علی‌رضا حسنی

آقای علی‌رضا حسنی

کد ملی 049143xxxx
گراف ارتباطات
44
شرکت‌ها
92
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا حسنی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا حسنی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
کاستامونو اینتگره پارس
کاستامونو اینتگره پارس
بازرس اصلی
فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس
فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس
بازرس اصلی
مهندسی و تولیدی اطفاء پرداز
مهندسی و تولیدی اطفاء پرداز
بازرس اصلی
کارتن سازی تمدن کرج
کارتن سازی تمدن کرج
بازرس اصلی
آیسان طب تجهیز
آیسان طب تجهیز
بازرس اصلی
طرح وتوسعه رایانه فرد سپهر
طرح وتوسعه رایانه فرد سپهر
بازرس اصلی
زرجین بافت
زرجین بافت
بازرس اصلی
نساجی اکباتان
نساجی اکباتان
بازرس اصلی
شرکت خدمات ورزش تیر اندازی و شکار زوبین
شرکت خدمات ورزش تیر اندازی و شکار زوبین
بازرس اصلی
پادنا اسیا
پادنا اسیا
بازرس اصلی
پارس حیات ساغلیک ارونلری
پارس حیات ساغلیک ارونلری
بازرس اصلی
نیرو سان
نیرو سان
بازرس اصلی
تانس گستر پارسیان
تانس گستر پارسیان
بازرس اصلی
صنعت پلاستیک بانی نو
صنعت پلاستیک بانی نو
بازرس اصلی
نور ندا
نور ندا
بازرس اصلی
نورنداسیستم
نورنداسیستم
بازرس اصلی
زگال شمال
زگال شمال
بازرس اصلی
آریا دارا پارس
آریا دارا پارس
بازرس اصلی
حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب
حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب
عضو هییت مدیره
صدف دارو صبا
صدف دارو صبا
بازرس اصلی
بسته بندی شادمهر
بسته بندی شادمهر
کشت آفرینان منطقه دشت مغان
کشت آفرینان منطقه دشت مغان
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر
تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر
بازرس علی‌البدل
کیا کاسپین امیر
کیا کاسپین امیر
بازرس علی‌البدل
تولیدی پریس نوشاب
تولیدی پریس نوشاب
نوتاش فولاد
نوتاش فولاد
بازرس علی‌البدل
بین المللی هامان ساخت ایرانیان زمین
بین المللی هامان ساخت ایرانیان زمین
بازرس علی‌البدل
آردین عمران
آردین عمران
بازرس علی‌البدل
آیس پک ایرانیان
آیس پک ایرانیان
بازرس علی‌البدل
اقتصاد گستر فاطر
اقتصاد گستر فاطر
بازرس علی‌البدل
تولیدی پرچ ساز
تولیدی پرچ ساز
بازرس علی‌البدل
پردیس صنعت سیاره سبز
پردیس صنعت سیاره سبز
بازرس علی‌البدل
حسابرسی آتیه حساب ارقام
حسابرسی آتیه حساب ارقام
فولاد ماهان زرندیه
فولاد ماهان زرندیه
بازرس اصلی
حسابرسی و خدمات مدیریت فهیم مدبر
حسابرسی و خدمات مدیریت فهیم مدبر
نایب رییس هییت مدیره
الکترو سازه
الکترو سازه
بازرس اصلی
پارس ابریق
پارس ابریق
بازرس اصلی
مهندسی ساختمانی تشار
مهندسی ساختمانی تشار
فرآوری روده ایرانیان زمین
فرآوری روده ایرانیان زمین
بازرس اصلی
توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه
توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی و بازرگانی هاگسان
تولیدی صنعتی و بازرگانی هاگسان
بازرس اصلی
سیستم های حمل ونقل هوشمند مهیا
سیستم های حمل ونقل هوشمند مهیا
بازرس اصلی
راه و ساختمان سیفتال
راه و ساختمان سیفتال
بازرس اصلی
زرین تاک آریا
زرین تاک آریا
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13701294
آگهی تغییرات شرکت الکترو سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مریم شجاعیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642180
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی تشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۷۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی رضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و احمد نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - محمد طلوع اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر ابراهیم کنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین معینی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی ابراهیم کنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی کامروا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510433
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی هاگسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صیادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت راوند مشهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، آقای محمد آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم رویا ذهب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علیرضا حسنی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر آرامی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350176
آگهی تغییرات شرکت الکترو سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم شجاعیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332225
آگهی تغییرات شرکت نیرو سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۶۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. علی رضا حسنی کدملی: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی صبوری کدملی: xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای عباس البویه به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کدملی: xxxxxxxxx۰ آقای پیمان لطفی زاده دهکردی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کدملی: xxxxxxxxx۰ آقای کیومرث امیری به سمت عضو هیئت مدیره کدملی: xxxxxxxxx۹ آقای سحاب حسنی به سمت عضو هیئت مدیره کدملی: xxxxxxxxx۱ آقای محمد البویه به سمت عضو هیئت مدیره کدملی: xxxxxxxxx۴ آقای علی محمدی به سمت عضو هیئت مدیره کدملی: xxxxxxxxx۷ امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317802
آگهی تغییرات شرکت زرین تاک آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد ابوبکر به کدملی xxxxxx۳۰ - فرهادالدین حسینی به کدملی xxxxxxxxx و ظاهر احمدی به کدملی xxxxxx۴۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای علی رضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای صابر افشار طوینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883918
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سیفتال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۰۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا حسنی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای بیژن اژدری مقدم کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787165
آگهی تغییرات شرکت فرآوری روده ایرانیان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: جمشید نفر با شماره ملی xxxxxxxxx۴ هانی الرضا نفر با شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمد ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: علی رضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی امیر علی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741147
آگهی تغییرات شرکت سیستم‌های حمل ونقل هوشمند مهیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و امیرعلی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707663
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی هاگسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علیرضا حسنی ش م xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر آرامی ش م xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12447787
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان محمد امید حاجی عظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور حاجی عظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه اکبرزاده پولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر شهریار مردافکن به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. آقای علی رضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید فرقه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا هریک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12447789
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید فرقهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415759
آگهی تغییرات شرکت نيرو سان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۶۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی رضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی صبوری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد البویه به کدملیxxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره آقای سحاب حسنی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کیومرث امیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس البویه به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای پیمان لطفی زاده دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امضای کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415766
آگهی تغییرات شرکت نيرو سان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۶۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی رضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی صبوری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400500
آگهی تغییرات شرکت فرآوري روده ايرانيان زمين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۹۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان همایون مرادی کدملیxxxxxxxxx۳ و آقای جمشید نفر کدملی xxxxxxxxx۴ و کامران مرادی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای علیرضا حسنی کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرعلی اصغری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12392739
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی تشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۷۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:آقای محمد طلوع اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر ابراهیم کنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای غلامحسین معینی جزئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی ابراهیم کنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی کامروا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره وحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363583
آگهی تغییرات شرکت بسته بندي شادمهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اقای علیرضا حسنی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس معیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359832
آگهی تغییرات شرکت پارس ابریق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: اسفندیار دشتی پیله رود به کد ملی: xxxxxxxxx۲ و رضا محمدزاده فدکی به کدملی: xxxxxxxxx۱ فتح اله دشتی پیله رود به کد ملی: xxxxxxxxx۴ و علی خدا دادی فر به کد ملی: xxxxxxxxx۶ شهنام هادی درآباد به کد ملی: xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و آقای علی رضا حسنی به کد ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جلیل بخشی به کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359837
آگهی تغییرات شرکت پارس ابریق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۸۱۴۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا حسنی به کدملی: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جلیل بخشی به کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289312
آگهی تغییرات شرکت آردین عمران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و امیر سیف اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسن اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211868
آگهی تغییرات شرکت الکترو سازه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۶۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و قاسم محمدی ایرد موسی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420602
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به‌شماره‌ثبت ۳۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۶ مورخه ۲۳/۱۰/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxx۳ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج شد سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بهxxxxxx۷ ریال کاهش یافت درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح می گردد. لیست سهم الشرکه شرکای موسسه پس ازخروج شریک بشرح زیرمیباشد. ـ آقای محسن مهدوی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۱دارای xxxxxx۴ریال سهم الشرکه ـ آقای یوسف افضل خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴دارای xxxxxx۳ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719587
آگهی تغییرات شرکت پردیس صنعت سیاره سبز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۸۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رضا حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634483
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۸۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۰۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی آرمان پژوهان امین محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و آقای علیرضا حسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585300
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۳۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضاحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای حسن وحدتی فر (کد ملی xxxxxxxxx۶) و خانم فاطمه میر محمدصادق (کد ملی xxxxxxxxx۲)و آقای امیر حسین وحدتی فر (کد ملی xxxxxxxxx۳) به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585305
آگهی تغییرات شرکت نوتاش فولاد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۵۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۵۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حسن وحدتی فر (کد ملی xxxxxxxxx۶) و خانم فاطمه میر محمدصادق (کد ملی xxxxxxxxx۲)و آقای امیر حسین وحدتی فر (کد ملی xxxxxxxxx۳) به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ـ موسسه آرمان پژوهان محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی های شرکت انتخاب گردید _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576686
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرچ ساز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۲به تصویب رسید.موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و علیرضا حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542167
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاسپین امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۲۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۲ به تصویبرسید. موسسه آرمان پژوهان محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542169
آگهی تغییرات شرکت اقتصاد گستر فاطر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485844
آگهی تغییرات شرکت آیس پک ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۵۴۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب شماره ثبت xxx۹۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت بازرس اصلی آقای علیرضا حسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441853
آگهی تغییرات شرکت آردین عمران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ آقای محمد اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل
۲ـ آقای حسن اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره
۳ـ آقای علی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه آرمان پژوهان محاسب عنوان بازرس اصلی به شماره ثبت xxx۹۸ و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397179
آگهی تغییرات شرکت اریا دارا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بسمت بازرس اصلی و آقای علی رضا حسنی (کدملیxxxxxxxxx۳) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393757
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۰۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و علی رضا حسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419905
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی هامان ساخت ایرانیان زمین سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۵۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان پژمان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زهرا اسلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محمدمهدی هاشمی هندوکش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مرضیه هاشمی هندوکشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محسن هاشمی هندوکشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377201
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاسپین امیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۹۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۲۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367017
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۲ شرکت زگال شمال (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است.
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ مسئول ثبت شرکت های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359577
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۳۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395242
آگهی تغییرات شرکت نوتاش فولاد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۰۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۵۵۰۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۹۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی آقای علیرضا حسنی شماره ملی xxxxxxxxx۳ (طبق معرفی نامه شماره xxx/۹۲ مورخ ۴/۱۱/xxx۲) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ مسئول ثبت شرکت های کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246754
آگهی تغییرات شرکت نیرو سان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۶۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
آقای عباس آل بویه کدملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای کیومرث امیری کدملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای سحاب حسنی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد آل بویه کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201799
آگهی تغییرات شرکت نور ندا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
مرتضی خلیلی پیما به کدملیxxxxxxxxx۸ و سید سیف الدین شیخ الاسلام زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ و خانم فرحناز یثربی به کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بعنوان بازرس اصلی و علی رضا حسنی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147875
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی شادمهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۵۵۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان پژوهان محاسب به ش م xxxxxxxxx۹۴ بازرس اصلی و علیرضا حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اکبر سبزی به ک م xxxxxxxxx۳ـ علی سبزی به ک م xxxxxxxxx۲ـ مرتضی سبزی به ک م xxxxxxxxx۰ـ اصغر سبزی به ک م xxxxxxxxx۶ـ فاطمه غفاری به ک م xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127376
آگهی تغییرات شرکت صدف دارو صبا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۹۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۷۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ که در تاریخ ۲۰/۲/xxx۲ که در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ واصل شد موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی کدم xxxxxxxxx۳ بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112944
آگهی تصمیمات شرکت آریا دارا پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به ش م xxxxxxxxx۹۴ بسمت بازرس اصلی و علیرضا حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090178
آگهی تصمیمات شرکت صدف دارو صبا سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۹۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۷۹۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. آقای علی رضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065959
آگهی تصمیمات شرکت نور ندا سیستم سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۸۱۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۲۹۹۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۲ موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059225
آگهی تصمیمات شرکت نور ندا سهامی خاص به شماره ثبت۷۶۴۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۱۳۳۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و علی رضا حسنی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060513
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۱/۹۲ شرکت صنعت پلاستیک بانی نو (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه آرمان پژوهان محاسب ثبت شده بشماره xxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276001
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین ناجی تا تاریخ ۲/۱۰/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025406
آگهی تأسیس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب
موسسه فوق در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ارزیابی سهام و سهم الشرکه داوری مالی خدماتی که توسط دادگاه‌ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته_می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران چهارراه پاسداران میدان حسین آباد خیابان جوانشیر خیابان شهید افتخاریان پلاک ۹ طبقه ۲ شمالی واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای محسن مهدوی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015734
آگهی تصمیمات شرکت آریادارا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. علی رضا حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و نیما تنها به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002499
آگهی تغییرات شرکت زگال شمال سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۱۰/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت xxx۰ مورخ ۲۸/۱۰/۷۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ تغییرات زیر بعمل آمده_است: ۱ موضوع فعالیت شرکت علاوه بر موارد قبلی ثبت شده تولید انواع چوب و تخته چوب اشباع شده و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت شرکت اضافه شده و ماده ۲ اساسنامه اصلاح شده_است. ۲ شرکت شعبه‌ای به آدرس تهران خیابان ۱۵ خرداد کوچه مسجد جامع، کوچه ثقفی مجتمع اداری قلم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ دایر نموده_است. ۳ ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ آقایان علیرضا حسنی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی محمد کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943010
آگهی تصمیمات شرکت نور ندا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۶۴۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۱۳۳۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: علی رضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و عفت السادات میرفتاح به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943108
آگهی تصمیمات شرکت نورندا سیستم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۸۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۲۹۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علیرضا حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی عفت السادات میرفتاح به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939995
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۱۴/۸/۹۱ شرکت صنعت پلاستیک بانی نو (سهام خاص) ثبت شده بشمارهxxx۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ آقای علیرضا حسنی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سید نورالدین فخر حسینی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910113
آگهی تصمیمات شرکت نیروسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. علیرضا حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی صبوری به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971286
آگهی تصمیمات شرکت نیروسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. علیرضا حسنی به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی صبوری به ک‌م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907273
آگهی تغییرات شرکت تانس گستر پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۷۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۵۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای عیسی عباسی شام اسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896750
آگهی تصمیمات شرکت نیروسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و مهدی صبوری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599333
آگهی تصمیمات شرکت نیروسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و مهدی صبوری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730865
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۱۸۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689261
آگهی تصمیمات شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلریسهامی خاص شماره ثبت۱۸۲۴ ابهرو شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۳۹۹۴
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۱۰/۰۴/xxx۱ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابداری و خدمات مالی آروین آگاه به شماره ثبتxxx۱ تهران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663678
آگهی تصمیمات شرکت پادانا آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۱۴۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حسین موسائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نام آوران سبوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی علیرضا مروت پور به کدملی xxxxxxxxx۰۲ و مهرداد تنباکوچی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ و مجید مروت پور به کدملی xxxxxxxxx۱ که علیرضا مروت پور به سمت رئیس هیئت مدیره، مجید مروت پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهرداد تنباکوچی مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10264368
آگهی تصمیمات شرکت پادانا آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حسین موسائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نام آوران سبوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی علیرضا مروت پور به کدملی xxxxxxxxx۰۲ و مهرداد تنباکوچی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ و مجید مروت پور به کدملی xxxxxxxxx۱ که علیرضا مروت پور به سمت رئیس هیئت مدیره، مجید مروت پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهرداد تنباکوچی مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636451
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ورزش تیراندازی و شکار زوبین سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و سید حسن طباطبایی اصل به کدملیxxxxxxxxx۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638899
آگهی تصمیمات شرکت کاستامونو اینتگره پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۸۲۳ ابهر و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۰۸۲۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه۳/۲/xxx۱ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به شماره ثبتxxx۱ تهران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۳۱/۱۲/xxx۱ میلادی (۱۰/۱۰/xxx۰ شمسی) مورد تصویب شد.
شxxxxxx۸ ثبت ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10430065
آگهی تصمیمات شرکت کاستامونو اینتگره پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۲۳ ابهر و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۰۸۲۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه ۳/۲/xxx۱ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به شماره ثبت xxx۱ تهران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۱۲/xxx۱ میلادی (۱۰/۱۰/xxx۰ شمسی) مورد تصویب شد. ثبت ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591018
آگهی تصمیمات شرکت زرجین بافت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۳۸۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۹۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حمید پورزند به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موناسادات بارانی بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهری نجفی به کدملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدحسین بارانی بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و کوروش نیماوری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584856
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه رایانه فرد سپهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۷۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۳۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حامد محمدی نام و آقای رابین کمالی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030114
آگهی تغییرات شرکت آیسان طب تجهیز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۳۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین زواریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568499
آگهی تغییرات شرکت آیسان طب تجهیز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۳۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین زواریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۰۴/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608697
آگهی تصمیمات شرکت نساجی اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حمید پورزند به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرجین به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به نمایندگی موناسادات بارانی بهبهانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره, مهری نجفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, مصطفی نجفی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و محمد قنداقساز به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 520532

آگهی تصمیمات آگهی تصمیمات شرکت کارتن سازی تمدن کرج (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. ۲ــ آقای علی رضا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و خانم اختر بختیاری راد با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 شxxxxxx۶              اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660018
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت کارتن سازی تمدن کرج (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۲/۹۰ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید.

۲ــ آقای علی‌رضا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و خانم اختر بختیاری‌راد با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514967

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی اطفاء پرداز
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۶۸
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علیرضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و سمیرا ساکت به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464625

آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10411907
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اورست مدرن پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459135

آگهی تصمیمات شرکت کاستامونو اینتگره پارس
(سهامی خاص) ثبت شده به شمارهxxx۳ ابهر
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخه۱۹/۱۰/xxx۰ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ علیرضا حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به شماره ثبتxxx۱ تهران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای کمال سای بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) برای مدت۲ سال انتخاب گردید.
۳ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته و بروات عقوداسلامی و قراردادهای تعهدآور و اخذ وام با امضاء منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره و نیز اوراق عادی و نامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574416
آگهی تصمیمات شرکت نور ندا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۶۴۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۱۳۳۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: علی‌رضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و عفت‌السادات میرفتاح به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10716921
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی اطفاء پردازسهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۳۱۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۷۲۷۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علیرضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و سمیرا ساکت به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739813
آگهی تصمیمات شرکت زرجین بافت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۳۸۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۹۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حمید پورزند به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موناسادات بارانی‌بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مهری نجفی به کدملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سیدحسین بارانی بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و کوروش نیماوری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782389
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه رایانه فرد سپهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۷۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۳۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حامد محمدی‌نام و آقای رابین کمالی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980918
آگهی تصمیمات شرکت نساجی اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حمید پورزند به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرجین به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به نمایندگی موناسادات بارانی‌بهبهانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره, مهری نجفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره, مصطفی نجفی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و محمد قنداقساز به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106209
آگهی تصمیمات شرکت کاستامونو اینتگره پارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۸۲۳ ابهر و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۰۸۲۰
به موجب صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخه۱۹/۱۰/xxx۰ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ علیرضا حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به شماره ثبتxxx۱ تهران به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ آقای کمال سای بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از سهامداران و هیئت‌مدیره) برای مدت۲ سال انتخاب گردید.

۳‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک‌ـ سفته و بروات عقوداسلامی و قراردادهای تعهدآور و اخذ وام با امضاء منفرد هریک از اعضای هیئت‌مدیره و نیز اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150695
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه۱۴/۸/۹۱ شرکت صنعت پلاستیک بانی‌نو (سهام‌خاص) ثبت شده بشمارهxxx۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ آقای علیرضا حسنی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سید نورالدین فخر‌حسینی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11332531
آگهی تصمیمات شرکت نورندا سیستم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۸۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۲۹۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علیرضا حسنی به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی عفت‌السادات میرفتاح به ک‌م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11347996
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۹/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شعبه به نشانی استان تهران شهر کرج خ مطهری روبروی خ شهید ساوجی حنب املاک داود ساختمان البرز ط ۲ تأسیس گردید.

۲ـ آقای علیرضا حسنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق مؤسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11749304
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ورزش تیراندازی و شکار زوبین سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و سید حسن طباطبایی‌اصل به کدملیxxxxxxxxx۸۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758175
آگهی تغییرات شرکت فولاد ماهان زرندیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۸۴۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۴۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۰۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عبدالحسین شهیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۶/۰۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی تشکری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای محسن تشکری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای حسن تشکری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۶/۰۲/xxx۲.

۴‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی تشکری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن تشکری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن تشکری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی تشکری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل .

۵‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه‌های اداری با امضا هر یک از اعضا هیات‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ۰۴/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11760364
آگهی تصمیمات شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری سهامی خاص شماره ثبت۱۸۲۴ ابهرو شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۳۹۹۴
به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه۱۰/۰۴/xxx۱ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.

۲ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابداری و خدمات مالی آروین آگاه به شماره ثبتxxx۱ تهران به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775842
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فهیم مدبر
موسسه فوق در تاریخ ۶/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxx۹۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ـ بازرسی قانونی ـ مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ـ نظارت بر امور تصفیه ـ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ مطهری خ فجر ک حجت بن‌بست دلفان پ۵ ط۴ واحد۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمود محمودی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای علیرضا حسنی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای بیژن جلالی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای بیژن جلالی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهد‌آور موسسه از قبیل قراردادها چک سفته بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814858
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۱۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840806
آگهی تغییرات شرکت تانس گستر پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۷۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۵۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای عیسی عباسی‌شام‌اسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات