محمد تقی سمنانی

آقای محمد تقی سمنانی

کد ملی 004805xxxx
گراف ارتباطات
39
شرکت‌ها
131
آگهی‌ها

شرکت های محمد تقی سمنانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد تقی سمنانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سینا پلیمر آسیا
سینا پلیمر آسیا
توسعه قطعات الیکا
توسعه قطعات الیکا
پیمان آبکوه
پیمان آبکوه
رییس هییت مدیره
کیان آبکوه
کیان آبکوه
بازرس اصلی
آبکوه سایه
آبکوه سایه
بازرس اصلی
آبکوه بستر
آبکوه بستر
بازرس اصلی
گروه کرد
گروه کرد
خانواده فرخ
خانواده فرخ
بازرس اصلی
صنعتی تولا
صنعتی تولا
عضو هییت مدیره
گروه صنعتی بوتان
گروه صنعتی بوتان
گروه توسعه بوتان
گروه توسعه بوتان
بوتان یکتا بیتا
بوتان یکتا بیتا
بازرگانی بین المللی سی بی ران
بازرگانی بین المللی سی بی ران
ابزار سرا
ابزار سرا
اندوخته فردا
اندوخته فردا
بازرس اصلی
کاشی کرد
کاشی کرد
نایب رییس هییت مدیره
چینی کرد
چینی کرد
عضو هییت مدیره
زمرد سرام
زمرد سرام
یاران آب کوه
یاران آب کوه
بازرس اصلی
خانواده محسن
خانواده محسن
بازرس اصلی
خانواده حمید
خانواده حمید
بازرس اصلی
خانواده هما
خانواده هما
بازرس اصلی
خانواده مسعوده
خانواده مسعوده
بازرس اصلی
خانواده همایون
خانواده همایون
بازرس اصلی
خانواده سعید
خانواده سعید
بازرس اصلی
خانواده شاهین
خانواده شاهین
بازرس اصلی
خانواده منصوره
خانواده منصوره
بازرس اصلی
سرویگاز
سرویگاز
رییس هییت مدیره
مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار
مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار
رییس هییت مدیره
معدنی مهر خاک دامغان
معدنی مهر خاک دامغان
رییس هییت مدیره
بازرگانی کرد کرمانشاه
بازرگانی کرد کرمانشاه
بوتان
بوتان
نایب رییس هییت مدیره
توسعه صنایع گاز مهر
توسعه صنایع گاز مهر
عضو هییت مدیره
بوتان ران
بوتان ران
رییس هییت مدیره
آذر چرخش فولاد البرز
آذر چرخش فولاد البرز
اعضا هییت مدیره
تولیدی آوین کرد
تولیدی آوین کرد
توسعه صنایع ساختمانی بهار
توسعه صنایع ساختمانی بهار
رییس هییت مدیره
آذر گرمای سهند تبریز
آذر گرمای سهند تبریز
مجتمع پردیس سینا اندیشه
مجتمع پردیس سینا اندیشه
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14926126
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4083 و شناسه ملی 10861634770
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد تقی سمنانی به شماره ملی 0048057517 به نمایندگی از شرکت گروه توسعه بوتان به شناسه ملی 10100830068 به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عابدی میران به شماره ملی 0055295665 به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی 10102083726 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فاتح برائی به شماره ملی 3760128009 به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی 10861495338 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل غلامحسین داود آبادی به شماره ملی 0381582892 به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار به شناسه ملی 10102579539 به سمت عضو هیئت مدیره مسعود حسینمردی به شماره ملی 0047696796 به نمایندگی از شرکت بوتان ران به شناسه ملی 10101573196 به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک،سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد پ980911367303802  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14856736
آگهی تغییرات شرکت معدنی مهر خاک دامغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 163619 و شناسه ملی 10102062215
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی 0048057517 به نمایندگی شرکت زمردسرام دارای شناسنه ملی 10100946332 به سمت رئیس هیات مدیره آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی 0047696796 به نمایندگی شرکت صنعتی تولا دارای شناسه ملی 10861495338 به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علی اکبر زند دارای شناسه ملی 0491488211 به نمایندگی شرکت کاشی کرد دارای شناسه ملی 10660069958 به سمت عضو هیات مدیره آقای فاتح شیخی دارای شماره ملی 3760785026 به سمت مدیرعامل (خارج ا ز اعضای هیات مدیره) تعیین گردیدند. هر گونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. پ980724197286377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14839701
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع پردیس سینا اندیشه درتاریخ 15/07/1398 به شماره ثبت 7563 به شناسه ملی 14008674053 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:1 ـ فعالیت در کلیه امور تولیدی، بازرگانی، صنعتی و خدماتی مجاز در داخل و یا خارج از کشور خرید و فروش کلیه تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تولیدی بازرگانی و صنعتی اعطاء نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در داخل و یاخارج از کشور اخذ نمایندگی های تجاری داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اخذ هرگونه اعتبار و تسهیلات (ارزی وریالی) از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشارکت در طرح هاو پروژه های مرتبط با موضوع شرکت شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی شرکت در مناقصات و مزایدات اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی عقد هرگونه عقود اسلامی با کلیه سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شهریار، بخش مرکزی، شهر شهر جدید اندیشه، فاز1اندیشه (شهرک سعیدیه)، کوچه 12 متری چهارم، خیابان شهید سردار محمد سیری (درختی)، پلاک 0، طبقه همکف کدپستی 3354432952 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1002 ـ 162/98 مورخ 22/04/1398 نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت با کد 1002 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیأت مدیره آقای کورش میرعابدی به شماره ملی 0040637158و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای کامبیز میرعابدی به شماره ملی 0040671021و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال گروه توسعه بوتان به شناسه ملی 10100830068 و به نمایندگی محمدتقی سمنانی به شماره ملی 0048057517و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره توامان و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد، کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اعظم حاجی اسفندیاری به شماره ملی 0078183561 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مژگان رفیعی متین به شماره ملی 3257180063 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980715359803776 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14813189
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه بوتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره - شرکت پیمان آبکوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل - شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی محمد رضا عابدی میران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785317
آگهی تغییرات شرکت آذر گرمای سهند تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی مهدی چنگیری آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی علیرضا غنجی فشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی قاسم مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی مسعود حسینمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785318
آگهی تغییرات شرکت آذر گرمای سهند تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی چنگیزی آشتیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدتقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از گروه توسعه بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علیرضا غنجی فشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره قاسم مصطفوی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره مسعود حسینمردی با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. هر گونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14772442
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ xxx۸/۰۳/۲۸ شرکت مزبور به واصله مورخ xxx۸/۰۵/۰۱ که در تاریخ xxx۸/۰۶/۰۲ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه آرمان آروین پارس به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی(حسابداران رسمی) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ ـ شرکتهای گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره، گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد رضا عابدی میران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود حسینمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا غنجی فشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ ـ هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری نیز با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14752110
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بوتان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای غلامحسین داودآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسین اسپروز با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک،سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره تواما" و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733964
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع گاز مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه فرآورده های گازی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای شهریار خاشع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای غلامحسین داودآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بوتان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک،سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره تواما" و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14711623
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ با توجه به استعفاء آقای قاسم مصطفوی ( مدیرعامل سابق شرکت ) ، آقای محمد شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ( خارج از اعضاء هیات مدیره ) برای الباقی مدت دوسال ( تاتاریخ ۲۳/۳/xxx۹ ) انتخاب گردید لذا سمت اعضای هیات مدیره تاتاریخ مذکوربشرح ذیل می‌باشد : آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه کرد ( سهامی عام ) باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود حسینمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کاشی کرد ( سهامی عام ) باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای روزبه خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره ۲ آقای محمد شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ( خارج ازهیات مدیره ) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید . ۳ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت شامل قراردادها ، چک ، سفته ، برات و سایر اوراق مالی و بانکی با امضای رئیس هیات مدیره به اتفاق نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693911
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوین کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۷۰۵۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد تقی سمنانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بوتان ( سهامی عام ) رئیس هیات مدیره ، آقای مسعود حسینمردی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا ( سهامی خاص ) نایب رئیس هیات مدیره ، آقای علی اکبر زند با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت چینی کرد ( سهامی خاص ) عضو اصلی هیات مدیره و آقای عباس اختری به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14690726
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه بوتان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای محسن خلیلی عراقی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بوتان یکتا بیتا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای فاتح برائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای غلامحسین داودآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بوتان ران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای مسعود حسینمردی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586409
آگهی تغییرات شرکت بوتان ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۱/۱۱ مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه بوتان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای خسرو کاردگر با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14515231
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی سی بی ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدهادی احمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی گودرزی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت شرکت ابزارسرا ( سهام خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا « و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا » همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478067
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد تقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حسینمردی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و سیدهادی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه توسعه بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459444
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمدرضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14441532
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آذین سلوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمدرضا عابدی میران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها ، چک ، سفته ، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419945
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه بوتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره ـ شرکت کیان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدرضا عابدی میران با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت پیمان آبکوه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374148
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :


آقای مهدی چنگیزی آشتیانی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی تولا(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد تقی سمنانی ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای مسعود ابراهیمی ک.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بوتان (سهامی عام ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای مسعود حسینمردی به نمایندگی از طرف شرکت بوتان ران (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای محمد رضا عابدی میران به نمایندگی از طرف شرکت ابزار سرا (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ، آقای علیرضا غنجی فشکی به نمایندگی از طرف شرکت سرویگاز (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای قاسم مصطفوی از طرف شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک ، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374153
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل ، به مدت دو سال انتخاب شدند :
شرکت صنعتی تولا(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شماره ثبت ۱۷ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شماره ثبت xxx۸۴ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، شرکت بوتان (سهامی عام ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، شرکت بوتان ران (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شماره ثبت xxxxxxبا نمایندگی آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶، شرکت ابزار سرا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره ثبت xxxxxxبا نمایندگی آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره وشرکت سرویگاز (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت xxx۳۱ با نمایندگی آقای علیرضا غنجی فشکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شماره ثبت xxxxxx بانمایندگی آقای قاسم مصطفوی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369680
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -شرکت گروه توسعه بوتان به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره - شرکت توسعه قطعات اِلیکا به نمایندگی آقای مسعود حسینمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره -شرکت صنعتی تولا به نمایندگی آقای مجید رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. - اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سند و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره معتبر می باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362612
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۱۹
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- اعضاء هیات مدیره به شرح زیر و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
- شرکت گروه توسعه بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷
- شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای مجید رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰
- شرکت توسعه قطعات اِلیکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی آقای مسعود حسینمردی به کد ملی xxxxxxxxx۶
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344142
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملیxxxxxxxxx۶ شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323844
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی چنگیزی آشتیانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319678
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای مسعود با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نماینده گی شرکت بوتان ران ش.م xxxxxxxxx۹۶ جایگزین آقای خسرو کاردگر شد . اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردیدند :
شرکت گروه توسعه بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای محسن خلیلی عراقی با شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بوتان یکتا بیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای فاتح برائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای غلامحسین داود آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بوتان ران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای مسعود حسینمردی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد . کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308413
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ (۲۳/۰۳/۹۹) تعیین گردیدند: آقای محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی شرکت گروه کرد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مسعود حسینمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت کاشی کرد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای روزبه خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی هیات مدیره ۲ ـ آقای قاسم مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۳ ـ اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250699
آگهی تغییرات شرکت سرویگاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۱۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه بوتان به عنوان رئیس هیئت مدیره و شهریار خاشع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود حسین مردی به شماره xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی شرکت صنعتی تولا به عنوان عضو هیئت مدیره و کامران مختاری ثقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره تواما و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227803
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه توسعه بوتان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علیرضا رمزگویان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت ریئس هیئت مدیره آقای مسعود حسینمردی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه توسعه بوتان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا رمزگویان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاءهیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاءهیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195743
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه بوتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شاهین خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا عابدی میران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان عضوء هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیمان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضوء علی البدل هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ـ هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121979
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای روزبه خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اصلی عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای میکائیل بنائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رحمت اله رئیسی اردلی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ـ هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985842
آگهی تغییرات شرکت آذر چرخش فولاد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۵۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا رمزگویان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ابزار سرا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم سحر فرهادی اسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی بین المللی سی بی ران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره ثبت xxx۵۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شماره ثبت xxx۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و صورت‌های مالی (حساب سود و زیان) شرکت منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985850
آگهی تغییرات شرکت آذر چرخش فولاد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۵۹۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا رمزگویان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شماره شناسنامه xxx به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ابزار سرا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم سحر فرهادی اسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. و شرکت بازرگانی بین المللی سی بی ران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت منفردا معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973152
آگهی تغییرات شرکت توسعه قطعات الیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضوهیئت مدیره، آقای علیرضا غنجی فشکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای قاسم مصطفوی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780699
آگهی تغییرات شرکت بوتان ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۶ و مجوز به شماره xxx۲۰/۱۱ مورخ ۲۲/۰۹/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو کاردگربه شماره ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750030
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع گاز مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه فرآورده‌های گازی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی شهریار خاشع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی انرژی سبز با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی غلامحسین داودآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره تواما " و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696081
آگهی تغییرات شرکت معدنی مهر خاک دامغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۲۲۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت زمرد سرام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کاشی کرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای علی اکبر زند دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره خانم مریم عظیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب شدند هر گونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624098
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی سی بی ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضای هیئت مدیره: آقای علیرضا رمزگویان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب ریئس هیئت مدیره آقای مهدی گودرزی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت ابزارسرا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا «و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562237
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو کاردگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بوتان ران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین داود آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و فاتح برایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552544
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کرد کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۶۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت زمردسرام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای علی اکبر زند با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آوین کرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ وشرکت کاشی کرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای مسعود حسین مردی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552562
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کرد کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۶۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین رفائی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران) و شرکت آوین کرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت کاشی کرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای مسعود حسین مردی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت زمردسرام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای علی اکبر زند با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427919
آگهی تغییرات شرکت معدنی مهر خاک دامغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۲۲۱۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت زمردسرام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای علیقلی شهیدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیأت مدیره وخانم مریم عظیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369147
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مسعود ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب ریئس هیئت مدیره آقای علیرضا رمزگویان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا «و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326692
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۵ تصویب گردید. آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285715
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی چنگیزی آشتیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مسعود حسینمردی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بوتان ران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمدرضا عابدی میران بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ابزار سرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199674
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13195209
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آبکوه سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بنمایندگی محمدتقی سمنانی ک. م xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه قطعات الیکا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بنمایندگی شهریارخاشع ک. م xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی مجید رحمانی ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره. انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی و قراردادها با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره معتبر خواهد_بود و امضا کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری نیز با مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190890
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ - محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی و محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ - مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190898
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل - مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیر عامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131283
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل خانم مریم کشوری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131288
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی آقای محمدرضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100945
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره به سمت ذیل تعیین گردیدند: - آقای محمد رضا عابدی میران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه کرد (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای مسعود حسینمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کاشی کرد (سهامی عام) به سمت عضو اصلی هیات مدیره آقای قاسم مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره شرکت) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیر عامل به اتفاق هر یک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086225
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای شاهین خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت کیان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086226
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای شاهین خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کیان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت پیمان آبکوه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002313
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد تقی سمنانی ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعود ابراهیمی ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای روزبه خلیلی عراقی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان اصلی عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا عابدی میران ش م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای میکائیل بنائی ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983313
آگهی تغییرات شرکت سرویگاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۱۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار خاشع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره تواما و مهمور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958492
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد رضا عابدی میران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه کرد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای فاتح برائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کاشی کرد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ آقای قاسم مصطفوی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) تعیین شد. ۳ هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966077
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۹/۰۴/۹۵ که در تاریخ ۱۰/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا غنجی فشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ صورتهای مالی شرکت منتهی به عملکرد سال xxx۴ به تصویب رسید. ۴ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780950
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630730
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ با توجه به استعفای آقای فاتح برائی ازسمت مدیرعامل شرکت، آقای مهدی هاشمی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید لذا سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ – رئیس هیئت مدیره شرکت گروه کرد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کاشی کرد(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای فاتح برائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ عضو هیئت مدیره آقای مهدی هاشمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـمدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) ۲ ـهرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر است.اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416399
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني بين المللي سي بي ران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا رمزگویان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ابزارسرا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴به سمت رئیس هیات مدیره محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مهدی گودرزی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کانادین برینگز به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضاء اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه شرکت را به موجب تبصره ذیل ماده فوق را به مدیرعامل تفویض می نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327006
آگهی تغییرات شرکت ابکوه سامان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۵۸۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شاهین خلیلی عراقی باکد ملی xxxxxxxxx۲ به جای اقای سعید خلیلی عراقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. در نتیجه آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای شاهین خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیر عامل به اتفاق هر یک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134206
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آبکوه سامان ش.م xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای محمدتقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رمزگویان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134208
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آبکوه سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا رمزگویان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088529
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۳۰/۷/۹۳ بتصویب رسید. آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی وآقای مسعود ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084666
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۱۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادارصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی به شرح: شرکت آبکوه سامان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت صنعتی تولا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و. آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فاتح برایی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ و اعضاء علی البدل به شرح: آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دوسال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410242
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه قطعات الیکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی مهدی چنگیزی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393468
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و خانم مریم کشوری با کدملی به شماره xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا هیئت مدیره) انتخاب گردیدند هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702827
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱عضو اصلی ـ خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی ـ آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی ـ آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل ـ آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل تعیین شدند خانم شعله جاهدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم سوسن آق اولی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705461
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۷/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱وخانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷وآقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم شعله جاهدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی وخانم سوسن آق اولی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705464
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۷/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705469
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۷/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل تعیین شدندوهرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699895
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا مرادی علی عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره،آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره،آقای مسعود ابراهیمی به شماره شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره،آقای محمد رضا عابدی میران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره،آقای میکائیل بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۹بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبراست. سایر مکاتبات اداری شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668598
آگهی تغییرات شرکت ابکوه سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای سعید خلیلی عراقی دارای شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665978
آگهی تغییرات شرکت ابکوه سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: • آقای محسن خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ـ عضو اصلی • آقای سعید خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ـ عضو اصلی • شرکت کیان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ـ عضو اصلی • آقای شاهین خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ـ عضو علی البدل • آقای فرخ خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ـ عضو علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623269
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ صورتهای مالی شرکت بتصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای جهانگیر ذوالفقاری بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گروه کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کاشی کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای فاتح برائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623270
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کاشی کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای فاتح برائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات اداری شرکت با مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755221
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا سهامی خاص شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۳۰/۴/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی سال ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای جهانگیر ذوالفقاری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام منجزی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568524
آگهی تغییرات شرکت چینی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۷ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کاشی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا مرادی علی عربی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568520
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت چینی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات باامضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530697
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۲به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت آبکوه سایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت آبکوه بستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت پیمان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530702
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۲ به تصویب رسید. ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: خانم مژده خلیلی عراقی با کد ملی xxxxxxxxx۰، خانم فردوس منوچهریان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پیمان خلیلی عراقی با کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307420
آگهی تغییرات شرکت اندوخته فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدتقی سمنانی با ش ملیxxxxxxxxx۷ بازرس اصلی و مسعود ابراهیمی با ش ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندوخته فردا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مسعود ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233483
آگهی تغییرات شرکت ابزارسرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای سعید خلیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۲، آقای محمدتقی سمنانی با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا رمزگویان کدملی xxxxxxxxx۲
موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233485
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید خلیلی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا رمزگویان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته، برات و سایر قراردادهای تعهدآور با امضاء شخص مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت متغیر بوده و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351303
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351299
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351306
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل و آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211963
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین الملل سی بی ران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا رمزگویان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ابزار سرا به ش ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید همدانی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کانادین برینگز (Canadian Bearings) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکاً با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224045
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل انتخاب شد:
سعید خلیلیعراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و گیتا نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شاهین خلیلیعراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آبکوهسامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و فردوس منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از جمله چک , سفته و برات به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا ء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا ء هیئت مدیره , به انضمام مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176506
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین الملل سی بی ران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰ اسفند ماه xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ش ملی xxxxxxxxx۲ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شرکت ابزار سرا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و محمدتقی سمنانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کانادین برینگز به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078814
آگهی تصمیمات شرکت بوتان یکتا بیتا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت توسعه قطعات الیکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۱ محمدتقی سمنانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از گروه صنعتی بوتان بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی چنگیزی آشتیانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنعتی تولا بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071030
آگهی تصمیمات شرکت آبکوه سامان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شاهین خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء). امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030972
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و نازیلا نادری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و فردوس منوچهریان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی و گیتا نادری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حمید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضا علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شاهین خلیلی عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره، نازیلا نادری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید خلیلی عراقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116745
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ سعید خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۲ محمدتقی سمنانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و روزبه خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شاهین خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، میکائیل بنایی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962229
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ سعید خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۲ محمدتقی سمنانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و روزبه خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شاهین خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، میکائیل بنایی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939246
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱
در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939270
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۲ـ هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها, چک, سفته, برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881529
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۷/۸/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای جهانگیر ذوالفقاری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت رگولاتور ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام منجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
دxxxxxx۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659989
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. روزبه خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شاهین خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و حمید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ روزبه خلیلی عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و شاهین خلیلی عراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا مرادی علیعربی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566876
آگهی تاسیس شرکت آبکوه بستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و انجام فعالیت های تجاری مجاز در زمینه های صنعتی و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر لواسانی ـ آبکوه ۴ ـ پلاک ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دوازده هزار و شصت سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد دوازده هزار و شصت سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۲۴/۱/xxx۱ نزد بانک کار آفرین شعبه فرماینه پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای سعید خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای پیمان خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهند بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 561968
آگهی تأسیس شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی موردنیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی آبکوه۴ ـ پلاک۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهند بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564331
آگهی تأسیس شرکت کیان آبکوه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید سهام برای شرکت در شرکت های تجاری و انجام فعالیت های تجاری و صنعتی و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره در راستای موضوع شرکت و سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر لواسانی ـ آبکوه۴ ـ پلاک۶ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۱/۰۱/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای سعید خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای سعید خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564336
آگهی تأسیس شرکت آبکوه سایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و انجام فعالیت های تجاری مجاز در زمینه های صنعتی و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان شهید دکتر لواسانی ـ آبکوه۴ ـ پلاک۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به دوازده هزار و شصت سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد دوازده هزار و شصت سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۳/۰۱/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای سعید خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617389
آگهی تأسیس شرکت پیمان آبکوهبا مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی موردنیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی آبکوه۴‌ـ پلاک۶‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت‌مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهند بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548412
آگهي تصميمات شركت رگولاتور ايران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۱۷۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حسین مردی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنعتی تولا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141025
آگهی تصمیمات شرکت رگولاتور ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حسین مردی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنعتی تولا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460287

آگهی تغییرات شرکت سینا پلیمر آسیا
بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۲ تاریخ تولد ۲۵/۱۰/۳۸ فرزند رضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱۵/۱/۴۷ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ریحانه سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۱۸/۶/۵۷ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم بهاره سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۹ تاریخ تولد ۱۸/۶/۵۷ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای هاجر کاظم نژادفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. خانم زهرا اطاعت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد xxx۴ فرزند حسین علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10254442
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندوخته فردا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۰۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مسعود ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457863
آگهی تاسیس شرکت خانواده محسن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری برای شرکت و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسن طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای پیمان خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124329
آگهی تاسیس شرکت یاران آب کوه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود. ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقدهرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری می‌باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک سهم با نام، تعداد نهصدونودونه سهم بی نام، تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم شادی هانزاخلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت فروز پی ادبار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پیمان خلیلی عراقی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765340

آگهی تأسیس شرکت خانواده فرخ سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادها که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی آبکوه چهارم پلاک ۶ - کد پستی xxxxxxxxx۱

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و نود و نه سهم با نام، تعداد یک سهم بی نام، تعداد یک سهم ممتاز می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/۸۹ مورخ ۱۲/۰۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای فرخ خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - آقای شاهین خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای فرخ خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق واسناد تعهد اور همچنین کلیه چکها و بروات وسفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل یا آقای شاهین خلیلی عراقی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد..

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517790
آگهی تأسیس شرکت خانواده حمید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی موردنیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و نود و نه سهم با نام، تعداد یک سهم بی نام، تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۲/۴/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حمید خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت فروز پی ادبار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پیمان خلیلی عراقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم شادی هانزا خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حمید خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642302
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام ثبت شده به شماره۹۴۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آبکوه سامان سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ سعید خلیلی‌عراقی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شاهین خلیلی‌عراقی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ نازیلا نادری به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ فردوس منوچهریان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات‌مدیره ـ شرکت رگولاتور ایران سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ـ گیتا نادری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ شاهین خلیلی‌عراقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید خلیلی‌عراقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نازیلا نادری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات‌مدیره یا نایب رئیس هیات‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863288
آگهی تاسیس شرکت خانواده هما سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کد پستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۲/۴/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ خانم هما خلیلی‌عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم مریم رقیه‌اصغرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم لیلی اصغر‌زاده‌اردوبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم لیلی اصغرزاده‌اردوبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بانکی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896063
آگهی تأسیس شرکت خانواده فرخ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۲/۰۱/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۲/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادها که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی آبکوه چهارم پلاک۶‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و نود و نه سهم با‌نام، تعداد یک سهم بی‌نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۵/۸۹ مورخ۱۲/۰۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای فرخ خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای شاهین خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای فرخ خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا آقای شاهین خلیلی‌عراقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896579
آگهی تأسیس شرکت کیان آبکوه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید سهام برای شرکت در شرکت‌های تجاری و انجام فعالیت‌های تجاری و صنعتی و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره در راستای موضوع شرکت و سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر لواسانی‌ـ آبکوه۴‌ـ پلاک۶ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۱/۰۱/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سعید خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای سعید خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت‌مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11151946
آگهی تصمیمات شرکت ابزار سرا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئتِِِِ‌مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئتِِِِ‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سعید خلیلی‌عراقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا رمزگویان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئتِِِِ‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتِِِِ‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئتِِِِ‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. باستناد صورتجلسه هیئتِِِِ‌مدیره مورخ ۳/۷/۹۰ مواردی به موضوع شرکت الحاق گردید: تهیه و پخش و فروش انواع مواد شیمیایی انواع چسبهای عمومی و صنعتی هر نوع لوازم جوشکاری ابزار دستی پیچ و مهره و اتصالات لوازم ایمنی ابزار باغبانی و کشاورزی و انواع ژنراتورها

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11357022
آگهی تأسیس شرکت خانواده مسعود سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی موردنیاز شامل عقد هرگونه قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و نود و نه سهم با‌نام، تعداد یک سهم بی‌نام، تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/xxx۵/xxx مورخ ۱۲/۴/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم مسعوده خلیلی‌عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای علی منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم لادن منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم لادن منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره ذیل مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11472911
آگهی تغییرات شرکت سینا پلیمر آسیا بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۲۸۶۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۲ تاریخ تولد ۲۵/۱۰/۳۸ فرزند رضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱۵/۱/۴۷ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ریحانه سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۱۸/۶/۵۷ فرزند علی‌اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم بهاره سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۹ تاریخ تولد ۱۸/۶/۵۷ فرزند علی‌اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای هاجر کاظم‌نژادفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. خانم زهرا اطاعت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد xxx۴ فرزند حسین‌علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479333
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲ـ هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها, چک, سفته, برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479880
آگهی تأسیس شرکت آبکوه سایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و انجام فعالیت‌های تجاری مجاز در زمینه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران ‌ـ خیابان شهید دکتر لواسانی‌ـ آبکوه۴‌ـ پلاک۶‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به دوازده هزار و شصت سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد دوازده هزار و شصت سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۳/۰۱/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سعید خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11494283
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. روزبه خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شاهین خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و حمید خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ روزبه خلیلی‌عراقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شاهین خلیلی‌عراقی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رضا مرادی‌علیعربی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785573
آگهی تأسیس شرکت خانواده همایون سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‎گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‎گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم شادی هانزا‎خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ شرکت فروز پی‎ادبار سهامی‎خاص با نمایندگی آقای پیمان خلیلی‎عراقی به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم آزاده خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ خانم آزاده خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‎ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره ذیل مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای محمد تقی‎سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11845145
آگهی تصمیمات شرکت آبکوه سامان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مسعود حسین‌مردی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و شعله جاهدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ شاهین خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ حمید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxxxxx ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۸۹ سعید خلیلی عراقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شاهین خلیلی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11893674
آگهی تأسیس شرکت خانواده سعید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۲/xxx۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۲/xxx۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‎گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری می‎باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۱۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سعید خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای روزبه خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11931600
آگهی تاسیس شرکت آبکوه بستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و انجام فعالیت‌های تجاری مجاز در زمینه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر لواسانی ـ آبکوه ۴ ـ پلاک ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دوازده هزار و شصت سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد دوازده هزار و شصت سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۲۴/۱/xxx۱ نزد بانک کار آفرین شعبه فرماینه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای سعید خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای پیمان خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت‌مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهند بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11938187
آگهی تاسیس شرکت خانواده شاهین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری برای شرکت و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادهایی که منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانک شماره xxx/xxx۵/ ۸۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای شاهین خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـآقای علی شاهرخشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ خانم شادی هانزاخلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره

۴ـ۵ـ خانم شادی هانزا خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به اتفاق شاهین خلیلی عراقی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11954490
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین‌المللی سی بی ران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و همایون مشیرزاده به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ابزار سرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ و محمدتقی سمنانی به کد ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت کانادین برینگز بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/۹۰ علیرضا رمز‌گویان به کد ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ابزار سرا به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدتقی سمنانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، ناهید همدانی‌زاده به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کانادین‌ برینگز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداداها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955862
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱

در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12005929
آگهی تأسیس شرکت خانواده منصوره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‎گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‎گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری می‎باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/xxx۵/xxx مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم منصوره خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای فرزین منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات