حمیدرضا کیهانی

آقای حمیدرضا کیهانی

کد ملی 004546xxxx
گراف ارتباطات
68
شرکت‌ها
182
آگهی‌ها

شرکت های حمیدرضا کیهانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حمیدرضا کیهانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی هادی حساب تهران
حسابرسی هادی حساب تهران
ساختمانی سامان گستران پویا
ساختمانی سامان گستران پویا
بازرس علی‌البدل
آذر توسعه مسکن
آذر توسعه مسکن
بنیان توسعه صنعت پارس
بنیان توسعه صنعت پارس
بازرس علی‌البدل
بنیان توسعه صنعت قطعات ولوازم یدکی
بنیان توسعه صنعت قطعات ولوازم یدکی
بازرس علی‌البدل
نفیس شیشه
نفیس شیشه
بازرس علی‌البدل
آذر حلب
آذر حلب
راهبرد سازان خودرو راسخ
راهبرد سازان خودرو راسخ
بازرس علی‌البدل
ماشین سازی پارس
ماشین سازی پارس
بازرس علی‌البدل
لیزینگ بنیان صنعت پارس
لیزینگ بنیان صنعت پارس
بازرس علی‌البدل
اندیشه توسعه سیستم
اندیشه توسعه سیستم
بازرس علی‌البدل
پارکهای صنعتی پارس
پارکهای صنعتی پارس
بازرس علی‌البدل
خانه سازی اریا
خانه سازی اریا
بازرس علی‌البدل
آمیکو یسنا پارس
آمیکو یسنا پارس
بازرس علی‌البدل
آهن و فولاد جهان سپاهان
آهن و فولاد جهان سپاهان
توسعه فناوری اطلاعات دریایی
توسعه فناوری اطلاعات دریایی
بازرس علی‌البدل
کولاک شرق
کولاک شرق
نایلکس
نایلکس
بازرس علی‌البدل
رویا
رویا
حمایت گستر ایران خودرو
حمایت گستر ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
رهیاب پیام گستران
رهیاب پیام گستران
بازرس علی‌البدل
ایران هاسکو
ایران هاسکو
بازرس علی‌البدل
تهران سینا
تهران سینا
بازرس علی‌البدل
مهندسی ساخت پستها وتوسعه تجهیزات برقی احداث
مهندسی ساخت پستها وتوسعه تجهیزات برقی احداث
بازرس علی‌البدل
افزار پرداز باتیس پارت
افزار پرداز باتیس پارت
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
توسعه اقتصاد آینده سازان
توسعه اقتصاد آینده سازان
بازرس علی‌البدل
تولیدی محورسازان گروه کوشا
تولیدی محورسازان گروه کوشا
بازرس علی‌البدل
حمایت فولاد سازان معین
حمایت فولاد سازان معین
بازرس علی‌البدل
کبریت بیست و نه بهمن
کبریت بیست و نه بهمن
مدیران بنیان صنعت پارس
مدیران بنیان صنعت پارس
بازرس علی‌البدل
تهران مو
تهران مو
بازرس علی‌البدل
توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس
توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس
بازرس علی‌البدل
گسترش انفورماتیک ایران
گسترش انفورماتیک ایران
بازرس علی‌البدل
مفید شیشه
مفید شیشه
بازرس علی‌البدل
پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
بازرس اصلی
ارمغان کالای البرز
ارمغان کالای البرز
بازرس علی‌البدل
تولیدی محور کاران کوشا
تولیدی محور کاران کوشا
بازرس علی‌البدل
صبا فولاد پارتاک
صبا فولاد پارتاک
پیشگامان توسعه فولاد پارک وی
پیشگامان توسعه فولاد پارک وی
آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
بازرس علی‌البدل
طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا
طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا
ارزیاب سرمایه توس
ارزیاب سرمایه توس
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری پارک وی جم
سرمایه گذاری پارک وی جم
کشتیرانی جنوب خط ایران
کشتیرانی جنوب خط ایران
شهر نور نقش جهان
شهر نور نقش جهان
توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا
توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا
پایانه بندری پیشگامان دریا گستر پاسارگاد
پایانه بندری پیشگامان دریا گستر پاسارگاد
محتوا پرداز پارسه
محتوا پرداز پارسه
بازرس علی‌البدل
کشتیرانی دریای صلح و دوستی
کشتیرانی دریای صلح و دوستی
بازرس علی‌البدل
توربین های بادی گسترش آترین
توربین های بادی گسترش آترین
بازرس علی‌البدل
منان
منان
بازرس علی‌البدل
مدیریت طرحهای صنعتی وساختمانی پارس
مدیریت طرحهای صنعتی وساختمانی پارس
بازرس علی‌البدل
صنایع راهسازی معدن ایران
صنایع راهسازی معدن ایران
بازرس علی‌البدل
لیزینگ ایرانیان
لیزینگ ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
گسترش ارتباطات ماهواره ای امروز
گسترش ارتباطات ماهواره ای امروز
بازرس علی‌البدل
لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
بازرس علی‌البدل
بنیان توسعه صنعت خودرو تجاری
بنیان توسعه صنعت خودرو تجاری
بازرس علی‌البدل
سریر کالای دلتا
سریر کالای دلتا
بازرس علی‌البدل
مانا مهر ماهان
مانا مهر ماهان
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور
مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور
وزین صنعت قطعه
وزین صنعت قطعه
برق آفتابی هدایت نور یزد
برق آفتابی هدایت نور یزد
بازرس اصلی
ایساتیس ارتباطات قندی
ایساتیس ارتباطات قندی
بازرس اصلی
پادیاب طب
پادیاب طب
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنایع شیمی گستر نیما
مجتمع صنایع شیمی گستر نیما
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14298441
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع شیمی گستر نیما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و صورتجلسات اعلام تنفس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان امیر سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، محمد سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم هانیه بنائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. ۴ ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت xxx۱۰وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رامین افضلی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802504
آگهی تغییرات شرکت پادیاب طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) به نمایندگی آقای محمود صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب (حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۵۷) به نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655256
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۱ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ تصویب گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷. شرکت توسعه توس بان امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵. موسسه مالی واعتباری عسگریه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655272
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب گردید موسسه حسابرسی هادی حساب تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655290
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۰ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردید موسسه حسابرسی هادی حساب تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655363
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷. شرکت توسعه توس بان امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵. موسسه مالی واعتباری عسگریه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622688
آگهی تغییرات حسابرسی هادی حساب تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا کیهانی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علی کیهانی ش م xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین مشهور به (بهروز) سربی ش م xxxxxxxxx۴ عنوان عضو هیئت مدیره به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار مؤسسه از قبیل قرارداد، چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضا؛ ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614527
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۱/۰۴/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت: xxx۱۰ وشناسه ملی: xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی شرکت و اقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545309
آگهی تغییرات شرکت رویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ثبت شده به شماره xxx۱۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347731
آگهی تغییرات حسابرسی هادی حساب تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جباری با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد آقای اکبردادگر نمینی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد آقای محمد حسین مشهور به (بهروز) سربی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست سهم الشرکه جدید بعد از افزایش بشرح ذیل می‌باشد حمید رضا کیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه علی کیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه اکبردادگر نمینی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه عباس جباری با کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد حسین مشهور به (بهروز) سربی با کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147490
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس ارتباطات قندی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷
با نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودبا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصادجهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103656
آگهی تغییرات حسابرسی هادی حساب تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۵ مورخ ۲۴/ ۷/ xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هدایت تشکر حسینی ش م xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سایر شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: حمید رضا کیهانی ش م xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه علی کیهانی ش م xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال عباس جباری ش م xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه اکبر دادگر نمینی ش م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسین مشهور به بهروز سربی ش م xxxxxxxxx۴ دارند مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981747
آگهی تغییرات شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۸۹۵۳
آگهی تغییرات شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ وشرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ وشرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوموسسه حسابرسی هادی حساب تهران به کدملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهودبه کدملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949271
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۴۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیرتصفیه منتهی برای سال مالی ۹۴ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان ناظر بر امور تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784267
آگهی تغییراتحسابرسی هادی حساب تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کیهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء قرار گرفتند آقای حمید رضا کیهانی با کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود رابه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داده_است آقای عباس جباری با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داده_است در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بعد از افزایش سرمایه سهم الشرکه شرکاء بشرح ذیل می‌باشد حمید رضا کیهانی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه اکبر دادگر نمینی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد حسین مشهور به بهروز سربی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه عباس جباری با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیدهدایت تشکر حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی کیهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627881
آگهی تغییراتحسابرسي هادي حساب تهران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۲۲/۱۰/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدهدایت تشکر حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید. و لیست شرکا قبلی بشرح زیر است حمیدرضا کیهانی با کد ملیxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال عباس جباری با کد ملیxxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال اکبر دادگر نمینی با کد ملیxxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال محمدحسین مشهور به بهروز سربی با کد ملیxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531753
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس ارتباطات قندی شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی ومدیریت ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ انتخاب گردیدندوشرکت مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷به نمایندگی محمدعلی نوراله نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۰وشرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی بشماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲به نمایندگی مرتضی علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳وشرکت شبکه سازان کیهان بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی سیدجلال الدین رضوانی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۳بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466928
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی هادی حساب تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هدایت تشکر حسینی با کد ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: حمیدرضا کیهانی با کد ملیxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال عباس جباری با کد ملیxxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال اکبر دادگر نمینی با کد ملیxxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال محمدحسین مشهور به بهروز سربی با کد ملیxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466939
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی هادی حساب تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا کیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اکبر دادگر نمینی با کد ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین مشهور به بهروز سربی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390490
آگهی تغییرات شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356350
آگهی تغییرات شرکت وزین صنعت قطعه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۱۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیف الله سلطانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و حسن سلطانی به ش ملیxxxxxxxxx۳ و حسین سلطانی به ش ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سعید سلطانی به ش ملی عضو هیئت xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ (با نمایندگی آقای رضا ابوالفتحی زاده) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ (با نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی) به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ بتصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356360
آگهی تغییرات شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ انتخاب گردیدند۲ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید۳ ـ تراز مالی سالxxx۳ موردتصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259867
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور در حال تصفیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۴۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان ناظر بر امور تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند عملکرد مالی مدیر تصفیه برای سال مالی ۹۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12151224
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۱۵۶۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ موردتصویب قرارگرفت . - موسسه حسابرسی هادی حساب ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت تعاونی چند منظوره هسایاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای شاهین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - شرکت بین المللی عمران آسمان سروش منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مهدی شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹- شرکت بین المللی سرمایه گذاری سروش عصر گنجینه منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای سید علی طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - شرکت بین المللی نفت فلات سازه منطقه آزاد چابهاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای ناصر فصیح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - شرکت بین المللی قاره کهن منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای حمید باغبان شمیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141601
آگهی تغییرات شرکت تولیدی محورسازان گروه کوشا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وصورت حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119802
آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران چوب نخل طلایی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند آقای محسن فرجادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد علم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092065
آگهی تغییرات شرکت تولیدی محور کاران کوشا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۶۷۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۹۶۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۷/xxx۳ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078453
آگهی تغییرات تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولاد سازان معین به‌شماره‌ثبت۳۸۷۴۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/ ۱۵/ xxx مورخ ۱۵/ ۷/ xxx۳ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب وسودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی وآقای حمیدرضا کیهانی ش م xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصادبعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12079025
آگهی تغییرات شرکت تهران مو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمد شاکر فخر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم وئام آل مرتضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم سارا فخر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423001
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۲,xxx,xxx مورخ ۰۳/۰۸/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمید رضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. با رعایت ماده xxx قانون تجارت تعیین گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم زهره زرمندیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم شبنم فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398454
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۳/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393748
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به‌شماره‌ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۰۹/xxx۳ومجوز xxx۲۶/۹۳مورخ ۸/۱۰/۹۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جباری با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا بشرح ذیل می باشد: ـ حمیدرضا کیهانی با کدملیxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه ـ اکبردادگرنمینی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ محمدحسین مشهور به بهروز سربی با کدملیxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ریال سهم الشرکه ـ عباس جباری با کدملیxxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه ـ سیدهدایت تشکرحسینی با کدملیxxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393751
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به‌شماره‌ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ومجوزxxx۲۷/۹۳مورخ ۸/۱۰/xxx۳جغامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا کیهانی با دریافت مبلغxxxxxx۰ریال از صندوق موسسه سهم الشرکه خود ا به مبلغ xxxxxx۰۰ریال کاهش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxx۰۰ریال کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.اسامی شرکاء بشرح ذیل می باشد: ـ حمیدرضاکیهانی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال ســـهم الشـــرکه ـ اکــــبردادگــــرنمینی با کدملیxxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ محمدحسین مشهور به بهروز سربی با کدملیxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ عباس جباری با کدملیxxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ریال سهم الشرکه ـ سیدهدایت تشکرحسینی با کدملیxxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9387883
آگهی تغییرات موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای حمید رضا کیهانی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742880
آگهی تغییرات شرکت توربین های بادی گسترش آترین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۵۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷به سمت بازرس اصلی و حمید رضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668713
آگهی تغییرات شرکت حمایت گستر ایران خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۵۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ساعد شهسوارارسون باکدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جواد موحدنژاد باکدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت لیزینگ ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام واحدی باکدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمید رضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660210
آگهی تغییرات شرکت محتوا پرداز پارسه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۹۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658256
آگهی تغییرات شرکت رهیاب پیام گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674091
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی دریای صلح و دوستی منطقه آزاد انزلی سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۱۱۱۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۳ شرکت کشتیرانی دریای صلح و دوستی منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) که با حضور کلیه سهامداران در محل اصلی شرکت تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ شد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624476
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی‌هادی حساب تهران به‌شماره‌ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۲۳/۹۳ مورخ ۱۸/۶/xxx۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید هدایت تشکر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx/xxx/۳۲ ریال اکبر دادگر نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx/xxx/۴ ریال محمد حسین (بهروز) سربی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx/xxx/۴ ریال عباس جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سید هدایت تشکر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۲ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621869
آگهی تغییرات شرکت طراحي مهندسي وساخت تجهيزات وابزارآلات سايپا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۰۴۴۵
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی وساخت تجهیزات وابزارآلات سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی ، حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تبریز
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12591061
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی وساخت تجهیزات وابزارآلات سایپا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۶۴ وشناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۰۹۰۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617741
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603886
آگهی تغییرات شرکت نفیس شیشه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1583024
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه هادی حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576258
آگهی تغییرات شرکت رویا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۴۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ تصویب شد. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575442
آگهی تغییرات شرکت افزار پرداز باتیس پارت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ تصویب شدموسسه حسابرسی ها دی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمید رضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570617
آگهی تغییرات شرکت مفید شیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ موردتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران xxxxxxxxx۵۷به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557772
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولاد سازان معین به شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ و تائیدیه شمار xxxxxx/۱۵,xxx مورخه ۱۰/۷/۹۲ اداره کل تعاون استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ تا مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از طریق پرداخت نقدی تامین گردیده افزایش یافته وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ.................. تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542180
آگهی تغییرات شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۷۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هادی حساب تهران بشناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553367
آگهی تغییرات
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ شرکت پایانه بندری پیشگامان دریا گستر پاسارگاد (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۲/۰۴/xxx۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل می باشد.

۱ ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بازرس اصلی حمیدرضا کیهانی با کدملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲ ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.

۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مراتب در تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به ثبت رسید.

شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443531
آگهی تغییرات شرکت نفیس شیشه سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱به تصویب رسید.
آقایان سید هادی موسوی کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و حسین نقی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ و احمد اثنی عشری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهرداد مومنی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و هراچیک بخشیان قره داغی با کد ملی xxxxxxxxx۵ را به عنوان اعضای هیئت مدیره بار مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت نفیس شیشه انتخاب شد.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461979
آگهی تغییرات شرکت راهبرد سازان خودرو راسخ سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۸۵۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۲۸۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیر حسین حاجیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، خانم گلناز امام دوست با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین آقایی اصل با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادهای عادی و نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375366
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360745
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ش م xxxxxxxxx۵۷ بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312991
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316098
آگهی تغییرات شرکت تهران مو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارک وی جم سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۷۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدصالح شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ اسماعیل حبیبی زمان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سمیرا صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287622
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
ـ آقای اکبر دادگرنمینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای محمدحسین (بهروز) سربی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند .
و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار موسسه از قبیل قرارداد چک سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است. لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281291
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزیاب سرمایه توس در تاریخ ۱/۱۰/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت:
بررسی و ارزیابی طرح ها و پروژه های مختلف، انجام مطالعات امکان سنجی، ارزیابی وضعیت و اعتبارسنجی شرکتها و سازمان های مختلف، تهیه گزارش های توجیهی برای طرح ها و پروژه ها ، نظارت بر طرح ها و انجام کلیه خدمات مشاوره ای مجاز برای طرح ها، پروژه ها و شرکت های مختلف اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، ایجاد، واگذاری و یا حذف نمایندگی ها و شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور و انجام کلیه امور و فعالیت هایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در راستای انجام موضوع فعالیت شرکت باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خ قائم مقام فراهانی خ هشتم پ ۱۹ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴.
ـ سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۷/۹/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است.
ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ حسین اشکوه به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس (سهامی خاص) ـ عضو اصلی
۲ـ حسین اشکوه به سمت مدیرعامل
۳ـ محمدحسین مهدوی عادلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک (سهامی خاص) ـ عضو اصلی
۴ـ محمدرضا مروجی به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توس امید امین (سهامی خاص)
ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد.
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی.
ـ آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254888
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۰۴۴۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۵/۴/۹۲که در تاریخ ۹/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام (ترازنامه ـ حساب سود و زیان ـ صورت های مالی) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت xxx۱۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای حمید کربلایی رضا کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و صندوق باز نشستگی کشوری بشماره ثبت xxx۶ بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸به نمایندگی آقای سید مرتضی موسوی خوشدل کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ سازمان تامین اجتماعی بشماره ثبت xxx۲ بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شهین عاج ساز کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا زمانلو کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای مجید فهیمه امیری کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای مجید فهیمه امیری بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مرتضی موسوی خوشدل به نمایندگی از صندوق باز نشستگی کشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اختیارات مندرج در ردیفهای ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰ بند (ب) قسمت اول ماده ۱۵ اساسنامه به مدیرعامل تعویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271220
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساخت پستها و توسعه تجهیزات برقی احداث شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۹۰۸۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۱۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۰ اسفندxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233564
آگهی تغییرات شرکت نفیس شیشه سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238403
آگهی تغییرات موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت ۳۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی با کدملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318225
آگهی تغییرات شرکت شهر نور نقش جهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۰۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان قاسم اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهدی یزدانی نیسیانی به کدملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206763
آگهی تغییرات شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۷۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200451
آگهی تغییرات شرکت تولیدی محور کاران کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۶۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201758
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه فولاد پارک وی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200546
آگهی تغییرات شرکت صبا سازه پارتاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189070
آگهی تغییرات شرکت تولیدی محور سازان گروه کوشا سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۲۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177675
آگهی تغییرات شرکت رهیاب پیام گستران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۰۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172237
آگهی تغییرات شرکت مفید شیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۲۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166541
آگهی تغییرات شرکت افزار پرداز باتیس پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ب سمت بازرس اصلی ش م xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160561
آگهی تغییرات شرکت رویا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۵۴۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144476
آگهی تغییرات شرکت ارمغان کالای البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۰۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش م xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان محمداسماعیل نبیئی با کدملی xxxxxxxxx۱ محمدحسین نیک پی با کدملی xxxxxxxxx۲ محمدمسعود صمیمی با کدملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118730
آگهی تغییرات شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۸۹۵۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه تصمیماتی اتخاذ که شماره ثبت xxx ثبت گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس جباری کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه رسمی کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی و اصلاحیه های شرکت برای سال xxx۲ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس ثبت اسناد ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098400
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریائی سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ش.ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092067
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083045
آگهی تصمیمات شرکت ایران هاسکو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۸۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. رضی اولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مرتضی اولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۲ رضی اولی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی اولی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سعادتی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067987
آگهی تغییرات شرکت حمایت گستر ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055964
آگهی تغییرات شرکت مفید شیشه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران حسابداران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049318
آگهی تصمیمات شرکت گسترش انفورماتیک ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۳۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009869
آگهی تغییرات شرکت افزار پرداز باتیس پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۲۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۷/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت موسسه حسابرسی هادی حساب تهران سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002920
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار میرداماد خ نفت شمالی کوچه یکم پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000281
آگهی تصمیمات شرکت تهران مو سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۲۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی با ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد شاکرفخر با ک م xxxxxxxxx۲ وئام آل مرتضی با ک م xxxxxxxxx۳ سارا فخر با ک م xxxxxxxxx۱ که محمد شاکرفخر بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و وئام آل مرتضی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سارا فخر بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9609611
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ بنیان صنعت پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۹۳۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۸۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957818
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ بنیان صنعت پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۹۳۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۸۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987444
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا کامرانی‌جویمند و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای اکبر میرشفیعی و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۹۵ با نمایندگی آقای امیر مرامی تا تاریخ ۲۴/۷/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937052
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای اکبر میرشفیعی و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب سهامی خاص بشماره ثبت xxx۹۵ با نمایندگی آقای امیر مرامی تا تاریخ ۲۴/۷/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925510
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مدیران بنیان صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۴۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۵۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913808
آگهی تصمیمات شرکت کبریت ۲۹ بهمن (توکلی سابق) (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۰۱۵۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳/۷/۹۱ که در تاریخ ۹/۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد و موسسه حسابرسی هادی حساب شماره ثبت xxx۱۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه عصر آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139641
آگهی تصمیمات شرکت کبریت ۲۹ بهمن (توکلی سابق) (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۰۱۵۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳/۷/۹۱ که در تاریخ ۹/۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد و موسسه حسابرسی هادی حساب شماره ثبت xxx۱۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه عصر آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896677
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی محورسازان گروه کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت تولیدی محورکاران کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی ظهیر ظهیریبرسری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ هرمز راضیکیوی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ حمزه مرادیچافی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9773422
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی محورسازان گروه کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت تولیدی محورکاران کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی ظهیر ظهیریبرسری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ هرمز راضیکیوی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ حمزه مرادیچافی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908475
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولاد سازان معین ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تولیدی صنعتی اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا طاهری زاده مروست و شرکت کارخانه لوله و اتصالات چدنی و کلاچ سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر فرنگی زاده و شرکت جهان فولاد غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای جهانبخش شکری و شرکت صنعتی فولادی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شعرباف و شرکت فولاد شاهرود سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید رئوفی و شرکت صنعتی ماهکار فلز سهامی خاص با نمایندگی آقای سید رضا شهرستانی تا تاریخ ۲۸/۷/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123417
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولاد سازان معین به شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تولیدی صنعتی اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا طاهری زاده مروست و شرکت کارخانه لوله و اتصالات چدنی و کلاچ سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر فرنگی زاده و شرکت جهان فولاد غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای جهانبخش شکری و شرکت صنعتی فولادی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شعرباف و شرکت فولاد شاهرود سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید رئوفی و شرکت صنعتی ماهکار فلز سهامی خاص با نمایندگی آقای سید رضا شهرستانی تا تاریخ ۲۸/۷/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864351
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10229285
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739560
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۰۳۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734049
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساخت پستها و توسعه تجهیزات برقی احداث (ساپتا)سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۰۸۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۱۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738183
آگهی تغییرات شرکت افزار پرداز باتیس پارتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۶۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۲۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت موسسه حسابرسی هادی حساب تهران سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727809
آگهی تصمیمات شرکت تهران سیناسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۱۶۷۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ و ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ربیع اولی به کدملی xxxxxxxxx۷ و بهنام تندروآغمیونی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا پورزمان به کدملی xxxxxxxxx۰ و علی اولی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ ربیع اولی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بهنام تندروآغمیونی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و یا با دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305342
آگهی تصمیمات شرکت تهران سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۶۷۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ و ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ربیع اولی به کدملی xxxxxxxxx۷ و بهنام تندروآغمیونی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا پورزمان به کدملی xxxxxxxxx۰ و علی اولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ ربیع اولی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بهنام تندروآغمیونی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و یا با دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699832
آگهی تصمیمات شرکت ایران هاسکوسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۰۰۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۸۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691858
آگهی تغییرات شرکت رهیاب پیام گسترانسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۰۸۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10447882
آگهی تغییرات شرکت رهیاب پیام گستران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739447
آگهی تصمیمات شرکت رویا سهامی خاص به شماره ثبت۵۴۵۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حمیدرضا کیهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و کمال‌الدین فیضی‌تالارپشتی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد قیصری‌نیا به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ مینو صدوقی به کدملیxxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ احمد قصیری‌نیا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مینو صدوقی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هر یک از مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944611
آگهی تصمیمات شرکت نایلکس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به ش مxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ک مxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672957
آگهی تصمیمات شرکت نایلکس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به ش مxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ک مxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674281
آگهی تصمیمات شرکت رویا سهامی خاص به شماره ثبت۵۴۵۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حمیدرضا کیهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و کمال الدین فیضی تالارپشتی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد قیصری نیا به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ مینو صدوقی به کدملیxxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ احمد قصیری نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و مینو صدوقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هر یک از مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681044
آگهی تغییرات شرکت حمایت گستر ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657487
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10230857
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668065
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی، ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب موسسه حسابرسی هادی حساب (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۱۰ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس مالی و مالیاتی و بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و سپس آقای سید مصطفی بصیری تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آذر توسعه مسکن آقای محمد ابراهیم ماهوتچیان اصل به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تجارت کولاک تبریز بعنوان نمایندگان جدید شرکتهای فوق بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت انتخاب و سپس آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد مجدالاسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقی مانده مدت انتخاب و امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات و اسناد معمولی فقط با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618256
آگهی تصمیمات شرکت آمیکو یسنا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۵۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهران آراهازاریان و رامانی راجمانی و آشوک دیوان ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۱ مهران آراهازاریان به سمت رئیس هیئت مدیره، رامانی راجمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرجان جلیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مازاد بر مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل با اتفاق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا توسط دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630619
آگهی تصمیمات شرکت آمیکو یسنا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۵۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهران آراهازاریان و رامانی راجمانی و آشوک دیوان ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۱ مهران آراهازاریان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، رامانی راجمانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مرجان جلیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و مازاد بر مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل با اتفاق رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یا توسط دو عضو هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622206
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد جهان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۵۰۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ جهت انجام حسابرسی مالی و مالیاتی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9547535
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد جهان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۵۰۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ جهت انجام حسابرسی مالی و مالیاتی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586269
آگهی تصمیمات شرکت خانه سازی آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574784
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پیمان صنعت پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۹۳۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۸۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنیان توسعه صنعت پارس سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و امیرهوشنگ شیخ زین الدین به کدملیxxxxxxxxx۸ و غلامعلی صفائی به کدملیxxxxxxxxx۹. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ امیرهوشنگ شیخ زین الدین بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی باقری سرشکی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت بنیان توسعه صنعت پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی صفائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726910
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پیمان صنعت پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۹۳۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۸۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی‌حساب تهران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنیان توسعه صنعت پارس سهامی‌خاص به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۰ و امیرهوشنگ شیخ‌زین‌الدین به کدملیxxxxxxxxx۸ و غلامعلی صفائی به کدملیxxxxxxxxx۹. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ امیرهوشنگ شیخ‌‌زین‌الدین بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی باقری‌سرشکی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت بنیان توسعه صنعت پارس بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامعلی صفائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو امضاء اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک امضاء اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577399
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه توسعه سیستم (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۹۳۴۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۳۸۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: کیوان باقری زرگنده به کدملیxxxxxxxxx۰ و امین نجات نوعی به کدملیxxxxxxxxx۴ و همایون رفیعی راوندی به کدملیxxxxxxxxx۶. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۰ امین نجات نوعی بسمت رئیس هیئت مدیره و همایون رفیعی راوندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کیوان باقری زرگنده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577421
آگهی تصمیمات شرکت پارکهای صنعتی پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۳۸۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۰۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022888
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه توسعه سیستم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۳۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۳۸۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: کیوان باقری زرگنده به کدملی xxxxxxxxx۰ و امین نجات نوعی به کدملی xxxxxxxxx۴ و همایون رفیعی راوندی به کدملی xxxxxxxxx۶. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ امین نجات نوعی بسمت رئیس هیئت مدیره و همایون رفیعی راوندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کیوان باقری زرگنده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562321
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌سازی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۱۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549396
آگهي تصميمات شرکت راهبرد سازان خودرو راسخ سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۸۵۸۲ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۰۱۲۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: امیرحسین حاجیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و گلنار امام دوست به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امین آقایی اصل به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادهای عادی و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531158

آگهی تصمیمات شرکت آذر حلب( سهامی خاص )
بشماره ثبت xxx۲و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده:موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ وکدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ وکدپستی xxxxxxxxx۴ جهت انجام حسابرسی مالی و مالیاتی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ علاوه بر بازرسی انتخابی ثبت شده تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179419
آگهی تصمیمات شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب و شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲ تبریز و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ شرکت کولاک شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴ تبریز و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای خلیل قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر آقا محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و به نمایندگی از شرکت کولاک شرق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدباقر زعفرانچی زاده اقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از تجارت کولاک تبریز به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و آقای محمدنصرتی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب و امضاء کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اسناد معمولی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 474413

آگهی تغییرات شرکت نفیس شیشه
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدعلی نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید هادی موسوی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهرداد مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای هراچیک بخشیان قره داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدعلی نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید هادی موسوی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هراچیک بخشیان قره داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557780
آگهی تغییرات شرکت نفیس شیشه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۲۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی‌ هادی حساب با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید هادی موسوی‌کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهرداد مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین نقی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای هراچیک بخشیان‌قره‌داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدعلی نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید هادی موسوی‌کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهرداد مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین نقی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای هراچیک بخشیان‌قره‌داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهرداد مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10343430
آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه صنعت قطعات و لوازم یدکی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۲۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451821

آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه صنعت قطعات و لوازم یدکی سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 438330

آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه صنعت پارس
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۰ و ۲۵/۸/۹۰ تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر غروی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ محمدبهروز رضوانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدعلی باقری سرشکی به کد ملی xxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ منوچهر غروی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدبهروز رضوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی باقری سرشکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با یک امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870300
آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه صنعت پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۱۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۹۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۹۰ و ۲۵/۸/۹۰ تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی‌ هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر غروی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ محمدبهروز رضوانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدعلی باقری‌سرشکی به کد ملی xxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ منوچهر غروی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدبهروز رضوانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی باقری‌سرشکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با یک امضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 415369

آگهی تصمیمات شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص)
به شماره ثبت xxx۰۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب گردید و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 392430

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۰ بتصویب رسید
در تاریخ ۲۳/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383636

آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هادی حساب تهران
ثبت شده بشماره xxx۱۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۳/۸/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا کیهانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و اکبر دادگرنمینی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محمدحسین مشهور به بهروز سربی به ش ملی xxxxxxxxx۴ که حمیدرضا کیهانی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکبر دادگرنمینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975150
آگهی تغییرات شرکت پیام رهیاب گستران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583616
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساخت پستها و توسعه تجهیزات برقی احداث (ساپتا) سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۸۴۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564805
آگهی تصمیمات شرکت منان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۷۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۱۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۱/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320969
آگهی تصمیمات شرکت نایلکس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. پرویز منوچهر کاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پریسا منوچهری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نادره ملک به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779976
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ساختمانی پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۹۳۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۸۶۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891586
آگهی تصمیمات شرکت منان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۷۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۱۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ اصلی و حمیدرضا کیهانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9888127
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه توسعه سیستم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۳۴۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۳۸۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492144
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ انتخاب شدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/۸۹ اصغر دانشیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر سرائی نیا به کدملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی کاظم لواسانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. امضا قراردادهای انفرادی و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک بامضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای مشترک ۲ نفر از ۳ نفر حسین واعظ سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس گلزارپور به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمودرضا صارمی به کدملی xxxxxxxxx۱ معتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای ۲ نفر از ۳ نفر عباس گلزارپور و غلامرضا بخشی به کدملی xxxxxxxxx۸ و حسین واعظ سلطانی معتبر است قبول رهن اسناد خودرو و املاک و مستغلات به نام شرکت و همچنین فک رهن اسناد یاد شده و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای دو نفر از سه نفر حسین واعظ سلطانی عباس گلزارپور و غلامرضا بخشی معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386882
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۴/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384030
آگهی تصمیمات شرکت آمیکو یسنا پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۹۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۵۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ واصل گردید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهران آراهازاریان به سمت رئیس هیئت مدیره و رامانی راجمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آشوک دیوان به سمت عضو هیئت مدیره و مرجان جلیلی خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا از شرکت سلب حق نماید تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مازاد بر مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا توسط دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و مکاتبات به تنهایی توسط مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10569084
آگهی تصمیمات شرکت راهبرد سازان خودرو راسخ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۸۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۲۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: امیرحسین حاجیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و گلنار امام‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و امین آقایی‌اصل به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادهای عادی و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10589131
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی، ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب موسسه حسابرسی هادی حساب (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۱۰ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس مالی و مالیاتی و بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‌البدل به مدت یک سال و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و سپس آقای سید مصطفی بصیری تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آذر توسعه مسکن آقای محمد ابراهیم ماهوتچیان اصل به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تجارت کولاک تبریز بعنوان نمایندگان جدید شرکتهای فوق بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت انتخاب و سپس آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد مجدالاسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقی مانده مدت انتخاب و امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات و اسناد معمولی فقط با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10617168
آگهی تصمیمات شرکت تهران سینا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۶۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۶۷۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644196
آگهی تغییرات شرکت مفید شیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۲۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران حسابداران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675531
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۳/۸/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا کیهانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و اکبر دادگرنمینی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محمدحسین مشهور به بهروز سربی به ش ملی xxxxxxxxx۴ که حمیدرضا کیهانی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و اکبر دادگرنمینی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10692974
آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه صنعت قطعات و لوازم یدکی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۷۱۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۱۲۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746697
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۷/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اسحق حاجی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۷/۷/۹۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اسحق حاجی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۴ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صوتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757681
آگهی تغییرات شرکت حمایت گستر ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10758340
آگهی تصمیمات شرکت تهران مو سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۸۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۳۲۲۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760187
آگهی تغییرات شرکت مفید شیشه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۸۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۲۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران حسابداران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۴/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773910
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساخت پستها و توسعه تجهیزات برقی احداث (ساپتا)سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۰۸۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۱۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790335
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذربایجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۸/۱۱/۸۹ که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت xxx۱۰ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسان اصلی و آقای حمید رضا کیهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و اشخاص حقیقی و حقوقی زیر بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای علی بخشایش به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای سید اسد ا... مهدیزاده مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ شرکت خانمان گستر سپید (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷۳ تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ سازمان عمران تبریز شهرداری منطقه ۶ تبریز آقای سعید جواد زاده اصل به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت لوکس ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجانشرقی بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب و سپس آقای علی بخشایش بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید اسد ا... مهدیزاده مرتضوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان عمران تبریز و آقای بهروز امید علی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خانمان گستر سپید و آقای داود ندیم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شهرداری منطقه شش تبریز و آقای سعید جواد زاده اصل همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خلیل قلی پور خلیلی بسمت مدیر‌‌عامل و عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیر‌‌عامل و یکی از امضا‌های رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی و نامه‌های اداری فقط با امضای مدیر‌‌عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و بند ۱‌ـ ب و بند ۱‌ـ ش از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیر‌‌عامل تفویض گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10812634
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مدیران بنیان صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۴۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۵۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10850529
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی بقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای غلامرضا حیدری‎کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اسحق حاجی‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۲

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925169
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات ماهواره ای امروز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۲۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10938438
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌ کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید

در تاریخ۶/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010382
آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو تجاری سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۷۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۲۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037777
آکهی تصمیمات:شرکت کولاک شرق ( سهامی خاص ) بشماره‌ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۹/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخه ۲/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده : ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ تصویب و اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) شرکت تجارت کولاک تبریز ( سهامی خاص ) شرکت معین یاور آذربایجان ( سهامی خاص ) سید اسداله مهدیزاده مرتضوی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره‌ثبت xxx۱۰ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای حمید رضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ وکدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و سپس آقای خلیل قلی پورخلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ وکدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان ( سهامی عام ) بشماره‌ثبت xxx۲تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره آقای سیدغفار حسینی به کدملی xxxxxxxxx۶ وکدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی‌خاص)بشماره‌ثبتxxx۶۲ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ وکدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کدملی xxxxxxxxx۲ وکدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معین یاور آذربایجان ( سهامی خاص ) بشماره‌ثبت xxx۱ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ وکد پستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره آقای محمد رضا رهبری اصل به کد ملی xxxxxxxxx۰ وکدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) شماره‌ثبت xxx۰۲ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره آقای سید اسد الله مهدیزاده مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کد پستی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره آقای سید محمد مجد الاسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کد پستی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل (خارج از هیئت‌مدیره) انتخاب و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضا مدیر عامل شرکت به همراه یکی از امضا های رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات و اسناد معمولی فقط با امضای مدیر عامل می باشد .

سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11058231
آگهی تصمیمات شرکت امیکو یسنا پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۹۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۵۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11090882
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌سازی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۱۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115406
آگهی تصمیمات شرکت کبریت ۲۹ بهمن توکلی سابق (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۰۱۵۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۵/۳/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ تصویب و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11166784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مدیران بنیان صنعت پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۴۱۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۵۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11177745
آگهی تصمیمات شرکت پارکهای صنعتی پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۳۸۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۰۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی‌حساب تهران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11191256
آگهی تصمیمات شرکت تهران مو سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۲۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به کدملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد شاکر‌فخر به کدملی xxxxxxxxx۲ و سارا فخر به کدملی xxxxxxxxx۱ و ئام‌آل مرتضی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۸۹ محمد شاکرفخر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، و ئام‌آل مرتضی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سارا فخر به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11255672
آگهی تغییرات شرکت سریر کالای دلتا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۰۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11425877
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مدیران بنیان صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۴۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۵۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474717
آگهی تصمیمات شرکت آذر حلب( سهامی‌خاص ) بشماره ثبت ۱۲۳۲و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۶۷۷۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده:موسسه حسابرسی‌هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ وکدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ وکدپستی xxxxxxxxx۴ جهت انجام حسابرسی مالی و مالیاتی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ علاوه بر بازرسی انتخابی ثبت شده تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11627450
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۶۸۳ شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۰ بتصویب رسید

در تاریخ ۲۳/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683107
آگهی تصمیمات شرکت خانه سازی آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11703428
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۷/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اسحق حاجی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۷/۷/۹۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای جواد شکرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اسحق حاجی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا حیدری‌کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۴ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صوتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11712078
آگهی تصمیمات شرکت راهبرد سازان خودرو راسخ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۵۸۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۱۲۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. امیرحسین حاجیان به کدملی xxxxxxxxx۴ و مهدی شایسه‌طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و گلناز امام‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ امیرحسین حاجیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مهدی شایسه‌طهرانی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء امیرحسین حاجیان و مهدی شایسه‌ همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813492
آگهی تصمیمات شرکت کبریت ۲۹ بهمن (توکلی سابق) سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۰۱۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی هادی مصاحب شماره ثبت xxx۱۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و حمید رضا کیهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و آقایان و خانمها منیره کبریت ساز کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ نصرالله کبریت ساز کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ سوسن کبریت ساز توکلی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ حسنعلی کبریت ساز توکلی کد ملی xxxxxxxxx کدپستی xxxxxxxxx۳ حسینعلی کبریت ساز توکلی کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند سپس حسنعلی کبریت ساز توکلی بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم منیره کبریت ساز بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سوسن کبریت ساز توکلی و نصراله کبریت ساز توکلی بعنوان عضو هیئت مدیره و حسینعلی کبریت ساز توکلی بعنوان مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11844000
آگهی تصمیمات شرکت ایران هاسکو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۸۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12007685
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۰۳۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه هادی حساب تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027124
آگهی تصمیمات شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب گردید و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات