هادی شیخ الاسلامی

هادی شیخ الاسلامی

کد ملی 004445xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های هادی شیخ الاسلامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که هادی شیخ الاسلامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10295420
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های بهداشتی پنبه و کاغذ نم چین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۹۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امید شاهپوری مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۷ و صفورا حدادی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و هادی شیخ الاسلامی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و وحید هاشمی صحنه به ش ملی xxxxxxxxx۵ و پروین خوش نژادالماسی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۹۰ امید شاهپوری مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید هاشمی صحنه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی شیخ الاسلامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات