وحید صالحی

آقای وحید صالحی

کد ملی 053294xxxx
گراف ارتباطات
37
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های وحید صالحی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که وحید صالحی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تیوان رایزن مدیران
تیوان رایزن مدیران
رییس هییت مدیره
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
افرا مولا سرزمین ایرانیان
افرا مولا سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سوارکاران سرزمین ایرانیان
سوارکاران سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
پارک آبی سرزمین پارس
پارک آبی سرزمین پارس
بازرس علی‌البدل
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
پترو مارون آریا
پترو مارون آریا
بازرس علی‌البدل
توسعه ساختمان نگین آریا تک
توسعه ساختمان نگین آریا تک
بازرس علی‌البدل
گسترش توان توسعه صنعت پارس
گسترش توان توسعه صنعت پارس
بازرس علی‌البدل
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صبا بین الملل سهند
صبا بین الملل سهند
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
بازرس علی‌البدل
اکسوکمیکال
اکسوکمیکال
بازرس علی‌البدل
ورزشی فرمولا
ورزشی فرمولا
بازرس علی‌البدل
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
زرخاک زرندیه
زرخاک زرندیه
بازرس علی‌البدل
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سرزمین سعادت ایرانیان
سرزمین سعادت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سیاحان طاوس
سیاحان طاوس
بازرس علی‌البدل
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ماشین کارت سرزمین ایرانیان
ماشین کارت سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سیاحان ورزشی پرند
سیاحان ورزشی پرند
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
بازرس علی‌البدل
هتل زر سرزمین ایرانیان
هتل زر سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
پروپیلن صحرا
پروپیلن صحرا
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12286254
آگهی تغییرات شرکت تیوان رایزن مدیران بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۰۴۶۹۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۵۶۴۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل اعلام وآقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به آدرس تهران ـ خ طالقانی ـ بین مفتح و ملک الشعراءبهار ـ ساختمان صدف ـ پ xxx ـ ط ۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621138
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷/xxx۹۰ مورخ ۳۱/۴/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621150
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۷/xxx۹۰ مورخ ۳۱/۴/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557847
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557851
آگهی تغییرات شرکت دهکده المپیک سرزمین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532997
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
الف. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی ه شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و بامهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۸ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533018
آگهی تغییرات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
الف ـ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان علیرضا صباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و رامین کابلی قزلباش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا صباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رامین کابلی قزلباش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533055
آگهی تغییرات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532998
آگهی تغییرات شرکت دهکده سلامت سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۹۰۷
الف. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای شاهین شکوه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای شاهین شکوه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و بامهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533020
آگهی تغییرات شرکت دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
الف ـ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان حسن بابائی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و میثم وزیری تیمورلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن بابائی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم وزیری تیمورلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533021
آگهی تغییرات شرکت دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۲۴
الف ـ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان رضا ساسانی جیر انبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن بابائی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رضا ساسانی جیرانبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن بابائی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519871
آگهی تغییرات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان سامان موسوی و افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سامان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519872
آگهی تغییرات شرکت دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۸۸۶
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان علی خالقی و افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خالقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519873
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای فرشید ساسانی جیرانبلاغی و خانم روشنک تیباش بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک تیباش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519874
آگهی تغییرات شرکت دهکده سوار‌کاران سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان علیرضا صباغ و مصطفی خانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا صباغ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519875
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه‌ای سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان سید فرهاد موسوی و مصطفی خانی بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید فرهاد موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497720
آگهی تغییرات شرکت شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۳۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۱۰/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۱ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم حمیده خانی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476940
آگهی تغییرات شرکت مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477026
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه‌ای سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477027
آگهی تغییرات شرکت دهکده سلامت سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۹۰۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477028
آگهی تغییرات شرکت دهکده نو‌ اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477031
آگهی تغییرات شرکت زرخاک زرندیه سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۳۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477034
آگهی تغییرات شرکت دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477035
آگهی تغییرات شرکت دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۸۸۶
الف : باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم منیر السادات موسوی و آقای علی خالقی بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب: باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم منیر السادات موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خالقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند.
۲ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و مکاتبات عادی و غیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477042
آگهی تغییرات شرکت سرزمین سعادت ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۵۶۵
الف: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان حسن بابائی گوگدرقی و شاهین شکوه بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ب: به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای شاهین شکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن بابائی گوگدرقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
۲ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و مکاتبات عادی و غیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477053
آگهی تغییرات شرکت سیاحان طاوس سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
۳ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477054
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۰ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482323
آگهی تغییرات شرکت سیاحان ورزشی پرند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۷۲۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۸۸۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس اصلی و وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
میر مرتضی موسوی شماره ملی xxxxxxxxx۱ علیرضا صباغ شماره ملی xxxxxxxxx۳ سعید شکوه غازانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482325
آگهی تغییرات شرکت تولییدی بازرگانی تامین مواد فلز تام سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۹۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482326
آگهی تغییرات شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۰۵۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468215
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482322
آگهی تغییرات شرکت ماشین کارت سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۹۹۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۴۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464730
آگهی تغییرات شرکت باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۲۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای کاظم جلالیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۹۱ بتصویب رسید.
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464749
آگهی تغییرات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464750
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمان نگین آریا تک سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۳۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۹۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم حمیده خانی گوگدرقی شماره ملی xxxxxxxxx۱
خانم زهرا فرجی قرجه قیائی شماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468335
آگهی تغییرات شرکت صبا بین الملل سهند سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۱۸۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468342
آگهی تغییرات شرکت ورزشی فرمولا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۲۳۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۳۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462266
آگهی تغییرات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462267
آگهی تغییرات شرکت چوگان بازان سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462268
آگهی تغییرات شرکت خودرو شهر سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462269
آگهی تغییرات شرکت افرا مولا سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462270
آگهی تغییرات شرکت سوارکاران سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462271
آگهی تغییرات شرکت پارک آبی سرزمین پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462272
آگهی تغییرات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی
آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468217
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۲۲۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468338
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468339
آگهی تغییرات شرکت اکسوکمیکال سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۲۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۶۸۲۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509269
آگهی تغییرات شرکت دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۴۰۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای علی اکبرناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10242820
آگهی تغییرات شرکت تیوان رایزن مدیران بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۴۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم پیام صادق نژادهزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۱۱/۶/۵۶ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. خانم پارمیدا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۰ تاریخ تولد ۱۱/۳/۸۵ فرزند وحید با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم پیام صادق نژادهزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۰. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم پیام صادق نژادهزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل. ۵ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تدوین پیاده سازی و اجرا در ارتباط با کلیه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی اخذ انواع وام اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره و انجام بررسی‌های فنی اقتصادی و فنی و مدیریتی هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت باشد واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خدمات تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967295
آگهی تغییرات شرکت تیوان رایزن مدیران بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۴۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ خانم پیام صادق نژادهزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۱۱/۶/۵۶ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. خانم پارمیدا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۰ تاریخ تولد ۱۱/۳/۸۵ فرزند وحید با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم پیام صادق نژادهزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۰.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم پیام صادق نژادهزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.
۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
تدوین پیاده سازی و اجرا در ارتباط با کلیه خدمات مشاوره ای مدیریتی اخذ انواع وام اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره و انجام بررسی های فنی اقتصادی و فنی و مدیریتی هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت باشد واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خدمات تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788890
آگهی تغییرات شرکت پروپیلن صحرا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۵۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۳/۰۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای علی فیروزی‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای وحید صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۳/۰۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد انوری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید مصطفی مرتضوی‌درچه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و شرکت جهان پلیمر آسیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کیا کیانی تا تاریخ۰۳/۰۲/xxx۲.

در تاریخ۲۳/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893246
آگهی تأسیس شرکت تیوان رایزن مدیران بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تدوین پیاده‌سازی و اجرا در ارتباط با کلیه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی اخذ انواع وام اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره و انجام بررسی‌های فنی اقتصادی و فنی و مدیریتی هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت باشد واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی چهارراه قصر مرودشت شمالی ک خندان پ ۲ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علی فیروزی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای احمد دینوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات