حمید آژیری سردرود

آقای حمید آژیری سردرود

کد ملی 049342xxxx
گراف ارتباطات
38
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های حمید آژیری سردرود

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حمید آژیری سردرود دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
نصر کنکاش ایرانیان
نصر کنکاش ایرانیان
شهر ابنیه بنا
شهر ابنیه بنا
آبا بنا ورسک
آبا بنا ورسک
بازرس اصلی
خشت بنا افق
خشت بنا افق
بازرس اصلی
خشت بنا تحکیم
خشت بنا تحکیم
بازرس اصلی
نما بتن مهاب
نما بتن مهاب
بازرس اصلی
تندیس بتن آرمه
تندیس بتن آرمه
بازرس اصلی
تجهیز ساتراپ پرتو
تجهیز ساتراپ پرتو
مهار بتن قرن
مهار بتن قرن
بازرس اصلی
آماد بام آلوارس
آماد بام آلوارس
نائب رئیس هیئت مدیره
آرمان طرح آلوارس
آرمان طرح آلوارس
بازرس اصلی
ماد الکترون شرق ویستا
ماد الکترون شرق ویستا
نائب رئیس هیئت مدیره
کنکاش پروژه ارژن
کنکاش پروژه ارژن
بازرس اصلی
آریا بتن اورمان
آریا بتن اورمان
نائب رئیس هیئت مدیره
پایدار عرش بارمان
پایدار عرش بارمان
بازرس علی‌البدل
تحکیم بتن ارگ
تحکیم بتن ارگ
بازرس علی‌البدل
الوان پایا عمران
الوان پایا عمران
بازرس اصلی
سیویل بتن آرامیس
سیویل بتن آرامیس
بازرس علی‌البدل
عمران پایور پاسارگاد
عمران پایور پاسارگاد
نائب رئیس هیئت مدیره
بهین پیمانکار پاسارگاد
بهین پیمانکار پاسارگاد
نائب رئیس هیئت مدیره
بنیان بنا آلوارس
بنیان بنا آلوارس
نائب رئیس هیئت مدیره
فراز بام آلوارس
فراز بام آلوارس
بازرس اصلی
تحکیم بتن قرن
تحکیم بتن قرن
بازرس علی‌البدل
پیمان سازه اورامان
پیمان سازه اورامان
مدیر عامل
اریکه سازه ماهان
اریکه سازه ماهان
بازرس علی‌البدل
بام افراز پاسارگاد
بام افراز پاسارگاد
بازرس اصلی
پترو مکانیک زاگرس
پترو مکانیک زاگرس
بازرس اصلی
کارا پیمانکار پاسارگاد
کارا پیمانکار پاسارگاد
بازرس اصلی
خشت دژ ایلیا
خشت دژ ایلیا
بازرس اصلی
شن دژ تونل
شن دژ تونل
بازرس اصلی
آرتا نور ساحل
آرتا نور ساحل
بازرس علی‌البدل
غیروکالتی سعادت گستر مهر وطن
غیروکالتی سعادت گستر مهر وطن
عضو هیئت مدیره
شن دژ اهورا
شن دژ اهورا
بازرس علی‌البدل
نامدار بتن شرق
نامدار بتن شرق
بازرس اصلی
پل دژ ساحل
پل دژ ساحل
بازرس اصلی
سیویل بتن نصر
سیویل بتن نصر
امید سازه افق آینده
امید سازه افق آینده
رئیس هیئت مدیره
فاتح برج سهند
فاتح برج سهند
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14710027
آگهی تغییرات شرکت فاتح برج سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۹۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ علیرضا خدایار پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا دستیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14482660
آگهی تغییرات شرکت امید سازه افق آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۱۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیر اله وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد هاشم برزگر به شماره ملی : xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هاشم برزگر به شماره ملی : xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر اله وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433762
آگهی تغییرات شرکت سیویل بتن نصر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۰۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۱۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید آژیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . خانم سهیلا رحیمی صائین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها پس از افزایش سرمایه : مجید لشگری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شیرین گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سهیلا رحیمی صائین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303758
آگهی تغییرات شرکت پل دژ ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۴۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم زینب شاملو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی طهرانی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263093
آگهی تغییرات شرکت آرتام ابنیه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 504007 و شناسه ملی 14006484380
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضاء هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب میگردند: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی 0063281538 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمید آژیری سر درود به شماره ملی 0493425519 رییس هییت مدیره و آقای یوسف بابایی (خارج از سهامداران و اعضاء) به سمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ970724872133278  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186513
آگهی تغییرات شرکت نامدار بتن شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: از آقای کاوه شکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای هادی بیر الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی ومدیر عامل و نائب رئیس به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176162
آگهی تغییرات شرکت شن دژ اهورا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۰۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: امیر نجفیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره میثم مهاجر اورسجی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.۳ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165412
آگهی تغییرات شرکت الوان پایا عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۶۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099606
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری غیروکالتی سعادت گستر مهر وطن درتاریخ ۰۹/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه خدمات حقوقی به استثنا دخالت در امور وکالت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله شادمان- خیابان شهید منوچهر صالحیان-خیابان بهبودی-پلاک xxx-ساختمان مهرفر-طبقه دوم-واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,xxx,xxx ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا قاسم لاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۱۰,xxx ریال سهم الشرکه آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا قاسم لاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با با امضاء مدیرعامل و هریک ازاعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023559
آگهی تغییرات شرکت آرتا نور ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۴۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سجاد نکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید آژیری سردرود به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند آقای محمدرضا وفاخواه ش. م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم قزل باش ش. م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000650
آگهی تغییرات شرکت شن دژ تونل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۱۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید آژیری سردرود ک. م xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود محمد بیگی ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پیام رضائی ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین رضازاده ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. حق امضاء مجاز کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976877
آگهی تغییرات شرکت اریکه سازه ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید آژیری سردرود به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابوالفضل خدادادسریزدی ک م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا محمد بیگی ک م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971634
آگهی تغییرات شرکت تحکیم بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۵۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب می‌گردند: ۱ آقای ناصر محمدی کدم xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی کریم پور کدم xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم زهرا زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675731
آگهی تغییرات شرکت خشت دژ ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۰۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۳۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید آژیری سردرود کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس بیگدلی صدر کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676243
آگهی تغییرات شرکت آرتام ابنیه پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سیده سارا احمدی دهنوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند، خانم زهرا زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید آژیری سردرود به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416977
آگهی تغییرات شرکت بنیان بنا آلوارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۲۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود محمد بیگی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره حمید آژیری سردرود به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره امید کریمی مالک آبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404951
آگهی تغییرات شرکت آریا بتن اورمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس بیگدلی صدر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405010
آگهی تغییرات شرکت عمران پایور پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۹۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۳۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود محمد بیگی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید آژیری سردرود به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398625
آگهی تغییرات شرکت آماد بام آلوارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۳۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۴۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقایان: حمید آژیری سردرود به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و هادی آقا عربی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398629
آگهی تغییرات شرکت آرتام ابنیه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس بیگدلی صدر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره حمید آژیری سردرود به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره مجید خادم حسینیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312670
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا پیمانکار پاسارگاد درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه رسالت مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک ازاعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریکه سازه ماهان درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از چهار راه نصرت نبش پیروز پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میاشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۱ مورخ ۰۶/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بام افراز پاسارگاد درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304771
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار عرش داتیس درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/xxx۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxx ریال در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید آژیری سر درود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301745
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بتن قرن درتاریخ ۲۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و ۰ بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی فیش به شماره xxx/xxx۱ مورخه ۰۶/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301762
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان سازه اورامان درتاریخ ۲۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی کوچه امین نبش پیروز پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخه ۰۶/۱۰/۹۵ بانک قوانین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297354
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز بام آلوارس در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری «در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم» مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خ آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی کواهی بانک قوامین بشماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/۹۵ شعبه میدان رسالت تهران پرداخت شد و الباقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. «ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281106
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنیان بنا آلوارس درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، آزادی، بهبودی، بالاتر از چهارراه نصرت، کوچه امین، نبش کوچه پیروز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۳ کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمد بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275263
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل بتن آرامیس درتاریخ ۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxx ریال سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/xxx۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پایور پاسارگاد درتاریخ ۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، آزادی، بهبودی، بالاتر از چهارراه نصرت، کوچه امین، نبش کوچه پیروز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمد بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275713
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین پیمانکار پاسارگاد درتاریخ ۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268024
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بتن ارگ درتاریخ ۰۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از چهار راه نصرت نبش پیروز پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت شد و پرداخت الباقی سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردید دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل تعیین شدند: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الوان پایا عمران درتاریخ ۰۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxx ریال آن به موجب گواهی شماره xxx/xxx۱ مورخه ۱۲/۱/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک ازاعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250719
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتام ابنیه پاسارگاد درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخه ۱۲/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250730
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کنکاش پروژه ارژن درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران سعادت آباد بالاتر از میدان سرو ساختمان جاوید واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشدو مبلغ xxxxxx ریال آن طی نامه شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: مضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250753
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا بتن اورمان درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران آزادی بهبودی بالاترازچهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250758
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار عرش بارمان درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از چهار راه نصرت نبش پیروز پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231598
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهار بتن قرن درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ذر صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۱ مورخ ۱/ ۱۰/ xxx۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و الباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیأت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231602
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آماد بام آلوارس درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران آزادی بهبودی بالاتر از نصرت پلاک ۲۹ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx / xxx۱ مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242725
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انبوه سازان آلوارس درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تأسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم). مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، آزادی، بهبودی، بالاتر از چهارراه نصرت، کوچه امین، نبش کوچه پیروز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx / xxx۱ مورخه ۰۲/۱۰/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای یکی ازاعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522313
آگهی تغییرات شرکت نما بتن مهاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۳/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید آژیری سردرود بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا بهرامی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سعید شاهرودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بابک طاهر قاسمی بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز عاشوری بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387943
آگهی تغییرات شرکت آبا بنا ورسک سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۷۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389506
آگهی تغییرات شرکت خشت بنا افق شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱۲۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۸۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی، آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389522
آگهی تغییرات شرکت تندیس بتن آرمه سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱۶۴۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۷۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389507
آگهی تغییرات شرکت خشت بنا تحکیم سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۰۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی، آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389510
آگهی تغییرات شرکت نما بتن مهاب سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۷۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی، آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557494
آگهی تغییرات شرکت شهر ابنیه بنا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۳۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۳۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا امیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم مرضیه سلجوقی پیله رود به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای بابک برزگر به شماره ملیxxxxxxxxx۷.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رضا امیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه سلجوقی پیله رود به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک برزگر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک برزگر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ ـ آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مجید لشگری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9538664
آگهی تغییرات شرکت شهر ابنیه بنا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۳۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۳۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا امیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم مرضیه سلجوقی‌پیله‌رود به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای بابک برزگر به شماره ملیxxxxxxxxx۷.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا امیریان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم مرضیه سلجوقی‌پیله‌رود به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بابک برزگر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بابک برزگر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ ـ آقای حمید آژیری‌سردرود به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مجید لشگری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550463
آگهي تغييرات شركت نصر کنکاش ايرانيان با مسئوليت محدود به شماره ثبت۴۰۲۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم شهیده مولایی بیغش به شماره ملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۲/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307863
آگهی تغییرات شرکت نصر کنکاش ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۲۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم شهیده مولایی بیغش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132717
آگهی تغییرات شرکت نصر کنکاش ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۲۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شهیده مولایی بیغش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مریم سلامی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهیده مولایی بیغش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم سلامی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم سلامی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم سلامی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۴ آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639174
آگهی تغییرات شرکت نصر کنکاش ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۲۷۴۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای حمید آژیری‌سردرود به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامهxxx۴۸ تاریخ تولد۲۸/۸/۶۶ فرزند عباس با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.. خانم شهیده مولایی‌بیغش به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شـماره شـناسنامه۱۳ تاریخ تولد۲۰/۵/۶۱ فرزند فرهاد با پرداخت مـبلغ xxx/xxx ریال به صـندوق شرکـت، در ردیف شـرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حمید آژیری‌سردرود به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و خانم شهیده مولایی‌بیغش به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم مریم سلامی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۰.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حمید آژیری‌سردرود به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم شهیده مولایی‌بیغش به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مریم سلامی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مریم سلامی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۲/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583775
آگهی تغییرات شرکت تجهیز ساتراپ پرتو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۱۰۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید آژیری‌سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11678644
آگهی تاسیس شرکت شهر ابنیه بنا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۶/۹۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه‌ی طراحی، نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ‌راه و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها، ابنیه، بناسازی، پل‌سازی سوله و سدسازی، تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها، شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرری ـ باقرشهر ـ سی‌متری امام خمینی ـ پxxx ـ جنب دفتر ازدواج ـ کدپستیxxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حمید آژیری‌سردرود به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای مجید لشگری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای مجید لشگری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات