اکرم علیاری

خانم اکرم علیاری

کد ملی 003993xxxx
گراف ارتباطات
39
شرکت‌ها
72
آگهی‌ها

شرکت های اکرم علیاری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اکرم علیاری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پخش کاسپین
پخش کاسپین
بازرس علی‌البدل
بهبود مدیریت صنایع و سرمایه های ایده پردازان درخشان
بهبود مدیریت صنایع و سرمایه های ایده پردازان درخشان
رییس هییت مدیره
فراز مهر چابک گستر
فراز مهر چابک گستر
بازرس علی‌البدل
حسابرسی آبتین روش آریا
حسابرسی آبتین روش آریا
مهندسی فکوربین الملل تهران
مهندسی فکوربین الملل تهران
بازرس علی‌البدل
توان آوران پارس آوا
توان آوران پارس آوا
بازرس علی‌البدل
مقره سازی ایران
مقره سازی ایران
بازرس علی‌البدل
پویا آفرینان راه سامان
پویا آفرینان راه سامان
تولیدی تحقیقاتی گهرسرام
تولیدی تحقیقاتی گهرسرام
آریا مد آوران
آریا مد آوران
بازرس اصلی
عمرانی کوزو پارس
عمرانی کوزو پارس
بازرس علی‌البدل
حسابرسی اگاهان ارقام حسابداران رسمی
حسابرسی اگاهان ارقام حسابداران رسمی
نایب رییس هییت مدیره
کوزو و اسکی حصار پارس
کوزو و اسکی حصار پارس
بازرس علی‌البدل
ایران کانون
ایران کانون
ایوانیک ایران
ایوانیک ایران
بازرس علی‌البدل
نیکان ارتباط آمیتیس
نیکان ارتباط آمیتیس
بازرس علی‌البدل
کارآمد گسترمنطقه آزاد انزلی
کارآمد گسترمنطقه آزاد انزلی
بازرس علی‌البدل
کسری منطقه آزاد انزلی
کسری منطقه آزاد انزلی
بازرس علی‌البدل
ایرکست شاونبرگ تهران
ایرکست شاونبرگ تهران
بازرس علی‌البدل
دقیق شیمی
دقیق شیمی
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری و بازرگانی میکال راستبین
سرمایه گذاری و بازرگانی میکال راستبین
بازرس علی‌البدل
فومن پارت
فومن پارت
بازرس علی‌البدل
تولید و گسترش
تولید و گسترش
بازرس علی‌البدل
قیر هرمز پارس
قیر هرمز پارس
بازرس علی‌البدل
روغن موتور لوشان
روغن موتور لوشان
بازرس علی‌البدل
نفت کاسپین
نفت کاسپین
بازرس علی‌البدل
تجارت نصر البرز
تجارت نصر البرز
توسعه سرمایه گذاری نور انوار
توسعه سرمایه گذاری نور انوار
بازرس علی‌البدل
بازرگانی افضل حکمت
بازرگانی افضل حکمت
بازرس علی‌البدل
رنگ دوپلی پارس
رنگ دوپلی پارس
بازرس علی‌البدل
مواد صنعتی و تجهیزات ردا کیمیا
مواد صنعتی و تجهیزات ردا کیمیا
بازرس علی‌البدل
یاران طلوع نور
یاران طلوع نور
بازرس علی‌البدل
تجارت نور ابرار
تجارت نور ابرار
بازرس علی‌البدل
تینا آگور پارسیان
تینا آگور پارسیان
بازرس علی‌البدل
توسعه کشاورزی و بازرگانی ناب آگرین
توسعه کشاورزی و بازرگانی ناب آگرین
بازرس علی‌البدل
تجارت عمران آبادگران ابرار
تجارت عمران آبادگران ابرار
بازرس علی‌البدل
مکان شهر ابرار
مکان شهر ابرار
بازرس علی‌البدل
تجهیزات کمپرسور خاورمیانه
تجهیزات کمپرسور خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
حسابرسی مطلب زاده و همکاران
حسابرسی مطلب زاده و همکاران
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14589673
آگهی تغییرات حسابرسی مطلب زاده و همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۵۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۸/۱/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای محمد رضا نصر اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره و به مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قرارداد‌ها ، چک ، سفته ، برات ، و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر موسسه معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874244
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته‌های نسوز گهر سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۹۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاهیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضاحمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد حسن عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد رضا عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا تواما " ۱) رئیس هیئت مدیره یا در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره و ۲) مدیرعامل یا در غیاب ایشان عضو هیئت مدیره (خانم اکرم علیاری) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363583
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حسابرسی مطلب زاده و همکاران درتاریخ ۲۸/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع وتوسط حسابدار رسمی پذیرفته_می‌شود. سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تأیید می‌شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید مطهری خیابان شهید دکتر مفتح کوچه شهید منصور دوست محمدی (ششم) پلاک ۳ طبقه سوم واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: ۱۰ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اولین مدیران: خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل آقای محمدرضا نصراصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۴/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173641
آگهی تغییرات شرکت فومن شیمی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی مشتمل به ترازنامه وصورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ خانم زهرا مطلب زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم اکرم علیاری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121156
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لوشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۴۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرامطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وخانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109348
آگهی تغییرات شرکت پخش کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان سید عباس موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سهیل موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سپهر موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سپند موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - خانم زهرا مطلب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به دوره مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112743
آگهی تصمیمات شرکت کسری منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۸۶۸
طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۵ شرکت کسری منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: ۱ - خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ - اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقایان سیدعباس موسوی رهپیما، سپهر موسوی رهپیما، سهیل موسوی رهپیما، سپند موسوی رهپیما. ۵ - به استناد صورتجلسه هیأت مدیره فوق، آقای سیدعباس موسوی رهپیما به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای سپند موسوی رهپیما به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقایان سپهر موسوی رهپیما و سهیل موسوی رهپیما به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و پیمانهای بانکی بر مبنای عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112744
آگهی تصمیمات شرکت کارآمدگستر منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) به شماره ثبت ۲۴۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۸۴۰۱
طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۵ شرکت کارآمدگستر منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: ۱ - خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ - اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقایان مجتبی یزدان شناس، سید وحید میرراشد، میثم دوست محمدی. ۵ - به استناد صورتجلسه هیأت مدیره فوق، آقای میثم دوست محمدی به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سید وحید میرراشد به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای مجتبی یزدان شناس به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و پیمانهای بانکی بر مبنای عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057150
آگهی تغییرات شرکت فراز مهر چابک گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۹۲۱
آگهی تغییرات شرکت فراز مهر چابک گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بلال سوتجو با کد فراگیر xxxxxx۱۱ و حسن حسین زاده بازرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و احمد حسین زاده بازرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040482
آگهی تغییرات شرکت نفت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019105
آگهی تغییرات شرکت دقیق شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969840
آگهی تغییرات شرکت فومن پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ ا مورد تصویب قرارگرفت. ۲ خانم زهرا مطلب زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به کدملی xxxxxxxxx۲ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968033
آگهی تغییرات شرکت ایرکست شاونبرگ تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۵۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی میکال راستبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای حمید صرافی زاده فروتن به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی علاماتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وخانم لیلا گلمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی ‍باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897321
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بورکهارد کامپرشن تهران در تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: احداث، تاسیس یا خرید، اجاره و یا مشارکت در کارخانه و کارگاههای تولیدی صنعتی موجود جهت ساخت، تولید، تعمیر و انجام خدمات پس از فروش تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مکانیکی بالاخص کمپرسور‌ها و پیستون هاس صنعتی، برای در صنایع و پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع مرتبط، تحقیق، مهندسی، نصب، راهبری و اجرای پروژه‌ها و قراردادهای صنعتی و تولیدی و خرید و فروش، واردات و صادرات، تعمیر و خدمات پس از فروش ماشین آلات و تجهیزات و انعقاد و اجرای قراردادهای مرتبط با موضوع شرکت، اخذ تسهیلات و وامهای بانکی و بطور کلی اقدام به هر گونه عملیات صنعتی، تولیدی، بازرگانی که بطور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت بوده و یا برای اجرا و تحقق آن لازم و ضروری باشد. انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان خردمند شمالی، کوچه چهارم، پلاک ۵، واحد شماره ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۷ مورخ ۱۳/۲/۹۵ نزد بانک خاور میانه شعبه بخارست پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای آندره کوجکو با کدملی فراگیر xxxxxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای کلودیو میرکو نولد با کد فراگیر ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره آقای رمیگیوس زنو فنت با کد فراگیر xxxxxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ادوارد انجرقلی با کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید تا مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx ریال منفردا توسط مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و برای مبلغ مازاد بر ۱. xxx. xxx. xxx ریال توسط مدیرعامل باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا متفقا توسط رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهورگردد. کلیه اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876387
آگهی تغییرات شرکت تجارت عمران آبادگران ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. خانم زهرا مطلب زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876397
آگهی تغییرات شرکت مکان شهر ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید خانم زهرا مطلب زاده کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854539
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تینا آگور پارسیان درتاریخ ۲۵/۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از انواع کودهای ارگانیک و طبیعی و شیمیایی و کودهای حیوانی، فرآورده‌های مصرفی با عنصر منیزیوم، مواد ضدعفونی و بهداشتی، فرآورده‌های دامپروری، محصولات غذایی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای. انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۹۹ سال. مرکز اصلی شرکت: تهران، ستارخان، خیابان باقرخان، ساختمان xxx، واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx/۹۵ مورخ ۱۷/۰۳/۹۵ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: جرج بوکاس کدفراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی کمپانی مالی و شراکتی رولیه شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ژان ماری ترلوهان کدفراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت فیپار اگرو انترنسیونال شماره فراگیر xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و دانیل روییر کدفراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت آگرینتر شماره فراگیر xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی شرکت به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855173
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی و بازرگانی نور ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۷۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. خانم زهرا مطلب زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847862
آگهی تغییرات شرکت ایوانیک ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. زهرا مطلب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839993
آگهی تغییرات شرکت یاران طلوع نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی صادق کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای مسعود موفق یامی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای ثابت مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور، چک‌ها و سفته‌ها، بروات با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839997
آگهی تغییرات شرکت تجارت نور ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824194
آگهی تغییرات شرکت مواد صنعتی و تجهیزات ردا کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید. زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815328
آگهی تغییرات شرکت آوای صادرات پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۳۰۰
آگهی تغییرات شرکت آوای صادرات پارسه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815350
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فکوربین الملل تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۲۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802249
آگهی تغییرات شرکت رنگ دوپلی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عباس موسوی رهپیما با شماره ملی xxxxxxxxx۱ وسپند موسوی رهپیما با شماره ملی xxxxxxxxx۴ وشرکت دوپلی پارس هولدینگ آگ به کد فراگیر xxxxxxxxx۴ سهامی خاص به نمایندگی تیم لطیف به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802275
آگهی تغییرات شرکت رنگ دوپلی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند: (تراز نامه) و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802311
آگهی تغییرات شرکت رنگ دوپلی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800932
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افضل حکمت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیلبرای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: مسعود الهیاری راه چمنی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی اله یاری کدملی xxxxxxxxx۵ سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای مسعود الهیاری راه چمنی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی اله یاری به شماره شناسنامه و کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد عادی، نامه‌ها و مکاتبات و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر موارد با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798252
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری نور انوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جهانبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زهرا اله یاری راه چمنی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون اله یاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791883
آگهی تغییرات شرکت تجارت نصر البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اله یاری کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای ابوالحسن خداشاهی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال منصوب گردیدند. آقای مهدی اله یاری به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره وآقای ابوالحسن خداشاهی به سمت نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وبه سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد عادی، نامه‌ها و مکاتبات و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر موارد با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768175
آگهی تغییرات شرکت نفت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدعباس موسوی رهپیما کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سپهر موسوی رهپیما کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت نفت سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ خانم زهرا مطلب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به شماره عضویت xxxxxx به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12761782
آگهی تغییرات شرکت پخش کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ خانم زهرا مطلب زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754014
آگهی تغییرات شرکت پویا آفرینان راه سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی رضائی پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک ناسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12746917
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لوشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۴۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وخانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12591217
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لوشان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۴۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالxxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ ـ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وخانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ۴ ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۹/۹/۹۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای سیدعباس موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای سپند موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای سهیل موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۹وآقای سپهر موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550729
آگهی تغییرات شرکت فومن شيمي گستر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تاتاریخ ۱۵/۷/۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدعباس موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجتبی یزدان شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وآقای بهرخ انصاری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ ۲ ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سرکار خانم زهرا مطلب زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس قانونی و سرکار خانم اکرم علیاری با شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529668
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و اکرم علی یاری به کدملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۳ ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503745
آگهی تغییرات شرکت فومن پارت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. ـ ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۳ ـ خانم زهرا مطلب زاده به کد ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ ۴ ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۴/۴/۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سهیل موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید عباس موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سپهر موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سپند موسوی رهپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۴ انتخاب گردیددند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480356
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري و بازرگاني ميكال راستبين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید ملک زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید صرافی زاده فروتن به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی علاماتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم لیلا گلمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قرار دادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیررئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475806
آگهی تغییرات شرکت دقیق شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید ۲ـ خانم زهرا مطلب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415788
آگهی تغییرات شرکت ايركست شاونبرگ تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۵۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12414458
آگهی تغییرات و تصمیمات کار آمد گستر منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص ))شماره ثبت ۲۴۷۴و شناسه ملی ۱۴۰۴۵۴۸۴۰۱
طبق صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۶/۹۴ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۴ شرکت شرکت کار آمد گستر منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که در محل قانونی شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: ۱ـ نشانی شرکت فوق در سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی از ساختمان معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، اتاق شماره ۴، صندوق شماره xxx به فاز صنعت، قطعات شماره ۴ و ۵ و ۶ کد پستی شماره xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۲ـ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12414463
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت کسری منطقه آزاد انزلی به شماره ثبت ۲۳۲۶و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۸۶۸
طبق صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۶/۹۴ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۴ شرکت کسری منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که در محل قانونی شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: ۱ـ نشانی شرکت فوق در سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی از ساختمان معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، اتاق شماره ۴، صندوق شماره xxx به فاز صنعت، قطعات شماره ۷، کد پستی شماره xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۲ـ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368421
آگهی تغییرات شرکت فراز مهر چابك گستر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بلال سوتچو به شماره پاسپورت xxxxxx۴۲ و آقای حسن حسین زاده بازرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد حسین زاده بازرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354370
آگهی تغییرات شرکت آوای صادرات پارسه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۱۴۲۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سیفی ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ایرج سیفی ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی سیفی ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. زهرا مطلب زاده شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302752
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی اوشن ارتباط آمیتیس درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات فنی ومهندسی درزمینه های: امور بازرگانی، تجاری، سرمایه گذاری، مشارکت، ارائه خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری کلیه پروژه های صنعتی، تجاری و مسکونی برای مجموعه ها، سازمانها و شرکت های دولتی، خصوصی چه حقیقی و چه حقوقی چه داخلی و چه خارجی ـ خدمات پژوهشی، ساخت، تولید، خرید، فروش کالاهای مجاز اعم از صنعتی، مهندسی، خدماتی، فن آوری های نوین، تجهیزات، لوازم و ملزومات مخابراتی، رایانه ایی، مهندسی آی تی، شبکه های برق ـ طراحی، مشاوره و ساخت (ایی پی سی ) سیستم های مخابراتی، برقی، الکتریکی، هواشناسی برای کلیه مجموعه های دولتی، خصوصی، حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ انجام کلیه خدمات خرید، فروش، تهیه، توزیع محصولات مخابراتی، الکتریکی، برقی، تجهیزات و وسایل تابعه و مربوطه، واردات و صادرات ماشین الات مجاز مطابق با مقرررات و ضوابط کشور ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و عقد قرارداد های بازرگانی و تجاری با کلیه شرکت های دولتی و خصوصی، حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در انواع مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی ـ برگزاری سمینار، کنفرانس و نمایشگاه مرتبط با موضوع شرکت و شرکت کردن در نمایشگاه ها و کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی ـ اخذ یا اعطا نمایندگی کلیه شرکت های مجازداخلی و خارجی، خصوصی و دولتی، حقیقی و حقوقی به صورت کلی و یا جزئی ـ اخذ وام وتسهیلات ریالی وارزی ازکلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وبین المللی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی وریالی نزد بانکهای داخلی و بین المللی هر یک از موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران پاسداران میدان هروی خیابان ضابطی کوچه غیاثی پلاک ۱۲ واحد۱۶ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx / ۹۴ ص / xxx مورخ ۱/۵/xxx۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه هروی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پوریا یغمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سمت مدیرعامل تینا صالح ودادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هادی علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی متفقا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248384
آگهی تغییرات شرکت ایوانیک دگوسا ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید ـ خانم زهرا مطلب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند ـ روزنامه کیهان برای درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225535
آگهی تغییرات شرکت ايران كانون شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم علیاری ش م xxxxxxxxx۲ بعنوان اصلی و خانم زهرا مطلب زاده ش م xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حساب سود و زیان و تراز مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقایان سیدعباس موسوی رهپیما ش م xxxxxxxxx۱ و سپند موسوی رهپیما ش مxxxxxxxxx۴ و سپهر موسوی رهپیما ش م xxxxxxxxx۱ و سهیل موسوی رهپیما ش م xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225546
آگهی تغییرات شرکت ايران كانون شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده ش م xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری ش م xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقایان سیدعباس موسوی رهپیما ش م xxxxxxxxx۱ و سپند موسوی رهپیما ش م xxxxxxxxx۴و سپهر موسوی رهپیما ش م xxxxxxxxx۱ و سهیل موسوی رهپیما ش م xxxxxxxxx۹۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12178703
آگهی شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته‌های نسوز گهر سرام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۹۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالرضا حمیدی با کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ـ خانم اکرم علیاری با کد ملیxxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای تیام حمیدی با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل (آقای عبدالرضا حمیدی) و یا رئیس هیئت مدیره (خانم اکرم علیاری) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12178731
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته‌های نسوز گهر سرام شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۹۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالرضا حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ـ خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ـ آقای تیام حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و خانم آذر میدوخت بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳) انتخاب شدند. ـ تراز نامه و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136347
آگهی تغییرات شرکت عمرانی کوزو پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۶۸۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۷۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. خانم اکرم علی یاری با شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی وخانم زهرا مطلب زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122315
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فکوربین الملل تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۸۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۲۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12111433
آگهی تغییرات شرکت پویا آفرینان راه سامان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۷۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423487
آگهی تغییرات شرکت پویا آفرینان راه سامان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۷۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم علیاری کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای شراگیم نیک انجام کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406751
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایرن سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ مورد تصویب واقع شد.
۲ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و خانم اکرم علیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ مهدی کورنگی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهره مظفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین معاضدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا به حکم شماره xxxـ۹۲ ـ ـ ـ ۱۲/۱۲/۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد باقر معماریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساتکاب بموجب حکم شماره ۹۲/xxx۸۹/xxxـ ۱۳/۱۲/۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و فاطمه آب برین بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378053
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فکور بین الملل تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۸۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۲۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378058
آگهی تغییرات شرکت آوای صادرات پارسه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آبتین روش آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065721
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲/۲/xxx۴ فرزند عبداله با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۷/۱۲/xxx۳
در تاریخ۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065735
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بهمراه مهر موسسه معتبر می باشد. و نیز قراردادها و مکاتبات موسسه با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ ۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919068
آگهی تغییرات شرکت فراز مهر سحر گل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۹۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711125
آگهی تغییرات شرکت بهبود مدیریت صنایع و سرمایه‌های ایده‌پردازان درخشان (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت ۲۸۹۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید پاشا ناصرآبادی‌مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای سید عبدالحسین ناصر‌آبادی‌مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای سید پاشا ناصرآبادی‌مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید عبدالحسین ناصر‌آبادی‌مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید عبدالحسین ناصر‌آبادی‌مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۴ـ آقای سید پاشا ناصرآبادی‌مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه ‌از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706125
آگهی تغییرات شرکت بهبود مدیریت صنایع و سرمایه‌های ایده‌پردازان درخشان (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت ۲۸۹۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای سید عبدالحسین ناصر آبادی مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۱.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالحسین ناصر آبادی مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عبدالحسین ناصر آبادی مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۴ـ آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562317
آگهی تصمیمات شرکت پخش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۴۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. زهرا مطلب زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146156
آگهی تأسیس شرکت آریا مد آوران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از پوشاک و انواع کیف و کفش و عطر و ساعت و غیره و اخذ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام از بانکهای معتبر کشور و کلیه اموری که مرتبط با موضوع شرکت می‌باشد و اخذ نمایندگی از داخل و خارج از کشور. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ بخارست ساختمان جردن ط ۳ واحد ۱۷ پ ۴۹ کدپستی xxxxxxxxx۴. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۹/۵/xxx۰ نزد بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مهدی ملک ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای جلیل کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای بابک صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای بابک صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تواما همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای سید حسین خادم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829182
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر سرام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۱۰۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۹۹۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عبدالرضا حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۲و اکرم علیاری به کدملی xxxxxxxxx۲ و تیام حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ اکرم علیاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و تیام حمیدی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا حمیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11131578
آگهی تصمیمات شرکت پخش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۴۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. زهرا مطلب‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11536175
آگهی تغییرات شرکت کوزو و اسکی حصار پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۶۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم زهرا مطلب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11805166
آگهی تغییرات شرکت فراز مهر سحر گل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۹۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم زهرا مطلب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11849999
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آگاهان ارقام ثبت شده به شماره ۱۳۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۷/۱۲/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکرم علیاری به ک مxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضا هیئت‌مدیره۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. علی عبداله‌شمشیر‌ساز به ک مxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و اکرم علیاری به ک مxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی کمالی‌زارع به ک مxxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11988768
آگهی تغییرات شرکت کوزو و اسکی حصار پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۶۸۴۹و شناسه ملی ۱۰۲۳۰۲۷۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم زهرا مطلب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات