حسین خطیبیان

حسین خطیبیان

کد ملی 003898xxxx
گراف ارتباطات
59
شرکت‌ها
139
آگهی‌ها

شرکت های حسین خطیبیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین خطیبیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
شکوفا منش
شکوفا منش
بازرس علی‌البدل
نسیم سپیده بهاران
نسیم سپیده بهاران
بازرس علی‌البدل
همکاری طرح اندیشان شهر
همکاری طرح اندیشان شهر
بازرس علی‌البدل
بازیافت وابنیه تهران
بازیافت وابنیه تهران
بازرس علی‌البدل
پولاد پیچ ساز دقیق
پولاد پیچ ساز دقیق
بازرس علی‌البدل
مهندسی و توسعه مخازن و انرژی مشانیر تمام
مهندسی و توسعه مخازن و انرژی مشانیر تمام
بازرس علی‌البدل
سازه وسوله ماموت
سازه وسوله ماموت
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای امید زاگرس
خدمات بیمه ای امید زاگرس
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور ایمن تقاطع
مهندسین مشاور ایمن تقاطع
بازرس علی‌البدل
توسعه انرژی مبین فردا
توسعه انرژی مبین فردا
بازرس علی‌البدل
سنجش راهبر اسکان
سنجش راهبر اسکان
بازرس علی‌البدل
معدنی جویندگان سفیر
معدنی جویندگان سفیر
بازرس علی‌البدل
فن آوران ایمن شبکه فاش
فن آوران ایمن شبکه فاش
بازرس علی‌البدل
کیسه گیلان
کیسه گیلان
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنعتی ماموت
مجتمع صنعتی ماموت
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری توسعه وساختمانی برج آوران
سرمایه گذاری توسعه وساختمانی برج آوران
بازرس علی‌البدل
تکنیک
تکنیک
بازرس علی‌البدل
ماموت دیزل
ماموت دیزل
بازرس علی‌البدل
قند هکمتان
قند هکمتان
بازرس اصلی
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
بازرس علی‌البدل
بهکار ساختمان آسیا
بهکار ساختمان آسیا
بازرس علی‌البدل
ارمغان ساختمان تهران
ارمغان ساختمان تهران
بازرس علی‌البدل
انبوه سازان خاورنوین
انبوه سازان خاورنوین
بازرس علی‌البدل
بازرگانی تجارت نوین عالی
بازرگانی تجارت نوین عالی
بازرس علی‌البدل
ساختمانی صدف بنای شهر
ساختمانی صدف بنای شهر
بازرس علی‌البدل
ساختمانی افرا سازه باختر
ساختمانی افرا سازه باختر
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت و تجارت پویا
توسعه صنعت و تجارت پویا
بازرس علی‌البدل
دارودرمان پارس
دارودرمان پارس
بازرس علی‌البدل
کالیس بتن
کالیس بتن
بازرس علی‌البدل
شادان شهر باختر
شادان شهر باختر
بازرس علی‌البدل
مدیریت سرمایه گذاری آریا توسعه فردا
مدیریت سرمایه گذاری آریا توسعه فردا
بازرس علی‌البدل
پترو شیمیائی دلفین
پترو شیمیائی دلفین
بازرس علی‌البدل
وزنه
وزنه
بازرس علی‌البدل
مستر گروه رایا
مستر گروه رایا
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای توسعه آرامش ایرانیان
خدمات بیمه ای توسعه آرامش ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صنایع معدنی توسعه فردای باختر
صنایع معدنی توسعه فردای باختر
بازرس علی‌البدل
ساختمانی برج ناهید
ساختمانی برج ناهید
بازرس علی‌البدل
سفیر سلامت شکوفا
سفیر سلامت شکوفا
بازرس علی‌البدل
گروه طراحان کارنو
گروه طراحان کارنو
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه
مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع غذایی بم
توسعه صنایع غذایی بم
بازرس علی‌البدل
اریا حسابرسان پارسا
اریا حسابرسان پارسا
کانسار پویان کاسپین
کانسار پویان کاسپین
بازرس علی‌البدل
مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان
مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان
بازرس علی‌البدل
مهر پیشگامان مشانیر
مهر پیشگامان مشانیر
بازرس علی‌البدل
صنایع خودرو پیوند توسعه
صنایع خودرو پیوند توسعه
بازرس علی‌البدل
پارسا پلیمر شریف
پارسا پلیمر شریف
بازرس علی‌البدل
پارس کوتر
پارس کوتر
بازرس علی‌البدل
مهندسی بازرگانی خودرو سایپا
مهندسی بازرگانی خودرو سایپا
بازرس علی‌البدل
سایتال ساخت
سایتال ساخت
بازرس علی‌البدل
مهندسی سرآمد صنعت شوکاء
مهندسی سرآمد صنعت شوکاء
بازرس علی‌البدل
بیمه توسعه
بیمه توسعه
بازرس علی‌البدل
کرک نخ سمنان
کرک نخ سمنان
بازرس علی‌البدل
ره پویان فن آوری نانو
ره پویان فن آوری نانو
بازرس علی‌البدل
لیزینگ کارآمد
لیزینگ کارآمد
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی مایان فولاد
تولیدی و صنعتی مایان فولاد
آتین پارت افزار
آتین پارت افزار
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
بازرس علی‌البدل
مجتمع مسکونی مالکین ایزدشهر نور
مجتمع مسکونی مالکین ایزدشهر نور

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14551147
آگهی تغییرات اریا حسابرسان پارسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و صغری شهراسبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و قدرت الله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قرارداد‌ها ، چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است . اختیارات هیئت مدیره در ماده ۲۷ اساسنامه و همچنین تعیین و حق الزحمه حسابرسی و تعیین حقوق ، مزایا و پاداش هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143726
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری مجتمع مسکونی مالکین ایزدشهر نور درتاریخ ۰۸/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: اداره و سرپرستی و نگهداری امنیتی و محافظت ویلاها و آپارتمان های اعضای موسسه و کلیه تاسیسات و متعلقات مربوط به آن در مجتمع مسکونی و حفظ حقوق و منافع مشترک مالکین در تمام زمینه های مربوط به مجتمع مسکونی و عرضه خدمات و تامین انواع نیازمندیها و تاسیسات عمومی از قبیل مسجد، پلاژ، موج شکن، تاسیسات آموزشی و ورزشی، فروشگاه و غیره و انجام تغییرات لازم در آنها، تدوین نظامات مالی و اجتماعی براساس قانون تملک آپارتمانها و تغییرات بعدی آن و آئین نامه اجرائی قانون مذکور و مقررات عمومی این اساسنامه برای اداره امور مجتمع مسکونی. ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بخش مرکزی ـ شهر ایزدشهر ـ محله ایزدشهر ـ کوچه گلسار ۵۵ ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ ـ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:سرمایه ندارد ـ اولین مدیران: اسمعیل اولیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد سلطانی موخر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میرمجید موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای میرعلی موسوی شبستری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی و آقای علی نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل آقای آرش عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه با امضاء رئیس هیات مدیره آقای اسمعیل اولیایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ و یا نائب رئیس هیات مدیره آقای میرمجید موسوی شماره ملی xxxxxxxxx۲ و امضاء ثابت خزانه دار آقای رضا عباسی شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی موسسه تعیین گردید. ـ حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶وداود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳بعنوان بازرسان اصلی شرکت وارتیکاس زرهگر به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018651
آگهی تغییرات اریا حسابرسان پارسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۸/۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قدرت الله مشایخی کرهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از ورود شریک و افزایش سرمایه: حسین خطیبیان کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال ـ صغری شهراسبی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال -قدرت الله مشایخی کرهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964936
آگهی تغییرات اریا حسابرسان پارسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۰/۱۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی ثقفی شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه و از ردیف شرکاء موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ بمبلغ ۲. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا پس از کاهش سرمایه حسین خطیبیان کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال صغری شهراسبی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال - پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13078127
آگهی تغییرات اریا حسابرسان پارسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ و مجوز جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۳/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی ثقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: حسین خطیبیان کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال صغری شهراسبی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال آقای مجتبی ثقفی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال آقای مجتبی ثقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056513
آگهی تغییرات اریا حسابرسان پارسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۰۳/۰۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه: حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال صغری شهراسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838295
آگهی تغییراتاریا حسابرسان پارسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۵ مورخه ۰۴/۰۳/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. خانم عذرا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx۶۷ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. آقای بامداد فاطمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx۲۲ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. خانم سپیده فاطمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx۱۱ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. بر این پایه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد: آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم صغری شهراسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال آقای علی اکبر شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838315
آگهی تغییراتاریا حسابرسان پارسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۵ مورخه ۰۴/۰۳/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب گواهی حصر وراثت شماره xxxxxx مورخه ۱۵/۱۰/xxx۴ و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره xxx۹ مورخه ۱۵/۰۲/xxx۵ کلیه سهم الارث مرحوم سعید فاطمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شرح ذیل میان وراث تقسیم گردید: خانم زهرا شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به میزان xxx۰۰ ریال، خانم عذرا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به میزان xxx۶۷ ریال، آقای بامداد فاطمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به میزان xxx۲۲ ریال و خانم سپیده فاطمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به میزان xxx۱۱ ریال. در نتیجه در سرمایه مؤسسه تغییر حاصل نگردید و فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از نقل و انتقال قهری سهم الشرکه بدین شرح می‌باشد: آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم صغری شهراسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال آقای علی اکبر شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال خانم زهرا شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال خانم عذرا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx۶۷ ریال آقای بامداد فاطمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx۲۲ ریال خانم سپیده فاطمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxx۱۱ ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760448
آگهی تغییراتانجمن حسابداران خبره ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۶ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هوشنگ خستویی با کدملی xxxxxxxxx۲، غلامحسین دوانی با کدملی xxxxxxxxx۵، رحمت اله صادقیان با کدملی xxxxxxxxx۱، منصور شمس احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲، عباس شجاعی با کدملی xxxxxxxxx۳، مهدی سوادلو با کدملی xxxxxxxxx۴، ابوالقاسم فخاریان باکدملی xxxxxxxxx۶، فرزام زمانی با کدملی xxxxxxxxx۶، اسفندیار گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶، بعنوان اعضای اصلی شورای عالی برای مدت ۳ سال ومحمد منیری با کدملی xxxxxxxxx۲، امیر پوریانسب با کدملی xxxxxxxxx۱، مجید شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۱، بعنوان اعضای علی البدل شورای عالی برای مدت یک سال انتخاب شدند خانم فریده شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل انجمن برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه‎های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‎های انجمن تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682650
آگهی تغییراتاریا حسابرسان پارسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی اکبر شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفتند - در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکها بعد از افزایش سرمایه: حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال صغری شهراسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال علی اکبر شاعری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سعید فاطمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است وبه استثنای گزارش‌های مالی موضوع ماده ۱۷، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. - اعضای هیأت مدیره به مدت سه سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: حسین خطیبیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صغری شهراسبی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره علی اکبر شاعری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره - هیأت مدیره وظایف مقرر در ماده ۲۷ اساسنامه و همچنین تعیین و حق الزحمه حسابرسی و تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیأت مدیره را به مدیرعامل تفویض نمودند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390046
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصوم عرفانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای حسین خطیبیان ک م xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326794
آگهی تغییرات شرکت آتین پارت افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۷۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12199683
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرامرز علی اکبرپورگرمرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم روشنک جوادی بشر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155157
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وساختمانی برج آوران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۴۸۷۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر النتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144679
آگهی تغییرات شرکت شکوفا منش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و حساب سود و زیان منتهی به سال مالیxxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.آقای محمدرضا شگفتی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن شگفتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هاشم شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12102875
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج ناهید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. هیئت مدیره بشرح زیر برای دوسال انتخاب گردیدند. موسسه اعتباری توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹و شرکت سرمایه گذاری توسعه وساختمانی برج آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ وآقای مرتضی حمصیان اتفاق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081003
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۰۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجتمع صنعتی ماموت تهران به نمایندگی آقای بهروز فردوس به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت الماس داران پارسه خاورمیانه به نمایندگی آقای محمد حسن مقارئی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت ماموت دیزل به نمایندگی آقای بهروز سبزواری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434522
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی دارو درمان پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۸۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۲ به تصویب رسید. قانون تجارت موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسابه ش مxxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434523
آگهی تغییرات شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۲۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای بابک فروهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت دارو درمان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392714
آگهی تغییرات شرکت کانسار پویان کاسپین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا با شناسه ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756346
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری آریا توسعه فردا سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۹۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۸۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین خطیبیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714114
آگهی تغییرات شرکت همکاری طرح اندیشان شهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه آریا حسابرسان پارسا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705341
آگهی تغییرات موسسه آریا حسابرسان پارسا به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۵/۹۳ مورخ ۳۱/۶/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: « گزارش هایی که در مورد انجام خدمات حرفه ای به صاحب کار ارائه میشود باید توسط دو نفر از شرکاء و یا یکی از شرکاء به اتفاق حسابدار رسمی شاغل در موسسه که مسئولیت انجام کار را به عهده داشته اند امضاء شود و ممهور به مهر موسسه انتشار یابد.» اعضاء هیأت مدیره به مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: حسین خطیبیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صغری شهراسبی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره سعید فاطمی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726075
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۹۳ در شرکت وزنه سهامی خاص شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ که در تاریخ ۲۹/۶/۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا شماره ثبت xxx۵۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ مجتمع صنعتی ماموت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای بهروز فردوس بشمار ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سازه و سوله ماموت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی آقای بهزاد دانیل فردوس بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۵ـ مجتمع صنعتی ماموت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای بهروز فردوس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد مانوئل فردوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سازه و سوله ماموت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی آقای بهزاد دانیل فردوس بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و یا امضاء مشترک دو نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702788
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع غذایی بم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۶۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخـاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲، شرکت خاک و پی ایرانیان (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷، شرکت مهندسین مشاور شاخص محور کرمانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۱ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۱ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیس کارخانجات ذوب آهن و فولاد و سایر فلزات به منظور تولید شمش و هرگونه فراورده های مربوط به آن و همچنین تولید انواع ورق های ساختمانی فولادی و انواع ورق های آلیاژی و کربنی و غیره، فعالیت و تامین سرمایه و مشارکت و خرید و فروش معادن سنگ آهن و صنایع وابسته به آن، ماشین سازی و ساخت انواع سازه های فلزی صنعتی و محصولات فولادی ویژه، انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در همایشها و نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه وکالت نمی باشد، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بلوار میرداماد، انتهای خ رازان شمالی، نبش خ دهم، پلاک ۵ ط ۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۸۶ مورخ ۲۱/۵/۹۳ نزد بانک کار آفرین شعبهمیر داماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا شگفتی به شمار ه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هاشم شکفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684112
آگهی تغییرات شرکت دارودرمان پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۳۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707728
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/xxx۳ در شرکت ماموت دیزل (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ که در تاریخ ۶/۸/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی ۳۰/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا شماره ثبت xxx۵۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی
آقای حسن خطیبان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677787
آگهی تغییرات شرکت صنایع معدنی توسعه فردای باختر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662830
آگهی تغییرات شرکت تکنیک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۴۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662833
آگهی تغییرات شرکت تکنیک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۴۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. علیرضا کامزا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و هیئت مدیره و آتیلا درفشان دار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و علی محمد دهقان نیستانک به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و فریناز صدری پور به کدملی xxxxxxxxx۵۱ و شهرزاد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از سفته چک بروات به امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652977
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۷۰۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز فردوس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653459
آگهی تغییرات شرکت مستر گروه رایا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱بسمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۲به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509154
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص سفیر سلامت شکوفا در تاریخ ۴/۴/۹۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:
تولید و توزیع و واردات و صادرات انواع دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و غذایی و تولید و توزیع و واردات و صادرات انواع مکمل های غذایی و غذای کودک و مواد اولیه دارویی و غذایی و شیمیایی و آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، میرداماد، رازان شمالی، پلاک۲۱، واحد۲ کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۵ مورخ ۵/۳/۹۳ نزد بانک کارآفرین شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
هاشم شکفتی به سمت عضو هیئت مدیره، ابوالحسن احمدیانی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا شگفتی به سمت عضو هیئت مدیره، میرفرخ فتاحزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سید محمد جواد مهدوی دارگانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق با امضای میرفرخ فتاحزاده به سمت مدیرعامل و محمدرضا شگفتی به سمت عضو هیئت مدیره متفقاً همراه مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی.
حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440845
آگهی تغییرات شرکت دارو درمان پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۱۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۳۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و حسین خطیبیان کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
علی واحدی کد ملی xxxxxxxxx۹ و عباس محمد کد ملی xxxxxxxxx۵ و حسین سبحانی کد ملی xxxxxxxxx۰ و امیرمحمود جهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450726
آگهی تغییرات شرکت شکوفا منش سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۳۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۹۰۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476429
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج ناهید سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۷۱۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا ثبت شده به شماره xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494671
آگهی تغییرات شرکت شادان شهر باختر سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۳۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا ثبت شده به شماره xxx۵۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520806
آگهی تغییرات شرکت گروه طراحان کارنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۶۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۱ به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین خطیبیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476412
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی صدف بنای شهر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۴۱۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۱۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494655
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمیائی دلفین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۵۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
طیبه شادینا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ علی پور علی کفاش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ حدیث اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476428
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان خاور نوین سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۷۹۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۷۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. ابراهیم غفار تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ و مهین وثوقی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494662
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی افرا سازه باختر سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸۴۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398622
آگهی تغییرات شرکت بهکار ساختمان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۷۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدپرویز غفار تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم ملکی اسکوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ زهرا حسین پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سالxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398624
آگهی تغییرات شرکت ارمغان ساختمان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۳۷۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مسعود غفار تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ ـ علی اکبری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ ـ کورش یوسفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سالxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380290
آگهی تغییرات شرکت نسیم سپیده بهاران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۰۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۹۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
آقایان محمود بختیاری مجاز کد ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا بوزی پور کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم زهرا نباتی آریان کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم سپیده بختیاری مجاز کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376914
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۸۷۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارساxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375983
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۴۲۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۶۳۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب مجمع رسید.
آقای علی پور علی کفاش با کدملیxxxxxxxxx۶ و خانمها المیرا کیادربندسری با کدملیxxxxxxxxx۹ و آناهیتا کیادربندسری با کدملیxxxxxxxxx۱
بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365458
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع معدنی توسعه فردای باختر
در تاریخ۳۰/۱۱/xxx۲ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن, خرید مواد خام معدنی از منابع داخلی و خارجی, فرآوری مواد معدنی, ذوب و پالایش فلزات, توزیع و فروش موادمعدنی خام و فراوری شده در بازارهای داخلی و خارجی, انجام فعالیتهای صادرات و واردات در زمینه موادمعدنی, صنایع معدنی, طراحی و ساخت و تهیه و خرید ماشین آلات و هرنوع کالا و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهای موضوع شرکت از منابع داخلی و خارجی, مشارکت و جلب مشارکت در زمینه فعالیتها و طرح های معدنی و صنایع معدنی در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز تجاری, صنعتی, معدنی, خدماتی و مشاوره ای که به طورمستقیم و یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی و خارجی مربوط باشد. اخذ و استفاده از تسهیلات مالی ریالی و ارزی بانکها موسسات مالی و اعتباری تعاونیهای اعتبار, صندوق های قرض الحسنه, شرکتهای لیزینگ در داخل و خارج از کشور. اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران خ میرداماد کوچه پگاه کوچه ارژنگ پلاک ۸ طبقه۲ جنوبی کدپستیxxxxxxxxx۷
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱ ریالی که تعدادxxx/xxx/۱۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۷/xxx مورخ۹/۱۱/۹۲ نزد موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران به نمایندگی خلیل خلیل زاده به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی
۲ـ مجید کاظمی خالدی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا
۳. محمد کاظمی خالدی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی
۴ـ پدرام خلیل زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت رییس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی
حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314244
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات بیمه ای توسعه آرامش ایرانیان
در تاریخ۳۰/۱۰/xxx۲ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت بیمه توسعه و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه, قرارداد نمایندگی , بخشنامه ها و دستورالعمل های بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه طرف قرارداد پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
خیابان ظفر ابتدای نفت شمالی پلاک۴۴ مجتمع مالی و تجاری توسعه
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی که تعدادxxx/xxx/۱ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۵۸ مورخ۲۴/۰۹/xxx۲ نزد بانک موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
مهدیه یادگیر بصیر به ش ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبری به ش ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ و رضا آذری یگانه به ش ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی خانم صغری شهراسبی به شماره ملیxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی
آقای حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۸۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271201
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی دارو و درمان پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت۳۴۸۴۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اعضای هیات مدیره برای مدت۲سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
۱ـ آقای علی واحدی کدملیxxxxxxxxx۹ ۲ـ آقای عباس محمد کدملیxxxxxxxxx۵ ۳ـ خانم مریم حیدری قاسمی کدملیxxxxxxxxx۶
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265319
آگهی تغییرات شرکت کیسه گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
شرکت آریا حسابرسان پارسا به ش ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آقای ناصر ورزیده کارطهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و و آقای امین ورزیده کارطهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سیمیچه معصومه نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید ورزیده کارتهرانی کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204621
آگهی تغییرات شرکت شرکت خدمات بیمه ای امید زاگرس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۳۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره شامل: خانم ریحانه سلیمیان ک.م xxxxxxxxx۹، خانم زهرا مسکینیان ک.م xxxxxxxxx۳، آقای عباس سلیمیان ک.م xxxxxxxxx۶ و آقای محمدحسین سلیمیان ک.م xxxxxxxxx۵ و خانم آذر برلیان ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای علیرضا سلیمیان ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شد. موسسه آریا حسابرسان پارسا ش.م xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان ک.م xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178289
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/xxx۲ در شرکت سازه و سوله ماموت (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ که در تاریخ ۲۳/۶/xxx۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173939
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۴/۹۲ در شرکت وزنه (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ که در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ مجتمع صنعتی ماموت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای بهروز فردوس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سازه و سوله ماموت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۶ـ مجتمع صنعتی ماموت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای بهروز فردوس به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزادمانوئل فردوس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سازه و سوله ماموت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای بهزاددانیل فردوس به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند.
۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و یا امضاء مشترک دو نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190406
آگهی تاسیس شرکت مستر گروه رایا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۶/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
تولید، خرید، فروش، واردات، صادرات، بسته بندی و توزیع و انواع کالاهای مجاز و بطور کلی هرگونه عملیاتی که مغایر با قانون تجارت نباشد ـ تولید، آماده سازی، بسته بندی و توزیع انواع کالاها اعم از مواد خوراکی، غذایی، آشامیدنی و سایر موارد مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد خ رازان شمالی نبش ک دهم پ ۱۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به نه هزار و نهصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد نه هزار و نهصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۳/۵/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدرضا شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای حمید شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای هاشم شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای علیرضا شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای حسن شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای علیرضا شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه آریان حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152364
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان سال ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز فردوس بشماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای بهزاد دانیال فردوس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای مهرزاد مانوئل فردوس بشماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135912
آگهی تغییرات شرکت معدنی جویندگان سفیر سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۹۶۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۳۰۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عماد نعمت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم هرندی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضا نعمت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ عنوان بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138966
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمیائی دلفین سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۶۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۰۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۰ به تصویب رسید. و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112008
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۱ در شرکت سازه و سوله ماموت (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ که تاریخ ۲۵/۴/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال xxx۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا ثبت شده به شماره xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058075
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری آریا توسعه فردا سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۶۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۸۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057199
آگهی تصمیمات شرکت کالسین بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037254
آگهی تغییرات شرکت شادان شهر باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۷/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049129
آگهی تغییرات شرکت شکوفامنش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030947
آگهی تصمیمات شرکت کالیس بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021439
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت و تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۱۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به ک م xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026799
آگهی تصمیمات شرکت دارو درمان پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۱۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۳۱۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015714
آگهی تصمیمات شرکت ارمغان ساختمان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا ک م xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021180
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی افرا سازه باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015713
آگهی تصمیمات شرکت بهکار ساختمان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۷۷۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به ش م xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015754
آگهی تصمیمات شرکت انبوه سازان خاور نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۷۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به ک م xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015755
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۳۴۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارس به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015756
آگهی تصمیمات شرکت صدف بنای شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011255
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی دارو و درمان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا حسابرسی پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992260
آگهی تصمیمات شرکت قند هگمتان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به ک م xxxxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پویا گستر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و مرتضی علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سیدجمال معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx و مهزاد علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود هنرور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان همدان با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با امضای فرامرز شمسایی (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 951667
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ شرکت ماموت دیزل (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا شماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936041
آگهی تصمیمات شرکت تکنیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۰۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۴۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریناز صدری پور به کدملی xxxxxxxxx۵۱ و شهرزاد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آتیلا درفشاندار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی محمد دهقان نیستانک به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا کامزا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890970
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701176
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران سهامی خاص به شماره ثبت۷۰۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10461422
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725073
آگهی تصمیمات شرکت همکاری طرح اندیشان شهر سهامی خاص به شماره ثبت۹۷۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690456
آگهی تصمیمات شرکت کیسه گیلانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۳۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۷۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیمیچه معصومه نخجوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر ورزیده کارطهرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، امین ورزیده کارطهرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید ورزیده کارتهرانی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656009
آگهی تصمیمات شرکت معدنی جویندگان سفیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۹۶۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۳۰۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم نعمت به کدملی xxxxxxxxx۹ و رضا نعمت به کدملی xxxxxxxxx۵ و عماد نعمت به کدملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ ابراهیم نعمت بسمت رئیس هیئت مدیره و عماد نعمت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا نعمت بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596012
آگهی تصمیمات شرکت معدنی جویندگان سفیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۹۶۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۳۰۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم نعمت به کدملی xxxxxxxxx۹ و رضا نعمت به کدملی xxxxxxxxx۵ و عماد نعمت به کدملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ ابراهیم نعمت بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عماد نعمت بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رضا نعمت بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661889
آگهی تصمیمات شرکت فن‌آوران ایمن شبکه فاش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۲۶۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۰۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت به شماره ملیxxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی فرید عامری به کدملیxxxxxxxxx۵ و مهرزاد مانوئل فردوس به کدملیxxxxxxxxx۰ و بهزاد دانیل فردوس به کدملیxxxxxxxxx۰، محمدجواد صمدی راد به کدملیxxxxxxxxx۹ و علی مهرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند. فرید عامری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرزاد مانوئل فردوس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد صمدی راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو امضا از بین سه امضا مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. نشانی شرکت به تهران، ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان راه آور کوچه چهارشرقی پلاک۶ واحد۴ کدپستیxxxxxxxxx منتقل شد. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت مدیره به۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880644
آگهی تصمیمات شرکت فن‌آوران ایمن شبکه فاش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۲۶۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۰۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت به شماره ملیxxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی فرید عامری به کدملیxxxxxxxxx۵ و مهرزاد مانوئل‌فردوس به کدملیxxxxxxxxx۰ و بهزاد دانیل‌فردوس به کدملیxxxxxxxxx۰، محمدجواد صمدی‌راد به کدملیxxxxxxxxx۹ و علی مهرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند. فرید عامری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهرزاد مانوئل‌فردوس به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدجواد صمدی‌راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو امضا از بین سه امضا مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. نشانی شرکت به تهران، ولنجک، خیابان مقدس‌اردبیلی، خیابان راه‌آور کوچه چهارشرقی پلاک۶ واحد۴ کدپستیxxxxxxxxx منتقل شد. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت‌مدیره به۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645420
آگهی تأسیس شرکت سنجش راهبر اسکان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۰۴/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۲/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی انجام مطالعات امکان سنجی مدیریت بر مشارکتها و شناسایی در زمینه سرمایه گذاری مناسب برای شرکت, تهیه طرح های توجیهی و مطالعات امکان سنجی, فازبندی پروژه ها و تحلیل حالت های مختلف برای دستیابی به شاخص های اقتصادی مناسب مبتنی بر بازارهای هدف, تهیه و تدوین راهبردهای و برنامه های عملیاتی اختصاصی هر پروژه در زمینه بازاریابی غیرشبکه ای غیرالکترونیکی غیرهرمی, فروش و بهره برداری از محصولات حوزه ساختمان, انجام امور بازرگانی فروش و بهره برداری از محصولات در حوزه ساختمان انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی اخذ تسهیلات انجام امور ساختمانی راه اندازی و تاسیس نمایندگی در داخل و خارج از کشور زمینه سازی جهت ورود سرمایه گذاری خارجی و انجام سایر فعالیتها و کلیه امور مرتبط مجاز با موضوعات فوق.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد خ کازرون جنوبی خ ارژنگ پ۸ ط پنجم واحد جنوبی ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به هفتصد و پنجاه هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد هفتصد و پنجاه هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۶ مورخ۲۵/۰۳/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای اکبر محبوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای محمد امیدی حسن آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای محمدصادق محبوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای علی باباکاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601219
آگهی تأسیس شرکت توسعه انرژی مبین فرداسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه اموری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های بالادستی میان دستی و پایین دستی پتروشیمیایی و شیمیایی و فرآورده های فرعی نفتی مانند قیر پارافین روغن صنعتی مازوت مطالعه و پژوهش در رابطه با موضوع مدیریتی فنی و مهندسی آموزش پرسنل شرکت اجرائی تولیدی بهره برداری بازرگانی و خدماتی که شرکت برای انجام این گونه فعالیتها دارای همه گونه حقوق و اختیارات لازم از جمله حقوق و اختیارات زیر می باشد: تاسیس شرکتهای مختلف در داخل و خارج از کشور راسا و یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی طبق مقررات و موضوع شرکت مشارکت و انجام هرگونه معامله مجاز با شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خرید سهام موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی انتقال دانش فنی از و یا به منابع داخلی و یا خارجی واردات و صادرات مواد محصولات تجهیزات ماشین آلات ابزار و مصالح و هرچیز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با فعالیت و عملیات شرکت باشد تصدی هر نوع عملیات بازرگانی مربوط به تهیه ورود صدور خرید و فروش انواع مواد و فرآورده های بالادستی میان دستی پایین دستی پتروشیمیایی شیمیایی فرآورده های فرعی نفتی مانند قیر پارافین روغن صنعتی مازوت خرید و اجاره و تاسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و نظارت فنی و اداره انواع کارخانجات و دستگاه های و تاسیسات و وسایل موردنیاز کلیه امور مربوط به نیروگاه های برق نصب تجهیزات مهندسی بهره برداری کلیه امور مربوط به حفاری چاه های نفت و گاز در خشکی و دریا خرید و اجاره دکلهای حفاری خشکی و دریایی خرید و فروش قطعات یدکی این دستگاه ها در این امور امور مربوط به مهندسی و طراحی و پیمانکاری و خرید تجهیزات و نصب خطوط انتقال گاز و نفت امور مربوط به خطوط انتقال برق و پستهای فشار قوی خرید تجهیزات و نصب آنها دریافت انواع تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه داخلی و خارجی و شخص یا اشخاص حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از و یا به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولنجک خ ۱۳ خ ساسان پ ۳۳ ط ۲ واحد ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۲/xxx۱ نزد بانک موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای خلیل خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای احد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای پژمان خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای پدرام خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای احد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748185
آگهی تأسیس شرکت توسعه انرژی مبین فردا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه اموری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده‌های بالادستی میان دستی و پایین‌دستی پتروشیمیایی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی نفتی مانند قیر پارافین روغن صنعتی مازوت مطالعه و پژوهش در رابطه با موضوع مدیریتی فنی و مهندسی آموزش پرسنل شرکت اجرائی تولیدی بهره‌برداری بازرگانی و خدماتی که شرکت برای انجام این گونه فعالیتها دارای همه گونه حقوق و اختیارات لازم از جمله حقوق و اختیارات زیر می‌باشد: تاسیس شرکتهای مختلف در داخل و خارج از کشور راسا و یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی طبق مقررات و موضوع شرکت مشارکت و انجام هرگونه معامله مجاز با شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خرید سهام موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی انتقال دانش فنی از و یا به منابع داخلی و یا خارجی واردات و صادرات مواد محصولات تجهیزات ماشین‌آلات ابزار و مصالح و هرچیز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با فعالیت و عملیات شرکت باشد تصدی هر نوع عملیات بازرگانی مربوط به تهیه ورود صدور خرید و فروش انواع مواد و فرآورده‌های بالادستی میان‌دستی پایین‌دستی پتروشیمیایی شیمیایی فرآورده‌های فرعی نفتی مانند قیر پارافین روغن صنعتی مازوت خرید و اجاره و تاسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و نظارت فنی و اداره انواع کارخانجات و دستگاه‌های و تاسیسات و وسایل موردنیاز کلیه امور مربوط به نیروگاه‌های برق نصب تجهیزات مهندسی بهره‌برداری کلیه امور مربوط به حفاری چاه‌های نفت و گاز در خشکی و دریا خرید و اجاره دکلهای حفاری خشکی و دریایی خرید و فروش قطعات یدکی این دستگاه‌ها در این امور امور مربوط به مهندسی و طراحی و پیمانکاری و خرید تجهیزات و نصب خطوط انتقال گاز و نفت امور مربوط به خطوط انتقال برق و پستهای فشار قوی خرید تجهیزات و نصب آنها دریافت انواع تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه داخلی و خارجی و شخص یا اشخاص حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از و یا به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولنجک خ ۱۳ خ ساسان پ ۳۳ ط ۲ واحد ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۲/xxx۱ نزد بانک موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای خلیل خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا خلیل‌ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای احد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای پژمان خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای پدرام خلیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای احد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595088
آگهی تصمیمات شرکت ایمن تقاطع سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۴۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۶۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9777773
آگهی تصمیمات شرکت ایمن تقاطع سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۴۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۶۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592091
آگهی تغییرات شرکت شرکت خدمات بیمه ای امید زاگرس سهامی خاص به‌شماره ثبت ۲۹۳۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم ریحانه سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا مسکینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم آذر برلیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم سونا تقی بکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدحسین سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲.
در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552437
آگهی تأسیس شرکت مهندسی و توسعه مخازن و انرژی مشانیر پارسه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مهندسی و مشاوره، پیمانکاری و سرمایه گذاری طرحها و پروژه های توسعه مخازن نفت و گاز و مرتبط آن از جمله مطالعات امکانسنجی طرح شامل شناسائی، توجیه فنی، توجیه اقتصادی و بطور کلی فعالیتهایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح) میشود. مطالعات کاربردی و توسعه ای. مطالعات موضوعی ـ بخشی ـ جامع و میان بخشی ـ تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای فنی و اجرائی مطابق استانداردها. طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرائی ـ کنترل مهندسی و نظارت بر اجرای طرح، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نصب و راه اندازی و خدمات جنبی و تامین کالا، شرکت در راستای انجام فعالیتهای موضوع شرکت مجاز به اقدامات زیر خواهد بود، مطالعه، طراحی و تهیه اسناد مناقصه و انجام مناقصه، مدیریت اجرا نظارت بر اجرا در مورد هر یک از زمینه های موضوع شرکت، انجام پروژه ها به روش های طرح و اجرا (EPC)، طراحی و اجرا (EC)، طراحی و تدارکات (EP) تدارکات و اجرا (PC)، ساخت یا اجرا (C)، مدیریت طرح (MC)، طراحی، اجرا، ساخت تامین منابع (EPCF) و کلید در دست (Turnkey) صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فعالیت های شرکت. همکاری، مشارکت و اشتراک مساعی با دیگر مشاوران و شرکت ها و موسسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اعم از داخلی یا خارجی برای عرضه یا دریافت خدمات تخصصی و مشارکت در انجام پروژه های مطالعاتی، مهندسی و اجرائی. انجام هرگونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح، برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد از جمله واردات و صادرات مواد، مصالح، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات مربوط به خدمات فوق با رعایت مقررات مربوطه. شرکت میتواند نسبت به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد دفاتر یا شعبه در داخل یا خارج از کشور در جهت تحقق اهداف خود اقدام نماید. شرکت به منظور تحقق موضوع فعالیت خود مجاز به انجام عملیات و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی خواهد بود. تامین منابع موردنیاز پروژه ها از طریق حضور در طرحهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)، ساخت، بهره برداری بی او او،، طرح، ساخت، خرید و تامین منابع (EPCF) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری در حد بودجه مصوب. اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع شرکت. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولی عصر خ شهید خدامی ک شادی پ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به سیصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد سیصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ نزد بانک ملت شعبه مستقل ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری مشانیر سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا عباس زاده بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن تولائی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ شرکت مهر پیشگامان مشانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی طاهری نجف آبادی بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ شرکت نیرو تابان مهر سهامی خاص با نمایندگی آقای اسداله صالحی فروز بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ ـ شرکت مهنا نیروی پارسه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد آقایی تبریزی بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ ـ آقای محمدحسن تولائی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر سهامی خاص بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566585
آگهی تغییرات شرکت سازه و سوله ماموت سهامی خاص بشماره ثبت ۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا بشماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب شدند و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088545
آگهی تغییرات شرکت سازه و سوله ماموت سهامی خاص بشماره ثبت ۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا حسابرسان پارسا بشماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب شدند و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540597

آگهی تصمیمات شرکت پولاد پیچ ساز دقیق
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز به‎نیا به کدملی xxxxxxxxxـ پدرام به‎نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ـ پریسا به‎نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۰ فریبرز به‎نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و پدرام به‎نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد آزادیخواه به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870692
آگهی تصمیمات شرکت پولاد پیچ ساز دقیق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۵۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز به‎نیا به کدملی xxxxxxxxxـ پدرام به‎نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ـ پریسا به‎نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۰ فریبرز به‎نیا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پدرام به‎نیا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد آزادیخواه به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530422

آگهی تصمیمات شرکت بازیافت و ابنیه تهران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512974

آگهی تصمیمات شرکت همکاری طرح اندیشان شهر
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: شرکت آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256461
آگهی تصمیمات شرکت همکاری طرح اندیشان شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: شرکت آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9609924
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خودرو پیوند توسعه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۹۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۷۲۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدماتی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462385

آگهی تصمیمات شرکت نسیم سپیده بهاران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۰/xxx۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا نباتی آریان به کدملی xxxxxxxxx۲ و محود بختیاری مجاز به کدملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا بوزری پور به کدملی xxxxxxxxx۴ و سپیده بختیاری مجاز به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ زهرا نبانی اریان به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا بوزری پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود بختیاری مجاز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10527974
آگهی تصمیمات شرکت نسیم سپیده بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۹۰۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا نباتی آریان به کدملی xxxxxxxxx۲ و محود بختیاری مجاز به کدملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا بوزری پور به کدملی xxxxxxxxx۴ و سپیده بختیاری مجاز به کدملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ زهرا نبانی اریان به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا بوزری پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود بختیاری مجاز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 386107

آگهی تغییرات شرکت شکوفا منش
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ۲۰/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10476434
آگهی تصمیمات موسسه آریا حسابرسان پارسا ثبت شده به شماره ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱
طبق صورتجلسه مجمع شرکا مورخ ۲۰/۶/۹۰ موسسه مزبورکه درتاریخ ۳/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۳ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، صغری شهراسبی به کدملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید فاطمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906035
آگهی تغییرات شرکت شکوفا منش سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید.

در تاریخ ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270232
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۰۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275681
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع غذایی بم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۶۲۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071504
آگهی تغییرات شرکت پارس کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین افتخارزاده و آقای محسن عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد افتخارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۹/۹/xxx۱. در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9813326
آگهی تغییرات شرکت پارسا پلیمر شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۰۱۲۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۱۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۱/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۲ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای رضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای نادر مسائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای سعید زکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای سعید زکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل،

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ ـ ۱ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ۱۸/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9543777
آگهی تأسیس شرکت مهر پیشگامان مشائیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مطالعه و تهیه طرحهای مربوط به تولید و انتقال و توزیع نیروی برق و تاسیسات و ساختمانهای مربوط به نظارت بر اجرای طرحهای مذکور و انجام خدمات آزمایشگاهی مربوطه و همچنین مشاوره بازرسی فنی ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی مدیریت طرح و اجرا (ای پی سی) و پیمان مدیریت (ام سی) در زمینه انرژی و صنعت با استفاده از کارکنان و متخصصان خود و با کارشناسان و متخصصان و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی دارای صلاحیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط است واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع که بلامانع باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان کارگر شمالی نرسیده به چهارراه جلال آل‌احمد خیابان دوم خیابان انتصاریه پلاک ۱۴ طبقه اول‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار و پانصد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار و پانصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۶/۹/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای منصور سعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای محمد صافی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مهدی تقدیسان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای میر جلال‌الدین بکتاش بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای میر جلال‌الدین بکتاش بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا بشماره ثبت xxx۵۹ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای حسین خطیبیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780825
آگهی تصمیمات شرکت تکنیک سهامی خاص به‌شماره ثبت۳۰۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۴۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب‌ رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا کامزا بشماره ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آتیلا درفشاندار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی محمد دهقان‌نیستانک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریناز صدری‌پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و شهرزاد احمدی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره. امضا کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور (چک ـ سفته) به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670838
آگهی تغییرات شرکت شکوفا منش سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۰۳۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۲۰/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671523
آگهی تصمیمات شرکت نسیم سپیده بهاران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۰۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۹۰۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا نباتی‌آریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مراد بهمنی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمود بختیاری‌مجاز به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و سپیده بختیاری‌مجاز به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء محمود بختیاری‌مجاز همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء زهرا نباتی‌آریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10678331
آگهی تصمیمات شرکت معدنی جویندگان سفیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۹۶۷۷ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۳۰۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ‌ملیxxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کد ‌ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714581
آگهی تأسیس شرکت سنجش راهبر اسکان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۰۴/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۲/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی انجام مطالعات امکان‌سنجی مدیریت بر مشارکتها و شناسایی در زمینه سرمایه‌گذاری مناسب برای شرکت, تهیه طرح‌های توجیهی و مطالعات امکان‌سنجی, فازبندی پروژه‌ها و تحلیل حالت‌های مختلف برای دستیابی به شاخص‌های اقتصادی مناسب مبتنی بر بازارهای هدف, تهیه و تدوین راهبردهای و برنامه‌های عملیاتی اختصاصی هر پروژه‌ در زمینه بازاریابی غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی غیرهرمی, فروش و بهره‌برداری از محصولات حوزه ساختمان, انجام امور بازرگانی فروش و بهره‌برداری از محصولات در حوزه ساختمان انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی اخذ تسهیلات انجام امور ساختمانی راه‌اندازی و تاسیس نمایندگی در داخل و خارج از کشور زمینه‌سازی جهت ورود سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سایر فعالیتها و کلیه امور مرتبط مجاز با موضوعات فوق.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ میرداماد خ کازرون جنوبی خ ارژنگ پ۸ ط پنجم واحد جنوبی ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به هفتصد و پنجاه هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد هفتصد و پنجاه هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۶ مورخ۲۵/۰۳/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای اکبر محبوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمد امیدی‌حسن‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمدصادق محبوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای علی باباکاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723963
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه برج آوران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۷۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811130
آگهی تغییرات شرکت سایتال ساخت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۰۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826017
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی سرآمد صنعت شوکا سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۸۷۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۲۱۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041451
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع غذایی بم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۶۲۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046275
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران سهامی‌خاص ‌به شماره۷۰۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز فردوس به کد ملی xxxxxxxxx۹ و بهزاد دانیل فردوس به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مهرزاد مانوئل فردوس به کد ملی xxxxxxxxx۰ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ بهروز فردوس به سمت رئیس هیئت‌مدیره، بهزاد دانیل‌فردوسی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، مهرزاد مانوئل‌فردوس به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11198608
آگهی تصمیمات شرکت تکنیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۰۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۴۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبان به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11222415
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11243560
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی برج ناهید سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حیدر مستخدمین‌حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه اعتباری توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ خلیل خلیل‌زاده به کد ملی xxxxxx۶۶ ـ به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و مرتضی حمصیان‌اتفاق به کد ملی xxxxxxxxx۹. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ حیدر مستخدمین‌حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خلیل خلیل‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین نیلفروشان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر‌عامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت‌مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیأت‌مدیره یا مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11326247
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11456226
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی کرک نخ سمنان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۰۸۰۶
پیرو آگهی شماره xxx۸۱/ت۳۲ مورخ ۱۲/۸/۸۹ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل تعیین گردید که اشتباهاً نام بازرسان قبلی درج گردیده بود و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11491133
آگهی تصمیمات شرکت تکنیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۴۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11524294
آگهی تأسیس شرکت مهندسی و توسعه مخازن و انرژی مشانیر پارسه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مهندسی و مشاوره، پیمانکاری و سرمایه‌گذاری طرحها و پروژه‌های توسعه مخازن نفت و گاز و مرتبط آن از جمله مطالعات امکانسنجی طرح شامل شناسائی، توجیه فنی، توجیه اقتصادی و بطور کلی فعالیتهایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در طرح) میشود. مطالعات کاربردی و توسعه‌ای. مطالعات موضوعی ـ بخشی ـ جامع و میان‌بخشی ـ تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای فنی و اجرائی مطابق استانداردها. طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرائی ـ کنترل مهندسی و نظارت بر اجرای طرح، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، نصب و راه‌اندازی و خدمات جنبی و تامین کالا، شرکت در راستای انجام فعالیتهای موضوع شرکت مجاز به اقدامات زیر خواهد بود، مطالعه، طراحی و تهیه اسناد مناقصه و انجام مناقصه، مدیریت اجرا نظارت بر اجرا در مورد هر یک از زمینه‌‌های موضوع شرکت، انجام پروژه‌ها به روش‌های طرح و اجرا (EPC)، طراحی و اجرا (EC)، طراحی و تدارکات (EP) تدارکات و اجرا (PC)، ساخت یا اجرا (C)، مدیریت طرح (MC)، طراحی، اجرا، ساخت تامین منابع (EPCF) و کلید در دست (Turnkey) صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فعالیت‌های شرکت. همکاری، مشارکت و اشتراک مساعی با دیگر مشاوران و شرکت‌ها و موسسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اعم از داخلی یا خارجی برای عرضه یا دریافت خدمات تخصصی و مشارکت در انجام پروژه‌های مطالعاتی، مهندسی و اجرائی. انجام هرگونه عملیات و معاملات که علاوه‌بر رعایت صرفه و صلاح، برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد از جمله واردات و صادرات مواد، مصالح، ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به خدمات فوق با رعایت مقررات مربوطه. شرکت میتواند نسبت به ایجاد شرکت و یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و ایجاد دفاتر یا شعبه در داخل یا خارج از کشور در جهت تحقق اهداف خود اقدام نماید. شرکت به منظور تحقق موضوع فعالیت خود مجاز به انجام عملیات و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی خواهد بود. تامین منابع موردنیاز پروژه‌ها از طریق حضور در طرحهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، ساخت، بهره‌برداری بی او او،، طرح، ساخت، خرید و تامین منابع (EPCF) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری در حد بودجه مصوب. اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع شرکت. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولی‌عصر خ شهید خدامی ک شادی پ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به سیصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد سیصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ نزد بانک ملت شعبه مستقل ونک تک پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری مشانیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا عباس‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسن تولائی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت مهر پیشگامان مشانیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مصطفی طاهری‌نجف‌آبادی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت نیرو تابان مهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اسداله صالحی‌فروز بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت مهنا نیروی پارسه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد آقایی‌تبریزی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای محمدحسن تولائی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11567143
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۰۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11598599
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ شرکت ماموت دیزل (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا شماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731030
آگهی تغییرات شرکت شرکت خدمات بیمه ای امید زاگرس سهامی خاص به‌شماره ثبت ۲۹۳۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم ریحانه سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا مسکینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم آذر برلیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم سونا تقی‌بکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدحسین سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی‌البدل تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۲.

در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11760033
آگهی تصمیمات شرکت تکنیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۰۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۴۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریناز صدری‌پور به کدملی xxxxxxxxx۵۱ و شهرزاد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آتیلا درفشاندار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی‌محمد دهقان‌نیستانک به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا کامزا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773469
آگهی تغییرات شرکت ماموت دیزل سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۹۰۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۰ که در تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ تعداد اعضاء هیئت‌مدیره از ۵ نفر به ۵ تا ۷ نفر تغییر یابد و درنتیجه ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح می‌گردد.

۲ـ آقایان بهروز فردوس به کد ملی xxxxxxxxx۹ بهزاد وانیل‌فردوس به کد ملی xxxxxxxxx۰ مهرزاد مانوئل‌فردوس به کد ملی xxxxxxxxx۰ فرید عامری به کد ملی xxxxxxxxx۳۵ علی جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و بهروز سبزواری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء اصلی هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۵ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۶ـ آقای بهروز فردوس بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهرزاد مانوئل‌فردوس بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی جعفری بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826716
آگهی تغییرات شرکت ره پویان فن آوری نانو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۴۳۲۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۴۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آ‌قای حسین خطیبیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۳/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827136
آگهی تصمیمات شرکت کیسه گیلان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۳۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۷۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیمیچه معصومه نخجوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و ناصر ورزیده‌کارطهرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، امین ورزیده‌کارطهرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مجید ورزیده‌کارتهرانی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11879090
آگهی تغییرات شرکت پارس کوتر سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آریا حسابرسان پارسا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11920318
آگهی تصمیمات شرکت همکاری طرح اندیشان شهر سهامی خاص به شماره ثبت۹۷۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12008583
آگهی تصمیمات شرکت بازیافت و ابنیه تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۶۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات