محمدحسین بدخشانی

محمدحسین بدخشانی

کد ملی 004019xxxx
گراف ارتباطات
66
شرکت‌ها
182
آگهی‌ها

شرکت های محمدحسین بدخشانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدحسین بدخشانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آسال آرا
آسال آرا
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
لیزینگ ایران
لیزینگ ایران
بازرس علی‌البدل
طب و ورزش آریا
طب و ورزش آریا
بازرس علی‌البدل
آذین بسپار باز آزما
آذین بسپار باز آزما
بازرس علی‌البدل
سماء سیکلت ایرانیان
سماء سیکلت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
برید سامانه نوین
برید سامانه نوین
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز
تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی برنز
گروه صنعتی برنز
بازرس علی‌البدل
راه ابریشم موتور
راه ابریشم موتور
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز
سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز
بازرس علی‌البدل
بوذرجمهر
بوذرجمهر
بازرس علی‌البدل
بوذر جمهر صنعت
بوذر جمهر صنعت
بازرس علی‌البدل
تولیدی فولاد صنعت پرشیا
تولیدی فولاد صنعت پرشیا
بازرس علی‌البدل
صنایع پلاستیک ابهر
صنایع پلاستیک ابهر
بازرس علی‌البدل
بین المللی پیمانکاری عمومی ایران
بین المللی پیمانکاری عمومی ایران
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز
تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا
تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا
تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیا
تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیا
احسان موتور آسیا
احسان موتور آسیا
سما سیکلت البرز
سما سیکلت البرز
بازرس علی‌البدل
بازرگانی مهتاب سیکلت فارس
بازرگانی مهتاب سیکلت فارس
بازرس علی‌البدل
توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران
توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران
بازرس علی‌البدل
خدماتی هسته فرایند
خدماتی هسته فرایند
بازرس علی‌البدل
ایز راه
ایز راه
بازرس علی‌البدل
آذین بسپار بازآزماسهامی خاص
آذین بسپار بازآزماسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
ساختمانی و تأسیساتی اسپیلت
ساختمانی و تأسیساتی اسپیلت
بازرس علی‌البدل
دربید
دربید
بازرس علی‌البدل
آذین الکترونیک پیشرو
آذین الکترونیک پیشرو
بازرس علی‌البدل
گیلوان زیتون
گیلوان زیتون
صنایع شیمیایی چسب ورزین قم
صنایع شیمیایی چسب ورزین قم
بازرس علی‌البدل
راه ابریشم پارس موتور
راه ابریشم پارس موتور
بازرس علی‌البدل
پیشه پلاستیک آسیا
پیشه پلاستیک آسیا
بازرس علی‌البدل
حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرسی کاربرد ارقام
باغ کازرون
باغ کازرون
بازرس علی‌البدل
گروه مالی دانایان پارس
گروه مالی دانایان پارس
بازرس علی‌البدل
تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران
تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران
بازرس علی‌البدل
پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا
پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا
بازرس علی‌البدل
ساختمانی عمران تکلار
ساختمانی عمران تکلار
بازرس علی‌البدل
خدمات مدیریت ایرانیان
خدمات مدیریت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
خدمات بازرگانی پیمان امیر
خدمات بازرگانی پیمان امیر
بازرس علی‌البدل
ساربان سرمایه ایرانیان
ساربان سرمایه ایرانیان
فناوری اطلاعات ایرانیان
فناوری اطلاعات ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صنایع لاستیکی پارمیدا
صنایع لاستیکی پارمیدا
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک تجارت
بازرس علی‌البدل
بازرسی فنی ایرانیان
بازرسی فنی ایرانیان
کرمان موتور
کرمان موتور
بازرس علی‌البدل
معادن فاریاب
معادن فاریاب
بازرس علی‌البدل
خدمات و تجارت بم خودرو
خدمات و تجارت بم خودرو
بازرس علی‌البدل
مسکن سازان بهشت پویا
مسکن سازان بهشت پویا
بازرس علی‌البدل
کارگزاری امید سهم
کارگزاری امید سهم
بازرس علی‌البدل
آذر سهند تیهو
آذر سهند تیهو
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی انسی ماکارون
صنایع غذایی انسی ماکارون
بازرس علی‌البدل
بیمارستان بهار سابق آبان جدید
بیمارستان بهار سابق آبان جدید
بازرس علی‌البدل
رهپو ساخت شارستان
رهپو ساخت شارستان
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار
صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر
صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر
بازرس علی‌البدل
نو سازان شهر تهران
نو سازان شهر تهران
بازرس علی‌البدل
توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه
توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه
بازرس علی‌البدل
صنایع ریخته گری ایران خودرو
صنایع ریخته گری ایران خودرو
حمایت گستر ایران خودرو
حمایت گستر ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
خدمات تجارت
خدمات تجارت
بازرس علی‌البدل
توسعه مهندسی ایرانیان
توسعه مهندسی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
بافت سان
بافت سان
بازرس اصلی
سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران
سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران
بازرس علی‌البدل
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13352209
آگهی تغییرات حسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۴/۱۲/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن خدائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی اصغر محمودزاده بشماره ملی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره مرمب از ۴ نفرمی باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشح ذیل می‌باشد: آقای حسن خدائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای علی اصغر محمودزاده بشماره ملی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352344
آگهی تغییرات حسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۷/۱۲/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن خدائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآورموسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786878
آگهی تغییراتحسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رقیه پهلوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سکینه خراسانی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. نازنین معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. نسیم معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام بشرح زیر می‌باشد: حسن خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772218
آگهی تغییراتحسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۴ و گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه xxxxxxxxxxxxxxx۲ مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ موضوع پرونده کلاسه xxxxxxxxxxxxxxx۲ شعبه ۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شهر تهران دربند و همچنین گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره xxx۶۶ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ سازمان امور مالیاتی و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۸/۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهم الشرکه مرحوم رضا معظمی کد ملی xxxxxxxxx۹ به مبلغ xxxxxx۰ ریال به وراث به شرح زیر منتقل گردید. خانم رقیه پهلوانی، مادر به کد ملی xxxxxxxxx۲ معادل یک ششم سهم الشرکه که به مبلغ xxxxxx ریال خانم سکینه خراسانی راد، همسر به کد ملی xxxxxxxxx۳۵ معادل یک هشتم سهم الشرکه که به مبلغ xxxxxx ریال خانم نازنین معظمی، دختر به کد ملی xxxxxxxxx۵ معادل نیمی از باقیمانده سهم الشرکه به مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم نسیم معظمی دختر به کد ملی xxxxxxxxx۷ معادل نیمی از باقیمانده سهم الشرکه به مبلغ xxxxxx۰ ریال در نتیجه اسامی شرکاء و سهم الشرکه آنها به شرح ذیل قرار گرفت: آقای حسن خدائی ک م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای علی رحمانی ک م xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسین بدخشانی ک م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم رقیه پهلوانی ک م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم سکینه خراسانی راد ک م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم نازنین معظمی ک م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و خانم نسیم معظمی ک م xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه می‌باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736876
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شرکت کارگزاری فیروزه آسیا تغییر یافت. ارکان صندوق به شرح زیر است: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای مجید پورنعمت رودسری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای مجید پورنعمت رودسری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت ضامن نقد شوندگی موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی امیرحسین عسکری زاده به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت متولی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی محمدحسین بدخشانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665783
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶/xxx مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی مجید پور نعمت رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق وشرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ارسلان محتشم امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت ضامن نقد شوندگی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت متولی وموسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487275
آگهی تغییرات شرکت كارگزاري اميد سهم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۸۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ وبرابرتاییدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۴/۵/۹۴سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۴ ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۳/۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت امین سرمایه گذاران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ وآقایان محمدمهدی بهکیش به کدملی xxxxxxxxx۱و سید حسن موسوی حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد اسماعیل فدائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ وعلی قاسم زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469223
آگهی تغییرات شرکت بافت سان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۴۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به آخر اسفند سال xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای محمدحسین بدخشانی کدملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسن حمصی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374409
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۷۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340323
آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302710
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران اوراق بهادار با درامد ثابت سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ولیعصر خیابان رحیمی پلاک۴کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق :متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxx میلیون ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای امیر شیروانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرصندوق وشرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به نمایندگی ودادحسینی به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت متولی وموسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹به نمایندگی آقای محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت حسابرس انتخاب گردیدند ۶-دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از آقایان محمدرضا ابرقویی ،امیرشیروانی وتیرداد احمدی همراه با مهر صندوق معتبر می باشد سایر مکاتبات اداری وعادی با امضا آقای امیر شیروانی و مهر صندوق معتبر می باشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298106
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین بدخشانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12281366
آگهی تغییرات شرکت حمایت گستر ایران خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۵۶۵۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۰۵۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بهتصویب رسید. موسسه کاربرد ارقام به وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12241069
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224089
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۳۲۴۸ وشناسه‌ملی۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی وترازنامه منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات وروزنامه محلی باختر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس، آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212063
آگهی تغییرات شرکت نو سازان شهر تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۱۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12229909
آگهی تغییرات شرکت نو سازان شهر تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۱۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144425
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فروشگاههای سراسری لوله پروفیل سپنتا درتاریخ ۱۴/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل صادرات و واردات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تاسیس فروشگاههای مربوطه اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی مجاز و شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران کیلومتر ۹ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان سپنتا کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۷۵ مورخ ۳/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه بزرگراه فتح پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی جعفری نژاد بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره ) - شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سید عبدالرسول عدنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر شماره ثبت xxx۴۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بانمایندگی آقای حسین رحیمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بانمایندگی آقای ایرج بابادی اوره گانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردید . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی . محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (-ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137530
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به‌شماره‌ثبت ۲۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۱/۵/۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ارکان صندوق به شرح زیر می باشد : شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی یحیی پروانی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیر صندوق وضامن نقدشوندگی شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹به نمایندگی فرشید زارعی به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت متولی موسسه حسابرسی وخدمات مالی کاربردارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت حسابرس انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137534
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به‌شماره‌ثبت ۲۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۵۵۰
به استناد صورتجلسهمجمع مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۹/۴/۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۷/۴/۹۳تا تاریخ ۶/۴/۹۶تمدید گردیداساسنامه و امیدنامه صندوق به تصویب مجمع رسیدروزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدوهم چنین ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد :شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ساسان اله قلی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرصندوق وشرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ساسان اله قلی به سمت ضامن نقد شوندگی وموسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت متولی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹به نمایندگی شرکت محمد حسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت حسابرس انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133385
آگهی تغییرات شرکت رهپو ساخت شارستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۲۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.محمدحسین عنبرانی کدملی xxxxxxxxx۱۳ و میرسعید قریشی کدملی xxxxxxxxx۷ و علی یاوری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076016
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربردارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدحسین بدخشانی باکدملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389234
آگهی تغییرات شرکت آذر سهند تیهو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی۹۲ تصویب شد. بازرسان به قرار ذیل به ترتیب: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770640
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766609
آگهی تغییرات شرکت برید سامانه نوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فنآوران اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1752620
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان بهشت پویا سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۴۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755754
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امید سهم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۸۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹به عنوان بازرس اصلی و حسابرس وآقای حسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726650
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی پیمانکاری عمومی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای حسین بدخشانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715257
آگهی تغییرات شرکت خدماتی هسته فرایند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707067
آگهی تغییرات شرکت خدمات و تجارت بم خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۱۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدندروزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت ۱سال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705314
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ آقای محمد علیمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت نوین آلیاژ سمنان با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر با نمایندگی اقای مسعود شمیمی نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700145
آگهی تغییرات شرکت کرمان موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی ومحمدحسین بدخشانی با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672281
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای محمد حسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱به ترتیب بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667111
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تجارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش.م xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند: بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی تیرداد احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و میر فیض فلاح شمس با کد ملی xxxxxxxxx۴ و احسان مرادی با کد ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665947
آگهی تغییرات شرکت آسال آرا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۷۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۲ تصویب شد موسسه حسابرسی کاربردارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد حسین بدخشانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658015
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی برنز شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای رضا رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای سید سعید هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای حسین رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای حسین فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت تولیدی صنعتی آذین خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627234
آگهی تغییرات شرکت آذین بسپار باز آزما سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۵۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و اقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای رضا رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید سعید هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627237
آگهی تغییرات شرکت آذین الکترونیک پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۱۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. تراز نامه وصورتهای مالی منتهی به xxx۲ تصویب واقع گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664873
آگهی تغییرات شرکت باغ کازرون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۵۵۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۳ شرکت موصوف فوق تصمیماتی به شرح ذیل حاصل گردید:
۱ـ صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه نود و دو مورد تائید و تصویب مجمع واقع شد.
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و محمدحسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614314
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۴۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600330
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589517
آگهی تغییرات شرکت ساربان سرمایه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۱۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشارلطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ را بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586399
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابررسی کار برد ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586400
آگهی تغییرات شرکت احسان موتور آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۹۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628237
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیکی پارمیدا سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۷۸۱ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۹۹۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای محمد حسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574298
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569645
آگهی تغییرات شرکت سما سیکلت البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۴۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569646
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۰۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569650
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرواز موتورشیراز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۹۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کار برد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569651
آگهی تغییرات شرکت راه ابریشم پارس موتور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۹۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۷۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شما ره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569652
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۵۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید ۰ ـ موسسه حسابرسی کار برد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566046
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۷۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561374
آگهی تغییرات شرکت عمران تکلار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ ونامه شماره xxx۳۶/۲۰ مورخ ۱/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش م xxxxxxxxx۱۹به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی ش م xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561406
آگهی تغییرات شرکت طب و ورزش آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای محمد حسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533966
آگهی تغییرات شرکت گیلوان زیتون سهامی خاص شماره ثبت ۹۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۹۰۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۳/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۴/۹۳ واصل گردیده:
۱ـ صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ به اتفاق آراء تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی
آقای محمد حسین بدخشانی کد ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس قانونی و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت طارم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516317
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین بدخشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442035
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۱۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۱۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شرکت نوسازان شهر تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت مهندسی نوسازان شهر تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418614
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی کاربردارقام شماره ثبت ۸۴۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای حسن خدایی با ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رحمانی با ش مxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس و آقای محمدحسین بدخشانی با ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چکها، بروات، قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
ـ نشانی قانونی موسسه به تهران ـ خیابان ولیعصر ـ بالاتر از نیایش ـ خیابان ارمغان غربی ـ پلاک ۶۴ ـ طبقه دوم ـ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400664
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی محمد حسین بدخشانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
اعضای اصلی هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند:
شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی احمد ساعی کد ملی xxxxxxxxx۲
شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی کوروش الیاس نفیعی کد ملی xxxxxxxxx۶
شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی محمدرضا مدیری کد ملی xxxxxxxxx
سرمایه هم افزا پارس امین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی محمد مهدی احمد اخوندی کد ملی xxxxxxxxx
شرکت پویا تجارت فریاب شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی سید افضل موسوی کد ملی xxxxxxxxx۹.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374439
آگهی تغییرات شرکت آذین بسپار باز آزما شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۵۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309554
آگهی تغییرات شرکت باغ کازرون سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۵۵۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ و ۲۲/۴/۹۲ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:
۱ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
۵ ـ رضا کامران بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت شن و ماسه گویم شیراز سهامی خاص شماره ثبت xxx۰۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و فریدون یعقوب بگی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام شماره ثبت xxx۶۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا اشرف به نمایندگی شرکت گیلوان زیتون سهامی خاص شماره ثبت ۹۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال و غلامحسین مصلائی (خارج از اعضای هیئت مدیره و غیر سهامدار) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حدود اختیارات وی با توجه به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه شرکت اختیارات مندرج در بند های (۱ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۱ و ۱۷ الی ۲۰) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید و در سایر موارد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود و حق امضا کلیه اسناد، اوراق رسمی، بهادار، تعهدآور مالی، بانکی و قرارداد ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ ـ کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx و xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل صورت جلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می دارند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ سرپرست ثبت اسناد و املاک کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265313
آگهی تغییرات شرکت برید سامانه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس و حسابرس قانونی و آقای حسین بدخشانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقایان حسین ارشادی فرد با کدملی xxxxxxxxx۳، محمدرضا حدادی با کدملی xxxxxxxxx۲، علی علیخانی با کدملی xxxxxxxxx۵، مرتضی آزاد کیان با کدملی xxxxxxxxx۱، محمدرضا پارسا فرد با کدملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورز شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش ملی xxxxxxxxx۱۹ و محمدحسین بدخشانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند.
رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ابراهیم جلیلیان xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا خلیلی xxxxxxxxx۰ بهرام آقاجان زاده xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون یعقوب بیگی xxxxxxxxx۹ و علی حسین دادلویی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل انتخاب شد.
اعضاء علی البدل
فرخ چنگیزی xxxxxxxxx۲ عبدالصمد فرنود xxxxxxxxx۴
امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با ۵ـ امضا دو نفر از از اعضا هیئت مدیره مجتمعا و مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241876
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۴۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت فرآورده های روغنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷، شرکت صنایع بسته بندی شیراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت فرایند پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228165
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۱۹/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان حسن خدایی با ش مxxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره, رضا معظمی با ش مxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره, علی رحمانی با ش مxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره و محمدحسین بدخشانی با ش مxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها بروات قراردادها با امضای هریک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1552693
آگهی تغییرات شرکت آسال آرا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۸۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۷۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی دیگر انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215596
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی پیمانکاری عمومی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212092
آگهی تغییرات شرکت خدماتی هسته فرایند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۹۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206806
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی نیرو موتور شیراز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۰۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284152
آگهی تغییرات شرکت آذین الکترونیک پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۱۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید..
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و حسین بدخشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
رضا رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و حسین رحمانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱
و امید رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و سید سعید هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸۴
و حسین نمازی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200637
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی اسپیلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
۲ ـ مهران بوغوس پیرومیان کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای نشان بوغوس پیرومیان کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم آنوش آیوازیان در کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم روبینا مینا سیان قره داغی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197987
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت برنز سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۷۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177734
آگهی تغییرات شرکت احسان موتور آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۷۰۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۹۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170286
آگهی تغییرات شرکت طب و ورزش آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177210
آگهی تغییرات شرکت پیشه پلاستیک آسیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۷۷۸۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ که با حضور اکثریت صاحبان سهام و باستناد آگهی دعوت شمارهxxx۳۴ مورخ۱۷/۰۴/xxx۲ منتشر در روزنامه اطلاعات در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:
۱ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از۵ نفر به۳ نفر کاهش یافت
۲ـ موسسه کاربرد ارقام به شماره ثبتxxx۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی شرکت و آقای محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ آقای سید سعید هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره , حسین رحمانیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سعیده رضائی به کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای بزرگمهر ادیب به کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته, بروات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل و احد از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و قانونی می باشد.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156590
آگهی تغییرات شرکت سما سیکلت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156602
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156799
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۵۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149238
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149239
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مهتاب سیکلت فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۹۲۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147995
آگهی تغییرات شرکت سماء سیکلت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۱به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148005
آگهی تغییرات شرکت راه ابریشم پارس موتور سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۹۲۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۷۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149056
آگهی تغییرات شرکت ایز راه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۵۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سیاوش سمیعی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و فریبرز صراف زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای وارتازار وارتازریان کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدن
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140678
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی چسب ورزین قم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۴۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۲۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
ـ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ۳ برای موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش.ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی ش.ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125035
آگهی تغییرات شرکت گیلوان زیتون (سهامی خاص) بشماره ثبتی ۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۰۹۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۳/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ واصل گردیده:

۱ـ صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۱ به اتفاق آراء تصویب شد.

۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس قانونی و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری کشاورز (سهامی عام) ـ شرکت شن و ماسه گویم شیراز (سهامی خاص) ـ شرکت باغ کازرون (سهامی خاص).

۵ـ آقایان غلامرضا خلیلی کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت باغ کازرون (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره، علی حسین دادلویی کدملی: xxxxxxxxx۲ کدپستی: xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شن و ماسه گویم شیراز (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم جلیلیان کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورز (سهامی عام) عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ آقای محمدرضا قادی کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی: xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. و با توجه به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه، اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۱۸ و ۱۹ به مدیرعامل تفویض گردید و در سایر موارد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهدبود.

۷ـ کلیه اسناد تجاری و تعهدآور (چک و سفته) و همچنین قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره بصورت متفقاً ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود کلیه اوراق عادی و نامه ها و یا سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.

شxxxxxx۹ ثبت طارم

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968404
آگهی تغییرات شرکت آذین الکترونیک پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۴۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۱۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875067
آگهی تصمیمات شرکت برید سامانه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. محمدرضا پارسافرد به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای یوسف مهردادبی بالان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890973
آگهی تصمیمات شرکت دربید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885836
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و تاسیساتی اسپیلت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: نشان بوغوس پیرومیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و روبینا میناسیان قره باغی به ش م xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت مدیره و مهران بوغوس پیرومیان به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آنوش ایوازیان به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9604723
آگهی تصمیمات شرکت ایز راه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۰۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ وارتازار وارتازاریان به کدملی xxxxxxxxx۷ و فریبرز صراف زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ سیاوش سمیعی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، فریبرز صراف زاده بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739524
آگهی تصمیمات شرکت آذین بسپار باز آزماسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۴۸۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۶۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا رضایی به کدملی xxxxxxxxx۶ و حسین رحمانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید سعید هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ رضا رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین رحمانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدحسین رضایی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151828
آگهی تصمیمات شرکت آذین بسپار باز آزما سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۶۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا رضایی به کدملی xxxxxxxxx۶ و حسین رحمانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید سعید هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ رضا رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین رحمانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدحسین رضایی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737057
آگهی تصمیمات شرکت ایز راه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۰۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ وارتازار وارتازاریان به کدملی xxxxxxxxx۷ و فریبرز صرافزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ سیاوش سمیعی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، فریبرز صرافزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732496
آگهی تصمیمات شرکت آسال آرا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۶۸۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۷۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729301
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی هسته فرآیندسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرس کاربر و ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727822
آگهی تصمیمات شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۱۳۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546908
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۹۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9769982
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۸۱۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709419
آگهی تغییرات شرکت سماء سیکلت ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۸۰۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709420
آگهی تغییرات شرکت سماء سیکلت البرزسهامی خاص به شماره ثبت۳۴۴۳۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۹۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709421
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مهتاب سیکلت فارسسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۷۴۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706261
آگهی تصمیمات شرکت راه ابریشم پارس موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۲۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۷۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706275
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی احسان موتور آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۹۰۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703669
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۹۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704461
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۱۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704462
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۸۱۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701160
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی پیمانکاری عمومی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۶۹ و بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد طباطبائی به ک م xxxxxxxxx۸ و سید حمیدرضا طباطبائی سامنی به ک م xxxxxxxxx۳ شرکت آینده گستر به ش م xxxxxxxxx۰۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سید حمیدرضا طباطبائی سامنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نصراله محمدحسین فلاح به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آینده گستر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد طباطبایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را طبق ماده ۱۷ قسمت اول و بند ۱۴ الف و بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ ب اساسنامه تعیین نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693145
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فولاد صنعت پرشیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۳۸۴۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۲۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عفت کاظمی لنج آباد به کدملیxxxxxxxxx۰، آیسان کاظمی لنج آبادی به کدملیxxxxxxxxx۸، طالب کاظمی لنج آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۱ طالب کاظمی لنج آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آیسان کاظمی لنج آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عفت کاظمی لنج آبادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690448
آگهی تصمیمات شرکت برید سامانه نوینسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۹۳۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690517
آگهی تصمیمات شرکت بوذرجمهر صنعتسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۴۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کابرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خداشکر کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ صادق کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ طالب کاظمی لنج آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ صادق کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خداشکر کاظمی به سمت رئیس هیئت مدیره و طالب کاظمی لنج آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701134
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پلاستیک ابهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۵۴۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۸۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457502
آگهی تصمیمات شرکت بوذر جمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عفت کاظمی لنج آباد به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آیسان کاظمی لنج آباد به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، طالب کاظمی لنج آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679959
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی چسب و رزین قمسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۴۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681232
آگهی تصمیمات شرکت طب و ورزش آریاسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۷۴۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671497
آگهی تصمیمات شرکت بوذر جمهر سهامی خاص به شماره ثبت‌ ۵۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عفت کاظمی لنج آباد به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آیسان کاظمی لنج آباد به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، طالب کاظمی لنج آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667256
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزسهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638121
آگهی تصمیمات شرکت راه ابریشم پارس موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۲۲۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۹۷۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620836
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی برنز سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۳۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572255
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی برنز سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۳۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927276
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی نیرو موتور شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609953
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی نیرو موتور شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581547
آگهی تصمیمات شرکت برید سامانه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا حدادی به کدملیxxxxxxxxx۲ و علی علیخانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و مرتضی آزادکیان به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسین ارشادی فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ و یوسف مهرداد بی بالان به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱/۹۱ حسین ارشادی فرد بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی آزادکیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حدادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق بانکی و قراردادها و عقوداسلام و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای۱ و۴ و۷ و۸ و۱۰ و۱۱ و۱۵ و۱۶ از ماده۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572508
آگهی تغییرات شرکت سماء سیکلت ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۰۹/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566003
آگهی تصمیمات شرکت آذین بسپار باز آزما سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۵۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۱۶۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 576635
آگهی تغییرات شرکت مجتمع شیمیائی زاهدین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۰۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشماره ثبت xxx۷ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859331
آگهی تغییرات شرکت مجتمع شیمیائی زاهدین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۰۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱‌ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشماره ثبت xxx۷ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551585
آگهی تصمیمات شرکت طب و ورزش آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۷۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543944

آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۳۴
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۸۹ بتصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762412
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۸۹ بتصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524648

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی ورزین قم
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۲۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516400

آگهی تصمیمات شرکت آسال آرا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محسن تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمود تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی تبریزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین تبریزی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10544160
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138731
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی هسته فرآیند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110113
آگهی تغییرات شرکت سماء سیکلت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید در تاریخ ۲۴/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377151
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فولاد صنعت پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۲۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عفت کاظمی لنج آباد به کدملی xxxxxxxxx۰ و خداشکر کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و طالب کاظمی لنج آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ خداشکر کاظمی به سمت رئیس هیئت مدیره و طالب کاظمی لنج آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عفت کاظمی لنج آبادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595313
آگهی تصمیمات شرکت بوذر جمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۷۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عفت کاظمی‌لنج‌آباد به کدملی xxxxxxxxx۰ و خداشکر کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و طالب کاظمی‌لنج‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ طالب کاظمی‌لنج‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عفت کاظمی‌لنج‌آبادی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خداشکر کاظمی به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693898
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مهتاب سیکلت فارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909128
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی احسان موتور آسیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۷۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۹۰۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104676
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۹۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048738
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: بهرام آقاجان زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد نقی ذوقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حسیننقی لو به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی حسین دادلویی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و عبدالصمد فرنود به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی و حسین محمد مخملی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسن محرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ محمد نقی ذوقی بسمت رئیس هیئت مدیره و بهرام آقاجان زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حسین دادلویی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و در غیاب ایشان با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندها ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۸ و ۱۹ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336892
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی انسی ماکارون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۴۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا جواهرفروش به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محسن جواهرفروش به کد ملی xxxxxxxxx۹ و سکینه زنجانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ رضا جواهرفروش به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، محسن جواهرفروش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10325919
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۷۲۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۷/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10578066
آگهی تصمیمات شرکت برید سامانه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمدرضا پارسافرد به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای یوسف مهردادبی‌بالان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10624165
آگهی تغییرات شرکت سماء سیکلت ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۹/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10628443
آگهی تصمیمات شرکت برید سامانه نوین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۹۳۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671129
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی پیمانکاری عمومی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۶۹ و بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد طباطبائی به ک م xxxxxxxxx۸ و سید حمیدرضا طباطبائی‌سامنی به ک م xxxxxxxxx۳ شرکت آینده گستر به ش م xxxxxxxxx۰۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سید حمیدرضا طباطبائی‌سامنی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نصراله محمدحسین فلاح به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آینده گستر بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد طباطبایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات مدیرعامل را طبق ماده ۱۷ قسمت اول و بند ۱۴ الف و بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ ب اساسنامه تعیین نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673300
آگهی تصمیمات شرکت بوذر جمهر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۴۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خداشکر کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و صادق کاظمی به کدملی xxxxxxxxx و طالب کاظمی‌لنج‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ خداشکر کاظمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و طالب کاظمی‌لنج‌آبادی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و صادق کاظمی به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727485
آگهی تغییرات شرکت سما سیکلت البرز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۴۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801096
آگهی تصمیمات شرکت دربید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803185
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی چسب و رزین قم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۴۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10852719
آگهی تصمیمات شرکت بهار (بیمارستان آبان) سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10868894
آگهی تصمیمات شرکت ایزه راه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۵۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10922179
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی برنز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10991958
آگهی تصمیمات شرکت ایز راه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۰۲۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و حسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سیاوش سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریبرز صراف‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و وارتازار وارتازاریان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۰ سیاوش سمیعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و فریبرز صراف‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995592
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۲۶۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016569
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی ورزین قم سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۲۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021218
آگهی تصمیمات شرکت راه ابریشم پارس موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۷۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026796
آگهی تغییرات شرکت آذین الکترونیک پیشرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۱۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امید رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین نمازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید سعید هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11049270
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی هسته فرآیند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرس کاربر و ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106853
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مهتاب سیکلت فارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۷۴۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263829
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی نیرو موتور شیراز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۰۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11338338
آگهی تصمیمات شرکت راه ابریشم پارس موتور سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۹۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۷۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11375907
آگهی تصمیمات شرکت راه ابریشم پارس موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۲۲۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۹۷۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11524600
آگهی تغییرات شرکت سماء سیکلت البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۴۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۹۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527400
آگهی تصمیمات شرکت دربید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11596246
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پلاستیک ابهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۸۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11596519
آگهی تصمیمات شرکت طب و ورزش آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۷۴۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11605741
آگهی تغییرات شرکت آذین الکترونیک پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۲۴۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۱۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11617857
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و تاسیساتی اسپیلت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: نشان بوغوس پیرومیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و روبینا میناسیان‌قره‌باغی به ش م xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت‌مدیره و مهران بوغوس‌پیرومیان به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آنوش ایوازیان به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11625525
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی احسان موتور آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۹۰۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11647722
آگهی تصمیمات شرکت آسال آرا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۶۸۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۷۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11671755
آگهی تصمیمات شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۱۳۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11675712
آگهی تصمیمات شرکت برید سامانه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا حدادی به کدملیxxxxxxxxx۲ و علی علیخانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و مرتضی آزادکیان به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسین ارشادی‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ و یوسف مهرداد‌بی‌بالان به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۱/۹۱ حسین ارشادی‌فرد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی آزادکیان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا حدادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق بانکی و قراردادها و عقوداسلام و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای۱ و۴ و۷ و۸ و۱۰ و۱۱ و۱۵ و۱۶ از ماده۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731667
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810170
آگهی تصمیمات شرکت بوذرجمهر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۴۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کابرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خداشکر کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ صادق کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ طالب کاظمی‌لنج‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ صادق کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خداشکر کاظمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و طالب کاظمی‌لنج‌آبادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814871
آگهی تصمیمات شرکت آسال آراسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۶۸۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۷۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی‌بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محسن تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمود تبریزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مهدی تبریزی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حسین تبریزی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819560
آگهی تصمیمات شرکت طب و ورزش آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۷۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822023
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11844744
آگهی تغییرات شرکت سماء سیکلت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11891424
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۱۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11929137
آگهی تصمیمات شرکت آذین بسپار باز آزما سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۵۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۱۶۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11945874
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فولاد صنعت پرشیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۳۸۴۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۲۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عفت کاظمی‌لنج‌آباد به کدملیxxxxxxxxx۰، آیسان کاظمی‌لنج‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۸، طالب کاظمی‌لنج‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/۹۱ طالب کاظمی‌لنج‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آیسان کاظمی‌لنج‌آبادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عفت کاظمی‌لنج‌آبادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات