محسن وکیلی طالقانی

محسن وکیلی طالقانی

کد ملی 003010xxxx
گراف ارتباطات
44
شرکت‌ها
117
آگهی‌ها

شرکت های محسن وکیلی طالقانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محسن وکیلی طالقانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
قند قهستان
قند قهستان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان
بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان
بازرس علی‌البدل
تجارت فلزات زرین ایرانیان
تجارت فلزات زرین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
هیوا تجارت
هیوا تجارت
بازرس علی‌البدل
پارس آرای کوهستان
پارس آرای کوهستان
بازرس علی‌البدل
هیوا تجارت تصویر
هیوا تجارت تصویر
بازرس علی‌البدل
ساختمانی مسکن گستر
ساختمانی مسکن گستر
بازرس علی‌البدل
موج اقیانوس
موج اقیانوس
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
فراز ارشیا نیلگون
فراز ارشیا نیلگون
بازرس علی‌البدل
نواوران طب فردا
نواوران طب فردا
بازرس علی‌البدل
استیل آذین ایرانیان
استیل آذین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی بهین فرم ساز شرق
تولیدی صنعتی بهین فرم ساز شرق
بازرس علی‌البدل
تجاری غلات کاسپین
تجاری غلات کاسپین
بازرس علی‌البدل
پویا ابنیه گستر نیکا
پویا ابنیه گستر نیکا
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی
سینا پخش پرشین
سینا پخش پرشین
بازرس علی‌البدل
سینا تجارت اطلس
سینا تجارت اطلس
بازرس علی‌البدل
سبزینه پویا تنکاسهامی خاص
سبزینه پویا تنکاسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
صنایع تولیدی و بسته بندی مبین پویای ایرانیان
صنایع تولیدی و بسته بندی مبین پویای ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ارقام پژوهان دقیق
ارقام پژوهان دقیق
عضو هییت مدیره
پیراسهم
پیراسهم
بازرس علی‌البدل
گوشت پروران گلشهر
گوشت پروران گلشهر
رییس هییت مدیره
ویرا ارتباط پارس پویا
ویرا ارتباط پارس پویا
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع پترو فولاد غرب
توسعه صنایع پترو فولاد غرب
بازرس علی‌البدل
مهندسی راه و ساختمان برنا دژ شرق
مهندسی راه و ساختمان برنا دژ شرق
بازرس علی‌البدل
راهبرد تجارت صبا
راهبرد تجارت صبا
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت خاور آذین
توسعه صنعت خاور آذین
بازرس علی‌البدل
مهندسی جلا پردازان الوند
مهندسی جلا پردازان الوند
بازرس علی‌البدل
پارس صنعت
پارس صنعت
بازرس علی‌البدل
سبزینه پویا تنکا
سبزینه پویا تنکا
بازرس علی‌البدل
بین المللی کائولن شرق
بین المللی کائولن شرق
بازرس علی‌البدل
باوند تجارت میهن
باوند تجارت میهن
بازرس اصلی
نو آوران فن آوازه
نو آوران فن آوازه
بازرس علی‌البدل
پخش نمین سرامیک
پخش نمین سرامیک
بازرس علی‌البدل
استیل اذین
استیل اذین
بازرس علی‌البدل
والا ایستا پی
والا ایستا پی
بازرس علی‌البدل
کارافرینان دماوند
کارافرینان دماوند
بازرس علی‌البدل
موتورهای هوایی توربینی آراد آروین
موتورهای هوایی توربینی آراد آروین
بازرس علی‌البدل
مجتمع کشت صنعت خلیج نای بند
مجتمع کشت صنعت خلیج نای بند
بازرس علی‌البدل
توسعه بین الملل تجارت ملی
توسعه بین الملل تجارت ملی
بازرس علی‌البدل
ایلیا روش محاسب
ایلیا روش محاسب
بازرس اصلی
بهسازان کالا سپهر
بهسازان کالا سپهر
بازرس علی‌البدل
سیمان خمسه
سیمان خمسه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13446308
آگهی تغییرات ارقام پژوهان دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۶/۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب گواهی حصر وراثت شماره ۹۴/۵۲ , xxx مورخ ۲۲/۷/xxx۴ و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره xxx۵۶ مورخ ۱۵/۹/xxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه مرحوم محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال به وحیده فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مبلغ xxxxxx۴ ریال به غزال وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مبلغ xxxxxx۶۶ ریال به حامد وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ واگذار گردید. پرویز آزادپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. اسماعیل شیخ بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محسن آمون به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پرویز آزادپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اسماعیل شیخ بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر موسسه و یا با امضاء مدیرعامل و امضاء آقای محسن آمون همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد لیست شرکاء پس از نقل و انتقال و افزایش به شرح ذیل می‌باشد: پرویز آزادپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال اسماعیل شیخ بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محسن آمون به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال وحیده فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال غزال وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۴ ریال حامد وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۶۶ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302696
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224668
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پتروفولادغرب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۱۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152385
آگهی تغییرات شرکت تجاری غلات کاسپین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150713
آگهی تغییرات شرکت پخش نمین سرامیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۶۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید . موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128156
آگهی تغییرات شرکت سیمان خمسه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۷۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. ۰ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق و شناسه xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس و حسابرس قانون اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس و حسابرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۰ روزنامه اطلاعات کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۰ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۰شرکت آرکابن ماندگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ۰ شرکت نساجی پو شینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ۰ شرکت نخ پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ۰شرکت پلاستیک پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ۰شرکت فرحتاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ۰آقای محمد شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجید یوسفی باکدملی xxxxxxxxx۶به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12126075
آگهی تغییرات شرکت پارس آرای کوهستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۱۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و اقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12126086
آگهی تغییرات شرکت هیوا تجارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۳۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۳۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052135
آگهی تغییرات شرکت مهندسی جلا پردازان الوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۶۴۸۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۹۳۹۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقایان علیرضا اسکندری به کد ملیxxxxxxxxx۹ و مهدی اسکندری به کد ملیxxxxxxxxx۶ و علیرضا لیلاچیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸بسمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12032004
آگهی تغییرات شرکت بهسازان کالا سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی موسوی کدملی xxxxxxxxx۶ آقای سید مهدی موسوی کدملی xxxxxxxxx۵ خانم مه زاد علوی شوشتری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق کدملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی خانم / آقای محسن وکیلی طالقانی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740550
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت خلیج نای بند شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۱۲۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی صیفی کار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی شیرازی زوارهء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627663
آگهی تغییرات شرکت راهبرد تجارت صبا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای حسین کریمی خسرو xxxxxxxxx۱ و خانم ستاره نسیمی xxxxxxxxx۲ و آقای علی کریمی خسرو xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597725
آگهی تغییرات شرکت موتورهای هوایی توربینی آراد آروین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۳۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589270
آگهی تغییرات شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی وآقای محسن وکیلی طالقانی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588525
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ آقای حامد حسینی فشمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بجای آقای علیرضا تاج دینی بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579202
آگهی تغییرات شرکت کارافرینان دماوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شماره ثبت xxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557912
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی و بسته بندی مبین پویای ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۸۳۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالا نتشار جهت درج اگهی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای محسن وکیلی طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند آقای علی ذکریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و مبین ذکریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535273
آگهی تغییرات شرکت ویرا ارتباط پارس پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537256
آگهی تغییرات شرکت سبزینه پویا تنکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای سال مال منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. آقای علی ذکریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهدی ذکریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال دیگر انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490168
آگهی تغییرات شرکت استیل اذین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۰۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۱۵۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی آقای محسن وکیلی طالقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱. آقای حسین هدایتی دولابی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
۲. آقای علی صیفی کار بشماره ملی xxxxxxxxx۶
۳. آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485426
آگهی تغییرات شرکت بین ‌المللی کائولن شرق شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۶۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۸۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
آقای محمدرضا حاجی محمد علی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین حاجی محمدعلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین شاکری راد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464414
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۷۱۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۱۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق ش م xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل:
آقایان حسن هدایتی دولابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمید راه خدا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و بهادر عیسی بنی یعقوب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433792
آگهی تغییرات شرکت تجاری غلات کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۶۳۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند..
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430859
آگهی تغییرات شرکت نواوران طب فردا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۳۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۹۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407571
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پترو فولاد غرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۸۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407603
آگهی تغییرات شرکت پارس آرای کوهستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۱۲۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409079
آگهی تغییرات شرکت هیوا تجارت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۳۰۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۳۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409080
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی مسکن گستر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۴۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجید افشارجهانشاهی به کد ملی xxxxxxxxx۵
ـ آقای سیاوش افشارجهانشاهی به کد ملی xxxxxxxxx۶
ـ آقای داریوش افشارجهانشاهی کد ملی xxxxxxxxx۶
خانم نگین ستوده نژادنعمت اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474602
آگهی تغییرات شرکت راهبرد تجارت صبا سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۰۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۱۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی
آقای محسن وکیلی طالقانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401795
آگهی تغییرات شرکت استیل اذین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۰۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۱۵۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
۱. آقای حسین هدایتی دولابی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
۲. آقای علی اکبر هدایتی دولابی بشماره ملی xxxxxxxxx۲
۳. آقای محسن کبریت چی بشماره ملی xxxxxxxxx۳
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401885
آگهی تغییرات شرکت والا ایستا پی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۵۲۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه ارقام پژوهان دقیق شماره ثبت xxx۶۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387844
آگهی تغییرات شرکت پخش نمین سرامیک سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۸۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۴۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی رستمی نمین بشماره ملی xxxxxxxxx۲، مینا حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق بشماره ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383260
آگهی تغییرات شرکت مهندسی جلاپردازان الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۳۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه xxxxxxxxx۲۸ و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377011
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی و بسته بندی مبین پویای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۲۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۱ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندـ آقای مبین ذکریائی کدملی xxxxxxxxx۰ بجای خانم ملیحه ذکریائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292794
آگهی تغییرات شرکت نوآوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه ارقام پژوهان دقیق به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275332
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص باوند تجارت میهن در تاریخ ۶/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع شرکت: کلیه امور بازرگانی شامل خرید، فروش، واردات، صادرات، کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مشتمل برای هرگونه عملیات تجاری، صنعتی، خدمات پیمانکاری طراحی و مشاوره و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات برای مشارکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاه های مربوطه داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبار از بانکها موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت و همچنین ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان سعادت آباد میدان سرو غربی خیابان بخشایش خیابان ۱۱ غربی پلاک ۲۳ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱.
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۲ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۸۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۳/۷/۹۲ نزد بانک ایران زمین شعبه ستاد مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
ـ ابراهیم خانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ نادر نیک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شهرزاد خلعتبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر سه نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر سه نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به نمایندگی محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.
فریدون دلاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224413
آگهی تغییرات شرکت موج اقیانوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اردشیر فتحی نژاد با ش مxxxxxxxxx۳ آقای حبیب اله رئوفی با ش مxxxxxxxxx۰ آقای قدیر علیزادهxxxxxxxxx۱ آقای احمد جمیxxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت۲ سال تعیین شدند.
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق با ش مxxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172158
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید:
۱ـ آقای محسن کبریت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۲ـ آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ آقای مجتبی کیان پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۰
۴ـ آقای محمدجعفر بابالویی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
ـ آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
ـ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164606
آگهی تغییرات شرکت بین المللی کائولن شرق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۷۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت شرق انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا حاجی محمدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین حاجی محمدعلی به شماره xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین شاکری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157681
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111603
آگهی تصمیمات شرکت موج اقیانوس سهامی خاص ثبت‌ شده به شماره ۱۹۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100844
آگهی تغییرات شرکت سبزینه پویا تنکا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۷۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083047
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی مسکن گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078306
آگهی تصمیمات شرکت تجارت غلات کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۶۳۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۰۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۱/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق شماره ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061021
آگهی تغییرات شرکت فرا ساحل پارس افق سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۳۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051363
آگهی تغییرات شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054618
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران طب فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۹۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048015
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی جلا پردازان الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۶۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۳۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه مالی و مدیریت ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا اسکندری به ش ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی اسکندری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا لیلاچیان به ش ملی xxxxxxxxx۶ علیرضا لیلاچیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی اسکندری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا اسکندری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035005
آگهی تصمیمات شرکت هیوا تجارت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۳۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۳۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050377
آگهی تصمیمات شرکت پارس صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۵۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026569
آگهی تغییرات شرکت راهبرد تجارت صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034972
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۷۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۱۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن هدایتی دولابی به ک م xxxxxxxxx۸ و غلامرضا کاظمی به ک م xxxxxxxxx۷ و عبدالباقی فرهانیان به ک م xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ حسن هدایتی دولابی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، عبدالباقی فرهانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017230
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی راه و ساختمان برنا دژ شرق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۳۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۳۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015623
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع پترو فولاد غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۶۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012649
آگهی افزایش سرمایه شرکت پارس آرای کوهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۲۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۱ سهم xxx/xxx ریالی با نام که تماما پرداخت شده که از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. سرمایه تعهدی شرکت xxx ٪ پرداخت شده می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015624
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005437
آگهی تغییرات موسسه ارقام پژوهان دقیق به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سیدرضا تقوی تکیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۱۲/۴/xxx۲ فرزند سید حسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید رضا تقوی تکیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز آزادپیما به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا تقوی تکیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا تقوی تکیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990811
آگهی تغییرات شرکت ویرا ارتباط پارس پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ هیچ ماده ای از اساسنامه حذف، اصلاح و یا اضافه نشده است.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدعلیرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سیدمحمدرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی رضا غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۳
در تاریخ ۰۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962510
آگهی تاسیس شرکت گوشت پروران گلشهر سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۵۰۳۱۵
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت گوشت پروران گلشهر (سهامی خاص) که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱ شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود:
۱ـ موضوع شرکت: الف: انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور، زنبور عسل، ماهی و هرگونه حیوان دیگر و تهیه و توزیع نهادهای کشاورزی و دامپروری (از قبیل بذر، کود، انواع خوراک، دام و...) و استفاده از فرآورده های حیوانی و پروتئینی گیاهی ب : مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور ضروری و مفید باشد. ج : مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آنها با فعالیتهای مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکتهای مزبور. د: ایجاد هرگونه کارخانه و تاسیسات و مجتمع های کشت و صنعت و صنایع وابسته در حیطه فعالیت شرکت ه : خرید و فروش و واردات و صادرات هرگونه کالای مرتبط با فعالیت شرکت. و کلیه خدمات کشاورزی و دامپروری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: گلپایگان، گلشهر، خیابان صالح پیامبر، جنب باشگاه ملک فیضی کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به هزار سهم ده هزار ریالی می باشد که ده میلیون ریال نقداً بشماره حساب xxxxxxxxx بانک کشاورزی شعبه گلشهر واریز شده است.
۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای محسن وکیلی طالقانی فرزند پرویز بشماره شناسنامه xxx۳۰ صادره از تهران بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای پرویز آزاد پیما فرزند قربان شماره شناسنامه xxx۷۱ صادره از لنگرود بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر فیضی فرزند یداله بشماره شناسنامه xxxxxxxxx۱ صادره از گلپایگان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۷ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید حمید رضا موسوی فرزند سید شکر اله بشماره شناسنامه xxx صادره از جهرم شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای میر هاشم قاضی میر سعید فرزند سید هادی بشماره شناسنامه ۴ صادره از تنکابن بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709001
آگهی تاسیس شرکت گوشت پروران گلشهر سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۵۰۳۱۵
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت گوشت پروران گلشهر (سهامی خاص) که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱ شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می‌شود:

۱ـ موضوع شرکت: الف: انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور، زنبور‌عسل، ماهی و هرگونه حیوان دیگر و تهیه و توزیع نهادهای کشاورزی و دامپروری (از قبیل بذر، کود، انواع خوراک، دام و...) و استفاده از فرآورده‌های حیوانی و پروتئینی گیاهی ب‌: مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور ضروری و مفید باشد. ج‌: مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آنها با فعالیتهای مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکتهای مزبور. د: ایجاد هرگونه کارخانه و تاسیسات و مجتمع‌های کشت و صنعت و صنایع وابسته در حیطه فعالیت شرکت ه‌: خرید و فروش و واردات و صادرات هرگونه کالای مرتبط با فعالیت شرکت. و کلیه خدمات کشاورزی و دامپروری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می‌باشد.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: گلپایگان، گلشهر، خیابان صالح پیامبر، جنب باشگاه ملک فیضی کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به هزار سهم ده هزار ریالی می‌باشد که ده میلیون ریال نقداً بشماره حساب xxxxxxxxx بانک کشاورزی شعبه گلشهر واریز شده است.

۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای محسن وکیلی طالقانی فرزند پرویز بشماره شناسنامه xxx۳۰ صادره از تهران بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای پرویز آزاد پیما فرزند قربان شماره شناسنامه xxx۷۱ صادره از لنگرود بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر فیضی فرزند یداله بشماره شناسنامه xxxxxxxxx۱ صادره از گلپایگان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۷ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: آقای سید حمید رضا موسوی فرزند سید شکر‌اله بشماره شناسنامه xxx صادره از جهرم شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای میر هاشم قاضی میر سعید فرزند سید هادی بشماره شناسنامه ۴ صادره از تنکابن بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938253
آگهی تصمیمات شرکت فراز ارشیا نیلگون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به ش م xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896772
آگهی تصمیمات شرکت پیرا سهم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلیطالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700875
آگهی تغییرات موسسه ارقام پژوهان دقیق به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ مواد۲۶, ۲۸ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ماده۲۸ اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید.
۲ـ آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامهxxx۳۰ تاریخ تولد۰۹/۱۲/xxx۷ فرزند پرویز با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید احمد استاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای سید رضا تقوی تکیار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای پرویز آزاد پیما به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۰۱/۱۰/xxx۱
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید احمد استاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا تقوی تکیار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز آزاد پیما به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز آزاد پیما به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضای احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای سید احمد هادی صادق با مهر موسسه معتبر است.
در تاریخ۲۵/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691022
آگهی تغییرات شرکت سبزینه پویا تنکاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۷۶۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی ذکریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی ذکریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳.
در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691023
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی و بسته بندی مبین پویای ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۳۵۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی ذکریائی به و ملیحه ذکریائی به و خانم فاطمه غلامی تا تاریخ ۲۱/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240739
آگهی تغییرات شرکت سبزینه پویا تنکا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ذکریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی ذکریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳. در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671259
آگهی تغییرات شرکت سینا پخش پرشین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۵۶۱۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۹۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای صالح اشرف نوحه گر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم ندا شیخان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۵/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671273
آگهی تغییرات شرکت سینا تجارت اطلس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۱۲۳۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۴/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
خانم نازیلا رحیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم شیرین حاج نصراله فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۴/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۸/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529801
آگهی تغییرات شرکت سینا تجارت اطلس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۶۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم نازیلا رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم شیرین حاج نصراله فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۴/۴/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663653
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663439
آگهی تغییرات شرکت پویا ابنیه گستر نیکاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۳۹۱۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم سمیه کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای توحید فرج الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۴/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663443
آگهی تغییرات شرکت ماکیان طب داروسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم ساره ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای امیر شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۸/۳/۹۳.
۵ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10548976
آگهی تغییرات شرکت ماکیان طب دارو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم ساره ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای امیر شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۸/۳/۹۳.

۵ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613709
آگهی تصمیمات شرکت تجارت غلات کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فااینتر تریدینگ اکتین گزلشافت به نمایندگی پیتر وایگل به شماره گذرنامهxxxxxx و محمدرضا لاهیجانیان به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ رادولف ویلداور به شماره گذرنامهxxxxxx۹ ـ پیتر وایگل به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا لاهیجانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رادولف ویلداور بسمت عضو هیات مدیره و هاشم شهنیان خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی کماکان به قوت خود باقی است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611752
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی بهین فرم ساز شرق سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۲۲۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۹۲۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296683
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی بهین فرم ساز شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۹۲۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603980
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن کبریت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی موسوی و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202846
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن کبریت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی موسوی و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593608
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام ‌به‌شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۶/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548655
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران طب فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۶۳۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۹۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‌طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566022
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران طب فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۶۳۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۹۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562400
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557672
آگهی تصمیمات شرکت فراز ارشیا نیلگون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۰۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۲۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9613416
آگهی تصمیمات شرکت فراز ارشیا نیلگون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۰۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۲۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‌طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 555003
آگهی تغییرات شرکت فرا ساحل پارس افق سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549131
آگهي تغييرات شركت هيوا تجارت تصوير سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۳۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۷۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550643
آگهي تصميمات شركت ساختماني مسکن گستر سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۹۶۴۷۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۴۰۵۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‎طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550644
آگهي تصميمات شركت موج اقيانوس سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۶۵۰۲ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۳۸۳۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225786
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی مسکن گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‎طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547107
آگهي تصميمات شرکت هيوا تجارت سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۳۰۸۴ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۶۴۳۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547108
آگهي تصميمات شرکت پارس آراي کوهستان سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۱۲۷۸ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167178
آگهی تصمیمات شرکت پارس آرای کوهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543751

آگهی تغییرات شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‎طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531650

آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065567
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464878

آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام
به شماره ثبت xxx۴و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901362
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‌طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9979690
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی و بسته‌بندی مبین پویای ایرانیانسهامی‌خاص بشماره ثبت۲۸۳۵۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۹/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10528063
آگهی تغییرات شرکت سبزینه پویا تنکا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10628312
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۴/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: محسن وکیلی‌طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675860
آگهی تغییرات شرکت هیوا تجارت تصویر سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۳۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۷۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760660
آگهی تصمیمات شرکت فراز ارشیا نیلگون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به ش م xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‌طالقانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10934624
آگهی تغییرات شرکت پویا ابنیه گستر نیکا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۳۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم سمیه کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای توحید فرج‌الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۴/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028503
آگهی تصمیمات شرکت هیوا تجارت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۳۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۳۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‌طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159950
آگهی تغییرات موسسه ارقام پژوهان دقیق به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مواد۲۶, ۲۸ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ماده۲۸ اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید.

۲ـ آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامهxxx۳۰ تاریخ تولد۰۹/۱۲/xxx۷ فرزند پرویز با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۱/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید احمد استاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای سید رضا تقوی‌تکیار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای پرویز آزاد‌پیما به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۰۱/۱۰/xxx۱

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید احمد استاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید رضا تقوی‌تکیار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای پرویز آزاد‌پیما به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پرویز آزاد‌پیما به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای احدی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با امضای سید احمد هادی‌صادق با مهر موسسه معتبر است.

در تاریخ۲۵/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11173921
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۴۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ و جلسه تنفس۳۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

موسسه همیاری کوثر به شماره ثبت xxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۸۴ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۳۱/۱/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید .

در تاریخ۳/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11250356
آگهی تغییرات شرکت فرا ساحل پارس افق سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11567765
آگهی تصمیمات شرکت پیرا سهم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۹۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلیطالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11623186
آگهی تغییرات شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۹۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‎طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11629562
آگهی تصمیمات شرکت تجارت غلات کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‌طالقانی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فااینتر تریدینگ اکتین گزلشافت به نمایندگی پیتر وایگل به شماره گذرنامهxxxxxx و محمدرضا لاهیجانیان به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ رادولف ویلداور به شماره گذرنامهxxxxxx۹ ـ پیتر وایگل به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا لاهیجانیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رادولف ویلداور بسمت عضو هیات‌مدیره و هاشم شهنیان خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی کماکان به قوت خود باقی است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705450
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی‌طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11719015
آگهی تاسیس شرکت ایلیا روش محاسب سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مالی شامل حسابداری.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جنت‌آباد شمالی خ علامه طباطبایی ک بهاران ۴ پ۲۲ واحد۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک‌‌هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک‌‌هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۶ مورخ ۱۲/۱۱/xxx۹ نزد بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم وحیده فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم فاطمه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم زهرا قاسمی‌گندمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ خانم زهرا قاسمی‌گندمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مهراب میرزاوندبروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11763219
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی و بسته بندی مبین پویای ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۳۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی ذکریائی به و ملیحه ذکریائی به و خانم فاطمه غلامی تا تاریخ ۲۱/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11800876
آگهی تصمیمات شرکت موج اقیانوس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۶۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11931397
آگهی تغییرات شرکت سینا پخش پرشین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۵۶۱۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۹۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره‌ ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۵/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای صالح اشرف‌نوحه‌گر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم ندا شیخان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۵/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11943030
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام ‌به‌شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۶/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11961427
آگهی تأسیس شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و تجارت داخلی و خارجی کلیه فلزات و سرمایه‌گذاری و مشاوره و اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی، عمرانی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی شامل خدمات مجاز در ارتباط با موضوع شرکت و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی در زمینه‌های مذکور، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی و نیز اخذ و اعطای تسهیلات مالی و اعتباری و وام از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران شهرک غرب میدان صنعت خ ایران زمین خ گلستان کوچه چهارم شرقی پ ۱ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۶ مورخ ۱۰/۳/xxx۰ نزد بانک سامان شعبه جام‌جم پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت پترو امید آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای جواد پورآقائی‌اردکانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای حسین فردمنش بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ شرکت توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم افضلی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای حسین یوسف‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به‌روش به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای محسن وکیلی‌طالقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات