مهرداد آل علی

مهرداد آل علی

کد ملی 004571xxxx
گراف ارتباطات
100
شرکت‌ها
267
آگهی‌ها

شرکت های مهرداد آل علی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهرداد آل علی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان
کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان
اندیشه افراز شرق
اندیشه افراز شرق
بازرس علی‌البدل
توسعه لویزان
توسعه لویزان
بازرس علی‌البدل
شن وماسه شهر آفتاب
شن وماسه شهر آفتاب
بازرس علی‌البدل
قیر آکام
قیر آکام
بازرس علی‌البدل
پخش ناز گستر اسپادانا
پخش ناز گستر اسپادانا
بازرس علی‌البدل
کارگزاری مدبر آسیا
کارگزاری مدبر آسیا
بازرس علی‌البدل
نیک صنعت پارسیان
نیک صنعت پارسیان
تولیدی و ساختمانی بنوید
تولیدی و ساختمانی بنوید
بازرس علی‌البدل
سیباموتور
سیباموتور
بازرس علی‌البدل
آرین دوچرخسهامی خاص
آرین دوچرخسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
امید و سج
امید و سج
بازرس علی‌البدل
مهندسی و مدیریت صف رزموند
مهندسی و مدیریت صف رزموند
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای بهمن
خدمات بیمه ای بهمن
بازرس علی‌البدل
مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رز موند
مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رز موند
بازرس علی‌البدل
توسعه بین المللی سیستم های میامی فن دریا
توسعه بین المللی سیستم های میامی فن دریا
بازرس علی‌البدل
توران تو
توران تو
بازرس علی‌البدل
مهندسی و ساخت سپهر رزموند
مهندسی و ساخت سپهر رزموند
بازرس علی‌البدل
بهمن لیزینگ
بهمن لیزینگ
بازرس علی‌البدل
خدمات بندری آزما فلات ایرانیان
خدمات بندری آزما فلات ایرانیان
بازرس علی‌البدل
گسترش تجارت هامون
گسترش تجارت هامون
بازرس علی‌البدل
صندوق توسعه صادرات فر آورده های نفتی ایران
صندوق توسعه صادرات فر آورده های نفتی ایران
بازرس علی‌البدل
تهران تارک
تهران تارک
پارس بوشونگ
پارس بوشونگ
بازرس علی‌البدل
مهندسی فرافن
مهندسی فرافن
بازرس علی‌البدل
اسپند گاز ایرانیان
اسپند گاز ایرانیان
بازرس علی‌البدل
اکسوم
اکسوم
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی انرژی های فرآیندی نوین رآکتور ساز
گروه صنعتی انرژی های فرآیندی نوین رآکتور ساز
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس اصلی
تولیدی مجید پلاستیک
تولیدی مجید پلاستیک
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو
تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو
بازرس علی‌البدل
نام نیک
نام نیک
بازرس علی‌البدل
مجتمع بتون بلوکسهامی خاص
مجتمع بتون بلوکسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
جم رایان
جم رایان
تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه
تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه
بازرس علی‌البدل
انرژی و پالایش خرد
انرژی و پالایش خرد
بازرس علی‌البدل
مهندسی نماد توسعه انرژی
مهندسی نماد توسعه انرژی
بازرس علی‌البدل
آریا بستا صنعت
آریا بستا صنعت
بازرس علی‌البدل
بهینه سازان بهمن
بهینه سازان بهمن
بازرس علی‌البدل
بهمن خودرو
بهمن خودرو
بازرس علی‌البدل
کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان
کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان
تدبیر تجارت اسپانه
تدبیر تجارت اسپانه
بازرس علی‌البدل
صنایع دریا فر صدف پویا بوشهر
صنایع دریا فر صدف پویا بوشهر
بازرس علی‌البدل
آرین دوچرخ
آرین دوچرخ
بازرس علی‌البدل
حسابرسی آزمودگان
حسابرسی آزمودگان
بازرگانی عصر بهمن
بازرگانی عصر بهمن
بازرس علی‌البدل
فن آوا سیستم
فن آوا سیستم
بازرس علی‌البدل
داده سامانه فن آوا
داده سامانه فن آوا
بازرس علی‌البدل
فن آوا ماهواره
فن آوا ماهواره
بازرس علی‌البدل
شبکه گستر فن آوا
شبکه گستر فن آوا
بازرس علی‌البدل
فن آوا همراه
فن آوا همراه
بازرس علی‌البدل
فن آوا موج
فن آوا موج
بازرس علی‌البدل
ارتباطات فن اوا
ارتباطات فن اوا
بازرس علی‌البدل
فن اواکارت
فن اواکارت
بازرس علی‌البدل
ارتباطات کوه نور
ارتباطات کوه نور
بازرس علی‌البدل
صنعتی فرآورده‌های آردی و غذایی بهنان گندم نوین
صنعتی فرآورده‌های آردی و غذایی بهنان گندم نوین
بازرس علی‌البدل
گروه هم وطن
گروه هم وطن
بازرس علی‌البدل
سیمان سفید بنوید
سیمان سفید بنوید
بازرس علی‌البدل
بصیرشیمی پارس
بصیرشیمی پارس
بازرس علی‌البدل
شاسی ساز ایران
شاسی ساز ایران
بازرس علی‌البدل
داده پردازی فن آوا
داده پردازی فن آوا
بازرس علی‌البدل
بازرگانی سروش بهمن
بازرگانی سروش بهمن
بازرس علی‌البدل
تک پنجره الکترونیک پارسیان
تک پنجره الکترونیک پارسیان
بازرس علی‌البدل
گروه صنایع ورزشی ارکید مهر
گروه صنایع ورزشی ارکید مهر
بازرس اصلی
تولید قطعات یدکی ایران
تولید قطعات یدکی ایران
بازرس علی‌البدل
صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین
صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین
صنایع شنی آکام
صنایع شنی آکام
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره
آشنارویان سحر
آشنارویان سحر
بازرس علی‌البدل
مایع سازی گاز فروزان خارگ
مایع سازی گاز فروزان خارگ
بازرس علی‌البدل
صنایع فرا ساحل
صنایع فرا ساحل
بازرس علی‌البدل
توسعه هوشمند به سام
توسعه هوشمند به سام
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان
کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان
بازرس علی‌البدل
تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
بازرس علی‌البدل
حفاری بین المللی برین بید
حفاری بین المللی برین بید
بازرس علی‌البدل
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو
بازرس علی‌البدل
صنایع و بنادر آزاد فرا ساحل قشم صبا
صنایع و بنادر آزاد فرا ساحل قشم صبا
بازرس علی‌البدل
ایران دوچرخ
ایران دوچرخ
بازرس علی‌البدل
هواپیمائی سهند آسیا
هواپیمائی سهند آسیا
بازرس علی‌البدل
بازرگانی پخش بیژن
بازرگانی پخش بیژن
بازرس علی‌البدل
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
بازرس علی‌البدل
شمس بینا
شمس بینا
بازرس علی‌البدل
صنایع خودروکویر
صنایع خودروکویر
تدارکاتی ایرانیان تجهیز کالا
تدارکاتی ایرانیان تجهیز کالا
بازرس علی‌البدل
ساختمانی مجتمع بتون بلوک
ساختمانی مجتمع بتون بلوک
بازرس علی‌البدل
تولیدی پلاک سنگ
تولیدی پلاک سنگ
بازرس علی‌البدل
تولیدی و بازرگانی اسیا واشر
تولیدی و بازرگانی اسیا واشر
بازرس علی‌البدل
فرآورده های سیمانی آژند پرسین
فرآورده های سیمانی آژند پرسین
بازرس علی‌البدل
بصیرشیمی قم
بصیرشیمی قم
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی ملورین
تولیدی بازرگانی ملورین
بازرس علی‌البدل
بازرگانی نوین گستر مشکات
بازرگانی نوین گستر مشکات
بازرس علی‌البدل
توان دیزل سازگار
توان دیزل سازگار
بسان مروارید صدف
بسان مروارید صدف
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری جامی
سرمایه گذاری جامی
بازرس اصلی
کارگزاری آگاه
کارگزاری آگاه
سرمایه گذاری کومش گستر
سرمایه گذاری کومش گستر
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
آروین تجارت فرداد ایرانیان
آروین تجارت فرداد ایرانیان
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14525718
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۸۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۲ , xxx مورخ ۲۴/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار فرصت امروز جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد . صورت‌های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله آنها به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای احمدپویان فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر و مدیر ثبت صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی خانم مینا شریعت به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رکن متولی صندوق موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رکن حسابرس صندوق موسسه آموزش بزرگ خاتم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای خلیل فرجی حاجی کندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رکن مدیر اجرا صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14517037
آگهی تغییرات شرکت آروین تجارت فرداد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند : آقای بنیامین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مهنازمحمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فخرالدین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی به نمایندگی مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14069816
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به موجب نامه شماره xxx۳۸ , xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش هیأت مدیره، صورت‌های مالی و معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۴ تهران با نمایندگی آقای مهرداد آل علی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ تهران با نمایندگی آقای محمدرضا گلچین پور با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798399
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت بانک انصار (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت آس پ (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شماره ثبت xxx۲۱ به نمایندگی محمد حسینی منش به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به شماره ثبت xxx۴ به نمایندگی مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521292
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۵۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۸ , xxx مورخ ۲۸/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان رکن حسابرس (جایگزین موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پردازان ایران مشهود) گردید. شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان رکن متولی جایگزین (موسسه حسابرسی آزمودگان) گردید. شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان رکن مدیر ثبت صندوق انتخاب گردید. ساختار صندوق به صندوق در سهام با تقسیم سود بدون رکن ضامن نقد شوندگی تغییر یافت. امید نامه و اساسنامه صندوق به امیدنامه و اساسنامه در سهام و با پرداخت سود و بدون ضامن نقدشوندگی تغییر یافت. نمایندگان از سوی ارکان به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد پویان فر xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان xxxxxxxxx۲۲) به عنوان مدیر و مدیر ثبت انتخاب شد. آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان xxxxxxxxx۳۹) به عنون حسابرس صندوق، انتخاب شد. آقای علی خوش طینت نیک نیت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین xxxxxxxxx۰۴) به عنوان متولی صندوق انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401122
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۹ , xxx مورخ ۱۶/۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری آگاه به شرکت کارگزاری حافظ برای بقیه مدت فعالیت صندوق تغییر یافت. براین اساس ارکان صندوق به شرح جدول ذیل انتخاب گردیدند. محمد اقبال نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر صندوق با نمایندگی (کارگزاری حافظ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵) مجید رضی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت ضامن و مدیر ثبت صندوق با نمایندگی (بانک ایران زمین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹) سیما درویشان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت متولی صندوق با نمایندگی (مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت حسابرس با نمایندگی (مؤسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384452
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ و مجوز سازمانم بورس واوراق بها دار بشماره xxx۱۷/xxx مورخ ۷/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق به مدت شش ماه تمدید گردید. ارکان صندوق به ترتیب شرکت کارگزاری آگاه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی آقای قاسم دارای ی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیر صندوق و بانک ایران زمین بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی آقای مجید رضی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت ضامن و مدیر ثبت صندوق و مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت متولی وموسسه حسابرسی آزمودگان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بنمایندگی آقای مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284144
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه بتاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به اتفاق آرا تصویب شد. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شماره ثبت xxx۲۱ به نمایندگی محمد حسینی منش به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به شماره ثبت xxx۴ به نمایندگی مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب شد. شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بانک انصار (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت آس پ (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031089
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۲ , xxx مورخه ۱۱/۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۴ تهران با نمایندگی آقای مهرداد آل علی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شماره ثبت xxx۶۶ تهران با نمایندگی آقای کوروش شایان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959952
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۵۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸ , xxx مورخ ۲۵/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه فرصت امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان رکن حسابرس صندوق جایگزین موسسه حسابرسی ایران مشهود گردید. مقرر گردید مفاد ماده ۲۲ بندهای (د) و (و) اساسنامه در خصوص حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق، پس از تائید سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یابد: بند (د): به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد. بند (و): به غیر از مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه گذار می‌تواند حداکثر ۱۰ ٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود. نمایندگان از سوی ارکان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل معرفی می‌گردند: نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان ش م xxxxxxxxx۲۲ به عنوان مدیر صندوق، آقای دکتر احمد پویان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ معرفی شدند. نماینده شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد ش م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان ضامن نقدشوندگی، آقای دکتر محمد عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ معرفی شدند. نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود xxxxxxxxx۲۵ به عنوان حسابرس صندوق، آقای عباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ معرفی شدند. نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان ش م xxxxxxxxx۳۹ به عنوان متولی صندوق، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ معرفی شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767282
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ (به نمایندگی آقایان مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ و سیدمرتضی فاطمی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۲) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به کدملی xxxxxxxxx۶۵ (به نمایندگی محمد زارع زاده به کدملی xxxxxxxxx۸) بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647544
آگهی تغییرات شرکت كارگزاري اگاه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۴ تهران با نمایندگی آقای مهرداد آل علی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره ثبت xxx۵ تهران با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد ۲ ـ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516830
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري جامي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵، شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹ و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۰۲، شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۴، شرکت دادوستد آریا (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ و شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتxxx۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای مجید بمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355222
آگهی تغییرات شرکت بسان مروارید صدف سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۳۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۱۰۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس وبازرس اصلی آقای مهردادآل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۹۱مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345930
آگهی تغییرات شرکت تدارکاتی‌ایرانیان تجهیز کالا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۶۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت صنایع فراساحل (صف) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت گروه صنعتی انرژی فرآیندی و نوین راکتور ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و شرکت صنایع دریافن قشم به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154363
آگهی تغییرات شرکت توان دیزل سازگار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۹۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۹۴۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای مصطفی دیلمی پور به کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12147025
آگهی تغییرات شرکت تهران تارک سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۶۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۹۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع فرا ساحل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت صنایع دریا فن قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101148
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوین گستر مشکات سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۹۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085710
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پادمان صنعت پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۴۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۵۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان ش م xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی ش م xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085715
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نماد توسعه انرژی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075691
آگهی تغییرات شرکت انرژی و پالایش خرد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۰۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۳ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی با کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049688
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی ملورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۳۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. . موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد ال علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند : آقای محمدرضا ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای علی اکبر توکلی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ آقای حسن بیداری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای ناصر ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای ابوالحسن اکبری به شماره ملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037626
آگهی تغییرات شرکت صنایع دریا فر صدف پویا بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۶۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427771
آگهی تغییرات شرکت صنایع و بنادرآزادفراساحل قشم صبا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۹۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۰۰۰۹۷۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع فراساحل (صف) به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰بانمایندگی آقای سیروس فرهمند به شماره ملی xxxxxx۵۹ آقای محسن خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای کرامت اله پاک نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384798
آگهی تغییرات شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه‌های خودرو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۶۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل نبی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالنتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت طراحی و مهندسی. تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت مهرکام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت تولیدی و صنعتی فنر لول به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت جابجایی و تحویل منظم کالاو قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768275
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تراز نامه سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹را به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند..
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743257
آگهی تغییرات شرکت جم رایان سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۰۴۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رفعت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ مقصود نور جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مهدی قنادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726698
آگهی تغییرات شرکت صنایع شنی آکام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724375
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد بررسی قرار گرفت مورد تصویب مجمع واقع گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.ب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721506
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت‌هامون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۷۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به سمت بازرس اصلی ومهردادآل علی باکدملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719632
آگهی تغییرات شرکت توسعه لویزان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673179
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۸/۶/xxx۳ در شرکت تولید قطعات یدکی ایران (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ که در تاریخ ۱۲/۷/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی
آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxx۷ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680834
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۸/۶/xxx۳ و هیئت مدیره مورخه ۹/۶/xxx۳ در شرکت تولید قطعات یدکی ایران (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ که در تاریخ ۱۲/۷/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی
آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۴ـ آقای رضا آریانا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد رضا آریانا بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سحر آریانا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ آقای رضا آریانا بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد رضا آریانا بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سحر آریانا بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود.
شxxxxxx۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629694
آگهی تغییرات شرکت فن اوا همراه سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630279
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی‌های فرآیندی نوین رآکتور ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626196
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات فرآوده‌های نفتی ایران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624677
آگهی تغییرات شرکت حفاری بین المللی برین بید شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی مربوط به سالهای ۹۱ و ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آموزدگان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653935
آگهی تغییرات شرکت خدمات بندری آزما فلات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۵۹۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۱۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614341
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجید پلاستیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613048
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۴۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606227
آگهی تغییرات شرکت بصیرشیمی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۲۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی با کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602200
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591552
آگهی تغییرات شرکت اسپند گاز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی اسپندیاری به کدملی xxxxxxxxx۵ وشرکت جم فرآیند به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ وشرکت کنسرسیوم سرمایه گذاری البرز روز بهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586745
آگهی تغییرات شرکت مشاوره فن اوا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579140
آگهی تغییرات شرکت قیر آکام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۰۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ آقایان محسن بنویدی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد رستمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۲ و سید بهروز حسین زاده صلواتی به کدملی xxxxxxxxx۷ و غلامعلی حاجی ملادرویش به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576100
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع و بنادر فراساحل قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت صنایع دریا فن قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت صنایع پلیمر مقاوم موج هرمزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مو سسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607815
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561131
آگهی تغییرات شرکت اکسوم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای کیهان افشار ارومیه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره). آقای دکتر احمد عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای دکتر داریوش آریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم سمانه عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. مؤسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۲تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520273
آگهی تغییرات شرکت فن اواموج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1487782
آگهی تغییرات شرکت شبکه گستر فن آوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۲/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1480682
آگهی تغییرات شرکت صنایع فراساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxx۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490940
آگهی تغییرات شرکت صنایع فراساحل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۲۲ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۸۶۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470299
آگهی تغییرات شرکت امید وسج سهامی‌خاص بشماره ثبت ۲۵۸۶۲۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبداله سیف به ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن بنویدی به ک.م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ، آقای حجت اله عطاری به ک.م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا سیف به ک.م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456495
آگهی تغییرات شرکت آشنا رویان سحر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۲۸۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۲۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
فرخ امیر بگلوئی داریانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد علی امیر بگلوی داریانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین امیربگلوی داریانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450608
آگهی تاسیس
موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره در تاریخ ۲۲/۲/۹۳ شماره ثبت xxx۱۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت صندوق:
سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است.
مدت فعالیت صندوق: از تاریخ ثبت بمدت سه سال شمسی می باشد.
مرکز اصلی صندوق:
تهران شهرک غرب بلوار دادمان روبروی بیمارستان آتیه پلاک ۴۳ کدپستی xxxxxxxxx۴می باشد.
سرمایه صندوق: متغیر است. در زمان تاسیس ۲۰ میلیارد ریال می باشد.
اولین ارکان صندوق:
۱. مصطفی حاجی حسینی بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد بسمت ضامن نقد شوندگی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ساکن تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۲۳ پلاک ۴ طبقه ۳، ۲. احمد پویانفر بنمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان بسمت مدیر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ساکن تهران خ خالد اسلامبولی خ ۲۳ پ ۴ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ مهرداد آل علی بنمایندگی موسسه حسابرسی آزمودگان بسمت متولی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ ساکن تهران خ خالد اسلامبولی خ ۲۳ پ ۴ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن بنمایندگی موسسه حسابرسی خدمات مالی ایران مشهود بسمت حسابرس بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ساکن تهران خ خالد اسلامبولی خ ۲۳ پ ۴ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ بمدت سه سال تعیین گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مشترک احمد پویانفر و یکی از سه نفر آقایان هادی جمالیان، مصطفی حاجی حسینی و قاسم عابدی و مهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری و عادی باامضای هر یک از چهار نفر بالا و مهر صندوق معتبر است. مطابق با مجوز
بموجب مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۸/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474534
آگهی تغییرات شرکت داده سامانه فن آوا سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۱۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422123
آگهی تغییرات شرکت گروه هم ‌وطن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند نمودند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید رحمتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ـ خانم منصوره گلچین به شماره ملیxxxxxxxxx۹ ـ آقای مهدی سنایی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ خانم بانو اعظم کرباسی زاده اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ (اعضا اصلی) و آقای غلامحسین ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ آقای مجتبی احمدی بصیر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (اعضا علی البدل)
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448753
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمودگان بشماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474521
آگهی تغییرات شرکت فن آوا کارت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۱۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431715
آگهی تغییرات شرکت فن اوا سیستم سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431718
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی فن آوا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405854
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات فن اوا سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۱۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند.
شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448723
آگهی تغییرات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464086
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پادمان صنعت پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۵۴۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمودگان xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470290
آگهی تغییرات شرکت توران تو شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۲ تصویب شد
موسسه حسابرسی آزمودگان شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406028
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات کوه نور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۶۹۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۴۴۴۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند:
شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
شرکت تعاونی فرا استانی پیام تک فاوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
شرکت ارتباطات فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
شرکت فن آوا موج (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳
شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464244
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پادمان صنعت پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۵۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت صنایع دریافن قشم بنمایندگی نعیمه رنجبر طزنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم فرناز نجفی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت مهندسی و مدیریت صف رزموند بنمایندگی آقای سعید اسدیان فیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378106
آگهی تغییرات شرکت صنایع شنی آکام شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
مسعود بنویدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن بنویدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی رضا فردعلیرضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شهین باباخانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357939
آگهی تغییرات شرکت تهران تارک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۹۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تهران تارک انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347602
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نماد توسعه انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ و مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سالxxx۱ به تصویب رسید.
افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:
آقای آرش صدرزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره, آقای مهدی میرپنج قفقازی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره, خانم محبوبه حقانی به شماره ملیxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره ضمناً کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314646
آگهی تغییرات شرکت انرژی و پالایش خرد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۰۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353850
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۱۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۴۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای غلامحسین بابازاده نمینی کدملی xxxxxxxxx۶ ، آقای عباس بابازاده نمینی کدملی xxxxxxxxx۲ ،
آقای غلامحسن بابازاده نمینی کدملی xxxxxxxxx۴ ،
خانم محترم السادات حسینی سهی کدملی xxxxxxxxx۸ و معصومه بهرامی خواه کدملی xxxxxxxxx۳
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343101
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305442
آگهی تغییرات شرکت آریا بستا صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۳۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281527
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هدایت قطبی الاملی به ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره)، شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم (صبا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای پرویز قلیچی پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما دستگیر به ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم حبیبی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش.م xxxxxxxxx۳۹ و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275703
آگهی تغییرات شرکت توسعه لویزان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره بقرار ذیل: بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ و بانک رفاه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ و شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ و شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ آقای ایرج کاموری مقدم بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی و آقای علی اصغر اردکانیان به کدملی شمارهxxxxxxxxx۹ و آقای همایون پورسردار به کدملی شماره۴ـ xxxxxxxxx به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270933
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۹۷۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵ و ۲۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ نعمت اله زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد معین امین کد ملی xxxxxxxxx۱ و مریم زمانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمید زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان کد ملی xxxxxxxxx۳۹ و مهرداد آل علی کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1258942
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۶/۹۲ در شرکت تولید قطعات یدکی ایران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ که در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254005
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع ورزشی ارکید مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۵۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای مهرداد آل علی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رسولی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464090
آگهی تغییرات شرکت صنایع دریا فر صدف پویا بوشهر سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷۱۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۶۱۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان بشماره ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214343
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرافن شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۷۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند. آقای مهدی رضاگلستانی کد ملی xxxxxxxxx۵، آقای همایون نبوی کد ملی xxxxxxxxx۴، سید محسن رضوی کد ملی xxxxxxxxx۱
۳ـ موسسه حسابرسی آزمودگان ش ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241818
آگهی تغییرات شرکت تک پنجره الکترونیک پارسیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۸۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۹۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204656
آگهی تغییرات شرکت جم رایان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۴۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آزمودگان به ش.م xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به ش.م xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205592
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجید پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۵۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۲۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ـ آقای احمد شیدوش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مهری سروری پیله رود به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187803
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176597
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سروش بهمن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۵۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165717
آگهی تغییرات شرکت خدمات بندری آزما فلات ایرانیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165724
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت فرا شیمی روز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت جم فرآیند به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت دلتا فرآیند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت گروه بین المللی مرآت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و بازرگانی سیرجان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت افزون روان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو علی البدل و شرکت پرشیا خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو علی البدل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176527
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی فن آوا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165730
آگهی تغییرات شرکت اسپند گاز ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۰۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150152
آگهی تغییرات شرکت اکسوم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۰۰۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149076
آگهی تغییرات شرکت پارس بوشونگ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۱۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش. م xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به ش. م xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130888
آگهی تغییرات شرکت شاسی سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آزمودگان به ش مxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک مxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه بهمن سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت مزدا یدک سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۳۳ ـ بازرگانی عصر بهمن سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۷۲ ـ بازرگانی سروش بهمن سهامی خاص به ش مxxxxxxxxx۲۸ ـ شرکت بهمن موتور سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۵۲
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130883
آگهی تغییرات شرکت بصیر شیمی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۲۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106999
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژیهای فرآیندی نوین رآکتورساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115873
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ٰدنیای اقتصادٰ جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061166
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سفید بنوید سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۰۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۲۷۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به ش مxxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک مxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به ش مxxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش مxxxxxxxxx۰۵ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به ش مxxxxxxxxx۰۵
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058052
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید رحمتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم بانو اعظم کرباسی زده اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۳/۹/xxx۲
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042677
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی فرآورده‌های آردی و غذایی بهنان گندم نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش. م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ش. م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036219
آگهی تصمیمات شرکت ارتباطات فن آوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029705
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی سیستم‌های میامی فن دریا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۰۲۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030935
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی عصر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025521
آگهی تصمیمات شرکت توران تو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010037
آگهی تصمیمات شرکت آرین دوچرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت ایران دوچرخ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011398
آگهی تصمیمات شرکت امید وسج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036212
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا سیستم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۷۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036213
آگهی تصمیمات شرکت داده سامانه فن آوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036215
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036216
آگهی تصمیمات شرکت شبکه گستر فن آوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036217
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۹/xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036218
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا موج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۵۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036220
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا کارت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ک م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036270
آگهی تصمیمات شرکت ارتباطات کوه نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۴۴۴۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011416
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آزمودگان حسابداران رسمی به شماره ثبت ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ موسسه مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۵ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد فرزان به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمرتضی فاطمی اردستانی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء چک‌ها و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور و گزارش‌ها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002921
آگهی تغییرات شرکت صنایع دریافر صدف پویا بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۶۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986009
آگهی تغییرات شرکت آریا بستا صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۲۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان با نمایندگی آقای مهرداد آل علی به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
رستم سعدالهی و خانم فیروزه شمسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علیرضا ضیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973728
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلیمر مقاوم موج هرمزان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۹۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت حسابرسی آزمودگان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952067
آگهی تأسیس شرکت تدبیر تجارت اسپانه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز حق العملکاری ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور، احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی یا دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز بین خ قدس و وصال پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۱۳/۱۰/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه نجات الهی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای بهروز مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای احسان وحیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای شهرام سیدقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای ایمان خادم خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای ایمان خادم خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و عقود و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941703
آگهی تغییرات شرکت آریا بستا صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۷۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۴۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان با نمایندگی آقای مهرداد آل علی به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376961
آگهی تغییرات شرکت آریا بستا صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان با نمایندگی آقای مهرداد آل علی به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941763
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید و بتصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941764
آگهی تصمیمات شرکت بهمن خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295280
آگهی تصمیمات شرکت بهمن خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947430
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۵۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۹۷۶۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۸/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و مهرداد آل علی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904107
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نماد توسعه انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آرش صدرزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهدی میرپنج قفقازی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محبوبه حقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ آرش صدرزاده به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مهدی میرپنج قفقازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893635
آگهی تصمیمات شرکت انرژی و پالایش خرد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۲۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۰۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883257
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۴۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195286
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۴۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917947
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلیمر مقاوم موج هرمزان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۹۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت حسابرسی آزمودگان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع دریا فن قشم سهامی خاص با نمایندگی خانم مهتاب رخام و شرکت صنایع فرا ساحل سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا سلیمانی و شرکت صنایع و بنادر آزاد فرا ساحل قشم سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم اسلامی نظری تا تاریخ۱۸/۳/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795114
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلیمر مقاوم موج هرمزان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۹۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شرکت حسابرسی آزمودگان سهامی‌خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌‌علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع دریا فن قشم سهامی‌خاص با نمایندگی خانم مهتاب رخام و شرکت صنایع فرا ساحل سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا سلیمانی و شرکت صنایع و بنادر آزاد فرا ساحل قشم سهامی‌خاص با نمایندگی خانم مریم اسلامی‌نظری تا تاریخ۱۸/۳/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863277
آگهی تصمیمات شرکت جم رایان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۴۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی رفعت نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ مقصود نورجهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ مهدی قنادان به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ مهدی قنادان بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی رفعت نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود زینعلی خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746537
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع بتون بلوکسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین بنویدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن بنویدی به کدملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد سجادی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850020
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع بتون بلوک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین بنویدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محسن بنویدی به کدملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، احمد سجادی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9603110
آگهی تغییرات شرکت قیر آکام سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمیدرضا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیدبهروز حسین‌زاده‌صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامعلی حاجی‌ملادرویش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۳

۵ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739547
آگهی تصمیمات شرکت توسعه لویزانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۴۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759641
آگهی تصمیمات شرکت توسعه لویزان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۴۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732128
آگهی تغییرات شرکت قیر آکام سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمیدرضا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیدبهروز حسین زاده صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامعلی حاجی ملادرویش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۳
۵ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732477
آگهی تصمیمات شرکت نام نیک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۴۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۸۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727507
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۸۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724744
آگهی تغییرات شرکت بصیر شیمی پارسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۱۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724873
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای بهمنسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۸۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412177
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726336
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مجید پلاستیکسهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۵۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475944
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی‌های فرآیندی نوین رآکتورساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنایع فراساحل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت صنایع دریا فن قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت صنایع فراساحل بنمایندگی رامین علی پرست به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم بنمایندگی قاسم گل نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع دریا فن قشم بنمایندگی اسماعیل نجفی بیرگانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552897
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی های فرآیندی نوین رآکتورساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708376
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی های فرآیندی نوین رآکتورساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آلعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنایع فراساحل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت صنایع دریا فن قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ـ
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت صنایع فراساحل بنمایندگی رامین علیپرست به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئتمدیره و شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم بنمایندگی قاسم گلنژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت صنایع دریا فن قشم بنمایندگی اسماعیل نجفیبیرگانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئتمدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708387
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژیهای فرآیندی نوین رآکتورساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آلعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701189
آگهی تصمیمات شرکت اکسوم سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۰۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل احمد عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، داریوش آریائی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سمانه عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693786
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرافنسهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۷۴۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۲۴۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی رضاگلستانی به ک م xxxxxxxxx و همایون نبوی به ک م xxxxxxxxx۴ و سهیلا برقعی به ک م xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ همایون نبوی به سمت رئیس هیئت مدیره و سهیلا برقعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی رضاگلستانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694697
آگهی تغییرات شرکت اسپند گاز ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694698
آگهی تغییرات شرکت خدمات بندری آزما فلات ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۶۹۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۱۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۳/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652682
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرافن سهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۷۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۲۴۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی رضاگلستانی به ک م xxxxxxxxx و همایون نبوی به ک م xxxxxxxxx۴ و سهیلا برقعی به ک م xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ همایون نبوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سهیلا برقعی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی رضاگلستانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048245
آگهی تغییرات شرکت اسپند گاز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691248
آگهی تصمیمات شرکت پارس بوشونگ سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۱۷۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجتمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663571
آگهی تصمیمات شرکت تهران تارک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۹۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آلعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع فراساحل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی احمد خراسانیزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ـ شرکت صنایع دریافن قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی سیروس فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۶ـ شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی حمید جمالیآشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ سیروس فرهمند به سمت رئیس هیئتمدیره و حمید جمالیآشتیانی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و احمد خراسانیزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657262
آگهی تغییرات شرکت خدمات بندری آزما فلات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658740
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۲۴۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771832
آگهی تغییرات شرکت خدمات بندری آزما فلات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10206161
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657458
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۸۷۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی محمود شمس نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی ابوذر مثنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی ابراهیم رهنما حسن کیاده به کدملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۵ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612737
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579011
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت سپهر رزموند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9649107
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رز موند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۹۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۳۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۵/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115126
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۵/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10283105
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت صف رزموند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570693
آگهی تصمیمات شرکت توران تو سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آلعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 567150
آگهی تصمیمات شرکت امید وسج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محسن بنویدی به کدملیxxxxxxxxx۴ و عبداله سیف به کدملیxxxxxxxxx۶ و حجت اله عطاری به کدملیxxxxxxxxx۴ و زهرا سیف به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568504
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۹۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۵/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568505
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رز موند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۹۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۳۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۵/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570462
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین‌المللی سیستم‌های میامی فن دریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568217
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت صف رزموند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۳۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۵۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۳/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563352
آگهی تصمیمات شرکت آرین دوچرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10391090
آگهی تصمیمات شرکت آرین دوچرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550690
آگهي تصميمات شركت انديشه افراز شرق سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‎علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527730

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و ساختمانی بنوید
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: محل شرکت به خ۳۰ تیر ک امیرمحسن میرزامحمد پ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530393

آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سعید عینکیان به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت مزدا یدک به کدملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ابوالفتح ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید عینکیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10094289
آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سعید عینکیان به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت مزدا یدک به کدملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ابوالفتح ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید عینکیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513034

آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مدبر آسیا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‎علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. ناصر آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم خوش‎قامت به کدملی xxxxxxxxx۹ و علی‎ اصغرزاده‎صادق به کدملی xxxxxxxxx۹ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ ناصر آقاجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم خوش‎قامت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر‎زاده‎صادق بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514983

آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی شهباز به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480600

آگهی تغییرات شرکت قیر آکام
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمیدرضا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مسعود بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام پاک زبان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲
۵ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479992

آگهی تصمیمات شرکت شن و ماسه شهر آفتاب
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن بنویدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا پارسا به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، امیرحسین موسوی ارفع به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و مسعود بنویدی به کدملیxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502729

آگهی تغییرات شرکت پخش نازگستر اسپادانا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۵/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775290
آگهی تغییرات شرکت پخش نازگستر اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۵/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468589

آگهی تصمیمات شرکت توسعه لویزان
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ ـ بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ ـ شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ ـ بانک رفاه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ ـ ایرج کاموری مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و همایون پورسردار به کدملیxxxxxxxxx۴ و آنا آخوندی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۹۰ امیر علیجانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی بسمت رئیس هیات مدیره و ایرج کاموری مقدم به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود قهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک مسکن و سید مهدی هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران و میر شمس فخرالدین مبارکی به کدلیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک رفاه بسمت اعضای هیات مدیره و یوسف شیرمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای دو نفر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610050
آگهی تصمیمات شرکت توسعه لویزان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۱۰۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱‌ـ بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰‌ـ بانک رفاه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ ـ ایرج کاموری‌مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و همایون پورسردار به کدملیxxxxxxxxx۴ و آنا آخوندی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۱۱/۹۰ امیر علیجانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی بسمت رئیس هیات‌مدیره و ایرج کاموری‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمود قهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک مسکن و سید مهدی هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران و میر شمس فخرالدین مبارکی به کدلیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک رفاه بسمت اعضای هیات‌مدیره و یوسف شیرمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای دو نفر ازاعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 461783

آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره xxx و
شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان نعمت اله زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد معین امین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰۶و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم لادن زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و اختیارات ایشان بشرح اساسنامه شرکت می باشد.
موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 463393

آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز میشود و در روز ۳۰ آذرماه سال بعد به پایان می رسد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موسسه آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساشی ساز ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن معمارییان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902569
آگهی تغییرات شرکت صنایع دریا فر صدف پویا بوشهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۶۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10316498
آگهی تصمیمات شرکت انرژی و پالایش خرد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۲۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۰۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و تنفسهای مربوطه مورخ ۱۶/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583013
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرافن سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۷۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498506
آگهی تصمیمات شرکت جم رایان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۴۵۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10122990
آگهی تصمیمات شرکت اکسوم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۰۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115651
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو کویر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۷۱ و با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۵۳۵۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد همچنین مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس و بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۰ انتخاب گردیدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ثبت اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946622
آگهی تغییرات شرکت هواپیمائی سهند آسیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۸۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۷/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115491
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۰۵/xxx۰ یل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043451
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پخش بیژن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۷۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۹۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273018
آگهی تصمیمات شرکت امید وسج سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۸۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10143518
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109787
آگهی تصمیمات شرکت شمس بینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی حیادار به کدملی xxxxxxxxx۴ حسین حیادار به کدملی xxxxxxxxx۳ بتول فلاح به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ علی حیادار به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بتول فلاح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153796
آگهی تصمیمات شرکت آرین دوچرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10325853
آگهی تصمیمات شرکت شن و ماسه شهر آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827721
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983794
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۰۸۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی شیدوش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد شیدوش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین شیدوش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲/۱۱/xxx۱.

در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9895868
آگهی تصمیمات شرکت آشنا رویان سحر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۲۸۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۲۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فو‌ق‌العاده مورخ۲۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابداری آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضاء هیئت‌مدیره از۴ نفر به ۳نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. فرخ امیربگلوئی‌داریانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، احمدعلی امیربگلوئی‌داریانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، عبدالحسین امیربگلوئی‌داریانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916087
آگهی تغییرات شرکت آریا بستا صنعت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۳۷۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۴۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، اقای مهرداد آل‌علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای‌اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۱/۱۰/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی‌اکبر فرزادمنش به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و رستم سعدالهی و آقای احمد منصوری‌طهرانی‌‌مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای علیرضا ضیا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۱/۱۰/xxx۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۳/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701683
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رزموند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۳۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093226
آگهی تأسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: شرکت می‌تواند به هر یک از فعالیتهای زیر مبادرت ورزد مشروط بر اینکه مجوز فعالیت مربوط به هر یک از آنها را از سازمان دریافت کند: الف با دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایه گذاری مبادرت به فعالیتهای زیر طبق مقررات مربوطه: الف ۱ توصیه به خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار. الف ۲ اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار درآینده. الف ۳ اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار. الف ۴ مشاوره در زمینه مدیریت ریسک. الف ۵ مشاوره در زمینه ادغام تملک تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها. الف ۶ مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهاد‌های مالی. الف ۷ پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری به استثنای سمت مدیریت. ب با دریافت مجوز سبدگردانی مبادرت به فعالیتهای پیش بینی شده در مقررات مربوطه. ج با دریافت مجوز مشاوره عرضه یا پذیرش مبادرت به فعالیتهای پیش بینی شده در مقررات مربوطه. د با دریافت مجوز پردازش اطلاعات مالی مبادرت به فعالیتهای پیش بینی شده در مقررات مربوطه. تبصره ۱: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تاسیس کند یا در تاسیس شخصیتهای حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده_باشد. تبصره ۲: شرکت می‌تواند با رعایت سقف تعیین شده توسط سازمان در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ پ یزدانپناه پ ۹۱ ط ۹ کدپستی xxxxxxxxx۹. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به هشت میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد هشت میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۵/۹/xxx۹ نزد پاسارگاد بانک شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مهدی طحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت کارگزاری آگاه سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر رضائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمدیوسف امین داور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمدیوسف امین داور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با مهر شرکت به همراه امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو عضو هیئت مدیره شرکت معتبر خواهدبود. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580106
آگهی تصمیمات شرکت نام نیک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۴۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۸۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587183
آگهی تأسیس شرکت تدارکاتی ایرانیان تجهیز کالا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۶/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه عرضه و توزیع و فروش و واردات و صادرات مواد اولیه و انواع شیرآلات و تجهیزات سرچاهی و مته‌های حفاری و دکل‌های حفاری و انواع کابل و سیم مرتبط با تجهیزات صنایع نفت انواع پیچ و مهره و انواع لوله و پایپ با مواد مختلف و ابعاد گوناگون و کلیه مواد آب‌بند تجهیزات موردنیاز در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی و خرید و فروش انواع شیرآلات آب‌بند و تجهیزات نفتی اعم از ابزار محصولات و ماشین‌آلات و قطعات آنها و اجزا ماشین‌آلات طرح و مونتاژ و تولید و توزیع و فروش و صدور انواع واشرهای موردنیاز کلیه مواد آب‌بندی و سایر خدمات و تجهیزات پس از فروش و انعقاد قرارداد با شرکتهای ایرانی و خارجی مرتبط و کلیه عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور و مرتبط با آن و گرفتن وام و اعتبارات بصورت ریالی و ارزی از موسسات مالی و بانکهای داخلی و خارجی برای ارتقای تجاری شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک قدس فاز ۴ خ فلامک شمالی نبش درخشان پ ۱ ط ۶ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxصxxx۱۲ مورخ ۱۲/۵/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت صنایع فراساحلی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای احمد خراسانی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت گروه صنعتی انرژی‌های فرآیندی نوین رآکتورساز سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۸۶ با نمایندگی آقای علی کیوان‌آرا بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت گروه صنعتی دریافن قشم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای علیرضا اقدم بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علی کیوان‌آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596916
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی شهباز به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675962
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پخش بیژن سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۹۷۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۹۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679488
آگهی تصمیمات شرکت توران تو سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل?علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697488
آگهی تغییرات شرکت پخش ناز گستر اسپادانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10733078
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شنی آکام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا فرد‌علیرضایی به کدملیxxxxxxxxx۲ و شهین باباخانی به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیات‌مدیره و مسعود بنویدی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن بنویدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا پارسا به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و نایب رئیس هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735391
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع بتون بلوک سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۸۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‎علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754892
آگهی تصمیمات شرکت پارس بوشونگ سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۱۷۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجتمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762373
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعات یدکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۶۶۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور‌ فوق‌العاده مورخ۱۶/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

۱‌ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان شناسهxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل‌علی کدملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839045
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پادمان صنعت پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۴۸۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۵۴۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10865327
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۹/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884266
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی فرآورده‌های آردی و غذایی بهنان گندم نوین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۱۸۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۳۷۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع و بنادر آزاد فرا ساحل قشم به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی پرویز قلیچی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۴ و محسن خبره به کدملیxxxxxxxxx۱ و نعمت‌اله مظلومیان‌جهرمی به کدملیxxxxxxxxx۱.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10912894
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۵۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۹۷۶۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۸/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و مهرداد آل علی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942636
آگهی تغییرات شرکت قیر آکام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۰۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۲۲/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957387
آگهی تصمیمات شرکت تهران تارک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۹۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع فراساحل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی احمد خراسانی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ـ شرکت صنایع دریافن قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی سیروس فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۶ـ شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی حمید جمالی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ سیروس فرهمند به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید جمالی آشتیانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد خراسانی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977880
آگهی تصمیمات شرکت توران تو سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۲۹۶۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۰۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۷/xxx۹ واصل گردید:

موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980054
آگهی تصمیمات شرکت انرژی و پالایش خرد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۲۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۰۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039570
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۱۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید و بتصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085915
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۱۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز میشود و در روز ۳۰ آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موسسه آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت شاسی‌ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساشی‌ساز ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسن معمارییان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11090115
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلاک سنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۵۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۰۵۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11243922
آگهی تصمیمات شرکت شن و ماسه شهر آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن بنویدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا پارسا به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، امیرحسین موسوی‌ارفع به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و مسعود بنویدی به کدملیxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282627
آگهی تأسیس شرکت تدبیر تجارت اسپانه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته‌بندی، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز حق‌العملکاری ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور، احداث و راه‌اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین‌آلات صنعتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی یا دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز بین خ قدس و وصال پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۱۳/۱۰/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه نجات‌الهی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای بهروز مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای احسان وحیدی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای شهرام سیدقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای ایمان خادم‌خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای ایمان خادم‌خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و عقود و قراردادها با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11285437
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و ساختمانی بنوید سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۴۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۲۱۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‎علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11304126
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مدبر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۰۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11344514
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مجید پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به ش‌م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11366713
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بازرگانی آسیا واشر سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۴۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۰۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11368832
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شن آکام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۹۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11369084
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۲۳۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و مهرداد آل‌علی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت البرز چلیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی بهروز مختاری به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت جم فرآیند به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی محسن فخاری به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی احسان وحیدی‌فر به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت دلتا فرآیند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی محمدابراهیم مدرس‌کمالی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و دبیر هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی و مرآت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی سید حمید حسینی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نفت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی امیر مهاجر به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران به نمایندگی مهدی اسپندیاری به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سیرجان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت آرا باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد مالی و اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۷ بند بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11422836
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مجید پلاستیک سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۷۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد شیدوش به ش ملی xxxxxxxxx۶ و مهری سروری‌پیله‌رود به ش ملی xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ مهری سروری‌پیله‌رود به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد شیدوش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل تعیین گردیدند. کلیه چکها، سفته ها، بروات و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیر‌عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11442039
آگهی تغییرات شرکت قیر آکام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۰۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمیدرضا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهنام پاک‌زبان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱.

در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11444739
آگهی تغییرات شرکت خدمات بندری آزما فلات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۶۹۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۱۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۳/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11498327
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۸۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527386
آگهی تصمیمات شرکت آشنارویان سحر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۲۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11542530
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‎علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11572974
آگهی تاسیس شرکت فرآورده‎ های سیمانی آژند پرسین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: تامین تهیه توزیع و فروش هرگونه مصالح ساختمانی معماری و سازه‎ای هیدرولیکی با پایه سیمان گچ و آهک تامین تولید توزیع و فروش افزودنی‎های شیمیایی به مصالح ساختمانی و معماری جهت بهبود مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها تامین تولید توزیع و فروش مصالح و قطعات سازه‎ای بتنی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت خرید سهام بنام شرکت تامین کلیه خدمات مورد نیاز شرکت اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی از داخل و خارج از کشور اخذ موافقت اصولی و هرگونه مجوزهای دیگر به منظور اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی جدید و یا توسعه و تکمیل آنها شرکت در کلیه مزایده‎ها و مناقصات اعم از دولتی و خصوصی انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی اعم از واردات و صادرات.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید بهشتی پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۰ مورخ ۵/۸/xxx۹ نزد بانک تجارت شعبه ارزی ریالی چهارراه پارک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد.

۵ـ مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت تهیه و توزیع مصالح ساختمانی پاسارگاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین لطفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ شرکت مخلوط خشک‎ سیمان تیسفون سهامی‎خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد روشن به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ شرکت صنایع و معادن صادرات پارسیم سهامی‎خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد اویسی به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای محمد اویسی به نمایندگی از شرکت صنایع و معادن صادرات پارسیم سهامی‎خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد و سایر نامه‎های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای مهرداد آل‎علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11606842
آگهی تصمیمات شرکت تهران تارک سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۶۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۹۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مراد آل‌علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11615755
آگهی تأسیس شرکت خدمات بندری آزما فلات ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات بندری ترمینالی از جمله ترخیص کالا انبارداری فرایندهای اسنادی و حقوقی خدمات باربری در محوطه‎ بندری برای شناورها و کالاهای گوناگون ارائه خدمات حمل و نقل در محوطه‎های بندری ارائه زنجیره کامل خدمات برای کالاهای صادراتی و وارداتی در کلیه بنادر و مبادی و مرزهای گمرکی عمران و فناوری اطلاعات و انجام هرگونه عملیات از جمله تاسیس شرکتهای فرئی و وابسته و انجام کلیه عملیات بازگرانی وابسته به موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ شهید بهشتی خ سرافراز خ هفتم پ ۱۹ ط ۴ واحد ۶ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دویست هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۸/۵/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه نجات‎اللهی شمالی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده‎های نفتی ایران صهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز مختاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای سید محمد حسینی‎زیدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای محسن فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای محسن فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ـ سفته‎ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای مهرداد آل‎علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11645673
آگهی تغییرات شرکت قیر آکام سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمیدرضا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مسعود بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲

۴ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهنام پاک‌زبان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲

۵ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11658804
آگهی تصمیمات شرکت جم رایان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۴۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ شناسه ملی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی رفعت‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ مقصود نورجهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ مهدی قنادان به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ مهدی قنادان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی رفعت‌نژاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مسعود زینعلی‌ خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11673390
آگهی تصمیمات شرکت امید وسج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محسن بنویدی به کدملیxxxxxxxxx۴ و عبداله سیف به کدملیxxxxxxxxx۶ و حجت‌اله عطاری به کدملیxxxxxxxxx۴ و زهرا سیف به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682982
آگهی تغییرات شرکت بصیر شیمی قم «سهامی خاص» بشماره ثبت ۴۴۰۳ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۴۰۰۶
به استناد صورتجلسه‌ مجمع عمومی عادی مورخه ۱۵/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی سال ۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل‌علی بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11702890
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطع سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۱۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۴۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748469
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مدبر آسیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۲۹۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۰۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‎علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. ناصر آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم خوش‎قامت به کدملی xxxxxxxxx۹ و علی‎ اصغرزاده‎صادق به کدملی xxxxxxxxx۹ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ ناصر آقاجانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم خوش‎قامت بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی اصغر‎زاده‎صادق بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11749506
آگهی تغییرات شرکت بصیر شیمی قم (سهامی خاص) ثبت ۴۴۰۳ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۴۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل‌علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758679
آگهی تصمیمات شرکت شاسی ساز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773377
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی‌ آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11774608
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت سپهر رزموند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783967
آگهی تصمیمات شرکت توران تو سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۹۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787263
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و ساختمانی بنوید سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۴۵۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۸۲۱۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: محل شرکت به خ۳۰ تیر ک امیرمحسن میرزامحمد پ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787347
آگهی تصمیمات شرکت اکسوم سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۰۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل احمد عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، داریوش آریائی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، سمانه عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11811659
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سروش بهمن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۵۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815948
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۵۱۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۶۴۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. غلامحسین بابازاده‌نمینی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس بابازاده‌نمینی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسن بابازاده‌نمینی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و معصومه بهرامی‌خواه به کدملی xxxxxxxxx۳ و محترم السادات حسینی‌سهی به کدملی xxxxxxxxx۸ هر دو بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11818716
آگهی تصمیمات شرکت نام نیک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۴۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۸۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: احمدعلی امیربگلوی‌داریانی به کدملیxxxxxxxxx۳ و فرخ امیر‌بگلوئی‌داریانی به کدملیxxxxxxxxx۲ و عبدالحسین امیربگلوی‌داریانی به کدملیxxxxxxxxx۸. احمدعلی امیربگلوی‌داریانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فرخ امیربگلوئی‌داریانی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحسین امیربگلوی‌داریانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11866556
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۸۷۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی محمود شمس‌نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کربن ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی ابوذر مثنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنعت شیمیایی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی ابراهیم رهنما‌حسن‌کیاده به کدملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۵ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11926175
آگهی تأسیس شرکت اسپند گاز ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و مهندسی و ساخت و پیمانکاری و تولید و توزیع و انتقال و نظارت فنی و کارگاهی و کلیه خدمات مهندسی خرید و فروش و صادرات واردات در تمام بخش‌های مختلف صنعتی کشاورزی تولیدی تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی اخذ لایسنس و دانش فنی و نام تجاری از شرکتهای خارجی در موضوع فعالیت شرکت انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت پیشبرد اهداف شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور‌ـ اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی به صورت ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی‌ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در جهت رسیدن به اهداف شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان بهشتی‌ـ خیابان سرافراز‌ـ خیابان هفتم‌ـ پلاک۱۹ طبقه چهارم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد دویست هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۴ مورخ۲۴/۱۱/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه نجات‌الهی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای بهروز مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محسن فخاری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای مهدی اسپندیاری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای مهدی اسپندیاری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضاء دو نفر از اعضاء هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11942008
آگهی تغییرات شرکت بصیر شیمی پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۱۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11950537
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت صف رزموند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11995717
آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
برابر صورت‌ جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان نعمت اله زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد معین امین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰۶و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و‌ آقای سعید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم لادن زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ سمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و اختیارات ایشان بشرح اساسنامه شرکت می‌باشد.

موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006275
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نماد توسعه انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آرش صدرزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهدی میرپنج‌قفقازی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محبوبه حقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ آرش صدرزاده به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، مهدی میرپنج‌قفقازی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات