مجتبی الهامی

آقای مجتبی الهامی

کد ملی 004949xxxx
گراف ارتباطات
75
شرکت‌ها
201
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی الهامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مجتبی الهامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهندسین مشاور طرح و معماری
مهندسین مشاور طرح و معماری
بازرس علی‌البدل
کیان بتون پارسه
کیان بتون پارسه
بازرس علی‌البدل
مهارشالوده
مهارشالوده
بازرس علی‌البدل
نکو ساز گیتی
نکو ساز گیتی
بازرس علی‌البدل
بهامین استیل پاسارگاد
بهامین استیل پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
مهندسی پرشین تجهیز نیرو
مهندسی پرشین تجهیز نیرو
بازرس علی‌البدل
پرشین تجهیز انرژی
پرشین تجهیز انرژی
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور فرزان راد
مهندسین مشاور فرزان راد
بازرس علی‌البدل
بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند
بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور پویاب
مهندسین مشاور پویاب
بازرس علی‌البدل
گسترش تجارت برنا
گسترش تجارت برنا
بازرس علی‌البدل
پارس آلتون
پارس آلتون
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنعتی و غذائی سالم
مجتمع صنعتی و غذائی سالم
بازرس علی‌البدل
پارس صنعت پرند
پارس صنعت پرند
بازرس علی‌البدل
طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز
طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز
بازرس علی‌البدل
فرنهاد
فرنهاد
بازرس علی‌البدل
صنایع سنگین اسپیدز فولادی
صنایع سنگین اسپیدز فولادی
توسعه انرژی و خدمات بیستون
توسعه انرژی و خدمات بیستون
بازرس علی‌البدل
راهبران هدف آرمان
راهبران هدف آرمان
بازرس علی‌البدل
مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی
مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی
بازرس علی‌البدل
گسترش پروتئین برنا
گسترش پروتئین برنا
بازرس علی‌البدل
شیمی نصر
شیمی نصر
بازرس علی‌البدل
فن آوری آبهای عمیق
فن آوری آبهای عمیق
بازرس علی‌البدل
بهسازان پی پارسیان
بهسازان پی پارسیان
بازرس علی‌البدل
صنعتی پیوند صنعت پیشرو
صنعتی پیوند صنعت پیشرو
صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین
صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین
کارگزاری مدبر آسیا
کارگزاری مدبر آسیا
بازرس علی‌البدل
آرسام گرانیت غرب
آرسام گرانیت غرب
بازرس علی‌البدل
سهلک سازه
سهلک سازه
بازرس علی‌البدل
عمران مکانیک سهند
عمران مکانیک سهند
بازرس علی‌البدل
صنایع آب معدنی پلور ایرانیان
صنایع آب معدنی پلور ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
بازرس اصلی
بین المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار
بین المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار
بازرس علی‌البدل
صنایع آبمعدنی مازندران
صنایع آبمعدنی مازندران
بازرس علی‌البدل
خدمات مهندسی راهبرد صنعت دنیا
خدمات مهندسی راهبرد صنعت دنیا
بازرس علی‌البدل
تامین سرمایه نوین
تامین سرمایه نوین
مهندسی کارا سازه متین
مهندسی کارا سازه متین
بازرس علی‌البدل
پارس انرژی کیش
پارس انرژی کیش
بازرس علی‌البدل
آینده نگار خاورمیانه
آینده نگار خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی
حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع نفت و گاز سرو
توسعه صنایع نفت و گاز سرو
بازرس علی‌البدل
تولید برق خوزستان غدیر
تولید برق خوزستان غدیر
بازرس علی‌البدل
نماد توسعه پایدار
نماد توسعه پایدار
بازرس علی‌البدل
فولاد زرین پاسارگاد
فولاد زرین پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
مدیریت وتوسعه فناوری اطلاعات آرمان
مدیریت وتوسعه فناوری اطلاعات آرمان
بازرس علی‌البدل
تاید واتر خاورمیانه
تاید واتر خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
فر پویان سپاهان
فر پویان سپاهان
بازرس علی‌البدل
صنایع سیمان مدائن
صنایع سیمان مدائن
بازرگانی آریو تجارت سهیل
بازرگانی آریو تجارت سهیل
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجانغربی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجانغربی
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران
تولیدی بازرگانی گوهر نوش سبزواران
تولیدی بازرگانی گوهر نوش سبزواران
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان
فولادمبناتهران
فولادمبناتهران
بازرس علی‌البدل
تولیدی ساوه
تولیدی ساوه
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول
بازرس اصلی
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
کاشی سمنان
کاشی سمنان
بازرس علی‌البدل
توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی
توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی
بازرس علی‌البدل
مشترک گنجینه الماس پایدار
مشترک گنجینه الماس پایدار
خاک مسلح سازان
خاک مسلح سازان
بازرس اصلی
سبد گردان آسمان
سبد گردان آسمان
مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی
مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آرادان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آرادان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش
صندوق حمایت ا ز توسعه صنعت زنبورداری کشور
صندوق حمایت ا ز توسعه صنعت زنبورداری کشور
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی
صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14936311
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 231494 و شناسه ملی 10102725330
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/12/1396 ومجوز27314 مورخ 12/10/1397 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال منتهی به 31/6/96 و 30/9/96 به تصویب مجمع رسید. اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی پرورش دهندگان مرغ به شناسه ملی 10102830662 به نمایندگی آقای عطاءاله حسن زاده با کدملی 2142516882 به سمت عضو هیئت مدیره. ـ اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن به شناسه ملی 10102193537 به نمایندگی آقای عبدالمجید فهندژ سعدی با کدملی 2299399151 به سمت عضو هیئت مدیره. ـ شرکت تعاونی کشاورزی صنایع مرغ مادر ایران به شناسه ملی 10100872735 به نمایندگی آقای غلامعلی فارغی با کدملی 2802434020 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره. ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به شناسه ملی 10101257100 به نمایندگی آقای حبیب امینی اسفیدواجانی با کدملی 1091499391 به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره. ـ شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار پولت و مادر قزوین به شناسه ملی 10861443751 به نمایندگی آقای منصور بازدار با کدملی 1550313037 به سمت منشی هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره. ـ اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ گوشتی استان تهران بشناسه ملی 10100919141 به نمایندگی آقای محمد یوسفی با کدملی 0602171563 به سمت عضو هیئت مدیره. ـ انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان جوجه یکروزه به شناسه ملی 14003212070 به نمایندگی آقای سیدعلی پیشنمازی با کدملی 2092395521 به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای سید مهدی پورسمر با کدملی 0045243069 به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) انتخاب گردیدند(خارج از شرکا و خارج از اعضا). اعضا ذیل به عنوان اعضا علی البدل انتخاب گردیدند: ـ شرکت تعاونی کشاورزی مرغ تخم گذار و مادر کوثر ایرانیان به شناسه ملی 10260601179 به نمایندگی آقای سید شهاب الدین افضل با کدملی 1288091397 ـ اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان ایلام به شناسه ملی 10300032149 به نمایندگی آقای قدرت اله کاظمی با کدملی 6349628411 ـ شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم و حومه به شناسه ملی 10860952181 به نمایندگی آقای محسن خانی پور روشن با کدملی 2690071495 به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شاخص اندیشان(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10100573323 به نمایندگی به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی 0049491407 بعنوان بازرس اصلی. ـ شرکت تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخمگذار استان اصفهان به شناسه ملی 10260266234 به نمایندگی آقای علی اصغر عمادی با کدملی 1141528363 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. کلیه احکام اسناد و اوراق مالی اعتباری معاملاتی تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و همچنین رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد پ980917266659381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14918741
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1440 و شناسه ملی 14005260579
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 10100573323 به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی0049491407 به عنوان بازرس اصلی و حسین عبدالنبی پور به شماره ملی 5269512521 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به 30/09/1397 تصویب گردید. ش980906920302121 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14894367
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 228854 و شناسه ملی 10102699821
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/11/1397 و مجوز شماره2140 مورخه 09/02/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/97 به تصویب رسید اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند ـ شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره 81046 شناسه ملی 10101257100 به نمایندگی کرمعلی قندالی. به کدملی 4609128640 ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری سامان ثبت شده به شماره 1902 شناسه ملی 10360036199 به نمایندگی سید سعید موسوی به کدملی 0888855591 ـ اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی عشایری سیار استان فارس ثبت شده به شماره 2585 شناسه ملی 10530151453در به نمایندگی سهراب عاطفت فر به کدملی 2294351398 ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری ایل هفت لنگ بختیاری ثبت شده به شماره 545 شناسه ملی 10340023510 به نمایندگی برزو منصوری بیدکانی به کدملی4620361895 ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی عشایری استان کرمان ثبت شده به شماره 720 شناسه ملی 10630063610 د به نمایندگی محمد خواجوئی مقدم به کدملی3179655321 اشخاص ذیل بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: ـ اتحادیه تعاونیهای عشایری دامداران متحرک ایرانیان ثبت شده به شماره 435487 شناسه ملی 10320855433 به نمایندگی مظاهر کشاورز ساجی به کدملی 5889910167 ـ شرکت تعاونی کشاورزی عشایری سیرجان ثبت شده به شماره 129 شناسه ملی 10860507080 به نمایندگی علی اصغر شول به کدملی 3071593104 ا 1 ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی عشایری استان سمنان ثبت شده به شماره 232 شناسه ملی 10480016784 به نمایندگی آقای سید علی اکبر شاهورانی باکدملی 5309844988 بعنوان بازرس اصلی ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی ثبت شده به شماره15566 شناسه ملی10100573323 به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی 0049491407 بعنوان بازرس اصلی 3 ـ اتحادیه تعاونیهای عشایری استان ایلام ثبت شده به شماره 283 شناسه ملی10300020366 به نمایندگی آقای علی نجات دارابی باکدملی4500461231 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شذنذ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980820693608246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14856737
آگهی تغییرات شرکت کاشی سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 270 و شناسه ملی 10480018636
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان دکتر ایرج اوصیاء به کدملی 2062534639 و کارن اوصیاء به کدملی 1370653761 و سرکار خانم ریتا گریم به کدملی 0031133584، به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی 1397.12.29 مورد تایید و تصویب حاضرین در مجمع قرار گرفت. آقای مهدی حمزه ء به کدملی 3255068339 به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100573323 به نمایندگی آقای مجتبی الهامی به کدملی 0049491407 به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها تعیین گردید. ش980724168820725  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14779957
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ تصویب گردید. شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شناسة ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی کامبیز محسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ و یداله گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد طیبی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدمسعود ثریا با کدملی xxxxxxxxx۳ و مهران فرزانه با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و اسماعیل یوسفی کشکولی با کدملی xxxxxxxxx۵ و ابوالقاسم ضیاءبهبهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به نمایندگی مجتبی الهامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و سیدفخرالدین مصطفوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرسین اصلی و زهرا درویش پسند با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777401
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۶۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب مجمع عمومی رسید. شرکت شیر پاستوریزه ارمغان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای سیدمحمد اسماعیل راهنما با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلیو شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای هومان امیری ننادگانی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14767956
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب مجمع عمومی رسیدند. ۲ ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان کشاورزی گل و گیاه بذر و نهال استان مازندران ثبت شده به شماره xxx۸ در اداره ثبت ساری شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای حسینعلی عبداللهی باکدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی کشاورزی باغداران خطه سبز شمال گسترثبت شده به شماره xxx۳ در اداره ثبت قائمشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به نمایندگی آقای مهدی زینی حاجیکلایی بعنوان بازرس علی البدل از بین سهامداران برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14717136
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ا ز توسعه صنعت زنبورداری کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۶۹ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید . شرکت اتحادیه تعاونیهای زنبورداری استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای مسلم فراهانی باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی وشرکت تعاونی زنبور داران ارومیه و حومه ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای معرفت جلیل زاد با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشارابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14709676
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۰۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و ۳۰/۰۹/xxx۶ تصویب گردید . روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . کامل رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسین اصلی و حمید دینارانی فرباکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی به نمایندگی علیرضا ملک زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ و عبداله منصوری کدملی xxxxxxxxx۰ و صادق لطیفی فرزند هلیل کدملی xxxxxxxxx۷ و رحیم سرخه کدملی xxxxxxxxx۰ و حسین دامور کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ناصر حمیدی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عنوان عضو علی البدل اول و ابوذر دیناروند کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693492
آگهی تغییرات شرکت آرسام گرانیت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: آقای جمال الدین اشتری با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره ۲- آقای جمال حلواچی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی- مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره ۳- آقای سینا اشتری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی ۴- خانم لیلا بیات با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مشترک آقای جمال الدین اشتری با سمت رئیس هیأت مدیره یا آقای سینا اشتری با سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای جمال حلواچی با سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره یا خانم لیلا بیات با سمت عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. * موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای مجبتی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا حدیدیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. *ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14652153
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آرادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۲۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ به تصویب مجمع عمومی رسید . نامبردگان ذیل با رعایت ماده xxx قانون تجارت به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای مراد خادم باکدملی xxxxxxxxx۳ و آقای عبدالرضا بیگلری با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای اسماعیل قباخلو با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد علی شاه حسینی با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید محسنی با کدملی xxxxxxxxx۱ اشخاص ذیل بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند : شرکت تعاونی روستایی داورآباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای سعید شاه حسینی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای محمد شعبانی با کدملی xxxxxx۱ xxx به عنوان عضو علی البدل آقای محسن جندقی باکدملی xxxxxxxxx۹ از میان سهامداران و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسین اصلی وشرکت پرطلایی دشت لاری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای احمد عبدالشاهی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار قشلاق برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646720
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲ مورخ ۹/۲/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ شرکت تعاونی مکانیزاسیون xxx ریکا مهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای جواد فتح الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی شماره ۱ گاوداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اقای منصور زارعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار زمان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14625927
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۱۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ تصویب گردید . شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سیدعلی جلالی باکدملی xxxxxxxxx۹ و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی منصور نوروزیان با کدملی xxxxxxxxx و شرکت تعاونی تولید سبزینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی غلامرضا بوستانی با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تعاونی کشاورزی دامداران بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی غلامحسین رنجبرها با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی کشاورزی باغداران دزفول به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی محمد رفیعیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اتحادیه شرکتهای تعاونی زنبورداران استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی امین کریمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل اول و اتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی جواد ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . اتحادیه شرکتهای تعاونی زراعی و باغی دزفول به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ناصر نظر زاده زارع باکدملی xxxxxxxxx۷ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسین اصلی و شرکت تعاونی روستایی اندیشه اندیمشک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی صادق رحیم خانی هرموشی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14603984
آگهی تغییرات شرکت آرسام گرانیت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجبتی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا حدیدیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14537213
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و ۳۰/۰۹/xxx۶ تصویب گردید . روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . علیرضا حسونی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسین اصلی و دریس حاجیان باکدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی ناجی شهیب زاده باکدملی xxxxxxxxx۴ و محمدسعید حاجیان با کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تعاونی پرورش میگو میگوی طلایی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی احسان نایبی با کدملی xxxxxxxxx۸ و امید فرحانی نژاد اصل با کدملی xxxxxxxxx۲ و علی حاجی مطوری با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت آبزیان دزگستران پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی محمد معلم با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل اول و سیدلفته موسوی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل دوم برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362704
آگهی تغییرات شرکت خاک مسلح سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۵۶۷۰
آگهی تغییرات شرکت خاک مسلح سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی قای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش کاکاسلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362821
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید درتاریخ ۲۶/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. شماره مجوز xxx۰۴/xxxتاریخ مجوز ۲۱/۸/۹۷ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران- محله عباس آباد- اندیشه- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان شهید علی میرزا حسنی- پلاک ۱۵-طبقه اول-واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری xxx۰۰ ریالی می باشد تعداد xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می باشد ارکان صندوق: مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی محمد صدرائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بازارگردان صندوق: شرکت تامین سرمایه امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی حبیب رضا حدادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی محمد حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضاء آقای محمد صدرائی و یک نفر از سه نفر آقایان مهدی فریور، سید جواد جمالی و محمد اقبال نیا به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمد صدرائی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328641
آگهی تغییرات شرکت مشترک گنجینه الماس پایدار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۱,xxx مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون پرداز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد: مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ متولی صندوق: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص‎اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ نمایندگان ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد: مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس با مدیریت جواد عبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ متولی صندوق: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود با مدیریت عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با مدیریت علی تیموری شندی به کدملی xxxxxxxxx۳ حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص‎اندیشان با مدیریت مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203100
آگهی تغییرات شرکت کاشی سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۸۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی xxx۶.۱۲.۲۹ تصویب شد.آقای مهدی حمزه ء به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144812
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۵۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نامبردگان ذیل با رعایت ماده xxx قانون تجارت به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ در اداره ثبت تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای داریوش اعرابی باکدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت تعاونی صنایع آبی نگین سبلان ثبت شده به شماره xxx۷ در اداره ثبت اردبیل وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای سیدمحمدرضا عاملی کلخوران با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت آذر سوی مغان ثبت شده به شماره ۲۰ در اداره ثبت پارس اباد وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰به نمایندگی آقای رحمن حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان اردبیل ثبت شده به شمارهxxx۱ در اداره ثبت اردبیل وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای بهمن علوی با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت دانه چین اردبیل ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت اردبیل وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲به نمایندگی آقای مهرداد افضلی با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ اشخاص ذیل بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: ـ شرکت تعاونی عشایری شهید چمران ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت بیله سوار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای رامین سرحدی باکدملی xxxxxxxxx۷ ـ اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغ داران شماره دو اردبیل ثبت شده به شماره xxx۳ در اداره ثبت اردبیل شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای علیرضا سقایی باکدملی xxxxxxxxx۵ ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت: شرکت ذرت سبلان ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت اردبیل شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای صمد شاهی باکدملیxxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی از بین سهامداران و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و شرکت تولید سیب زمینی بذری دشت زرین اردبیل ثبت شده به شماره xxx۳ در اداره ثبت اردبیل شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای داود برنجی جلایی بعنوان بازرس علی البدل از بین سهامداران برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129272
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سیدفخرالدین مصطفوی به کدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ و تاریخ تولد ۰۸/۰۶/xxx۶ به عنوان بازرسین اصلی و محمدرضا دهدارحسنی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14038381
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازسرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای دلاور حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxx۷۱ xxx۷۸ ۲ شرکت تعاونی زراعتکاران نکا ثبت شده به شماره xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ در اداره ثبت نکا به نمایندگی آقای نورالدین پناهی موراندینی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۲ ۳ شرکت انجمن صنفی کارفرمایی سردخانه داران و سورتینگ داران مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای کیا لاکدشتی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ ۴ اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی مازندران ثبت شده به شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ در اداره ثبت ساری به نمایندگی آقای حسین رزاقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ ۵ اتحادیه شرکتهای تعاونی باغداران مازندران ثبت شده به شماره xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ در اداره ثبت ساری به نمایندگی آقای محمدرضا شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ ۶ اتحادیه شرکتهای تولیدوتوزیع مرغ وتخم مرغ مازندران ثبت شده به شماره xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ در اداره ثبت ساری به نمایندگی آقای عطالله حسن زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ ۷ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری مازندران ثبت شده به شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ در اداره ثبت ساری به نمایندگی آقای الهیار ولیزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ همگی بعنوان اعضای اصلی و تعاونی تولیدکنندگان زراعت گوهرسبز بخش میاندرود ثبت شده به شماره xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در اداره ثبت بهشهر به نمایندگی آقای عباس غفوری به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ ۲ شرکت تعاونی خدماتی و مشاوره‌ای مروارید دشت سبز قائمشهرثبت شده به شماره xxx۹ در اداره ثبت قائمشهر به نمایندگی آقای علی اکبر اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای علی البدل ۲ اتحادیه تعاونی روستایی استان مازندران ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت ساری شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای صدرا علی اکبرخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی ۳ شرکت تعاونی باغداران تولیدکننده گل و گیاه وبذرونهال آمل ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در اداره ثبت آمل شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای حمید (ملقب به نصراله) لیتکوهی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031453
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت تعاونی مکانیزاسیون xxx ریکا مهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای جواد فتح الهی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی شماره ۱ گاوداران ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اقای منصور زارعی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیام زمان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022414
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۱۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اتحادیه شرکتهای تعاونی زراعی و باغی دزفول به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ناصر نظر زاده زارع باکدملی xxxxxxxxx۷ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسین اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی زنبورداران استان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی امین کریمی باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999476
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شرکت به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت xxx۴۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای غلامحسین سمیعی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926199
آگهی تغییرات شرکت کاشی سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۸۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی فرزند سیدمیرزا به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13871989
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۰/ xxx مورخ ۱۳/ ۹/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت مدیر شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان ش م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی تیموری شندی ش م xxxxxxxxx۳ متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار ش م xxxxxxxxx۹۹ بنمایندگی فریده شیرازی ش م xxxxxxxxx۹ حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی ش م xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802007
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حسونی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا حمیداوی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794103
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۹/xxx۸ بشرح ذیل تعیین گردیدند. - شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مجتبی شیرخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره - ۳ اتحادیه تعاونیهای عشایری استان ایلام وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای علی نجات دارابی با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره - ۳ اتحادیه مرغداران استان ایلام وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای محمد تقی اسمعیل پور با کدملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی هیئت مدیره - ۳ شرکت تعاونی تولید روستایی ایثار گران ۴ چم هندی وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای حسین باسره با کدملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی هیئت مدیره - ۳ شرکت تعاونی مرغداران شماره ۱ ایوان و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای جواد ولیان با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره - شرکت تعاونی مکانیزیسیون xxx ریکا مهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای جواد فتح الهی با کدملی xxxxxxxxx۰ عضو علی البدل هیئت مدیره - اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان ایلام با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای خلیل جوزی با کدملی xxxxxxxxx۰ عضو علی البدل هیئت مدیره - ۲ شرکت تعاونی کشاورزی پروار بندی به پروانه وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای میثم روزدار با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxx۰۷ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی و شرکت تعاونی xxx۸ تامین نیاز تولید کنندگان دامداران ثبت شده به شماره ۶۷ در اداره ثبت ایوان وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای حمزه دارابی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار پیام زمان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773054
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت تعاونی دامداران و کشاورزان کلباد بهشهر ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای محمد علی قاسمی تیرتاشی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی ۳ اتحادیه شرکتهای تولید کنندگان گل و گیاه مازندران ثبت شده به شماره xxx۸ در اداره ثبت ساری شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای حسینعلی عبداللهی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770691
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا دهدارحسنی باکدملی xxxxxxxxx۲ و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسین اصلی و محسن رضاءاله به کدملی xxxxxxxxx۱ عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768350
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۱۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه شرکتهای تعاونی زراعی و باغی دزفول به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با نمایندگی ناصر نظرزاده باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی - موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی - اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران فجراستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی شهریار شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764950
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۰۰۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی تولید روستائی سبزینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی عبدالعظیم یلداش پور باکدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسین اصلی و شرکت چتر گل افشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی ابوطالب مسکر زاده باکدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762055
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۵۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ذرت سبلان ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت اردبیل شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای صمد شاهی باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی - شرکت شرکت آذر سوی مغان ثبت شده به شماره ۲۰ در اداره ثبت پارس آباد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای رامین حیدری باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633575
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگین اسپیدز فولادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۰۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ۴ سعید انصافی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره - منصور انصافی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - سید امیر ارشی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره - محمدرضا مراد اسحاقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - علی علیرضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608005
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۸/xxx مورخ ۵/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا ۰۶/ ۰۶/ xxx۹ تمدید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ارکان صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م xxxxxxxxx۲۳ سمت حسابرس نماینده مجتبی الهامی ش م xxxxxxxxx۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ش م xxxxxxxxx۵۲ سمت مدیر نماینده مهدی اسلامی بیدگلی ش م xxxxxxxxx۳ شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین ش م xxxxxxxxx۰۴ سمت متولی نماینده علی خوش طینت ش م xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535610
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۰۰۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه صبح کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ تصویب گردید. شرکت تعاونی تولید روستایی سبزینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی عبدالعظیم یلداش پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و شرکت چتر گل افشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی ابوطالب مسکرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525897
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب گردید. علیرضا حسونی باکدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و رضا حمیداوی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497432
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید آقایان منصور انصافی با کد ملی xxxxxxxxx۰، سعید انصافی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و سینا انصافی با کد ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند آقای منصور انصافی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید انصافی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سینا انصافی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای ابراهیم خلیل محمدی زیازی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق دونفر از چهار نفر آقایان ابراهیم خلیل محمدی زیازی، منصور انصافی، سعید انصافی و سینا انصافی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407849
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت تعاونی کشاورزی پرواربندی به پروار ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت ایوان وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای میثم روزدار باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی xxxxxx۰۷ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی xxx۸ تامین نیاز تولیدکنندگان دامداران ثبت شده به شماره ۶۷ در اداره ثبت ایوان وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای حمزه دارابی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار زمان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ صورتهای مالی وترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399366
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی دامداران کلباد گلوگاه ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت گلوگاه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای محمدعلی قاسمی تیرتاشی با کدملی xxxxxxxxx۵ تاریخ تولد xxx۶/۱/۱ بعنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ تاریخ تولد xxx۶/۶/۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی شرکت تعاونی گل و گیاه آمل ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت آمل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای حمید ملقب به نصرالله لیتکوهی xxxxxxxxx۰ تاریخ xxx۳/۱۱/۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد صورتهای مالی و تراز نامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353734
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۵۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۵/۶/۳۱ به شرح پیوست این صورتجلسه در ۳۰ صفحه به تصویب مجمع عمومی رسید. مجمع عمومی از میان موسسات معرفی شده ازسوی هیئت مدیره، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی دیگر شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی xxx۵ xxx۶ انتخاب نمود. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت: شرکت ذرت سبلان ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت اردبیل شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای صمد شاهی باکدملی xxxxxxxxx۲ شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد xxx۴/۰۸/۲۰ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ تاریخ تولد xxx۶/۰۶/۰۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی عشایری شهید چمران ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت بیله سوار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای رامین سرحدی باکدملی xxxxxxxxx۷ تاریخ تولد xxx۲/۰۷/۲۰ شماره شناسنامه xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337790
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۹ , xxx مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تا تاریخ ۲۲/۱۱/xxx۸ با ارکان زیر تمدید گردید: شرکت بیمه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ آقای احمد رضا ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از به سمت ضامن نقدشوندگی شرکت کارگزاری بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای حمیدرضا مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای علی خوش طینت نیک نیت به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327351
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۱۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب گردید. اتحادیه شرکتهای تعاونی زراعی و باغی دزفول به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ناصر نظر زاده زارع باکدملی xxxxxxxxx۷ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسین اصلی و شرکت تعاونی مرغداران اهواز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی علیمراد محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سیدعلی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۹ و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی اهواز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی منصور نوروزیان با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی تولید سبزینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی غلامرضا بوستانی با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تعاونی کشاورزی دامداران بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی غلامحسین رنجبرها با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی کشاورزی باغداران دزفول به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی فرید غلامی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی زنبورداران استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی امین کریمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل اول و اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران فجر استان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی شهریار شایسته با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل دوم برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301046
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۹ , xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی صندوق دوره منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۵ به تصویب رسید. ماده ۲۲ بند «و» اساسنامه به این شرح اصلاح گردید «به غیراز مدیر، مدیر سرمایه گذاری، یا هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه گذار میتواند حداکثر ۱۰ ٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود». ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی حمیدرضا مهرآور به کدملی xxxxxxxxx۰ ضامن نقد شوندگی شرکت بیمه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی احمدرضا ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۹ متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی علی خوش طینت نیک نیت به کدملی xxxxxxxxx۱ حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032312
آگهی تغییرات شرکت فولادمبناتهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988905
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پویاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986432
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۵۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ در ۳۰ صفحه به تصویب مجمع عمومی رسید. - نامبردگان ذیل به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: - ۱ - شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ در اداره ثبت تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای داریوش اعرابی با کد ملی xxxxxxxxx۷۲ - شرکت تعاونی میلاد بذر مغان ثبت شده به شماره xxx۰ در اداره ثبت پارس آباد و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای حسین دلیر با کد ملی xxxxxxxxx۱ ۳ - شرکت تعاونی xxx زراعی مغان ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت گرمی و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای رحمن حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ ۴ - اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان اردبیل ثبت شده به شماره xxx۱ در اداره ثبت اردبیل و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای بهمن علوی با کد ملی xxxxxxxxx۲ - ۵ - شرکت تولیدی محصولات کشاورزی و باغی زرین سبلان مشگین شهر ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت مشگین شهر و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای مهرداد افضلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ اشخاص ذیل بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: - ۱ - شرکت تعاونی توزیع نهاده‌های کشاورزی دامی یاشیل کشت مغان ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت گرمی و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو علی البدل اول به نمایندگی آقای عادل پورجعفر با کد ملی xxxxxxxxx۳۲ - اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری شهید بهشتی استان اردبیل ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت گرمی و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ عنوان عضو علی البدل دوم به نمایندگی آقای هوشنگ نیکنام با کد ملی xxxxxxxxx۷ - با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت: - شرکت ذرت سبلان ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای صمد شاهی بعنوان بازرس اصلی با کد ملی xxxxxxxxx۲ - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی دیگر - شرکت آرتا جوجه سبلان ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت اردبیل و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای عیسی احمدپور باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل انتخابی از بین سهامداران. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981268
آگهی تغییرات شرکت آرسام گرانیت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱) آقای جمال الدین اشتری با کدملی xxxxxxxxx۴ ۲) آقای جمال حلواچی با کدملی xxxxxxxxx۴ ۳) آقای داریوش حاجی خانمیرزائی با کدملی xxxxxxxxx۲ ۳) آقای سینااشتری با کدملی xxxxxxxxx۲ ۲. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای احدشله چی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970507
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان به مدت سه سال (تا تاریخ ۴/۳/۹۸) تمدید گردید. مدیرصندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی تیموری شندی کدم xxxxxxxxx۳ متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی فریده شیرازی کدم xxxxxxxxx۹ حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی کدم xxxxxxxxx۷ ضامن نقدشوندگی: تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی تیموری شندی کدم xxxxxxxxx۳ مدیر ثبت: بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی کوروش پرویزیان کدم xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964042
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طارق آلبوعبادی باکدملی xxxxxxxxx۵ و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسین اصلی احسان نائبی باکدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه نور خوزستان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947456
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب گردید. محمدرضا دهدارحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسین اصلی و بهنام بهزادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928689
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: منصور انصافی با کدملی xxxxxxxxx۰ سعید انصافی با کدملی xxxxxxxxx۴ سینا انصافی با کدملی xxxxxxxxx۷ - ابراهیم خلیل محمدی زیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق دونفر از چهار نفر آقایان ابراهیم خلیل محمدی زیازی، منصور انصافی، سعید انصافی و سینا انصافی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928708
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگین اسپیدز فولادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۰۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید انصافی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصور انصافی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره سید امیر ارشی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا مراد اسحاقی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره علی علیرضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860745
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت خوراک دام ایلام عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی آقای صفر دوست محمدی باکدملی xxxxxxxxx۶. بعنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی xxxxxx۰۷ بعنوان بازرس اصلی دیگر. شرکت تعاونی مهر ۵ ملکشاهی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸. به نمایندگی آقای حسن رستمی باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل قبولی سمت خود را اعلام می‌نمایند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار زمان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837703
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778123
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری نوین سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه صندوق در ۷۱ ماده و ۷۸ تبصره تصویب گردید. ارکان صندوق و نمایندگان آن به شرح ذیل تعیین گردیدند: مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مرتضی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت: بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی یوسف علی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی مهدی طحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670098
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668389
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۱۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. اتحادیه شرکتهای تعاونی زراعی و باغی دزفول شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ناصر نظر زاده زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وموسسه حسابرسی و خدمات مالی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسان اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سیدبابک عباسی تخته چوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557782
آگهی تغییرات شرکت آرسام گرانيت غرب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.۲- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476975
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیامک اسکندری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره هادی برآبادی شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد ال کثیر شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12461116
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پویاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای نصرت اله مستوفی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ و آقای عزت اله فرهادی هیکویی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ و آقای علی اصغر بمانی یزدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمد بمانی یزدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12441830
آگهی تغییرات شرکت كيان بتون پارسه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۱۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسة حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435900
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای منصور انصافی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید انصافی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سینا انصافی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای شهریار دبیران کد ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضا و سهامداران)بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین شدند حدود اختیارات مدیرعامل بشرح موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۱۳ و ۱۴ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت تعیین گردید.ضمنا" برای معاملات شرکت با مبلغ بیش از xxxxxxxxx ریال اخذ مجوز هیئت مدیره از سوی مدیرعامل الزامی است. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق دونفر از چهار نفر آقایان شهریار دبیران، منصور انصافی، سینا انصافی و سعید انصافی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426158
آگهی تغییرات شرکت فولادمبناتهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین دیده وربه شماره ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره و میرشایان ماجدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و دلارام دیده وربه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به سمت بازرس اصلی ومجتبی الهامی به کدملیxxxxxxxxx۷به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417769
آگهی تغییرات شرکت فرنهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدحسین جهانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سهیل محمدجعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسین پیرزاده نهوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسن سیاه مکون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ساحل رشیدندیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سیاوش پیرزاده نهوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و نعیم بزازعطایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408405
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی گوهرنوش سبزواران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴: ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به اتفاق آراء انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406663
آگهی تغییرات شرکت مهارشالوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره الهه حبیبی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره حامد علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12392726
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگین اسپیدز فولادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۰۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقایان منصور انصافی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، سعید انصافی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره، علی علیرضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره، سیدامیر ارشی با کدملیxxxxxxxxx۸بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا مراد اسحاقی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۱۳ و ۱۴ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383303
آگهی تغییرات شرکت كارگزاري مدبر آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۲۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید. مؤسسه شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای بهنام تقوی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12344047
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی و غذائی سالم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۰۷۹۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۵۸۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای نصراله تاریخی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمدهدایتی زفرقندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ ـ آقای سعید تاریخی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ ـ آقای غلامعلی تاریخی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ ـ آقای مهدی تاریخی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ ـ آقای مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ ـ خانم فاطمه موذنی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228266
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۱۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید. شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در اداره ثبت تهران به نمایندگی سید علی جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی اهواز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای منصور نوروزیان به شماره ملی xxxxxxxxx ،شرکت تعاونی تولید سبزینه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید رحمن پژوهیده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ،شرکت تعاونی کشاورزی دامداران بهبهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی غلامحسین رنجبرها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ،شرکت تعاونی کشاورزی باغداران دزفول به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی فرید غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره. اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری استان خوزستان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی عزت اله حاجیوند رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل و شرکت تعاونی خدماتی کشاورزان و دامداران فعال گستر بهبهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سید احمد رضا حسینی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. اتحادیه شرکتهای تعاونی زراعی و باغی دزفول شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ناصر نظرزاده زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وموسسه حسابرسی و خدمات مالی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسان اصلی و شرکت تعاونی خدماتی دامداران و کشاورزان ارجان دام بهبهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای سید فخرالدین مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12231551
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی گوهرنوش سبزواران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق الذکر مورخ xxx۴/۰۲/۲۷ الف)اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: سید محمود مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آرزو مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۲ و ژاله کریم خانی به کدملی xxxxxxxxx۲ ب) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی احمد شله چی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ج) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158820
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت تعاونی گاوداران شیری ایوان ثبت شده به شماره ۶۷ در اداره ثبت ایوان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای حسین محمودی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ در اداره ثبت تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی دیگر ـ اتحادیه تعاونی روستایی استان ایلام ثبت شده به شماره xxx۷ در اداره ثبت ایلام شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای نور محمد منصوری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار زمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148791
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی گوهرنوش سبزواران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق الذکر مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099992
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۳۱۵۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۱۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. ـ شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران پرواربند صنعتی ورامین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای مصطفی بشعره با کدملیxxxxxxxxx۲ و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی شرکت وسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای حامد ضیا ءالدینی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12056396
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۹۷ و شناسه‌ملی ۱۰۲۴۰۰۹۵۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت: شرکت تعاونی دامداران صنعتی و نیمه صنعتی اردبیل ثبت شده به شماره xxx۳ در اداره ثبت اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای سیف اله فرهنگ باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶در اداره ثبت تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی دیگر شرکت تعاونی عشایری شهید جدی ثبت شده به شماره xxxدر اداره ثبت گرمی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای سیفعلی سعدی باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی از میان موسسات معرفی شده ازسوی هیئت مدیره، مؤسسة حسابرسی شاخص اندیشان را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی دیگر شرکت برای بررسی صورتهای مالی ومالیاتی شرکت در سال مالی xxx۴۱ـxxx انتخاب نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045269
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجانغربی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۴۶۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. ۲ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی دام و طیور استان ثبت شده به شماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای سید سجاد اصغرزاده باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و شرکت تولید پربارباغستان به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای منوچهر کوکلانی فر باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034400
آگهی تغییرات شرکت مهندسین طرح و معماری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۲۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. خانم گیتی اعتماد کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرخ حسامیان کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مانی معمارصادقی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417735
آگهی تغییرات شرکت سهلک سازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412852
آگهی تغییرات بهسازان پی پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۷۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای علی ناظمی به شماره ملی:xxxxxxxxx۶به سمت رییس هیات مدیره آقای بابک حلالی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره آقای عباس ناظمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی شرکت با امضاء رئیس هیت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است موسسه شاخص اندیشان به شماره ثبت: xxx۶۶ به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۳به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی:xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندروزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9383729
آگهی تغییرات شرکت آینده نگار خاورمیانه شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۰۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فخار تازه یزدی ک.مxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای صمد پرهیزی ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای علی علیزاده کاشانی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالعظیم جوکارک.م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی ک.م xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770770
آگهی تغییرات شرکت راهبران هدف آرمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ـ شرکت گسترش تجارت برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762267
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کارا سازه متین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۳۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769813
آگهی تصمیمات شرکت پارس انرژی کیش سهامی خاص شماره ثبت ۹۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۷۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700428
آگهی تغییرات شرکت آرسام گرانیت غرب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۰آقای جمال الدین اشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۰ آقای جمال حلواچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۰آقای داریوش حاجی خانمیرزائی به شماره xxxxxx۵۲ ۰آقای سینا اشتری به شماره xxxxxxxxx۲ ۰ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658870
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۰۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651219
آگهی تغییرات شرکت مهارشالوده سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای الهه حبیبی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632804
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی و غذائی سالم سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۷۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597891
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پویاب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان وعملکرد مالی سال xxx۲ به تصویب رسید ـ . اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : ۱ـ آقای نصرت اله مستوفی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ ۲ـ آقای عزت اله فرهادی هیکوئی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ ۳ـ آقای علی اصغر بمانی یزدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ ۴ـ آقای محمد بمانی یزدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ ـ . موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589370
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان در تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری درانواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس واوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک وسایر انواع اوراق بهادار وسرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری درانواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن در امید نامه ذکر شده است مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پلاک ۱۷ کد پ xxxxxxxxx۱۱ سرمایه صندوق متغیر بوده و در زمان تاسیس xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال میباشد. ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی بهرام آکسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق برای مدت ۳ سال ـ ـ بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱و شماره ثبت xxxxxxبانمایندگی نیما محمدی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت برای مدت سه سال ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxx۰با نمایندگی علیرضا شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت متولی برای مدت سه سال ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شماره ثبت xxx۶۶ بانمایندگی مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرسی به مدت سه سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور با امضای دونفر ازسه نفر(آقایان غلامرضازال پور،ولی نادی قمی،بهرام آکسته) همراه با مهرصندوق وسایر مکاتبات اداری وعادی با امضای ولی نادی قمی و مهرصندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554056
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مدبر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ مجوزشماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۲/۴/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. مؤسسه شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544669
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با کد ملیxxxxxxxxx صادره از تهران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای منصور انصافی با کد ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید انصافی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سینا انصافی با کد ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای شهریار دبیران کد ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج ازاعضای هیئت مدیرهبرای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق دونفر از چهار نفر آقایان شهریار دبیران، منصور انصافی، سینا انصافی و سعید انصافی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471661
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرزان راد شرکت سهامی خاص شماره ثبت۱۸۸۵۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۵۸۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد امیری سامانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ آرمین اکبری به کدملی xxxxxxxxx۴بهرام رنجبر به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468628
آگهی تغییرات شرکت مهار شالوده سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۳۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378092
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت دنیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۹۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۷۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای اصغر گزین ش م xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای محمدمحسن رضازاده ش م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالعظیم جوکار ش م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341108
آگهی تغییرات شرکت کیان بتون آماده سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۸۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۱۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۸/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. احمد بیطرفان کدملی xxxxxxxxx۷, محمدمهدی بیطرفان کدملی xxxxxxxxx۷, هادی بیطرفان کدملی xxxxxxxxx۲ وحسام بیطرفان کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل, برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338956
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با ش ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت برای یکسال آتی انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339004
آگهی تغییرات شرکت صنایع آبمعدنی مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب مجمع رسید.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم فریبا احدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم اعظم عمادالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم شفیقه احدی چرکینلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318275
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
اتحادیه سراسری تعاونیهای مرغداران گوشتی ایران ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای همایون دارابی کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تعاونی صنایع مرغ مادر ایران به ثبت شده به شماره xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای غلامعلی فارغی کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای رضا ترکاشوند کدملی xxxxxxxxx و انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای ناصر بیکی کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار استان قزوین به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای منصور بازدار کدملی xxxxxxxxx۷ و اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران استان تهران به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی آقای محمد یوسفی کدملی xxxxxxxxx۳ و اتحادیه سراسری میهن به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای عبدالمجید فهندژسعدی کدملی xxxxxxxxx۱
اشخاص ذیل به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان سمنان به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای حسین پیوندی کدملی xxxxxxxxx۱ اتحادیه تعاونی های مرغداران قزوین به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای عظیم حجت شمامی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287462
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی بهxxx۱ تصویب شد.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشند.
۴ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت۲ سال انتخاب گردیده.
سیامک اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمد آل کثیر به کدملیxxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره و هادی برآبادی به کدملیxxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیات مدیره
۴ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای مجتبی الهامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ تعیین شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485361
آگهی تغییرات شرکت مهندسین طرح و معماری شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۸۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۲۰۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب ح قرار گرفت.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281525
آگهی تغییرات شرکت عمران مکانیک سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۸۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ستاری دیباذر کدملی xxxxxxxxx۹ قربان ستاری دیباذر کدملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد ستاری دیبازر کدملی xxxxxxxxx۷ ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای مجتبی الهامی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305666
آگهی تغییرات شرکت صنایع آب معدنی پلور ایرانیان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ایرج عمادالدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدتقی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم مهدیه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305685
آگهی تغییرات شرکت شیمی نصر شرکت با مسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۱۱۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269910
آگهی تغییرات شرکت بهسازان پی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بابک حلالی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره, آقای علی ناظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی دیگر انتخاب گردیدند کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272413
آگهی تغییرات شرکت واردات و صادرات سهلک سازه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیر سرلک شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سعید سرلک شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله سرلک شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن رفتاری شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد سهیل سیار شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253087
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مدبر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259181
آگهی تغییرات شرکت آرسام گرانیت غرب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۹/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216793
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین
در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ بشماره ثبت xxx۱۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت صندوق:
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها، گواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران است، خصوصا داراییهای موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
ـ مدت صندوق: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.
ـ مرکز اصلی صندوق: تهران ـ خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷ شرکت تامین سرمایه نوین ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۱
ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است ـ سرمایه صندوق در تاریخ تاسیس برابر مبلغ xxx/۲۰ میلیون ریال می باشد.
ـ اولین ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به نمایندگی خانم الهام خواجه نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازارگردان ساکن خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷
۲ـ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) به نمایندگی خانم مونا حاج علی اصغر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر صندوق ساکن خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷
۳ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی آقای علیرضا شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت حسابرس ساکن خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷
۴ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت متولی ساکن خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷ برای مدت نامحدود انتخاب شدند
ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک دو نفر از سه نفر آقای غلامرضا زال پور و آقای ولی نادی قمی و خانم مونا حاج علی اصغر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای ولی نادی قمی و مهر صندوق معتبر می باشد.
روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
به موجب نامه شماره xxxxxx۱۲ مورخ ۱۵/۷/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218433
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگین اسپیدز فولادی شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۱۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۰۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
ـ آقای منصور انصافی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سعید انصافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی علیرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل آقای سید امیر ارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مراداسحاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های انتخاب شد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218449
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مننتهی به پایان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار انتخاب گردیدند: آقای سعید انصافی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای منصور انصافی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیر ارشی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت الله روحی کوشالشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر آقایان منصور انصافی، سعید انصافی، سید امیر ارشی و حجت الله روحی کوشالشاه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199223
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی و موادغذائی سالم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
آقایان محمد هدایتی زفرقندی xxxxxxxxx۷ و مصطفی هدایتی زفرقندی xxxxxxxxx۴ و غلامعلی تاریخیxxxxxxxxx۷ و سعید تاریخیxxxxxxxxx و نصراله تاریخیxxxxxxxxx۲ و مهدی تاریخیxxxxxxxxx۴ و خانم فاطمه موذنیxxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184233
آگهی تغییرات شرکت فن آوری آبهای عمیق سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۲۶۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۴۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171182
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167708
آگهی تغییرات شرکت فرنهاد سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۵۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147939
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی و خدمات بیستون سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۶۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی ش م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133681
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پویاب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085434
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی پیوند صنعت پیشرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۱۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۳۷۵۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072638
آگهی تغییرات شرکت راهبران هدف آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۲/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033468
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشارو فرزان راد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۵۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آرمین اکبری به کدملی xxxxxxxxx۴ محمد امیری سامانی به کدملی xxxxxxxxx۱ حبیبه صمدیه به کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ آرمین اکبری بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیبه صمدیه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد امیری سامانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024353
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت برنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047120
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری آبهای عمیق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۰۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007666
آگهی تصمیمات شرکت شیمی نصر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007523
آگهی تأسیس شرکت گسترش پروتئین برنا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات کشور گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها اخذ وام و تسهیلات مالی و یا سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و یا اعطای نمایندگی عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و هرگونه فعالیت مجازی که به نحوی به موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار افریقا بلوار شهید هرمز ستاری پلاک ۳۱ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و هفت سهم بانام، تعداد سه سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ xxx ۹۱ مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمود واعظی جزه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت گسترش تجارت برنا سهامی خاص با نمایندگی آقای فتح اله شعبانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای سید احمد عرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای سید احمد عرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085429
آگهی تصمیمات شرکت بهسازان پی پارسیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۷۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۰۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986129
آگهی تغییرات شرکت نکو ساز گیتی سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۶۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پدرام ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای آرمین اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مهندسین مشاور فرزان راد سهامی خاص با نمایندگی خانم حبیبه صمدیه تا تاریخ ۱۵/۱/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پدرام ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمین اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور فرزان راد سهامی خاص با نمایندگی خانم حبیبه صمدیه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمین اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری و سایر نامه ها و مکاتبات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975045
آگهی تصمیمات شرکت کیان بتون پارسه سهامی خاص شماره ثبت۱۰۸۲۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۱۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974944
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۰۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد آل کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای هادی برآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیامک اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۳
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد آل کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی برآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیامک اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10527425
آگهی تغییرات شرکت راهبران هدف آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959588
آگهی تغییرات شرکت راهبران هدف آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۴۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۰۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858164
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز انرژی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۲۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. محل شرکت به تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک برج نگار ط ۱۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753848
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز نیروسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۴۲۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۹۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210172
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755016
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی و خدمات بیستونسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۶۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت حسابرسی شاخص اندیشان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739550
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرزان رادسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۶۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۰۵۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10249306
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرزان راد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۵۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992893
آگهی تغییرات شرکت بهامین استیل پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۲۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم صغری قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فاطمه جابریان محمود به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حیدر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱/۶/xxx۳
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم صغری قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه جابریان محمود به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حیدر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حیدر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۸/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738285
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگین اسپیدز فولادیسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۰۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای منصور انصافی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید انصافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید امیرارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی علیرضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا مراداسحاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور انصافی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای سعید انصافی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای سید امیر ارشی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای علی علیرضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای محمدرضا مراداسحاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای علی علیرضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکـ سفتهـ برواتـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720521
آگهی تصمیمات شرکت فرنهاد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۰۵۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725100
آگهی تصمیمات شرکت فرنهاد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۰۵۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870395
آگهی تصمیمات شرکت فرنهاد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۰۵۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه شاخص‌اندیشان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10427752
آگهی تصمیمات شرکت فرنهاد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029020
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی و صنعتی اسپیدز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۷۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سعید انصافی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سید امیرارشی به کدملی xxxxxxxxx۸ و منصور انصافی به کدملی xxxxxxxxx۰، سعید انصافی به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور انصافی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله روحی کوشالشاه به کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۱۳ و ۱۴ ازماده ۴۰ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706347
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی و صنعتی اسپیدز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۱۱۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۷۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سعید انصافی به کدملیxxxxxxxxx۴ و سید امیرارشی به کدملیxxxxxxxxx۸ و منصور انصافی به کدملیxxxxxxxxx۰، سعید انصافی به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور انصافی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله روحی کوشالشاه به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح موارد مندرج در بندهای۱و۲و۴و۵و۱۳و۱۴ ازماده۴۰ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694901
آگهی تصمیمات شرکت پارس صنعت پرندسهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۱۹۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۱۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ محل قانونی شرکت به رباط کریم ـ شهرک صنعتی پرند ـ انتهای خ نوآوران ـ خ نوآور ۷ ـ صندوق پستی xxxxxxxxx منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690398
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی و غذایی سالمسهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۰۷۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۸۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10402343
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی و غذایی سالم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703645
آگهی تصمیمات شرکت مهار شالوده سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا اسداللهی دهقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683907
آگهی تصمیمات شرکت پارس آلتونسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۶۶۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۴۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133458
آگهی تصمیمات شرکت پارس آلتون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668633
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پویابسهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۱۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نصرت اله مستوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ و عزت اله فرهادی هیکوئی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی اصغر بمانی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد بمانی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ نصرت اله مستوفی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر بمانی یزدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عزت اله فرهادی هیکوئی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669802
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت برنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655990
آگهی تصمیمات شرکت بین‌الملی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری هیرمند سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588970
آگهی تصمیمات شرکت بین‌الملی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری هیرمند سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332792
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرزان راد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۸۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۵۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613702
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرزان راد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۸۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۵۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550702
آگهي تصميمات شرکت مهندسي پرشين تجهيز نيرو سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۴۲۵۸ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۸۴۹۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550605
آگهي تغييرات شرکت بهامين استيل پاسارگاد سهامي خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۲۹۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۳۳۸۹۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۱/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551589
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز انرژی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۲۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910468
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز انرژی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۲۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 534071

آگهی تغییرات شرکت نکوساز گیتی
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523430

آگهی تصمیمات شرکت مهار شالوده سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9972838
آگهی تصمیمات شرکت کیان بتون پارسه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۸۲۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۱۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد بیطرفان به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدمهدی بیطرفان به کدملی xxxxxxxxx۷ و هادی بیطرفان به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسام بیطرفان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ احمد بیطرفیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هادی بیطرفان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمدمهدی بیطرفان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک هادی بیطرفان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482264

آگهی تصمیمات شرکت کیان بتون پارسه
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد بیطرفان به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدمهدی بیطرفان به کدملی xxxxxxxxx۷ و هادی بیطرفان به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسام بیطرفان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ احمد بیطرفیان به سمت رئیس هیئت مدیره، هادی بیطرفان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی بیطرفان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک هادی بیطرفان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836349
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور طرح و معماری سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۲۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۲۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گیتی اعتماد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ سید کمال اطهاری به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مانی معمارصادقی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و اعظم خاتم به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ مانی معمارصادقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدکمال اطهاری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و گیتی اعتماد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380556

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور طرح و معماری
سهامی خاص ثبت شده به شماره xxx۳۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گیتی اعتماد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ سید کمال اطهاری به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مانی معمارصادقی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اعظم خاتم به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ مانی معمارصادقی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدکمال اطهاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و گیتی اعتماد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621055
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۵۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۴۲۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت ۱۹/۶/۹۰ مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتمع الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030057
آگهی تغییرات شرکت نماد توسعه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهران فرخ روزلاشیدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فروزان مسلمی عقیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای آرش فریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهران فرخ روزلاشیدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فروزان مسلمی عقیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش فریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران فرخ روزلاشیدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۷/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508782
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی و غذایی سالم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۰۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد هدایتی زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی هدایتی زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامعلی تاریخی به کدملی xxxxxxxxx۷ و سعید تاریخی به کدملی xxxxxxxxx۲ و نصراله تاریخی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مهدی تاریخی به کدملی xxxxxxxxx۴ و فاطمه موذنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ محمد هدایتی زفرقندی به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید تاریخی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نصراله تاریخی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء نایب رئیس و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034494
آگهی تصمیمات شرکت پارس صنعت پرند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۰ محل شرکت به تهران پونک ابتدای بلوار همیلا ش ۴۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ احمد رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10014855
آگهی تغییرات شرکت راهبران سرمایه نوآوران بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی شاخص اندیشان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115282
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرین پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510512
آگهی تصمیمات شرکت فرپویان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۶۹۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امید میرزائیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محسن سلیمی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ حسین کلاهدوزرحیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید میرزائیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین کلاهدوزرحیمی به سمت مدیرعامل و علیرضا نادری به کدملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335940
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10355795
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۷۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید انصافی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سیدامیر ارشی به کدملی xxxxxxxxx۸ و منصور انصافی به کدملی xxxxxxxxx۰ سعید انصافی به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور انصافی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله روحی کوشالشاه به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از ۴ نفر آقایان حجت اله روحی کوشالشاه، سعید انصافی، منصور انصافی و سیدامیر ارشی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569687
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگین اسپیدز فولادی سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۱۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۰۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور انصافی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید انصافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید امیر ارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی علیرضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا مراداسحاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲

۵ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور انصافی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای سعید انصافی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای سید امیر ارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای علی علیرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدرضا مراداسحاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای علی علیرضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ـ سفته‎ـ بروات‎ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118893
آگهی تصمیمات شرکت پارس صنعت پرند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۴۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009954
آگهی تأسیس شرکت تولید برق خوزستان مپنا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث انواع نیروگاه اعم از گازی سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره‌برداری از جهت تولید برق خرید و فروش و صدور برق و انجام امور تعمیرات و نگهداری فنی و همچنین کلیه فعالیت‌های تجاری که به طور مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر میشود شرکت می‌تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیت‌های خود از طریق زیر اقدام نماید مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه‌های مدیریت احداث نیروگاه و تاسیسات مرتبط شامل مدیریت پروژه طراحی فنی و ساخت تجهیزات نیروگاهی عملیات ساختمانی نصب و راه‌اندازی تجهیزات پیمانکاری مدیریت تولید برق برای شرکت مدیریت فروش برق به داخل و خارج کشور برای شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی مرتبط به تاسیسات تولید برق نظارت بر عملیات احداث نیروگاه در طول دوره اجرا آزمایش و بهره‌برداری در خصوص تجهیزات نیروگاه مدیریت امور تعمیرات و نگهداری نیروگاه تامین قطعات یدکی آموزش کارکنان در رابطه با موضوع شرکت همکاری و یا مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نماید سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی قانونی که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد تاسیس تصدی نظارت فنی و یا اجاره هر هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت واردات یا صادرات وسایل ابزارها ماشین‌آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت فعالیت در زمینه دریافت و انتقال دانش فنی در زمینه تجهیزات طرح‌های نیروگاهی و صنعتی و صدور خدمات مهندسی و اجرایی سازماندهی و جلب مشارکت ارگان‌ها و سازندگان داخلی در احداث و ساخت نیروگاه‌های کشور خرید و فروش دانش فنی در زمینه موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد نبش ک ک کجور پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۱/۲/xxx۹ نزد بانک تجارت شعبه مپنا مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت تولید برق گناوه مپنا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای حمید زرگرپور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید علی بنی‌هاشمی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای سید علی بنی‌هاشمی به نمایندگی از شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175373
آگهی تغییرات شرکت فن آور اطلاعات ژرف اندیشان امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865573
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صادرات سفیران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶۴۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار « اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642345
آگهی تصمیمات شرکت مهار شالوده سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا اسداللهی‌دهقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسن طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حامد علی‌اکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10850630
آگهی تغییرات شرکت بهامین استیل پاسارگادسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۱/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897712
آگهی تصمیمات شرکت پارس صنعت پرند سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۱۹۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۱۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ محل قانونی شرکت به رباط کریم ـ شهرک صنعتی پرند ـ انتهای خ نوآوران ـ خ نوآور ۷ ـ صندوق پستی xxxxxxxxx منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899674
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگین اسپیدز فولادی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۰۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای منصور انصافی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید انصافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید امیرارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی علیرضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا مراداسحاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور انصافی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید انصافی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیر ارشی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی علیرضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مراداسحاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی علیرضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987470
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت برنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص‌ اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110642
آگهی تغییرات شرکت فن آور اطلاعات ژرف اندیشان امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239599
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز انرژی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۲۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محل شرکت به تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک برج نگار ط ۱۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11299436
آگهی انتخاب بازرسان شرکت صنایع سیمان مدائن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۷۰۰۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و مجتبی الهامی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11330560
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمند سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11413727
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی و خدمات بیستون سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شرکت حسابرسی شاخص اندیشان سهامی‌خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11422633
آگهی تاسیس شرکت فرهیختگان مدیریت طلوع فردا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات حسابداری تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی و دولتی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیتی که منجر به سوددهی شرکت شود و با قانون تجارت مغتیرتی نداشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سهروردی شمالی ـ خ شهید قندی ـ کوچه ششم ـ پ ۱۱ ـ واحد ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۲۵/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان هدایت پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای سهیل محمدجعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم فروغ‌اعظم ‌عابدی‌قویدل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای جعفر اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای جعفر اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مجتبی الهامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11435130
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع سیمان مدائن سهامی خاص، ثبت شده به شماره۲۵۹۵۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۶۷۰۰۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ ۱۷/۴/۹۰که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ به ا ین اداره واصل شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی شاخص ا ندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ و آقای مجتبی الهامی به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان توحید میانی ـ روبروی بانک پاسارگاد ـ بن بست نیلوفر ـ پلاک ۲۰ (پلاک آخر سمت راست)ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11460538
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت برنا سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۱/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11615448
آگهی تصمیمات شرکت مهار شالوده سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11629585
آگهی تغییرات شرکت نکوساز گیتی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۶۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11688613
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکارسهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۳۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۶/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبس الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745842
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پویاب سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۵۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۱۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹بتصویب رسید.

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792302
آگهی تصمیمات شرکت فرنهاد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۰۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11850780
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پویاب سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۱۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نصرت‌اله مستوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ و عزت‌اله فرهادی‌هیکوئی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی‌اصغر بمانی‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و محمد بمانی‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ نصرت‌اله مستوفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر بمانی‌یزدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله فرهادی‌هیکوئی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11851803
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات