احمد خالقی بایگی

آقای احمد خالقی بایگی

کد ملی 070035xxxx
گراف ارتباطات
41
شرکت‌ها
69
آگهی‌ها

شرکت های احمد خالقی بایگی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد خالقی بایگی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
کاشفان
کاشفان
رییس هییت مدیره
وانیا نیک تدبیر
وانیا نیک تدبیر
رییس هییت مدیره
ایران ناژو
ایران ناژو
بازرس علی‌البدل
سیستم کالا خدمات مشاوره ارمغان
سیستم کالا خدمات مشاوره ارمغان
بازرس علی‌البدل
صبا شهر پارس
صبا شهر پارس
بازرس علی‌البدل
ستاک سرزمین پاسارگاد
ستاک سرزمین پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
همگامان تجارت
همگامان تجارت
بازرس علی‌البدل
مهندسی صنعتی نوین فن آور احیاء
مهندسی صنعتی نوین فن آور احیاء
بازرس علی‌البدل
خدمات بازرگانی مدیران بصیر
خدمات بازرگانی مدیران بصیر
بازرس علی‌البدل
تامین دکل صبا
تامین دکل صبا
بازرس علی‌البدل
پترو پالایش کنگان
پترو پالایش کنگان
بازرس علی‌البدل
مادوی
مادوی
بازرس علی‌البدل
پخش سراسری بینالود پارسیان
پخش سراسری بینالود پارسیان
بازرس علی‌البدل
ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران
ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران
بازرس علی‌البدل
دیزل محرک پارسیان
دیزل محرک پارسیان
بازرس علی‌البدل
تولیدی کشاورزی زعفران کاران زعفران پگاه سرخ قهستان
تولیدی کشاورزی زعفران کاران زعفران پگاه سرخ قهستان
بازرس علی‌البدل
امیا پارس
امیا پارس
بازرس اصلی
تولیدی ایتال ساب
تولیدی ایتال ساب
ارماشین
ارماشین
آروین صنعت ایرانیان
آروین صنعت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی چیلک شرقی
بازرگانی چیلک شرقی
بازرس علی‌البدل
سروش رادیان
سروش رادیان
بازرس علی‌البدل
شارلوت رایانه
شارلوت رایانه
بازرس علی‌البدل
پترو پل جم
پترو پل جم
بازرس علی‌البدل
اطلاع رسانی ملت بازار
اطلاع رسانی ملت بازار
بازرس علی‌البدل
فولاد ریل دنا
فولاد ریل دنا
بازرس علی‌البدل
نیروگاهی فولاد دنا
نیروگاهی فولاد دنا
بازرس علی‌البدل
کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز
کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز
بازرس علی‌البدل
کشتیرانی و خدمات دریایی مروارید فلات پارس
کشتیرانی و خدمات دریایی مروارید فلات پارس
بازرس علی‌البدل
مسکن اعضا و کارکنان شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
مسکن اعضا و کارکنان شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
آرمان زرین پاسارگاد
آرمان زرین پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان
بازرس علی‌البدل
تهران دوخت ماشین
تهران دوخت ماشین
بازرس علی‌البدل
گچسان تهران
گچسان تهران
بازرس علی‌البدل
خدمات وتجارت پرستوی ابی ارگ
خدمات وتجارت پرستوی ابی ارگ
بازرس علی‌البدل
پیشگامان طراوت سبز
پیشگامان طراوت سبز
بازرس علی‌البدل
ابهر سیلیس
ابهر سیلیس
بازرس اصلی
امید شهروندان آینده ساز
امید شهروندان آینده ساز
مرغ مادر اروم خوش پر
مرغ مادر اروم خوش پر
بازرس اصلی
مرغ اروم چکاوک
مرغ اروم چکاوک
طراحی و مهندسی ساخت رینگ آلومینیومی پارس
طراحی و مهندسی ساخت رینگ آلومینیومی پارس
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14782252
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی ساخت رینگ آلومینیومی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۵۲۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ الف ـ ترازنامه و حساب سود و زیان دوره سه ماهه مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ب ـ موسسه کاشفان به شماره ثبتxxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۵به نمایندگی آقای جعفر عوض پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبتxxx۵۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۲به نمایندگی آقای احمد خالقی بایگی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14781635
آگهی تغییرات شرکت مرغ اروم چکاوک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای غلامرضا بیرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۶تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14674215
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر اروم خوش پر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۱۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۵ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه و مصوبه شماره xxx۴/۸۰ مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ ترازنامه و سایر صورتحسابهای مالی سال xxx۶ تصویب شد . - ۲ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی احمد خالقی بایگی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم سیمین صحرایی دانالو و کدملی xxxxxxxxx۳ - ببه سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408550
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی امید شهروندان آینده ساز درتاریخ ۱۱/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ۱ انجام کلیه معاملات تجاری، عملیات بازرگانی داخلی و خارجی با رعایت مقررات جاری کشور از نظر اقتصادی و توزیع کالا. ۲ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در سایر شرکت‌ها ۳ انجام خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مورد نیاز شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت افزایش کارایی آن‌ها ۴ انجام کلیه امور پروژه‌های ساختمانی شامل ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی ۵ خرید و فروش، اجاره دادن و اجاره گرفتن کالا و اموال منقول (در صورت اخذ مجوز مربوطه) ۶ خرید و فروش کلیه دستگاه‌ها، ملزومات و تجهیزات مربوط به بانکداری الکترونیکی اعم از سرور رایانه پی او اس پین پد لوازم یدکی و ملزومات مربوط به آن ۷ شناسایی منابع انتقال تکنولوژی داخل و خارج از کشور و تنظیم قرارداد‌های مربوط به آن ۸ تامین نیرو جهت شرکت‌های طرف قرارداد بانک در حرفه‌های خدماتی، اداری و امور عمومی ۹ انجام خدمات پیمان مدیریت جهت انجام پروژه‌های تجاری و غیر تجاری ۱۰ انجام کلیه خدمات مربوط به بازاریابی غیر شبکه‌ای و غیر الکترونیکی و غیر هرمی، انتخاب و تهیه محل نصب و پشتیبانی مربوط به دستگاه‌های آی تی ام پی او اس ۱۱ انجام کلیه امور مربوط به تجهیز شعب بانک‌ها اعم از خرید، نصب و نگهداری فنی ۱۲ ارائه خدمات پشتیبانی، اداری و امور عمومی قابل واگذاری به بخش خصوصی ۱۳ اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب هیئت مدیره ۱۴ شرکت و برپایی نمایشگاه‌ها، همایش‌ها در داخل و خارج از کشور ۱۵ افتتاح انواع حساب و سپرده‌های مختلف و تودیع وجوه نزد بانکها و یا بانک توسعه تعاون ۱۶ درج آگهی، ثبت نام و برگزاری آزمون جهت بانک‌ها (در صورت اخذ مجوز مربوطه) ۱۷ اخذ تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز، بانک توسعه تعاون، اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۸ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از مراکز دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۹ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها بر اساس آیین نامه مصوب مجمع عمومی ۲۰ سرمایه گذاری وخرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه ویا سهام سایرشرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی ۲۱ مشارکت دادن اعضا، به ویژه مدیران تعاونی در دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقاء سطح توانمندی ۲۲ انجام سایر خدمات مرتبط با فعالیت‌های تعاونی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: ۱ , xxx , xxx , xxx ریال می‌باشد. که تماما طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx/۹۵ مورخ ۹/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی xxx پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم معصومه یوسفی سیاهکلرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدابوالفضل حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داریوش رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عباس نظری کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت منشی هیئت مدیره خانم سارا فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای غلامرضا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای زعفر یاحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای عبدالجواد نورائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل بمدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای (رئیس هیئت مدیره یانایب رئیس هیئت مدیره) باتفاق مدیرعامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی اقای امیر حسین نریمانی خمسه کد ملی xxxxxxxxx۴ (بازرس اصلی) مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی اقای احمد خالقی بیگی کد ملی xxxxxxxxx۸ (بازرس علی البدل) برای یک سال مالی انتخاب گردیدند بموجب نامه شماره xxx۸۷/۱۵ , xxx مورخ ۳۰/۱/۹۶ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران آگهی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . محمدرضا احمدی خرازی به کدملی xxxxxxxxx۳، محسن حاج قاسم به کدملیxxxxxxxxx۸، سید احمد اولیائی به کدملی xxxxxxxxx۳، حجت ا... قاسمی صیقل سرایی به کدملی xxxxxxxxx۲ و امیر مسعود رجب پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و جواد رستگار مقدم چوبداری به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهدی ساقی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب و مرتضی خان احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر عامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438291
آگهی تغییرات شرکت مصرف مشترک کارگران شهرستان فردوس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۴۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان حسین بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وسیدحسین کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و سیدمجید حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وحمید رضا واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وسیداسماعیل علیپرست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد دوستی به شماره ملی xxxxxxxxx۰وآقای سیدمرتضی هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ شرکت وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به مدیریت آقای احمد خالقی بایگی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433238
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی چیلک شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید جارودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و فریدون ابراهیم زاده به کدملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره و علی ناصر اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیات مدیره و امید جارودی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و اکبر عزتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی اعم از عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390110
آگهی تغییرات شرکت وانیا نیک تدبیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۰۳/۰۴/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا افسرکارونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد افشار هور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر پارسا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320227
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12221546
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان طراوت سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد یوسفی ۲ ـ آقای محمدبوسعیدی ۳ ـ آقای حسن یوسفی برای مدت دوسال به سمت اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند ـ موسسه وانیانیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲وشماره ثبت xxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ موردتصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194835
آگهی تغییرات شرکت خدمات وتجارت پرستوي ابي ارگ شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۸۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۶۴۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۹/۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /xxx۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها ی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101647
آگهی تغییرات شرکت گچسان تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088207
آگهی تغییرات شرکت تهران دوخت ماشین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۰۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۹۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب و سود وزیان شرکت برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063740
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانه های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی، فروش و صدور مشتقات نفتی و محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد معدنی، شیمیایی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی و تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر، مبادرت به خرید و فروش اموال و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. انجام عملیات خدماتی و کلیه عملیات مجاز بازرگانی در خصوص موضوع شرکت، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. برپایی نمایشگاههای عمومی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : استان تهران شهرستان تهران میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی روبروی پارک آفتاب شماره xxx کدپستی: xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۹/۹۳ نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت :شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شماره ثبت: xxxxxx شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای احسان باباخانلو شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان به سمت رییس هیات مدیره شرکت فاوا نفت صبا کیش به شماره ثبت: xxx۴ شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای فرهاد حمیدی زاده شماره ملی: xxxxxxxxx۳به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت xxx۶۵ شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ آقای ستار شکوری شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052952
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان زرین پاسارگاد درتاریخ ۰۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: الف) انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید، فروش و توزیع کالاها و خدمات طبق قوانین جاری کشور و قوانین و مقررات بین المللی ، اعم از واردات و خرید کالاهای مجاز بازرگانی از منابع داخلی و خارجی ، صادرات و فروش و اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی .ب) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه خرید، اداره ، ایجاد، توسعه، تکمیل ، فروش، واگذاری انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی ، تولیدی در بخش ساختمان و سایر بخش های صنعتی ، اعم از داخلی و خارجی ج) ترخیص انواع کالاهای وارداتی و نیز انجام تمام امورات گمرکی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی گمرکات کشور "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجورهای لازم " مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نبش کوچه پروین پلاک xxx۹ طبقه ۴ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/۹۳ص/xxx مورخ ۱۲/۱۱/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی اکبر قاسمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محمدرضا صادق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رضا محمودزاده وزیری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ملیxxxxxxxxx۶۲به عنوان بازرس اصلی. احمدخالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031590
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایتال ساب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۴۴۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415633
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اعضا و کارکنان شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به‌شماره‌ثبت ۳۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تائیدیه شماره xxxxxx/۱۵/xxxمورخ ۲۸/۸/۹۳اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. موسسه وانیا نیک تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲بعنوان بازرس اصلی وآقای احمد خالقی بایگی کد ملیxxxxxxxxx۸بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. آقایان محمد مرادی با کد ملی xxxxxxxxx۳وناصر فاتحی با کدملی xxxxxxxxx۳به ترتیب بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404898
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری بینالود پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۹۴۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. حسین صفار سحرخیز بشماره ملی xxxxxxxxx۶ وپیمان صفار سحرخیز بشماره ملی xxxxxxxxx۱و فرزاد صفار سحرخیز بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763365
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی مروارید فلات پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۵۹۹۴ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۱۴۸۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxx۹۵/۹۳ مورخ ۱۸/۹/۹۳ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲به سمت بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705885
آگهی تغییرات شرکت آروین صنعت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۸۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقایان احمد راشدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و محمد راشدی به کد ملیxxxxxxxxx۴ و خانم پوران افتخاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694692
آگهی تغییرات شرکت شارلوت رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۷۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمدخالقی بایگی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630836
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ۲ـ موسسه وانیانیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ آقایان فرهاد صفارسحرخیز و محمدتقی صفارسحرخیز و خانم ها شادی صفارسحرخیز و شیرین صفارسحرخیز به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۴ـ روزنامه خراسان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594217
آگهی تغییرات شرکت ستاک سرزمین پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۶۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالق بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای اکبر محمود آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای سید اسحق نجیبی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای علی رضا کدیور با کدملی xxxxxxxxx۰ ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روز نامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588508
آگهی تغییرات شرکت فولاد ریل دنا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲، به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند، ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588510
آگهی تغییرات شرکت نیروگاهی فولاد دنا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۴۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد ـ موسسه وانیا نیک تدبیر شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲، به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569824
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلاع رسانی ملت بازار در تاریخ ۲۱/۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی های خبری و از طریق راه اندازی سایت اینترنتی در موضوعات مرتبط با بازارهای مالی ـ رویدادهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ورزشی با اهداف ارتقاء دانش و بینش عموم مردم و علاقمندان و نیازمندان و کسب درآمد از طریق اشتراک پذیری. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح وبرگزاری دوره ها و همایشات آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه مسائل اقتصادی با هدف ارتقاء دانش و بینش کارکنان و عموم علاقمندان در مقابل اخذ هزینه های آن در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح ـ انتشار یا خرید امتیاز نشریات اقتصادی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح ـ استفاده از تسهیلات بانکی به منظور گسترش کمی و کیفی فعالیت ها. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان بهاران خیابان بیست و سوم پلاک پنجم طبقه چهارم کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ مورخ ۴/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه بورس تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. مهدی نصراله بهش م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد غفارپور به ش م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وشرکت گروه مالی ملت به شماره ثبت xxxxxxبه نمایندگی آقای اصغر نادری به ش م xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به شماره ثبت xxxxxxبه نمایندگی آقای محمود هوشمند جنید آبادبه ش م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شماره ثبت xxxxxxبه نمایندگی آقای مهرزاد مینوئی به ش م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای توسعه سرمایه معین خردمندان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و طرح و اندیشه بهساز ملت به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و گروه مالی ملت به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصراله به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و محمد غفارپور به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527470
آگهی تغییرات شرکت پترو پل جم شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۴۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
عباس عسکر زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهجت عسکر زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر منصور عسکر زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و نسرین عسگر زاده ساری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و منیر عسکر زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای وکالت به یکی از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464687
آگهی تغییرات شرکت مادوی سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۴۴۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل: آقایان محمد معظمی کد ملی xxxxxxxxx و میر حمید اسکندانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بمدت ۲ سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428185
آگهی تغییرات شرکت شارلوت رایانه سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۷۷۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۷۶۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
آقایان سینا قره باغی کد ملی xxxxxxxxx۲
محمد سنگر زاده کد ملی xxxxxxxxx۶
خانم فاطمه ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۵
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی آقای احمد خالقی بایگی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305453
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی چیلک شرقی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۲۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318251
آگهی تغییرات شرکت سروش رادیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۵۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۹۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
۱ـ آقای اکبر رضاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹
۲ـ آقای محمد حامل توانای خلخالی بشماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ خانم نرگس خاک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴
موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267002
آگهی تغییرات شرکت آرماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال۹۱ به تصویب رسید.
موسسه وانیا نیک تدبیر با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ را به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب نمود.
اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان احمد راشدی با شماره ملیxxxxxxxxx۹، محمد راشدی با شماره ملی xxxxxxxxx۴، خانم پوران افتخاری با شماره ملی xxxxxxxxx۰
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را برای درج آگهی های شرکت انتخاب نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267006
آگهی تغییرات شرکت آروین صنعت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۸۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایتال ساب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۴۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و آقای احمد خالقی بایگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237269
آگهی تصمیمات در شرکت امیا پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۵۳۶۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی احمد خالقی بایگی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی بلال ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198015
آگهی تغییرات شرکت دیزل محرک پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۱۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۰۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجتبی مرادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد مرادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فرانک نجفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196421
آگهی تغییرات شرکت ستاک سرزمین پاسارگاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۲۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۶۲۶۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155576
آگهی تغییرات شرکت مادوی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۴۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155633
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری بینالود پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۹۴۲۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضا هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
فرزاد صفارسحرخیز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
پیمان صفارسحرخیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
فرهاد صفارسحرخیز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ کلیه قراردادها اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123263
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی مدیران بصیر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۴۲۹۳۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۹۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به کدملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085430
آگهی تصمیمات شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۰۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221888
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی زعفرانکاران پگاه سرخ قهستان به شماره ثبت ۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ تغییرات زیر به عمل آمد:
۱ ـ آقای علی مهدی زادگان عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره و آقای حمید ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت سه سال انتخاب که علی خزاعی به سمت رئیس و آقای علی کاظمی به سمت نائب رئیس و علی مهدیزادگان عطار به سمت منشی هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای علی خزاعی رییس و در غیاب وی با امضای علی کاظمی نایب رییس و علی مهدی زادگان عطار مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ ـ موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال منصوب گردیدند.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971373
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری بینالود پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه وانیاک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959633
آگهی تصمیمات شرکت مادوی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۴۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محمد معظمی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، میرحمید اسکندرانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904988
آگهی تأسیس شرکت خدمات بازرگانی مدیران بصیر سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت تاسیس توسعه تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی ساختمانی و هرگونه اموری که بنحوی از انحاء با فعالیت های فوق مرتبط باشد مشارکت در کلیه بخش های خصوصی و دولتی خرید انواع سهام مشارکت در سایر شرکت ها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت های موجود موسسات مالی و اعتباری و شخصیت های حقوقی برای شرکت ـ شرکت در کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی اعم از طراحی نظارت فنی و اجراء انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی فنی و مدیریتی و نظارت فنی و یا ایجاد شرکت های ذیربط اخذ تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان ونک غربی ـ روبروی بوستان آفتاب ـ پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۱۰/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما وطن پور به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت عملیات و اکتشاف نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود دارسنجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب محمدی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای حبیب محمدی مقدم به نمایندگی از شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و انپانیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906357
آگهی تأسیس شرکت تامین دکل صبا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت تاسیس، توسعه تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی ـ ساخت و تولید انواع دکلهای حفاری و تعمیرات و نگهداری فنی آنها و اجاره آنها ـ و هرگونه اموری که بنحوی از انحاء با فعالیت های فوق مرتبط باشد مشارکت در کلیه بخش های خصوصی و دولتی خرید انواع سهام مشارکت در سایر شرکت ها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت های موجود موسسات مالی و اعتباری و شخصیت های حقوقی برای شرکت ـ شرکت در کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی اعم از طراحی و نظارت فنی و اجراء انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی فنی و مدیریتی و نظارت فنی و یا ایجاد شرکتهای ذیربط اخذ تسهیلات بانکی به صورت ریالی و ارزی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ونک ـ روبروی پارک آفتاب ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۶ مورخ ۱۴/۸/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای جعفر شاکری صفت به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز سبکدست نودهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای جعفر شاکری صفت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906358
آگهی تأسیس شرکت خدمات بازرگانی پیش کسوتان مجرب پارسی سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت تاسیس توسعه تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی ساختمانی و هرگونه اموری که بنحوی از انحاء با فعالیت های فوق مرتبط باشد مشارکت در کلیه بخش های خصوصی و دولتی خرید انواع سهام مشارکت در سایر شرکت ها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت های موجود موسسات مالی و اعتباری و شخصیت های حقوقی برای شرکت ـ شرکت در کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی اعم از طراحی نظارت فنی و اجراء انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی فنی و مدیریتی و نظارت فنی و یا ایجاد شرکت های ذیربط اخذ تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ونک غربی ـ روبروی بوستان آفتاب پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱۰/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما وطن پور به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت ساختمانی صبا نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب محمدی مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود دارسنجانی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای محمود دارسنجانی به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9796865
آگهی تأسیس شرکت خدمات بازرگانی مدیران بصیرسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت تاسیس توسعه تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی ساختمانی و هرگونه اموری که بنحوی از انحاء با فعالیت‌های فوق مرتبط باشد مشارکت در کلیه بخش‌های خصوصی و دولتی خرید انواع سهام مشارکت در سایر شرکت‌‌ها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید سهام شرکت‌های موجود موسسات مالی و اعتباری و شخصیت‌های حقوقی برای شرکت ـ شرکت در کلیه پروژه‌های ساختمانی و عمرانی اعم از طراحی نظارت فنی و اجراء انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی فنی و مدیریتی و نظارت فنی و یا ایجاد شرکت‌های ذیربط اخذ تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان ونک غربی ـ روبروی بوستان آفتاب ـ پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۱۰/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نیما وطن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت عملیات و اکتشاف نفت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود دارسنجانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حبیب محمدی‌مقدم به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حبیب محمدی‌مقدم به نمایندگی از شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و انپانیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای احمد خالقی‌بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894858
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نوین فن آور احیاء سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863263
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیانیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا احمدی خرازی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و منوچهر شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محسن حاجی قاسم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید احمد اولیائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حسن گوهرجو به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا اصلی و جواد رستگارمقدم چوبداری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی ساقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ محمدرضا احمدی خرازی بسمت رئیس هیئت مدیره، منوچهر شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرتضی خان احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720350
آگهی تغییرات شرکت ستاک سرزمین پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۱۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۶۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و انیانیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710610
آگهی تغییرات شرکت صباشهر پارسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۸۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۴۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مکان شهر سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳.
در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893468
آگهی تغییرات شرکت صباشهر پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۴۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی‌بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مکان شهر سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳.

در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705417
آگهی تغییرات شرکت سیستم کالا خدمات مشاوره ارمغانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۶۷۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696919
آگهی تغییرات موسسه وانیا نیک تدبیرسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عظیم ره نوردواقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمیدرضا افسرکازرونی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهزاد افشارهور به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696929
آگهی تغییرات موسسه وانیا نیک تدبیربه ‌شماره ثبت ۲۸۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا افسرکازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عظیم ره نوردواقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد افشارهور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239501
آگهی تغییرات موسسه وانیا نیک تدبیرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عظیم ره نوردواقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمیدرضا افسرکازرونی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهزاد افشارهور به شماره ملی xxxxxxxxx۷. در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491757
آگهی تغییرات موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا افسرکازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عظیم ره نوردواقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد افشارهور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691644
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت ایران ناژو (سهامی خاص) ثبت شده به شمارهxxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای احمد خالقی بایگی با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449930

آگهی تاسیس موسسه وانیا نیک تدبیر
موسسه فوق در تاریخ۲۸/۱۰/xxx۰ تحت شمارهxxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه: ۱ـ خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ۲ـ بازرسی قانونی ۳ـ مشاوره مدیریت و مدیریت مالی ۴ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ۵ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ۶ـ نظارت بر امور تصفیه ۷ـ ارزیابی سهام و سهم الشرکه ۸ـ داوری مالی ۹ـ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. ۱۰ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان شانزدهم ـ پلاک ۸ ـ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ـ آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای عظیم ره نوردواقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737018
آگهی تاسیس موسسه وانیا نیک تدبیر
موسسه فوق در تاریخ۲۸/۱۰/xxx۰ تحت شمارهxxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: ۱ـ خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ۲ـ بازرسی قانونی ۳ـ مشاوره مدیریت و مدیریت مالی ۴ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی ۵ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ۶ـ نظارت بر امور تصفیه ۷ـ ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه ۸ـ داوری مالی ۹ـ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود. ۱۰ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان شانزدهم ـ پلاک ۸ ـ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ـ آقای احمد خالقی‌بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای عظیم ره‌نوردواقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای احمد خالقی‌بایگی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 431100

آگهی تصمیمات موسسه کاشفان
ثبت شده بشمارهxxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکاء مورخ۱/۸/۹۰ احمد خالقی بایگی با دریافت مبلغxxx/xxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. جعفر عوض پور به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شهراد عوض پور به کدملیxxxxxxxxx۶ و قاسم ضرغامی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و روح اله رجبی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر می باشد و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128983
آگهی تصمیمات موسسه کاشفان ثبت شده بشماره ۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکاء مورخ ۱/۸/۹۰ احمد خالقی بایگی با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. جعفر عوض پور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شهراد عوض پور به کدملی xxxxxxxxx۶ و قاسم ضرغامی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و روح اله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022254
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیانیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی‌بایگی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا احمدی‌خرازی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و منوچهر شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محسن حاجی‌قاسم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید احمد اولیائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حسن گوهرجو به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا اصلی و جواد رستگارمقدم‌چوبداری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی ساقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضا علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ محمدرضا احمدی‌خرازی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، منوچهر شهریاری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مرتضی خان‌احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضا رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11462952
آگهی تغییرات شرکت سیستم کالا خدمات مشاوره ارمغان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۶۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی‌بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11576868
آگهی تصمیمات شرکت مادوی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۴۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی‌بایگی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محمد معظمی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، میرحمید اسکندرانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838202
آگهی تغییرات شرکت ستاک سرزمین پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۱۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۶۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و انیانیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی‌بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11892152
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت ایران ناژو (سهامی‌خاص) ثبت شده به شمارهxxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای احمد خالقی‌بایگی با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11975097
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نوین فن آور احیاء سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی‌بایگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات