عباس ابراهیمی

عباس ابراهیمی

کد ملی 055894xxxx
گراف ارتباطات
59
شرکت‌ها
154
آگهی‌ها

شرکت های عباس ابراهیمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عباس ابراهیمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
جهاد نصر حمزه
جهاد نصر حمزه
بازرس علی‌البدل
جهاد نصر سیستان و بلوچستان
جهاد نصر سیستان و بلوچستان
مدیریت توسعه انرژی تامین
مدیریت توسعه انرژی تامین
بازرس علی‌البدل
موج تامین ارتباطات پارس
موج تامین ارتباطات پارس
بازرس علی‌البدل
توسعه معادن پارس تامین
توسعه معادن پارس تامین
بازرس علی‌البدل
روغن موتور دماوند
روغن موتور دماوند
بازرس علی‌البدل
ایران هوا سازان
ایران هوا سازان
بازرس علی‌البدل
سینا تجارت تندیس
سینا تجارت تندیس
بازرس علی‌البدل
اس آر اس پارس
اس آر اس پارس
بازرس علی‌البدل
ارتباطات هدی ارقام
ارتباطات هدی ارقام
بازرس علی‌البدل
خدمات ارتباطی رای تل
خدمات ارتباطی رای تل
بازرس علی‌البدل
صنایع تولیدی اطلس لیا
صنایع تولیدی اطلس لیا
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی و زیارتی راه پرواز
خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی و زیارتی راه پرواز
بازرس علی‌البدل
رها پاپیروس
رها پاپیروس
بازرس علی‌البدل
ساختمانی وصنعتی ایستا فلز
ساختمانی وصنعتی ایستا فلز
بازرس علی‌البدل
ریل پرداز سیر
ریل پرداز سیر
بازرس علی‌البدل
تامین مسکن فرهنگیان
تامین مسکن فرهنگیان
بازرس علی‌البدل
مدیریت صنایع نوین تامین
مدیریت صنایع نوین تامین
بازرس علی‌البدل
آکام فلز
آکام فلز
بازرس علی‌البدل
لیا سیلیس
لیا سیلیس
بازرس علی‌البدل
موج اندیشه نوین بسپار
موج اندیشه نوین بسپار
بازرس علی‌البدل
دژین سازان مرکزی
دژین سازان مرکزی
بازرس علی‌البدل
فرآورده های شیمیایی ساختمانی اطلس پی ایرانیان
فرآورده های شیمیایی ساختمانی اطلس پی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر
توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر
بازرس علی‌البدل
ارتباطات رهکام ایرانیان
ارتباطات رهکام ایرانیان
بازرس علی‌البدل
آرشین حساب حسابداران رسمی
آرشین حساب حسابداران رسمی
عضو هییت مدیره
کاسپین کیان پاد
کاسپین کیان پاد
بازرس علی‌البدل
دیماس سازان البرز
دیماس سازان البرز
بازرس علی‌البدل
توسعه آب و گاز ایران
توسعه آب و گاز ایران
بازرس اصلی
رها پاپیروس معین
رها پاپیروس معین
بازرس علی‌البدل
ساز آب کیان پاد
ساز آب کیان پاد
بازرس علی‌البدل
راه آهن کشش
راه آهن کشش
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع روشنایی روناک
توسعه صنایع روشنایی روناک
بازرس علی‌البدل
قطعات پیش ساخته بتونی اکام
قطعات پیش ساخته بتونی اکام
بازرس علی‌البدل
توسعه سلامت الکترونیکی هدی
توسعه سلامت الکترونیکی هدی
بازرس علی‌البدل
مهردارو
مهردارو
بازرس علی‌البدل
پنبه شیراز
پنبه شیراز
بازرس علی‌البدل
سوله کشور
سوله کشور
بازرس علی‌البدل
ترکیب حمل ونقل
ترکیب حمل ونقل
بازرس علی‌البدل
تک جام خاورمیانه
تک جام خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
فراگیر عمران کرمان
فراگیر عمران کرمان
بازرس علی‌البدل
اطلاع رسان داتک
اطلاع رسان داتک
بازرس علی‌البدل
شبکه گستر پادرا
شبکه گستر پادرا
بازرس علی‌البدل
تولیدی موتورسیکلت باسل
تولیدی موتورسیکلت باسل
بازرس علی‌البدل
خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف
خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف
بازرس علی‌البدل
آبادگران رفاه بخش
آبادگران رفاه بخش
فارسیت اهواز
فارسیت اهواز
بازرس علی‌البدل
طرحهای صنعتی راد نیروی کرمان
طرحهای صنعتی راد نیروی کرمان
بازرس علی‌البدل
صبا شیر خمین
صبا شیر خمین
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال
تولیدی صنعتی نیکو راحت کرج
تولیدی صنعتی نیکو راحت کرج
بازرس علی‌البدل
تولیدی نوین پیوست
تولیدی نوین پیوست
بازرس اصلی
تولیدی روغن موتور بهرو شیمی
تولیدی روغن موتور بهرو شیمی
سی و دو نماد شاخص ماندگار
سی و دو نماد شاخص ماندگار
فولاد آریا هادی
فولاد آریا هادی
کانی کاوان خاورمیانه
کانی کاوان خاورمیانه
شمش فولاد خضرا
شمش فولاد خضرا
مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان
مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان
مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی
مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14849552
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 289962 و شناسه ملی 10103271255
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ابراهیمی به کدملی 0558948286 به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی 10103255283به سمت بازرس اصلی و آقای ارشید نیاکان به شماره ملی 2290943894 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980721609528403 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661524
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی عاصمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از زمره شرکاء خارج گردید . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر است : آقای ایرج پروانه شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ ۲. xxx. xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569777
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۵/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک ، برات ، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569791
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۷/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14534805
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14530083
آگهی تغییرات شرکت فولاد آریا هادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۸۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14530085
آگهی تغییرات شرکت کانی کاوان خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14530086
آگهی تغییرات شرکت شمش فولاد خضرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856726
آگهی تغییرات شرکت سی و دو نماد شاخص ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مقدم ش ملی: xxxxxxxxx۲ و آقای عارف رسولی ش ملی: xxxxxxxxx۱ و آقای پورشاسپ شاهین کار به ش ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای محسن مقدم ش ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای عارف رسولی ش ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پورشاسپ شاهین کار به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی به نمایندگی اقای عباس ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم سمیرا نوروزی به ش ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی و سود و زیان سال مالی مورخ ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837732
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج پروانه شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای مهدی عاصمی شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲. xxx. xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر است: آقای ایرج پروانه شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای مهدی عاصمی شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ ۲. xxx. xxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662420
آگهی انحلال شرکت تولیدی روغن موتور بهرو شیمی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۹۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیر تصفیه انتخاب وآدرس محل تصفیه و مدیر تصفیه بنشانی تهران خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر پلاک ۶ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515385
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نوین پیوست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۲۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. آقای وحید وحیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سهیل حشمتی دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد و عقود اسلامی و سایر امور اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره (آقای وحید وحیدی فرد) و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444395
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۶/۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی عاصمی فرزند میرزا حسین به شماره شناسنامه ۷۲ صادره از یزد و شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقایان عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ هریک با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال و آقای عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۵. xxx. xxx ریال به مبلغ ۷. xxx. xxx ریال افزایش و مفاد مواد ۷ و ۸ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. ترکیب شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر است: عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه مهدی عاصمی شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352370
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352384
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک، برات، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304841
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. محمد علی معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257691
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نیکو راحت کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۶۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال xxx۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057463
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و مجوز نامه شماره xxx۸ , xxx مورخه ۲۴/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت اعضای هیات مدیره شرکت به ترتیب به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای منصور رستگارپور کدملی xxxxxxxxx۶ آقای رضا رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای ناصر رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای رضا احمدی ریابی با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی خانم مرضیه رفیعی با کدملی xxxxxxxxx۷ موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای عباس ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان حسابرس اصلی و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای محمد تقی منصوری راد به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831526
آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627441
آگهی تغییراتآرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۱/۴/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای عباس ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12473829
آگهی تغییرات شرکت صبا شير خمين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۳۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ۱ مرتضی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مظفر نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بدری محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ۳موسسه آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سالهای مالی xxx۲ و xxx۳ به تصویب رسید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373083
آگهی تغییرات شرکت موج اندیشه نوین بسپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان عملکرد سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) ثبت شده بشماره xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی عسکری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شند. آقایان محمدحسین غوثی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمدامین غوثی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و حمید رضا درخشان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373090
آگهی تغییرات شرکت موج اندیشه نوین بسپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان عملکرد سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) ثبت شده بشماره xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی عسکری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316357
آگهی تغییرات شرکت ساز آب کیان پاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا امینی ش ملیxxxxxxxxx۹ و آقای علی صبری ش ملیxxxxxxxxx۳ و آقای هاشم پور حسینقلی ش ملیxxxxxxxxx۰و آقای منصور زند ش ملی xxxxxxxxx۴و آقای حمید هادوی ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای عباس ابراهیمی ش ملی xxxxxxxxx۶ ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالیxxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304121
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع روشنایی روناک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۹۴۸۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۴۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300397
آگهی تغییرات شرکت اس آر اس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301608
آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارس سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۳۳۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲، مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاءهیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شماره ثبتxxx۳۵و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین به شماره ثبتxxxxxxو شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شماره ثبتxxxxxxو شناسه ملی
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12276685
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های شیمیایی ساختمانی اطلس پی‌ایرانیان ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۷۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۲تصویب شد موسسه حسابرسی ارشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258038
آگهی تغییرات شرکت طرحهای صنعتی راد نیروی کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۱۱۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۶۳۰۱۲۳۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ ۱-صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شماره ثبت xxx۵۴ مورخ ۲۵/۱۰/۸۵ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۳۱/۶/xxx۴ تعیین گردید. ۳ـ آقای عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۴ تعیین گردید. ۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247719
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۸۷ وشناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهبود سیستم های حسابرسین به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101668
آگهی تغییرات شرکت ابادگران رفاه بخش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۹۵۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۷۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳شماره ثبت xxx۵۴مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ بعنوان بازرس قانونی اصلی برای سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۴انتخاب گردید. ۳ ـ آقای عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۴انتخاب گردید. ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078627
آگهی تغییرات شرکت مهردارو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و نصیر صداقت کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ایرج هارونیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بابک صداقت کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت دارو درمان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای علی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074034
آگهی تغییرات شرکت کاسپین کیان پاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۱۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای غلامرضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و غلامرضا علی آبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و امید رضا اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت ۲ سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12040081
آگهی تغییرات شرکت تک جام خاور میانه (سهامی خاص) به‌شماره‌ثبت ۷۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۰۹۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ ـ اسفند xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲و آقای محمدرضا بیات سرمدی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9433013
آگهی تغییرات شرکت فراگیر عمران کرمان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۴۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی (تراز نامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شماره ثبت xxx۵۴ مورخ ۲۵/۱۰/۸۵ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۴ تعیین گردید . ۳ ـ آقای عباس ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۴ تعیین گردید ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت فراگیر عمران کرمان انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398684
آگهی تغییرات شرکت تک جام خاور میانه (سهامی‌خاص) به شماره‌ثبت ۷۶۹۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۴۶۰۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771843
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آتیه تامین تارا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۸۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۰۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاءهیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات ارتباطی رای تل شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744389
آگهی تغییرات شرکت ایران هوا سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند مهدی ریاضی کرمانی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره حسین ریاضی کرمانی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خندان زارع xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت و یا امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727099
آگهی تغییرات شرکت تامین ارتباطات پارس تارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713649
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات ریل کام ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۸۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۳۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت برای سال منتهی بهxxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای عباس ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردید..روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702694
آگهی تغییرات شرکت تامین ارتباطات پارس تارا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۲۶۲۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:. شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین (سهامی عام)بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672369
آگهی تغییرات شرکت ترکیب حمل ونقل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ و مجوز حمل و نقل پایانه ها بشماره xxx۳۱/۱۱ مورخ ۰۷/۰۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629900
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۶۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615464
آگهی تغییرات شرکت لیا سیلیس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندxxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای عباس ابراهیمی کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کیهان جهت آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586250
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع روشنایی روناک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1573819
آگهی تغییرات شرکت اس آر اس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564296
آگهی تغییرات شرکت پنبه شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۳۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت ثبت آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) با شماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517104
آگهی تغییرات شرکت مهر دارو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۳۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. مؤسسه آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439085
آگهی تغییرات شرکت ساز آب کیان پاد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۰۴۷۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436130
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی و زیارتی راه پرواز سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۴۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۹۶۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ و مجوز شماره xxx۴الف/ت مورخ ۲۸/۸/۹۲ سازمان حج و زیارت و مجوز شماره xxx۶۸/xxx/xxx مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و مجوز شماره xxx۷۲ مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ سازکان هواپیمایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) با شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457896
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آتیه تامین تارا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۴۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۰۸۹۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی
آقای عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1650755
آگهی تاسیس
آگهی تغییرات شرکت سوله کشور سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424843
آگهی تغییرات شرکت آکام فلز سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
صورت های مالی سال xxx۱ به تصویب مجمع رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
آقای محمد داوی بعنوان رئیس هیئت مدیره (کدملی xxxxxxxxx۵) آقای محمدرضا اسلامی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره (کد ملی xxxxxxxxx۵) و مهدی داودی به عنوان عضو هیئت مدیره (کد ملی xxxxxxxxx۴) و آقای محمد فتحی گوهردانی کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل رای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
امضا کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته، برات و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454698
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد حسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان ناظران تصفیه انتخاب گردیدند
آدرس محل تصفیه: تهران، خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۱۲، کدپستی xxx۸۶ـxxx۷۳ تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384308
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
شرکت موج تامین ارتباطات پارس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375358
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع روشنایی روناک سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
ـ آقای انور کوثرنیا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای خالق کوثرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل
ـ آقای هومن طالب حسامی آذر بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378040
آگهی تغییرات شرکت قطعات پیش ساخته بتونی آکام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۷۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618602
آگهی تغییرات شرکت ایران هوا سازان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۹۴۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424459
آگهی تغییرات شرکت ایستا فلز شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۳۶۵۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۹۶۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
انتخاب اعضا هیئت مدیره آقایان محمد داودی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره محمدرضا اسلامی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی داودی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
امضا کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1349438
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۷۶۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ که مدارک واصل گردیده:
۱ ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب شماره ثبت xxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ پس از قرائت دستور جلسه صورتهای مالی (ترازنامه صورت عملکرد سود و زیان گردش وجوه نقد منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ بتصویب رسید).
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292450
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271255
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور دماوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۲۲۱۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۶۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای محمود بابایی با کدملیxxxxxxxxx۴، خانم طاهره طالب لو با کدملیxxxxxxxxx۱ و خانم الهام بابایی به شماره ملیxxxxxxxxx۰
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267198
آگهی تغییرات شرکت راه اهن راهبان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب مجمع رسید.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277472
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های شیمیایی ساختمانی اطلس پی ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۷۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299391
آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۳۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299396
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233935
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات ریل کام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۳۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216865
آگهی تغییرات شرکت ساز آب کیان پاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203903
آگهی تغییرات شرکت موج اندیشه نوین بسپار سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۴۹۳۷
با استناد به صورتجلسات عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ صورتهای مالی سال xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقایان محمدحسین غوثی و محمدامین غوثی و غلامرضا صلواتی و نجات صوفی پور و خانم زهرا خواجه افضلی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۵ـ آقای محمدحسین غوثی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل، آقای غلامرضا صلواتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمدامین غوثی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند.
۶ـ امضاء چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176599
آگهی تغییرات شرکت رها پلاست معین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۹۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197718
آگهی تصمیمات شرکت لیا سیلیس سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۴۹۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲. موسسه حسابرسی ارشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۷/۷/۹۲ تکمیل امضا گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164544
آگهی تغییرات شرکت اس آر اس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157691
آگهی تغییرات شرکت رها پاپیروس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156777
آگهی تغییرات شرکت توسعه آب و گاز ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۶۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید.
شرکت آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی آقاشاطریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092040
آگهی تغییرات شرکت دیماس سازان البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۶۶۰۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۸۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078825
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور دماوند سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۲۱۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۶۳۴۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۹۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090191
آگهی تصمیمات شرکت سینا تجارت تندیس سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۷۰۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۴۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سالی و مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) به ک م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068995
آگهی تغییرات شرکت کاسپین کیان پاد سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۳۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ مواد ۴۰، ۵۱ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.
۲ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081360
آگهی تصمیمات شرکت دژین سازان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۷۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۳۹۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت.
۲ـ خانم مهتاب نوروزی کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقایان محمد فخاری کد ملی xxxxxxxxx۲ و بهرام فخاری کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۲:
آقای محمد فخاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بهرام فخاری بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهتاب نوروزی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ مسئول ثبت شرکت های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049037
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مواد ۱۷، ۲۶، ۲۸ بشرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ۲ آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه ۱۰ تاریخ تولد ۲۰/۱/xxx۳ فرزند رحمت اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029664
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات ریل کام ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۸۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۳۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023180
آگهی تأسیس شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: الف تجاری بازرگانی شامل: انجام معاملات اقتصادی تجاری بازرگانی داخلی و بین المللی، فعالیت تجاری و بازرگانی. شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی و بین المللی. فعالیت و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور و قبول نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. ترخیص کالاهای تجاری و بازرگانی. بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی غیرهرمی غیرشبکه‌ای. حق العملکاری. گشایش اعتباری بین المللی (ال سی) به نام شرکت. ارائه راه کارهای مدیریتی برای کارخانجات و شرکتهای خصوصی به منظور ارتقاء کیفیت تولید و خدمات مربوط به صادرات کالاهای تولیدی. تاسیس و راه اندازی کارخانجات و کارگاه‌های زود بازده. تشکیل سیستم‌های مدیریتی بازاریابی مجاز (غیرهرمی غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی). عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه‌ها موسسات سازمانها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت. انجام فعالیتهای تجاری در زمینه‌های واردات صادرات خرید و فروش پخش تولید مونتاژ بسته بندی: کلیه کالاهای مجاز تجاری و صنعتی روانکارها دستگاههای و ماشین آلات سبک و سنگین. مواد اولیه کارخانجات. ضایعات فولادی. آلیاژی. فلزی. غیرفلزی. صنایع چوب و سازه‌های چوبی. ذغال. کاغذ. مقوا. صنایع نساجی و چرم. البسه و پوشاک و لوازم لوکس تزئینی. اسباب بازی. لوازم التحریر اداری و مهندسی و موادغذایی آرایشی بهداشتی زیبایی طبی دارویی (پس از اخذ مجوز از معاونت دارو درمان و سایر مراجع ذیصلاح). لوازم برقی صوتی و تصویری. کارگاهی فرش‌های دست باف و غیردست باف تابلوفرش. قطعات یدکی خودروهای سواری ایرانی و خارجی و قطعات و لوازم یدکی خودرو. آلات ناقله ریلی. انواع ریل راه آهن، انواع واگن مسافری و باری و حمل توشه و خودرو و عریض و لبه دار و تخت و مخزن دار و ویژه و انواع لکوموتیو و قطعات یدکی واگن‌های باری و مسافری ریلی و قطعات انواع لکوموتیوها، ماشین آلات خط سازی، علائم الکتریکی و ارتباطات، گوشی‌های تلفن همراه و لوازم جانبی (طبق مقررات جاری کشور جمهوری اسلامی ایران)، مشارکت در بخش‌های فنی و مهندسی و بازرگانی فنی: طراحی، اجرا محاسبه مونتاژ و دمونتاژ نظارت فنی تعمیر سرویس و نگهداری و تامین لوازم خدمات فنی شامل: ماشین آلات صنعتی. آسانسور. بالابر و عابر پیاده‌های مجهز به پله برقی. تاسیسات برقی مکانیکی و الکترونیکی. سیستم‌های دوربین‌های مداربسته دزدگیر راه بند و درب‌های اتوماتیک. خطوط راه آهن (زیرسازی و روسازی خطوط) بازرسی فنی قطعات و لوازم کارگاهی. خدمات فنی خودرو، لکوموتیو و تجهیزات ارتباطی. رایانه ماشین‌های اداری و اتوماسیون صنعتی. خدمات تاسیساتی شامل موتورخانه دستگاههای حرارتی و برودتی سرمایشی و گرمایشی تعمیر و نگهداری فنی تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از رایانه) مهندسی فضای سبز: مشاوره محاسبه احداث اجراء نگهداری فنی و تامین تجهیزات پروژه‌ها و طرح‌های کشاورزی و فضای سبز شهری و فراشهری و صنعتی. معماری منظر عملیاتهای کشاورزی و فضای سبز. ویلا اماکن عمومی و خصوصی باغ و باغچه و پاسیو. اجرا پروژه‌های اصلاح خاک‌های شور و سدیمی و پروژه‌های آبخیزداری و سازه‌های نگهداری فنی از خاک اجرا انواع سیستم‌های آبیاری (بارانی و قطره‌ای) و زهکشی. گلخانه‌های مدرن کشاورزی. مبلمان پارکی و شهری آبنما. آلاچیق. ساعت‌های دیجیتالی شهری. مصنوعات سنگی. گلدان‌های سلطنتی و فایبرگلاس. وسایل بازی و ورزشی پارکی. آبخوری ایستگاههای اتوبوس و پل‌های هوایی عابرپیاده. نظافت مکانیزه شهری. مخازن زباله‌های شهری. رنگ آمیزی المانهای شهری و جداول پارکها. سیستم‌های نورپردازی فضای داخلی و خارجی شهری و فرودگاهی. چراغ‌های سنگی. خیابانی ال ای دی. تزئینات شهری و طرح‌های زیباسازی شهری. اجرا طرح‌های شهرسازی و برنامه ریزی شهری. مشاوره و نگهداری فنی و ارائه خدمات فنی جهت مجتمع‌های پرورش و نگهداری دام طیور آبزیان. احداث حوضچه‌های پرورش و تکثیر آبزیان. واردات صادرات خرید و فروش پخش تولید مونتاژ و دمونتاژ بسته بندی: تجهیزات ادوات لوازم یدکی و ماشین آلات: کشاورزی، باغبانی، فضای سبز، راه سازی، معدن، خط (آهن) سازی، نظافت شهری برف روب، نمک پاش، انواع گیاه و چمن نهال کود شیمیایی و مکمل‌های غذایی دام و طیور و آبزیان. تجهیزات دریایی ایمنی ترافیکی ریلی و تابلوهای ترافیکی شهری جاده‌ای و ریلی. ج عمرانی و معماری: طراحی محاسبه اجراء و نظارت فنی مشارکت احداث و بازسازی کلیه پروژه‌های عمرانی معماری و شهرسازی شامل: ساخت ساختمانهای مسکونی اداری تجاری فرهنگی اقامتی فرودگاه پایانه‌های جاده‌ای، ریلی شهرکهای مسکونی و صنعتی انبوه سازی و تاسیسات مربوطه. مرمت ابنیه‌ها و بافت‌های فرسوده شهری. خاکریزی خاک برداری. پی کنی. بتن ریزی محوطه سازی پیاده روسازی و جدول کشی. خط کشی تعمیر و مرمت پلهای بزرگ و کوچک. راه سازی و راه‌های ریلی و زیرزمینی احداث باند فرودگاه. تونل و پل‌های هوایی. سدسازی. احداث تصفیه خانه. اسکله. بندرسازی. عملیات آسفالتی. عملیات نصب گاردریل، علائم و تجهیزات مربوط به راه و ریل. اجراء و انتقال و نگهداری فنی شبکه آب فاضلاب گاز برق مخابرات نفت. کابل کشی و مفصل بندی. سیستم‌های انتقال پایه دار فشارقوی. زه کشی سازه‌های دریایی. دکوراسیون و تزئینات داخلی و سازه‌های چوبی و فلزی. کتیبه‌های سفالی و مجسمه‌های سنگی انجام امورات مربوط به نقشه برداری اماکن. اجرای استخر سونا جکوزی و ارائه ماشین آلات راهسازی و خط (آهن) سازی جرثقیل مصالح و ابزارآلات مربوطه د خدمات و پشتیبانی فنی: انجام فعالیت در امور رستوران شامل: بوفه آشپزخانه آبدارخانه. سرویس دهی و تامین غذا جهت ادارات سازمانها و مراکز طرف قرارداد و مجالس. رستورانهای سنتی فست فود کافی شاپ و آشپزخانه‌های صنعتی خدمات عمومی شامل: تنظیف. تمیزکاری. خدمات اداری شامل: ماشین نویسی و تامین نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص موردنیاز شرکت جمع آوری و صفافی اقلام ریلی ارائه خدمات در خصوص تجهیزات حمل و نقل ریلی و ادوات و گندله و سنگ آهن برگزار کننده سمینار همایش خدمات پذیرایی مجالس جشنها و هر نوع فعالیت مجاز که با موضوع شرکت مرتبط بوده و در جهت پیشرفت و سوددهی شرکت مفید و موثر باشد. دریافت وام و اخذ تسهیلات از سیستم‌های بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و بین المللی به صورت ارزی و ریالی طبق عقود اسلامی و سایر قوانین اعلامی بانکها و موسسات دولتی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان وصال شیرازی خ ایتالیا پلاک ۶۶ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۸/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه لیزینگ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید صادقی شاهدانی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن با نمایندگی آقای اسماعیل میثمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت ترکیب حمل و نقل سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس ملکان به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای اسماعیل میثمی به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: صاحبان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور نظیر چک سفته بروات، قراردادها… با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013716
آگهی تصمیمات شرکت دژین سازان مرکزی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۳۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شد. ش xxxxxx۴ ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015550
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های شیمیایی ساختمانی اطلس پی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۷۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ارشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004053
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993510
آگهی تغییرات شرکت موج اندیشه نوین بسپار (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۴۹۳۷
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ صورتهای مالی xxx۰ به تصویب اعضا رسید.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984903
آگهی تصمیمات شرکت لیا سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۴۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرتین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975009
آگهی تغییرات شرکت تامین ارتباطات پارس تارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت ارتباطات آتیه تامین تارا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت خدمات ارتباطی رای تل سهامی خاص و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978545
آگهی تصمیمات شرکت آکام فلز سهامی خاص شماره ثبت۱۶۳۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۹۲۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968381
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۵۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961519
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۷۶۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار محلی زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
۲ ـ موسسه حسابررسی آرشین حساب شماره ثبت xxx۵۴ بعنوان بازرس قانونی عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۴۵ و بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ صورتهای مالی (تراز نامه صورت عملکرد سود و زیان گردش وجوه نقد منتهی به ۳۱/۰۶/۹۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9590119
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۷۶۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار محلی زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۲‌ـ موسسه حسابررسی آرشین حساب شماره ثبت xxx۵۴ بعنوان بازرس قانونی عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۴۵ و بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳‌ـ صورتهای مالی (تراز نامه صورت عملکرد سود و زیان گردش وجوه نقد منتهی به ۳۱/۰۶/۹۱ بتصویب رسید.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939413
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن فرهنگیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۴۵۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۲۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش.ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893482
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدصادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آذین و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳.
در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639168
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدصادق خلفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی آذین و شرکت تدبیر اقتصاد کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش‌طوسی و شرکت اقتصاد مدبر کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محسن صیقلی و شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی کمیلی تا تاریخ ۲۶/۷/xxx۳.

در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880795
آگهی تغییرات شرکت رها پاپیروس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۴۲۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10391533
آگهی تغییرات شرکت رها پاپیروس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883242
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و صنعتی ایستا فلز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۹۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864462
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی راه پرواز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۹۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579712
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی راه پرواز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۹۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش‌ مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به ک‌مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272846
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885640
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749062
آگهی تصمیمات شرکت ایران هواسازانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۰۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۲۹۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: مهدی ریاضی کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خندان زارع به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ریاضی کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ مهدی ریاضی کرمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خندان زارع بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ریاضی کرمانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و یا اوراق صرفا اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10328713
آگهی تصمیمات شرکت ایران هواسازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۲۹۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: مهدی ریاضی کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خندان زارع به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ریاضی کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ مهدی ریاضی کرمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خندان زارع بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ریاضی کرمانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و یا اوراق صرفا اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415507
آگهی تصمیمات شرکت ایران هواسازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۲۹۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: مهدی ریاضی کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خندان زارع به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ریاضی کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ مهدی ریاضی کرمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خندان زارع بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ریاضی کرمانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و یا اوراق صرفا اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743458
آگهی تغییرات شرکت تامین ارتباطات پارس تاراسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۹/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736946
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آتیه تامین تاراسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۴۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۰۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۵/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729364
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی اطلس‌لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708292
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارتباطی رای تلسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۶۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706023
آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارسسهامی خاص به شماره ثبت۳۳۳۲۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۵ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به تاریخ ۲۸/۴/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691767
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقامسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۴۱۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866285
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709094
آگهی تصمیمات شرکت اس آر اس پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۳۶۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۳۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن امین‌تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت اس ار اس به نمایندگی کرادوفونتانتینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و همایون یاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681220
آگهی تصمیمات شرکت اس آر اس پارسسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۳۶۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۳۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن امین تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اس ار اس به نمایندگی کرادوفونتانتینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و همایون یاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10077942
آگهی تصمیمات شرکت ایران هواسازان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۲۹۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600479
آگهی تصمیمات شرکت ایران هواسازان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۲۹۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605523
آگهی تصمیمات شرکت سینا تجارت تندیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۴۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572570
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور دماوند سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۶۳۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502519

آگهی تغییرات شرکت تامین ارتباطات پارس تارا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید.
در تاریخ ۶/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475783

آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آتیه تامین تارا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9767953
‏ آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۳۲۹۷‏ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰‏
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ ‏تصمیمات ذیل اتخاذ شد:‏

‏۱ـ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس ‏اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان ‏بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.‏

‏۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت ‏انتخاب شد.‏

‏۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ‏‏۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.‏

در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ‏ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.‏

اداره ثبت شرکت ها و موسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475784

آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394704

آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت xxx
دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۹۰ و ۲۱/۰۸/۹۰ که مدارک واصل گردیده:
۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب بشماره ثبت xxx۵۴ تهران بعنوان بازرس اصلی و عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۶/۹۱ مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ آقای عباس حسن زاده رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره. آقای عزیز اله عرب پور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسینعلی شهرکی عضو هیئت مدیره و محمد سرحدی و سید صالح حسینی اعضاء جدید هیئت مدیره بمدت باقی مانده دو سال تعیین شدند.
۴ ـ گزارش بازرس قرائت و صورتهای مالی (ترازنامه. صورت عملکرد سود و زیان گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت
۵ ـ تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10318746
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۶ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۹۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۹۰ و ۲۱/۰۸/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب بشماره ثبت xxx۵۴ تهران بعنوان بازرس اصلی و عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۶/۹۱ مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقای عباس حسن زاده رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره. آقای عزیز اله عرب پور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسینعلی شهرکی عضو هیئت مدیره و محمد سرحدی و سید صالح حسینی اعضاء جدید هیئت مدیره بمدت باقی مانده دو سال تعیین شدند. ۴ گزارش بازرس قرائت و صورتهای مالی (ترازنامه. صورت عملکرد سود و زیان گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۵ تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380505

آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر حمزه
سهامی خاص ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10543912
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر حمزه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810929
آگهی تصمیمات شرکت اطلاع رسان داتک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفسهای بعدی مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197427
آگهی تغییرات شرکت شبکه گستر داتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۹۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902765
آگهی تصمیمات مهر دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۳۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۵۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724439
آگهی تصمیمات شرکت قطعات پیش ساخته بتونی آکام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۲۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۷۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406789
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتورسیکلت باسل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۱۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997922
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آتیه تامین تارا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۸۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۰۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت ارتباطات تامین شمس نوین سهامی‌خاص و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی‌خاص و شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی سهامی‌خاص شاه‌میرزائی و آقای تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10495931
آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ارتباطات تامین شمس نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007637
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۶دارای شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۲۷۹۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ که مدارک واصل گردیده:

۱‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۲‌ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب کد ملی xxxxxxxxx۸۳

کدپستی xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس اصلی و عباس ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳‌ـ موضوع اساسنامه جدید شرکت که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱/۸۹ در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسیده بود بررسی و مورد تصویب مجدد قرار گرفت

۴‌ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مورد استماع مجمع واقع گردید و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10106059
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و صنعتی ایستان فلز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۹۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367352
آگهی تصمیمات شرکت مهر دارو سهامی خاص بشماره ثبت ۵۳۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۵۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. ایرج هارونیان به کدملی xxxxxxxxx۲ و نصیر صداقت کمال به کدملی xxxxxxxxx۳ و بابک صداقت کمال به کدملی xxxxxxxxx۶ و فیروز یوسف نژادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا حاجی علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698630
آگهی تغییرات شرکت تامین ارتباطات پارس تارا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت ارتباطات تامین شمس نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت ارتباطات آتیه تامین تارا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰.

در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727643
آگهی تصمیمات شرکت راه‌آهن راهبان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۰۵۸۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903473
آگهی تغییرات شرکت تامین ارتباطات پارس تارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۹/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040496
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن فرهنگیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۴۵۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۲۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش.ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11086345
آگهی تغییرات شرکت تامین ارتباطات پارس تارا سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۶۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید.

در تاریخ ۶/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11158299
آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۳۲۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۵ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به تاریخ ۲۸/۴/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11172625
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی اطلس‌لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11190152
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی اطلس لیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۳۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی محمودیان‌بیدگلی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و محمد صدیقیان به ش ملی xxxxxxxxx۸ و سپیده صدیقیان به ش ملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ مرتضی محمودیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمد صدیقیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سپیده صدیقیان بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11213822
آگهی تغییرات شرکت موج تامین ارتباطات پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۳۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11218240
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و صنعتی ایستا فلز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۶۵۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۹۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد داودی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی داودی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا اسلامی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342426
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارتباطی رای تل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۶۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11378272
آگهی تصمیمات شرکت سینا تجارت تندیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۴۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11634829
آگهی تصمیمات شرکت اس آر اس پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۳۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۳۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: همایون یاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹۱ و بیژن امین‌تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت اس‌آراس پارس به نمایندگی کراد و فونتانتینی که بیژن امین‌تفرشی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، کراد وفونتانتینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، همایون یاسمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683432
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور دماوند سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۶۳۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11722636
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آتیه تامین تارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۴۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۰۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین‌ حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۵/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727540
آگهی تصمیمات شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت سهامی خاص به شماره ثبت۹۶۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به کدملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11751430
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و صنعتی ایستا فلز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۹۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865024
‏ آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آتیه تامین تارا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۸۴۲۰‏ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۰۸۹۴‏
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ‏‏۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:‏

‏۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، ‏آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس ‏علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.‏

‏۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت ‏انتخاب شد.‏

‏۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ‏‏۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.‏

در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات ‏غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.‏

اداره ثبت شرکت ها و موسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات