اکبر خاکبازان

اکبر خاکبازان

کد ملی 057936xxxx
گراف ارتباطات
38
شرکت‌ها
58
آگهی‌ها

شرکت های اکبر خاکبازان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اکبر خاکبازان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آریا شفق پیراسته
آریا شفق پیراسته
بازرس علی‌البدل
ایلیا باربد سرو
ایلیا باربد سرو
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
تحکیم بنای راستین
تحکیم بنای راستین
بازرس اصلی
بنا گستر لیماک
بنا گستر لیماک
نایب رییس هییت مدیره
مهندسی جهان پی آب
مهندسی جهان پی آب
بازرس علی‌البدل
شکیل همیلا
شکیل همیلا
رییس هییت مدیره
راستین کاژه
راستین کاژه
رییس هییت مدیره
خانه سازان لیماک
خانه سازان لیماک
رییس هییت مدیره
سپهر داد کاژه
سپهر داد کاژه
بازرس علی‌البدل
کوشا نازنین اراک
کوشا نازنین اراک
فریور نگار کوهیار
فریور نگار کوهیار
رییس هییت مدیره
باربد انرژی لیماک
باربد انرژی لیماک
راه خاک ارغنون
راه خاک ارغنون
وزین لیماک
وزین لیماک
بازرس علی‌البدل
کوشا فربد سورنا
کوشا فربد سورنا
بازرس علی‌البدل
آرتین سپهر داد
آرتین سپهر داد
نایب رییس
سرو سازه لیماک
سرو سازه لیماک
سپهر داد ارغنون
سپهر داد ارغنون
رییس هییت مدیره
ارغوان کاژه سرو
ارغوان کاژه سرو
سپاهان ابنیه باربد
سپاهان ابنیه باربد
راستین سروش باربد
راستین سروش باربد
رییس هییت مدیره
فریور دژ کوهیار
فریور دژ کوهیار
بازرس اصلی
سپهر داد سپنتا
سپهر داد سپنتا
بازرس اصلی
سپهر آیین سپنتا
سپهر آیین سپنتا
بازرس علی‌البدل
باربد سازه راستین
باربد سازه راستین
بازرس علی‌البدل
نمونه سازان سد عمران
نمونه سازان سد عمران
بارانا گستر سهند
بارانا گستر سهند
بازرس علی‌البدل
رامتین کاژه سپهر
رامتین کاژه سپهر
بازرس اصلی
حقوقی البرز رهنما
حقوقی البرز رهنما
بهساز بتن آبتین
بهساز بتن آبتین
بازرس اصلی
برسام پیشرو آبتین
برسام پیشرو آبتین
بازرس اصلی
بهساز دوام پارسه
بهساز دوام پارسه
بازرس علی‌البدل
لیماک سرو ارغنون
لیماک سرو ارغنون
راستین سروش اپادانا
راستین سروش اپادانا
ارغنون کاژه
ارغنون کاژه
پرتو نشان سدید
پرتو نشان سدید
بازرس اصلی
آموزشی دانش ورزان اندیشه باربد
آموزشی دانش ورزان اندیشه باربد

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14691901
آگهی تغییرات شرکت پرتو نشان سدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۲۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ساناز جمشیدی قادیکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و رضوان حیدری مطلع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جوزاپور لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سمانه عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ـ اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و امیر الیاسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و همچنین قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14637584
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی دانش ورزان اندیشه باربد درتاریخ ۱۱/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : برگزاری دوره‌های فناوری اطلاعات آموزش کارکنان دولت یا دستگاه‌های اجرایی و مشاوره هایی در این زمینه رایه کلیه خدمات مطالعاتی و یادگیری اجرا و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت یادگیری مطالعاتی و علمی در حیطه‌های مختلف فراگیری مطالعاتی و آموزش فناوری اطلاعات تهیه محتوای مطالعاتی و یادگیری نمونه سازی رسانه‌های مطالعاتی و فراگیری ارایه محتوای مطالعاتی و یادگیری مجازی ارایه خدمات یادگیری فراگیری دوره‌های آموزشی مجازی فناوری و افزایش بنیه علمی و مطالعاتی به نیروی انسانی وزارت خانه‌ها سازمان‌ها شرکت‌ها و موسسات اجرای تست‌های پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی خدمات فناوری اطلاعات تهیه نرم افزار مجازی آموزشی و تولید برنامه‌های آموزشی فناوری اطلاعات به استثنای نرم افزارهای فرهنگی و رسانه‌ای برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات اجرای دوره‌های آموزشی مجازی و الکترونیکی تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و خارج از کشور ارایه تجهیزات مطالعاتی و یادگیری شرکت در مناقصات و مزایده‌ها نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و کلیه فعالیت‌های متناسب با مسایل مطالعاتی یادگیری علمی فناوری تماما با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان گیلان ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت ، گلسار ، خیابان xxx ، کوچه بهار ، پلاک ۰ ، ساختمان بهاران ، طبقه چهارم ، واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی : ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14572397
آگهی تغییرات شرکت فریور دژ کوهیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۳۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - ۲ رامین پورحسین جان زاده کویخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - حمیدرضا باقر زاده سراوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر اقبال خمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی اداری و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244401
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتو نشان سدید در تاریخ ۱۲/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ الهیه ـ خیابان الهیه ـ خیابان شهید غلامحسین کاوسی[۴] ـ پلاک xxx۵ ـ مجتمع امام علی ـ نسترن ۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ نزد بانک سپه شعبه سه راه بازار با کد ۱۸ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای امیر الیاسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم سمانه عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضوان حیدری مطلع به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای عضو هیئت مدیره سمانه عابدی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهدی جوزاپورلنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار آسیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225328
آگهی تغییرات شرکت ارغنون کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید اسمعیل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سید حامد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سید بهرام موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. روح اله صیادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سامان کسرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد. سید اسمعیل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. سید حامد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سید بهرام موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. روح اله صیادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سامان کسرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225331
آگهی تغییرات شرکت ارغنون کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد. سید اسمعیل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. سید حامد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سید بهرام موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. روح اله صیادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سامان کسرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. ـ اعضای هیئت مدیره شرکت از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172940
آگهی تغییرات شرکت برسام پیشرو آبتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۴۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- محمد عسکری نژاد امیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و علمدار رزمخواه به کدملی xxxxxxxxx۰ و ملیحه وطن چیان یزدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -۲ اکبر خاکبازان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی ومجتبی حسنی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867351
آگهی تغییرات شرکت باربد سازه راستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724779
آگهی تغییرات شرکت کوشا نازنین اراک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۷۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان: - عماد متقیان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. - اکبر خاکبازان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642965
آگهی تغییرات شرکت کوشا نازنین اراک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۷۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عماد متقیان فرزند ناصر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ صادره ازقم با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. عماد متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589185
آگهی تغییرات شرکت سپهر داد سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۰۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ واکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522008
آگهی تغییرات شرکت فریور دژ کوهیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۳۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498589
آگهی تغییرات شرکت بهساز دوام پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۴۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ مومن اسدی به کدملی xxxxxxxxx۵ مرتضی بخشی به کدملی xxxxxxxxx۴ مرتضی باقری زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ اکبر خاکبازان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مجتبی حسنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498613
آگهی تغییرات شرکت برسام پیشرو آبتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۴۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مومن اسدی به کدملی xxxxxxxxx۵ وملیحه وطن چیان یزدی به کدملی xxxxxxxxx۲ ومحمد عسکری نژاد امیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ اکبر خاکبازان به کد ملی xxxxxxxxx۴ سمت بازرس اصلی ومجتبی حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت ئرج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302816
آگهی تغییرات شرکت راستین سروش اپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید باقریان ضمیر فرزند علی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ صادره از قم با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال و مهدی جوزاپور لنگرودی فرزند محمد به شماره شناسنامه xxx۶۴ صادره ازلنگرود به کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. مهدی طراوتی پاک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. مهدی جوزاپور لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. سعید باقریان ضمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302824
آگهی تغییرات شرکت راستین سروش اپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر خاکبازان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال و مهدی طراوتی پاک با شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: سعید باقریان ضمیر به شماره ملی دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مهدی جوزا پور لنگرودی به شماره ملی دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201675
آگهی تغییرات شرکت لیماک سرو ارغنون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۷۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۷۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر خاکبازان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجتبی خاکبازان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آیت خاوری شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال روح اله تربتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201686
آگهی تغییرات شرکت لیماک سرو ارغنون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۷۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۷۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان هویزه خیابان سهند کوچه متحیری پلاک ۵۶ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. روح اله تربتی فرزند مهدی متولد ۲۵/۰۸/xxx۸ شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۱ صادره از بروجرد و آیت خاوری فرزند پاپی کریم متولد ۳۱/۰۶/xxx۶ شماره شناسنامه xxx۷۹ و شماره ملی xxxxxxxxx۰ صادره از بروجرد هر یک با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: مجتبی خاکبازان شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال اکبر خاکبازان شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال آیت خاوری شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال روح اله تربتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137594
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز بتن آبتین درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری نفت و گاز و ساخت راه‌ها نظیر ساخت جاده‌های اصلی و فرعی بزرگراه‌ها تونل‌ها و راه‌های زیر زمینی آزاد راهها ریلی و باند فرودگاه عملیات اسفالت و راه سازی و پل سازی و انجام کلیه کارهای عمرانی اعم از ساختمانهای فلزی و بتنی و برج سازی از ابتدا تا اتمام عملیات و جدول بندی و پی اسکلت و محوطه سازی در مجموعه‌های مسکونی و تفریحی و انجام کلیه عملیات تاسیساتی از قبیل آب و برق و فاضلاب و کانال کشی و آبیاری و زهکشی مرمت و بازسازی اثار باستانی انجام کلیه خدمات شهری فضای سبز حمل ونقل درون شهری تامین نیرو خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مشهد، خیابان سید الشهدا کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم بانام ۱۰. xxx ریالی میباشد که مبلغ xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه امام خمینی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مومن اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ندا اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137601
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برسام پیشرو آبتین درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری نفت و گاز و ساخت راه‌ها نظیر ساخت جاده‌های اصلی و فرعی بزرگراه‌ها تونل‌ها و راه‌های زیر زمینی آزاد راهها ریلی و باند فرودگاه عملیات اسفالت و راه سازی و پل سازی و انجام کلیه کارهای عمرانی اعم از ساختمانهای فلزی و بتنی و برج سازی از ابتدا تا اتمام عملیات و جدول بندی و پی اسکلت و محوطه سازی در مجموعه‌های مسکونی و تفریحی و انجام کلیه عملیات تاسیساتی از قبیل آب و برق و فاضلاب و کانال کشی و آبیاری و زهکشی مرمت و بازسازی اثار باستانی انجام کلیه خدمات شهری فضای سبز، تامین نیرو خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مشهد، خیابان سید الشهدا کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم با نام ۱۰. xxx ریالی میباشد که مبلغ xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه امام خمینی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مریم اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مومن اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ندا اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی مجتبی حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137608
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز دوام پارسه درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری نفت و گاز و ساخت راه‌ها نظیر ساخت جاده‌های اصلی و فرعی بزرگراه‌ها تونل‌ها و راه‌های زیر زمینی آزاد راهها ریلی و باند فرودگاه عملیات آسفالت و راه سازی و پل سازی و انجام کلیه کارهای عمرانی اعم از ساختمانهای فلزی و بتنی و برج سازی از ابتدا تا اتمام عملیات و جدول بندی و پی اسکلت و محوطه سازی در مجموعه‌های مسکونی و تفریحی و انجام کلیه عملیات تاسیساتی از قبیل آب و برق و فاضلاب و کانال کشی و آبیاری و زهکشی مرمت و بازسازی اثار باستانی انجام کلیه خدمات شهری، تامین نیرو، فضای سبز خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مشهد، خیابان سید الشهدا کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم با نام ۱۰. xxx ریالی میباشد که مبلغ xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه امام خمینی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ندا اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مومن اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052743
آگهی تغییرات شرکت سپهر داد سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993982
آگهی تغییرات شرکت باربد انرژی لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارا اسکندری ش م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفتند فرزانه مرادقلی ش م: xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای امید متقیان ش م xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه اقای اکبر خاکبازان ش م xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم سارا اسکندری ش م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فرزانه مرادقلی ش م: xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925461
آگهی تغییرات حقوقی البرز رهنما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۸۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر خاکبازان شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ ۱۰. xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12546303
آگهی تغییرات شرکت نمونه سازان البرز قم شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۰۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- آقای مجتبی خاکبازان بشماره ملیxxxxxxxxx۷ تمامی مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت دریافت و از شرکت خارج و دیگر حقی و سمتی در شرکت ندارد. ۲- آقای اکبرخاکبازان بشماره ملیxxxxxxxxx۴ تمامی مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت دریافت و از شرکت خارج و دیگر حقی و سمتی در شرکت ندارد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه عبارتست از: محبوب حسین نژاد بشماره ملیxxxxxxxxx۱ دارنده ۳۴.xxx.xxx ریال سهم الشرکه، الهه جبرائیلی پیراقوم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۳۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و رهبراصل نعمتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۳۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529902
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رامتین کاژه سپهر درتاریخ ۱۴/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: " انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت " در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی بعد از سه راه مرزداران نبش گلستان ۱۴ برج نگین رضا واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۳/۶۴ نزد بانک سپه قم کد ۱۸ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ظهیر هوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات به امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443271
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بارانا گستر سهند درتاریخ ۲۸/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:" انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز،کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان بهار جنوبی پلاک ۳۷ برج بهار طبقه ۸ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۲۸/۶/۹۴ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:سیداحسان هادیان زرکش مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید تبریزیان به کد ملی xxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مجید تبریزیان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مجید تبریزیان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای ظهیر هوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید) (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419659
آگهی تغییرات شرکت نمونه سازان البرز قم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۰۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محبوب حسین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ ۳۴.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. ۲ ـ خانم الهه جبرائیلی پیراقوم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ ۳۳.xxx.xxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. ۳ ـ آقای رهبراصل نعمتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ ۳۳.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ۱.xxx.xxxریال به مبلغ xxx.xxx.xxxریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه عبارتست از: محبوب حسین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ ۳۴.xxx.xxx ریال سهم الشرکه، الهه جبرائیلی پیراقوم شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ ۳۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه، رهبراصل نعمتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ ۳۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه، مجتبی خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و اکبر خاکبازان بشماره ملیxxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه ۴ ـ تعداداعضاء هیئت مدیره از ۲نفر به ۴نفر افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ ـ شعبه شرکت در استان قزوین شهر قزوین بلوار خرمشهر کوچه بعثت پ۲۵ط اول غربی کدپستی xxxxxxxxx۹ به مدیریت آقای محبوب حسین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378809
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باربد سازه راستین درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز ،کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی،واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت"در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی خواجه نصیر طوسی نبش کوچه سوم گیتی ساختمان طوسی پxxx طبقه ۴ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۳/۹۴ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: روح الله اکبری به سمت رئیس هیئت مدیره به ش-م xxxxxxxxx۰ میر محمد حسین حمله خوان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به ش-م xxxxxxxxx۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و قراردادها ،چکها ،سفتهها و بروات به امضاء روح الله اکبری با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء روح الله اکبری با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهیها انتخاب شد "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356114
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر داد سپنتا در تاریخ ۰۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس خیابان xxx شرقی بین گیو وکادوس پلاک ۷۴ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ ۶/۵/۹۴ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آرمان پارسانسب با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و سارا اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قرار دادها و چک وسفته و بروات و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شدند ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسا۱ت غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356196
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر ایین سپنتا در تاریخ ۰۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز وکشاورزی و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده. ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان پیروزی خیابان جعفرنژاد کوچه شهید منفرد پلاک ۱۵ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال بابت سرمایه اولیه طی گواهی بانکی به شماره xxx مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ بانک سپه شعبه مرکزی قم کد ۱۸ پرداخت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهرزاد جعفری حقیقت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پیام پاشا زانوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334322
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپاهان ابنیه باربد درتاریخ ۲۸/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کلیه فعالیبت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز باززرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت با اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.مرکز اصلی شرکت:اراک -خیابان غفاری -کوچه شهید بابایی- پلاک -۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۷.سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۴/۴/۹۴ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره و اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه.بازرس اصلی و علی البدل:حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و امید متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxاداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334327
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راستین سروش باربد درتاریخ ۲۸/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ ـ موضوع شرکت:انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ با اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت شرکت نمی باشد) ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت:اراک شهرک مصطفی خمینی، بلوار قدس، برج اداری آسمان، طبقه ۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۶ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۱۴/۴/xxx۴ نزد بانک سپه شعبه هیجده قم نقدا پرداخت گردیده است والباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: مسعود خاکبازان به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و اکبر خاکبازان به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای امید متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ حدود اختیارات مدیرعامل:طبق مفاد اساسنامه./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334337
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فریور دژ کوهیار درتاریخ ۲۸/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیبت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت با اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان راه آهن ـ کوچه مهدیه ـ پلاک ۸۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۴/۴/۹۴ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261408
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرو سازه لیماک در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان پاسداران خیابان گلستان سوم پلاک xxx طبقه ۱ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۱۷/۹/xxx۳ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: اکبر خاکبازان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره. عماد متقیان با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات به امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. برای مدت نامحدود انتخاب شدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261432
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر داد ارغنون درتاریخ ۱۰/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران پارس خیابان جشنواره خیابان زارع افتخاری پلاک ۵۳ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۷/۹/۹۳ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:مجتبی خاکبازان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اکبر خاکبازان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها،چکها،سفته ها و بروات به امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261488
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارغوان کاژه سرو درتاریخ ۱۰/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیبت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز باززرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان استاد حسن بنا بالای میدان ملت خیابان شهید غفاری پلاک ۲۵ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ مورخ ۱۷/۹/xxx۳ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اکبر خاکبازان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مسعود خاکبازان با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و قراردادها،چکها،سفته ها و بروات به امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مذیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258430
آگهی تغییرات شرکت فریور نگار كوهیار شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۷۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ـ آقای ابوالحسن مردانه فرزند حشمت اله به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شماره شناسنامه۴ صادره از ساوه با پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال به صندوق شرکت و آقای صادق مردانه فرزندحشمت اله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شماره شناسنامه ۳ صادره از ساوه با پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفتند و درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید.اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می باشد:آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده چهارصد هزار ریال سهم الشرکه-آقای حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ششصد هزار ریال سهم الشرکه-آقای ابوالحسن مردانه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده ششصد هزار ریال سهم الشرکه-آقای صادق مردانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده چهارصد هزار ریال سهم الشرکه.۲ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به سه تا هفت نفر افزایش یافت و ماده ۱۴ اساسنامه اصلاگردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200175
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت آرتین سپهر داد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص آرتین سپهر داد درتاریخ xxx۴/۰۳/۱۱ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیبت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیسات و نفت آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز باززرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان پاسداران خیابان گلستان سوم پلاک xxx طبقه ۱ واحد۱ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ۹۳/۹/۱۷ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجتبی خاکبازان ک مxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت واکبر خاکبازان ک مxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مجتبی خاکبازان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدلبرای برای مدت یک سال مالی بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.آقای حسن ایازی به شماره‍ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل .روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642627
آگهی تأسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوشا نازنین اراک در تاریخ xxx۳/۰۱/۲۴ به شماره ثبت xxx۲۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیبت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز ، آبیاری زهکشی ، سازه های آبی ، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هر گونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت ـ با اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ـ ۲مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳مرکز اصلی شرکت: اراک ـ بلوار الهیه ـ مجتمع شقایق ـ بلوک ۶ ـ طبقه اول ـ واحد یک ـ کدپستی. xxxxxxxxx۱ ـ ۴سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی می باشد. ـ ۵اولین مدیران شرکت: ۱.آقای مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیات مدیره۲.آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۶دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات ، قراردادها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ ۷میزان سهم الشرکه شرکای شرکت: ۱.مجتبی کمالیان به کد ملیxxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxریال سهم الشرکه. ۲.اکبر خاکبازان به کد ملیxxxxxxxxx۴ دارایxxxxxxریال سهم الشرکه. ـ ۸ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642628
آگهی تأسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فریور نگار کوهیار در تاریخ xxx۳/۰۱/۲۴ به شماره ثبت xxx۲۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیبت های عمرانی شامل ساختمانی و راهسازی و تاسیساتی و نفت و گاز ـ آبیاری و زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی ـ محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز باززرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هر گونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت ـ با اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ـ ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ ۳ مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان محسنی ـ کوچه ایمان۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی می باشد. ـ ۵ اولین مدیران شرکت: ۱. آقای حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۲.آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات ، قراردادها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . ـ ۷میزان سهم الشرکه هر یک از شرکای شرکت: ۱.حسن ایازی به کد ملیxxxxxxxxx۷۲ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه. ۲.اکبر خاکبازان به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxریال سهم الشرکه. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730930
آگهی تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود راه خاک ارغنون در تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت:

انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نو سازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط بموضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:

تهران، خیابان امامت ـ خیابان مهرآور ـ خیابان شهید محمد حسین غفوری ۱۲/۳۴ـ پ ۳۴ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵

سرمایه شرکت:

مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.

میزان سهم الشرکه هریک از شرکا:

اولین مدیران شرکت:

آقای عماد متقیان بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ساکن خیابان امامت ـ خیابان مهرآور ـ خیابان شهید محمد حسین غفوری ۱۲/۳۴ـ پ ۳ طبقه دوم ـ واحد ۴ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای اکبر خاکبازان بسمت مدیرعامل و عضو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ ساکن خیابان امامت ـ خیابان مهرآور ـ خیابان شهید محمد حسین غفوری ۱۲/۳۴ـ پ ۳۴ طبقه دوم ـ واحد ۴ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء:

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات باامضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725915
آگهی تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود باربد انرژی لیماک در تاریخ ۶/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نو سازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط بموضوع شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران خ قایم مقام فراهانی خ شهید دکتر بهشتی پ xxx/سxxx/ ط سوم واحد ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۶
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بقرار زیر می باشد:
آقای امید متقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/۵۰ ریال
آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx/xxx ریال
اولین مدیران شرکت:
آقای امید متقیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۹ ساکن تهران خ قایم مقام فراهانی خ شهید دکتر بهشتی پ xxx/سxxx/ ط سوم واحد ۲۰ آقای اکبر خاکبازان بسمت عضو هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۴ ساکن تهران خ قایم مقام فراهانی خ شهید دکتر بهشتی پ xxx/سxxx/ ط سوم واحد ۲۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536377
آگهی تاسیس شرکت سپهر داد کاژه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۲ شماره ثبت xxx۸۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۲ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان قم ـ شهر قم ۴۵ متری مدرس ـ ۱۶ متری نهرآب ـ سمت چپ درب سوم کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۹/۱۰/xxx۲ نزد بانک سپه شعبه عمار یاسر قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای حمیدرضا زمان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای حسین زمان بشماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای حسین زمان بشماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید مهدی رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280156
آگهی تغییرات شرکت شکیل همیلا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اکبر خاکبازان شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای جواد اکبری شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای ابوالفضل عطار شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315913
آگهی تغییرات شرکت راستین کاژه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۶۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقایان مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731137
آگهی تغییرات شرکت وزین لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۸۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجتبی خاکبازان شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان محمد کاظم شاملو با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد همای فرد با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731138
آگهی تغییرات شرکت خانه سازان لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۳۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۲۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شهرستانی کیا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا احمدزاده بشماره ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن ایازی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043691
آگهی تأسیس شرکت تحکیم بنای راستین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ساخت سازه‌های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز و مربوط به موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران نو خیابان فرخی خیابان شهید تیموری فر پلاک ۲ طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043715
آگهی تأسیس شرکت بنا گستر لیماک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ساخت سازه‌ای پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز و مربوط به موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران نو خیابان فرخی خیابان شهید تیموری فر پلاک ۲ طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه مرکزی قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030385
آگهی تغییرات شرکت تعاونی امین دوش نو شماره ثبت ۴۰۱۸
باستناد نامه شماره xxx ۷/۱/۹۲ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان محمد جواد کیال بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، رضا آخوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نایب رئیس، مجتبی خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ منشی هیئت مدیره و اکبر خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان مجتبی صابری کیا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318179
آگهی تأسیس شرکت خانه سازان لیماک سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راه سازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی، محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ساخت سازه ای پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه عملیات مجاز و مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران نو ـ خیابان فرخی ـ خیابان شهید تیموری فر ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه فشم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199001
آگهی تاسیس شرکت نازنین جهان اوراسیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۱/۰۹/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۱/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی, سازه های آبی, پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق, انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی, بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده, ساخت سازه های پیش ساخته, انجام عملیات خاکی, واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز, خ شهید نادری , ک برزین , پلاک۸۱, ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx مورخ۲۸/۰۸/xxx۱ نزد بانک کشاورزی شعبه دکتر حسابی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حمیدرضا نیک بین به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای جعفر نوری ولندر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای جعفر نوری ولندر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857851
آگهی تأسیس شرکت آریا شفق پیراسته سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز، خ شهید نادری، ک برزین، پلاک ۱۸، ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارxxx/xxx مورخ ۲۸/۸/۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه دکتر حسابی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای علیرضا تیموری ابر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857852
آگهی تأسیس شرکت ایلیا باربد سرو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز، خ شهید نادری، ک برزین، پلاک ۸۱، ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۸/۸/۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه دکتر حسابی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای یداله خوشبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای یداله خوشبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709512
آگهی تأسیس شرکت آریا شفق پیراسته سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، پل‌سازی و تونل‌سازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز، خ شهید نادری، ک برزین، پلاک ۱۸، ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارxxx/xxx مورخ ۲۸/۸/۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه دکتر حسابی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای علیرضا تیموری‌ابر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه‌ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679912
آگهی تأسیس شرکت کوشا فربد سورنا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۱/۰۹/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۱/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی, سازه‌های آبی, پل‌سازی و تونل‌سازی و محوطه‌‌‌سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی محاسباتی پروژه‌های فوق, انجام پروژه‌هایEPC و فضای سبز و کشاورزی, بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده, ساخت سازه‌های پیش ساخته, انجام عملیات خاکی, واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بلوار کشاورز, خ شهید نادری, ک برزین , پلاک۸۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx مورخ۲۸/۰۸/xxx۱ نزد بانک کشاورزی شعبه دکتر حسابی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای علی افشاری‌نظری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای علی افشاری‌نظری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات , قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه‌ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385936
آگهی تأسیس شرکت ایلیا باربد سرو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، پل‌سازی و تونل‌سازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز، خ شهید نادری، ک برزین، پلاک ۸۱، ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۸/۸/۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه دکتر حسابی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای یداله خوشبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای یداله خوشبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه‌ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات