داود خمارلو

آقای داود خمارلو

کد ملی 049097xxxx
گراف ارتباطات
47
شرکت‌ها
81
آگهی‌ها

شرکت های داود خمارلو

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که داود خمارلو دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گلپخش اول
گلپخش اول
بازرس علی‌البدل
بازرگانی ویلاژ کالا
بازرگانی ویلاژ کالا
بازرس اصلی
گل پخش اول جنوب تهران
گل پخش اول جنوب تهران
بازرس علی‌البدل
شیمی پخش جهان
شیمی پخش جهان
بازرس علی‌البدل
نان سیوند
نان سیوند
بازرس علی‌البدل
صنعتی تیوا گستر درخشان
صنعتی تیوا گستر درخشان
بازرس علی‌البدل
نکا پلاستیک
نکا پلاستیک
بازرس اصلی
ساتراپ پخش ایرانیان
ساتراپ پخش ایرانیان
بازرس علی‌البدل
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
بازرس علی‌البدل
گسترش گل نوش هستی
گسترش گل نوش هستی
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی ماستر فوده
صنایع غذایی ماستر فوده
بازرس علی‌البدل
آرین بسپار آسیا
آرین بسپار آسیا
بازرس علی‌البدل
دریا نگاه آریا
دریا نگاه آریا
بازرس علی‌البدل
حامی اندیشمندان پیشرو
حامی اندیشمندان پیشرو
بازرس علی‌البدل
صنایع آرد ورامین
صنایع آرد ورامین
تولیدی شیشه اریسا تک
تولیدی شیشه اریسا تک
بازرس اصلی
بیمارستان انصاری
بیمارستان انصاری
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
بازرس علی‌البدل
صنایع الکترونیک گلرنگ
صنایع الکترونیک گلرنگ
بازرس علی‌البدل
گلرنگ پخش آرین اصفهان
گلرنگ پخش آرین اصفهان
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
بازرس علی‌البدل
پخش فراگیر
پخش فراگیر
بازرس علی‌البدل
آنیتا سان آرین
آنیتا سان آرین
بازرس علی‌البدل
گسترش آریان تک کیمیا
گسترش آریان تک کیمیا
بازرس علی‌البدل
تولیدی شیشه های ایمنی به نور
تولیدی شیشه های ایمنی به نور
بازرس علی‌البدل
گلرنگ پخش قم
گلرنگ پخش قم
آرین سلامت سینا
آرین سلامت سینا
بازرس علی‌البدل
فرآورده های غذایی و قند تربت جام
فرآورده های غذایی و قند تربت جام
بازرس علی‌البدل
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
بازرس علی‌البدل
صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان
صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین
خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین
بازرس علی‌البدل
مهندسی گسترش فن اوران شرق
مهندسی گسترش فن اوران شرق
بازرس علی‌البدل
آریان لیان پخش
آریان لیان پخش
بازرس علی‌البدل
تولیدی ونوس شیشه
تولیدی ونوس شیشه
بازرس علی‌البدل
سلامت پخش هستی
سلامت پخش هستی
بازرس علی‌البدل
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
بازرس علی‌البدل
گلرنگ موتور
گلرنگ موتور
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار
تهیه مسکن
تهیه مسکن
بازرس علی‌البدل
صنایع مفتولی تاکستان
صنایع مفتولی تاکستان
بازرس علی‌البدل
سامانه های هوشمند فرا دریا
سامانه های هوشمند فرا دریا
فولاد آناهیتا گیلان
فولاد آناهیتا گیلان
بازرس علی‌البدل
موسسه حسابرسی خبره
موسسه حسابرسی خبره
صنعتی لایی ساز
صنعتی لایی ساز
بازرس علی‌البدل
لانیز
لانیز
مجتمع مسکونی مالکین ایزدشهر نور
مجتمع مسکونی مالکین ایزدشهر نور
مهندسی رویش نامور ارمغان کویز
مهندسی رویش نامور ارمغان کویز

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14202469
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رویش نامور ارمغان کویز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۸۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عطا بدری کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مجید عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا سپاهی چاوشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین مهرپویا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۲ ـ موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی با نمایندگی داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم گلنار گلبازخانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143726
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری مجتمع مسکونی مالکین ایزدشهر نور درتاریخ ۰۸/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: اداره و سرپرستی و نگهداری امنیتی و محافظت ویلاها و آپارتمان های اعضای موسسه و کلیه تاسیسات و متعلقات مربوط به آن در مجتمع مسکونی و حفظ حقوق و منافع مشترک مالکین در تمام زمینه های مربوط به مجتمع مسکونی و عرضه خدمات و تامین انواع نیازمندیها و تاسیسات عمومی از قبیل مسجد، پلاژ، موج شکن، تاسیسات آموزشی و ورزشی، فروشگاه و غیره و انجام تغییرات لازم در آنها، تدوین نظامات مالی و اجتماعی براساس قانون تملک آپارتمانها و تغییرات بعدی آن و آئین نامه اجرائی قانون مذکور و مقررات عمومی این اساسنامه برای اداره امور مجتمع مسکونی. ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بخش مرکزی ـ شهر ایزدشهر ـ محله ایزدشهر ـ کوچه گلسار ۵۵ ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ ـ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:سرمایه ندارد ـ اولین مدیران: اسمعیل اولیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد سلطانی موخر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میرمجید موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای میرعلی موسوی شبستری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی و آقای علی نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل آقای آرش عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه با امضاء رئیس هیات مدیره آقای اسمعیل اولیایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ و یا نائب رئیس هیات مدیره آقای میرمجید موسوی شماره ملی xxxxxxxxx۲ و امضاء ثابت خزانه دار آقای رضا عباسی شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی موسسه تعیین گردید. ـ حسین خطیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶وداود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳بعنوان بازرسان اصلی شرکت وارتیکاس زرهگر به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736302
آگهی تغییرات شرکت لانیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۶۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود خمار لو با کدملی xxxxxxxxx۳ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569959
آگهی تغییرات شرکت نکا پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. داودخمارلو با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556063
آگهی تغییرات شرکت تهیه مسکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۳۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۵ مورد تائید و تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ کد اقتصادی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای داود خمارلو با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13345011
آگهی تغییرات شرکت صنعتی لایی ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای داوود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104506
آگهی تغییرات شرکت تهیه مسکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۳۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۴ مورد تایید و تصویب قرار گرفت. دکترقاسم صالح خو به کدملی xxxxxxxxx۶ و دکتر مصطفی صدیق به کدملی xxxxxxxxx۵ ودکتر امیربردیا نیک نیائی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مهندس عماد حاجی ترخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ وخانم صدیقه صدیق به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی وآقای مهندس اردشیر قادری به کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم فرشته مهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل اول و دوم برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ وکد اقتصادی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای داود خمارلو با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066381
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تیوا گستر درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015132
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۵ مورخه ۰۸/۰۶/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۴ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت چهار سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود خمار لو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای نعمت اله علیخانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قرار دادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است. امضای قرار دادهای حرفه‌ای بر وفق ماده ۱۷ اساسنامه توسط هر یک از شرکا که مسئولیت انجام کار را به عهده دارد با مهر مؤسسه معتبر است. مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۴ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963386
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرد ورامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958663
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۶۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب مجمع رسید. ۲ اعضای هیئت مدیره تاتاریخ ۲۶/۴/۹۷ به قرار زیر می‌باشد: آقایان کریم سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سهراب سلیمی به شماره xxxxxxxxx۹ و خانم مینا قصاب باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۲ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای داوود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878095
آگهی تغییرات شرکت بیمارستان انصاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. عباسعلی انصاری چهارسوقی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود انصاری چهارسوقی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سمر انصاری چهارسوقی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مراسلات به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810934
آگهی تغییرات شرکت نکا پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضاکاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - احمدکاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - محمدتقی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی و شرکت ایران پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. داودخمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781907
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند فرا دریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ را به عنوان بازرس اصلی و آقای داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687405
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی تاکستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین باقر زاده خورسندی با کدملی xxxxxxxxx۱ خانم مهر ماه ناجیانی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجید باقرزاده خورسندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی وآقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417482
آگهی تغییرات شرکت تهیه مسکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۳۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۳ مورد تائید و تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی خبره به سمت بازرس اصلی و آقای داود خمارلو کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403044
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تیواگستردرخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه، صورتحساب سودوزیان، منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود خمارلو به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250505
آگهی تغییرات شرکت نکا پلاستیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید. آقای داودخمارلو با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137534
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به‌شماره‌ثبت ۲۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۵۵۰
به استناد صورتجلسهمجمع مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۹/۴/۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۷/۴/۹۳تا تاریخ ۶/۴/۹۶تمدید گردیداساسنامه و امیدنامه صندوق به تصویب مجمع رسیدروزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدوهم چنین ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد :شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ساسان اله قلی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرصندوق وشرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ساسان اله قلی به سمت ضامن نقد شوندگی وموسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت متولی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹به نمایندگی شرکت محمد حسین بدخشانی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت حسابرس انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12112531
آگهی تغییرات شرکت دریا نگاه آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۹۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی xxx۲ تصویب گردید. خانمها شمسی نصیری قیداری به کدملی xxxxxxxxx۲ و زهرا عمرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ را بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ را به عنوان بازرس اصلی و آقای داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660624
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرد ورامین سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۵۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳بعنوان بازرس اصلی وآقای داودخمارلو به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627724
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تیواگستردرخشان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شمارهشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود خمارلو به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597689
آگهی تغییرات شرکت شیمی پخش جهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۵۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1486453
آگهی تغییرات شرکت نکا پلاستیک شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مشتمل بر ترازنامه و حسب سود و زیان مورد تصویب قرارگرفت.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند:
اعضاء اصلی:
شرکت ایران پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
آقای احمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
آقای محمدتقی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
اعضاء علی البدل:
آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شرکت پیشروکارساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
آقای داود خمارلو با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی البدل و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383594
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
شرکت تولیدی لایه شیشه آلتون آریس جام در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۲ به شماره ثبت xxx۲۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع شرکت: فراوری تولید و بازیابی انواع مصنوعات شیشه ای و آینه برای مصارف خانگی ساختمانی اتومبیل و صنعتی کسب نمایندگی شرکتهای داخلی و یا خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت: استان البرز کرج مهرشهر فاز یک بلوار امام خمینی ـ ارم ـ خیابان صد غربی ساختمان آناهیتا بلوک آ طبقه اول اداری واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲۸ مورخ ۴/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه مهرشهر پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
آقایان وحید شهروزی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره
و منوچهر شهروزی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره
و فرید شهروزی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی منفرد رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و هر یک از اعضا هیئت مدیره میتوانند با موافقت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره امضای خود را به اشخاص ثالث تفویض نمایند.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
و خانم فروزان علایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت معرفی گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274308
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرد ورامین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
آقای سید محمدرضا ضیائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم محبوبه ضیائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم هما ضیائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سعادت عرفان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
مؤسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236304
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تیواگستر درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147823
آگهی تغییرات شرکت شیمی پخش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۱۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند. احمد عبدلی ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و سمانه عبدلی ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو و داریوش اریایی ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره.
۵ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062037
آگهی تغییرات شرکت حامی اندیشمندان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۷۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060947
آگهی تاسیس شرکت دریا نگاه آریا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۳۰/۰۲/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۰/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت الف ـ طراحی و ساخت سیستمهای رایانه ای, تجهیزات الکترونیکی و پیاده سازی الگوریتم های پردازش سیگنال
ب ـ اخذ نمایندگی از طرف کلیه شرکتهای داخلی و خارجی
ج ـ انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی اعم از صادرات و واردات پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان همت غرب, بلوار شهید کبیری طامه , بعد از چهارراه, ۳۵ متری گلستان , کوچه سعید, پلاک۱۰, واحد۷ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۶۳ مورخ۱۵/۰۲/xxx۲ نزد بانک سامان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم شمسی نصیری قیداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا عمرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مسعود حاجیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای مسعود حاجیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبتxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای داود خمارلو به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545670
آگهی تاسیس شرکت یکتا پخش ساتراپ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و تولید و مونتاژ و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه خدمات پخش سراسری و مویرگی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعب و کارخانجات و انبارهای مورد نیاز در سراسر ایران و جهان مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ الهیه خ مریم شرقی پ ۶۳ کدپستی xxxxxxxxx۵. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۴ مورخ ۲۷/۶/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه الهیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای امیرحسین شقاقی خوش خلق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم سوزان جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمد ایمانی گلهین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمد ایمانی گلهین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739269
آگهی تاسیس شرکت یکتا پخش ساتراپ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۵/۷/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و تولید و مونتاژ و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه خدمات پخش سراسری و مویرگی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعب و کارخانجات و انبارهای مورد نیاز در سراسر ایران و جهان مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ الهیه خ مریم شرقی پ۶۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پنجاه هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۹۴ مورخ۲۷/۶/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه الهیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای امیرحسین شقاقی خوش خلق به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم سوزان جمشیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای محمد ایمانی گلهین به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای محمد ایمانی گلهین به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبتxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای داود خمارلو به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729372
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تیوا گستر درخشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به ش م xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 902942
آگهی تغییرات شرکت آرین بسپار آسیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا صحرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جواد هوبه فکر تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۹.
در تاریخ ۲۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726079
آگهی تغییرات شرکت نان سیوندسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۶۹۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیرحسین شقاقی خوش خلق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم رویا شقاقی خوش خلق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای غلامرضا شقاقی خوش خلق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۵/۹۳.
در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160589
آگهی تغییرات شرکت نان سیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شقاقی خوش خلق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم رویا شقاقی خوش خلق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای غلامرضا شقاقی خوش خلق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۵/۹۳. در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701223
آگهی تصمیمات شرکت شیمی پخش جهان سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۵۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694232
آگهی تصمیمات شرکت شیمی پخش جهان سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۵۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734958
آگهی تصمیمات شرکت نکا پلاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. داود خمارلو به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره به ش ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد کاظمی به ک م xxxxxxxxx۹ و شرکت ایران پیروز به ش م xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی غلامرضا کاظمی به ک م xxxxxxxxx۱ و محمدتقی کاظمی به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء اصلی و غلامرضا کاظمی به ک م xxxxxxxxx۹ و شرکت پیشرو کارساز به ش م xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ احمد کاظمی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء قراردادهای استخدامی و اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642071
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول جنوب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۷۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی, آقای داود خمارلو به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار " رسالت" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542193

آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ویلاژ کالا
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۳
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مجید علیخانی راده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمدعلی جلیلی باله به کدملی xxxxxxxxx۶ و رضا کاملی فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ و میر عمران هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند: محمدعلی جلیلی باله به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، میر عمران هاشمی تولوئی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا مالکی فرد به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192113
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ویلاژ کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۶۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مجید علیخانی راده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمدعلی جلیلی باله به کدملی xxxxxxxxx۶ و رضا کاملی فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ و میر عمران هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند: محمدعلی جلیلی باله به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، میر عمران هاشمی تولوئی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا مالکی فرد به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452489

آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی حسین علی ‎قارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۸۹ مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی‎کردلر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علی ‎قارداشی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی‎کردلر یا شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی‎مزرعه‎شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530992
آگهی تصمیمات شرکت بیمارستان انصاری سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی انصاری‌چهارسوقی به کدملیxxxxxxxxx۴ و مسعود انصاری‌چهارسوقی به کدملیxxxxxxxxx۴ و سمر انصاری‌چهارسوقی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۷/۹۰ مسعود انصاری‌چهارسوقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سمر انصاری‌چهارسوقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره ، عباسعلی انصاری‌چهارسوقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از سه امضاء رئیس‌ـ نایب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282031
آگهی تغییرات شرکت آنیتاسان آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد اورنگ تا تاریخ ۲۰/۴/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9954546
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آرد ورامین سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‎مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هما ضیائیان به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محبوبه ضیائیان هب کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سید محمدرضا ضیائیان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و عضو اصلی و سعادت عرفان به کدملی xxxxxxxxx عضو علی‎البدل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره با اتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162662
آگهی تصمیمات شرکت شیمی پخش جهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۵۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و و داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ و داریوش آریائی به کدملی xxxxxxxxx۷ و سمانه عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۹. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ احمد عبدلی بسمت رئیس هیئت مدیره و داریوش آریائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمانه عبدلی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10067233
آگهی تأسیس شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور کشاورزی و کشت و صنعت اعم از سنتی و مکانیزه مرغداری و گاوداری پرورش انواع آبزیان ایجاد و راهبری و سرمایه گذاری در امور یادشده و صنایع جانبی مربوطه بسته بندی کشتارگاه صنعتی و امثال آن خرید و فروش و توزیع و صادارت و واردات انواع محصولات کشاورزی و دامی اعم از زنده مذبوح و بسته بندی شده انواع بذر و نهال مواداولیه انواع داروهای دامی پس از اخذ مجوزهای لازم انواع روغنهای خوراکی حیوانی و گیاهی و غیرآن همچنین انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و دامی و امثال آن مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی م ساعی ۱ پ ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۳ مورخ ۳۰/۰۱/xxx۸ نزد بانک توسعه صادرات ایران شعبه نبش فجر پرداخت گردیده است.. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کورش منتصر به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208085
آگهی تصمیمات شرکت پخش فراگیر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. نعمت اله علیخانی راد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمدعلی ثالثی به کدملی xxxxxxxxx۵ آرمین ابوترابی به کدملی xxxxxxxxx۲ مسعود احمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ علیرضا آرش به کدملی xxxxxxxxx۸ لیدا آهور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی و محمد پورکاظمی به کدملی xxxxxxxxx۰ زهرا ثالثی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ لیدا آهور به سمت رئیس هیئت مدیره و آرمین ابوترابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی امین بتار خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 764899

آگهی تأسیس شرکت صنایع غذایی ماستر فوده سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاررسالت آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
تولید خرید فروش بسته بندی پخش توزیع واردات و صادرات انواع مواد غذائی شیرینی جات کیک شکولات آدامس و غیر آن و همچنین مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مربوط به محصولات مذکور احداث واحدهای تولیدی و خدماتی ذیربط توسعه خطوط تولید اجاره کارخانه تولید کارمزدی و حق العمل کاری اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران خیابان توانیر خیابان نظامی گنجوی جنب سفارت بلغارستان پ ۳۸ ط اول واحد ۳ و ۴ - کد پستی xxxxxxxxx۹

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۳ مورخ ۳۰/۰۱/xxx۰ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - شرکت گروه صعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای محمد اورنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای محمد اورنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 764722

آگهی تأسیس شرکت گسترش صنایع آلومینیومی کوروش سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاررسالت آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
ساخت و احداث کارخانجات تولیدی قوطی های آلومینیومی دو تکه جهت استفاده در صنعت آبمیوه و نوشابهای غیر الکترونیکی در اندازهای مختلف واردات مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صادرات محصولات و مواد اولیه بازاریابی مجاز غیر شبکه ای و غیر هرمی اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی ایجاد نمایندگی در سراسر کشور و کشورهای خارجی خرید و فروش انواع مواد اولیه و محصولات ساخته شده و کلیه کالاهای مجاز صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد لیسانس انتقال تکنولوژی و علائم تجاری با شرکتهای داخلی و خارجی سرمایه گذاری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی داخلی و خاجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام و اجرای کلیه امور و فعالیتهای تجاری و عملیات جنبی مجاز که برای تحقق موضوع شرکت مساعد یا لازم و ضروری می باشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان ۳۷ شرقی خیابان اهورا مزدا بن بست نادر پلاک یک طبقه ۲ - کد پستی xxxxxxxxx۱

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۹ مورخ ۲۸/۰۱/xxx۰ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کورش منتصر به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای کورش منتصر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات و غیره با امضا’ متفق دو نفر از سه نفر اعضا’ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا’ هر یک از اعضا’ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 764724

آگهی تأسیس شرکت گسترش گل نوش هستی سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاررسالت آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
تهیه و تولید انواع آب میوه عصاره های مختلف و نوشابه های غیر الکلی نوشابه های معدنی عصاره مالت و ماء الشعیر گازدار واردات مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صادرات محصولات و مواد اولیه بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی ایجاد نمایندگی در سراسر کشور و کشورهای خارجی خرید و فروش انواع مواد اولیه و محصولات ساخته شده و کلیه کالاهای مجاز صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز انعقاد قرارداد لیسانس انتقال تکنولوژی با شرکتهای داخلی و خارجی سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام و اجرای کلیه امور و فعالیتهای تجاری و عملیات جنبی مجاز که برای تحقق موضوع شرکت مساعد یا لازم و ضروری باشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران م آرژانین خ الوند خ ۳۷ شرقی خ اهورا مزدا بن بست نادر پ۱ ط ۲ - کد پستی xxxxxxxxx۱

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۹ مورخ ۲۸/۰۱/xxx۰ نزد بانک سینا شعبه ساعی پرداخت گردیده است.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کورش منتصر به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای کورش منتصر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
۸-۳ - موسسه حسابرس خبره به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080739
آگهی تأسیس شرکت گسترش گل نوش هستی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تهیه و تولید انواع آب میوه عصاره‌های مختلف و نوشابه‌های غیرالکلی نوشابه‌های معدنی عصاره مالت و ماءالشعیر گازدار واردات مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صادرات محصولات و مواد اولیه بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی ایجاد نمایندگی در سراسر کشور و کشورهای خارجی خرید و فروش انواع مواد اولیه و محصولات ساخته شده و کلیه کالاهای مجاز صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز انعقاد قرارداد لیسانس انتقال تکنولوژی با شرکتهای داخلی و خارجی سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام و اجرای کلیه امور و فعالیتهای تجاری و عملیات جنبی مجاز که برای تحقق موضوع شرکت مساعد یا لازم و ضروری باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران م آرژانتین خ الوند خ ۳۷ شرقی خ اهورامزدا بن بست نادر پ ۱ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی xxx۲۹ شماره مورخ ۲۸/۱/۹۰ نزد بانک سینا شعبه ساعی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت گل پخش اول سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلو بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کورش منتصر بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای کورش منتصر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل ۳ ۸ موسسه حسابرس خبره به عنوان بازرس علی‎البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652072
آگهی تاسیس شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۱۲/xxx۹ تحت شمارهxxxxxx و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۴ دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۸/۱۲/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاررسالت آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت:

طراحی تولید خرید فروش پخش صادرات واردات انواع لوحهای فشرده خام از قبیل سی دی مینی سی‌دی دی‌وی‌دی و غیره اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارک‌ساعی کوچه ساعی یکم پلاک۱۵ کدپستی:xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهمxxx/۱ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۱۸/۱۲/xxx۹ نزد بانک سینا شعبه ساعی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت آرین سیستم پرداز سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت آریان تجارت شرق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای مسعود گودرزی به نمایندگی از شرکت آرین سیستم پرداز سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای داود خمارلو به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9570300
آگهی تأسیس شرکت گروه توسعه سرمایه‌گذاری کوروش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید فروش توزیع صادرات و واردات هرگونه کالای مجاز بازرگانی و تجاری خرید سهام شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی برای شرکت مبادرت به ایجاد شعب فروش کالاها مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذاری در شرکتها و مؤسسات و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در خصوص فعالیت‌های مرتبط در داخل از کشور و انجام هرگونه معاملات و فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی کوچه ساعی پلاک۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به یک میلیون سهم ۱.xxx ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۸/xxx۹ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت تولیدی و شیمیائی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علی ابراهیمی‌کردلر به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ ۸ ـ آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175132
آگهی تأسیس شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید فروش توزیع صادرات و واردات هرگونه کالای مجاز بازرگانی و تجاری خرید سهام شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی برای شرکت مبادرت به ایجاد شعب فروش کالاها مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در شرکتها و مؤسسات و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در خصوص فعالیت‌های مرتبط در داخل از کشور و انجام هرگونه معاملات و فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی کوچه ساعی پلاک ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به یکصد سهم ۱. xxx ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx. xxx. xxx ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۸/xxx۹ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت تولیدی و شیمیائی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای علی ابراهیمی کردلر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9657282
آگهی تغییرات در شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۴۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت گلرنگ پخش بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بنمایندگی آقای امیر خسرو فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت گل پخش اول بنمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت دالین مهر بنمایندگی آقای حمیدرضا فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و آقایان سیاوش سهیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱۸ و داود خمارلو بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای علی ابراهیمی کردلر را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر خسرو فخریان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا فخریان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی مزرعه شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657107
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ویلاژ کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۶۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. داود خمارلو به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مجید علیخانی‌راد به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10702823
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان تک کیمیاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۸۹۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت آریان کیمیا تک سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی فضلی و شرکت آرین سیستم پرداز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر و شرکت پخش آریان کیمیا تک سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا کیانی‌آذربایجانی تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱.

در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708613
آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی حسین‌علی ‎قارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۸۹ مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ابراهیمی‎کردلر بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین‌علی ‎قارداشی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی‎کردلر یا شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی‎مزرعه‎شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957351
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه‌های ایمنی به نور سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۱۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۷۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به ش ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ و محمدمهدی شهروزی به ش ملی xxxxxxxxx۹۸ و وحید شهروزی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی و محمدحسن نوروزی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988093
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم سهامی خاص بشماره ثبت : ۸۰۰۳ بشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ صورت‌های مالی سال ۸۸ به تصویب رسید. .

۲‌ـ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنتاسان با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای سید مهدی مسعودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ و یا محمدرضا عربی مزرعه شاهی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد.

۳‌ـ آقایان سیاوش سهیلی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ و داود خمارلو بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۴‌ـ موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.

۵‌ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003327
آگهی تأسیس شرکت صنایع غذایی ماستر فوده سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید خرید فروش بسته‌بندی پخش توزیع واردات و صادرات انواع مواد غذائی شیرینی‌جات کیک شکولات آدامس و غیر آن و همچنین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به محصولات مذکور احداث واحدهای تولیدی و خدماتی ذیربط توسعه خطوط تولید اجاره کارخانه تولیدی کارمزدی و حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت‌ مجازی که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان توانیر خیابان نظامی گنجوی جنب سفارت بلغارستان پ ۳۸ ط اول واحد ۳ و ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۳ مورخ ۳۰/۱/۸۹ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد شرکت‌بزازان بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمد اورنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای محمد اورنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11173120
آگهی تغییرات شرکت آرین سلامت سینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۲۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۰۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۵ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۵/۷/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حبیب‌اله شهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کورش منتصر و شرکت هستی آریا شیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته تا تاریخ ۵/۷/xxx۱.

در تاریخ ۸/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11194514
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۷۹۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11195717
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11446278
آگهی تصمیمات شرکت نکاپلاستیک سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۲۰۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. داود خمارلو به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562059
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۱۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11573415
آگهی تصمیمات شرکت نکا پلاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. داود خمارلو به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره به ش‌ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد کاظمی به ک‌م xxxxxxxxx۹ و شرکت ایران پیروز به ش‌م xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی غلامرضا کاظمی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و محمدتقی کاظمی به ک‌م xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء اصلی و غلامرضا کاظمی به ک‌م xxxxxxxxx۹ و شرکت پیشرو کارساز به ش‌م xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ احمد کاظمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا کاظمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء قراردادهای استخدامی و اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11663745
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول جنوب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۷۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی, آقای داود خمارلو به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار " رسالت" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11667726
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۶۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۶۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ۳/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11722736
آگهی تصمیمات شرکت گسترش فن آوران شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۹۳۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیاوش سهیلی به ش ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزاد مظهری به ش ملی xxxxxxxxx و ماهدخت نیک‌روش به ش ملی xxxxxxxxx۰ و امیر استعماری به ش ملیxxxxxxxxx۱. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ فرزاد مظهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ماهدخت نیک‌روش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیر استعماری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746803
آگهی تغییرات شرکت پخش آریان کیمیا تک(سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۴۸۹۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۹/۴/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت آرین سیستم‌پرداز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی و شرکت آریان کیمیا تک سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا کیانی‌آذربایجانی و شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر تا تاریخ۲۹/۴/xxx۱.

در‌ تاریخ۴/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826620
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ونوس شیشه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۹۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۲۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ولی بصیری به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ جلیل شهروزی به کدملیxxxxxxxxx۳‌ـ حمید نوروزی به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ محمدمهدی‌ شهروزی به کدملیxxxxxxxxx۸‌‌ـ اکرم عارفی به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی و بهرام نوروزی به کدملیxxxxxxxxx۲ و نوید شهروزی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی‌البدل‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۴/۹۰ محمدمهدی شهروزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اکرم عارفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن نوروزی به کدملیxxxxxxxxx۵ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827437
آگهی تأسیس شرکت گسترش صنایع آلومینیومی کوروش سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ساخت و احداث کارخانجات تولیدی قوطی‌های آلومینیومی دو تکه جهت استفاده در صنعت آبمیوه و نوشابهای غیرالکترونیکی در اندازهای مختلف واردات مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی صادرات محصولات و مواد اولیه بازاریابی مجاز غیرشبکه‌ای و غیرهرمی اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی ایجاد نمایندگی در سراسر کشور و کشورهای خارجی خرید و فروش انواع مواد اولیه و محصولات ساخته شده و کلیه کالاهای مجاز صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد لیسانس انتقال تکنولوژی و علائم تجاری با شرکتهای داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام و اجرای کلیه امور و فعالیتهای تجاری و عملیات جنبی مجاز که برای تحقق موضوع شرکت مساعد یا لازم و ضروری می‌باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان ۳۷ شرقی خیابان اهورامزدا بن‌بست نادر پلاک یک طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۹ مورخ ۲۸/۱/۹۰ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت گلرنگ پخش سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت گل‌ پخش اول سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی علی ابراهیمی‌کردلر بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کورش منتصر بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای کورش منتصر به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و غیره با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11901582
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تیواگستر درخشان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11922251
آگهی تاسیس شرکت شرکت سلامت پخش هستی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید خرید و فروش صادرات واردات پخش انواع دارو مکملهای غذایی رژیمی ورزشی و مواد اولیه محصولات مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای خارجی و داخلی انجام کلیه کارهای تحقیقاتی در خصوص کالاهای مذکور و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه ۳۴ پلاک ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ۱۰/۱۱/xxx۹ نزد بانک سینا شعبه ساعی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت هستی آریا شیمی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت هستی آرین دارو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای امین رضاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11922547
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951794
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گلپخش اول سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی‌خاص با نمایندگی خانم مریم جمشیدی و شرکت آریان تجارت شرق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11968943
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تیوا گستر درخشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به ش م xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11970211
آگهی تغییرات شرکت آرین بسپار آسیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا صحرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جواد هوبه‌فکر تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۹.

در تاریخ ۲۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات