جعفر ربیعی

آقای جعفر ربیعی

کد ملی 079334xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14364724
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن هلدینگ های ایران درتاریخ ۲۶/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع :
به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو،انجمن هلدینگ های ایران به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.
تعریف شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.( بند ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار)
کمک به افزایش تراز اقتصادی کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش هلدینگ ها
- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن” و اطلاع رسانی از طریق شبکه اطلاع رسانی
-کوشش در جهت انتقال تکنولوژیهای نو به کشور از طریق سرمایه گزاری مشترک اعضا وکمک به مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی
- کوشش برای ایجاد فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری اعضا و ارزش آفرینی هلدینگها
-کمک به تقویت رقابت پذیری صنایع کشور بر اساس مزیت های رقابتی و نسبی اعضا
- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛
- حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به آنها
- شناسایی تهدیدها و معرفی فرصت‌ها ی اقتصادی و کمک و ارایه مشاوره در جهت همسویی اعضا با روندهای بینالمللی ،کمک به تقویت تابآوری اعضا در شرایط نامتعادل اقتصادی
- ایجاد فرصتهای همکاری اعضاو ارائه خدمات مشاوره ای به آنها
- مشارکت و همکاری با دولت و نهادهای سیاست گذاری جهت تقویت بخش خصوصی در راستای بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار
- هماهنگی و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن
- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضا انجمن با نهادهای داخلی و خارج
- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا ،خصوصا در کشورهای هدف صادراتی از طریق هماهنگی های درون تشکلی
- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین اعضا و پذیرش حکمیت در این خصوص؛
- صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط
- تشویق و راهنمایی اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون اقتصادی کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری
- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینههای مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی اعضا
- معرفی اعضا به وزارتخانه ها ، سفارتخانه هاو سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه
- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجمن در داخل و خارج کشور؛
- اعزام هیئت های اقتصادی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های متناظر ازکشورهای خارجی
- برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط در راستای اهداف و برنامه های انجمن
- برگزاری همایشها ،کنفرانس های تخصصی و دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا
- انتشار کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی در جهت ارائه اطلاعات درست به اعضا
- سایر اقدامات مرتبط با موضوع فعالیت انجمن
بموجب مجوز شماره xxx۳ / ۴۳ / ص مورخ ۲۷/۸/xxx۷ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید .
مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان سی و یکم ، خیابان زاگرس ، پلاک ۱۹ ، ساختمان زاگرس ، طبقه سوم ، واحد ۳۱ کدپستی xxxxxxxxx۳
انجمن فاقد سرمایه می باشد .
اولین مدیران : سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی سید حامد واحدی به ک مxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ،شرکت آذرآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بنمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به ک مxxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱بنمایندگی جعفر ربیعی به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴بنمایندگی مهدی شریفی نیک نفس به ک مxxxxxxxxx۹ بسمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ،شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹بنمایندگی محمدرضا بنی اسدی راد به ک م xxxxxxxxx۰بسمت منشی و عضو هیئت مدیره ،گروه صنعتی زر ماکارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی مرتضی سلطانی به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره ،سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹بنمایندگی ابراهیم جمیلی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴بنمایندگی بهرام سبحانی به ک مxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ،شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶بنمایندگی مرتضی عزیزی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷بنمایندگی عزیزاله عصاری به ک مxxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وشرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند
.علی نقیب به ک م xxxxxxxxx۴بسمت بازرس اصلی و محمدرضا جابر انصاری به ک م xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
محمدمهدی راسخ به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت دبیر کل انجمن انتخاب شدند
دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار مشترکا و درغیاب رئیس هیئت مدیره یکی از نواب رئیس و درغیاب خزانه دار یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر انجمن معتبر خواهد بود.کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره انجمن یا دبیر کل انجمن همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124113
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۵ مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از گروه پتروشیمی تابان فردا (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای آیدین ختلان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲) به سمت عضو هیات مدیره و آقای امیر حسین بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) به سمت عضو هیات مدیره و آقای نجات امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵) به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. آقای رسول اشرف زاده به عنوان دبیر جلسات هیات مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردید. هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را مستنداً به مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه به شرح ذیل تصویب نمود: الف- موارد مندرج در بندهای ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲ و ۲۵ به مدیرعامل تفویض اختیار شد. تبصره « ۱»: در مورد اختیارات حاصل از بند «۸» تا سقف ۲۰ میلیون دلار یا معادل ریالی آن به مدیرعامل تفویض اختیار شد. تبصره «۲»: در مورد اختیارات حاصل از بند «۱۰» مقرر شد مراتب وفق آیین نامه معاملات مصوب شرکت اقدام شود. ب - هیات مدیره به استناد اختیارات نامحدود مندرج در صدر ماده ۴۱ اساسنامه به جز اختیارات مصرح در بندهای ذیل ماده اخیرالذکر حمایت مالی از طرح ها، پژوهش ها و همایش های مرتبط با توسعه فناوری و انتقال دانش فنی و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت، جهت بهره برداری شرکت های سرمایه پذیر در چارچوب بودجه مصوب سالیانه شرکت و در سقف مبلغ یک میلیارد ریال به ازای هر حمایت مالی را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. - کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب رییس هیات مدیره با امضای یک نفر از اعضا هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - کلیه امضاهای مجاز بانکی شرکت تا سقف بیست میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی و بالاتر از سقف مذکور با امضای مدیرعامل و ریئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121084
آگهی تغییرات سالک نور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۳۵۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳/۹۷/۱ الف ت مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید خوش قلب طوسی کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه خارج شد. آقای مهندس جعفر ربیعی کد ملی xxxxxxxxx۰ با در یافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق موسسه خارج شد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد: آمنه سلیمی نمینxxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه هاجر سلیمی نمین xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه مریم سلیمی نمینxxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848498
آگهی تغییرات شرکت واگن سازی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و یوتائو وانگ به کدفراگیر xxxxxx۸۳ به نمایندگی از شرکت نورینکو اینترنشنال کواپریشن به شناسه فراگیر xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ران کائو به کدفراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کنجکون ری وی وهیکل (سی آر سی) به شناسه فراگیر xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید کیوان امام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پلورسبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجتبی گلشنی اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا نمایندگان ایشان و متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764369
آگهی تغییرات شرکت راه اهن شهری تهران وحومه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۸/xxx۶ معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پور سیدآقائی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی امام دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای غلامحسین تابش فر دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضواصلی هیئت مدیره وآقای حبیب اله بوربور حسینبگی داری کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای سیدمهدی پورهاشمی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای جعفر ربیعی داری کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای وحید علی قارداشی داری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره که آقای محسن پور سیدآقائی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی امام را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703469
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۳۰ مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رییس هیات مدیره آقای منصور نویریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت راه اهن شهری تهران وحومه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت نائب رییس هیات مدیره آقای فرنوش نوبخت بالو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کنترل ترافیک تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بابک ناصری صالح آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره با تفویض بخشی از اختیارات خود در اساسنامه و آیین نامه‌های مالی و معاملات و استخدامی شرکت به مدیرعامل به شرح ذیل موافقت نمود: الف: تصویب تصمیمات و انعقاد قرارداد بر اساس نظر کمیسیون‌های مناقصه و مزایده تا سقف مبلغ بیست میلیارد ریال (موضوع تبصره ماده ۱۸ اساسنامه و ماده ۱۸ آیین نامه معاملات). ب: انجام کلیه معاملات از شقوق ماده ۳۱ آیین نامه معاملاتی شرکت تا سقف مبلغ پانزده میلیارد ریال (موضوع تبصره ماده ۱۸ اساسنامه). ج: اختیارات ناشی از تبصره یک ماده ۲۳ آیین نامه معاملات درخصوص تصویب فهرست واجدین صلاحیت شرکت در مناقصه یا مزایده پس از تصویب کمیسیون فنی د: تصمیم گیری در مورد تقسیط بدهی اشخاص و کارکنان شرکت و دادن مهلت به بدهکاران (موضوع ماده ۵۸ آیین نامه مالی شرکت) امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و … با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب رییس هیات مدیره با امضاء احدی از اعضای اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503745
آگهی تغییرات شرکت توسعه نگین مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساتا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت مهندسی پترو فرآیند کرخه (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای امیرحسین بحرینی به شماره ملی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صفدرعلی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت پیام هونامیک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حافظ رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از ترکیب سهامداران بعنوان مدیر عامل برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. در راستای مفاد مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اختیارات مندرج در بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۵ از ماده ۱۴ اساسنامه شرکت را (در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت) به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503762
آگهی تغییرات شرکت توسعه نگین مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساتا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسن بیگی به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیأت و مدیره و شرکت مهندسی پترو فرآیند کرخه (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای امیرحسین بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت پیام هونامیک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حافظ رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از ترکیب سهامداران بعنوان مدیر عامل برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. در راستای مفاد مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اختیارات مندرج در بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۵ از ماده ۱۴ اساسنامه شرکت را (در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت) به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259087
آگهی تغییرات سالک نور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۲۰/۹/xxx۵ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم سلیمی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق مؤسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxx افزایش داد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: سیدحمید خوش قلب طوسی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه عذرا ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه مریم سلیمی نمین به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه جعفر ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ داری مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259096
آگهی تغییرات سالک نور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۲۰/۹/xxx۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عذرا ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه: سیدحمید خوش قلب طوسی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه مریم سلیمی نمین به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه جعفر ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ داری مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170301
آگهی تغییرات اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر ربیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ صادره از مشهد با شماره شناسنامه xxx متولد: xxx۳/۰۵/۰۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد، سهم الشرکه پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است: آقای مسعود ذهبیون با ک. م xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - خانم فتانه فتوحی زواره با ک. م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - خانم ایرن موذن صفائی با ک. م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه - آقای عباس نامجو با ک. م xxxxxxxxx دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه - آقای ابراهیم عادلی با ک. م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066043
آگهی تغییرات شرکت پلیمر اریا ساسول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل شرکت آقای امیرحسین بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مدیر مالی شرکت آقای حکیم کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066045
آگهی تغییرات شرکت پلیمر اریا ساسول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عادل نژادسلیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027749
آگهی تغییرات شرکت پلیمر اریا ساسول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شماره ثبت xxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سعید محبی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای عادل نژادسلیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علیرضا وفا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای علی نیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993219
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی اثباتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه نگین مکران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غلامرضا حی دری کرد زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی صندوق بیمه نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای علیرضا سلیمی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای سعید محبی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و آقای محسن رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیام هونامیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839457
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم اسماعیلی دانا با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای غلامرضا سلیمانی امیری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای جعفر ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره - آقای اکبر محققی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مرتضی عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651190
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ و مجوز اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره xxx/xxx/۱/xxx۱۶ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی اثباتی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امیرحسین کریمی کاشانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا سلیمی نمین کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رسولیان کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید محبی فرد کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467266
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۶/۶/۹۴ و xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۷/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا جهانی کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عیسی رضایی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جعفر ربیعی کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر هوشنگ جنگی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای جواد فهیمی پور کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد، اوراق بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مطابق بند ۴ از ماده ۸۴ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام موسسه اعتباری نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12457900
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ و مجوز های شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۶/۶/۹۴ وشماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۷/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جهانی کد ملیxxxxxxxxx۸ و عیسی رضایی کد ملی xxxxxxxxx۳ و جعفر ربیعی کد ملیxxxxxxxxx۰ و جواد فهیمی پور کد ملی xxxxxxxxx۴ و امیرهوشنگ جنگی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد ریخته گر نظامی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366473
آگهی تغییرات شرکت توسعه نگین مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. نمایندگان و سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جعفر ربیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساتا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسن بیگی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد رضا موثقی نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پترو فرآیند کرخه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای امیر حسین بحرینی با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حافظ رضایی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند. ۲. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل درغیاب هریک با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688245
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۳ شرکت پلیمر آریا ساسول سهامی خاص شماره ثبت xxx کنگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان محمد حسن پیوندی و مایک پیترسون از هیئت مدیره خارج شدند و مجمع عمومی آقایان جعفر ربیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و امیرحسین کریمی کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب کرد.
۲ـ هیئت مدیره آقای جعفر ربیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب نمود.
۳ـ ترکیب اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره عبارت است از: آقای جعفر ربیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره، آقای رسول اشرف زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا وفا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره، آقای امیر حسین بحرینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره، آقای امیرحسین کریمی کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره، آقای مسعود جمشیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره
۴ـ هیئت مدیره آقای حمید وفایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ را بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره دو ساله انتخاب نمود.
۵ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات باامضا آقایان حمید وفایی (مدیرعامل) بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و مسعود عطار (مدیر مالی) شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان صاحبان اصلی امضای مجاز همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569801
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یادآوران غدیر خم علوی در تاریخ ۲۱/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام عملیات سرمایه گذاری و مدیریت سهام سایر شرکتهای ساتا مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سیدخندان خیابان شهید کابلی دبستان سابق ساختمان ولی امر کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx۰ریال منقسم به xxx/xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲/۲/۹۳ نزد بانک سپه شعبه xxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ـ جعفر جعفرپوربرزکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) ۲ـ صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ صندوق بازنشستگی ساتا (صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۴ـ سازمان اتکا (سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به شماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای پرویز توسلی به کد ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای سعید عربیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ سرمایه گذاری ساتا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محسن رسولیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سیدصمد سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد صابری توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425635
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۵۳۲۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای آرش دارابی طجر بنمایندگی جدید شرکت فناوران مبین خاور به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای حسن حاج قاسم صابون پز تعیین گردیدند.
در نتیجه آقای آرش دارابی طجر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن سجادی نیا با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت الماس مبین بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید هوشمندی ماهر با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش دارابی طجر با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فناوران مبین خاور بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مخابراتی آریاسل بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاشانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مشترک آقایان محسن سجادی نیا و آرش دارابی طجر با دو امضا و در صورت غیاب آقای محسن سجادی نیا با امضا آقای محمد کاشانی و در غیاب آقای آرش دارابی با امضا یک نفر از آقایان مجید هوشمند یا جعفر ربیعی با دو امضا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412438
آگهی تغییرات شرکت توسعه نگین مکران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بلوار میرداماد نرسیده به بزرگراه مدرس ـ خیابان البرز ـ خیابان تابان شرقی ـ نبش کوچه ملکی سودمند ـ پلاک ۲ ـ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جعفر ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا (شستان) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن بیگی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسن فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سید باقر مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین بحرینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و ابوالحسن سیف به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412439
آگهی تغییرات شرکت توسعه نگین مکران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
جعفر ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا (شستان) شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و حسن بیگی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و امیرحسن فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ و سید باقر مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ امیرحسین بحرینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376020
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند:
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، صندوق بیمه نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، جعفر ربیعی با کد ملی xxxxxxxxx۰، امیرحسین کریمی کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا سلیمی نمین با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محسن رسولیان برزگی با کد ملی xxxxxxxxx۲، سعید محبی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
مصطفی اثباتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا حیدری کرد زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بیمه نیروهای مسلح به سمت عضو هیئت مدیره، جعفر ربیعی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192080
آگهی تغییرات شرکت رسانه مهر وطن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۵۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۰۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد کریم ناصرصراف به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای عباس ریاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای فرشید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای سیدمحمدصادق بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت امضا نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190470
آگهی تغییرات شرکت رسانه مهر وطن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۵۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای محمدکریم ناصرصراف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه مخابراتی آریا سل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای فرشید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری ابرار عرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای عباس ریاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید محمدصادق بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115820
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن سجادی نیا کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تجارت الماس مبین شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید هوشمندی ماهر کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت الکترونیک مبین ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حاج قاسم صابون کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت فناوران مبین خاورن شناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مخابراتی آریا سل شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاشانی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مشترک آقایان محسن سجادی نیا و حسن حاج قاسم با دو امضا و در صورت غیاب آقای محسن سجادی نیا با امضا آقای محمد کاشانی و در غیاب آقای حسن حاج قاسم با امضا یک نفر از آقایان مجید هوشمندی ماهر یا جعفر ربیعی با دوامضا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049190
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ از عضویت هیئت مدیره خارج گردید. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشند: آقای هابیل درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محسن هاشمی بهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و فرنوش نوبخت بالو به عنوان عضو علی البدل و آقای علی محمدقلیها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ولی آذروش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد احمدی بافنده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) سهامی خاص با نمایندگی آقای سید جعفر تشکری هاشمی تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱. در تاریخ ۱۷/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 903920
آگهی تأسیس موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نامجو
موسسه فوق در تاریخ۲۲/۰۹/xxx۱ تحت شمارهxxx۹۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۲/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: موضوع فعالیت ایجاد پایگاه اطلاع رسانی و خبری در حوزه صنعت حمل و نقل تاسیس پایگاه خبرگزاری و خبری در حوزه صنعت حمل و نقل مشارکت و اجرای پروژه های اجرایی مدیریت تحریریه مطبوعاتی اعم از برگزاری همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی تاسیس دفاتر, اجرای پروژه های صوتی و تصویری به صورت دیجیتال و چندرسانه ای اخذ وام و تسهیلات مالی از موسسات معتبر داخلی و خارجی اعم از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی موسسه :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی ـ بالاتر از پونک ـ کوچه پنجم ـ پلاک۶۲ ـ واحد۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای جعفر ربیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ـ آقای مسعود ذهبیون به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ـ آقای مسعود ذهبیون به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9953278
آگهی تأسیس موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نامجو
موسسه فوق در تاریخ۲۲/۰۹/xxx۱ تحت شمارهxxx۹۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۲/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: موضوع فعالیت ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری در حوزه صنعت حمل و نقل تاسیس پایگاه خبرگزاری و خبری در حوزه صنعت حمل و نقل مشارکت و اجرای پروژه‌های اجرایی مدیریت تحریریه مطبوعاتی اعم از برگزاری همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی تاسیس دفاتر, اجرای پروژه‌های صوتی و تصویری به صورت دیجیتال و چندرسانه‌ای اخذ وام و تسهیلات مالی از موسسات معتبر داخلی و خارجی اعم از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی ـ بالاتر از پونک ـ کوچه پنجم ـ پلاک۶۲ ـ واحد۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای جعفر ربیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ـ آقای مسعود ذهبیون به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ـ آقای مسعود ذهبیون به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699720
آگهی تغییرات شرکت بهره بهرداری راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای هابیل درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن هاشمی بهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد قلیها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و فرنوش نوبخت بالو به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمد احمدی بافنده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) سهامی خاص با نمایندگی آقای سید جعفر تشکری هاشمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد قلیها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603952
آگهی تغییرات شرکت اسوه سازان کارآمد بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۰۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۶۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای احمدسعید درخشان همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۲۰/۱۲/xxx۳ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمدمهدی اخوان راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه ۱۱ تاریخ تولد ۱۹/۱۰/xxx۷ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۷/۵/xxx۳ فرزند جواد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمدصادق برادران خلخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۱۵/۴/xxx۴ فرزند محمدحسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۸ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدصادق برادران خلخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید غلام حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق برادران خلخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید غلام حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق برادران خلخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530214

آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حجت نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام با نمایندگی آقای یاسر خطیبی تا تاریخ ۸/۱۰/۹۲.
در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530222

آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام با نمایندگی آقای یاسر خطیبی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253737
آگهی تغییرات موسسه رایانه شهر بشماره ثبت ۱۶۳۵۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۹۸۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۸۹ اردشیر مقیم پوربیژنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و جعفر ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهره برداری و راه آهن شهری تهران و حومه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و حجت اله بهروز به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان حمل و نقل ترافیک تهران و علی اصغر قائمی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و پیمان سنندجی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برای مدت دو سال تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ علی اصغر قائمی بسمت رئیس هیات مدیره و حجت اله بهروز بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ضمنا کورش محمدحسینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور هم چنین کلیه چک‌ها و سایر اسناد مالی و اوراق تجاری موسسه با امضای توامان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10615480
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین‌ گردیدند:

آقای محسن هاشمی‌بهرمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌عسگر سنگ‌تراش به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد منتظری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و فرنوش نوبخت‌بالو به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمد احمدی‌بافنده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید جعفر تشکری‌هاشمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707095
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای جعفر ربیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و علی‌عسگر سنگ‌تراش و آقای محمد منتظری و فرنوش نوبخت‌بالو به عنوان عضو علی‌البدل و آقای محسن هاشمی‌بهرمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد احمدی‌بافند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی‌البدل و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید جعفر تشکری‌هاشمی تا تاریخ ۲۹/۹/xxx۱.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10837179
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن هاشمی‌بهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای علی محمدقلیها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای هابیل درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و فرنوش نوبخت‌بالو به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمد احمدی‌بافنده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید جعفر تشکری‌هاشمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی محمدقلیها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881140
آگهی تغییرات شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۱۲/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن هاشمی‌بهرمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای جعفر ربیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و فرنوش نوبخت‌بالو به عنوان عضو علی‌البدل و آقای علی‌محمد قلیها به شماره‌ملیxxxxxxxxx۶ و آقای هابیل درویشی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ و اقای محمد احمدی‌بافنده به شماره‌ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی‌البدل و شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید جعفر تشکری‌هاشمی تا تاریخ۱۶/۱۲/xxx۱.

در‌ تاریخ۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947974
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن هاشمی‌بهرمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و علی‌عسگر سنگ‌تراش و آقای جعفر ربیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و فرنوش نوبخت‌بالو به عنوان عضو علی‌البدل و آقای علی‌ محمدقلیها به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد احمدی‌بافنده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی‌البدل و شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید جعفر تشکری‌هاشمی تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11180464
آگهی تغییرات شرکت اسوه سازان کارآمد بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۰۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۶۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای احمدسعید درخشان‌همدانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به شماره‌شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۲۰/۱۲/xxx۳ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمدمهدی اخوان‌راد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه ۱۱ تاریخ تولد ۱۹/۱۰/xxx۷ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای جعفر ربیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۷/۵/xxx۳ فرزند جواد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمدصادق برادران‌خلخالی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۱۵/۴/xxx۴ فرزند محمدحسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۸ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای جعفر ربیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدصادق برادران‌خلخالی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید غلام حسینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای جعفر ربیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق برادران‌خلخالی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید غلام حسینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق برادران‌خلخالی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11348813
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۸/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعید اسلامی‌بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی اسلامی‌بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حجت نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه‌گذاری عظام سهامی‌عام با نمایندگی آقای یاسر خطیبی تا تاریخ ۸/۱۰/۹۲.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11547351
آگهی تغییرات شرکت بهره بهرداری راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای هابیل درویشی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای محسن هاشمی‌بهرمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌محمد قلیها به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و فرنوش نوبخت‌بالو به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمد احمدی‌بافنده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید جعفر تشکری‌هاشمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌محمد قلیها به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11833668
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی اسلامی‌بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید اسلامی‌بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حجت نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری عظام سهامی‌عام با نمایندگی آقای یاسر خطیبی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حجت نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات