به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 860759
آگهی تصمیمات شرکت کفش نسیم سحر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق شماره ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479957
آگهی تصمیمات شرکت کفش نسیم سحر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق شماره ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722938
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۶۹۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726437
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۶۹۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850766
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۶۹۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین‌پژوهان صادق به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۴ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ‌ملیxxxxxxxxx۸۸ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۷ و شرکت تام ایران خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۴ و شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۲.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438028
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۶۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833512
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۰۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۸۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872380
آگهی تصمیمات شرکت سازه سازان عرش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۰۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256096
آگهی تصمیمات شرکت راهداد تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۷۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: حسابرسی خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677986
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین همکار صنایع سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۳۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681154
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه میهنسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۰۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۸۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681155
آگهی تصمیمات شرکت سازه سازان عرشسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۰۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681156
آگهی تصمیمات شرکت راهداد تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۱۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۷۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: حسابرسی خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663707
آگهی تصمیمات شرکت اکسون پالار نیروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۰۹۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۰۵۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصـلی و محـمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمـت بازرس علـی البـدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638120
آگهی تصمیمات شرکت پیکر نهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹۶۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305806
آگهی تصمیمات شرکت پیکر نهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590975
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی رویین صافی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۹۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246785
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی رویین صافی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591016
آگهی تصمیمات شرکت آذر اوبا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۵۱۲۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۵۷۲۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570461
آگهی تغییرات شرکت بهین دژ سازه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۹۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548404
آگهي تصميمات شركت سازندگان ارکان راه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۶۱۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۴۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مور ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580443
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولید آماک کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۷۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583320
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی البرز استیل پارس غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آئین پژوهان صادق به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530414

آگهی تصمیمات شرکت آرمان گستر انصار
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10466720
آگهی تصمیمات در شرکت آریا دالمن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۸۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۵۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ مهدی شاهانی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال منقسم به xxx۵ سهم xxx/xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. موسسه آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی محمدجعفر دهقان مرازجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و مسلم فرقانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ ناصر حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی شاهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یحیی مدبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۸/۱۲/xxx۰ تکمیل امضاء گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10471600
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طزرجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802159
آگهی تاسیس موسسه آئین پژوهان صادق
موسسه فوق در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ تحت شماره xxx۵۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرس قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید می‌شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار اشرفی اصفهانی نرسیده به سه راه مرزداران خیابان گلستان ۱۴ برج نگین رضا طبقه دوم جنوبی ـ کد پستی xxxxxxxxx۱

ط۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ـ آقای جواد صفاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای سید احمد جعفری‌تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11344712
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی البرز استیل پارس غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آئین‌ پژوهان صادق به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11433369
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین همکار صنایع سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۳۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11601858
آگهی تصمیمات شرکت آرمان گستر انصار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۹۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11675783
آگهی تصمیمات شرکت سازندگان ارکان راه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۶۱۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۴۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مور ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799757
آگهی تصمیمات شرکت آذر اوبا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۵۱۲۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۵۷۲۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815410
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولید آماک کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۷۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین پژوهان صادق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان‌طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976589
آگهی تصمیمات شرکت اکسون پالار نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۰۹۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۰۵۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصـلی و محـمدجعفر دهقان‌طرزجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمـت بازرس علـی‌البـدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات