علی اصغر فرخ

علی اصغر فرخ

کد ملی 004865xxxx
گراف ارتباطات
181
شرکت‌ها
414
آگهی‌ها

شرکت های علی اصغر فرخ

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی اصغر فرخ دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گهر انرژی سیرجان
گهر انرژی سیرجان
بازرس علی‌البدل
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
بازرس علی‌البدل
پخش نفیس پرشین
پخش نفیس پرشین
بازرس علی‌البدل
صنایع تجهیزات نفت
صنایع تجهیزات نفت
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت روزان
کشت و صنعت روزان
بازرس علی‌البدل
دور آل
دور آل
بازرس علی‌البدل
تولیدی الکترود پارس
تولیدی الکترود پارس
بازرس علی‌البدل
سدید ریخته گر
سدید ریخته گر
بازرس علی‌البدل
فرآیند پیروز
فرآیند پیروز
بازرس علی‌البدل
مهندسی تذر و افزار
مهندسی تذر و افزار
بازرس علی‌البدل
نانشهر
نانشهر
بازرس علی‌البدل
کمتل
کمتل
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
بازرس علی‌البدل
کربن سیمرغ
کربن سیمرغ
بازرس علی‌البدل
پارس ایمن نرم افزار
پارس ایمن نرم افزار
بازرس علی‌البدل
خدمات بازرگانی نیرو محرکه
خدمات بازرگانی نیرو محرکه
بازرس علی‌البدل
صنایع غذائی مینو شرق
صنایع غذائی مینو شرق
پارسی یان شاد
پارسی یان شاد
بازرس علی‌البدل
روغن نباتی شیراز
روغن نباتی شیراز
بازرس علی‌البدل
صنایع عایقهای معدنی پوشینگر
صنایع عایقهای معدنی پوشینگر
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری هامون شمال
سرمایه گذاری هامون شمال
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی مینو فارس
صنایع غذایی مینو فارس
بازرس علی‌البدل
مهندسی آسفالت پلیمر شرق
مهندسی آسفالت پلیمر شرق
کارگزاری باهنر
کارگزاری باهنر
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنایع لاستیک یزد
مجتمع صنایع لاستیک یزد
بازرس علی‌البدل
مکتاف
مکتاف
بازرس علی‌البدل
اطلس آرام
اطلس آرام
بازرس علی‌البدل
شهاب توشه
شهاب توشه
سرمایه گذای عمران و توسعه پایدار ایرانیان
سرمایه گذای عمران و توسعه پایدار ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهندسی مشاور حاسب سیستم
مهندسی مشاور حاسب سیستم
بازرس علی‌البدل
بیدوایرایران
بیدوایرایران
بازرس علی‌البدل
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
بازرس علی‌البدل
صنعتی بهسازان سیمین
صنعتی بهسازان سیمین
بازرس علی‌البدل
تولیدی پودرجوش ایران
تولیدی پودرجوش ایران
بازرس علی‌البدل
فرآورده های روغنی ایران
فرآورده های روغنی ایران
بازرس علی‌البدل
حباب ساز
حباب ساز
بازرس علی‌البدل
خدمات فولاد سدید
خدمات فولاد سدید
بازرس علی‌البدل
سازه های فولادی آتین صنعت پارت
سازه های فولادی آتین صنعت پارت
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
بازرس علی‌البدل
سام سرویس
سام سرویس
بازرس علی‌البدل
بازرگانی چیلک شرقی
بازرگانی چیلک شرقی
بازرس علی‌البدل
ویستا پخش رایانه
ویستا پخش رایانه
بازرس علی‌البدل
کارگزاری صبا تامین
کارگزاری صبا تامین
بازرس علی‌البدل
مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر
مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری پارس توشه
سرمایه گذاری پارس توشه
بازرس علی‌البدل
الکترو موتورسازی خزر سینتک
الکترو موتورسازی خزر سینتک
بازرس علی‌البدل
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا
بازرس علی‌البدل
تولیدی گوهر بافان
تولیدی گوهر بافان
گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت
گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت
بازرس علی‌البدل
تولید موتورهای دیزل ایران
تولید موتورهای دیزل ایران
اب وفاضلاب استان تهران
اب وفاضلاب استان تهران
بازرس علی‌البدل
صنایع پیش تنیده خوانسار
صنایع پیش تنیده خوانسار
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری صنعتی خوانسار
سرمایه گذاری صنعتی خوانسار
بازرس علی‌البدل
فائض
فائض
بازرس علی‌البدل
پارس خزر نقره
پارس خزر نقره
بازرس علی‌البدل
پخش نینا
پخش نینا
بازرس علی‌البدل
سیف خودرو
سیف خودرو
بازرس علی‌البدل
فرآورده های بتونی سیمان سپاهان
فرآورده های بتونی سیمان سپاهان
پخش پارس خزر
پخش پارس خزر
بازرس علی‌البدل
گنجینه آتیه
گنجینه آتیه
بازرس علی‌البدل
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
بازرس علی‌البدل
عمران و اقتصاد شهر
عمران و اقتصاد شهر
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب استان مازندران
آب و فاضلاب استان مازندران
خدمات صبا فولاد آریان
خدمات صبا فولاد آریان
بازرس علی‌البدل
مهندسی تذرو افزار
مهندسی تذرو افزار
بازرس علی‌البدل
منان
منان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی پارس شید
بازرگانی پارس شید
بازرس علی‌البدل
کارخانجات نساجی فردوسسهامی خاص
کارخانجات نساجی فردوسسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران
تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران
بازرس علی‌البدل
دانش افزار طب
دانش افزار طب
بازرس علی‌البدل
مهندسی کاوشگران هیرسا
مهندسی کاوشگران هیرسا
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
رییس هییت مدیره
مهندسی حفاری وآتشباری کوه ریزان پیروز
مهندسی حفاری وآتشباری کوه ریزان پیروز
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند
بازرس علی‌البدل
ابنیه گستر راسپینا
ابنیه گستر راسپینا
بازرس علی‌البدل
پارس شهاب نقره
پارس شهاب نقره
بازرس علی‌البدل
پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش
پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش
بازرس علی‌البدل
الماس رایان ایرانیان
الماس رایان ایرانیان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان
بازرس علی‌البدل
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
بازرس علی‌البدل
آسان پرداخت پرشین
آسان پرداخت پرشین
بازرس علی‌البدل
همکاران سیستم استان مرکزی
همکاران سیستم استان مرکزی
بازرس علی‌البدل
پایانه احداث
پایانه احداث
بازرس علی‌البدل
شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس
شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بانک اقتصادنوین
کارگزاری بانک اقتصادنوین
بازرس علی‌البدل
توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا
توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا
بازرس علی‌البدل
مروارید هامون
مروارید هامون
فار سیسان آسیا
فار سیسان آسیا
بازرس علی‌البدل
بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان
بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کشتیرانی پتروشیمی پارس
کشتیرانی پتروشیمی پارس
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب جنوب غربی تهران
آب و فاضلاب جنوب غربی تهران
بازرس علی‌البدل
بین المللی نور توشه
بین المللی نور توشه
بازرس علی‌البدل
کوشا پیشه
کوشا پیشه
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سیمان سپاهان
سرمایه گذاری سیمان سپاهان
پیشرو سامانه های ترکیبی ارس
پیشرو سامانه های ترکیبی ارس
زیست دارو درمان پارس
زیست دارو درمان پارس
بازرس علی‌البدل
صنعتی قطعه سازان خزر کوشا
صنعتی قطعه سازان خزر کوشا
بازرس علی‌البدل
مکتاف تجارت ایرانیان
مکتاف تجارت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صنایع تاب ریسان کاشان
صنایع تاب ریسان کاشان
بازرس علی‌البدل
سامانه های هوشمند راه ابریشم
سامانه های هوشمند راه ابریشم
بازرس علی‌البدل
مهندسی نرم افزار رایورز کویر
مهندسی نرم افزار رایورز کویر
بازرس علی‌البدل
هلیکوپتری ایران
هلیکوپتری ایران
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری محبان نینوا
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری محبان نینوا
خیریه غیر انتفاعی بهنام دهش پور
خیریه غیر انتفاعی بهنام دهش پور
توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر
توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر
بازرس علی‌البدل
پیشتازان تجارت روانکار
پیشتازان تجارت روانکار
بازرس علی‌البدل
صنعت نفت راگا
صنعت نفت راگا
بازرس علی‌البدل
همکاران سیستم کرمانشاه
همکاران سیستم کرمانشاه
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای تأمین آتیه
خدمات بیمه ای تأمین آتیه
بازرس علی‌البدل
سهم آشنا
سهم آشنا
بازرس علی‌البدل
کارخانجات مقدم
کارخانجات مقدم
بازرس علی‌البدل
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه
بازرس علی‌البدل
پلاستیک های مهندسی درخشان ساز
پلاستیک های مهندسی درخشان ساز
بازرس علی‌البدل
هواپیمایی شاهین
هواپیمایی شاهین
آب و فاضلاب استان گلستان
آب و فاضلاب استان گلستان
بازرس علی‌البدل
فام راه بستر
فام راه بستر
بازرس علی‌البدل
مهندسین آتین سازه
مهندسین آتین سازه
بازرس علی‌البدل
فرآورلاستیک ایساتیس
فرآورلاستیک ایساتیس
بازرس علی‌البدل
دارو سازی سها
دارو سازی سها
بازرس علی‌البدل
کارگزاری توازن بازار
کارگزاری توازن بازار
بازرس علی‌البدل
توسعه مدیریت پارس حافظ
توسعه مدیریت پارس حافظ
بازرس علی‌البدل
بهسازان توسعه سهیل
بهسازان توسعه سهیل
بازرس اصلی
کارخانجات نساجی فردوس
کارخانجات نساجی فردوس
بازرس علی‌البدل
صدر فولاد
صدر فولاد
بازرس علی‌البدل
مهندسی ایمن سازان آگاه
مهندسی ایمن سازان آگاه
رییس هییت مدیره
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک
بازرس علی‌البدل
پترو شیمی آبادان
پترو شیمی آبادان
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی شهدین گام
صنایع غذایی شهدین گام
بازرس علی‌البدل
گاز بتون آریا
گاز بتون آریا
بازرس علی‌البدل
گروه سروش یاران
گروه سروش یاران
بازرس علی‌البدل
بین المللی توسعه مدیریت ایرانیان
بین المللی توسعه مدیریت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
فن آوران سرزمین پارس
فن آوران سرزمین پارس
بازرس علی‌البدل
آسیا سیر ارس
آسیا سیر ارس
بازرس علی‌البدل
لاستیک زرین بلوچ
لاستیک زرین بلوچ
بازرس علی‌البدل
کارخانجات نساجی فردوس
کارخانجات نساجی فردوس
بازرس علی‌البدل
کمتل
کمتل
بازرس علی‌البدل
فن و توسعه صنعت یار ایرانیان
فن و توسعه صنعت یار ایرانیان
بازرس علی‌البدل
پایدار ساختمان پیام
پایدار ساختمان پیام
بازرس علی‌البدل
معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی گل گهر
بازرس علی‌البدل
شوکو پارس
شوکو پارس
بازرس علی‌البدل
معادن زغال سنگ شرق
معادن زغال سنگ شرق
بازرس علی‌البدل
چل الکتریک
چل الکتریک
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنایع شیلاتی بریس
مجتمع صنایع شیلاتی بریس
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری هامون سپاهان
سرمایه گذاری هامون سپاهان
بازرس علی‌البدل
بیمه رازی
بیمه رازی
بازرس علی‌البدل
کاوش گران زاگرس
کاوش گران زاگرس
بازرس علی‌البدل
شیمیائی رازی
شیمیائی رازی
بازرس علی‌البدل
یاس تجارت آسیا
یاس تجارت آسیا
بازرس علی‌البدل
توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران
توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران
بازرس علی‌البدل
پامچال پخش ایرانیان
پامچال پخش ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه سازه های پیش تنیده خاورمیانه
توسعه سازه های پیش تنیده خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
توسعه و مدیریت کسب و کار مارلیک
توسعه و مدیریت کسب و کار مارلیک
بازرس علی‌البدل
پخش سها هلال
پخش سها هلال
بازرس علی‌البدل
صنایع شیرآلات گاز گداختار
صنایع شیرآلات گاز گداختار
بازرس علی‌البدل
بهسازان آینده قزوین
بهسازان آینده قزوین
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی
سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی
بازرس علی‌البدل
سانیا ویژن ماهان
سانیا ویژن ماهان
بازرس علی‌البدل
بنیان دیزل
بنیان دیزل
بازرس اصلی
بازرگانی سها کیش
بازرگانی سها کیش
بازرس علی‌البدل
تجهیزات پزشکی هلال ایران
تجهیزات پزشکی هلال ایران
بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند
بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند
بازرس علی‌البدل
توسعه ونوسازی صنایع گداختار
توسعه ونوسازی صنایع گداختار
بازرس علی‌البدل
گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس
گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی نوین معدن
فنی مهندسی نوین معدن
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا
بهین پویان صنعت
بهین پویان صنعت
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بورس به گزین
کارگزاری بورس به گزین
تامین سرمایه سپهر
تامین سرمایه سپهر
آتیه سازان صنعت و معدن
آتیه سازان صنعت و معدن
بازرس علی‌البدل
پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان
پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان
فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور
فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور
تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان
تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان
بازرس علی‌البدل
ساختمانی تراکم
ساختمانی تراکم
بازرس اصلی
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد
بازرس علی‌البدل
شماره نه پرورش مرغ گوشتی
شماره نه پرورش مرغ گوشتی
تولیدی شماره چهل و چهارجوجه یکروزه گوشتی مهاباد
تولیدی شماره چهل و چهارجوجه یکروزه گوشتی مهاباد
شماره سیزده مرغداری مهاباد
شماره سیزده مرغداری مهاباد
بازرس علی‌البدل
سرو سودمند مدبران
سرو سودمند مدبران
داده پردازی آزموده کاران سامانه
داده پردازی آزموده کاران سامانه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14806404
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی آزموده کاران سامانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۰۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۵۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با دریافت کل سرمایه خود به مبلغxxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کل سرمایه خود به مبلغ xxx۰۰ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کل سرمایه خود به مبلغ xxx۰۰ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بهxxxxxx۰ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه: آقای امیر رامتین بختیاری سوجبلاغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم بهاره فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14806418
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی آزموده کاران سامانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۰۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۵۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر رامتین بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغxxxxxxریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم بهاره فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰دارای مبلغxxxxxxریال سهم الشرکه آقای مسعود بختیاری سوجلاغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای امیر رامتین بختیاری سوجبلاغی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم بهاره فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14593564
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران درتاریخ ۱۴/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۸۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی برصندوق سرمایه گذاری در سهام قابل معامله که در بورس و یا فرابورس پذیرفته_شده_است ، می‌باشد . طبق مجوز شماره xxx۹۰ , xxx تاریخ مجوز ۰۷/۱۲/xxx۷ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان گلفام ، پلاک - ۳۸ ، طبقه زیرزمین ( منفی یک ) کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی : مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می‌باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق : مشاور سرمایه گذاری مدبران هما به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ دارای xxxxxx واحد سرمایه گذاری با نام ممتاز هومن هرندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری با نام ممتاز ارکان صندوق : اختصاصی بازار گردان صبا نیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و به نمایندگی مهدی کاشی زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت بازار گردان مشاور سرمایه گذاری مدبران هما به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی رضا درخشان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرصندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته ، برات و . . . با امضا دو نفر از سه نفر ( آقایان رضا درخشان فر و هومن هرندیان و حسین سلیمی ) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای رضا درخشان فر و مهر صندوق معتبر است . اختیارات مدیر صندوق : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14576037
آگهی تغییرات شرکت شماره سیزده مرغداری مهاباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد و مصوبه شماره xxx۴/۸۰ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موسسه حسابرسی و خدمات . مدیریت رهبین ( حسابدارای رسمی ) بشماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بنمایندگی . محمد حاجی پورکدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ( حسابدارای رسمی ) بشماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰. بنمایندگی علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مابقی مدت ماموریت بازرسان یعنی تاتاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575989
آگهی تغییرات شرکت شماره نه پرورش مرغ گوشتی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۸۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد و مصوبه شماره xxx۴/۸۰ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱.. محمد حاجی پور کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات . مدیریت رهبین ( حسابدارای رسمی ) بشماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱. بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ( حسابدارای رسمی ) بشماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مابقی مدت ماموریت بازرسان یعنی تاتاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14576005
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شماره چهل و چهارجوجه یکروزه گوشتی مهاباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۳۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد و مصوبه شماره xxx۴/۸۰ مورخ ۲۹/۵/۹۷ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای محمد حاجی پور کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ( حسابدارای رسمی ) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و آقای علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ( حسابدارای رسمی ) به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مابقی مدت ماموریت یعنی تاتاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409995
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ شرکت شامل ترازنامه – صورت سود و زیان و گزارشات مالی به تصویب رسید.- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای سیدعلی شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فرزانه ثنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید آرش شریعت با کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت باقی مانده تصدی (تا تاریخ ۳۱/۳/۹۸) انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حسین شیخی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران (حسابداران رسمی)به شماره ثبت xxx۰۵و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362810
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به نمایندگی علی اصغر فرخ بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین شیخی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164168
آگهی تغییرات شرکت بهین پویان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه پایان سال xxx۶ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ـ آقایان جعفر راثی زاده غنی با کد ملی xxxxxxxxx۹، ایرج قصابیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید صنعتی با کد ملی xxxxxxxxx۳، به مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی شلیله به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897214
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۱۰ / ۱۰ / xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد کاظمی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید؛ در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر است: مسعود بختیاری سوجبلاغی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه اسداله درخشانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین عبدالملکی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه مسعود سورانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه حدیث توکلی کوشا با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825051
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۹/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای داود اسعدی با کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج شدند. - سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده ۸ اساسنامه نیز در این رابطه اصلاح شد. اسامی ومیزان سهم الشرکه شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح زیر است: مسعود بختیاری سوجبلاغی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسداله درخشانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال امیرحسین عبدالملکی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال مسعود سورانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال حدیث توکلی کوشا با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال فرهاد کاظمی موقر با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784434
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بختیاری سوجبلاغی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و اسدالله درخشانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق و ضمانتنامه‌های بانکی متفقا با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه و سایر اوراق و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784441
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بختیاری سوجبلاغی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ و اسدالله درخشانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657742
آگهی تغییرات شرکت بهین پویان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه پایان سال xxx۵ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583950
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۷۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیات مدیره شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - ۲ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488662
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین عبدالملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با واریز مبلغ xxx۰۰ ریال بعنوان سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه موسسه بشرح زیر است: مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسداله درخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال مسعود سورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال فرهاد کاظمی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال حدیث توکلی کوشا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال داود اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال امیر حسین عبدالملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324062
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۵/۹/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرزو احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج شد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: حدیث توکلی کوشا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. داود اسعدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مسعود بختیاری سوجبلاغی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. اسداله درخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مسعود سورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. فرهاد کاظمی موقر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158422
آگهی تغییرات شرکت بهین پویان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه پایان سال xxx۴ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - آقایان جعفر راثی زاده غنی با کد ملی xxxxxxxxx۹، ایرج قصابیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید صنعتی با کد ملی xxxxxxxxx۳، بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931222
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۲/۱/۹۵، جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حدیث توکلی کوشا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. داود اسعدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. حدیث توکلی کوشا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. داود اسعدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مسعود بختیاری سوجبلاغی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. اسداله درخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. آرزو احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مسعود سورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. فرهاد کاظمی موقر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869470
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ و مجوز جامعخ حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۲/۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. و آقای علی اصغر فرخ کدملی با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه ااصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: مسعود بختیاری سوجبلاغی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسداله درخشانی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال آرزو احمدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال مسعود سورانی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال فرهاد کاظمی موقر کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795839
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۰۲۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx , xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی بشماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737445
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره ثبت xxx۰۵ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی) موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت xxx۹ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی آقای جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731634
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم آرزو احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت دریافت نمودند و سهم الشرکه ایشان به مبلغ xxx۰۰ ریال کاهش یافت. و سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال بمبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه نیز در این رابطه اصلاح شد. بنابراین آخرین اسامی و مبلغ سهم الشرکه شرکاء موسسه بشرح زیر است. مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسدا … درخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال آرزو احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731669
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ هر کدام مبلغی به صندوق شرکت واریز نمودند و سهم الشرکه ایشان هر یک بمبلغ xxxxxx ریال افزایش یافت. آقایان مسعود سورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و فرهاد کاظمی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ هر کدام مبلغ xxx۰۰ ریال بعنوان سهم الشرکه به صندوق شرکت واریز نمودند و در زمره شرکاء موسسه قرار گرفتند. ودر نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه نیز در این رابطه اصلاح شد. بنابراین آخرین اسامی و مبالغ سهم الشرکه بشرح زیر است: مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسدا … درخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال آرزو احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال فرهاد کاظمی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال مسعود سورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه بین المللی صنعت و اقتصاد پردیسان پویا درتاریخ ۲۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی (به استثناء استخراج و اکتشاف و بهره برداری) و سایر صنایع ازجمله: سرمایه گذاری در انواع شرکتهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت درطرحهای صنعتی موضوع فعالیت شرکت، مدیریت و نظارت بر عملیات و امور شرکتهای سرمایه پذیر، اخذ وام، تسهیلات واعتبارات ارزی وریالی برای اجرا طرحها و تحقق اهداف شرکت، واردات و صادرات، کالا، خدمات، ماشین آلات وتاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع و هر نوع فعالیت اقتصادی و تجاری طبق قانون و مقررات کشورکه برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد همگی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم «ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: فارس شیراز بلوار ارم خیابان ابوالفتح خانی کوچه ۵/۱۳ پلاک xxx کدپستی: xxx۶۸ - xxx۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم با نام عادی یکهزار ریالی میباشد که مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶۳ مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ نزد بانک ملت شعبه آزادی شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد احتیاطی به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای جلیل ابراهیم پور به شماره شناسنامه ۴۱ وشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای غلامرضا عادل زاده به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پرتوراه اندازان صنعت (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره - آقای بهمن رضا پورجعفر به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره - آقای حسینعلی زادمهر به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت صنایع انرژی کارآفرینان پارس دنا (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت مانند چک، سفته، اوراق بهادار، قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو عضو هیات مدیره بطور مشترک به همراه مهر شرکت معتبر و قانونی می‌باشد و امضاء مکاتبات و امور جاری شرکت با امضاء مدیرعامل اعتبارقانونی دارد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692078
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان صنعت و معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۱۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۴۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۰/۸/۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای رضا یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12562006
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی سپهر آتی خوارزمی در تاریخ ۰۱/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرا بورس ایران اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوط در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می باشد. که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار نلسون ماندلا آفریقا نبش آرش غربی ساختمان سپهر آفریقا پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش مبنا xxx میلیارد ریال شامل xxxxxx واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام xxxxxx۰ ریالی می باشد. معادل ۲۰ میلیارد ریال وجه سرمایه به استناد نامه شماره xxx/xxx۳/۳/۷۲ مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا به نام " صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی "تادیه شده و مابقی سرمایه در تعهد موسسان است. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی بهروز زارع بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرصندوق ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی فریده شیرازی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان متولی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس به مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات وغیره با امضای دو نفر از آقایان روح اله رجبی و بهروز زارع و اسماعیل رازقی دهبنه همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای بهروز زارع همراه با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به موجب مجوز شمارهxxx۴,xxx مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536579
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال است و طبق اساسنامه قابل تمدید می باشد. مرکز اصلی صندوق: تهران، میدان آرژانتین، ضلع جنوب غربی پلاک ۲۴ طبقه سوم، واحد جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه صندوق: xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی با نام xxxxxx۰ ریالی است. شرکت سبدگردان پاداش دارای xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز ـ شرکت کارگزاری بورس بهگزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز. ارکان صندوق: شرکت سبدگردان پاداش سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بنمایندگی احسان احمدی ترکمانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر صندوق و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی مریم بستانیان کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان متولی صندوق و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضای مشترک دو نفر از بین سه نفر آقایان کورش شمس به کد ملی xxxxxxxxx۲، محمد علی پروانه به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهنام شالچی شبستری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای کورش شمس و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد. باستناد مجوز شماره xxx۸,xxx مورخ ۲۴/۰۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492758
آگهی تغییرات شرکت پخش سها هلال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را بعنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار شهروند برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12510898
آگهی تغییرات شرکت فام راه بستر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای اکبر زاده رعیت به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای آرش زاده رعیت به ش ملی xxxxxxxxx۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای علی زاده رعیت به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. برای مدت دوسال انتخاب شدند: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485409
آگهی تغییرات شرکت پخش سها هلال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) بازرس اصلی و علی اصغر فرخ ش ملی xxxxxxxxx۳بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۱انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467276
آگهی تغییرات شرکت بهين پويان صنعت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه پایان سال xxx۳ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416677
آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمايه گذاري مشترك انديشه فردا موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۲۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۶۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۴/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. ارکان صندوق به شرح زیرانتخاب شدند: آقای مهدی دهقان نیستانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹نماینده بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان مدیر ثبت، ضامن نقد شوندگی آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان متولی صندوق آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس صندوق آقای علی بلوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان مدیر صندوق
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400571
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۸/۴/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم کهندل مغانلو ک مxxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج شدند سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شداسامی شرکا و میزان سهم الشرکه بعداز کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: مسعود بختیاری سوجبلاغی ک مxxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال علی اصغر فرخ ک م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال اسداله درخشانی ک م xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال آرزو احمدی ک م xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354655
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نوین معدن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۶۸۰۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۲۲۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۰/۴۱ مورخ ۲۵/۰۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب مجمع رسید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12283378
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸/۲۰ مورخ ۲۷/۲/xxx۴سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را بعنوان بازرس اصلی و اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273481
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قطعه سازان خزر کوشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام ارشادی اسکوئی xxxxxxxxx۱ -غلامرضا نصیرزاده xxxxxxxxx۳ - شرکت پلی استر یزد xxxxxxxxx۷۶ - شرکت صنعتی کوشاپیشه سمنان xxxxxxxxx۶۰ -شرکت حباب ساز xxxxxxxxx۱۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214593
آگهی تغییرات شرکت دانش افزار طب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۴۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کاوه قائدپور کدملی: xxxxxxxxx۲ و کامیار قائدپور کدملی: xxxxxxxxx۷ و خانم کاملیا قائدپور کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰و آقای علی اصغر فرخ کدملی: xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12195104
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های بتونی سیمان سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۶۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۵/xxx۳ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه xxx۴ تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170769
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فولادی آتین صنعت پارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۲۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد رضا سیف زاده پزشکان به ش م xxxxxxxxx۲ و آقای سعید اسویار به ش م xxxxxxxxx آقای نعیم رضائی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12147179
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۹۸۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138385
آگهی تغییرات شرکت توسعه ونوسازی صنایع گداختار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۱۵۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۲۸۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیام خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ خانم لیلا پیرحیاتی روزبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ خانم حدیثه خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضائ هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136323
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی صالحی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای فتح الله میر محمد مکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. سید حسین سیدین به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای یونس اعتماد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد علی محمدی کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۱عضو علی البدل هیئت مدیره. آقای حامد صالحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به کدملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133865
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر راسپینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۸۹۷۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۶۸۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۸/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119055
آگهی تغییرات شرکت مکتاف سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۶۹۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117030
آگهی تغییرات شرکت مكتاف تجارت ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۹۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم کشکولی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)، آقای سیدفتح اله میرمحمد مکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی ضرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم مژگان حسین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم نرگس سادات میرمحمد مکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و عقود اسلامی به امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ کلیه اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، شماره ثبت xxx۰۵) به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086958
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۳. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085673
آگهی تغییرات شرکت پاکت سازی شفق سیمان سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078565
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌ایران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شمارهxxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب نمود. ـ آقایان بهنام صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سها جیسا (سهامی خاص) و مصطفی پریدار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) و امیر محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی سها (سهامی عام) و محمدی خادم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) را برای مدت دو سال به عنوان هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود ـ روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074924
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) شرکت منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب شد. بازرسان به ترتیب ذیل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی)، و موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی (منتهی به ۳۱/۶/۹۴) انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071565
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سانیا ویژن ماهان در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه ، تولید ، ساخت ، مونتاژ ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی ، صنایع تبدیلی ، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی ، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه ، تولید و واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، انجام طراحی ، محاسبه ، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ، ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند ، سدسازی و تاسیسات مربوطه ، ساخت راه آهن ، مترو ، باند فرودگاه ، احداث کانال ، احداث تونل ، نقشه برداری و تسطیح اراضی ، گودبرداری ، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی ، سدهای خاکی و بتنی ، بندهای آبی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاههای سند بلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی بازسازی ابنیه ، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی ، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد و با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانهای مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی . انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ ملاصدرا ـ بین شیراز و شیخ بهائی ـ ساختمان سرو ـ پلاک xxx ـ طبقه ۳ ـ واحد ۵ کد پxxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان نفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمیده غفاری به ش م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدامیر مهاجرانی به ش مxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه سادات صفوی همامی به ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار داد ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی . آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضا ی هیأت مدیره بشرح ذیل: آقای علی حاجی باقری ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره خانم فریبا ثقفی ک م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره اقای احمد رضا اشتری ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ش م xxxxxxxxx۴۶به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072435
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های روغنی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای سید مهدی میرسلیمی با کدملی xxxxxxxxx۱، آقای سید جمشید میرسلیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تحقیقات و فن آوری بنیان کشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای سید جواد موسوی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060187
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های روغنی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای سید مهدی میرسلیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱، آقای سید جمشید میرسلیمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تحقیقات و فن آوری بنیان کشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای سید جواد موسوی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12055642
آگهی تغییرات شرکت بهسازان آینده قزوین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۲۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052838
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر آلات گاز گداختار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مو سسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12077811
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سها کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۴۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۸۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای علی اصغر فرخ با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046300
آگهی تغییرات شرکت زیست دارو درمان پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۱۴۶۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۹۱۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046213
آگهی تغییرات شرکت پخش سها هلال سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038702
آگهی تغییرات شرکت پایانه احداث شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۱۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ باکدملی xxxxxxxxx۳بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037529
آگهی تغییرات شرکت سیف خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۷۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پخش نینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ـ شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425460
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب شد ت ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت صدرفولاد انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425463
آگهی تغییرات شرکت خدمات صبا فولاد آریان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۲ تصویب شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9402522
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی فردوس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲و مجوز شماره xxx۲۳/۴۱مورخ ۲۲/۱۰/۹۳سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۲موردتصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۳ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767700
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تذرو افزار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۲۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۴۵۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش م xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ ک م xxxxxxxxx۳ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767649
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسازان توسعه سهیل درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث ساختمان باکاربری مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، تولیدی، خدماتی و سایر کاربری های مجاز با هدف واگذاری به متقاضیان و یا اجاره آنها. سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی و مدنی در امور ساختمانی و بازرگانی. سرمایه گذاری و مشارکت در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی، خرید، واگذاری و اجاره ابزار و تاسیسات و ماشین آلات. خرید زمین، ملک و انواع ساختمان به منظور احداث ساختمان و واگذاری آنها. سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در فعالیت های تولیدی، خدماتی، تجاری و سایر بخش های اقتصادی کشور. خرید و فروش، واردات و صادرات انواع کالا های مجاز. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی کوچه دفتری شرقی پ ۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ مورخ ۱۷/۶/۹۳ نزد بانک افتصاد نوین شعبه شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد امیر ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای غلامحسین قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای کامبیز مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران وتوسعه پایدار ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1754898
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۵۵۷۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای علی اصغر فرخ ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‏البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749584
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری توازن بازارسهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۲۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۱۹/ ۷/ xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و تراز نامه سال xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اقای عبدالحمیدکاشانی خطیب با کد ملی xxxxxxxxx و آقای داوود رزاقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گروه سروش یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ با نمایندگی آقای سید احمد روحانی پور کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746580
آگهی تغییرات شرکت سام سرویس سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۱۸۰۳۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی۹۲به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰بعنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728162
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی نور توشه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۴۰۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۶۷۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728084
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰به شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727728
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای دوره مالی منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727760
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۱۱/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای دوره مالی منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722122
آگهی تغییرات شرکت فرآورلاستیک ایساتیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۴۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.۲) صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718733
آگهی تغییرات شرکت هلیکوپتری ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۴۹/۴۱مورخه ۳۰/۰۶/xxx۳سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx۷۰مورخه ۰۲/۰۷/xxx۳سازمان هواپیمایی و مجوز شماره ۲۲/۳/xxx۴/ط مورخه ۱۴/۰۷/xxx۳معاون طرح وبرنامه ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی دلاور نجفی حاجی پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیات مدیره و موسسه سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی سید محمود آذین به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی محمد زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیات مدیره و شرکت ناجی پاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی سید مجید نوری فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه هتل ها ومجتمع های تفریحی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی سید اسماعیل دل آویز به سمت عضو هیات مدیره و سعید سرسنگی علی آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل و مهران ربیعی ساوجی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و افتتاح حسابهای ارزی و ریالی به نام شرکت در بانکها و موسسات داخل و خارج و اخذ و پرداخت وجوه با امضا ی مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوارق عادی ومراسلات امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید . روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708606
آگهی تغییرات شرکت فار سیسان آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۴۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690597
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی نیرو محرکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۷۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید آقایان علیرضا جوانی طلب به کدملی xxxxxxxxx۹، احسان سادات به کدملی xxxxxxxxx۱ و رامین خسروی به کدملی xxxxxxxxx۵ به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690353
آگهی تغییرات شرکت مهندسین آتین سازه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران را و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۲ ـ ترازنامه صورت سود وزیان صورتهای مالی برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704894
آگهی تصمیمات شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳/۳/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ مجمع صورت های مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش وجوه نقد و سایر صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را تصویب نمود.

۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهی های شرکت تعیین گردید.

ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۸/۸/۹۳ تکمیل امضا گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680088
آگهی تغییرات شرکت پخش نینا شرکت خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۸۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۷۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزموده کاران ش.م xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678803
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671530
آگهی تغییرات شرکت فام راه بستر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۴۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر زاده رعیت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آرش زاده رعیت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی زاده رعیت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669133
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660148
آگهی تغییرات شرکت خدمات فولاد سدید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقایان رسول عرفانیان آسیائی ک.م xxxxxxxxx۸ و علی عسگری ک.م xxxxxxxxx۸و خانم زهرا عسگری ک.م xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656269
آگهی تغییرات شرکت کوشا پیشه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۲۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642164
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم استان مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۶۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639233
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636856
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پودرجوش‌ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران ش.م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای فضل اله جواهری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله جواهری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب هیئت مدیره و خانمها نسرین جواهری با کد ملی xxxxxxxxx۸ و نگین جواهری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و خانم اقدس شاه علی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مالکی تهرانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج ازاعضاء هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد رسمی به امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دو نفر از سه نفر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636852
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهسازان سیمین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۴۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۰۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ xxx۲/۱۲/۲۹ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید آقای حمید ریاحی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فضل اله جواهری با کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبداله جواهری با کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ و خانم نسرین جواهری با کد ملی xxxxxxxxx۸ و خانم نگین جواهری با کد ملی شماره xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم اقدس شاه علی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهروز باجلان با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل که آقای فضل اله جواهری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله جواهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داود حاج صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت دو نفر از سه نفر با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635540
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان گلستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۹۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی مدیریت آزموده کاران بشماره شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603414
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۷۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذای عمران و توسعه پایدار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش م xxxxxxxxx۰۰بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581972
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی شاهین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۳۲مورخ ۱۱/۵/۹۳از سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی نوراله رضائی نیارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت هلیکوپتری ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی هوشنگ حاجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587406
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۳ شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است:
۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید و مجمع از این بابت به هیئت مدیره مفاصاحساب اعطا نمود.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب و تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره واگذار گردید.
۳ـ مجمع عمومی معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت که در صورتهای مالی ذکر شده را تنفیذ نمود.
۴ـ مبلغ xxxxxxxxx ریال معادل ۵% از سود خالص شرکت بعنوان اندوخته قانونی و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
۵ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد و املاک خوانسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587407
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۳ شرکت سرمایه گذاری و صنعتی خوانسار (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است:
۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب شدند و تعیین حق الزحمه در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.
۲ـ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید و مجمع عمومی از این بابت به هیئت مدیره مفاصاحساب اعطا نمود.
۳ـ مقرر گردید مبلغ xxxxxxxxx۳ ریال از سود خالص سال مالی ۹۲ و مبلغ xxxxxxxxx۱ ریال از محل سود انباشته جمعا بمبلغ xxxxxxxxx۴ ریال بعنوان اندوخته قانونی منظور و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۷ ریال از سود انباشته بین صاحبان سهام تقسیم شود.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۹ رئیس ثبت اسناد و املاک خوانسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559440
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی، و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات "برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545232
آگهی تغییرات شرکت پلاستیک های مهندسی درخشان ساز شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۵۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت مهرکام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای پرویز اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581427
آگهی تغییرات شرکت مروارید هامون سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل قرائت و صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۳۰/۹/۹۲ صورت سود و زیان، صورت وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534562
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۰۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۱۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شماره ملیxxxxxxxxx۸۵ ۲ـ شرکت کوشاپیشه به شماره ملیxxxxxxxxx۰ ۳ـ شرکت کوبن کار به شماره ملی xxxxxxxxx۲۷ ۴ ـ شرکت کامکان ساخته های فلزی کارا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت پارس پیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وصورت سود وزیان برای سال مالی منتهی به۳۰ اسفند xxx۱را تصویب گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520196
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۵/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524623
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس قانون اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
آقای علی اکبر توکلیان با کد ملی xxxxxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای کامبیز مولائیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ تعیین گردید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539190
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی نیرو محرکه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۷۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589828
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های روغنی ایران شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ و تنفسص جلسه ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468381
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای تامین آتیه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ مجوز بیمه مرکزی بشماره xxxxxxxxx۷ مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433631
آگهی تغییرات شرکت بهران فن آوران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۸۴۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۵۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433626
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان تجارت روانکار بامسئولیت‌ محدود شماره ثبت ۳۹۰۳۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457345
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۲ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
الف ـ شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت اطلاعات و مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ب ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی انتخاب گردید.
د ـ صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
ه ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۲ محمدحسن فرج الهی به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای عمومی همکاران سیستم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محسن کرباسچی به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم بسمت رئیس هیئت مدیره و مژده جلالی زند به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره به امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است..
ی ـ حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی می باشد.
شxxxxxx۹ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420789
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۹۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431782
آگهی تغییرات شرکت پارسی یان شاد شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۹۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۵۱۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای سیدمحمدرضا طباطبائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای محمدعلی نظام زاده اژیه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای جواد علی اکبریان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای مصطفی صفری راد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای علی رضا صارمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384429
آگهی تغییرات شرکت منان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسـه حـسابرسی آزمـوده کـاران ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمـت بازرس اصـلی و آقای علی اصغر فرخ ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401973
آگهی تغییرات شرکت دانش افزار طب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۴۰۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۸۷۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت و بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382910
آگهی تغییرات موسسه خیریه غیرانتفاعی بهنام دهش پور به ‌شماره ثبت ۱۲۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۸۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهرداد مترجمی با شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای سوسن اکرامی به عضویت هیئت امنا انتخاب شدند.
خانم لیلا بهمن به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل،
خانم شهلا لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره،
خانم مهرنوش مقبل به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،
خانم نازنین دهش پور به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت خزانه دار و خانم نسرین احتشام دفتری به کد ملی xxxxxxxxx۳،
خانم منیره پورصادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹،
خانم نیلوفر حیاط شاهی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا رفیعی طاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم نویده جورابچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی بامضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر است.
آقایان اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ و مسعود بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519590
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰) به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ (کدملی xxxxxxxxx۳) به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360502
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوشگران هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای منوچهر اصغر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره،
آقای بهمن مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات فولاد سدید سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345829
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۴۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و سود و زیان صورتهای مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344589
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر راسپینا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۸۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آبان xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آزموده کاران ش ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344455
آگهی تغییرات شرکت هلیکوپتری ایران سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغرفرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالنتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338759
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش سهامی خاص بشماره ثبت ۵۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۷۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296559
آگهی تغییرات شرکت صنایع تاب ریسان کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۷۴۸۴
الف ـ باستناد صورت جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ مجمع عمومی عادی سالیانه:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره ثبتی xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ فرزند آقاجان ش ش xxx متولد تهران با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ب ـ برابر صورت جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ مجمع عمومی فوق العاده شرکت:
با انتشار ۶۸ هزار سهم بانام xxx/xxx/۱ ریالی در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۷ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت که افزوده مذکور طی گواهی شماره ۲/xxx۲/۳ ـ ۱۹/۱۰/۹۲ بانک صادرات اصفهان شعبه چهار راه آیت اله کاشانی بشماره حساب xxxxxxxxxxxx۴ جاری شرکت واریز و به تبع آن ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید.
ماده ۵: کل سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم بانام xxx/xxx/۱ ریالی تمام پرداخت شده می باشد. مراتب در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۲ ذیل ثبت اولیه تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302203
آگهی تغییرات شرکت خدمات صبا فولاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یدالله امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302166
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر پیش رانان راه ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۴۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282468
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گوهربافان سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۷۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۱۷۵۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: وحید شاه کرمی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا شاه کرمی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید شاه کرمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306941
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نرم افزار رایورز کویر سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۷۱۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱ ـ آقایان مهداد رزاقی به نمایندگی شرکت رایورز بسمت رئیس هیئت مدیره ـ بابک زرین کوب کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین فرخ بخش کد ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان سید محمود خاتمی کد ملی xxxxxxxxx۲ و آرش شبانی داریانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ بسمت حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ و بازرس قانونی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۴ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۵ ـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxx ریال از محل انتقال سود تقسیم نشده افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۴: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم با نام ۸۰ سهم بی نام xxxxxx ریالی میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284076
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قطعه سازان خزر کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271202
آگهی تغییرات شرکت زیست دارو درمان پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۹۱۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۱۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
۱ـ آقای علی واحدی کدملیxxxxxxxxx۹ ۲ـ آقای عباس محمد کدملیxxxxxxxxx۵ ۳ـ آقای حسین قنبری کدملیxxxxxxxxx۷
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372172
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری محبان نینوا
در تاریخ۲۵/۰۹/xxx۲ به شماره ثبتxxx۲۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع موسسه:
سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام, حق تقدم, اوراق مشارکت, اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن ها در امید نامه موسسه ذکر شده است.
مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است.
مرکز اصلی موسسه: تهران ـ سعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم پلاک۲۷ کدپستیxxxxxxxxx۶
سرمایه موسسه: سرمایه موسسه معتبر است و در زمان تاسیس مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال می باشد.
ارکان موسسه: ۱ـ شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) بنمایندگی مهیار دشت باقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان مدیر
۲. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) بنمایندگی هانیه حکمت به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان متولی
۳ـ شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) بنمایندگی مهدی دلبری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان ضامن نقدشوندگی
۴ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران بنمایندگی علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان حسابرس ۵ـ شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین (سهامی خاص) بنمایندگی ابوذر سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر اجرا برای مدت سه سال انتخاب شدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از جمله قراردادها چک, سفته برات با امضای دو نفر از چهار نفر آقایان شهرام شهمیری, شهریار شهمیری, مهیار دشتی بقائی و خانم هستی کاخی بهمراه مهر موسسه و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هریک از آقایان شهرام شهمیری, شهریار شهمیری, مهیار دشتی بقائی و خانم هستی کاخی و مهر موسسه معتبر است.
اختیارات مدیرموسسه: طبق اساسنامه
بموجب نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۲۹/۸/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی میگردد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255229
آگهی تغییرات شرکت بهسازان سیمین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۴۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۰۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج اگهیهای شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
آقای بهروز باجلان بشماره ملی xxxxxxxxx و آقای حمید ریاحی به شماره ملی xxxxxx۱۷ و آقای فضل اله جواهری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله جواهری بشماره xxxxxx۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین جواهری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی فاطمه تورچیان بشماره xxxxxx۶۶ و خانم نگین جواهری بشماره xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء علی البدل و آقای داود حاج صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249262
آگهی تغییرات شرکت کوشا پیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شرکت منتهی به آخر اسفند ماه سال xxx۱ تصویب شد و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد و اعضای هیئت مدیره جدید از بین سهامداران اشخاص حقوقی ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند:
شرکت بین المللی نور توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت صنعتی کوشا پیشه سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت قطعه سازان خزر کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ـ شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت صنعتی شهاب توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246427
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های بتنی سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۶۹۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶ و ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت سیمان سپاهان بنمایندگی محمد اسعدی کد ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان بنمایندگی محمود عبدالهی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین صبوخانیان کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و سهامداران و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بنمایندگی مرتضی احمدی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و درغیاب مدیرعامل بامضای ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مکاتبات اداری و کلیه نامه ها بامضای ثابت مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxxxxx علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۲ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253770
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۷۸۹۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب نامه شماره xxx۲۳/۲۱ مورخ ۴/۹/۹۲ اداره کل حمل و نقل پایانه های استان اصفهان منضم بصورت جلسات مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۶/۶/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می گردد.
۱ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه، سود و زیان منتهی به ۳۱/۵/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ شرکت سیمان سپاهان به نمایندگی بختیار هاشمی و شرکت فرآورده های بتنی به نمایندگی ابوالفضل ذوقی و شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان به نمایندگی رمضان احمدی و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به نمایندگی مهرداد پاوائی و شرکت سرمایه گذاری دی به نمایندگی حسین صبوخانیان بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ هیئت مدیره از میان خود آقای مهرداد پاوائی به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر را بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان احمدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام بهرامی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) را بسمت مدیر عامل، آقای بختیار هاشمی به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان، آقای حسین صبوخانیان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دی و آقای ابوالفضل ذوقی به نمایندگی شرکت فرآورده های بتنی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره دو نفری و با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه مکاتبات با امضاء مدیر عامل شرکت معتبر می باشد.
۶ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247728
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نور توشه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۷۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس صالی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
۲ـ شرکت کوشا پیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت صنایع الکترونیک سنور ترکیه ۴ـ شرکت صنعتی قطعه سازان خزر کوشا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ـ شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251545
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۰۵۴۱ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۰۳۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ و ۲۹/۸/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی محمدعلی سهمانی اصل به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شناسنامه xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی مجید کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی منصور ارجمندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره, همچنین آقای منصور ارجمندی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح صورتجلسه هیئت مدیره است. ۲ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی آزموده کاران با کدملی xxxxxxxxx۰۰ و علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۵/xxx۲ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239438
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی پتروشیمی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۴۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240683
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253965
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تزرو افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۵۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بترتیب ذیل:
آقای علیرضا قصاعی ک . م xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و آقای سهیل نعمتی برون ک . م xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سجادیان موسوی ک . م xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و اوراق تعهدآور و عادی اداری و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ ک . م xxxxxxxxx۳ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256297
آگهی تغییرات شرکت پیشرو سامانه‌های ترکیبی ارس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آزموده کاران ش م xxxxxxxxx۰۰ بازرس اصلی و علی اصغر فرخ ک م xxxxxxxxx۳ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229440
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پودر جوش ایران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۰۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند.
فضل اله جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبداله جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و نسرین جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و نگین جواهری به کد ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و اقدس شاه علی بشماره ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و بهرام جلوداری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مجاز خواهد بود.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210976
آگهی تغییرات شرکت خدمات فولاد سدید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای رسول عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ خانم زهرا عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای علی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204674
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الکترود پارس شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۹۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203139
آگهی تغییرات شرکت بیدوایرایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۶۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
آقایان فضل اله جواهری کدملی xxxxxxxxx۲ و جواد علیزادصابر کدملی xxxxxxxxx۸ و حسن مالکی تهرانی کدملی xxxxxxxxx۳ و عبداله جواهری کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدعلیزاد صابرکدملی xxxxxxxxx به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207680
آگهی تصمیمات در شرکت پاکت سازی شفق سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه منتهی به ۳۱/۵/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196335
آگهی تغییرات شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ ب ش مxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199226
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرج به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178944
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند
بانک اقتصادنوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و عبدالواحد عامری بافقی ک. م xxxxxxxxx۱ و ارسلان محتشم امیری ک. م xxxxxxxxx و نصراله برزنی ک. م xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176525
آگهی تغییرات شرکت شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۱۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183755
آگهی تغییرات شرکت مروارید هامون سهامی‌ خاص بشماره ثبت۲۲۶۷ دارای شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۱/۱۲/۹۱ و ۱۷/۴/۹۲ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و هفته نامه صبح زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل علی اصغر فرخ کدملیxxxxxxxxx۳ کدپستیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ شرکتهای مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص), گلتاش (سهامی خاص), صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) بعنوان اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ غلامرضا زمانی فرد با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) رئیس هیئت مدیره, آقای محمد رحیمی نژادهوراند با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) نائب رئیس هیئت مدیره , آقای چنگیز نظامی وند چگینی فرد با کدملیxxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره آقای محمدرضا ادبی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گلتاش سهامی خاص عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۵ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ۳۰/۹/۹۱ صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179062
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نفیسه شیرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187744
آگهی تغییرات شرکت فارسیسان آسیا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۴۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان دور مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166545
آگهی تغییرات شرکت پایانه احداث سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۱۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی آزموده کاران به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168282
آگهی تغییرات شرکت سام سرویس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۰۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان محمدحسین برخوردار کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید حسین میرمحمدصادق دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ و جاوید مهدیزاده فرد دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178602
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم استان مرکزی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۶۳۵۶
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
۵ـ آقای مهدی خدابنده لو به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای رمضان یحیائی به کدملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستک (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد عبدالخالقی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتحاب شدند.
۶ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته ، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160745
آگهی تغییرات شرکت پخش نینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۷۰۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160266
آگهی تصمیمات شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران ایدم سهامی خاص شماره ثبت۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۹۲ که در تاریخ ۳/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه ـ صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292539
آگهی تغییرات شرکت مکتاف تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۷۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۹۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149615
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۰۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۴ ـ نشانی شرکت از استان زنجان واحد زنجان به کیش واحد کیش به نشانی جدید کیش منطقه آزاد کیش ـ کیش ـ خانه گستر ـ ورودی۱ ـ ساختمان بال ـ ساختمان پرشین سوئیچ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۰۲/۰۶/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137492
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان شرکت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۶۲۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۹۲ انتخاب شدند. شرکت بانک اقتصاد نوین و شرکت خدمات پشتیبانی اقتصاد نوین و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین و شرکت لیزینگ اقتصاد نوین و شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134839
آگهی تغییرات شرکت پخش مکتاف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086353
آگهی تغییرات موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به شماره ثبت۲۲۷۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086717
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فولاد سدید سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رسول عرفانیان آسیائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عسگری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی عسگری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضا هیئت مدیره متفقاً یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149846
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم استان مرکزی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۶۳۵۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069038
آگهی تغییرات شرکت الماس رایان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۳۸۵۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۵۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059246
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فولاد گسترش پیمانکاری عمومی سهامی خاص به شماره ثبت۵۸۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۷۳۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062211
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۲/۹۲ و تنفس های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۵/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055673
آگهی تغییرات شرکت پارس شهاب نقره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت شهاب توشه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت شهاب شیشه سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۱ و شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۰ تا تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۳
در تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053446
آگهی تاسیس شرکت ابنیه گستر راسپینا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: طراحی مشاوره نظارت معماری سازه انبوه سازی، سیویل اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی احداث فروش و تهیه و تولید مصالح ساختمانی، ایجاد و بهره برداری و مشارکت در هریک از موارد فوق به منظور اجرای موضوع عقد، قراردادهای نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و همچنین مشارکت در سایر شرکتها واحد تسهیلات و اعتبار برای شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات انبوه سازی و تولید مسکن و پروژه‌های ساختمانی و محوطه سازی و شهرک سازی و راه سازی فعالیت بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و موارد مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان باهنر (نیاوران) بعد از تقاطع کامرانیه، نبش کوچه پونک، پلاک xxx طبقه فوقانی کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال منقسم به نه میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نه میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۰ مورخ ۲۷/۱/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه جماران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای جواد عین آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای مجید ابوالفتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای حسن ب بوجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای عارف مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038276
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۵۸۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/xxx۲ و پیرو آگهی دعوت شماره xxx۵۱ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ منتشر در روزنامه اطلاعات که با حضور اکثریت صاحبان سهام در محل قانونی شرکت منعقد و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034957
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ثبت شده بشماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کریم کهندل مغانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود بختیاری سوجبلاغی با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. علی اصغر فرخ با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد میزان سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل میباشد: مسعود بختیاری سوجبلاغی دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه و علی اصغر فرخ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه و کریم کهندل مغانلو دارنده xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، کریم کهندل مغانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075191
آگهی تصمیمات در شرکت پاکت سازی شفق سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه و صورت های مالی برای ۳۱/۰۶/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) و شرکت فرآورده های بتنی سیمان سپاهان (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان (سهامی خاص) بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت حسابرس و بازرس قانونی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
۵ـ هیئت مدیره از میان خود آقای علیرضا دیانی دردشتی بنمایندگی از شرکت فرآورده های بتنی سیمان سپاهان را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی یکتا را به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان را بسمت نایب رئیس و آقای منصور معماریان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا آقای محمود مهدیه کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب کردند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015665
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کاوشگران هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011227
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011261
آگهی تغییرات شرکت دانش افزار طب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037492
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حفاری و آتشباری کوه ریزان پیروز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978499
آگهی تصمیمات شرکت کابل افشان ایران سهامی خاص شماره ثبت۴۸۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش صنایع پیام به ش م xxxxxxxxx۴۲و شرکت تولید سموم علف کش به ش م xxxxxxxxx۳۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به ش م xxxxxxxxx۶۴
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973803
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به ش م xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی غلامرضا مهریار به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به ش م xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی مرتضی اکبری به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت پتروشیمی پردیس به ش م xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی سید مصطفی خردمند به ک م xxxxxxxxx۴ هیئت مدیره برخی اختیارات را بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ سید مصطفی خردمند به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی اکبری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید کاظم حیان به ک م xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959640
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات نساجی فردوس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۸۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۴۰۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۰ به تصویب رسید. موسسه آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963184
آگهی تغییرات شرکت پخش نفیس پرشین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۰۲۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۰۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۱/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید شریفیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای منصورگودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری نفیس البرز پرشین سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علی محمد وحید کریمی تا تاریخ۳۱/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952293
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترود پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۹۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا نکوفر به ک م xxxxxxxxx۰ و داود فخریه به ک م xxxxxxxxx۱ و حسن حاج ملاعلی ترک به ک م xxxxxxxxx۲ و محمود طهرانچی به ک م xxxxxxxxx۷ و ابوالفضل نکوفر به ک م xxxxxxxxx۲۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و همایون طاهرخانی به ک م xxxxxxxxx۱ و منصور نکوفر به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ رضا نکوفر بسمت رئیس هیئت مدیره و داود فخریه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل نکوفر بسمت مدیرعامل و محمود تهرانچی به سمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عملیاتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938258
آگهی تصمیمات شرکت منان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۱۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940525
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پارس شید سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۹۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به ک م xxxxxxxxx۸۵ شرکت صنعتی پارس خزر به ش م xxxxxxxxx۲۷ شرکت لامپ پارس شهاب به ش م xxxxxxxxx۰۴ شرکت شهاب توشه سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۷۵ شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتک به ش م xxxxxxxxx۶۳.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 921390
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۴۹۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ با کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت توربوکمپرسور نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۰۴، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۱۹، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۵۱، شرکت ساختمانی اویول با ش.ملیxxxxxxxxx۰۶، شرکت سرمایه گذاری سروش یاران با ش.ملیxxxxxxxxx۷۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889078
آگهی تصمیمات شرکت سیف خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۷۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ با ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیومرث مختاری تهرانی با ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد با ش م xxxxxxxxx۱۵ ـ هوشنگ حسین پورحسن کیاده با ک م xxxxxxxxx۰ ـ محمدعلی بخشی زاده با ک م xxxxxxxxx۳ ـ مرتضی چلویان با ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت پرشین تله کام قشم با ش م xxxxxxxxx۸۳ ـ محمدعلی آزیدهاک با ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تحقیقات و فن آوری بنیان کشت با ش م xxxxxxxxx۷۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ کیومرث مختاری تهرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی چلویان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود مهدوی اردکانی (خارج از اعضا) با ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893506
آگهی تغییرات شرکت پخش پارس خزر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۲۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شرکت طراحی صنعتی و لوازم خانگی پارس زر آسا سهامی خاص و شرکت شهاب توشه سهامی خاص و شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شرکت بازرگانی پارس شید سهامی خاص تا تاریخ ۱۰/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 903929
آگهی تأسیس شرکت عمران و اقتصاد شهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۹/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مطالعات, مشاوره, طراحی, ارائه خدمات فنی و مهندسی, و انتقال دانش فنی, انجام عملیات پیمانکاری, و اجرائی و نظارت فنی در کلیه پروژه های ساختمانی و کارخانجات صنعتی , آماده سازی و محوطه سازی, راه, سد, خطوط آب و فاضلاب, تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی, تاسیسات و تجهیزات و ساخت اسکله ها و باراندازها, ایجاد و احداث خطوط مترو, تونل, فرودگاه و ابنیه های مربوط, مقاوم سازی و نوسازی بافت های فرسوده, تاسیس, سرمایه گذاری, مشارکت با شرکتها و موسسات در داخل و خارج از کشور صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی, (ماشین آلات, مصالح و تجهیزات ساختمانی) خرید و فروش کلیه اموال منقول انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی, اخذ تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی, ایجاد شعب و دفاتر تجاری , اقتصادی و عمرانی در داخل و خارج از کشور, اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام هرگونه فعالیت که مرتبط با موضوع شرکت باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) ـ کوچه هفتم ـ طبقه چهارم ـ پلاک۲۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۵ مورخ۲۲/۰۷/xxx۱ نزد بانک بانک شهر شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن محتشم به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ شرکت بلندپایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود کتابچی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ شرکت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا بهارزاده به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ـ شرکت آباد تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی سلیم زاده به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ـ شرکت ایران خودرو سازه سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر راجی به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ـ شرکت رامپکو سهامی خاص با نمایندگی آقای ایرج مسروری به سمت عضو هیئت مدیره.
۷ـ ۵ـ شرکت مشاوران سهام سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی آزادواری به سمت عضو هیئت مدیره.
۸ـ ۵ـ آقای رضا بهارزاده به نمایندگی از شرکت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضا مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046218
آگهی تغییرات شرکت پخش پارس خزرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شرکت طراحی صنعتی و لوازم خانگی پارس زر آسا سهامی خاص و شرکت شهاب توشه سهامی خاص و شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شرکت بازرگانی پارس شید سهامی خاص تا تاریخ ۱۰/۴/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890357
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های بتنی سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۶۹۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۶/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی خدمات مالی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. سال مالی شرکت روز اول شهریور هر سال آغاز می شود و در آخر مرداد ماه سال بعد به پایان می رسد و اولین دوره مالی جدید بمدت ۱۱ ماه و از اول مهر ۹۱ لغایت پایان مرداد ۹۲ می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074976
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های بتنی سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۶۹۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۶/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی خدمات مالی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. سال مالی شرکت روز اول شهریور هر سال آغاز می‌شود و در آخر مرداد ماه سال بعد به پایان می‌رسد و اولین دوره مالی جدید بمدت ۱۱ ماه و از اول مهر ۹۱ لغایت پایان مرداد ۹۲ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690693
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۷۸۹۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب نامه شماره xxx۳۶/۲۱ مورخ ۳۰/۰۸/xxx۱ اداره کل حمل و نقل پایانه‌های استان اصفهان منضم بصورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد:

۱ـ ماده ۴۹ اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول شهریور ماه هر سال آغاز و در روز آخر مردادماه سال بعد به پایان می‌رسد

۲ـ گزارش سود و زیان، ترازنامه و عملکرد شرکت برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۳۱/۰۶/۹۱ شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای دوره مالی یازده ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۲ انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880319
آگهی تغییرات شرکت گهر انرژی سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۷/۳/۹۱ و ۳۰/۲/۹۱ شرکت فوق الذکر:
۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتهای مالی سود و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور بتصویب رسید.
۲ـ اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت سنگ آهن گهر زمین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۵ـ نقل و انتقال xxxxxx۰۰ سهم از یکصد میلیون سهم سهام شرکت طبق دفتر ثبت سهام شرکت انجام شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10051850
آگهی تغییرات شرکت گهر انرژی سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۷/۳/۹۱ و ۳۰/۲/۹۱ شرکت فوق الذکر: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتهای مالی سود و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور بتصویب رسید. ۲ اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت سنگ آهن گهر زمین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ نقل و انتقال xxxxxx۰۰ سهم از یکصد میلیون سهم سهام شرکت طبق دفتر ثبت سهام شرکت انجام شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 903711
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۷۸۹۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب نامه شماره xxx۳۶/۲۱ مورخ ۳۰/۰۸/xxx۱ اداره کل حمل و نقل پایانه های استان اصفهان منضم بصورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می گردد:
۱ـ ماده ۴۹ اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول شهریور ماه هر سال آغاز و در روز آخر مردادماه سال بعد به پایان می رسد
۲ـ گزارش سود و زیان، ترازنامه و عملکرد شرکت برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۳۱/۰۶/۹۱ شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای دوره مالی یازده ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۲ انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929303
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تذور افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۵۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سهیل نعمتی برون به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا سجادیان موسوی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا قصاعی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و لیلا محمدزاده قوشچی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مژگان سینا به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909263
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان مازندران (سهامی‌خاص) ثبت شده بشماره ۱۳۱۱ ساری به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۷۸۰۸ و کدپستی ۴۸۱۶۸۱۹۳۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورتهای مالی سال ۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896438
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه آتیه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10489430
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10393801
آگهی تصمیمات شرکت فائض سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۳۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383180
آگهی تغییرات شرکت پخش نینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۷۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877546
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی نیرو محرکه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۷۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878737
آگهی تصمیمات شرکت فائض سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۳۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885660
آگهی تغییرات شرکت پخش نینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۸۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۷۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883580
آگهی تغییرات شرکت پارس خزر نقره (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۱۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۶/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بین المللی نورتوشه سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مرتضایی امامزاده هاشمی و شرکت الکتروموتورسازی خزر سینتک سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا زابلی و شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام با نمایندگی آقای سیاوش اقدسی مازندرانی و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا سهامی خاص با نمایندگی آقای کامبیز نصیری ابریشم چی و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام با نمایندگی آقای هوشنگ دادوش تا تاریخ۶/۴/xxx۳.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853559
آگهی افزایش سرمایه شرکت آب و فاضلاب تهران سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۵۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالانه مورخ ۱۱/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید و سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. موسسه حسابرسی مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۰ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854365
آگهی تغییرات شرکت صنعتی شهاب شیشه (سهامی خاص)
شرکت فوق به شماره ثبت xxx۳۱ مورخ ۳۰/۱۱/۸۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۰۷/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید.
۴ـ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی آقای محسن عسکری آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خزر سینتک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پارس شهاب (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی آقای عباس مرتضایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل و شرکت شهاب توشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بنمایندگی آقای سید مرتضی مرتضوی» به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مهتاب خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی آقای محمد ابراهیم حق دوست چمثقالی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بهمراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب نام برده با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758012
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودهکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275525
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749042
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۸۱۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی اسکندر ستوده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی محمدرضا نورانی دوست به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی کامبیز نصیری ابریشم چی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمدرضا درافشار به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بین المللی نور توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمود کوچکی پسیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۱ محمدرضا درافشار به سمت رئیس هیئت مدیره، کامبیز نصیری ابریشم چی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود کوچکی پسیخانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749047
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۳۳۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749046
آگهی تصمیمات شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۷۹۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۲۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749041
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۹۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۰۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171838
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642051
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۸۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی اسکندر ستوده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی محمدرضا نورانی‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی کامبیز نصیری ابریشم‌چی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمدرضا درافشار به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بین‌المللی نور توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمود کوچکی‌پسیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۱ محمدرضا درافشار به سمت رئیس هیئت‌مدیره، کامبیز نصیری ابریشم‌چی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمود کوچکی‌پسیخانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878028
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۹۲۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۰۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910058
آگهی تصمیمات شرکت خدمات صبا فولاد آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758868
آگهی تصمیمات شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران ایدم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۱ که در تاریخ ۴/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت و صورتهای سود (زیان) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10417950
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی گوهر بافان سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۱۷۵۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۸/۷/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742204
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری صبا تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمودهکاران به ش م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و علیاصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754755
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی گوهر بافان سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۱۷۵۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۸/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729380
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی چیلک شرقی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733979
آگهی تصمیمات شرکت ویستا پخش رایانه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۶۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726348
آگهی تصمیمات شرکت سام سرویس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724753
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهرانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555689
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مدیریت آزموده‌کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723999
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فولادی آتین صنعت پارتسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۱۰۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید آسویار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا سیف زاده پزشکان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای نعیم رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۰/۵/xxx۳
۳ـ تعداد xxxxxx سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصدهزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصدهزار سهم آن با نام می باشد.
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سعید آسویار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سیف زاده پزشکان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نعیم رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نعیم رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717081
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فولاد سدیدسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۱۹۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رسول عرفانیان آسیائی به ک م xxxxxxxxx۸ و علی عسگری به ک م xxxxxxxxx۸ و مریم حاجی حسینی به ک م xxxxxxxxx۶ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ علی عسگری به سمت مدیرعامل و رسول عرفانیان آسیائی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم حاجی حسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710800
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های روغنی ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۰۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712810
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033672
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854332
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۱ و ۶/۴/xxx۱ شرکت صنایع فلزی خوانسار (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده است:
۱ـ صورت های مالی و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به سال xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک خوانسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854333
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۱ و ۶/۴/xxx۱ شرکت سرمایه گذاری و صنعتی خوانسار (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده است:
۱ـ صورت های مالی و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به سال xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس ثبت اسناد و املاک خوانسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593347
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۱ و ۶/۴/xxx۱ شرکت سرمایه گذاری و صنعتی خوانسار (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده است:

۱ـ صورت‌های مالی و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به سال xxx۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک خوانسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699865
آگهی تصمیمات شرکت اطلسی آرام سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۰۴۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر صارمی تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ امیر صارمی تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ رقیه صدائی به کدملیxxxxxxxxx۶. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ اکبر صارمی تبریزی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رقیه صدائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742177
آگهی تصمیمات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی به روزآوران ژرفاندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و حمید طبائیزادهفشارکی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت فنآوران سرزمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی سوده عرفانیانآسیائی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی فن گستر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی سعید عرفانیانآسیائی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت خدمات فولاد سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی غلامرضا خلیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ـ غلامرضا خلیقی به سمت رئیس هیئتمدیره و سعید عرفانیانآسیائی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و سوده عرفانیانآسیائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691277
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737097
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701106
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پودر جوش ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۶۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۶۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701105
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهسازان سیمین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۴۳۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۰۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492317
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پودر جوش ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۶۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10427574
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهسازان سیمین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۴۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۰۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683967
آگهی تصمیمات شرکت بید وایر ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۰۹۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۶۳۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681236
آگهی تصمیمات شرکت حاسب سیستمسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۵۳۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۷۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680069
آگهی تصمیمات شرکت شهاب توشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۲۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علیاصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری پارس توشه به ش م xxxxxxxxx۸۵ و شرکت لامپ پارس شهاب به ش م xxxxxxxxx۰۴ و شرکت بازرگانی پارس شید به ش م xxxxxxxxx۴۰ و شرکت صنعتی پارس خزر به ش م xxxxxxxxx۲۷ و شرکت صنعتی شهاب شیشه به ش م xxxxxxxxx۴۶
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9896694
آگهی تصمیمات شرکت شهاب توشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۲۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به ش م xxxxxxxxx۸۵ و شرکت لامپ پارس شهاب به ش م xxxxxxxxx۰۴ و شرکت بازرگانی پارس شید به ش م xxxxxxxxx۴۰ و شرکت صنعتی پارس خزر به ش م xxxxxxxxx۲۷ و شرکت صنعتی شهاب شیشه به ش م xxxxxxxxx۴۶

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680929
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۶۲۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671548
آگهی تصمیمات شرکت اطلس آرام سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۵۰۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660033
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661835
آگهی تصمیمات شرکت پخش مکتاف (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۶۹۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657461
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری باهنر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۰۱۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرح به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی امیرمسعود جواهریان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت صنایع مس شهید باهنر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی غلامرضا موسی خانی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمود گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ امیرمسعود جواهریان به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا موسی خانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود گودرزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بندهای ۱ ـ ۱۹ ـ۱۰ ـ ۲۷ ـ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847868
آگهی تغییرات شرکت قند خرما مینو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۳۷۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۵/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت قاسم ایران سهامی‌خاص و شرکت صنعتی مینو سهامی‌عام به شماره ثبت۱۷ و شرکت صنعتی پارس مینو سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۰ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی‌خاص و شرکت شکو پارس سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۲ تا تاریخ۵/۲/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650616
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آسفالت پلیمر شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیاصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۷/۲/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی سجادیحقیقیفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امید سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم طیبه وثوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۷/۲/۹۳
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهرانـ خ شریعتی خ خواجه عبداله انصاری کوچه چهاردهم کرمی ابرده ک زرنگار پ ۱۲ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۲/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634032
آگهی تغییرات شرکت قند خرما مینو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۳۷۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
شرکت قاسم ایران سهامی خاص و شرکت صنعتی مینو سهامی عام به شماره ثبت۱۷ و شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبتxxx۰ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص و شرکت شکو پارس سهامی عام به شماره ثبتxxx۲ تا تاریخ۵/۲/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618250
آگهی تصمیمات شرکت صنایع عایق های معدنی پوشینگر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۰۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دقیقیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر اصغرزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612742
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۹۱ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۵/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609916
آگهی تصمیمات شرکت پارسی یان شاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۵۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601695
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینوشرق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
۲ـ موسسه حسابرسی پارس کدملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
۳ـ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591029
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی نیرو محرکه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۹۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۷۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836221
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی نیرو محرکه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۹۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۷۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626703
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580139
آگهی تأسیس شرکت پارس ایمن نرم افزار سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، پیاده سازی و پشتیبانی در امور فناوری و اطلاعات، امنیت شبکه و اطلاعات فروش، واردات و صادرات و توزیع محصولات نرم افزاری و سخت افزاری فناوری اطلاعات و امنیت شبکه و اطلاعات شامل کامپیوتر ـ تجهیزات شبکه نرم افزاری ضدویروس ـ دوربین های مداربسته ـ دیواره آتش و رایانه قابل حمل تهیه پشتیبانی نرم افزارها، ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستمهای شبکه های کامپیوتری، امنیتی و نرم افزارها و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتهای مذکور، تاسیس شعبه در داخل یا خارج از کشور، خرید اوراق بهادار برای شرکت، اخذ تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مربوطه اعم از داخل یا خارج از کشور و انجام هرگونه عملیات انفورماتیکی مجاز و به طور کلی هر عمل مجاز که به موضوعات مذکور مرتبط باشد به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چندرسانه نشر دیجیتال رسانه های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات و تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان قائم مقام فراهانی نرسیده به میدان شعاع ـ پلاک ۹۰ ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۱/۱/xxx۱ نزد بانک صادرات شعبه نبش فجر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت فائض سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی چلویان به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت تحقیقات و فن آوری بنیان کشت سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید پیروهدایتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای فرزاد شهنازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای فرزاد شهنازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه یکی از اعضاء با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744595
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای محمدصادق طاهری و شرکت سرپناه فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای خلیل جلیلی‌فر و شرکت آس‌پ سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای علیرضا جاوید و شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ایوب قنبری و شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه سهامی‌عام به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای مجید فامیل محمدی تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۲

در تاریخ۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577400
آگهی تصمیمات شرکت کربن سیمرغ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۸۰۲۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570712
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۵۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودهکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10471322
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۵۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده ? کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565871
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان غدیر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای محمدصادق طاهری و شرکت سرپناه فارس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای خلیل جلیلی فر و شرکت آس پ سهامی خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای علیرضا جاوید و شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ایوب قنبری و شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه سهامی عام به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای مجید فامیل محمدی تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۲
در تاریخ۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562308
آگهی تصمیمات شرکت کامتل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۰۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۰۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709640
آگهی تصمیمات شرکت کامتل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۰۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۰۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550664
آگهي تصميمات شركت نانشهر سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۴۰۳ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۸۸۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‎کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر فرح به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ حسینعلی زیبایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای سید احمد میرسلیمی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527628

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترود پارس
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۵۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. نام کوچه محل شرکت توسط شهرداری از خسرو خاور به شهید حسن ملائی تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527780

آگهی تصمیمات شرکت سدید ریخته گر
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۲۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722476
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترود پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۹۴۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۹۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. نام کوچه محل شرکت توسط شهرداری از خسرو خاور به شهید حسن ملائی تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530405

آگهی تصمیمات شرکت فرآیند پیروز
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ وصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9857015
آگهی تصمیمات شرکت فرآیند پیروز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ وصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512994

آگهی تصمیمات شرکت دورآل
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ـ شرکت ایران سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ـ شرکت پارس سازه تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531646

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تذر و افزار
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موضوع شرکت عبارت ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه ای الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234183
آگهی تصمیمات شرکت دورآل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت ایران سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت پارس سازه تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 509606
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۳۶۵
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9538972
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10362835
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حفاری و آتشباری کوه ریزان پیروز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502932

آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 477689

آگهی تغییرات شرکت پخش نفیس پرشین
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ و ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472221

آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو
(سهامی خاص) ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردیده: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بشماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10259229
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردیده: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بشماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 467743

آگهی تغییرات شرکت گهر انرژی سیرجان سهامی خاص
ثبت xxx۶ ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۳/۹۰ و هیئت مدیره مورخه ۱/۴/۹۰و ۲۶/۵/۹۰ شرکت فوق الذکر:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی xxx۹ بتصویب رسید .
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ ش ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۰ انتخاب شدند .
۳ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند :
شرکت سنگ اهن گل گهر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
شرکت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
شرکت سنگ اهن گهر زمین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
شرگت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
۴ـ آقای امیر حسین اکبری ش ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی بهزادان ش ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری امید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسدالله فرشاد ش ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت سنگ اهن گهر زمین و اقای مهدی پور هاشم ش ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و آقای مرتضی علی اکبری ش ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند همچنین اقای مهدی پور هاشم بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شد و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و با یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و هیئت مدیره ضمن تفیض صدور احکام کارگزینی و عزل و نصب کارکنان بخشی از اختیارات خود را طبق ماده ۳۹ اساسنامه شامل بندهای ۱ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ( به استثنای مصالحه و سازش ) ـ ۱۵ الی بیست جمعا دوازده بند از بیست بند به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیر عامل تفویض نمود
۵ـ دفتر شرکت در سیرجان به ساختمان مرکزی گل گهر واقع در خیابان فاطمی مقابل هتل لاله جنب بنیاد مسکن طبقه سوم ساختمان گل گهر انتقال یافت
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶مسؤل ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978543
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران سرزمین پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره قبلی در سمت‌های خود به مدت ۲ سال ابقاء شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049894
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری توازن بازار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرج به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192603
آگهی تصمیمات شرکت پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش سهانی خاص به شماره ثبت ۵۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۷۳۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی محمدرضا علوب به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی مجیدرضا ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمود صدیقی تنکابنی به کدملی xxxxxxxxx۲ و ایرج طیبی به کدملی xxxxxxxxx۲ و سید عباس آزادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ محمود صدیقی تنکابنی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عباس آزادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن قاسم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828850
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پارس شید سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۹۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244201
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726828
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۵۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550524
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات نساجی فردوس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۸۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۴۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۸۹ به تصویب رسید. موسسه آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدکریم عابدی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ احمد سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی کارخانجات نساجی شهرستان فردوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ـ احد کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۵.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867198
آگهی تغییرات شرکت پخش پارس خزر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۲۹۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۲۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937164
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930818
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی گوهر بافان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۱۷۵۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزموده کاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا‌ء ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141232
آگهی تصمیمات شرکت ویستا پخش رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408414
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789764
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ و ۸/۵/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری و صنعتی خوانسار(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۵ به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییرات ذیل در شرکت مزبور به عمل آمده است.

۱ـ آقایان فضل‌اله جواهری به کدملیxxxxxxxxx۲ و مسعود صادقی به کدملی شماره xxxxxxxxx۳و سیدعلی میرباقری به کدملی شمارهxxxxxxxxx۳ و حسن صادقی به کدملیxxxxxxxxx۷ و محسن بنی هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و حیدرعلی اسلامی به کدملیxxxxxxxxx۱ و رضا میرباقری به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند آقای فضل‌اله جواهری به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود صادقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی میرباقری به سمت مدیرعامل انتخاب شدند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با ا مضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است.

۲ ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ ـ ترازمالی حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

کفیل اداره ثبت اسناد و املاک خوانسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172910
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606065
آگهی تاسیس شرکت مهندسی ایمن سازان آگاه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۷/۵/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۷/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، پژوهش، نظارت، ترمیم و بازسازی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، برآورد و ارزیابی، اجرا، پیمانکاری، ارائه خدمات ساخت و احداث و ایجاد پروژه‌های تاسیساتی و عمرانی از قبیل راه، سد، پل، ساختمان، تسطیح اراضی و اقدام به هرگونه عملیات مجاز در زمینه واردات و خرید و فروش و تولید کلیه تجهیزات و مصالح و ماشین‌آلات مرتبط با امور فوق و شرکت در کلیه مناقصات داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران، خیابان نواب صفوی، پایین‌تر از میدان جمهوری پلاک xxx طبقه سوم واحد ب xxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای علی‌اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم افسانه فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای شهرام فرزین‌پاک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای شهرام فرزین‌پاک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10536184
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فولاد سدید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/xxx۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رسول عرفانیان آسیائی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم حاجی حسینی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی عسگری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358167
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9932706
آگهی تغییرات شرکت گاز بتون آریا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۹۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۱۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر فرخ به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10027087
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کاوشگران هیرسا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۵۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437494
آگهی تصمیمات شرکت کربن سیمرغ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751066
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت پتروشیمی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت پتروسینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت سهامی‌ بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966098
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین‌المللی توسعه مدیریت ایرانیان به شماره ثبت۳۲۱۳۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۵۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۵/۱۲/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعید آسویار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای ایرج رهبر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای عباس شریف‌کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای حسن محتشم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۱۵/۱۲/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۶/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720343
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری باهنر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۰۱۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس قانونی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262724
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۰ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۵/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9934045
آگهی تصمیمات شرکت کابل افشان ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مدیریت آزموده کاران به شناس ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405849
آگهی تصمیمات شرکت فرایند پیروز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی حبیب اله عامری به ش ملی xxxxxxxxx۱ و سید مهدی میرسلیمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و هوشنگ حسین پورحسن کیاده به ش ملی xxxxxxxxx۰. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۸۹ سید مهدی میرسلیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ حسین پورحسن کیاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی آزیدهاک به ش ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء حبیب اله عامری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910184
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی شهدین گام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۳۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330703
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکا مورخ ۲/۱۱/۸۹ موسسه مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: مرکز اصلی موسسه به خ شریعتی قلهک ک شریف پ ۵ کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ کریم کهنول مغانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۸۹ علی اصغر فرخ به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم کهنول مغانلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود بختیاری سوجبلاغی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10509751
آگهی تصمیمات شرکت لاستیک زرین بلوچ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۹۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۸۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدباقر بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی پورصفر به کدملی xxxxxxxxx۳ و شهرام پورصفر به کدملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ محمدباقر بختیاری به سمت رئیس هیئت مدیره، علی پورصفر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید تقی بیگلو به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالکیت با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811351
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حفاری و آتشباری کوه ریزان پیروز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۱۷۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625104
آگهی تصمیمات شرکت نانشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرآورده‌های روغنی ایران (فریکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی کریم اقبال‌بهبهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت تحقیقات و فن‌آوری بنیان کشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی سید شهباز نوراشرف‌الدین به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ سید ابوالفضل حقایقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ . به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۹ کریم اقبال‌بهبهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید ابوالفضل حقایقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید شهباز نوراشرف‌الدین به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937563
آگهی تأسیس شرکت پارس خزر نقره سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تاسیس و بهره‌برداری و توسعه کارخانجات انواع الکترو موتور الکتریکی و قطعات و متعلقات و لوازم خانگی برقی در ایران اقدام به کلیه عملیات طراحی صنعتی تولید و ساخت یا تهیه محصولات فروش آنها سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در آنها بطور مستقیم و خرید و فروش و واردات و صادرات مواد و قطعات محصولات گوناگون اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور مشارکت با شرکت‌های تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورزی معدنی و ساختمانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سپهبد قرنی شماره ۴۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۱ مورخ ۶/۹/xxx۹ نزد بانک تجارت شعبه بلوار امام خمینی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت الکتروموتور سازی خزر سینتک سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا زابلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت صنعتی پارس خزر سهامی‌عام با نمایندگی آقای سیاوش اقدسی‌مازندرانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کامبیز نصیری‌ابریشم‌چی به شماره ملی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای کامبیز نصیری‌ابریشم‌چی به نمایندگی از شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب ایشان بامضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق و مکاتبات عادی و اداری بامضای مدیرعامل و در غیاب ایشام رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای علی‌اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838347
آگهی تغییرات شرکت پخش نینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۷۰۸۳
به ‌استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعید جارودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی چلویان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پرشین تله کام قشم سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای سیدابراهیم هاشمی و شرکت فائض سهامی خاص به شماره ملی xxxxxx با نمایندگی آقای ابوالفضل کزازی تا تاریخ ۸/۶/xxx۱

در تاریخ ۷/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9535509
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرح به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077332
آگهی تصمیمات شرکت کمتل سهامی‌خاص ثبت شده بشماره ۹۶۰۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب‌ رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11572370
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تذر و افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۴۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۴۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موضوع شرکت عبارت ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت‌افزاری رایانه‌ای الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11463948
آگهی تصمیمات شرکت معادن زغال‌سنگ شرق (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۷۳۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش.ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان شرق به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۵ و شرکت فرآورده‌های سیمان شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ و شرکت اعتضاد غدیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۸. موضوع شرکت بشرح: اکتشاف و بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ و سایر معادن، تولید و فروش داخلی یا خارجی کک و هرگونه محصولات معدنی مجاز خرید ماشین‌آلات مورد نیاز از بازارهای داخلی و خارجی انجام هرگونه عملیات بازرگانی صنعتی و معدنی که بطورمستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مربوط باشد و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سال مالی شرکت از پایان اسفندماه به پایان مرادادماه تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر۶۳ ماده و۱۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. هیئت‌مدیره مرکب از۳ نفرمیباشد و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محل شرکت به استان خراسان‌رضوی شهرمشهد خیابان دانشگاه۲۱ اسرار۱/۲ پلاک۴۷کدپستیxxxxxxxxx۹ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11945228
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی نیرو محرکه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۷۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11265224
آگهی تصمیمات شرکت شوکوپارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۱/۲/xxx۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/xxx۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بسمت بازرس اصلی و اصغرفرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وشرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت قاسم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ـ محل شرکت به نشانی شهرستان خرمدره واقع در کیلومتر ۸۵ آزاده راه قزوین زنجان شهرستان خرمدره خ امام خمینی مجاورت شرکت صنعتی خرمدره کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079943
آگهی تصمیمات شرکت نانشهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۴۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‎کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر فرح به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ حسینعلی زیبایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای سید احمد میرسلیمی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10842112
آگهی تصمیمات شرکت منان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۱۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481230
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پارس شید سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۹۴۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به ک م xxxxxxxxx۸۵ شرکت صنعتی پارس خزر به ش م xxxxxxxxx۲۷ شرکت لامپ پارس شهاب به ش م xxxxxxxxx۰۴ شرکت شهاب توشه سهامی‌خاص به ش م xxxxxxxxx۷۵ شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتک به ش م xxxxxxxxx۶۳.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11626445
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترود پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۹۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا نکوفر به ک م xxxxxxxxx۰ و داود فخریه به ک م xxxxxxxxx۱ و حسن حاج‌ملاعلی‌ترک به ک م xxxxxxxxx۲ و محمود طهرانچی به ک م xxxxxxxxx۷ و ابوالفضل نکوفر به ک م xxxxxxxxx۲۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و همایون طاهرخانی به ک م xxxxxxxxx۱ و منصور نکوفر به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ رضا نکوفر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و داود فخریه بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل نکوفر بسمت مدیرعامل و محمود تهرانچی به سمت منشی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته‌ با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عملیاتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745526
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی رازی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم‌مسعود تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ مهدی‌سعید نقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمدرضا تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ جمشید میزانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بهمن اطمینان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمدرضا تقی‌گنجی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کریم‌مسعود تقی‌گنجی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن اطمینان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و ریالی و ارزی قراردادها و اوراق تجاری با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955553
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۴۸۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791155
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037280
آگهی تصمیمات شرکت بید وایر ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۰۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۳۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فضل‌اله جواهری به کدملی xxxxxxxxx۲ و جواد علیزادصابر به کدملی xxxxxxxxx۸ و حسن مالکی‌تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا اصلی و عبداله جواهری به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد علیزادصابر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ فضل‌اله جواهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد علیزادصابر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبداله جواهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد رسمی با امضا رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819169
آگهی تصمیمات شرکت بید وایر ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۰۹۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۶۳۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930239
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۴۹۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران با ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ با کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت توربوکمپرسور نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۰۴، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۱۹، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۵۱، شرکت ساختمانی اویول با ش.ملیxxxxxxxxx۰۶، شرکت سرمایه‌گذاری سروش یاران با ش.ملیxxxxxxxxx۷۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11266917
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11506188
آگهی تصمیمات شرکت چل الکتریک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۷۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10938643
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۵۶۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10927614
آگهی افزایش سرمایه شرکت آب و فاضلاب تهران سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۵۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالانه مورخ ۱۱/۷/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید و سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. موسسه حسابرسی مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۰ به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11777491
آگهی تصمیمات شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهرانسهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۴۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع بسته‌بندی شیراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت فرآیند پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت فرآورده‌های روغنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ مرتضی چلویان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های روغنی ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید جارودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فرآیند پیروز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدجواد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته‌بندی شیراز به سمت عضو هیئت‌مدیره و حبیب‌الله عامری به کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976381
آگهی تصمیمات شرکت سدید ریخته‌گر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۶۷۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۷۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751564
آگهی تصمیمات شرکت سدید ریخته گر سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۶۷۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758348
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های روغنی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027320
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های روغنی ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۰۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10582063
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری صبا تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11935643
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری صبا تامین سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۱۲۲۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11843356
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهسازان سیمین سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۱۴۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۰۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز باجلان به ش ملی xxxxxxxxx۱ و حمید ریاحی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و فضل‌اله جواهری به ش ملی xxxxxxxxx۲ و عبداله جواهری به ش ملی xxxxxxxxx۵ و داود حاج‌صادقی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی و نسرین جواهری به ش ملی xxxxxxxxx۸ و فاطمه تورچیان به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علی‌البدل ، فضل‌اله جواهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله جواهری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و داود حاج‌صادقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010476
آگهی تصمیمات شرکت مکتاف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۹۲۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11903481
آگهی تصمیمات شرکت پخش مکتاف (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۶۹۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11942600
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۵۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11480288
آگهی تصمیمات شرکت حاسب سیستم سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۵۳۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۷۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10742261
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تذور افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۵۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سهیل نعمتی‌برون به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا سجادیان‌موسوی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا قصاعی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و لیلا محمدزاده‌قوشچی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مژگان سینا به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11264879
آگهی تصمیمات شرکت اطلس آرام سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۵۰۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636195
آگهی تصمیمات شرکت اطلسی آرام سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۰۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر صارمی‌تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ امیر صارمی‌تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ رقیه صدائی به کدملیxxxxxxxxx۶. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ اکبر صارمی‌تبریزی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و رقیه صدائی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11990367
آگهی تغییرات شرکت صنعتی شهاب شیشه (سهامی خاص)
شرکت فوق به شماره ثبت xxx۳۱ مورخ ۳۰/۱۱/۸۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۰۷/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید.

۴ـ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی آقای محسن عسکری آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خزر سینتک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پارس شهاب (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی آقای عباس مرتضایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل و شرکت شهاب توشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بنمایندگی آقای سید مرتضی مرتضوی» به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مهتاب خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی آقای محمد ابراهیم حق دوست چمثقالی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بهمراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب نام برده با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11670452
آگهی تصمیمات شرکت شهاب توشه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11760126
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه ای تامین آتیه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۷۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747293
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی چیلک شرقی سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۷۲۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367067
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی چیلک شرقی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۲۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780515
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی چیلک شرقی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11396033
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۳۳۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11689475
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۸۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11205389
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۸۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی اسکندر ستوده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی محمدرضا نورانی‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی کامبیز نصیری ابریشم‌چی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمدرضا درافشار به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بین‌المللی نور توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمود کوچکی‌پسیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۱ محمدرضا درافشار به سمت رئیس هیئت‌مدیره، کامبیز نصیری ابریشم‌چی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمود کوچکی‌پسیخانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658368
آگهی تصمیمات شرکت پارسی یان شاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۵۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10767641
آگهی تصمیمات شرکت الکترو موتور سازی خزر سینتک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۲۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت طراحی و صنعتی پارس زر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت بین‌المللی نور توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11228512
آگهی تصمیمات شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۷۹۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۲۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11316385
آگهی تصمیمات شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۷۹۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۲۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11967237
آگهی تصمیمات شرکت کربن سیمرغ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۸۰۲۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11772721
آگهی تصمیمات شرکت سام سرویس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10917408
آگهی تصمیمات شرکت سام سرویس سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۸۰۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803845
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کاوشگران هیرساسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۵۴۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین عرفانیان‌آسیائی به کدملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت‌مدیره و منوچهر اصغرزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید عرفانیان‌آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن مختاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918274
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۹۲۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۰۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11686144
آگهی تصمیمات شرکت کاوشگران زاگرس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۹۲۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۰۳۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11667910
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ کریم‌مسعود تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ‌ مهدی‌سعید تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی جمشید میزانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت کیمیا رزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی یونس مظلومی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی حسین توفیق به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت لیزینگ رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی اسماعیل صابری به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت کیان شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محسن خواجه‌نوری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ اسداله رازانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمدرضا تقی‌گنجی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کریم‌مسعود تقی‌گنجی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یوسف مظلومی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات ریالی و ارزی سفته‌ها و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی تمامی اسناد تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606265
آگهی تصمیمات شرکت صنایع عایق های معدنی پوشینگر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۰۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا دقیقیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منوچهر اصغرزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11713042
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری باهنر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۰۱۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرح به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی امیرمسعود جواهریان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت صنایع مس شهید باهنر شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی غلامرضا موسی‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمود گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ امیرمسعود جواهریان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا موسی‌خانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمود گودرزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بندهای ۱ ـ ۱۹ ـ۱۰ ـ ۲۷ ـ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679713
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فولاد سدید سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۱۹۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رسول عرفانیان‌آسیائی به ک م xxxxxxxxx۸ و علی عسگری به ک م xxxxxxxxx۸ و مریم حاجی‌حسینی به ک م xxxxxxxxx۶ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ علی عسگری به سمت مدیرعامل و رسول عرفانیان‌آسیائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مریم حاجی‌حسینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا یا رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا یا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10818476
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۵۳۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ و هیئت‎مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی اکبر ترکان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی محمدمهدی مستقیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل و شرکت صنعتی بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی شهریار طاهرپور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء چکها و اسناد اوراق بهادار تا مبلغ یک میلیارد ریال به امضا مدیرعامل و محمود صادق‌پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و بیش از این مبلغ به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. امضا قراردادهای شرکت تا مبلغ پنج میلیارد ریال به امضا مدیرعامل و بیش از این مبلغ به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و امضا کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045862
آگهی تصمیمات شرکت سیف خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۷۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ با ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیومرث مختاری‌تهرانی با ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گسترش بازرگانی بین‌المللی گروه پاسارگاد با ش م xxxxxxxxx۱۵ ـ هوشنگ حسین‌پورحسن‌کیاده با ک م xxxxxxxxx۰ ـ محمدعلی بخشی‌زاده با ک م xxxxxxxxx۳ ـ مرتضی چلویان با ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت پرشین تله‌کام‌قشم با ش م xxxxxxxxx۸۳ ـ محمدعلی آزیدهاک با ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تحقیقات و فن‌آوری بنیان کشت با ش م xxxxxxxxx۷۹ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ کیومرث مختاری‌تهرانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی چلویان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مسعود مهدوی‌اردکانی (خارج از اعضا) با ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11895605
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری هامون سپاهان سهامی‌‌ عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11563898
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه الوند غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11633126
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839679
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809959
آگهی تصمیمات شرکت فائض سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۳۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11504538
آگهی تصمیمات شرکت خدمات صبا فولاد آریان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۵۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سید علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11800262
آگهی تصمیمات شرکت خدمات صبا فولاد آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828003
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11416634
آگهی تصمیمات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام ثبت‌شده به‌شماره ۲۵۶۰۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه خدمات مالی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارعصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۸۹ اختیارات بندهای ۱ـ۳ـ۴ـ ۵ ـ۷ـ۱۰ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۴ـ ۱۵ـ ۱۷ـ ۱۸ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11750793
آگهی تغ