محمدرضا غرویان

محمدرضا غرویان

کد ملی 073009xxxx
گراف ارتباطات
46
شرکت‌ها
57
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا غرویان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا غرویان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مرتب خودروی تهران
مرتب خودروی تهران
بازرس علی‌البدل
پترو توان تدبیر
پترو توان تدبیر
رعدان نیرو زاگرس
رعدان نیرو زاگرس
بازرس علی‌البدل
مهندسی مشاور راستین نگار مهر
مهندسی مشاور راستین نگار مهر
بازرس علی‌البدل
هماهنگ پردازش هوشمند
هماهنگ پردازش هوشمند
بازرس علی‌البدل
دانش بینش روش
دانش بینش روش
بازرس علی‌البدل
تحقیق و توسعه فن آوری
تحقیق و توسعه فن آوری
تیران شیمی تهران
تیران شیمی تهران
بازرس علی‌البدل
سپر پایه
سپر پایه
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا
حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا
بازرس علی‌البدل
انتقال داده های آسیاتک
انتقال داده های آسیاتک
تارامشاور
تارامشاور
بازرس علی‌البدل
بازرگانی صوفیا طب
بازرگانی صوفیا طب
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه فن آوری ناران
گروه توسعه فن آوری ناران
بازرس علی‌البدل
اندیشه زلال
اندیشه زلال
بازرس علی‌البدل
اروند ماشین
اروند ماشین
بازرس علی‌البدل
اریس اوکسین
اریس اوکسین
بازرس علی‌البدل
فراز درنا
فراز درنا
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت دشت چالدران
کشت و صنعت دشت چالدران
بازرس علی‌البدل
صنایع فولاد توان آور آسیا
صنایع فولاد توان آور آسیا
بازرس علی‌البدل
زیست دارو دانش
زیست دارو دانش
بازرس علی‌البدل
کاران
کاران
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی پلی سازان
تولیدی و صنعتی پلی سازان
بازرس علی‌البدل
تنویرچاپ
تنویرچاپ
بازرس علی‌البدل
فراز دنیا سازه
فراز دنیا سازه
بازرس علی‌البدل
صنعت ارتباط پیشرو
صنعت ارتباط پیشرو
بازرس علی‌البدل
الکترو کنترل
الکترو کنترل
بازرس علی‌البدل
نیرو صنعت سرچشمه
نیرو صنعت سرچشمه
بازرس علی‌البدل
انفورماتیک گستر
انفورماتیک گستر
بازرس علی‌البدل
خانه صنعت باستان
خانه صنعت باستان
بازرس علی‌البدل
پوشان پلاستیک
پوشان پلاستیک
بازرس علی‌البدل
پلاستیک ماشین الوان
پلاستیک ماشین الوان
بازرس علی‌البدل
وزین صنعت قطعه
وزین صنعت قطعه
بازرس علی‌البدل
صدر صنعت پایدار
صدر صنعت پایدار
بازرس علی‌البدل
لایزر
لایزر
بازرس علی‌البدل
بتون ویلا سقف
بتون ویلا سقف
بازرس علی‌البدل
بین المللی سرامیکهای نسوز آذرخش قم
بین المللی سرامیکهای نسوز آذرخش قم
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی آذرخش آجرنسوز قم
تولیدی و صنعتی آذرخش آجرنسوز قم
بازرس علی‌البدل
آذرخش فرآورده های نسوز قم
آذرخش فرآورده های نسوز قم
بازرس علی‌البدل
توسعه عمران ستاره شهر پاژ
توسعه عمران ستاره شهر پاژ
بازرس علی‌البدل
ستاره آرمان توس
ستاره آرمان توس
بازرس علی‌البدل
سامان بافت حافظ
سامان بافت حافظ
بازرس اصلی
دشت ایمان مهر
دشت ایمان مهر
بازرس علی‌البدل
توسعه زیرساخت انرژی سواحل مکران منطقه آزاد چابهار
توسعه زیرساخت انرژی سواحل مکران منطقه آزاد چابهار
بازرس اصلی
پیمانکاری ساختمان و نصب ماشین آلات فولاد صنعت دارا
پیمانکاری ساختمان و نصب ماشین آلات فولاد صنعت دارا
بازرس اصلی
عمران و نوسازی ارمغان بجنورد
عمران و نوسازی ارمغان بجنورد
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14838164
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی ارمغان بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1876 و شناسه ملی 10860321140
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی حافظ گام به شناسه ملی 10100484035به نمایندگی آقای محمدرضا غرویان با شماره ملی0730095096 به عنوان بازرس اصلی و آقای مظفر خانی به شماره ملی 0639895441 به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به 31/06/1398 تعیین گردید. ـ روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ـ اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران و مسکن سازان خراسان شمالی به شناسه ملی 10860323843 و شرکت عمران و نوسازی حکیم شیروان به شناسه ملی 10861350966 و شهرداری بجنورد به شناسه ملی 14002596002 از تاریخ این صورتجلسه برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ش980714404259460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14768906
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1015 و شناسه ملی 10380112106
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 01/05/1398 و نامه شماره 230111/98 مورخ 19/5/1398 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی 4132175286 با دریافت مبلغ 3750000 ریال سهم الشرکه خود از از موسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد و آقای محمد رضا غرویان به شماره ملی 0730095096 با دریافت مبلغ 25500000 ریال سهم الشرکه خود از موسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 58.500.000 ریال به 29.250.000 ریال کاهش یافت در نتیجه ماده 7 اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه و ماده 8 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1- آقای نیما اخباری با کدملی 1062700597 دارای مبلغ 28.750.000 ریال سهم الشرکه 2 - آقای سعید خرمی با کدملی 0944860982 دارای مبلغ 500.000 ریال ش980602955644116  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877856
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶. و نامه شماره xxxxxx/۹۶مورخ ۱/۹/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا ابوالفتحی زاده کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود را برابر سند صلح شماره xxxxxxمورخ ۲۵/۱۰/۹۶ دفترخانه ۷۱مشهد به آقای نیما اخباری کدملی xxxxxxxxx۷ انتقال داد ـ آقای مرتضی قندچی کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxریال از سهم الشرکه خود را برابر سند صلح شماره xxxxxxمورخ ۲۵/۱۰/۹۶ دفترخانه ۷۱مشهد به آقای محمدرضا غرویان کدملی xxxxxxxxx۶ انتقال داد و در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بدون تغییر باقی ماند و شرکاء موسسه و سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد: آقای نیما اخباری مبلغ xxxxxx۰۰ ریال، آقای محمدرضا غرویان به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ، آقای رضا ابوالفتحی زاده مبلغ xxxxxx۰ ریال و آقای مرتضی قندچی به مبلغ xxxxxx ریال.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877861
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۶مورخ ۱۳/۱۰/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده ۲۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: ((موسسه توسط هیات مدیره ای مرکب از ۴ نفر از شرکاء مجمع شرکا برای مدت دو سال انتخاب می شوند ، اداره خواهد شد. تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره بلامانع است.هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات مدیره ، یک رئیس و یک مدیرعامل تعیین می کند. وظایف و اختیارات رئیس و مدیرعامل توسط هیات مدیره تعیین می شود.)) ـ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: (کلیه گزارش هایی که در مورد انجام خدمات حرفه ای و مکاتبات مرتبط به صاحبکار ارائه می شود ، باید توسط حداقل ۲ نفر از شرکاء یا یک نفر از شرکاء و یکی از حسابداران رسمی که تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت انجام کار را بر عهده داشته اند ، امضاء و ممهور به مهر موسسه انتشار یابد.) ـ آقایان محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و نیما اخباری xxxxxxxxx۷ و مرتضی قندچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ا به سمت اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی آئین محاسب و همکاران به عنوان بازرس سال مالی ۳۰/۹/۹۶ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673913
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب ماشین آلات فولاد صنعت دارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات ارقام پویا به نمایندگی آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران به نمایندگی آقای حسن جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564737
آگهی تأسیس شرکت توسعه زیرساخت انرژی سواحل مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۳۶۰۰
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ xxx۶/۰۵/۲۵ تحت شماره xxx۲ در دفتر ثبت موسسات غیرتجاری واحد ثبتی منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: ۱) موضوع شرکت: صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، انجام خدمات مطالعاتی در تمام امور مرتبط با آب و برق و انرژی و بازار برق و انرژی و بورس انرژی، خدمات فنی مهندسی، کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، صنعتی و سایر خدمات، فعالیت و مشاوره در کلیه امور مربوط به حوزه‌های فنی اقتصادی و نظارت در پروژه‌های صنعت مخابرات و آب و برق و انرژی، مشاوره، تهیه و تنظیم طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی و نظارت در پروژه‌های صنعت آب و برق و انرژی و مخابرات، مشارکت در سایر شرکت‌ها و موسسات و بنگاه‌ها و ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید به منظور تحقیق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام مطالعات و پژوهش‌های فنی مهندسی، اقتصادی شامل خدمات پژوهشی در زمینه آب و برق و انرژی و مخابرات، استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور در جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور در حوزه فعالیت شرکت، انجام هر نوع فعالیتی که مستقیم و غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد. انجام خدمات مشاوره مدیریت، برنامه نویسی و ارایه خدمات نرم افزاری مرتبط با بازرگانی آب و برق و انرژی و مخابرات و بازار برق و انرژی و پشتیبانی از این خدمات درچهار چوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) ۲) مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد چابهار واحد سرمایه گذاری دفتر پستی شماره xxx C کد پستی xxxxxxxxx۲ ۳) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۴) سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم بانام که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سرمایه نقدا طی گواهی شماره ۱۳ مورخ xxx۶/۰۵/۲۴ بانک ملت شعبه منطقه آزاد پرداخت گردیده است. ۵) مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقای اعبدالمجید غرویان به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد روزبه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدباقر عبائی کوپائی به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶) بازرسان و مدت تصدی آنان: آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۷) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679371
آگهی تغییرات شرکت دشت ایمان مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۳۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459818
آگهی تغییرات شرکت سامان بافت حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۷۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلیل متینی به کدملی:xxxxxxxxx۷و عباس پورغلام مقدم به کدملی: xxxxxxxxx۳ و محمدحسن علی پور به کدملی: xxxxxxxxx۷ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. ـ محمدرضا غرویان به شماره ملی: xxxxxxxxx۶به سمت بازرس اصلی و محمدرضا جوانشیر به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333477
آگهی تغییرات شرکت ستاره آرمان توس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۷۱۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ شرکت انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت برای سال xxx۴ تعیین گردید. ـ ۴ شرکت ایرانیان اطلس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶، شرکت فناوران حفیظ سامانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167389
آگهی تغییرات شرکت مرتب خودروی تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۷۸۱۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و اقای محمد رضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه عمران ستاره شهر پاژ درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های اقتصادی مجاز ـ ساخت و ساز کلیه ساختمان ها اعم از تجاری، مسکونی و تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری _ جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اهداف شرکت _ اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ـ ایجاد شعبه ها و نمایندگی های مورد نیاز در داخل و خارج از کشور_ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بین بزرگمهر جنوبی ۶ و ۴ ـ پلاک ۲۶ کدپستیxxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳ مورخ ۳/۹/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه احمدآباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. حسن رضا انتظار یزدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲. جعفر شگفتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. سید عبداله سخاوتی به سمت عضو هیئت مدیره ۴. سید حسن میر بمانی یزدی به سمت عضو هیئت مدیره ۵. محمد حسین شکفتی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند موسسه حسابداری وخدمات مدیریت ارقام پویا به عنوان بازرس اصلی. محمد رضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707965
آگهی تغییرات شرکت نیروصنعت سرچشمه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۹۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار استقامت و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ۳ ـ تصویب ترازنامه منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۲
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668197
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی سرامیکهای نسوز آذرخش قم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۵۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا بشماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ مشهد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668201
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آذرخش آجرنسوز قم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا بشماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ مشهد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668209
آگهی تغییرات شرکت آذرخش فرآورده‌های نسوز قم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۷۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا بشماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ مشهد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638524
آگهی تغییرات شرکت بتون ویلا سقف سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشرآگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد فروید ک.م xxxxxxxxx۰ و فربد فروید ک.م xxxxxxxxx۲ و فرین فروید ک.م xxxxxxxxx۱ و سوسن افخمی ک.م xxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613576
آگهی تغییرات شرکت لایزر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملیxxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600170
آگهی تغییرات شرکت وزین صنعت قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600183
آگهی تغییرات شرکت صدر صنعت پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۲۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان زیان سال مالی xxx۱تصویب شد ر
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561564
آگهی تغییرات شرکت پلاستیک ماشین الوان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۶۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545156
آگهی تغییرات شرکت پوشان پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۸۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا بشماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ مشهد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581522
آگهی‌ تغییرات شرکت پوشان پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۸۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ مشهد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541735
آگهی تغییرات شرکت آسیا پودر آژینه ـ سهامی خاص ـ ثبت ۳۵ انتقالی
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره شرکت در مورخه ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید که مراتب جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد.

۱ـ آقای رشید آزادمنش، به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و خانم پردیس خوشبخت به عنوان عضو هیات مدیره و نائب رئیس و آقای محمد آزادمنش به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، فاکتورهای فروش اوراق و مکاتبات عادی اداری با مهر شرکت و امضاء مدیرعامل دارای اعتبار است.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا غرویان با کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۱ (سال مالی هزار و سیصد و نود و یک) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474392
آگهی تغییرات شرکت الکترو کنترل سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۱۶۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۷۷۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات ارقام پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
آقای عبدالمحمد خورشید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
خانم مهین قریشی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای منصور خورشید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای عزت اله مرداسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
خانم طلوع خورشید بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476106
آگهی تغییرات شرکت انفورماتیک گستر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۰۳۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای حسین غروی رام به شماره ملی xxxxxxxxx۶
آقای رضا غروی رام به شماره ملی xxxxxxxxx۹
خانم لیلا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۸
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464470
آگهی تغییرات شرکت صنعت ارتباط پیشرو سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۲۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450876
آگهی تغییرات شرکت فراز دنیا ساز سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۹۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۲۶۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غروریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450702
آگهی تغییرات شرکت تنویرچاپ سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۸۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۹۶۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا غرویان کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای امیر حسین محمدی باهر به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره
آقای شاهمیر حمیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
آقای عباس محمدی باهر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
امضا کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439243
آگهی تغییرات شرکت کاران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۸۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475344
آگهی تغییرات شرکت نیرو صنعت سرچشمه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۹۵۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای محمد رضا غرویان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436219
آگهی تغییرات شرکت زیست دارو دانش شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۵۰۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۳۶۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420972
آگهی تغییرات شرکت اروند ماشین شرکت سهامی خاص ‌شماره ثبت ۱۵۷۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448718
آگهی تغییرات شرکت پلی سازان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۶۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا غرویان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420847
آگهی تغییرات شرکت اندیشه زلال سهامی خاص ‌شماره ثبت ۲۰۷۳۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434596
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۵۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۷۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی، آقای محمدرضا غرویان به ش . م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422274
آگهی تغییرات شرکت اریس اوکسین سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۷۹۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424832
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دشت چالدران سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۷۱۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424808
آگهی تغییرات شرکت فراز درنا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۰۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۶۷۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا غرویان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384848
آگهی تصمیمات شرکت سیمان دهلران سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ و درخواست وارده شماره xxx۶ مورخه ۲۶/۱۲/۹۲ در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف) ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۱ رئیس ثبت اسناد و املاک دهلران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397182
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه فن آوری ناران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۵۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388225
آگهی تغییرات شرکت تارا مشاور سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۵۲۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود و زیان سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394019
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صوفیا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۰۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
آقای شهریار خادمی‎کلانتری دارای ک.م xxxxxxxxx۵ و خانمها نوشین اشیدری ک.م xxxxxxxxx۰ و پروین اشیدری ک.م xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476410
آگهی تغییرات شرکت خانه صنعت باستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۶۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۱۶۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا غرویان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386701
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375272
آگهی تغییرات شرکت سپر پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۶۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373543
آگهی تغییرات شرکت تیران شیمی تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373263
آگهی تغییرات شرکت تحقیق و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۵۵۱۱ و کدپستی ۴۷۹۱۱۸۱۴۳۶
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۷/۱۰/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید:
۱ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359189
آگهی تغییرات شرکت دانش بینش روش شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۵۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351387
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور راستین نگار مهر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۳۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351388
آگهی تغییرات شرکت هماهنگ پردازش رایانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۲۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۷۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد منتهی به سال مالی xxx۱ شرکت به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348757
آگهی تغییرات شرکت رعدان نیرو زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به بازرس اصلی و محمدرضا غرویان با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374392
آگهی تغییرات شرکت مرتب خودروی تهران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348756
آگهی تغییرات شرکت پترو توان تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیر مطلب زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانمها سوده جوادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و میترا مطلب زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748005
آگهی تصمیمات شرکت مرتب خودروی تهران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۷۸۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و غرویان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10598996
آگهی تصمیمات شرکت مرتب خودروی تهران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۷۸۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و غرویان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11888857
آگهی تصمیمات شرکت مرتب خودروی تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا غرویان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11953473
آگهی تصمیمات شرکت مرتب خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا غرویان شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات