ابراهیم سعیدی فر

آقای ابراهیم سعیدی فر

کد ملی 049245xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
49
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم سعیدی فر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابراهیم سعیدی فر دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی
زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی
بازرس اصلی
مسافرتی وجهانگردی و زیارتی زاگرس
مسافرتی وجهانگردی و زیارتی زاگرس
بازرس علی‌البدل
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند
بازرس علی‌البدل
پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان
پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ره نگار فردا
ره نگار فردا
بازرس علی‌البدل
مدیریت پردازش زمان
مدیریت پردازش زمان
بازرس علی‌البدل
تجارت گستران منصور
تجارت گستران منصور
بازرس علی‌البدل
صنایع غذائی دریاچه گهر لرستان
صنایع غذائی دریاچه گهر لرستان
بازرس علی‌البدل
داماش ترابر ایرانیان
داماش ترابر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
پایا اکسیر پارس
پایا اکسیر پارس
بازرس علی‌البدل
امیر منصور ایرانیان
امیر منصور ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سیمانهای نفت بروجرد
سیمانهای نفت بروجرد
بازرس علی‌البدل
صنایع غذائی قدس رضوی زاهدان
صنایع غذائی قدس رضوی زاهدان
پارس گستر مینو
پارس گستر مینو
بازرس علی‌البدل
کومه سبز آرمانی
کومه سبز آرمانی
بازرس علی‌البدل
شفاف شیمی پلاست
شفاف شیمی پلاست
بازرس علی‌البدل
داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
بازرس علی‌البدل
جهت ترسیم ایرانیان
جهت ترسیم ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سیمانهای نفت ماهنشان
سیمانهای نفت ماهنشان
بازرس علی‌البدل
توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا
توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا
بازرس علی‌البدل
خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان
خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان
بازرس علی‌البدل
تدارکاتی بازرگانی صنعت نیروی جاده
تدارکاتی بازرگانی صنعت نیروی جاده
بازرس علی‌البدل
ستارگان امیر منصور
ستارگان امیر منصور
بازرس علی‌البدل
خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن
خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن
بازرس علی‌البدل
نوآوران صنعت الکترونیک قم
نوآوران صنعت الکترونیک قم
بازرس علی‌البدل
رهاورد سازندگی آزادگان رسا
رهاورد سازندگی آزادگان رسا
بازرس علی‌البدل
بیمه دی
بیمه دی
بازرس علی‌البدل
سطح پوش کاسپین
سطح پوش کاسپین
بازرس علی‌البدل
سولار سرمایش شیمی
سولار سرمایش شیمی
بازرس اصلی
گردشگران آرام سفیران
گردشگران آرام سفیران
بازرس اصلی
اعتباری نور
اعتباری نور
گروه توسعه اقتصادی موجان
گروه توسعه اقتصادی موجان
بازرس علی‌البدل
موجان طرح های آب و انرژی
موجان طرح های آب و انرژی
توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویر
توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویر
بازرس علی‌البدل
ایده باغ چین موجان
ایده باغ چین موجان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14696687
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه ، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . آقای احمد عیسائی خوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه ، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد . خانم آرشینا منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه ، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد . آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه ، به موسسه وارد و در ریف شرکاء قرار گرفت . درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به اصلاح گردید . لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد : آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای سهم الشرکه xxxxxx۰ ریال خانم آرشینا منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای سهم الشرکه xxxxxx ریال آقای احمد عیسائی خوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای سهم الشرکه xxxxxx ریال آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای سهم الشرکه xxxxxx ریال ماده ۲۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید : موسسه توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از دو الی پنج نفر که از بین شرکاء توسط مجمع شرکاء برای مدت نامحدود انتخاب می‌شوند ، اداره خواهد_شد . تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است . هیئت مدیره از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌نماید . ضمنا مدیرعامل می‌تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردد . وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود . ماده ۲۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید : به استثنای گزارش‌های موضوع ماده ۱۷ ، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی را هیئت مدیره تعیین می‌نماید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14596580
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده باغ چین موجان درتاریخ ۱۶/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ساخت و تولید و طراحی ، مشاوره و اجرا ، صادرات و واردات و ثبت سفارش و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی . شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی ، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ، اخذ تسهیلات بانکی ، موافقت اصولی ، انجام فعالیت‌های مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، قبا ، کوچه کوروش ، خیابان شهید علی ناطق نوری ، پلاک ۵۲ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ۹۷ xxx۱ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم الهام کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گروه توسعه اقتصادی موجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و به نمایندگی امیرهوشنگ فرج زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا یا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14551629
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۳۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گستر نور آتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت فولاد کویر دامغان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت تراز پایه نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای بهمن فتحعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر نور آتی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رنجبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد کویر دامغان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عمادالدین اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تراز پایه نور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ به تصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310724
آگهی انحلال شرکت موجان طرح های آب و انرژی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۹۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۸۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت مدیر تصفیه تعیین گردید. نشانی مدیر تصفیه و محل تصفیه: تهران ـ پاسداران ـ نیستان چهارم ـ پلاک ۷ ـ طبقه چهارم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879141
آگهی تغییرات شرکت سولار سرمایش شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و جواد جعفری گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774458
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه اقتصادی موجان درتاریخ ۰۲/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش و صادارت و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خودرو و ماشین آلات، انجام امور بازرگانی، تهیه گزارش صنایع و اقتصاد، مشاوره اقتصادی و مالی، مشاوره به سرمایه گذاران در داخل و خارج کشور و مشارکت در سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام اوراق مشارکت، ایجاد شرکت‌های فرعی و مدیریت تامین نقدینگی آنها و اخذ تسهیلات جهت ثبت شرکت‌های فرعی، عقد قرار داد با کلیه شرکتها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در پروژه‌ها، اخذ و اعطای نمایندگی، ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (داخلی و خارجی)، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی احداث و بهره برداری از کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و صنایع تبدیلی، انجام کارهای پژوهشی و مطالعاتی، برگزاری نمایشگاهها، همایشها، سمینارها و کنفرانسها - درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - دروس - خیابان پاسداران - خیابان نیستان چهارم - پلاک - ۷ - طبقه اول - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۱/۹/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه ملا صدرا به مبلغ xxxxxxxxx۰ پرداخت گردید. والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای سروش سردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا سردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود محمدزاده بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرهوشنگ فرج زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363618
آگهی تغییرات شرکت اعتباری نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تاییدیه به شماره xxx۷۱/۹۵ مورخ ۸/۱۲/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز اربابی شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید واختیارات ایشان به شرح مفاد ماده ۸۴ اساسنامه تعیین وانجام هرگونه تفویض اختیار با توجه به مفاد ماده ۸۲ اساسنامه تایید شد آقای رضا معمار اصفهانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان قائم مقام مدیرعامل انتخاب گردید هیئت عامل متشکل از: مدیرعامل آقای پرویز اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶. آقای رضا معمار اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان قائم مقام مدیرعامل. معاونین مدیرعامل شامل آقایان ابوالقاسم شهراسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵. آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمودافضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای علی حسن زلده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدنبی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدرضا رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب شدند کلیه اسنادو اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل ویکی از اعضا هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر هیئت مدیره وممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق عادی ومکاتبات اداری نیز با امضا مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361163
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گردشگران آرام سفیران آراد درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت‌های گروهی داخلی و خارجی،، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهر تهران سیدخندان خیابان سهروردی شمالی خیابان میر مطهری پلاک ۳۸ طبقه پنجم واحد ۶۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد. که مبلغ xxxxxxxxx ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ بانک گردشگری شعبه آپادانا بصورت تمام نقدی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه دلیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم نیلوفر جعفرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای محسن ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز شماره xxx۰۹/xxx/xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134428
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سولار سرمایش شیمی درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیس و اداره واحد تولیدی جهت تولید مواد شیمیائی مورد استفاده در تاسیسات صنعتی، گرمایشی و سرمایشی و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه موضوع شرکت، خرید، فروش، تهیه و توزیع انواع مواد شیمیائی، انجام و ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای نگهداری، راهبری و تعمیرات تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات کارخانجات صنعتی، تحقیق و بررسی در زمینه کاهش خوردگی آب در تجهیزات صنعتی، تحقیق و بررسی جهت کاهش مصرف سوخت در مبدلهای صنعتی و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ماشین آلات و تاسیسات صنعتی و ساختمانی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتها و موسسات عمومی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار مرزداران خیابان ایثار نامدار ۸ پلاک ۱۱ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۳۴ مورخ ۱۸/۷/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه امام علی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهناز تقی پور شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره هاله پور جوادی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر امیری رحیمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی جواد جعفری گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699911
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به ش مxxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی بهزاد وفاداران تبریزی به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی فر به ک مxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453979

آگهی تصمیمات شرکت زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی سهامی خاص به شماره ثبتxxx۱۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ابراهیم سعیدی فر به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند غلامحسین حسین خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ و سید مصطفی ارجائی به کدملیxxxxxxxxx۵ و محمدرضا هاتفی مینایی به کدملیxxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۹/۹۰ غلامحسین حسین خانی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی ارجائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا هاتفی مینائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مرکز اصلی شرکت به تهران میدان آرژانتین خ زاگرس ساختمان مریم پلاک۱۸ ط ۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049077
آگهی تغییرات شرکت پایا گاز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ساسان معدل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص با نمایندگی آقای سعیدرضا تاج گردون و شرکت سرمایه گذاری آرمان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج گردون تا تاریخ ۲۳/۳/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ساسان معدل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص با نمایندگی آقای سعیدرضا تاج گردون بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آرمان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج گردون بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ سهروردی شمالی نبش ک نقدی پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت و مزایدات و مناقصات داخل و خارج و خرید و فروش و کلیه خدمات مجاز بازرگانی درخصوص کالاهای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ایجاد شد و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت که درخصوص موضوع فعالیت شرکت لازم باشد. در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689903
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پردازش زمان سهامی ‌خاص بشماره ثبت۳۴۶۵۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۲۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195726
آگهی تغییرات شرکت سیمانهای نفت بروجرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438786
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس گستر آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688785
آگهی تغییرات شرکت ره نگار فردا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۵۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی ضیائی‌بیگدلی و آقای افشین کلاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت نیمه هادی عماد سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای وحید ترابی تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱.

در تاریخ۲۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319890
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی قدس رضوی زاهدان سهامی خاص بشماره ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۵۱۸۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه آریا حساب خبره بشماره ثبت xxx۳ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی فر کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۹ قرائت شد و ترازنامه صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681176
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۵۵۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606359
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای علی‌اکبر تابیده‌چی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10040709
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی دریاچه گهر لرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۳۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041184
آگهی تغییرات شرکت داماش ترابر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۰۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944398
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران منصور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۹۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052784
آگهی تغییرات شرکت امیر منصور ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803200
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران منصور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۹۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851117
آگهی تغییرات شرکت ره نگار فردا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۲۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۵۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدتقی ضیائی‌بیگدلی و آقای افشین کلاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت نیمه هادی عماد سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای وحید ترابی تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۱.

در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879926
آگهی تصمیمات شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۳۹۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10971284
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پردازش زمان سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۶۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11034411
آگهی تصمیمات شرکت شفاف شیمی پلاست سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۷۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11086822
آگهی تصمیمات شرکت داروئی و آرایشی و بهداشتی مینو سهامی‌خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۲۴۴۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت قاسم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت صادراتی پر سوئیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت شوکو پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11125829
آگهی تغییرات شرکت جهت ترسیم ایرانیان بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۰۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای افشین کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای فریدون قدس به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای جواد کوه‌پیما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای جواد کوه‌پیما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا و نیز مکاتبات عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11147198
آگهی تصمیمات شرکت شفاف شیمی پلاست سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۷۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11211572
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی دریاچه گهر لرستان سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۴۵۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۳۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد پهلوان‌حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای محمدآقا امینی‌فشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مهراب حسنی‌گرپی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۲۳/۴/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای احمد پهلوان‌حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدآقا امینی‌فشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهراب حسنی‌گرپی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهراب حسنی‌گرپی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۲/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11262208
آگهی تغییرات شرکت سیمانهای نفت ماهنشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263103
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۲۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۹۳۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314120
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق محمود‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد صرافان‌چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای شاهرخ خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن پیشه‌گر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۳/xxx۲

۳ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدصادق محمودزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد صرافان‌چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای شاهرخ خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن پیشه‌گر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن پیشه‌گر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۷/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342341
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۹۴۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۰ محمدرضا کایئنی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر تابیده‌چی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمود باقری‌مزیدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و سیدرضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11391696
آگهی تغییرات شرکت ستارگان امیر منصور سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۳/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11420700
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به ش‌مxxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی بهزاد وفاداران‌تبریزی به ک‌مxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به ک‌مxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11508521
آگهی تغییرات شرکت ستارگان امیرمنصور سهامی ‌خاص بشماره ثبت۳۱۲۲۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11543853
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۰۸۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11640064
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای علی‌اکبر تابیده‌چی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11641274
آگهی تغییرات شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۱۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11722790
آگهی تغییرات شرکت امیر منصور ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۸۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728033
آگهی تغییرات شرکت سیمانهای نفت ماهنشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۳۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۴/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یعقوب کنعانی‌پاکدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد کاظم‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رحیم رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۰۴/۱۲/xxx۱

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یعقوب کنعانی‌پاکدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد کاظم‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای رحیم رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رحیم رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات با امضا ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11742231
آگهی تغییرات شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم سهامی ‌خاص ثبت ‌شده‌ به‌ شماره ۳۳۰۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۱۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حسا خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11803438
آگهی تصمیمات شرکت ره آورد سازندگی آزادگان سهامی‌خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812802
آگهی تغییرات شرکت سیمانهای نفت بروجرد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۶۳۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲/۱۰/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای یعقوب کنعانی‌‌پاکدهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای اکبر اسپیدکار به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای محمد قناد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲/۱۰/xxx۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای یعقوب کنعانی‌‌پاکدهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای اکبر اسپیدکار به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد قناد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد قناد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای هریک از اعضا همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود.

در‌ تاریخ۱۶/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819884
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۲۵۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11880767
آگهی تصمیمات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات