محمد رضا تقوایی

محمد رضا تقوایی

کد ملی 053040xxxx
گراف ارتباطات
69
شرکت‌ها
132
آگهی‌ها

شرکت های محمد رضا تقوایی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد رضا تقوایی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توسعه کلان شهر آتی
توسعه کلان شهر آتی
بازرس علی‌البدل
خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
بازرس علی‌البدل
کاردان تجارت آسیا
کاردان تجارت آسیا
بازرس علی‌البدل
شاهین پرواز سماء
شاهین پرواز سماء
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران
تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران
یادمان بردیا
یادمان بردیا
بازرس علی‌البدل
رنگ آفرین
رنگ آفرین
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد
ستاره های طلایی کویر
ستاره های طلایی کویر
گردونه ران جهان
گردونه ران جهان
نوید بهداشت ارس
نوید بهداشت ارس
بازرس اصلی
حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی
حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی
حصیر بافی الغدیر
حصیر بافی الغدیر
اطلس بوشهر
اطلس بوشهر
هوورراش
هوورراش
آبزیان مهتاب
آبزیان مهتاب
فرآورده های دریایی بوشهر
فرآورده های دریایی بوشهر
تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر
تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر
تولیدی ارس بوشهر
تولیدی ارس بوشهر
نوفن گستر بوشهر
نوفن گستر بوشهر
بوشهر مسواک
بوشهر مسواک
تولیدی بوشهر چرم
تولیدی بوشهر چرم
بوشهر پلاست کار
بوشهر پلاست کار
تولیدی شنیز بوشهر
تولیدی شنیز بوشهر
تولیدی وبازرگانی تهران شفق
تولیدی وبازرگانی تهران شفق
ابریشم تاب بوشهر
ابریشم تاب بوشهر
تولیدی بتن قطعه
تولیدی بتن قطعه
تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر
تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر
شورکا بوشهر
شورکا بوشهر
بهداشت ماروس
بهداشت ماروس
تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر
تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر
تولیدی نایلون نخ بوشهر
تولیدی نایلون نخ بوشهر
مروارید پنبه ریز
مروارید پنبه ریز
توسعه فن آوریهای تشخیص علائم زیستی سینا
توسعه فن آوریهای تشخیص علائم زیستی سینا
بازرس اصلی
پیشرو الکترونیک فراسو
پیشرو الکترونیک فراسو
بازرس علی‌البدل
فارس کاغذ
فارس کاغذ
بازرس علی‌البدل
الیت دارو
الیت دارو
بازرس علی‌البدل
بازرگانی دانژه خاورمیانه
بازرگانی دانژه خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
خدمات هوایی سامان
خدمات هوایی سامان
بازرس علی‌البدل
بازاریابی شبکه ای سیمرغ عصر تجارت
بازاریابی شبکه ای سیمرغ عصر تجارت
بازرس علی‌البدل
پارس نیوشا نیک
پارس نیوشا نیک
بازرس علی‌البدل
تولیدی کارتن شکوفه
تولیدی کارتن شکوفه
بازرس علی‌البدل
خوش نوش
خوش نوش
بازرس علی‌البدل
بازاریابی شبکه ای گیتا شید دوبرار
بازاریابی شبکه ای گیتا شید دوبرار
بازرس علی‌البدل
بازرگانی ترازان پی ریز
بازرگانی ترازان پی ریز
بازرس علی‌البدل
نوا بهداشت
نوا بهداشت
بازرس علی‌البدل
عمران و ساختمان تراز پی ریز
عمران و ساختمان تراز پی ریز
بازرس علی‌البدل
تولید مصالح ساختمانی پویا آرمان ژرف
تولید مصالح ساختمانی پویا آرمان ژرف
بازرس علی‌البدل
فن آوران تراز پی ریز
فن آوران تراز پی ریز
بازرس علی‌البدل
شبکه بادران گستران
شبکه بادران گستران
بازرس علی‌البدل
مهندسی و عمران سازه پی ریز
مهندسی و عمران سازه پی ریز
بازرس علی‌البدل
صنایع بسته بندی چاپ شفاف
صنایع بسته بندی چاپ شفاف
بازرس علی‌البدل
شاهین پرواز سما
شاهین پرواز سما
بازرس علی‌البدل
مهندسی صنعت آسفالت آسیا
مهندسی صنعت آسفالت آسیا
بازرس علی‌البدل
جام پخش ایرانیان
جام پخش ایرانیان
بازرس علی‌البدل
رویا مروارید پارس
رویا مروارید پارس
بازرس اصلی
نفت پاسارگاد
نفت پاسارگاد
بازار یابان ایرانیان زمین
بازار یابان ایرانیان زمین
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی پلیمر بوشهر
گروه صنعتی پلیمر بوشهر
بازرس علی‌البدل
بازاریابی شبکه ای زندگی سبز دماوند
بازاریابی شبکه ای زندگی سبز دماوند
بازرس علی‌البدل
شبکه تلاش آفرینان تجارت
شبکه تلاش آفرینان تجارت
بازرس علی‌البدل
توسعه خدمات تجاری پاسارگاد آتیه نگر
توسعه خدمات تجاری پاسارگاد آتیه نگر
بازرس علی‌البدل
میراث نفیس دستها
میراث نفیس دستها
بازرس علی‌البدل
توسعه مرآت کیش
توسعه مرآت کیش
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد
توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
همیاران تجارت رادمهر یگانه
همیاران تجارت رادمهر یگانه
بازرس اصلی
تولیدی و بازرگانی پدیده تابان راشا
تولیدی و بازرگانی پدیده تابان راشا
بازرس اصلی
کیلا جنوب
کیلا جنوب

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13420629
آگهی تغییرات شرکت رویا مروارید پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هاشم طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علیرضا زرین قلم بسمت رئیس هیأت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهتاب عراقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محمد رضا تقوائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و رحمت درخشان رشکلایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113775
آگهی تغییرات شرکت کیلا جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۱۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵: ۱ قرائت گزارش هیات مدیره و بازرسان وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی وترازنامه سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مسلم کربلایی پازوکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای محمد تافخیران دارای کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه آریا زاد دارای کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم نیلوفر شیری دارای کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037906
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگر حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولیدی و بازرگانی پدیده تابان راشا درتاریخ ۰۵/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی، صنفی، توسعه واحدهای موجود سهامدار شرکت و انجام کلیه فعالیتهای صادرات واردات و خدمات پخش کالای مجاز در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ نمایندگیها از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در زمینه‌های سرمایه گذاری و ایجاد شعبات شرکت در داخل و خارج از کشور. انعقاد هر گونه قرارداد و اخذ تسهیلات یا اعتبار از بانکها موسسات مالی و شرکتهای داخلی و خارجی و افتتاح حسابهای جاری و ثابت و سپرده‌های اعتباری و نظایر آنها در نزد بانکها و موسسات مالی. اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی تقاطع سهروردی پلاک xxx کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال اولین مدیران شرکت: حسین زال پور مکوند به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ جلال رحمانی به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمد وطن دوست به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ لیث کریمی پور به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ حاتم شاکرمی به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عبدالزهراء وطن دوست به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم به سمت عضو هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته ف برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس نائب رئیس هیات مدیره و ممهور به مهر تعاونی معتبر است. و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد رضا تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی لیلا چرخ چی نو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند به موجب نامه شماره xxx۷۲ مورخ ۲۱/۲/۹۵ اداره کل تعاون استان تهران اگهی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12793807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همیاران تجارت رادمهر یگانه در تاریخ ۲۳/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: بازاریابی شبکه‌ای با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات با اخذ مجوز‌های لازم در امر توزیع کالا به شرح زیر: گروه محصولات و مواد آرایشی و بهداشتی، شوینده و پاک کننده گروه مواد غذایی حیوانی و نباتی خام و فرآوری شده گروه نوشت افزار گروه محصولات نساجی، کفپوش و فرش گروه محصولات پلاستیکی، لاستیکی (کائوچویی) و چرمی گروه مواد شیمیایی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور به استناد مجوز شماره ۶۰/xxxxxx مورخ xxx۴/۰۹/۲۳. مرکز اصناف و بازرگانی ایران «ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شیراز چهارراه پارامونت مجتمع تجاری زیتون پلاک ۶۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ چهارصد میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳/xxx۷۱ مورخ ۰۹/۰۱/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه کوی دانشگاه شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حسن افشاری جویباری به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم سیده سپیده موسوی نصب به سمت عضو هیئت مدیره خانم سحر سادات موسوی نصب به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ (به نمایندگی آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رضا گل پرداز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717697
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۱۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۴. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرآوری قیری بلوچ پاسارگاد به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت فرآورده‌های قیری هرمز پاسارگاد به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525426
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مرآت کیش(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
۲. موسسه حسابرسی آگاه نگرباشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل وآقای محمدرضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. .
۳.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12472741
آگهی تغییرات شرکت میراث نفیس دستها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۶۰مورخ۴/۸/۹۴وزارت صنعت معدن و تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید ظهیری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ظهیری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم اعظم ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل هیئت و عضوهیات مدیره برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضامدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا تقوائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343551
آگهی تغییرات شرکت هوورراش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. ـ ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12317524
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات تجاری پاسارگاد آتیه نگر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۷۰۱۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۰۶۹۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوائی کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285697
آگهی تغییرات شرکت شركت سهامی خوش نوش شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ و آقای محمد رضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه آگاه نگر به سمت بازرس اصلی و آقای کریم اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به شهریور سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273480
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی سامان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۴۸۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۵۵۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ ومجوز شماره xxx۱مورخ ۹/۲/xxx۴سازمان هواپیمایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175401
آگهی تغییرات شرکت رویامرواریدپارس سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۰۲۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم طهرانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا زرین قلم عضو و رئیس هیئت مدیره بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ و خانم مهتاب عراقیان بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمد رضا تقوائی بشماره ملی:xxxxxxxxx۶ و آقای رحمت درخشان رشکلایی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شبکه تلاش آفرینان تجارت درتاریخ ۲۹/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از بازاریابی شبکه ای در امر توزیع کالا به شرح زیر:.گروه مواد غذایی حیوانی و نباتی خام و فرآوری شده برنج، خشکبار، چای با برند شرکت، سبزیجات و مواد غذایی آماده.گروه محصولات پلاستیکی، لاستیکی (کائوچویی) و چرمی کفش: انواع کفش های چرمی و لاستیکی، انواع دمپایی و صندل، انواع چکمه، انواع کتانی کیف: انواع کیف های مردانه و زنانه چرمی و لاستیکی چرم: انواع کیف، کمربند، جاسویچی، دستبند چرم، ست اداری و کلیه ادوات چرمی طبیعی و مصنوعی با برند شرکت.گروه محصولات نساجی، کفپوش و فرش پوشاک: مردانه: پیراهن، تی شرت، شلوار، کت، جوراب، کت و شلوار، کاپشن، شال، کلاه، دستکش و پاپیون و دکمه سر دست زنانه: مانتو، چادر، روسری، شلوار، پیراهن، دامن، تی شرت، تونیک، جوراب، جوراب شلواری، شنل، کاپشن، شال، کلاه، دستکش، لباس رسمی انواع محصولات نساجی و کالای خواب.گروه لوازم خانگی: لوازم منزل از کائوچو، اشیا برای بهداشت، اشیا چوبی و سرامیکی و پلاستیکی و کائوچویی برای سرویس آشپزخانه و اشیا منزل، انواع گل و درختچه مصنوعی پلاستیکی، انواع لوازم روشنایی و چراغ، انواع ساعت دیواری و رومیزی، انواع شمع تزئینی.گروه صنایع دستی: انواع محصولات چوبی و سرامیکی و سفالی، انواع فرش و تابلو فرش، انواع قاب عکس، انواع تابلوهای هنری، محصولات حصیری و بافتنی، اشیا شیشه ای غیر از کریستال، گلیم و گبه، انواع ماسک های هنری کائوچویی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت دو سال مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شاهین شمالی خیابان چمران ساختمان برج بام نیایش شماره۶۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱/xxx۸ مورخ ۰۲/۰۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه سردار جنگل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مصطفی ابراهیمی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و همایون ابراهیمی سنجانی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی نقوی سنجانی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مالی محاسبان آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. باستناد مجور وزارت صنعت معدن و تجارت بشماره xxxxxx/۶۰ و xxxxxx/۶۰ و xxxxxx/۶۰ مورخ ۰۶/۱۲/۹۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144462
آگهی تغییرات شرکت رویامرواریدپارس بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۰۲۰۱۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا تقوائی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ و رحمت درخشان رشکلایی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085184
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازاریابی شبکه ای زندگی سبز دماوند درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: بازایابی شبکه ای در امر توزیع کالا به شرح زیر: انواع نوشیدنیها بر پایه قهوه، کاکائو، چای، عسل، میوه ها و گیاهان ؛ انواع دمنوشهای گیاهی ؛ انواع فرآورده های گیاهی ؛ انواع نوشیدنیهای غلات ؛ انواع غلات فرآوری شده ؛ انواع فرآورده های گیاهان دارویی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت دو سال می باشد. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شریعتی ـ پایین تر از بهار شیراز ـ کوچه فرهاد ۲ پلاک ۲ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ چهارصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم xxxxxx۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ چهارصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ نزد بانک ملت شعبه دانشکده اقتصاد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: . لیلا پرهیزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲. احمدرضا پرهیزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ۳. سیمین پرهیزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد آقای احمدرضا پرهیزکار مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات " برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. به موجب نامه های شمارة xxxxxx/۶۰ و xxxxxx/۶۰ و xxxxxx/۶۰ مورخة ۱۰/۱۰/xxx۳ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت وزارت صنعت و معدن و تجارت، آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073557
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۱۵/۶/xxx۴ انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست ـ شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و آقای لیث کریمی پور ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061091
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۲ شرکت به تایید و تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ وکدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، محمدرضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12053019
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۰۵ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۱/۳/xxx۴ انتخاب گردیدند: ـ شرکت حصیر بافی الغدیر سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست ـ شرکت گونی بافی تهران شفق سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی لیث کریمی پور ـ شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کدملی.xxxxxxxxxبعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. -تراز نامه و حساب سود وزیان سال xxx۲ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12055150
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دانژه خاورمیانه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۲۹۱۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند خانم مهشید هنرپیشه ش ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از سهامدارن، آقای یحیی شفیعی ش ملی:xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم صدیقه گرامی ش ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم الهام مدرس یزدی ش ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای پیروز ملک زاده ش ملی:xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور واوراق بهادار ازقبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی به امضاء ثابت آقای پیروز ملک زاده عضو هیئت مدیره به همراه احدی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات ادرای به امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12048906
آگهی تغییرات شرکت گردونه ران جهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۹۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای یحیی شفیعی به ش ملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه گرامی به ش ملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم الهام مدرس یزدی به ش ملیxxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور واوراق بهادار ازقبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات ادرای به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. تراز نامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039523
آگهی تغییرات شرکت بازار یابان ایرانیان زمین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۸۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا عطاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و طاهره ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434456
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگر حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی ومحمدرضا تقوائی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه وصورت حساب سودوزیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756883
آگهی تغییرات شرکت بتن قطعه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۵نتخاب گردیدند: آقای عبدالکریم صفر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عماد پور قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۴ ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756944
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۳ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند: اقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸
شxxxxxxxxxxxxxxx  داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724477
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713543
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۶/۱۱/xxx۴ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مکیه سعید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۰ ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۰ ۴ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711164
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ وآقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضا هیئت مدیره تا تاریخ۶/۱/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای محمدرضا تقوایی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ۰ ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711277
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب گردید. ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست، محمد کاظم زرین قلم، شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۵/xxx۵ انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711494
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۳ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۱۳/۸/xxx۴ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶.گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و محمدکاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703283
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران باز یافت بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶، نجاح شادان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و احمد شادان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۳/xxx۵ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702345
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ تصویب گردید. • آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبتxxx۸ به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۲/xxx۵. • موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. • روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693636
آگهی تغییرات شرکت شبکه بادران گستران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۶۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت آگهیهای شرکت تعیین شد تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوائی بشماره ملی:xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. خانمها سیده شهره موسوی با ک.م xxxxxxxxx۹،فرنوش قربانیان مشهدی با ک.م xxxxxxxxx۷،فرشید قربانیان مشهدی بات ک.م xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اقای فریدون قربانیان مشهدی با ک.م xxxxxxxxx۴به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687167
آگهی تغییرات شرکت ملات خشک تراز پی ریز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه نگر به کد ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686798
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686822
آگهی تغییرات شرکت پویا آرمان ژرف سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۹۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700569
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۹۴انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید جعفر حسینی ناظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681974
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب شد.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ـ سید جعفر حسینی ناظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682014
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ۱۳/۳/xxx۴ انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682036
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی بوشهر چرم با نمایندگی آقای محمدعلی دستباز بشماره ملی xxxxxxxxx۲همگی بعنوان اعضای اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682038
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۴/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند:.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ـآقای لیث کریمی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ـ آقای محمد کاظم زرین قلم ـ شرکت پاریز چرم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص بانمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682154
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۱۷/۱۱/xxx۵ تعیین گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ـ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و لیث کریمی پور به شماره ملیxxxxxxxxx. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672637
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و عملکرد سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم حسنا وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۳/۷/xxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محمد رضا تقوایی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660503
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ آق ـ ـ ایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ لیث کریمی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ۱۸/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660569
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و عملکرد سودوزیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. عبدالزهرا وطندوست ـ محمد کاظم زرین قلم وگروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی عبدالزهرا وطندوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660587
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب شد.) آق ـ ـ ایان عبدالزهراء وطن دوست ـ محمد کاظم زرین قلم ـ شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660691
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ آق ـ ـ ایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ـ لیث کریمی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658905
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ـ شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت عمارت هشتم شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655541
آگهی تغییرات شرکت فارس کاغذ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۶۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان س ـال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وآقای محمدرضا تقوائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651773
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازاریابی شبکه ای گیتا شید دوبرار در تاریخ ۱۲/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بازایابی شبکه ای در امر توزیع کالا به شرح زیر: محصولات ومواد ارایشی و بهداشتی شوینده و پاک کننده.محصولات نساجی.محصولات نوشت افزار. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار اشرفی اصفهانی ـ نرسیده به مرزداران ـ برج نگین رضا ـ طبقه ۱۷ واحد xxx۶ کد پ xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۱/۴/xxx۳ نزد بانک ملی شعبه غدیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: محمدسعید اسلامی به ش م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدامین اسلامی به ش م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اسلامی به ش م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سعیده سادات کاظمی فریزبندی به ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید به استناد مجوز شماره xxx۲۵/۶۰ مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳مرکز اصناف وبازرگانان ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت آگهی شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638190
آگهی تغییرات شرکت یادمان بردیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا تقوایی فرزند اسماعیل به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جوان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بانک مهر اقتصادبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626586
آگهی تغییرات شرکت شرکت سهامی خوش نوش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی آگاه نگر به شماره ثبت xxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند سالxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597036
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی کارتن شکوفه سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۷۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۳ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ بتصویب مجمع رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ آقایان سید رضا حقگو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسین راسخ بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و سید حسین حقگو بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
و مطابق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۳ شرکت فوق آقای محمد حسین راسخ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین حقگو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا حقگو بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت منصوب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با دو امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578817
آگهی تغییرات شرکت پارس نیوشا نیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میثم مسگرها به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد عیوضی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پخش مواد غذایی نیوشا داریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ امضا کلیه اوراق بهادار و بانکی قراردادها واسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است سایرنامه های اداری باامضامنفردمدیرعامل ومهرشرکت معتبراست.موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر انتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570800
آگهی تغییرات شرکت الیت دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۵۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565311
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ عصر تجارت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ مجوز xxx۵۸/۶۰ مورخه ۲۷/۳/xxx۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید احمدیان ش ملی: xxxxxxxxx۶،آقای غلامرضا احمدیان ش ملی: xxxxxxxxx۰ و آقای عبدالمحمد احمدیان ش ملی:xxxxxxxxx۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537260
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی سامان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۴۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۵۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ومجوزشماره xxx۰۰ مورخ ۱۸/۴/۹۳ سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسنامه xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456523
آگهی تغییرات شرکت گردونه ران جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۰۹۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۳۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456583
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دانژه خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456456
آگهی تغییرات شرکت الیت دارو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۱۰۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۵۳۸۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436113
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375299
آگهی تغییرات شرکت کاردان تجارت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شهبازی جعفری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره و فریبرز نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه حسین به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و میرحمید نسل پاک به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدضیا ءالدین میرطالبیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء از سه امضاء (رئیس هیات مدیره ـ نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366523
آگهی تغییرات شرکت فارس کاغذ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۶۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۰۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سید جعفر حقگو کد ملی و سید رضا حقگو کد ملی و حسین لشگری کد ملی و محمدجواد پرویزیان کد ملی و محمدحسین راسخ کد ملی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351162
آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت سهامی خاص پیشرو الکترونیک فراسو در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش صادرات و واردات و ارائه خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه امور خدماتی و پیمانکاری و خدمات عمومی و مشارکت در کلیه طرحهای تجاری و صنعتی و عمرانی، گشایش اعتبارات اسنادی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، شرکت در همایش ها و نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد مراکز تجاری و تجارت الکترونیک غیرهرمی غیرشبکه ای در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خ جمهوری بعد از شیخ هادی پ xxx واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳.
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۳/۶/۹۲ نزد بانک سپه شعبه یغما تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
جاوید مهدی زاده فرد به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی پویان مهدی زاده فرد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی الهام حقیقی پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی
محمدرضا تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314308
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه فن آوریهای تشخیص علائم زیستی سینا در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: مطالعه و تحقیق در مورد علائم زیستی و روشهای ارزیابی آنها با بهره گیری از مراکز تحقیق و توسعه سایر کشورها بازرسی مواد، کیتها، تجهیزات و روشهای تست علائم زیستی اخذ نمایندگی از کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی و اعطای نمایندگی به متقاضیان داخلی و خارجی ارائه خدمات مشاوره زیستی همکاری در توسعه دانش و مهارت کارکنان آزمایشگاهها، کادرهای درمانی و سایر اشخاص مرتبط تاسیس آزمایشگاهای تشخیص علائم زیستی در استانها و مناطق محروم کشور با مشارکت سایر سرمایه گذاران انجام کلیه امور بازرگانی و تولید تجهیزات تستهای علائم زیستی و لوازم یدکی و مواد مصرفی آنها نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دستگاههای تست علائم زیستی انجام سایر فعالیتهای مرتبط با علائم زیستی خرید، فروش، انتقال و توسعه فن آوری و دانش فنی ارزیابی علائم زیستی پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار میرداماد خیابان رازان شمالی خیابان چهارم شرقی پلاک ۱۰ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳:
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۲ مورخ ۱۰/۹/۹۲ نزد بانک ملت شعبه خیابان ایرانشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت: آویده مشتاق طلوعی به ش ملی xxxxxxxxx۱: بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین جمالی نسب به ش ملی xxxxxxxxx۱: بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و طاهره شهری به ش ملی xxxxxxxxx۷: بسمت عضو هیئت مدیره ـ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس علی البدل
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280016
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی کد ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222161
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۹۲ شرکت تولیدی ارس بوشهر (سهامی خاص ) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ تغییرات ذیل بعمل امد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی اگاهنگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوریاسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
آقایان عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای لیث کریمیپور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حسین پور درویشمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهداور ازقبیل چک , سفته و برات با دو امضاء همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
به موضوع شرکت: احداث و راه انداری کارخانه تولید شیشه شیر بچه بموجب مجوز شماره xxx۴۳/xxx ـ ۲۸/۱۰/۸۹ صادره از وزارت صنایع و معادن ـ صابون ـ شامپو ـ پودر غذا و سایر احتیاجات نوزاد ـ واردات ماشیت آلات ـ صادرات کالاهای تولیدی ـ واردات قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز و محصولات فرایند آرایشی ـ بهداشتی و غذایی و دارویی و واردات کالاهای آرایشی یا کالاهای کجاز بازرگانی و سایر مایحتاج کارخانه و بطور کلی اقدام به هر امری که به نحوی متضمن سود و منفعتی برای شرکت باشد اضافه گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192783
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مروارید پنبه ریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و شرکت پاریز چرم به نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با دو امضا از پنج امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178401
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو امضا از چهار امضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181027
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۴۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۲/۹۲ که در تاریخ ۱۹/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده، ترازنامه ـ حساب سود و زیان ـ سال مالی ۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت xxx۱۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت نفت پاسارگاد بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت مهندسی اودلار به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و کدپستی xxxxxxxxx آقای علیرضا زریاب کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب سپس آقای حبیب اله نهالی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جاوید خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت اودلار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا زریاب بسمت مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171634
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت شورکا بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ به موجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی بوشهر چرم به نمایندگی آقای محمدعلی دستباز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای علاء خدابخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171641
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ به موجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171640
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت بهداشت ماروس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ به موجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم حسناء وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود زین العابدینی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171632
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی کیمیاگران بازیافت بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ به موجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نجاح شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164015
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت بتن قطعه بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عماد پورقریشی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالکریم صفرپور بسمت مدیرعامل بشناسه ملی xxxxxxxxx۲ و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164010
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت شنیز بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164013
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی و بازرگانی تهران شفق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶ انتقالی و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای بهرام عبدالغفار بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164014
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت ابریشم تاب بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ تغییرات ذیل بعمل آمد.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین پوردرویش محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره خانم نرجس فرهی بوشهر بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161135
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ شرکت بوشهر پلاست کار (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدحسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم نیره سادات فرهی بوشهری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161076
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مهرداد رایانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161077
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی ارس بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ تغییرات ذیل بعمل آمد
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه عملکرد سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161078
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت نوفن گستر بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ تغییرات ذیل بعمل آمد
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه شمس بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه سال xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158203
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت فرآورده های دریایی بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بنمایندگی عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم مریم جان رایانی بسماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158189
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت اطلس بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ ـ بموجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای بردیا بیابانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل(خارج از اعضا هیات مدیره) شرکت بهداشت ماروس و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر نامه های عادی و اداری با دو امضا از سه نفر اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158198
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت آبزیان مهتاب (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم زیبا جلیل نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158188
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت حصیربافی الغدیر بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و خانم مکیه سعید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای ایاد دولت آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158190
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت هوورراش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۴ انتقالی و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حمزه شیرآلی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161079
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت بوشهر مسواک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدحسن فرحی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161080
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت بوشهر چرم (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجعفر حسینی ناظر همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم فرشته رایانی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150392
آگهی تغییرات شرکت رنگ آفرین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی محاسبین آگاه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162827
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی کارتن شکوفه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ مؤسسه آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123284
آگهی تغییرات شرکت یادمان بردیا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۰۱۶۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۵۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی اگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124424
آگهی تغییرات شرکت کاردان تجارت اسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095930
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ثبت ۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حمد افسری به ک مxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را بمبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش دارد. محمدرضا تقوایی به کدملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را بمبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. محمد نورزاده دولت آبادی به کدملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۵ به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شعبه موسسه در گیلان به منطقه آزاد انزلی مجتمع تجاری اداری سناره شمال طبقه۴ واحد۱۷ کدپستیxxxxxxxxx۹ تغییر یافت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015580
آگهی تصمیمات شرکت نوید بهداشت ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمدرضا تقوایی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مسعود سلطانی مقدم به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا عبدالغفاری به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سرشتی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو محمدهادی امام یاری به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو نیره السادات فرهی بوشهری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء ۲ نفر از ۴ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079850
آگهی تصمیمات شرکت شاهین پرواز سماء سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۲۱۲۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. شرکت آگاه نگر به ش م xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946644
آگهی تصمیمات شرکت گردونه ران جهان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۰۹۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۹۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. محمدرضا تقوایی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش.ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و رضا کاظمی آقاباقر به ش.ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683435
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبدالزهرا وطن‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین‌قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سعید مقدم‌کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳

۴ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبدالزهرا وطن‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدکاظم زرین‌قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید مقدم‌کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859479
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170847
آگهی تغییرات شرکت ستاره‌های طلایی کویر سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۵۸۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان ابوالفضل خاکی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مجتبی خاکی کد ملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس، علی خاکی کد ملی xxxxxxxxx۲۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا خاکی کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان محمد رضا تقوایی کد ملی xxxxxxxxx۶ و حسنعلی وفایی فرد کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. کفیل ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731773
آگهی تغییرات شرکت ستاره‌های طلایی کویر سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۵۸۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان ابوالفضل خاکی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مجتبی خاکی کد ملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس، علی خاکی کد ملی xxxxxxxxx۲۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا خاکی کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت می باشد.
۲ـ آقایان محمد رضا تقوایی کد ملی xxxxxxxxx۶ و حسنعلی وفایی فرد کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ کفیل ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728685
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد(سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۴۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۰ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شماره ثبت xxx۱۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوائی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690518
آگهی تصمیمات شرکت رنگ آفرینسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۶۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبین آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683968
آگهی تصمیمات شرکت یادمان بردیاسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۱۶۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۵۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637019
آگهی تغییرات
بر طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۴/۹۰ شرکت تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ و شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۸۴ تغییرات ذیل صورت گرفته است:
۱ـ ترازنامه سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت نفت پاسارگاد (سهامی خاص) و شرکت دانا بسپار (سهامی خاص و ناصر بابائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637020
آگهی تغییرات
بر طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۸/۲/۹۱ شرکت تولید و فرآوردههای محصولات قیری دانا پاسارگاد (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ تغییرات ذیل صورت گرفته است:
۱ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575997
آگهی تصمیمات شرکت شاهین پرواز سماء (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۲۹۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. شرکت آگاه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و احمدرضا تقوایی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746370
آگهی تصمیمات شرکت شاهین پرواز سماء (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۲۹۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. شرکت آگاه‌نگر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و احمدرضا تقوایی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543894

آگهی تصمیمات شرکت کاردان تجارت آسیا
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین شهبازی جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ فریبرز نوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ فاطمه حسین به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ میرحمید نسل پاک به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ سید ضیاءالدین میرطالبیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ حسین شهبازی جعفری بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ضیاءالدین میرطالبیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریبرز نوری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516072

آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606175
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریزسهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 390194

آگهی تأسیس شرکت توسعه کلان شهر آتی
سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۰۹/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۹/۰۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و اجرایی و سرمایه گذاری در خصوص پروژه های عمرانی ساختمانی ساخت اماکن گردشگری و انجام کلیه عملیات ساختمانی. تاسیساتی. عمرانی و تاسیسات و بهسازی و تعمیرات مربوط به آن. عقد قرارداد با کلیه سرمایه گذاران و اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان های دولتی عمومی و خصوصی مشارکت و سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی در پروژه ها و طرح ها برنامه ریزی و برپایی نمایشگاهها و همایش ها در ارتباط با موضوع فعالیت ارزیابی فنی و اقتصادی برای پروژه ها و طرح های صنعتی و عمرانی ساختمانی خدماتی و تولیدی انجام پژوهش ها و مطالعات بازار و تهیه گزارش های امکان سنجی ارائه خدمات مشاوره و اجرایی در زمینه ساخت واحدهای تجاری مسکونی اماکن اقامتی اداری و تفریحی و ارائه خدمات بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و ارائه طرحهای هادی شهری و روستایی ارائه خدمات پژوهشی مشاوره ای و اجرایی در زمینه پروژه های ساختمان و شهرسازی و مدیریت شهری مهندسی ارزش مهندسی مجدد مدیریت فرآیند مدیریت طرح (عامل چهارم) ارائه خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر به اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیلات بانکی از بانک ها و موسسات اعتباری به جهت پیش برد اهداف شرکت تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ایجاد و احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی صنعتی و کشاورزی بهسازی راهها و خدمات مربوط به فضای سبز ـ شرکت در مناقصات و مزایدات چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام کلیه فعالیتهایی که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت در ارتباط باشد و به طور کلی مبادرت به هرگونه فعالیت تجاری مجاز اعم از تولید خدمات مجاز و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و سایر امور بازرگانی مرتبط.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان فاطمی خیابان جهان مهر نبش کوچه۱/۲ ساختمان اریا طبقه دوم واحد۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxصxxxxxx مورخ۲۳/۰۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان فاطمی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای وجه اله خدمتگزار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای رضا احمدآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای سید محمدرضا مداح به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای وجه اله خدمتگزار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای محمد افسری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865984
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی چاپ شفاف سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۱۶۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۶۴۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10375863
آگهی تصمیمات شرکت رنگ آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۶۱۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923954
آگهی تصمیمات شرکت کاردان تجارت آسیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۸۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310677
آگهی تصمیمات: شرکت گروه صنعتی قیر آذرپاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۴۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان) سال مالی xxx۸ تصویب و موسسه حسابرسی مالی آگاه نگر به شماره ثبت xxx۱۱ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655252
آگهی تصمیمات شرکت کاروان تجارت آسیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۸۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583201
آگهی تصمیمات شرکت گردونه ران جهان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۰۹۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۹۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. محمدرضا تقوایی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش.ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و رضا کاظمی‌آقاباقر به ش.ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10662637
آگهی تصمیمات شرکت شاهین پرواز سماء سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۲۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد خلیلی‌اسکویی به کدملی xxxxxxxxx۳۰ـ فرشاد نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ کیهانه خلیلی‌اسکویی به کد ملی xxxxxxxxx۰. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۷/۸۹ محمد خلیلی‌اسکویی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کیهانه خلیلی‌اسکویی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806909
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعت آسفالت آسیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۴۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۶۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832282
آگهی تأسیس شرکت توسعه کلان شهر آتی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۰۹/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۹/۰۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و اجرایی و سرمایه‌گذاری در خصوص پروژه‌های عمرانی ساختمانی ساخت اماکن گردشگری و انجام کلیه عملیات ساختمانی. تاسیساتی. عمرانی و تاسیسات و بهسازی و تعمیرات مربوط به آن. عقد قرارداد با کلیه سرمایه‌گذاران و اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان‌های دولتی عمومی و خصوصی مشارکت و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی در پروژه‌ها و طرح‌ها برنامه‌ریزی و برپایی نمایشگاهها و همایش‌ها در ارتباط با موضوع فعالیت ارزیابی فنی و اقتصادی برای پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی و عمرانی ساختمانی خدماتی و تولیدی انجام پژوهش‌ها و مطالعات بازار و تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی ارائه خدمات مشاوره و اجرایی در زمینه ساخت واحدهای تجاری مسکونی اماکن اقامتی اداری و تفریحی و ارائه خدمات بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و ارائه طرحهای هادی شهری و روستایی ارائه خدمات پژوهشی مشاوره‌ای و اجرایی در زمینه پروژه‌های ساختمان و شهرسازی و مدیریت شهری مهندسی ارزش مهندسی مجدد مدیریت فرآیند مدیریت طرح (عامل چهارم) ارائه خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر به اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری به جهت پیش‌برد اهداف شرکت تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت‌ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ایجاد و احداث و راه‌اندازی کارخانجات تولیدی صنعتی و کشاورزی بهسازی راهها و خدمات مربوط به فضای سبز ‌ـ شرکت در مناقصات و مزایدات چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام کلیه فعالیتهایی که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت در ارتباط باشد و به طور کلی مبادرت به هرگونه فعالیت تجاری مجاز اعم از تولید خدمات مجاز و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و سایر امور بازرگانی مرتبط.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران میدان فاطمی خیابان جهان‌مهر نبش کوچه۱/۲ ساختمان اریا طبقه دوم واحد۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxصxxxxxx مورخ۲۳/۰۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان فاطمی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای وجه‌اله خدمتگزار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای رضا احمدآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای سید محمدرضا مداح به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای وجه‌اله خدمتگزار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمد افسری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11184071
آگهی تصمیمات شرکت کاردان تجارت آسیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۸۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11280796
آگهی تغییرات شرکت جام پخش ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۸۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه‌نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11433005
آگهی تصمیمات شرکت یادمان بردیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۱۶۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۵۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11488405
آگهی تغییرات
بر طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۸/۲/۹۱ شرکت تولید و فرآورده های محصولات قیری دانا پاسارگاد (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ تغییرات ذیل صورت گرفته است:

۱ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11546611
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۴۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۰ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شماره ثبت xxx۱۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوائی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای یک سال انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11676484
آگهی تغییرات
بر طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۴/۹۰ شرکت تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ و شناسه ملی بشماره xxxxxxxxx۸۴ تغییرات ذیل صورت گرفته است:

۱ـ ترازنامه سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.

۴ـ شرکت نفت پاسارگاد (سهامی خاص) و شرکت دانا بسپار (سهامی خاص و ناصر بابائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11716911
آگهی تصمیمات شرکت فارس کاغذ سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۶۶۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۰۰۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727129
آگهی تصمیمات شرکت کاردان تجارت آسیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۸۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین شهبازی‌جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ فریبرز نوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ فاطمه حسین به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ میرحمید نسل‌پاک به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ سید ضیاءالدین میرطالبیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ حسین شهبازی‌جعفری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید ضیاءالدین میرطالبیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فریبرز نوری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضا رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11751567
آگهی تصمیمات شرکت رویا مروارید پارس با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۰۲۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۴۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۴/۴/۹۰ نوع شرکت از مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید: هاشم طهرانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ و مهتاب عراقیان به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ و علیرضا زرین‌قلم به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت‌مدیره۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. هاشم طهرانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مهتاب عراقیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا زرین‌قلم به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. محمدرضا تقوائی به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و رضا همایی به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موضوع شرکت به تهیه و توزیع و بسته‌بندی انواع شیرینی‌جات ایرانی و فرنگی و راه‌اندازی و مدیریت فروشگاههای تهیه و طبخ و توزیع شیرینی‌جات افتتاح شعب در داخل و خارج از کشور الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761241
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۳۷ و شناسنامه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ که در تاریخ ۱۵/۴‌/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۸۹ شرکت تائید و تصویب شد، شرکت نفت پاسارگاد شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت مهندسی اودلار شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای علیرضا زریاب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب و موسسه حسابرسی مالی آگاه نگر بشماره ثبت xxx۱۱ به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا تقوائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای حبیب اله نهالی به کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت نفت پاسارگاد بعنوان رئیس هیئت مدیره و جاوید خیابانی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی اودلار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا زریاب بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر است.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791292
آگهی تصمیمات شرکت رنگ آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۶۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبین آگاه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات