امیرحسین نریمانی خمسه

آقای امیرحسین نریمانی خمسه

کد ملی 004797xxxx
گراف ارتباطات
62
شرکت‌ها
144
آگهی‌ها

شرکت های امیرحسین نریمانی خمسه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیرحسین نریمانی خمسه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
یاران غدیر
یاران غدیر
بازرس علی‌البدل
بازرگانی شاهد
بازرگانی شاهد
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
بازرس علی‌البدل
بابک مس ایرانیان
بابک مس ایرانیان
بازرس علی‌البدل
فر آوران ذغالسنگ پابدانا
فر آوران ذغالسنگ پابدانا
بازرس علی‌البدل
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
فنی و مهندسی در کاوش
فنی و مهندسی در کاوش
بازرس علی‌البدل
مدیریت و توسعه ملی
مدیریت و توسعه ملی
بازرس علی‌البدل
صانع (هاکسیران دیزل)
صانع (هاکسیران دیزل)
یراق آوران پویا
یراق آوران پویا
بازرس علی‌البدل
آتیه مس آذربایجان
آتیه مس آذربایجان
بازرس علی‌البدل
کفش ملی
کفش ملی
بازرس علی‌البدل
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
بازرس علی‌البدل
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
گسترش و نو سازی معادن خاورمیانه
گسترش و نو سازی معادن خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه
توسعه فن افزار توسن
توسعه فن افزار توسن
بازرس علی‌البدل
حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرسی هوشیار ممیز
خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی پرشین گلف
خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی پرشین گلف
بازرس علی‌البدل
توسعه بازرگانی پخش رازی
توسعه بازرگانی پخش رازی
بازرس علی‌البدل
فولاد بوتیای ایرانیان
فولاد بوتیای ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ساختمانی گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
ساختمانی گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
بازرس علی‌البدل
دارویی پخش رازی
دارویی پخش رازی
سنگ آهن گهر زمین
سنگ آهن گهر زمین
بازرس علی‌البدل
مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجتمع جهان فولاد سیرجان
بازرس علی‌البدل
تعمیرات انتقال نیروی شمال
تعمیرات انتقال نیروی شمال
تولیدی لوله های دوجداره قدر
تولیدی لوله های دوجداره قدر
بازرس علی‌البدل
خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
بازرس علی‌البدل
پارس سرمایه تابا
پارس سرمایه تابا
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صنایع و معادن مس کرمان زمین
صنایع و معادن مس کرمان زمین
بازرس علی‌البدل
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری نواندیشان کرمان
سرمایه گذاری نواندیشان کرمان
بازرس علی‌البدل
تشخیص درمان شیان
تشخیص درمان شیان
بازرس علی‌البدل
گروه پزشکی حکمت
گروه پزشکی حکمت
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری بین المللی مهر آفرین پارس
صندوق سرمایه گذاری بین المللی مهر آفرین پارس
حمل و نقل سعادت بار سیرجان
حمل و نقل سعادت بار سیرجان
بازار بین الملل شاهد
بازار بین الملل شاهد
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری شاهد انرژی
سرمایه گذاری شاهد انرژی
بازرس علی‌البدل
کارگزاری مهر آفرین
کارگزاری مهر آفرین
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سعدی
سرمایه گذاری سعدی
بازرس علی‌البدل
فناوران فرا افزار
فناوران فرا افزار
بازرس علی‌البدل
صنایع لاستیکی سهند
صنایع لاستیکی سهند
بازرس علی‌البدل
آکام توسعه
آکام توسعه
بازرس علی‌البدل
دوده صنعتی پارس
دوده صنعتی پارس
بازرس علی‌البدل
خدمات دریائی شاهد
خدمات دریائی شاهد
بازرس علی‌البدل
بازرگانی چشم انداز جهان
بازرگانی چشم انداز جهان
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بانک آینده
کارگزاری بانک آینده
تولیدی صنعتی خم پیچ گل
تولیدی صنعتی خم پیچ گل
بازرس علی‌البدل
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
بازرس علی‌البدل
کاراوران صنعت خاورمیانه
کاراوران صنعت خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
حمل و نقل امید سیمان داراب
حمل و نقل امید سیمان داراب
بازرس علی‌البدل
عمران و توسعه داراب
عمران و توسعه داراب
آهنگ سهام کیان
آهنگ سهام کیان
کارگزاری توسعه معاملات کیان
کارگزاری توسعه معاملات کیان
امید شهروندان آینده ساز
امید شهروندان آینده ساز
آذر سنگ بیرجند
آذر سنگ بیرجند
بازرس اصلی
دو هزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم
دو هزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم
بازرس علی‌البدل
مصرف کارکنان زغالسنگ البرز شرقی
مصرف کارکنان زغالسنگ البرز شرقی
توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
گروه پزشکی ابن سینا
گروه پزشکی ابن سینا
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14780456
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی ابن سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب گردیدند: آقای مرتضی سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای سید محمد رضا زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای آرش انیسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰، خانم کتایون سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مهسان زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا اصلی و خانم آزاده سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مرجان زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضا علی البدل - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678830
آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای مجید رضا بیرجندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۷ تعیین گردیدند . ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658721
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۹/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر حسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول انگبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054049
آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان زغالسنگ البرز شرقی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۷۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه حمایت (علی البدل) و کار و کارگر بعنوان روزنامه اصلی کثیرالانتشار و جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزشماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی امیرحسین نریمانی خمر به کدملی xxxxxxxxx۴ و یعقوب یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدتقی مددی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و صفرعلی غفاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022914
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۸/۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سیدمحمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978342
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مظفر شفیعی مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه پرداخت نمودند و سهم الشرکه ایشان به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۱ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح میگردد: اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956999
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۳۰ / ۱۱ / xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین نریمانی خمسه با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش داد محسن رضایی با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش داد. محمد جواد هدایتی املشی با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. محمد حسینی منش با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908931
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت آقای هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت آقای مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده هشت اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال. مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859230
آگهی تغییرات شرکت دو هزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۰۹۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۷ بشرح ذیل تعیین گردیدند. حسینعلی فرح آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت مدیره علی خمانی قلعه بشماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت مدیره محمد فرح آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی هیئت مدیره شرکت افق کالای خاورمیانه بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی ازوحید فرح آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ساختمانی ایوان طلایی ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی از حسن کریمی منفرد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی هیئت مدیره شرکت حافظین سرمایه آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی از حسینعلی فرح آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو علی البدل هیئت مدیره معصومه اهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۲ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بنمایندگی ازفرزین حاجی محمدعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بنمایندگی از امیرحسین نریمانی خمسه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724834
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۰/۸/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عظیم رهنورد واقف ک. م xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکا موسسه خارج گردید آقای رضاکریم زاده تبریزی ک. م xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکا موسسه خارج گردید درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا به شرح ذیل قرار گرفت: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سیدمحمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617352
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۲/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی معین پور ک. م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. عظیم رهنورد واقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543567
آگهی تغییرات شرکت آذر سنگ بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۸۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۴ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای دانیال دنک کوب یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وشرکت پیشتازان تامین مسکن سخا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای حسینعلی حدادی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وشرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای بهرام حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای امیر حسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی مهدی بیرجندی به شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533622
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ جامعه حسابدارن رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. عظیم رهنورد واقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454222
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۴/۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیده‌اند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408550
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی امید شهروندان آینده ساز درتاریخ ۱۱/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ۱ انجام کلیه معاملات تجاری، عملیات بازرگانی داخلی و خارجی با رعایت مقررات جاری کشور از نظر اقتصادی و توزیع کالا. ۲ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در سایر شرکت‌ها ۳ انجام خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مورد نیاز شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت افزایش کارایی آن‌ها ۴ انجام کلیه امور پروژه‌های ساختمانی شامل ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی ۵ خرید و فروش، اجاره دادن و اجاره گرفتن کالا و اموال منقول (در صورت اخذ مجوز مربوطه) ۶ خرید و فروش کلیه دستگاه‌ها، ملزومات و تجهیزات مربوط به بانکداری الکترونیکی اعم از سرور رایانه پی او اس پین پد لوازم یدکی و ملزومات مربوط به آن ۷ شناسایی منابع انتقال تکنولوژی داخل و خارج از کشور و تنظیم قرارداد‌های مربوط به آن ۸ تامین نیرو جهت شرکت‌های طرف قرارداد بانک در حرفه‌های خدماتی، اداری و امور عمومی ۹ انجام خدمات پیمان مدیریت جهت انجام پروژه‌های تجاری و غیر تجاری ۱۰ انجام کلیه خدمات مربوط به بازاریابی غیر شبکه‌ای و غیر الکترونیکی و غیر هرمی، انتخاب و تهیه محل نصب و پشتیبانی مربوط به دستگاه‌های آی تی ام پی او اس ۱۱ انجام کلیه امور مربوط به تجهیز شعب بانک‌ها اعم از خرید، نصب و نگهداری فنی ۱۲ ارائه خدمات پشتیبانی، اداری و امور عمومی قابل واگذاری به بخش خصوصی ۱۳ اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب هیئت مدیره ۱۴ شرکت و برپایی نمایشگاه‌ها، همایش‌ها در داخل و خارج از کشور ۱۵ افتتاح انواع حساب و سپرده‌های مختلف و تودیع وجوه نزد بانکها و یا بانک توسعه تعاون ۱۶ درج آگهی، ثبت نام و برگزاری آزمون جهت بانک‌ها (در صورت اخذ مجوز مربوطه) ۱۷ اخذ تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز، بانک توسعه تعاون، اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۸ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از مراکز دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۹ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها بر اساس آیین نامه مصوب مجمع عمومی ۲۰ سرمایه گذاری وخرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه ویا سهام سایرشرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی ۲۱ مشارکت دادن اعضا، به ویژه مدیران تعاونی در دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقاء سطح توانمندی ۲۲ انجام سایر خدمات مرتبط با فعالیت‌های تعاونی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: ۱ , xxx , xxx , xxx ریال می‌باشد. که تماما طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx/۹۵ مورخ ۹/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی xxx پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم معصومه یوسفی سیاهکلرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدابوالفضل حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داریوش رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عباس نظری کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت منشی هیئت مدیره خانم سارا فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای غلامرضا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای زعفر یاحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای عبدالجواد نورائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل بمدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای (رئیس هیئت مدیره یانایب رئیس هیئت مدیره) باتفاق مدیرعامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی اقای امیر حسین نریمانی خمسه کد ملی xxxxxxxxx۴ (بازرس اصلی) مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی اقای احمد خالقی بیگی کد ملی xxxxxxxxx۸ (بازرس علی البدل) برای یک سال مالی انتخاب گردیدند بموجب نامه شماره xxx۸۷/۱۵ , xxx مورخ ۳۰/۱/۹۶ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران آگهی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373259
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کریم زاده تبریزی با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه به عنوان شریک جدید به موسسه وارد شدند. آقای سید محمد نوریان رامشه با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه به عنوان شریک جدید به موسسه وارد شدند. سرمایه موسسه به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت. اسامی شرکاو میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل قرار گرفت: امیرحسین نریمانی خمسه ک م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محسن رضایی ک م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمدحسینی منش ک م xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد جواد هدایتی ک م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مظفر شفیعی ک م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صابر هشجین ک م xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عظیم رهنورد واقف ک م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رضا کریم زاده تبریزی ک م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سید محمد نوریان رامشه ک م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241455
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت یکسال مرکز اصلی: تهران میدان آرژانتین خ الوند پ ۱۹ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: متغیر می‌باشد که در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بورس آثل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمود آشورزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات …، با امضاء دونفر از آقایان ناصر توکلی، محمود آشورزاده و حسین نصیری به همرا ه مهر صندوق معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمود آشورزاده و مهر صندوق معتبر می‌با شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره xxx۰۱ , xxx مورخه ۰۶/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار اداره امور نهاده‌های مالی آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124395
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۵/۷/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان عباس نویدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه دریافت واز ردیف شرکا شرکت خارج گردید - آقای محمد سلطانی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه دریافت واز ردیف شرکا شرکت خارج گردید. - سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید - ماده ۸ اساسنامه اصلاح و اسامی شرکاو میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل قرار گرفت: امیرحسین نریمانی خمسه ک م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محسن رضایی ک م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمدحسینی منش ک م xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد جواد هدایتی ک م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مظفر شفیعی ک م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صابر هشجین ک م xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عظیم رهنورد واقف ک م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024284
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه داراب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ. ۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: –صورتهای مالی منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹ قرائت و مورد تصویب مجمع واقع گردید. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان حسابرس و بازرس اصلی به نمایندگی آقای عبدالهادی بحرانی اصل با کدملی xxxxxxxxx۹ و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل به نمایندگی آقایان محمد جواد هدایتی املشی با کدملی. xxxxxxxxx و امیر حسین نریمانی خمسه با کدملی. xxxxxxxxx برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه xxx۵ انتخاب گردید. اشخاص ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند شرکت سیمان داراب (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱۳ تهران سال xxx۶ شرکت تعاونی مصرف دنا کارکنان سیمان داراب به شماره ثبت xxx داراب سال xxx۲ شرکت تعاونی مسکن سیمان داراب به شماره ثبت xxx داراب سال xxx۳ شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران داراب به شماره ثبت xxx داراب سال xxx۷ آقای کاظم گودرزیان بعنوان عضو اصلی و آقایان ابوالقاسم صابری و محمد حسن انصاری بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995489
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا درتاریخ ۰۹/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌های بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی صندوق: تهران، خ حافظ، ک کامران صالح، پ ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است در زمان تاسیس xxx۳۸ میلیون ریال میباشد ارکان صندوق: حسنعلی بشارت احسانی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ مدیر صندوق حسنعلی بشارت احسانی به نمایندگی ازشرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ مدیر ثبت حسنعلی بشارت احسانی به نمایندگی ازشرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت ضامن نقدشوندگی حمزه کاظمی محسن آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت سبدگردان آسمان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت متولی صندوق امیرحسین نریمانی خمسه کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت حسابرس صندوق بمدت ۳ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته بروات با امضای دو نفر از آقایان حسنعلی بشارت احسانی میررضا صادقی اصل و محسن خطیب به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای حسنعلی بشارت احسانی همراه با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره xxx۰۹ , xxx مورخ ۱۰/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833956
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مهر شریعه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۵ , xxx مورخ ۲۵/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۲/۲/xxx۴ به تصویب رسید. ارکان صندوق به شرح زیر است: اسمعیل فئوادیان کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهرآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت مدیر صندوق حسین شیخی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت متولی امیرحسین نریمانی خمسه کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت حسابرس اسمعیل فئوادیان کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهرآفرین، به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت ضامن نقدشوندگی روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452862
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه داراب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxxبعنوان حسابرس و بازرس اصلی به نمایندگی آقای عبدالهادی بحرانی اصل با کد ملی xxxxxxxxx۹و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵بعنوان بازرس علی البدل به نمایندگی آقایان محمد جواد هدایتی املشی با کد ملی xxxxxxxxx۲و امیر حسین نریمانی خمسه با کد ملی xxxxxxxxx۴ برای سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب بعنوان درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419472
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل اميد سيمان داراب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۲۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ مشتمل بر تراز نامه و سود و (زیان) و سود و (زیان ) انباشته؛ جریان وجوه نقد همراه یاداشتهای پیوست؛ گزارش فعالیت های سال منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹و برنامه سال مالی منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای عبدالهادی بحرانی اصل با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس قانونی وحسابرس اصلی وموسسه هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقایان محموجواد هدایتی املشی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و امیرحسین نریمانی خمسه با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۴ انتخاب گردیدند - رورنامه خبر جنوب به عن.ان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال xxx۴ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333837
آگهی تغییرات شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۸۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳: ـ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه xxx۳ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال دیگر انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12240851
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین نریمانی خمسه با کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و آقای محسن رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسینی منش با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207381
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به‌شماره‌ثبت۱۱۰۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴موخه ۲۸/۰۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای امیر حسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140301
آگهی تغییرات شرکت گسترش و نو سازی معادن خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ تصویب شد موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136427
آگهی تغییرات شرکت یراق آوران پویا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۹۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی وآقای امیرحسین نریمانی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122344
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۲۸۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۵۳۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی خمسه کد ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خورشید جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092075
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی خم پیچ گل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۱۰۷۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۳۷۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی وآقای امیرحسین نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078704
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری گنجینه اینده روشن درتاریخ ۱۹/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق سرمایه گذاری: موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است.خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امید نامه ذکر شده است مدت صندوق سرمایه گذاری: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری: تهران خیابان مطهری روبروی خیابان لارستان پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق سرمایه گذاری: سرمایه صندوق متغیراست سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۱۰ میلیارد ریال میباشد ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت کارگزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شماره ثبت xxx۳ به نمایندگی فردین آقابزرگی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ و شماره ثبت xxx۲۱ به نمایندگی امیر حسین نریمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx به نمایندگی مصطفی جهانبانی به کدملی xxxxxxxxx۰به عنوان حسابرس صندوق شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی محمد جمالی حسن جانی به کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازارگردان صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها و چک وسفته و برات به امضاء احسان بادپا به همراه امضا یکی از دو نفر آقایان عباس تکلو یا همایون دارابی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای همایون دارابی و مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه گذاری: دنیای اقتصاد اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه طبق مجوز xxxxxx,xxx مورخه ۴/۱۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12066118
آگهی تغییرات شرکت فر آوران ذغال سنگ پابدانا سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه, و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه ک م xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427837
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مهر شریعه به‌شماره‌ثبت ۲۷۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۴/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۲/۰۲/xxx۳ به تصویب رسید. دوره فعالیت صندوق از تاریخ ۱۲/۰۲/xxx۲ به مدت ۳ سال تمدید گردید ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند: اسمعیل فئوادیان کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهر آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت مدیر صندوق میثم رودی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت متولی امیرحسین نرمانی خمسه کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت حسابرس اسمعیل فئوادیان کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهرافرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت ضامن نقد شوندگی روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12077813
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۳ شرکت فوق الذکر:
۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی ش ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و حدیث کرمان برای درج آگهی های شرکت در سال xxx۳ معرفی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764025
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی حکمت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۶۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی ک مxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب برای مدت یک سال تعیین شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747863
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به‌شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ و نامه شمارهxxx۶۵ مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین نریمانی خمسه با شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای محسن رضایی.با شماره ملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای محمد حسینی منش با شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای محمدجواد هدایتی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای مظفر شفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغxxxxxx۰۰ ریال و آقای عباس نویدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای محمد سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای محمدصابر هشجین با شماره ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای عظیم رهنورد واقف با شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دادند سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد امیرحسین نریمانی خمسه ک.م xxxxxxxxx۴مبلغ xxxxxxxxx ریال و محسن رضایی ک.م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال و محمدحسینی منش ک.م xxxxxxxxx۵مبلغ xxxxxxxxx ریال و محمد جواد هدایتی ک.م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxxxxx ریال و مظفر شفیعی ک.م xxxxxxxxx۱مبلغ xxxxxx۰۰ ریال عباس نویدی ک.م xxxxxxxxx۵مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و محمد سلطانی ک.م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و محمد صابر هشجین ک.مxxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و عظیم رهنورد واقف ک.م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702779
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxx۹۹/۹۳ مورخ ۱۶/۰۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صابر هشجین xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx.xxxریال به عنوان سهم الشرکه به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای عظیم رهنورد واقف xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx.xxxریال به عنوان سهم الشرکه به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده هشت اساسنامه اصلاح گردید و شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل: آقای امیر حسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمدجواد هدایتی املشی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسینی منش به کدملی xxxxxxxxx۵دارای مبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای مظفر شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و عباس نویدی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و محمد سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمد صابر هشجین xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx.xxxریال سهم الشرکه و آقای عظیم رهنورد واقف xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxx.xxxریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690442
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671574
آگهی تغییرات موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی خمسه با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652745
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxx۵۱/۹۳ مورخ ۰۳/۰۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محمدی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شرکا پس از کاهش سرمایه بقرار ذیل: آقای امیر حسین نریمانی خمسه به کد ملیxxxxxxxxx۴ بمبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بمبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای محمدجواد هدایتی املشی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بمبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای محمدحسینی منش به کد ملی xxxxxxxxx۵ بمبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای مظفر شفیعی به کد ملیxxxxxxxxx۱ بمبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و عباس نویدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بمبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و محمد سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۹بمبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638787
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن افزار توسن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602348
آگهی تغییرات موسسه تشخیص درمان شیان به شماره ثبت ۳۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561813
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوله‌های دوجداره قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۱۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی هشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت تولیدی گازلوله شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شرکت شیمیایی فرآورد قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت صنایع کیمیای غرب گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534371
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۲۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیر حسین نریمانی خمسه به کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت پخش رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت داروسازی جابرابن حیان xxxxxxxxx۲۱ شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564718
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری نو اندیشان کرمان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۷۰ شناسه ملی ۲۰۸۶۱۱۸۶۴۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱۰ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ تصویب گردید.
۲ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه می xxxxxxxxx۴۵ سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و گسترش صنعت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533537
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای دارویی پخش رازی شرکت سهامی‌ خاص شماره ثبت ۳۱۸۰۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل: شرکت سرمایه گذاری شفا دارو xxxxxxxxx۷۲ و شرکت پخش رازی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت دارو سازی جابر بن حیا ن xxxxxxxxx۲۱ و شرکت داروسازی اسوه xxxxxxxxx۸۰ و شرکت صنعتی کیمیدا رو xxxxxxxxx۹۸ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446792
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص صنایع و معادن مس کرمان زمین در تاریخ ۱۶/۰۲/xxx۳ شماره ثبت xxx۰۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فلزات، تولید محصولات پر عیار شده سنگهای معدنی و فلزات و تصفیه آنها و محصولات فرعی و وابسته به آنها، توزیع و فروش محصولات در بازارهای داخلی و خارجی، واردات مواد اولیه، محصولات واسطه، محصولات اصلی، قطعات و لوازم یدکی، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، واردات، صادرات خرید و فروش فلزات به صورت قراضه و شمش، انجام کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی، معدنی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی و خارجی مربوط باشد، انجام موارد مربوط به امور بازرگانی، سرمایه گذاری اقتصادی، احداث ساختمان، تاسیسات و سایر موارد در داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری در کلیه موارد مربوط به صنایع، معادن و فلزات در خارج از کشور، مشارکت و جلب مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و موجود و یا خرید تعهد سهام شرکتهای موجود در بورس های داخل و خارج از کشور، مشارکت در امر تولید، توزیع، خرید و فروش و سایر موارد به صورت حق العمل کاری در ارتباط با محصولات اصلی و جانبی در داخل و خارج از کشور، ایجاد و یا مشارکت در موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای، تحقیق، مطالعه و آموزش در ارتباط با امور تولیدی، صنایع و معادن امور بازرگانی و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت، طراحی ساخت نصب و راه اندازی کارخانه جات مربوط به بخش صنایع و معادن در داخل و خارج کشور، ارائه و انجام کلیه خدمات مشاوره ای مربوط به بخش صنایع و معادن در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های مربوط به موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات سرمایه گذاری انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید و فروش انواع اموال منقول و غیر منقول و اوراق بهادار، کارگزاری، حق العمل کاری، دلالی و غیره پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از پل راه آهن، نرسیده به بلوار هوانیروز، موسسه صندوق بازنشستگی
۴ـ سرمایه شرکت: xxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸/xxx۲۰/۶۹ مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ نزد بانک تجارت شعبه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱. شرکت مس مزرعه به نمایندگی عطااله شریفیان پا قلعه به سمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی
۲. شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان به نمایندگی محمدرضا مس فروش مشهد به سمت مدیرعامل
۳.شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن به نمایندگی محمدرضا مس فروش مشهد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی
۴. شرکت ملی صنایع مس ایران به نمایندگی احمد مراد علیزاده به سمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی
۵. موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به نمایندگی محمود خاقانی به سمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی
۶. شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی به نمایندگی وحید سلطانی به سمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و عضو مالی و در غیاب ایشان یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای / خانم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی.
آقای / خانم امیر حسین نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
شxxxxxx۶ رئیس ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472261
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۴ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۶۹۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت فوق الذکر:
۱ ـ صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی هشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین فریمانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتصاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح آگهی شماره xxx۵۷/۹۱ـ ۱/۹/۹۱ برای مدت دو سال دیگر در سمت های خود ابقاء شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ مسئول ثبت شرکت های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407585
آگهی تغییرات شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت فولاد زرند ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
۲ـ شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵
۳ـ شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۰ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
بسمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های تعیین گردید.
ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351180
آگهی تأسیس موسسه غیرتجاری
تأسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان در تاریخ ۹/۱۱/xxx۲ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع فعالیت صندوق: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ـ مدت فعالیت صندوق: از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس به نام صندوق صادر می شود شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد.
ـ مرکز اصلی صندوق: تهران خ خالد اسلامبولی خ هفتم پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۴.
ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxx/۱۰ میلیون ریال می باشد.
ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:
۱ـ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به نمایندگی علی قاسمی ارمکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر ۲ـ شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازارگردان ۳ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به نمایندگی امیرحسین نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی ۴ـ موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به نمایندگی عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس.
ـ روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد می باشد.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی قاسمی ارمکی، محمد صالحی تبار و ولی اله خرازی مقدم به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی قاسمی ارمکی و مهر صندوق معتبر می باشد.
ـ بموجب مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۹/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282753
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان (سهامی خاص) به شماسه ملی xxxxxxxxx۶۵
شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
شرکت داده کاوان هوشمند توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381874
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گلف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297949
آگهی تغییرات شرکت باشگاه رفاهی آتیه دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سیدزنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فاطمه عنبرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223879
آگهی تغییرات موسسات خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۳۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۰۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبتxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
هیات مدیره موسسه برای یک دوره۳ ساله به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
۴ـ ۱ـ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱
۴ـ ۲ـ شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲
۴ـ ۳ـ شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹
۴ـ ۴ـ شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰
۵ـ ۴ـ موسسه آموزشی کشتیرانی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215586
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۲۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش.مxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213183
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوله‌های دو جداره قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۱۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی هشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160507
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن افزار توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160664
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی در کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156765
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای دارویی پخش رازی سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۰۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی با ش م xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151512
آگهی تغییرات شرکت یراق آوران پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۹۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰ اسفندماهxxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمدجواد هدایتی املشی با کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید...
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162183
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی بتاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی، آقای امیر حسین نریمانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و نشریه نگارستان سیرجان برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142171
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه ملی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تصویب ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی امیرحسین نریمانی خمسه کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142040
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی آقای امیرحسین نریمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت۱ سال انتخاب شدند.
تعیین سمت مدیران:
صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی آقای کاوه اشتهاردی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عضو و سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمدحسین جهانبخش به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای مجید رسایی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای علی تقی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شماره ملیxxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای اقبال افلاکی آغبلاغ به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردید.
تعیین دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115798
آگهی تغییرات شرکت کفش ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ مؤسسه حسابسری هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی
۳ـ آقای امیرحسین نریمانی خمسه با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت برای آگهی ها و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212700
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۷۱۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۱۲۹۱ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۱۵۶۱۷۱۴۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۱ ثبت تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ با نمایندگی آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ب ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119020
آگهی تصمیمات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ عملکرد شرکت و صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه ش ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۴ـ معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
۵ـ برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ شرکت آقایان علیرضا حیدرآبادی پور نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کرمی شاهرخی نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان ناصر سبحانی گاوگانی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر و مصطفی پرتوافکنان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سید عبدالحمید ثمره هاشمی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی پاینده نجف آبادی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ اوراق بهاءدار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103957
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی آریا ناران سرچشمه سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۹۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱
۱ ـ بتصویب رسیدن صورت های مالی سال xxx۱
۲ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار استقامت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093060
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای دارویی پخش رازی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۸۰۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078324
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ‌به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۲ امیرحسین نریمانی خمسه به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و محسن رضایی به ک.م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسینی منش به ک.م xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112940
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066000
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049253
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) ثبت شده بشماره ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۶/۱/۹۲ موسسه مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد و در نتیجه ماده ۲۶ اساسنامه به شرح فوق و ماده ۲۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدجواد هدایتی املشی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد حسینی منش به کدملی xxxxxxxxx۵ و مظفر شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041519
آگهی تغییرات شرکت بابک مس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017096
آگهی تغییرات شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012779
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۲۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028677
آگهی تغییرات شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 995353
آگهی تغییرات شرکت فراوران ذغالسنگ پابدانا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۴۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988386
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984934
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۷۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ک م xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975041
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۵/۹۱ مهدی محمدی فرزند محمد به ش.ش xxx به ک م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. عباس نویدی به ک م xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. محمد سلطانی به ک م xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و شرکا بشرح زیر میباشند: امیرحسین نریمانی خمسه به ک م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx/۳ محسن رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx/۳ ریال محمدجواد هدایتی املشی به ک م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxx/xxx/۱ محمد حسینی منش به ک م xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/xxx/۱ عباس نویدی مبلغ xxx/xxx ریال و مظفر شفیعی به ک م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx/xxx محمد سلطانی مبلغ xxx/xxx ریال مهدی محمدی به ک م xxxxxxxxx۳ مبلغ xxx/xxx ریال میباشد. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940333
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن افزار توسن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کیش ویر سهامی خاص و شرکت سامانه های نرم افزاری نگین سهامی خاص تا تاریخ ۲۹/۷/۹۳.
در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884322
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن افزار توسن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید ولی‌الله فاطمی‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کیش ویر سهامی‌خاص و شرکت سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی‌خاص تا تاریخ ۲۹/۷/۹۳.

در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 865566
آگهی تأسیس شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱/۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: اقدام به خرید فروش و سرمایه گذاری در معادن صنایع معدنی داخل و خارج از شرکت عملیات بازرگانی و اقتصادی اعم از تهیه و تامین خرید و فروش و خدمات بازرگانی واردات صادرات کلیه اقلام معدنی تجهیزات ماشین آلات معدنی و صنعتی از داخل و خارج ازکشور تولید انواع مواد معدنی و محصولات معدنی مشاوره تخصصی در امور معادن و تولیدات مربوط و سرمایه گذاری در داخل و خارج ازکشور اخذ نمایندگی تولیدات معدنی و صنایع مربوط از داخل و خارج ازکشور تاسیس نمایندگی و شعب در سایر نقاط داخل و خارج ازکشور در رابطه با فعالیتهای مرتبط با دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی و تولیدی و بازرگانی یا تجاری و آنچه امکان معاملات مجاز زمینه های فوق را داشته باشد از داخل و خارج ازکشور امکان پذیر باشد صورت گیرد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، خ شهید مطهری بین مدرس و میرعماد شمارهxxx ساختمان مانا ط سوم، کدپستیxxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست میلیون سهمxxx/۱ریالی که تعداد بیست میلیون سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۳۰/۷/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه خوردین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای علی اصغر پورمند به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای علی پالیزدار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای ایرج پورحسین اکبریه به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمدجعفر اکرام جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ آقای اصغر شریفیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ۵ـ آقای اصغر شریفیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و قراردادهای عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک با امضای متفق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743683
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آفتای درخشان خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به کدملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 902423
آگهی تغییرات شرکت آریا ناران سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۹۱۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نقل انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.
۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۰/۹۰.
۳ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای امیرحسین نریمانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه محلی استقامت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقای اصغر رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای احمد آتش پنجه با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیرآهنی نیپک آقای یونس محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت همگامان مس آقای منوچهر ترابی پاریزی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت ارفع سازان کرمان و آقای سعید کاشی تراش اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تولیدی معدنی مدوار بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727855
آگهی تصمیمات شرکت کفش ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۱۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726238
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه مس آذربایجانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۵۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ایران" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739322
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۳۴۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722935
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی درکاوش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۳۹۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726434
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی درکاوش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۳۹۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625979
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی درکاوش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۳۹۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712753
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی یراق آوران پویا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۵۲۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۹۷۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706927
آگهی تصمیمات شرکت صانع سهامی عام شماره ثبت ۱۱۹۴ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۶۶۶۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار میز شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10448552
آگهی تصمیمات شرکت صانع سهامی عام شماره ثبت ۱۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۶۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار میز شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599939
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت و توسعه ملی سهامی خاص به شماره ثبت۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۳۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی‌خمسه به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671451
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت و توسعه ملی سهامی خاص به شماره ثبت۵۹۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۳۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563290
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی در کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره ۷ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا اشرف سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد فیاض به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بهرام سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد کارگر به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شهناز نوائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره ـ علی اصغر پورمند به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی پالیزدار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا غلامرضائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از ایشان یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره جایگزین عضو غایب خواهدشد همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564994
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۸۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۴/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مرتضی صدیقیان‌کاشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید علی‌اکبر هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای اصغر شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی‌اصغر پورمند تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542176

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مرتضی صدیقیان کاشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید علی اکبر هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای اصغر شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام با نمایندگی آقای علی اصغر پورمند تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۲
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531540

آگهی تغییرات شرکت بابک مس ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531541

آگهی تغییرات شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902327
آگهی تغییرات شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۳۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640491
آگهی تغییرات شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ۱۵/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/xxx۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی هوشيار مميز به عنوان بازرس اصلی، آقای اميرحسين نريمانی خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای يک سال مالی انتخاب گرديدند. در تاريخ۰۶/۱۲/xxx۰ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 470070

آگهی اصلاحی شرکت یاران غدیر
سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۲۴/ت۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ نام بازرس علی البدل امیرحسین نریمانی خمسه به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نام نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کیارش میرآفتاب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672217
آگهی اصلاحی شرکت یاران غدیر سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۶

پیرو آگهی صادره به شماره xxx۲۴/ت۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ نام بازرس علی‌البدل امیرحسین نریمانی خمسه به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نام نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کیارش میرآفتاب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460591

آگهی تصمیمات شرکت یاران غدیر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات فرودگاهی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت فروشگاههای آزاد شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ـ سیامک افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ محمد نبی پیرحیاتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی فروشگاههای آزاد شاهد به سمت رئیس هیئت مدیره و کیارش میرآفتاب به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات فرودگاهی شاهد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460613

آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی شاهد
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075274
آگهی تصمیمات شرکت یاران غدیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات فرودگاهی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت فروشگاههای آزاد شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ سیامک افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ محمد نبی پیرحیاتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی فروشگاههای آزاد شاهد به سمت رئیس هیئت مدیره و کیارش میرآفتاب به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات فرودگاهی شاهد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518450
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی‌خمسه به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10535520
آگهی تغییرات شرکت فناوران فرا افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۱۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز غلامرضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا زارع پورحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فرامرز اویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۳۰/۴/۹۲. در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9657278
آگهی تغییرات شرکت بازار بین الملل شاهد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۵۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10217434
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی در کاوش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010261
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9573388
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سعادت بار سیرجان سهامی خاص ثبت ۱۵۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۳۹۴۰۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۱۴و ۱۵/۱/xxx۹ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده بوجود آمده:

۱ـ نقل و انتقال کلیه ۳۰ سهم سهام شرکت طبق دفتر ثبت سهام شرکت انجام شد آقای ناصر نوبری ش ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx نمایندگی شرکت کارآوران صنعت خاور میانه سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید طالب ش ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ نمایندگی شرکت فولاد زرند ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نیک نفس ش ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ نمایندگی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر‌عامل و مهر شرکت اعتبار دارد.

۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ نمایندگی آقای امیر حسین خمسه نریمانی ش ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی xxx۰ انتخاب شد

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ آقای سید عبدالرضا موسوی ش ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx بعنوان مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856887
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۸۵۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مرتضی صدقیان‌کاشی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید علی‌اکبر هاشیمان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی پالیزدار به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای اصغر شریفیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی‌عام تا تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۱.

در تاریخ ۳۰/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9835675
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۸۹ و باستناد سند صلح شماره xxx۱۱ مورخ ۴/۱۲/۸۹ تنظیمی دفترخانه شماره xxx حوزه ثبتی تهران امیرحسین نریمانی‌خمسه به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و محسن رضائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ هر یک نسبت به مبلغ xxx/xxx ریال (جمعا مبلغ xxx/xxx ریال) از سهم‌الشرکه خود را به بهمن شایان‌نوش‌آبادی فرزند محمد به ش‌ش xxx ص از شیراز متولد xxx۶ به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ نسبت به مبلغ xxx/xxx ریال و عباس نویدی فرزند قاسم به ش‌ش xxx۷ ص از ساوه متولد xxx۶ به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ نسبت به مبلغ xxx/xxx ریال و محمد سلطانی فرزند احمد به ش‌ش xxx۷۲ ص از تهران متولد xxx۶ به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ نسبت به مبلغ xxx/xxx ریال واگذار کردند. در نتیجه شرکاء و میزان سهم‌الشرکه آنان به قرار ذیل: امیرحسین نریمانی‌خمسه مبلغ xxx/xxx/۳ ریال و محسن رضایی مبلغ xxx/xxx/۳ ریال و محمدجواد هدایتی‌املشی مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و محمد حسینی‌منش مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و بهمن شایان‌نوش‌آبادی مبلغ xxx/xxx ریال و عباس نویدی مبلغ xxx/xxx ریال و محمد سلطانی مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه می‌باشند. در نتیجه در سرمایه موسسه تغییری حاصل نگردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977660
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مهر آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۳۷۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل فوادیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ و ولی‌اله حاجی‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و شاهین چراغی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری شریف به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت سرمایه‌گذاری سپهر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735957
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری شاهد انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۱۳۹و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد محمدپور پارچه‌بافی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای صمصام غنیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کاظم اکبری تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱.

در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575157
آگهی تغییرات شرکت فرآوران زغالسنگ پابدانا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۳۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674890
آگهی تغییرات شرکت آریا ناران سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۹۱۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ نقل انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.

۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۰/۹۰.

۳ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای امیرحسین نریمانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه محلی استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵ـ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقای اصغر رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای احمد آتش پنجه با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیرآهنی نیپک آقای یونس محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت همگامان مس آقای منوچهر ترابی پاریزی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت ارفع سازان کرمان و آقای سعید کاشی تراش اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تولیدی معدنی مدوار بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10758625
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آفتای درخشان خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به کدملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی‌خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801046
آگهی تغییرات شرکت بابک مس ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۹۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976507
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی یراق آوران پویا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۵۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۹۷۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057256
آگهی تصمیمات شرکت کفش ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۱۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی‌خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11219259
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه مس آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۵۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ایران" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11258470
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۶/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11291857
آگهی تغییرات شرکت بابک مس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۹۶۷۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، اقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۵/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358280
آگهی تصمیمات شرکت صانع (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۶۱۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی سالیانه ۲۷/۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و پس از نقل و انتقال سهام آقای وحید علی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۳ آقای علیرضا محمدی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ آقای جواد صادقی مجد به کد ملی xxxxxxxxx۰و کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای حسن اصغرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۳ آقای علیرضا خورسندی به کد ملی xxxxxxxxx۸و کد پستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی هوشیارممیز بشماره ثبت xxx۲۱ به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx وکد پستی xxxxxxxxx۵ آقای امیرحسین نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کد پستی xxxxxxxxx۵۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای علیرضا محمدی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا خورسندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای جواد صادقی مجد به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای حسن اصغرزاده به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی حسینی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی انتخاب و حق امضاء کلیه چکها ، اوراق بهادار ، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد در خصوص سایر اسناد و مدارک و مکاتبه اداری امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و سپس اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید :در اجرای بخشی از وظائف مندرج در اساسنامه شرکت و اختیارات واگذاری به هیئت مدیره به استناد ماده ۵۳ اساسنامه هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود در اساسنامه شرکت را به مدیرعامل به شرح زیر تفویض مینماید : بند ۱ اساسنامه ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی بند ۲ اساسنامه ) نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان بند ۶ اساسنامه افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات بند ۷ اساسنامه) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره منفرعات . بند ۸ اساسنامه ) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی ، فرجام و مصالحه و تعیین وکیل و سازش و ادعای جعل نسبت به طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل و ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل ولو کرارا و تعیین مصدق و کارشناس ، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه با مری کد کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت استرداد دعوی و جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن تامین دعوی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرا و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بند ۲۲ اساسنامه) دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11368570
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۳۴۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479506
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی در کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت‌مدیره ۷ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا اشرف‌سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد فیاض به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بهرام سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد کارگر به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شهناز نوائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت‌مدیره ـ علی‌اصغر پورمند به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی پالیزدار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رضا غلامرضائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از ایشان یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره جایگزین عضو غایب خواهدشد همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11507997
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی‌خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11528618
آگهی تأسیس شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱/۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: اقدام به خرید فروش و سرمایه‌گذاری در معادن صنایع معدنی داخل و خارج از شرکت عملیات بازرگانی و اقتصادی اعم از تهیه و تامین خرید و فروش و خدمات بازرگانی واردات صادرات کلیه اقلام معدنی تجهیزات ماشین‌آلات معدنی و صنعتی از داخل و خارج ازکشور تولید انواع مواد معدنی و محصولات معدنی مشاوره تخصصی در امور معادن و تولیدات مربوط و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج ازکشور اخذ نمایندگی تولیدات معدنی و صنایع مربوط از داخل و خارج ازکشور تاسیس نمایندگی و شعب در سایر نقاط داخل و خارج ازکشور در رابطه با فعالیتهای مرتبط با دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی و تولیدی و بازرگانی یا تجاری و آنچه امکان معاملات مجاز زمینه‌های فوق را داشته باشد از داخل و خارج ازکشور امکان‌پذیر باشد صورت گیرد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، خ شهید مطهری بین مدرس و میرعماد شمارهxxx ساختمان مانا ط سوم، کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست میلیون سهمxxx/۱ریالی که تعداد بیست میلیون سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۳۰/۷/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه خوردین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای علی‌اصغر پورمند به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای علی پالیزدار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای ایرج پورحسین‌اکبریه به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای محمدجعفر اکرام‌جعفری به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای اصغر شریفیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای اصغر شریفیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و قراردادهای عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و درغیاب هریک با امضای متفق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره‌ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11551209
آگهی تصمیمات شرکت آکام توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۰۰۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی‌خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11604773
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشمی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت کربن ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت شیمیائیی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11674691
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۱۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی‌خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11726991
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریائی شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۶۰۰و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد محمدپور پارچه‌بافی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای صمصام غنیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری شاهد انرژی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کاظم اکبری تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791257
آگهی تصمیمات شرکت آکام توسعه سهامی‌خاص ثبت‌شده به‌شماره ۲۵۳۰۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیر حسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد اسماعیل قدس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدرضا ظروفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ـ مجید اکحوان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۹ محمد اسماعیل قدس بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ظروفی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجید اکحوان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11798048
آگهی تأسیس شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۸/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده پس از اخذ مجوزهای لازم انجام عملیات فولادسازی با روشهای مختلف عملیات و ذوب و ریخته‌گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته، توسعه هرچه بیشتر و بهینه‌ی صنعت فولاد، انجام کلیه‌ی فعالیت‌های بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری فنی وارداتی و صادراتی، تجهیزات محصولات و مواد مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و همچنین هرگونه عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد حق‌العمل کاری سایر مبادلات تجاری از هر قبیل مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر موسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعهد سهام، طراحی و تجهیز و اکتشاف و استخراج از معدن عمدتا سنگ اهن، مس، سنگهای تزیینی و سایر فعالیت‌های مجاز مرتبط از قیبل عملیات ساختمانی و راهسازی احداث تاسیسات و راه‌اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام هرگونه عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره فنی پیمان مدیریت ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط با معادن و صنایع باشد. انجام کلیه امور مجاز معاملاتی و مبادرتی به سایر عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در چهارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضروری باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان استاد مطهری ـ پلاک xxx ـ طبقه۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹۰صxxx مورخ ۲۶/۷/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان فرهنگ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اصغر پورمند به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای علی پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علی سلاجقه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محمدجعفر اکرام‌جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای بهرام سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای علی سلاجقه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب هر یک، با امضای متفق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی اداری و مکاتبات اداری به امضای منفرد مدیر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای امیرحسین نریمانی‌خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799654
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۳/۳/۹۰ و سند صلح شماره xxx۳۷ مورخ ۱۳/۴/۹۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx تهران امیرحسین نریمانی‎خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx هر یک با واگذاری xxx/xxx ریال جمعا xxx/xxx ریال به مظفر شفیعی فرزند آقاحسام به ش ش xxx۵ ص از تهران به کدملی xxxxxxxxx۱ هر یک میزان سهم‎الشرکه‎های خود را به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال کاهش دادند در نتیجه در سرمایه موسسه هیچگونه تغییری حاصل نگردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799810
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبت۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ۲۰/۹/۸۹ و۲۱/۹/۸۹ موسسه مزبورکه در تاریخ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: امیرحسین نریمانی‌خسمه به کدملیxxxxxxxxx۴ و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ و محمدجواد هدایتی‌املشی به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمد حسینی‌منش به کدملیxxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند. در نتیجه تعداد اعضای هیئت‌مدیره۴ نفر خواهدبود و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۹/۸۹ محسن رضایی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد حسینی‌منش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین نریمانی‌خمسه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت موسسه معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820421
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی چشم‌انداز جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۰۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۳/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین‌ نریمانی‌خمسه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۱/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۰/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11886872
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی درکاوش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۳۹۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12017243
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی یراق آوران پویا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۵۵۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۹۷۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات